Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Základní informace dle GDPR

Základní informace dle GDPR

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

 

1) Správce:

Městys Doubravice nad Svitavou, nám. Svobody 31, Doubravice nad Svitavou, 679 11, IČO: 00280143 

 

2) Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti městyse Doubravice nad Svitavou (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci městyse Doubravice nad Svitavou) je městys Doubravice nad Svitavou přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne městysi Doubravice nad Svitavou ze zvláštních právních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

 

3) Při zpracování osobních údajů u městyse Doubravice nad Svitavou nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 

4) Osobní údaje jsou u městyse Doubravice nad Svitavou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány.

 

5) Pokud jsou u městyse Doubravice nad Svitavou zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů,
d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste městysi Doubravice nad Svitavou poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

 

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

7) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

8) Svá práva vůči městysi Doubravice nad Svitavou uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.