Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXIII.

Pamětní kniha - část XXIII.

Předcházející část   Následující část

Rok 1973

Zima byla mírná a téměř bez sněhu.Přes leden převládalo mírně zimní počasí s popraškem sněhu, s jasnými i oblačnými dny.Slabá souvislá sněhová pokrývka v síle 8 cm neměla dlouhého trvání za nastalého oteplení v poslední lednové dekádě roztála.Únorové většinou sněhové srážky byly sice častější, ale stále nedostatečné.V polovině února se utvořila slabá sněhová pokrývka, která však brzy roztála.Teploty byly stále nad normálem.Koncem měsíce nastalo ochlazení.První březnové dny byly ještě chladné, ale v druhé polovině měsíce byly dny až nezvykle teplé a pěkné.V dubnu docházelo k návratům zimy, které pozastavily překotnější vzestup teploty a snížily dosavadní náskok.Srážky spadly vesměs ve formě sněhu a po řadě měsíců dosáhly normálu. Snižující se dávky vláhy, častější proudění vzduchu z pevniny a zvyšující se jeho rychlost byl i vzduch stále sušší.To ovšem přispívalo hlavně v květnu k většímu slunečnímu svitu a silnějšímu stoupání teploty.Slunečná a teplá období v červnu byla dosti často střídána sice kratšími, ale vydatnějšími srážkami, takže byl u nás nejvlhčejším měsícem v roce.Přes některé rozsáhlejší bouřkové poruchy zůstaly srážkové poměry za letní měsíce červenec a srpen pod normálem.Občasná horká období, zvláště v druhé polovině léta byla až dost neúnosná, protože stoupající vlhkost dodávala při nich nepříjemný pocit dusna.Jako nejteplejší, a to i počtem letních a tropických dnů se ukázal srpen.Teplé počasí se přeneslo i do začátku září.Za nastalého oteplení teplota nedosáhla letní výše.Srážka byly opět podnormální a spadly hlavně koncem měsíce.V říjnu a v listopadu se projevovaly už tendence podzimu a nastávající zimy, ať již větší oblačno či velmi chladnými nocemi.Po krátkém oteplení začátkem listopadu, nastal od 15.listopadu vpád studeného vzduchu se slabým sněžením.Dostavivší se vlny silnějších mrazů v prvé polovině prosince přivodily pokles teploty .Za nastalého sněžení se vytvořila souvislá sněhová pokrývka v síle 8 cm.Za nastalé oblevy v poslední dekádě roztála, takže vánoce a konec roku byly blátivé.

Směrovací čísla

Čsl. pošta zavedla od 1.ledna 1973 poštovní směrovací čísla, jako nedílnou součást adres na všech poštovních zásilkách.Číslo je pětimístné, skládá se z trojčíslí a dvojčíslí oddělených mezerou a píše se vždy vlevo před názvem pošty v adrese i ve zpáteční adrese odesílatele.první cifra označuje jedno s deseti směrovacích pásem, druhá sběrný přepravní uzel, třetí okresní přepravní uzel a dvojčíslo označuje poštu.Směrovací číslo poštovního úřadu v Doubravici nad Svitavou je 679 11.

Úřední prohlídka kamenolomu

Dne 8.března byla provedena úřední prohlídka kamenolomu zástupcem Okresního báňského úřadu Ing.Hladilem a zástupcem VHS soudr. Zámečníkovou. Za MNV byl přítomen tajemník František Sedláček a Oldřich Sáňka předák v kamenolomě.Kamenolom se nachází asi 500m za obcí v místě zvaném Žleb, katastrální území Doubravice, parc.číslo 2356/1, výměra 33,05 aru.V současné době má nepravidelný podkovovitý tvar, lomová stěna dosahuje výšky cca 15 až 20 m, při čemž maxima dosahuje ve své střední části.Hornina se rozpojuje trhacími pracemi, tyto práce provádí střelmistr Šmíd z kamenolomu v Šošůvce.Dochází na lokalitu 1 x až 2 x měsíčně.
Vlastní těžba se zajišťuje ručně ( kladivy,klíny ), kámen se odváží na skládku, odkud se potom transportuje jednotlivým odběratelům.Na provozovně jsou v současné době dva dřevěné objekty, z nichž jeden menší slouží za úschovnu nářadí a druhý větší jako sklad materiálu pro provoz kamenolomu. Provozovatelem Je MNV v Doubravici.při prohlídce byly zde zjištěny nedostatky jek provozní tak i hygienické.Např. je zde postrádáno nejnutnější sociální zařízení pro zaměstnance, WC a zdroj pitné vody.

Volba presidenta republiky

Dne 22.března ve staroslavném Vladislávském sále  jednomyslně hlasem sněmoven Federálního shromáždění byl zvolen presidentem republiky armádní generál Ludvík Svoboda, dosavadní president ČSSR.

Úmrtí

Dne 11.července zemřel ve věku 70ti let Ladislav Potůček č.97.
Dne 12.července náhle zemřela ve věku Emilie Valtrová č.64.
Dne 20.července zemřela ve věku 92 let nejstarší občanka Doubravice Josefa Sedláková, majitelka samoty č.100, bývalé hamerské hospody Na hrázi.

Beseda s branci

Ve čtvrtek 27.září se v Doubravici sešli poprvé branci, kteří nastoupí vojenskou základní službu, na besedě se zástupci MNV.Celou akci připravil Sbor pro občanské záležitosti a jistě tato akce naváže na dobré tradice a dobré výsledky, které dociluje Sbor pro občanské záležitosti v Doubravici nad Svitavou.

Nová bankovka 500 Kčs

Od měnové reformy v roce 1953 nejvyšší bankovkou, kterou byly financovány i ty nejvyšší částky byla stokoruna.Tento nedostatek byl odstraněn dnem 1.listopadu, kdy byly dány do oběhu nové bankovky 500 Kčs, které tak účelně doplňují soustavu našich peněz.
Převládající barvou nové bankovky je barva hnědá, s odstínem do fialova, charakteristickým znakem na líci jsou dvě postavy bojovníků Slovenského národního povstání a pestrobarevné plameny, na rubu pak hrad Děvín. Rozměr bankovky je 152 x 67 mm, je tedy menší než dosud největší bankovka - stokoruna.Menší rozměr bankovky byl volen záměrně nikoliv pro úsporu papíru, ale je daleko vhodnější pro uplatnění mechanizace a automatizace při počítání,balení a přepravě peněz, než je tomu u dnešní stokoruny.Svou velikostí navazuje na dva roky již starou dvacetikorunu.Další bankovky této nové řady budou dány do oběhu postupně v příští pětiletce.
Stejně jako bankovky, vytvoří novou řadu i drobné mince.Po stažení z oběhu tří korun a pětadvaceti haléřů v roce 1972 a vydání nových dvoukorun a hlavně dvacetihaléřů, který je předzvěstí této nové řady.V první polovině příštího roku přijde nový desetihaléř, do roku 1976 padesátihaléř a v létech 1977 - 78 pětihaléř.

Požáry

Dne 6.srpna rychle se šířící oheň zdolávali požárníci a občané kolem desáté hodiny dopoledne na honě JZD v Dílcích u Holešína.Od přehřátých brzdících bubnů kombajnu SK ze STS Boskovice se vznítila sláma.Plameny se rychle rozšířily a zničily na pěti ha vymlácenou slámu.Mlátící kombajn byl zachráněn.
Dne 21.prosince kolem 22 hodiny vznikl požár ve mlýně Hamry, ve kterém Výkupní závod Skalice n.Svitavou vyráběl krmné směsi pro zemědělské závody.Jako první na místo požáru na telefonické zavolání přijela zásahová jednotka požárníků z Blanska s výsuvným žebříkem a cisternovou požární stříkačkou.Požárníci z Doubravice na telefonní zavolání přijeli druzí se dvěma stroji.Dále byla povolána stálá požární jednotka z Boskovic, s cisternovou stříkačkou a dobrovolní požárníci z Boskovic.Nechyběli ani požárníci z Rájce a z Jestřebí.Celkem pracovaly čtyři stroje a to tak, že dva doubravické agregáty čerpaly vodu z náhonu a po jednom proudě dodávaly vodu do cisternových stříkaček mající stanoviště na nádvoří a druhým proudem stříkaly na hořící budovu ve směru od Svitavy.Ostatní stroje nezasáhly.Vody byl dostatek v mlýnském náhonu.Vanul mírný vítr ve směru jih - sever.Požárníkům se podařilo zachrániti s mlýnem spojenou obytnou budovu č.99 Miroslava Fadrného.
Plameny zničily celý mlýn, kde vzaly za své všechny stroje, zásoby obilí a hotových krmiv.Příčinu požáru objasňovali vyšetřovatelé VB za účasti znalců a bylo zjištěno, že požár vznikl třením ve výtahu.Značně velká škoda byla vyčíslena na 25.000,- Kčs.
Naši požárníci hlídkovali na požářišti se strojem do 26.prosince, protože pod vrstvou popela stále doutnalo dřevo a obilí.Mlýn v Hamře byl jediný malý průmyslový podnik, ve kterém bylo na dvě směny zaměstnáno 8 lidí a denní produkce vyrobených krmných směsí byla 4 - 5 vagonů denně. Požárem tato provozovna zanikla, protože výroba nabyla obnovena.

Úrazy

Dne 14.června při odstraňování staré střechy na domě č.56 Antonína Okáče, syn majitele Antonín Okáč správce na státním statku v Dyjákovicích okr.Znojmo, při této práci spadl a utrpěl těžké poranění nohou.Dopraven do okresní nemocnice v Boskovicích, kde setrval dlouhou dobu v léčení.
Dne 24.října při přecházení silnice u Opálkova pohostinství č.54, zachytilo osobní auto Aloisii Jalovou č.58.Utrpěla těžké zranění a musela býti odvezena do okresní nemocnice v Boskovicích, kde setrvala delší dobu v léčení.

Obchodní síť v Doubravici

Není v naší obci nějak rozsáhlá.Pozůstává ze samobslužné prodejny potravin a k ní přidružené prodejny masa a uzenin na náměstí Svobody.
Odpovědný vedoucí Jaroslav Kuběna č.197, který má k ruce 5 stálých zaměstnanců, 2 na půl den a 4 učně.
Prodejna domácích potřeb v Dolní ul.č.74, odpovědná vedoucí Božena Klimešová č.74.
Prodejna textilu a obuvi v Dolní ul.č.61, odpovědná vedoucí Eklová Marie č.61.
MNV ve snaze ulehčit občanům z Klemova nákup potravin z bližší prodejny, pojal do svého volebního programu zřízení prodejny v Klemově.Vedení Lidově spotřebního družstva Jednota zaujalo ke zřízení prodejny potravin v Klemově negativní stanovisko.prodejna na náměstí Svobody je prý dostačující pro celou Doubravici, včetně Klemova.Ani v minulosti prý zde prodejna nebyla, ani do budoucna Jednota zde s výstavbou prodejny, která prý by byla nerentabilní.MNV s tímto stanoviskem nesouhlasí.Zatím zřízení prodejny zůstalo na mrtvém bodě.

Zahraniční návštěva

Z podnětu okresního výboru Svazu československo - sovětského přátelství dne 16.října přijela do JZD Doubravice v počtu 30 osob delegace kolchozníků, pracovníků sovchozů a veterinářů z Lotyšské SSR. Po uvítání předsedou JZD si hosté prohlédli objekty a výrobní zařízení v JZD.

Soutěže mezi MNV

V rámci zlepšení práce MNV ve schůzi rady bylo navrženo vyzvat na soutěž obec Bořitov, a to v oblasti výstavby, spolupráce Sboru pro občanské záležitosti atd.MNV v Bořitově výzvu k soutěži přijal.Během roku byly uskutečněny 3 společné schůze, a to jedna v Bořitově a dvě v Doubravici.

Výstavba v obci

Důležitou oblastí v práci MNV je stálé plnění a upřesňování volebního programu a investiční činnost v akci Z.Na rok 1973 MNV neuzavíral s občany závazky, kolik kdo odpracuje brigádnických hodin na výstavbě obce.
V průběhu roku byl dokončen betonový lapač splavenin nad ulicí 28.října. Pokračováno bylo v parkové úpravě náměstí Svobody.Pro nedodání parkových betonových obrubníků a nedostatek navážkové hlíny, konečná úprava nebyla v tomto roce dokončena.Při horní straně náměstí občané před svými domy upravili zelené plochy.Na uliční komunikaci v ulici U spravedlnosti práce pokročila tak daleko, že vozovka je připravena k provedení penetrace v roce 1974.
V minulých letech veškeré zvelebovací akce se prováděly jen v Doubravici, kdežto v Klemově se budovalo málo.MNV ve snaze tento nedostatek odstranit naplánoval do volebního programu provedení několika větších akcí, se kterými mělo býti započato v tomto roce.Na prvém místě to byla kanalizace.Začalo se na ní a to zpevňováním břehu potoka betonovou zdí, která byla vybudována nad silnicí v délce 20 m. V další práci nepokračováno pro nedodání betonového materiálu.
Dále měly býti zahájeny práce na tzv. dílčí kanalizaci v Klemově od domu č.269 směrem ke trati a do Svitavy.Zde práce nebyly zahájeny pro nedodání betonových rour.
Nemenší pracovní úsilí se projevovalo též v neinvestiční činnosti.Zde provedeny opravy a nátěry lávek a mostů, sběr odpadových surovin, úklid veřejných prostranství.Údržba zeleně v parcích, podzimní úklid spadlého listí.Výstavba dětského hřiště - pískoviště v mateřské škole.

Soukromá výstavba

Prováděno dokončování novostaveb, na některých starších domech zhotoveny nové fasády a před některými domy provedena povrchová úprava chodníků.Z novostaveb postavena nová bytovka JZD v Klemově. Z větších adaptací provedena přestavba obytné části domu u Antonína Okáče č.56 v Dolní ulici.

Kulturně společenská činnost

20.ledna myslivecký ples
27.ledna Ples požárníků
17.února I společenský ples SRPŠ
25.února Oslava 25.výročí v sále kina
6.března Maškarní ples
6.března Přednáška Obrana socialistické vlasti věc všeho lidu
25.března Koncert pěveckého sdružení Foester z Brna
8.dubna Přednáška Švýcarské ovocnářství a zahradnické prostředí
1.května Oslava Svátku práce na manifestaci v Rájci
22.dubna Pomlázková zábava
8.května Slavnostní předání občanských průkazů
25.května Přednáška Problémy mládí z pohledu tělovýchovného lékaře
10.června Dětský den na sokolském hřišti
22.června Předpouťová zábava
26.července Zájezd do Východních Čech
11.srpna velký maškarní karneval
25.srpna Zájezd na Safari
15.září Zájezd do Znojma
28.října Přednáška o včelaření
8.prosince Taneční zábava

Rok 1973 stojí rozhodně za povšimnutí, neboť byl velmi bohatý. Především na politické události: různé konference, návštěvy, jednání, významná zasedání RVHP.Návštěvy naší stranické a vládní delegace v zahraničí a zahraniční hosté u nás, znamenaly další rozvoj mezinárodní spolupráce.Jednou z nejdůležitějších politických akcí bylo podepsání smlouvy mezi ČSSR a NSR, výsledek návštěvy W:Brandta u nás.
Bylo toho mnoho, co se událo v tomto roce nejen u nás, ale i ve světě.Například skončení války ve Vietnamu.Bohužel vyskytly se i smutné události - třeba v Chile a stále trvající krize na Středním východě.Velký význam pro mírovou práci měl Kongres mírových sil, který se konal v Moskvě.Naše vlast i naše obec zaznamenala v tomto roce mnoho příznivých výsledků.Přesto však máme stále co zlepšovat a nesmíme se spokojovat jen s tím co jsme dokázali.

Zápisy před napsáním do kroniky byly předmětem jednání ve společné schůzi členů rady MNV a kulturně - školské komise dne 16.května 1974 a uznány za vhodné k napsání do kroniky.

Gottvald Karel - kronikář

Rok 1974

Podivná byla letošní zima svým dušičkovým počasím, přestože úkazy v přírodě i její začátkem nasvědčovaly z počátku na tuhý průběh. Leden a únor byly na svou dobu mimořádně teplé měsíce bez vydatnějších srážek.Začátkem ledna napadl sníh, který se několik dní udržel.Dne 16.ledna se utvořila silná ledovka z deště.Za nastalého poklesu teploty koncem února a začátkem března dostavily se slabé mrazíky.Po neobvykle mírné zimě nastalo jaro.V první polovině března se přihnaly první jarní bouřky se stálými dešti.Postupně se zvyšovaly denní i noční teploty na neobvyklou míru v této roční době.Toto počasí se udrželo až do poloviny dubna, kdy nastal pokles teploty.Při tom byl duben opět mimořádně suchý až do konce měsíce, kdy přišla bouře s krátkým lijákem i s kroupami, které však neuškodily.Veliké sucho v přírodě bylo poněkud zmírněno.V dalších měsících si příroda rozmarně hrála se svou mocí nad počasím.První polovina května byla ještě chladná, ale ve druhé polovině bylo už více dní s dešti, i když stále slabými. Červen i červenec mimo některé teplé dny byly chladné a deštivé.V prvních srpnových dnech byly značné rozdíly mezi denní a noční teplotou. V červenci i v srpnu přišlo několik bouřkových lijáků.Největší bouře s průtrží mračen postihla nás 14.července.Vývoj počasí podzimních měsíců překonal v nejednom ohledu předpovědi meteorologů.První tři týdny bylo ještě velmi suché a teplé počasí se slabými srážkami.Koncem měsíce za nastalého ochlazení byl už z rána slabý mrazík.Říjen byl už pravým opakem.byl oblačný, chladný a velmi deštivý se třemi nočními mrazíky.V celkovém průměru listopad byl pravým podzimním měsícem, podmračeným, mlhavým, při tom však teplým, neboť většina dní byla bez nočních mrazíků.Srážky se přiblížily k normálu a spadly převážně ve formě deště.Prosinec byl teplý a na srážky bohatý měsíc hlavně ve své první dekádě.Teploty se pohybovaly slabě nad nulou.Slabá sněhová pokrývka se utvořila na mírně zmrzlé zemi, ale brzy roztála.Na štědrý den za nastalého deště se tvořila na zmrzlé zemi ledovka.Ještě následující den slabě mrzlo, ale následně extrémní teplá vlna ovlivnila počasí v posledních dnech roku.

MNV

Nejaktivnější složkou při MNV je Sbor pro občanské záležitosti, jehož činnost od vzniku v roce 1971 je velmi bohatá a každým rokem stále vzrůstá.Sbor čítá 9 členů, mezi které je práce rozdělena takto:
Konrádová Růžena č.191 – matrikářka MNV,kondolence,vítání občánků do života
Vrbková Milada č.339 – zápisy ze schůzí, písemná blahopřání poslancům
Hájková Emilie č.208 – písemné blahopřání 60 a 65ti letým spoluobčanům, kultura
Nieppertová Libuše č.270 – evidence vojáků nastupujících a konajících základní vojenskou službu
Zezulová Anna č.137 – zajišťování květinové výzdoby
Konrád Miroslav č.208 – vedení a příprava rozhlasového kroužku
Sedlák Josef č.196 – grafické práce(pamětní listy vítání a pod.)
Dufková Věra č.75 – evidence osobních blahopřání 70,75,80 a více letých

Celá činnost sboru je založena na dobré organizační práci předsedkyně Věry Dufkové.Dnes provádí svoji činnost i na takových úsecích práce MNV, které se obtížně zabezpečovaly.Např.agitační práce v obci byla soustředěna na stálé  agitační dvojice, které příležitostně svolávaly občany k zajišťování různých akcí.MNV chyběla stálá složka, která by propagační práci vykonávala.Přes všechnu snahu kulturně – školské komise nepodařilo se tento úsek zabezpečit.
Propagační práce v tomto roce se ujal SOZ, který ze svých členů utvořil rozhlasový kroužek za vedení s.Konráda, který 1x měsíčně a to první neděli informuje o práci MNV, o mezinárodní situaci a nezapomene v závěru svého vysílání blahopřát občanům dožívajících se právě významného životního jubilea a zahrát jim písničku.Vysílání kroužku se tak vžilo, že občané na ně začátkem každého měsíce čekají.Z dalších činností je to vítání narozených občánků do života, zasílání kondolencí, písemných blahopřání starším osobám, besedy na rozloučení s branci před nástupem vojenské základní služby a také jejich přivítání do civilního života, návštěvy přestárlých osob při jejich narozeninách, organizování jubilejních svateb, besedy s důchodci, návštěvy nemocných, organizování přednášek, slavnostní předávání občanských průkazů a v poslední době jsou to hovory se snoubenci za spolupráce lékaře.
Rada MNV hodnotí dvakrát do roka činnost SOZ.Práce tato je hlavně práce s lidmi a pro lidi, práce dobrovolná bez nároku na odměnu a proto je nutné si ji vážit.

Nová trafostanice

Napětí v elektrické síti v Klemově velmi často ba možno říci, že bylo stále pod únosnou mez.Bylo to způsobeno tím, že zdejší sekundární síť je dosti vzdálena od transformační stanice, která se nachází u stodoly JZD. Přes četné stížnosti občanů z Klemova a urgencí MNV u Jihomoravských energetických závodů, byl tento nedostatek v tomto roce odstraněn a to tím způsobem, že bylo postaveno nové primární vedení odbočující z hlavního vedení k lomu Herous. Na pastvisku vybudována nová trafostanice pro Klemov.

Úpravy na zastávce

V letních měsících železniční správa na místní zastávce na nástupištích v obou směrech vybudovala z venkovní strany nové opěrné zařízení z betonových prefabrikátů, nástupiště opatřena novým zábradlím ze železa a upraven povrch nástupišť.Staré žárovkové osvětlení nahrazeno moderním výbojkovým osvětlením.

Veřejná výstavba

V tomto roce pokračováno v parkové úpravě náměstí Svobody.Dále se pracovalo na kanalizaci v Klemově.

Soukromá výstavba

Nadstavbu druhé poloviny domu provedl Kala Miloš č.209.Přístavby domů Hájek Jan č.246, Badal František č.238.Přestavbu domu začal provádět Josef Kočka č.20.Větší adaptace provedena na domech Antonína Svobody č.115 a Jana Fojta č.126.

Národní směny

Ve dnech 30.března a 20.dubna MNV a NF uspořádal v naší obci Národní směnu na úklid všech prostranství před domy, vyčištění rigolů kolem chodníků a vozovek.Členové masových a zájmových organizací pracovali na sokolském hřišti, v Tyršově parku,před školou, u železniční zastávky, v Klemově.PO skončení směny MNV zajistil odvoz nečistot a odpadu.Současně SSM provedl sběr železného šrotu, kterého se sebralo 100 q.Směny v obou těchto dnech se zúčastnilo 330 občanů, z toho mládež 110.Ve dnech 19.a27.října uspořádány směny na sklizeň cukrovky v JZD.


Přírodní úkaz – kometa

Z meziplanetárního prostoru přiletěla do sluneční soustavy tzv. Kohoutkova kometa, nazvaná po své objeviteli astronomu českého původu z hamburské observatoře.Západní agentury ji označily za astronomický úkaz století.Podmínky pro její pozorování byly však mimořádně nepříznivé, kolem 15.ledna, kdy měla vysoko zářit nad obzorem, bylo stále oblačno, takže ji u nás nikdo nespatřil.

Námrazová kalamita

Celý Jihomoravský kraj byl z úterý na středu 16.ledna postižen námrazovou kalamitou.V odpoledních hodinách 15.ledna a pak téměř po celou noc pršel déšť, který na prochlazeném povrchu země ihned mrznul a vytvořil ledovou vrstvu v síle 2 cm.V silniční dopravě nastala kalamitní situace.Ani blanensko a tím i Doubravice nebylo ušetřeno tohoto vrtochu zimní povětrnosti.Namrzající déšť sevřel v přírodě vše do ledového krunýře.Pod jeho tíhou se lámaly lesní stromy, poškozena dálková elektrická vedení a telefonní linky.V řadě podniků byl narušen provoz nedostavením se zaměstnanců do práce následkem ochrnutí autobusové dopravy.Přerušení dodávky elektrického proudu postihlo podniky a domácnosti.Ještě štěstí, že 17.ledna za nastalého oteplení ledová vrstva roztála, takže u nás nevznikly v lesích tak velikém škody, jak tomu bylo na Vysočině.

Jarní mrazy

Letošní duben byl zcela jiný než jaký by si zemědělci přáli.Nejprve přinesl mimořádně teplé dny, takové jsou začátkem léta.V polovině měsíce nastalo výrazné ochlazení a v noci z 13 na 14 dubna silný mráz. dešťové srážky nebyly téměř žádné.Tak značné kolísání teploty a takové změny se nepříznivě projevily na vegetaci a mimořádně ztížily situaci v zemědělství.Byla tu oprávněná radost z včasného příchodu jara, ve kterém se polní práce mohly rozběhnout o celé týdny dříve než tomu bývá obvykle.Mimořádně silné mrazy jarní vegetaci poškodily.zejména v mrazivých kotlinách se dostala rtuť teploměru až 6 stupňů pod nulu. Pomrzly květy na ovocném stromoví, vycházející kultury cukrovky i ranných brambor a zeleniny.Při prvním pohledu na přírodu se zdálo, že škody jsou veliké.Později se zjistilo, že situace je mnohem lepší, než napovídaly první odhady.

Průtrž mračen

V pozdních večerních hodinách v neděli 14.července po dusném dni přihnala se od západu silná bouře s průtrží mračen.Došlo ke značným škodám na zemědělských kulturách.Prudký liják a za bouře zesílený nárazový vichr způsobily polehnutí obilních a mákových porostů. Výmolem způsobeny škody na polních komunikacích.Na silnici Doubravice – Lhota Rapotina došlo k sesuvu půdy do silničního tělesa. Doprava do odstranění závady musela býti přerušena a udržována objížďkou přes Oboru.V níže položené části Klemova byly zatopeny sklepy.Dle novinářských zpráv škody způsobené řáděním živlů na blanensku činily skoro 4 miliony Kčs.

Akce TETANUS

Už v roce 1958 bylo u nás zavedeno povinné očkování dětí od třetího měsíce života smíšenou očkovací látkou proti záškrtu, tetanu a černému kašli.Opakuje se asi po šesti týdnech a mezi 10 – 12 měsícem věku dítěte, půl roku po druhé injekci se očkuje třetí dávkou snížené vakcíny, což je základní očkování.Znamená to, že dětská populace je už dobře očkována, zatímco z dospělých to byli až dosud toliko zdravotníci, sportovci, vojáci a zemědělci.
Podle nařízení ministerstva zemědělství se od 1.ledna 1974 provádí prostřednictvím krajských hygienicko – epidemiologických stanic povinné očkování všech občanů proti tetanu.O provedeném očkování dostal každý občan záznam v občanském průkaze.
Tato akce v Doubravici nad Svitavou proběhla takto.Očkování prováděl v sále kulturního domu MUDr. Zdeněk Okáč s personálem zdravotnického střediska v Rájci, a to ve třech etapách.Pracující v průmyslových závodech byli očkováni ve zdravotních střediscích svých závodů.

Nový lékař

Na uvolněné místo obvodního lékaře ve zdravotním obvodě č.1 v Rájci po náhlém úmrtí MUDr.Karla Schucha v červenci, nastoupil MUDr.Zdeněk Okáč, obvodní lékař ze zdravotního obvodu č.2, k němuž náleží i Doubravice.Na místo MUDr.Okáče přišel prozatímně mladý lékař MUDr. Jar. Machač z Brna.

Čestní dárci krve

V roce 1963 místní skupina ČČK začala získávat dárce krve.Bylo jich tehdy evidováno jen sedm.V rámci plnění úkolů Okresního výboru ČČK v Blansku se místní základní organizace podílela na získávání s převáděním z placených odběrů na čestné odběry zadarmo.
Do konce roku se podařilo získat 105 dárců.V Doubravici je daleko více dárců, kteří dávají krev v rámci svého zaměstnání na svých pracovištích.

Populace

V populačním vývoji v posledních létech nastalo výrazné zlepšení v celém státě.Zatímco koncem šedesátých let se rodil vůbec nejnižší počet dětí, od roku 1970 dochází k zvyšování počtu narozených dětí.Dosavadní rostoucí počet dětí v rodinách ukazuje, že se zvyšuje počet prvých a druhých dětí, zatímco přírůstek třetích dětí se ještě mírně snižuje.Je pravda, že na tomto příznivém vývoji se podílí i ta skutečnost, jako jsou početnější poválečné ročníky, jejichž příslušníkům je teď 25 let a jsou ve věku nejvyšší plodnosti.Dle úředních zpráv v celo okresním měřítku asi 90% dětí se rodí ženám ve věku od 20 do 30 let.Odborné propočty však ukazují, že tento faktor ovlivnil přírůstek narozených dětí asi jen z jedné čtvrtiny, zatímco tři čtvrtiny lze přičíst k dobru opatření, která byla realizována v souvislosti s plněním sociálního programu strany a vlády po XIV.sjezdu KSČ, ať už jde o rozšíření mateřského příspěvku, zvýšení finanční podpory při narození dítěte, či zvýšení rodinných přídavků nebo jiná opatření.Péče státu o rodiny s dětmi a mladá manželství přináší tak své první příznivé výsledky.
Následující přehled udává počet narozených dětí v Doubravici nad Svitavou v létech 1960 – 1973.

 

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

17

16

23

19

15

16

18

21

 

 

 

 

 

 

 

 

1968

1969

1970

1971

1972

1973

 

 

22

15

22

22

21

19

 

 


 
Autohavárie

Dne 22.ledna před polednem na silnici v místě zvaném V podjísení došlo k dopravní nehodě, kterou přivodila neopatrná jízda 24letého Jiřího V., který vezl nákladním autem potraviny.Při setkání s autobusem ČSAD vjel na pravou krajnici vozovky, kde se auto převrátilo a spadlo do Svitavy. Ke zranění nedošlo.Proti řidiči bylo zahájeno trestní stíhání.

Ocenění práce

Oslavy MDŽ v okrese byly zahájeny ve čtvrtek 7.března.Na OV NF v Blansku se sešly ženy funkcionářky Národní fronty na slavnostním aktivu.Jejich pozvání bylo oceněním obětavé práce, jak na pracovištích, tak i v různých funkcích.Z Doubravice byla pozvána Jindřiška Nováková č.203, dělnice Moravských keramicých závodů.U předsedy české vlády Josefa Korčáka v delegaci žen,byla naše bývalá občanka Paraska Štoudková.

Panika s penězi

Asi v polovině měsíce dubna, tak jako všude jinde i u nás se rozšířila zpráva, že prý padnou peníze.Mnozí občané tomu uvěřili.Z obavy, aby o našetřené peníze nepřišli, tak se jich snažili alespoň částečně zbavit a to tím způsobem, že nakupovali v obchodech věci dlouhodobé spotřeby. Zpráva tato, jak se ukázalo nebyla pravdivá a měly z ní prospěch jen prodejny průmyslového zboží,textilu a jiné.I v Doubravici v prodejně domácích potřeb a v textilu se v té době zvedl obrat o 100 %.V prodejně potravin obrat zůstal normální.

Úbytek hub

Nastal v posledních létech v celé oblasti.není to však tím, že by houbařů v lesích přibývalo.Odborníci soudí, že tak jako pro některé jiné rostliny, tak také pro houby se značně zhoršuje v posledních létech klíma a podmínky potřebné pro jejich růst.Po vlhkém červenci i deštivém začátku srpna opět po několika leté přestávce houby v lesích rostly.

Omezení železniční dopravy

V sobotu 9.listopadu v ranních hodinách vznikl v opraveném tunelu č.6 mezi výhybnou Babice a stanicí Adamov požár lešení.V tunelu se vlivem tepla uvolnila část vyzdívky a tím veškerá doprava na trati musela býti omezena až do odstranění závady.Některé vlaky osobní dopravy byly zrušeny a byla vyloučena rychlíková přeprava a doprava nákladů. Omezení potrvalo do 28.listopadu.

Úmrtí duchovního správce

Dne 2.prosince v okresní nemocnici v Boskovicích zemřel ve věku 60 let zdejší římsko – katolický duchovní správce administrátor P. František Toman.zesnulý se narodil 4.května 1914 v Kochánově u Velkého Meziříčí. Na kněze byl vysvěcen 5.července 1939 v Brně.V Doubravici působil od 4.prosince 1963.Dne 7.prosince po vykonaných církevních obřadech v Doubravici byl převezen do Netína u Velkého Meziříčí, kde byl brněnským ordinářem kapitulním vikářem Ludvíkem Horkým pohřben.K pohřbu do Netína byly v Doubravici přistaveny 3 autobusy ČSAD.Při církevních obřadech V Doubravici bylo přítomno 40 kněží v čele s brněnským kanovníkem P. Frantem.

Požáry

Nad kanceláří JZD na půdě vznikl dne 22.dubna požár od ohníčku, který si zde udělali děti.Na štěstí jeho vznik byl včas zpozorován a v zárodku zlikvidován.Přivolaní požárníci z Blanska už ani nezasahovali.Škoda nevznikla celkem žádná.
Dne 12.prosince dopoledne rozhoukala se požární siréna, jelikož nad domkem Vojtěcha Hlaváčka č.3 začaly se vyvalovat mraky kouře a šlehat plameny.Požárníci ihned zaujali se strojem stanoviště u požární nádrže, ale než stačili rozvinout hadice, došla jim zpráva, že hoří saze v komíně a je po nebezpečí.

Nový duchovní správce

K 8.prosinci jmenován zdejším římsko – katolickým duchovním správcem P.Jan Topenčík, kooperátor v Letovicích.Narozen 1.ledna 1924 v Dolních Bojanovicích, okres Hodonín v zemědělské rodině.Vystudoval 4.tř. reál gymnázia v Hodoníně.Pak pracoval u rodičů v zemědělství a potom v JZD.přitom studoval dálkově na Střední vzdělávací škole pro pracující ve Veselí na Moravě, kde maturoval.Bohoslovecká studia v létech 1964 – 1969 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.Po ukončení studia dne 5.července 1969 v Brně vysvěcen na kněze.Nastoupil jako kooperátor do Letovic a současně spravoval farnost Rozhrání okr. Svitavy.

Náhlá úmrtí

Dne 9.března zemřel náhle za jízdy vlakem Zona František č.64.
Dne 19.března náhle zemřel ve věku 82 roků Prokop Vilém č.252.
Dne 16.května zemřel ve věku 67 roků Josef Souček č.240.
Dne 6.července zemřela ve věku 80 roků Janíčková Marie č.29.
Dne 29.října zemřela Fránková Marie č.93.
Dne 26.prosince zemřel ve věku 70 let Badal František č.238.

Kulturně společenská činnost

28.ledna Ples požárníků
14.února Přednáška Dědické záležitosti
16.února II.ples SRPŠ
26.února Maškarní merenda
5.března Kurs první pomoci
10.března Oslava MDŽ
31.března Koncert v kině Muziky hrajte nám
1.května Oslava Svátku práce
9.května Oslavy 29.výročí osvobození naší vlasti
10.května Májová veselice
11.května Přednáška Po stopách bojů II. světové války
9.června Oslava Mezinárodního dne dětí
16.září Školení k civilní obraně
16.června Zájezd na Krajskou mírovou slavnost v Líšni
20.července Zájezd do Prahy
17.srpna Zájezd na jižní Moravu
24.srpna Zájezd na severní Moravu
5.listopadu zahájen Měsíc čsl. – sovětského přátelství
25.prosince Štěpánská zábava

Ustavení Osvětové besedy

Po několikaleté přestávce a bezúspěšných pokusech se konečně dne 4.srpna podařilo ustavit Osvětovou besedu.V čelo této kulturní instituce byl jmenován Pavel Vach č.248, jako předseda.Za členy byli vybráni zástupci politických a masových organizací v obci – Souček Rudolf č.186, Hrnčíř František č.337, Sáňková Aloisie č.13, Zezulová Jiřina č.24, Kočka Josef č.20, Kuda Miloslav č.345, Pokorná Ludmila č.336, Janků Libor č.131, Badal František č.159.
Je oprávněná naděje, že tato nová OB v kulturním životě naší obce sehrá dobře svoji úlohu pro kterou byla zřízena.

Činnost tělovýchovné jednoty Sokol není stále uspokojivá, zvláště v prvé polovině roku úplně ochabla.Zájem o cvičení hlavně mezi mládeží je.Jsou potíže se cvičiteli, pokud se zabezpečí, nevydrží ve funkci. Nevyužívá se ani sokolské hřiště, hraje se zde jen občas volejbal.Za účelem konání celostátní spartakiády byli svoláni vybraní cvičitelé, proveden s nimi pohovor a získání pro funkci cvičitelů.Takže nácvik na spartakiádu mohl být zahájen.

Kopaná

V tomto roce sportovci a přátelé sportu vzpomínali 40leté výročí vzniku kopané v Doubravici.
V okresní soutěži kopané hraje Sokol oddíl kopané v poslední kategorii soutěži dospělých ve IV.tř.Po sehrání přátelských přípravných zápasů žákovského i prvního mužstva, které ukázaly vzestupný trend výkonnosti, následovaly mistrovské zápasy jarního kola.I.mužstvo skončilo v tabulce IV.tř. na 2 místě se ziskem 21 bodů a obsadilo 2 místo v soutěži slušnosti.Vedení oddílu hodnotí nejlepší hráče, střelce i docházku na tréninky.
Po odehrání jarního kola skončilo také družstvo žáků na 4 místě III.tř. se ziskem 14 bodů.Nejvíce branek soupeřům nastřílel Zdenek Kuběna, který hraje v současné době za dorost Metry Blansko.Velkým úspěchem byla účast starších žáků ve finále spartakiádního turnaje.
V podzimní části fotbalových soutěží kleslo I.mužstvo v tabulce následkem odchodu několika hráčů ze základního kádru na 5 místo se ziskem 10 bodů.V soutěži slušnosti obsadilo již tradičně 2 místo. V oddílové soutěži o nejlepšího hráče získal 1 místo Rudolf Novák č.203, králem střelců se 4 brankami se stal Jan Janíček.
Družstvo žáků po dobrých výkonech zvítězilo i na hřištích soupeřů a obsadilo 1 místo v tabulce III.tř. starších žáků.Nejlepším střelcem se stal Vítězslav Štěrbáček s 19 brankami.Na tomto úspěchu se velkou měrou podílí trenér mužstva Oldřich Hájek č.208.

Odchovna bažantů

Až 1000 i více bažantích kuřat se ročně může zachránit v odchovně, kterou v bývalé drůbežárně JZD v Cihelně vybudovalo Myslivecké sdružení v Doubravici.Odchovna je opatřena umělou líhní.Je zde 70 bažantích slepic a bylo od nich v tomto roce odchováno 200 bažantů.

Zhodnocení roku

Máme – li hodnotit rok 1974 jako celek v celosvětovém dění, pak můžeme říci zcela jednoznačně: svět se vyvíjel rychleji.události, které se v rychlém sledu střídaly na světovém jevišti, byly často složité a někdy i značně protikladné.Převažující v nich bylo mírové úsilí.
I v naší obci, kde stále není ještě všechno jak by mělo být, uděláno v tomto roce mnohé co přispělo ke zlepšení společenských či kulturních poměrů a životního prostředí.

Přehled bydlících v domech, bytech v roce 1974  

Přehled k nahlédnutí ZDE

Schválení zápisů

Než byl proveden zápis do kroniky byly zápisy předmětem jednání ve schůzi kulturně – školské komise dne 20.února 1975.

                                                 Gottvald Karel – kronikář