Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty

Projekty         

  • Projekt "Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Doubravice nad Svitavou"

Publcita na webové stránky městyse.png

  • Projekt "Vybavení odborné učebny ZŠ Doubravice nad Svitavou"

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v klíčových kompetencích, konkrétně v oblastech technických a řemeslných oborů a práci s digitálními technologiemi. Vyšší úroveň poskytovaného vzdělávání bude mít vliv na budoucí uplatnění žáků školy na trhu práce. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení moderních výukových pomůcek a technického vybavení do odborné učebny v budově základní školy v Doubravici nad Svitavou. Cílem je rovněž úprava venkovního prostranství v areálu ZŠ – výsadba zeleně.

dotace.jpgProjekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

  • Projekt "Pořízení vybavení pro kulturní činnost městyse Doubravice nad Svitavou" byl prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS spolufinancován evropskou unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, a to v celkové finanční výši 196.800,- Kč, což činilo 80% z celkové částky ve výši 246.000,- Kč.

1) Publicita EU leader.JPG

2) Publicita MAS leader.JPG

 

logoProjekt „Doubravice nad Svitavou Ulice Zázmolí SO 100 – Komunikace
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

jmk logoV roce 2019 Městys Doubravice nad Svitavou přijal neinvestiční dotaci od Jihomoravského kraje na realizaci projektu Sakrální památka - barokní kříž ve výši 42.500,- Kč.

  

jmk logoV roce 2019 Městys Doubravice nad Svitavou přijal neinvestiční dotaci od Jihomoravského kraje na Zásahové oděvy pro JSDH Doubravice nad Svitavou ve výši 128.000,- Kč. Dotace se nedočerpala a vracelo se na JMK 3.524,88 Kč.

 

 

jmk logoV roce 2019 Městys Doubravice nad Svitavou přijal neinvestiční dotaci od Jihomoravského kraje na Obnovu interiéru knihovny Doubravice nad Svitavou ve výši 50.000,- Kč. Za uvedenou dotaci se pořídily grafické nápisy na stěnu, stolek a křesílka a počítače.

 

jmk logoV roce 2018 Městys Doubravice nad Svitavou přijal investiční dotaci od Jihomoravského kraje na Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Doubravice nad Svitavou ve výši 300.000,- Kč.

 

jmk logoV roce 2018 Městys Doubravice nad Svitavou přijal neinvestiční dotaci od Jihomoravského kraje na opravu Památečního kříže v Klemově ve výši 37.500,- Kč

 

jmk logoV roce 2018 Městys Doubravice nad Svitavou přijal neinvestiční dotaci od Jihomoravského kraje na Pořízení dýchací techniky pro JPO Doubravice nad Svitavou ve výši 134.000,- Kč.

 

jmk logoV roce 2018 Městys Doubravice nad Svitavou přijal neinvestiční dotaci od Jihomoravského kraje na Obnovu interiéru knihovny Doubravice nad Svitavou ve výši 50.000,- Kč. Za uvedenou dotaci se pořídily taburety, podsedáky, PC, kancelářská židle, 2 křesla s lampou a sedačka s ohrádkou do dětského koutku.

logo EU

V roce 2018 Městys Doubravice nad Svitavou přijal investiční dotaci od EVROPSKÉ UNIE, fondu soudržnosti, operačního programu Životní prostředí na vybudování systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu (pořízení kompostérů) ve výši 947 866,- Kč z celkových způsobilých výdajů 1 115 136,- Kč 

 

jmk logo

V roce 2017 Městys Doubravice nad Svitavou přijal neinvestiční dotaci od Jihomoravského kraje na Obnovu interiéru knihovny Doubravice nad Svitavou ve výši 50.000,- Kč. Za uvedenou dotaci se pořídily regály na knihy.

 

jmk logoV roce 2017 Městys Doubravice nad Svitavou přijal neinvestiční dotaci od Jihomoravského kraje na Doplnění věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Doubravice nad Svitavou ve výši 137.000,- Kč.

 

jmk logoV roce 2016 Městys Doubravice nad Svitavou přijal neinvestiční dotaci od Jihomoravského kraje na Obnovu a doplnění výzbroje a výstroje JSDH Doubravice nad Svitavou ve výši 50.000,- Kč. Za uvedené prostředky bylo pořízeno: záchranářská nosítka, zásahové obleky a konzervátor-nabíječ.

jmk logo

V roce 2014 byla dokončena stavba ČOV a kanalizace. Investorem je Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic. Poskytovatelem dotace je Jihomoravský kraj ve výši 6,8 mil. Kč, Evropské unie a SFŽP. Cílem bylo odkanalizování obce Doubravice nad Svitavou a Újezd u Boskovic. Celkové hodnota stavby včetně projektu byla 179 mil. Kč.

 

V roce 2009 bylo zbudováno Víceúčelové hřiště v Doubravici nad Svitavou. Hřiště je možné využívat celoročně a to až ke čtrnácti různým sportům. Hřiště slouží nejen občanům k trávení volného času, ale také oddílu kopané TJ Sokol a dětem a žákům z MŠ/ZŠ v Doubravici nad Svitavou. Projekt mohl být realizován díky obdržení dotace ze Strukturálních fondů EU z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Projekt byl podpořen v rámci prioritní osy 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel ve výši 2 223 653 Kč.        

 https://www.profilzadavatele.cz/