Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Červený kříž > Historie ČČK v Doubravici

Historie ČČK v Doubravici nad Svitavou


Znak Červeného kříže poprvé spatřili naši předkové v Doubravici nad Svitavou za dramatických událostí ve válečném roce 1866.

V době okupace Doubravice pruskými vojsky, byl ve zdejší faře od 17.7. do 8.8.1866 zřízen vojenský lazaret pro pruské vojáky nemocné cholerou. Po tuto dobu vlály z okna a nad branou dva bílé prapory s červeným křížem na znamení zde umístěného lazaretu, jemuž se každý vyhýbal.
Ošetřující personál byl na levém rukávu označen bílou páskou s červeným křížem.
Organizace Červeného kříže byla do této doby u nás neznámá, protože Rakousko v tomto roce nebylo mezi 16 státy, které do této mezinárodní organizace vstoupily, kdežto Prusko ano.


Z historie naší organizace

Místní pobočku Červeného kříže v Doubravici nad Svitavou založil v roce 1952 tajemník místního národního výboru Leopold Hlávka spolu s okresním tajemníkem této organizace Vladimírem Večeřou a lékařem MUDr. Štěpánkem z Blanska. První předsedou se stal Zdeněk Menšík, prvním jednatelem Leopold Hlávka.

Podle zápisů obecní kroniky se činnost ČČK v Doubravici nad Svitavou v padesátých letech skládala z přednášek, brigád, pomoc JZD, byly konány preventivní prohlídky studní, jejich čištění, desinfikování.
Pro pobavení se pořádaly taneční večery, maškarní plesy, estrády, pomlázkové zábavy, pouťové veselice.

V šedesátých letech, podle dochovaných zápisů, byly prováděny nadále kontroly studní, hygienické prohlídky objektů JZD, prodejny potravin, pohostinství, členky pomáhaly MUDr. Okáčovi při očkování družstevníků proti tetanu.
Členové ČČK i ostatní občané se každoročně zúčastňovali dobrovolných odběrů krve, dobrovolní zdravotníci každoročně ošetřili stovky případů poranění.
Organizovali a účastnili se sběrů bylin.
Podstatnou část činnosti v této době tvoří přednášky, a to jak ve škole, tak specializované přednášky, školení dobrovolných sester, kurzy první pomoci.
Méně už bylo pořádáno zábavných večerů.
V této době měla skupina okolo 170 členů.

V sedmdesátých letech byla činnost organizace zaměřena na přednáškovou činnost a získávání dárců krve. V roce 1976 měla organizace 92 aktivních dárců krve, z nichž bylo 23 nositelů odznaku „Vzorný dárce“, 12 nositelů „Zasloužilý dárce krve“ a 3 dárci byli nositeli Jánského plakety. Členové se zúčastňovali brigád, sběru bylin a dalších surovin.

Začátkem osmdesátých let měla členská základna 146 členů, bylo zvoleno nové patnáctičlenné vedení v čele s Ludmilou Pokornou, místopředsedou se stal Rudolf Hepp a jednatelkou Marta Tomášková.
Činnost byla zaměřena na přednášky, získávání dobrovolných dárců krve, brigády. Velmi dobrou činnost v té době vykazovali mladí zdravotníci v základní škole pod vedením učitelky Emilie Sáňkové.


Naše organizace a někteří jednotlivci získali za dobu činnosti ČČK významná ocenění :

• V roce 1955 byla organizace ČČK v Doubravici nad Svitavou vyhodnocena jako nejlepší na okrese
• V roce 1986 obdržela Aloisie Sáňková na celostátním setkání v Praze stříbrný odznak „Zasloužilá pečovatelka“
• V roce 1989 tentýž odznak obdržela také Marie Heppová