Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška Městyse Doubravice nad Svitavou č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022

Obecně závazná vyhláška Městyse Doubravice nad Svitavou č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška Městyse Doubravice nad Svitavou č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška Městyse Doubravice nad Svitavou č.3/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Směrnice č. 01/2016 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1.1.2017
OZV 4/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2016
Nařízení Městyse Doubravice nad Svitavou č.1/2014, tržní řád, kterým se vydává tržní řád 2.10.2014
Obecně závazná vyhláška č.3 /2005 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území obce Doubravice nad Svitavou.

22.9.2005

Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce.doc

16.2.2005

Nařízení obce Doubravice nad Svitavou č. 1 - 2004 o stání motorových vozidel na místních komunikacích

9.6.2004

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem

26.2.2004

Vyhláška o ochraně místní zeleně a životního prostředí

1.1.2002

OZV městyse s ukončenou účinností

Ukončená účinnost
Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 31.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Doubravice nad Svitavou 31.12.2021

Důležité zákony

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

Hlavní závěr

Datum

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 5/2023

12.12.2023

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 4/2023

11.10.2023

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 3/2023

12.7.2023

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 2/2023

6.6.2023

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 1/2023

7.3.2023

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 7/2022

19.12.2022

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 6/2022

15.11.2022

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 5/2022

18.10.2022

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 4/2022

07.09.2022

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 3/2022

08.6.2022

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 2/2022

13.4.2022

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 1/2022

2.3.2022

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 8/2021

15.12.2021

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse  7/2021

24.11.2021

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 6/2021

27.10.2021

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 5/2021

9.9.2021

Přijatá usnesení Zastupitelstva městyse  4/2021

11.8.2021

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 3/2021

30.6.2021

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 2/2021

14.4.2021

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 1/2021

10.3.2021

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 7/2020

15.12.2020

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 6/2020

11.11.2020

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 5/2020

14.10.2020

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 4/2020

23.7.2020

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 3/2020

17.6.2020

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 2/2020

20.5.2020

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 1/2020

11.3.2020

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 7/2019

17.12.2019

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 6/2019

13.11.2019

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 5/2019

11.9.2019

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 4/2019

26.6.2019

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 3/2019

24.4.2019

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 2/2019

20.3.2019

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 1/2019

20.2.2019

Přijatá usnesení Zastupitelstva městyse 8/2018

21.12.2018

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 7/2018

12.12.2018

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 6/2018

21.11.2018

Přijaté usnesení z ustavujícího zasedání 5/2018

31.10.2018

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 4/2018

5.9.2018

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 3/2018

13.6.2018

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 2/2018

25.4.2018

Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse 1/2018

7.3.2018

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 7/2017

13.12.2017

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 6/2017

8.11.2017

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 5/2017

25.10.2017

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 4/2017

27.9.2017

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 3/2017

28.6.2017

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 2/2017

26.4.2017

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 1/2017

8.3.2017

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 8/2016

14.12.2016

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 7/2016

16.11.2016

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 6/2016

19.10.2016

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 5/2016

2.9.2016

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 4/2016

8.7.2016

Přijaté usnesní zastupitelstva městyse 3/2016

15.6.2016

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 2/2016

27.4.2016

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 1/2016

16.3.2016

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 7/2015

16.12.2015

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 6/2015

4.11.2015

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 5/2015

9.9.2015

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 4/2015

10.6.2015

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 3/2015

6.5.2015

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 2/2015

18.3.2015

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 1/2015

4.2.2015

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 8/2014

17.12.2014

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 7/2014 26.11.2014
Přijaté usnesení ustavujícího zastupitelstva městyse 6/2014

5.11.2014

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 5/2014

24.9.2014

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 4/2014

25.6.2014

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 3/2014

14.5.2014

Přijaté usnesní zastupitelstva městyse 2/2014

26.3.2014

Příjaté usnesení zastupitelstva městyse 1/2014

26.2.2014

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 5/2013

20.11.2013

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 4/2013

4.9.2013

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 3/2013

26.6.2013

Příjaté usnesení zastupitelstva městyse 2/2013

15.5.2013

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 1/2013

13.3.2013

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 6/2012

19.12.2012

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 5/2012

14.11.2012

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 4/2012

5.9.2012

Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 3/2012 13.6.2012
Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 2/2012 9.5.2012
Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 1/2012 21.3.2012
Přijaté usnesení zastupitelstva městyse 7/2011 21.12.2011
Přijaté usnesení z veřejného zasedání 62011 2.11.2011
Přijaté usnesení z veřejného zasedání 5/2011 21.9.2011
přijaté usnesení  z veřejného zasedání 4/2011 22.6.2011
Přijaté usnesení z veřejného zasedání 3/2011 20.4.2011
Přijaté usnesení z veřejného zasedání 2/2011 23.3.2011
Přijaté usnesení z veřejného zasedání 1/2011 19.1.2011
Přijaté usnesní z veřejného zasedání č.6/2010 16.12.2010
Přijaté usnesení z ustavujícího zasedání zastupitestva č. 5/2010 10.11.2010
Přijaté usnesení z veřejného zasedání 4/2010 15.092010
Přijaté usnesení z veřejného zasedaní č. 3/2010 30.06.2010
Přijaté usnesení z veřejného zasedání č. 2/2010 31.03.2010

Přijaté usnesení z veřejného zasedání č. 1/2010

03.03.2010
Přijaté usnesení z veřejného zasedání č. 6/2009

16.12.2009

Přijaté usnesení z veřejného zasedání č. 5/2009

11.11.2009

Přijaté usnesení z veřejného zasedání č. 4/2009

23.09.2009

Přijaté usnesení z veřejného zasedání č. 3/2009

24.06.2009

Přijaté usnesení z veřejného zasedání č. 2/2009

25.03.2009