Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXIV.

Pamětní kniha - část XXIV.

Rok 1975

Leden byl mimořádně teplý,oblačný a na srážky chudý.Mimo poslední tři dny byl celý měsíc bez sněhu.Teplé počasí potrvalo i v první únorové dekádě.Od 12 a ještě od 22.února až do konce měsíce proudil k nám chladný vzduch, ale následkem slunečného a teplého počasí se desetistupňové ranní mrazy přes den změnily až v jedenáctistupňové teplo.Větší sněžení nenastalo ani v únoru.
Jaro bylo chladné.Ráz počasí z konce února potrval do poloviny března.Poslední březnová dekáda byla ještě studenější s novými mrazíky a se studenými vlnami.Začátek dubna nebyl o mnoho lepší, ale některé dny již byla naděje na oteplení a dokonce na teplé a slunečné dny.Od 19 se opět ochladilo, opět přicházely noční mrazíky, sněhové přeháňky, ale konec dubna byl již ve znamení rychle přicházejícího jara.Jako celek byl duben poněkud na srážky bohatší, ale i značně větrný.
Prvá polovina května byla ještě chladná s častějšími srážkami.V druhé polovině se počasí zlepšilo tak, že maxima v některých dnech dosahovaly letních hodnot.Srážky normální.červen byl deštivý, i když bylo méně slunečního svitu a vyskytly se dny s vysokými teplotami.Cirkulace vzduchu východní a severní.první červencový týden přinesl výrazné zlepšení počasí a to trvalé.Jak červenec tak i srpen byly horké a na srážky chudší.Kromě kratších bouřkových lijáků spadly jen ve formě slabých přeháněk.
Ani v září vývoj počasí nedoznal větších změn.Slunce drželo vládu a nejenže dávalo vyniknout barevné nádheře přírody, ale i počasí si stále udržovalo charakter léta.Srážky byly častější, ale málo vydatné.Po prvních říjnových slunečných a teplých dnech se uchopilo chladnější počasí s prvním nočním mrazíkem.V polovině měsíce nastalo období s velkou oblačností, častými dešti nebo jen mrholením.Od tohoto dne vyjasnění, některý den z rána mrazík nebo mlhy po jejichž rozplynutí slunečno a přes den celkem teplo.
V oblačném listopadovém počasí se již objevovaly zimní prvky.Od poloviny měsíce se dešťové přeháňky mění ve sněhové.V noci 21.listopadu a celé dopoledne hustě padal vlhký sníh, který vytvořil souvislou sněhovou vrstvu 20 cm.Vlády nad počasím se uchopila zima.Teploty klesly z rána na – 5oC a stále se rychle snižovaly.Od 28 nastalo oteplení, sníh a zima jak náhle přišly, tak rychle odešly.
Začátkem prosince panovalo počasí připomínající časné jaro.Další opět, ale krátká studená vlna se dostavila kolem 17.V noci hustě sněžilo, takže od 18. byla souvislá pokrývka v síle až 25 cm.Za nastalého vyjasnění teploty klesly na – 20oC.Od 20. se teplota opět zvyšovala a mráz polevil.O vánocích oblačno, slabě mrzlo a sváteční náladu zvyšovala ještě sněhová pokrývka, i když značně už rozrušená.Po vánocích obleva a teplo až do konce roku.

Ocenění práce

Dne 17.dubna se sešli poslanci ONV na svém 19. řádném plenárním zasedání.Bylo zde mimo jiné zhodnocena dosavadní dlouholetá práce poslanců a funkcionářů majících svůj podíl na dobrých výsledcích okresu.Čestné uznání ONV obdržel náš občan poslanec ONV Ing.Leopold Filouš č.6.

Mezinárodní rok ženy

Významný je tento rok pro ženy.Nejen, že v něm oslavily svůj dnes už tradiční MDŽ, ale navíc vyhlásilo Valné shromáždění ONV z iniciativy Mezinárodní demokratické federace žen a komise pro postavení ženy při OSN celý rok 1975 za Mezinárodní rok ženy.

Vyznamenání budovatelů

Na slavnostním veřejném zasedání MNV dne 9.května v sále kina u příležitosti oslav 30.výročí osvobození ČSSR byli někteří naši občané vyznamenáni za budovatelskou činnost.
Zlatý odznak obdržel Kocman Josef č.220, Alexa Josef č.194.
Stříbrný odznak obdržel Pilát Josef č.60, Zezula Josef č.155, Komárek Václav č.247, Dvořáček František č.167, Němeček Jan č.118.Čestné uznání MNV obdržel Skácel Jindřich č.263, Zezula Josef č.137, Kuběna Alois č.245, Dosedla Rudolf č.135, Hájek Oldřich č.208, Péhalová Věra č.305.
Za záslužnou práci pro rozvíjení čsl. – sovětského přátelství obdrželi vyznamenání Kala Eduard č.209, Nezval Stanislav č.352.
Za obětavou práci ve SČSP obdrželi Fojt František č.314, Hégerová Emilie č.290, Alexa Josef č.194, Štoudek Josef č.260, Janků Bedřich č.133, Konrádová Růžena č.194, Tichý František č.4.
Za dlouholeté členství ve SČSP Nevřivová Marie č.181, Tomášek František č.281, Štoudek Karel č.229.
Zástupce ONV předal okresní vyznamenání Za socialistické blanensko těmto občanům: Nesrovnalová Josefa č.184, Tomášek František č.281, Pokorný Rudolf č.336.

Volba presidenta

Novým presidentem ČSSR byl dne 29.května ve Vladislavském sále Přažského hradu jednomyslně zvolen poslanci Federálního shromáždění ČSSR, generální tajemník ÚV KSČ s.Gustáv Husák.

Události století

Během července došlo ve světě ke dvěma událostem, které můžeme označit za události století.Jsou takového charakteru, že budou navždy vypsány do světových stránek historie celé naší planety.
Byl to společný sovětsko – americký dlouhou dobu připravovaný kosmický experiment Sojuz – Apollo, který obrátil na sebe v polovině července pozornost celého světa a jako další to byla helsinská konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
Ve čtvrtek 17.července v 17 hod 9min SEČ došlo ve vesmíru k historickému okamžiku – spojení dvou rozdílných kosmických lodí sovětského Sojuzu 19 a amerického Apolla.Pět mužů se stalo hrdiny historického mezníku.Stamiliony lidí viděli na televizních obrazovkách velkolepý experiment od startu lodí přes jejich spojení v kosmu, až po návraty na Zemi.Každý z nás mohl na vlastní oči sledovat vyspělost obou států a schopnost kosmonautů plnit velmi náročné úkoly.
V závěru července se pozornost světové veřejnosti obrátila k Helsinkám, kde  ve dnech 30.července a 1.srpna probíhala třetí a vrcholná fáze konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.Čelní představitelé třiatřiceti evropských zemí, Spojených států a Kanady se sešli v hale Finlandia na shromáždění, aby svými podpisy manifestovali vůli zúčastněných stran zahájit novou, kvantitativně vyšší epochu v zahraničně politických vztazích mezi evropskými státy.Právě touto konferencí bylo korunováno téměř tříleté úsilí vynaložené na dvou předcházejících fázích konference.Úsilí díky kterému se podařilo sblížit názory dosud rozděleného kontinentu a najít definice a formulace pro politické základy evropské bezpečnosti a pro vytvoření nových zásad vztahů mezi státy, pro spolupráci a rozvoj kontaktů v nejrůznějších oblastech.

Protestní rezoluce

Základní organizace Českého svazu včelařů v Doubravici nad Svitavou na své členské schůzi konané dne 4.srpna se rozhodla připojit k protestům celé naší veřejnosti proti stále se stupňujícímu teroru fašistické junty v Chile.V rezoluci se praví: Protestujeme proti věznění generálního tajemníka ÚV KS Chile s.Luise Corvolána v nelidských podmínkách koncentračního tábora smrti v Tres Aklamos a žádáme propuštění všech hrdinných představitelů chilského pokrokového hnutí z věznic a koncentračních táborů.
Dne 29.srpna MV – NF zaslal Čsl.výboru na obranu práv lidu v Chile v Praze tuto protestní rezoluci: My předsedové společenských a zájmových organizací se plně ztotožňujeme s prohlášením Čsl.výboru na obranu práv chilského lidu a důrazně protestujeme proti fašistické zvůli vojenské junty, která již téměř dva roky likviduje základní lidská práva chilského lidu.Současně protestujeme proti novým represáliím chilské junty vůči generálnímu tajemníkovi ÚV KS Chile Luisi Corvolánovi a dalším vlastencům, kteří byli přemístěni do hrůzného koncentračního tábora v Tres Alamos a žádáme, aby byla učiněna všechna dostupná opatření k jejich osvobození.
Věříme, že chilský lid ve svém spravedlivém boji proti fašismu zvítězí a že Chile bude opět zemí svobody,demokracie a pokroku, tak jek byla před zářím roku 1973.

Brigáda socialistické práce

Na návrh okresní správy spojů a závodního výboru ROH udělil Krajský výbor odborového svazu poštovních zaměstnanců dne 11.listopadu tříčlennému kolektivu zaměstnanců zdejšího poštovního úřadu titul Brigáda socialistické práce s právem nošení bronzového odznaku I.tř.

Nové měřící jednotky

Od 1.ledna se začíná u nás zavádět mezinárodní soustava měřících jednotek, kterou přijala generální konference pro míry a váhy už v roce 1960.Nová soustava se zavádí proto, aby se ve všech oblastech národního hospodářství,vědy,kultury atd., kde se vyjadřují číselné hodnoty jednotkami fyzikálních veličin podstatně zjednodušily výpočty a měření.
Přechod na nové měrné jednotky postihuje všechna odvětví našeho národního hospodářství i náš každodenní život.Předpokládá se, že nové měrné jednotky se nevžijí snadno a rychle.Jejich definitivní zavedení je limitováno rokem 1980.
 
Sbor pro občanské záležitosti

V tomto roce byl sbor  rozšířen o čtyři mladé členky SSM.Jsou to Alena a Jarmila Opatřilovy č.48,Magda Alexová č.92, studující gymnázium a Marie Zezulová č.137, studentka.
V roce 1975 se narodilo 25 dětí, slavnostně uvítáno do života 23 dětí( 2 děti nar.koncem 1974).Vítání dětí předchází návštěva rodičů členkami SPOZ, které jim blahopřejí k narození dítěte a současně zvou rodiče a příbuzné k slavnostnímu uvítání.Celý obřad vítání je slavnostní a rodičům se líbí.kromě předsedy MNV, matrikářky, členek SPOZ, pionýři ZDŠ, členky SSM se ho zúčastňují Oldřich Novák č.116, který během celého obřadu hraje na elektronické varhany, což je zvlášť působivé.Rodičům je předáván upomínkový list, kytička a malý dárek.Jsou zváni zástupci podniků, ve kterých matky pracovaly před nástupem mateřské dovolené. Po ukončení vítání jsou rodiče s dětmi fotografováni a tyto fotografie jsou vystaveny ve vývěsní skříňce MNV.V upomínku na vítání jsou rodičům vydávány pamětní listy, které spolu se zápisy v pamětní knize velmi vkusně již dlouhá léta píše Sedlák Josef č.196.

Místní organizace Československého svazu žen

Prvořadým úkolem byla ideologická masově politická práce, která se díky  pochopení členek výboru dařila.Při oslavách VŘSR ženy vystoupily v krátkém recitačním pásmu, zapojily se do okresní soutěže ČSŽ k oslavám 30.výročí osvobození, uspořádaly výstavku ručních prací a provedly výměnu členských průkazů.ZO ČSŽ má v Doubravici 70 členek. Jejich aktivita se v minulých letech projevila organizováním sbírky na Fond solidarity pro ženy z rozvojových zemí, aby se mohly zúčastnit Světového kongresu žen v Berlíně, uspořádán kurs šití, vaření a kosmetiky.Nacvičováno na V.čsl.spartakiádu, ať už to byla skladba rodiče s dětmi nebo Má vlast.
Při úklidu obce odpracovaly 500 brigádnických hodin, uskutečněn zájezd na lední revue, uspořádaly taneční zábavu, na podporu činnosti Pionýru a SSM věnovaly příspěvek 500,- Kčs.
Velmi pěkná práce je práce žen v péči o staré lidi.U příležitosti oslav MDŽ předaly malý dárek a kytičku osamělým ženám v Doubravici a ženám v domově důchodců v Černé Hoře.

Národní směny

Na základě závazků, které byly uzavřeny k 30.výročí osvobození byla v sobotu dne 12. a 19.dubna organizována v naší obci Národní směna. V rámci této směny požárníci provedli sběr starého železa a mládež sběr starého textilu a papíru.Při těchto směnách bylo pracováno v akci Z na kanalizaci v Klemově, prováděna zde úprava vyhloubené rýhy po autobagru, dále výkop rýhy pod drážním tělesem ČSD, rozvážení betonových rour, položení rour do výkopu a odklizení přebytečné zeminy pod železničním tělesem.Provedeny úpravy v Tyršově parku a na náměstí Svobody, vydlážděn chodník před MNV, provedeno vyčištění kanalizačních jímek před domy, přemístěn spolkový včelín ze Žlebu na Stodoliska, oprava fasády na faře.
Na akci se podíleli z masových organizací KSČ,ČSPO,SSM a JZD při rozvozu betonových rour, zahrnování kanalizace, odvoz železného šrotu a smetí z veřejných míst.SSM uspořádal ještě směnu 26.dubna.

Veřejná výstavba

V tomto roce zde pracováno na dokončování výstavby kanalizační sítě. Vybudována kanalizace v ulici Školka v hodnotě 120. tisíc Kčs. Povedeno odvodnění ZDŠ nákladem 7.000,- Kčs. Na zlepšení životního prostředí a zkrášlení prostranství na náměstí Svobody plocha oseta parkovými travinami a vysazeno zde 75 ks okrasných keřů.

Soukromá výstavba

Z větších adaptací domů prováděl Opatřil Vincenc č.48, který zakoupil, Biberle Pavel ze Světlé u Boskovic přestavuje dům na náměstí Svobody č.85.Provedena kolaudace novostaveb Macura Miroslav č.354 a Kotoulek Miloš č.355 v Klemově.

Čestní dárci krve

Každý rok se dobrovolní dárci krve z naší obce zúčastňují odběru krve v okresní nemocnici v Boskovicích.V tomto roce se odběr prováděl 3.března za účasti 31 dárců krve.tento odběr se konal na počest 15 sjezdu KSČ a zúčastnila se ho také brigáda socialistické práce z JZD.při tomto odběru František Dvořáček č.107 a Josef Hlaváček č.266 dosáhli 10 čestného odběru a stali se nositeli bronzové plakety Dr.Jánského. MO ČSČK má v evidenci 92 čestných dárců krve z toho 23 je nositelem odznaku Vzorný dárce krve, 12 nositelů odznaku Zasloužilý dárce krve.

Z nemocnice v Boskovicích

Dne 15.prosince 1958 požádal první pacient o ošetření v nové Okresní nemocnici v Boskovicích.Tímto dnem se začal uskutečňovat dávný sen občanů širokého okolí.Lékaři z Boskovicka a Blanenska přestali odesílat pacienty do vzdálených nemocnic jako Moravské Třebové,Svitav nebo Brna.Netrvalo to ani tři měsíce a všechna nemocniční lůžka byla pacienty obsazena.Dnes každý rok vyhledává v této nemocnici ošetření přes 200.000 občanů a téměř 10.000 pacientů se vystřídá na lůžkových odděleních.

Urnový háj

V nové části hřbitova, kde se již několik roků pohřbívá je vyhrazena část pro urnový háj, kde však dosud žádná urna nebyla uložena.Letos v říjnu zde byla jako první uložena urna Vojtěcha Vitoucha z Obory.

Vodní hospodářství

Jelikož Doubravice dosud postrádá veřejný vodovod všechno obyvatelstvo odebírá pitnou i převážnou část užitkové vody z vlastních  a několika veřejných studní.Na veřejnou kanalizační síť je napojeno 750 obyvatel, z toho 150 obyvatel má provedenou vlastní kanalizaci přímo do potoka Nešůrky.Veřejná kanalizace je napojena na mlýnský náhon, Nešůrku a do řeky Svitavy.V Klemově se teprve začíná kanalizace budovat.

Zrušení pohostinství

Ode dne 15.července z nařízení Okresní epidemologické stanice v Blansku bylo v Klemově uzavřeno  dobře prosperující pohostinství Za vodou Lidově spotřebitelského družstva Jednota.Jako důvod uzavření uvedena závadná voda, která zde byla používána.Vedoucí Jan Kunc z č.84 nastoupil jako kuchař do pohostinství Doubrava ( Hotel ). Dle sdělení místního historika Rudolfa Svěráka č.162, toto pohostinství zde bylo 450 let.

Zřízení sběrny

Od 1.listopadu výrobní družstvo Vkus Boskovice otevřelo u nás sběrnu rychločistírny.Věci určené k čištění jsou pravidelně sbírány každé úterý od 15 do 17 hodin na MNV a příští týden zde vyčištěné zákazníky odebíráno.Sběr provádí Eva Kovářová č.213.

Zlaté svatby

Dne 25.ledna oslavili zlatou svatbu Vácha Otakar a Růžena č.143.
Dne 5.července oslavili zlatou svatbu manželé Novotný Karel a Marie č.225.
Dne 16.srpna oslavili zlatou svatbu manželé Antonín a Blažena Štoudkovi č.141.Slavnostní akt byl proveden v obřadní síni MNV a potom opakován i v kostele.

Sebevražda

Dne 13.ledna v ranních hodinách na hrobě svých rodičů na místním hřbitově v Doubravici spáchal sebevraždu oběšením 70letý JUDr Bohumil Sehnal z Prahy, rodák z Obory.Šetřením bylo potvrzeno, že nejde o cizí zavinění, ale vlastní promyšlený čin, ke kterému se rozhodl a zanechal zprávu v dopise, který u něho příslušníky Veřejné bezpečnosti byl nalezen.Dne 17.ledna ve 14 hod na místním hřbitově v Doubravii pohřben.

Přejet vlakem

V neděli 24.srpna na železniční trati v úseku před domkem č.269 v Klemově došlo k přejetí rychlíkem cestujícího Vladimíra Škvora z Mrače okr.Benešov. Cestující za jízdy z Brna do České Třebové z nezjištěných příčin vypadl z jedoucího rychlíku č.674 a byl přejet protijedoucím rychlíkem č.681 a na místě usmrcen.

Autonehoda

V pátek 26.září došlo v ranních hodinách u obce Ráječko ke střetnutí osobního auta s ženou, která vezla kočárek s dítětem.Šetřením Veřejné bezpečnosti se zjistilo, že nehodu zavinil řidič Hájek Josef z Doubravice č.264, který při projíždění levotočivé zatáčky dostal smyk a narazil do ženy vezoucí dětský kočárek.při této nehodě došlo k lehčímu zranění ženy vezoucí kočárek a lehce bylo zraněno i dítě vezené v kočárku.V autě sedící otec řidiče Jan Hájek č.246 utrpěl též zranění, řidič vyvázl bez zranění.U auta byla zničena nárazem o strom karoserie.

Setkání po létech

V sobotu 21.června se sešli v Doubravici bývalí žáci zdejší školy 5.ročníku, narození v roce 1925.byli to absolventi, kteří vycházeli školu v Doubravici před 40 léty.I když od doby propuštění ze školy uplynula 4 desetiletí, sešli se téměř všichni za přítomnosti svého učitele Metoděje Kováře z Ráječka, aby se alespoň ve vzpomínkách vrátili do školních lavic.Život zavál bývalé žáky téměř po celé republice.Nebylo ani divu, že se někteří nemohli ani poznat.O to bylo radostnější přivítání.Nezůstalo jen u vzpomínek.Na programu bylo uctění památky obětí 1. a 2. světové války položením kytice u pomníku padlých a na hřbitově položením kytic u hrobů učitelů a spolužáka.Mimo prohlídku školy prohlédli si i věci nové, které u nás za posledních 30 let byly vybudovány a které přítomných vzbudili obdiv, jako např. kulturní dům.Že se toho v Doubravici hodně změnilo potvrdili hlavně ti, co zde dlouhá léta nebyli.
V upomínku každý účastník obdržel vkusný pamětní spis, růži a nakonec bylo společné fotografování.takové setkání bývalých žáků se v Doubravici ještě neuskutečnilo a bylo svého druhu první.
Večer byl vyplněn zábavným programem v pohostinství Za vodou v Klemově.Hudba a tanec večer zakončily.všem se setkání líbilo a loučili se přáním Brzy na shledanou.Na žádost účastníků setkání k tomuto zápisu byla na památku přiložena pozvánka a Zdravice s podpisy všech bývalých žáků účastníků tohoto setkání.
 
Změny majitelů domů v letech 1973 - 1975     

 

Číslo popisné

Starý majitel

Nový majitel

Poznámka

1

Hlaváček Josef a Anna

Němcová Anna

dcera

3

Hlaváčková Aud.

Hlaváček Josef

manžel

7

Vladík Josef

Šimák Milan a Věra

zakoupeno

10

Kouřil Karel

Maršálová Helena

dc.

13

Štěpánková Marie

Štěpánek Robert

syn

14

Sáňka František

Sáňková Božena

manželka

28

Podloučka Jan

Podloučka Jaroslav

syn

42

Vítek Josef

Ekl Karel a Marie

dc.

52

Horálková Františka

Pernica Jaroslav a Aleš

vnukové

70

Hrušková Božena

Matoušek Miroslav

 

84

Okáč Jiří

Kučera Leopold

zakoupeno

85

Biberlová Božena

Biberle Pavel

syn

78

Řezníčková Arnoštka

MUDr.Čechová Ludmila

 

95

Král Josef

Souček Stanislav a Jiřina

 

98

Svobodová Adéla

Petrů Milada

dc.

107

Klevetová Marie

Bartíková Drahomíra

dc.

132

Přikrylová Cecilie

Přikryl Bohumil

syn

139

Kocmanová Emilie

Ing.Kocman Vlastimil

vnuk

163

Štěrbáček Alois

Štěrbáček František

 

167

Dvořáček František

Flok Stanislav a Věra

dc.

170

Zelený František

Kuběna Antonín a Anna

zakoupeno

174

Vladíková Františka

Vladík František

 

189

Schůrek Josef

Šimša Zdeněk a Alena

dc.

193

Řezníčková Božena

Mejzlík Ladislav

 

202

Štoudek Josef

Odehnal Pavel

 

212

Dvořáková Marie

Dvořák Rudolf

 

215

Menšík Zdeněk

MKZ Rájec

zakoupeno

221

Matuška František

Vach Odon

 

238

Badal František

Kučera Jiří

 

253

Vlková Květoslava

Drobílková Květoslava

změna jména

266

Štrof Jan

Hlaváček Josef a Marie

dc.

298

Borková Marie

Odehnal Jaroslav

 

301

Podloucká Milada

Podloucký Miloš

 

315

Kovář Jaromír

Štoudek Petr a Blanka

dc.

329

Hlaváček Oldřich

Kala Antonín

zakoupeno

334

Klimeš Josef

Prokop Josef

zakoupeno

Náhlá úmrtí

Dne 17.ledna v brněnské fakultní nemocnici zemřel náhle na následky plícního infarktu 31 letý Josef Nečas č.86.
Dne 7.března zemřel ve věku 82 roků Adolf Juračka z Klemova č.287.
Dne 11.dubna zemřela náhle ve věku 66 let Adéla Svobodová č.98.
Dne 11.července zemřel náhle ve věku 75 let Jaroslav Sedlák č.49.
Dne 19.září na svém pracovišti raněn srdeční mrtvicí Jaroslav Sečkař č.112 ve věku 49 let.
Dne 9.prosince v boskovické nemocnici náhle zemřela ve věku 67 let Františka Kuběnová č.245.

Rozbor kulturní činnosti

Kulturní život se vyvíjel podle předem vypracovaného jednotného kulturního plánu, který po dohodě s masovými a společenskými organizacemi vypracovala kulturně – školská komise při MNV.
Počátkem roku začala vyvíjet činnost nově ustavená Osvětová beseda, která se stala významným činitelem v kulturním dění naší obce.
Cílem jednotného kulturního plánu bylo: 
1) Zvýšení ideologického uvědomění všech občanů v obci.
2) Zlepšení socialistického přístupu k práci a společnému vlastnictví.
3) Zvýšení odborné i všeobecné vzdělanosti občanů.
4) Důstojné zajištění oslav jubilejního roku 30.výročí osvobození.
5) Zajištění připravenosti cvičenců na V.celostátní spartakiády.
Za vedení výboru MO KSČ a VNF kulturně- školská komise měla svůj podíl na akcích pořádaných k významným výročím a to:
- 27.výročí Vítězného února
- MDŽ
- Svátek práce
- oslavy 30.výročí osvobození
- promítání předpremierového filmu Sokolovo
- účast na mírových slavnostech v Brně-Líšni a v Rájci
V měsíci Československo-sovětského přátelství uspořádáno 11 kulturních akcí.Dále uskutečněno 7 přednášek na různá témata.proběhly kursy šití, studené kuchyně a kosmetiky.Uspořádány 3 výstavy.Stálá byla výstava knih, byla v ML knihovně,5 zájezdů do brněnských divadel.Sehráno divadelní představení ochotníky z Rájce-Jestřebí.Uspořádáno 7 tanečních zábav.Kulturní plán v tomto roce byl nejen splněn, ale i překročen.

Oslavy MDŽ

Dne 8.března v sále kina oslava MDŽ s tímto programem:Zahájení tajemník MNV Františkem Sedláčkem, projev o významu dne pronesl předseda VO KSČ Pokorný Rudolf.
K poslechu hrála hudba OB Doubravanka.V dalším kulturním programu bylo vystoupení dětí MŠ a ZDŠ a hudebního kroužku SSM havrani.

Májové oslavy

Oslavy byly již zahájeny dne 24.dubna v sále hotelu veřejnou schůzí VO KSČ.Ve středu 30.dubna v předvečer 1.máje v místním rozhlase vysíláno tzv.rozhlasové okénko, ve kterém byli občané informováni o událostech, které se odehrávaly před 30ti léty.Ve 20 hod nad ulicí 28.října byl SSM zapálen Mírový oheň a odeslána štafeta do okresního města Blanska.
Ve čtvrtek 1.května v 630 budíček s hudbou v místním rozhlase.V 7 hod u JZD sraz účastníků prvomájové manifestace a odchod do Rájce.V 17 hod slovenský film Dolina.
Dne 8.května slavnostní předání občanských průkazů na MNV.Večer lampionový průvod k památníkům obětí 1.a 2.světové války.
V pátek 9.května sportovní odpoledne na sokolském hřišti.V 18 hod slavnostním veřejném shromáždění občanů k 30.výročí osvobození  v sále kina s kulturním programem

Měsíc československo-sovětského přátelství

Zahájen slavnostním večerem 5.listopadu v sále kina.Slavnostní zahajovací projev pronesl předseda Čsl.-sovětského přátelství v Doubravici Robert Urbánek č.229.Zahajovací akt byl doplněn přednesem básně Jevgenije Levtušenka Strachy, kterou recitovala Alexová Magda č.92.Po slavnostním zahájení byl promítnut dvoudílný barevný širokoúhlý sovětský film My se vrátíme.
V neděli 9.listopadu v sále hotelu se konala veřejná schůze MO KSČ, na které byl přítomen člen ÚV KSČ a předseda ONV s. Přibyl.Kulturní program zajišťovala Pionýrská organizace a SSM.

Přednášky

Na základě rozhodnutí rady ONV v Blansku byla v sále hotelu přednáška k 10.vojensko-politickému tématu přípravy obyvatelstva v civilní obraně. Přednášel lektor socialistické akademie ČSR ing.Alois Hofman z Brna. Další akce tohoto druhu byla uspořádána 4.prosince v sále kulturního domu, kde bylo provedeno ukázkové cvičení přípravy obyvatelstva v CO s tímto programem:
1) Chování a činnost občanů při hašení malých požárů
2) Záchrana osob a poskytování první pomoci při zranění a popálení.

Zahrádkáři

Dne 21.března v sále Hotelu přednáška ing.Freibala na téma: Jarní práce na zahrádkách a rychlení zeleniny za použití folií.

Svaz žen a Dohlížecí výbor jednoty

Ve dnech 17.března a 7.dubna uspořádal kurs vaření v klubovně kulturního domu, který vedl Novotný Miloslav č.280.Jeden večer se připravovaly minutky z vepřového a druhý večer z hovězího masa.

Včelaři

V klubovně kulturního domu byla 12.října přednáška učitele včelařství A.Hatvijenka – Biologie včelařského chumáče.

Červený kříž

Kulturně politický význam měla hodnotící výroční schůze ZO ČČK dne 28.ledna v sále Hotelu.Mimo zhodnocení činnosti organizace za rok 1974, byl zde podán politický přehled světových událostí a mladí zdravotníci ze ZDŠ zde provedli kulturní program.

Pionýrská organizace

Dne 14.listopadu v sále kina provedeno slavnostní složení slibu PO.V kulturní části účinkovali studenti gymnazia z Blanska.

Osvětová beseda

Dne 28.listopadu v sále Hotelu uspořádána beseda nad kronikou. Kronikář seznámil přítomné občany s obsahem nejstarší boubravické kroniky založené roku 1756 s názvem Kronika pro památku všem milým potomkům městečka Doubravice.Kronika je uložena v okresním archivu v Blansku.

SČSP

Na zakončení Měsíce čsl. - sovětského přátelství uspořádána dne 12.prosince v sále Hotelu přednáška Z Buzuluku do Prahy. Přednášela profesorka blanenského gymnazia Ludmila Nezvalová z Doubravice č.352.

Koncert

Dne 13.března v sále kina v rámci oslav 30.výročí osvobození koncert dechové hudby.40 ti členný orchestr Sdruženého klubu pracujících z Boskovic, který řídil František Hlaváček, pořadem provázel Karel Klemsa.

SSM

Uskutečnil dne 28.března v sále Hotelu Večer hudby a poezie Jiřího Wolkera.Hrála hudba SSM v Doubravici Havrani, básně recitovali členové SSM.Škoda, že na tento dobrý kulturní podnik přišlo jen 10 občanů.
Dne 21.června v sále kina uspořádal koncert Country western.Účinkovaly mládežnické soubory ze Salix z Brna, Kantoři z Brna a Honáci z Letovic.
Dne 20.prosince v sále kulturního domu uspořádaly pro děti Vánoční besídku se stromečkem.Na pořadu byly recitace a nadílka.

Sbor pro občanské záležitosti

Uspořádal v sobotu 15.listopadu v sále kulturního domu besedu se staršími občany pod heslem Sociální politika našeho státu znamená bezpečné stáří.Přišlo na 200 starších občanů, kteří na besedu byli písemně pozváni.
Besedu zahájil a přivítal přítomné Konrád Miroslav č.191.Předseda MNV František Dvořáček v projevu seznámil přítomné důchodce s novou úpravou důchodů a ocenil dlouholetou práci důchodců na výstavbě obce.
O zábavný program tohoto pěkného odpoledne se postaral hudební soubor COMBO z Řícmanic.Velmi se líbila soutěž manželských párů, veselé písničky, vyprávěné vtipy i z řad posluchačů – to vše přispělo k pěknému společenskému odpoledni.

SSM

Dne 20.prosince v sále kulturního domu uspořádaly pro děti Vánoční besídku se stromečkem.Na pořadu byly recitace, nadílka a jiné.

Divadlo

Dne 7.března v sále kina uspořádáno představení ochotníků Osvětové besedy z Rájce-Jestřebí.Hrála se Jiráskova Vojnarka.
Osvětová beseda spolu s některými společenskými organizacemi uspořádala zájezdy na divadelní představení do brněnských divadel.

Výstavy

Ve dnech 8.a 9.května ČSŽ uspořádal v sále Hotelu výstavbu ručních prací.
Dne 18.a 19.října Osvětová beseda v sále kulturního domu uspořádala výstavu prací výtvarného a modelářského kroužku.Byly zde vystaveny kresby žáků ZDŠ, z nichž některé velmi zdařilé a různé drobné předměty.Modeláři se zde představili se svými modely letadel z nichž některé získaly ceny v různých modelářských závodech a soutěžích.
Místní výtvarník Pavel Vach č.248 vystavoval zde ukázky různých grafických technik, jejichž námět převážně čerpal z Doubravice.
Organizace zahrádkářů uspořádala ve dnech 1.a 2.listopadu v sále Hotelu výstavu ovoce a zeleniny.Výstava byla dobře připravena i uspořádána.Svědčila o tom mnohá uznání napsaná do knihy návštěv.Na její realizaci se podílela řada členů organizace.Výstava byla silně obeslána, a tak se návštěvníci mohli přesvědčit, že zdejší zahrádkáři a pěstitelé ovocného stromoví mají opravdu pěkné výsledky.Byly zde vystaveny odrůdy ovoce, které klidně mohly soutěžit s ovocem dováženým k nám ze zahraničí.A to nejen co do krásy, ale i co do kvality.Totéž platilo i o zelenině.

Vlastivědné zájezdy

Dne 22.března uspořádalo JZD zájezd do JZD Čejkovice k prohlídce údržbářsko-ošetřovatelské stanice traktorů.
Dne 20.červena uspořádal ČSŽ zájezd na lední revui do Brna.
V neděli 15.června SČSP uskutečnil zájezd na Mírovou slavnost v Gottwaldově údolí v Brně-Líšni.
V neděli uspořádalo JZD pro své členy zájezd na Národní dožínky v Brně.
Ve dnech 26.a27.září ZO zahrádkářů podnikla zájezd do Litoměřic na výstavu zahrada Čech.Po společném obědě prohlídka výstavy.Druhý den prohlídka bývalého koncentračního tábora v Terezíně.Dále prohlídka ovocného sadu Státního statku v Litoměřicích.Další cesta vedla na Mělník, kde byl oběd v zámecké restauraci.Po dvouhodinovém pobytu v Mělníku další dvouhodinová zastávka v Poděbradech a odsud odjezd domů.
    
Taneční zábavy

11.ledna Ples myslivců
18.ledna Společenský ples SRPŠ
25.ledna Ples pracujících
1.února Ples požárníků
11.února Ostatková zábava
12.července Taneční zábava SSM
19.července Taneční zábava Svazarm

Tělovýchova a sport

Okresní výbor Svazarmu v Blansku uspořádal u blanenské přehrady dne 17.května okresní přebor v Dukelském závodě.Na startu závodu se sešlo 152 závodníků všech kategorií.V kategorii muži 46 let a starší stanul v čele vítězů Vladimír Odehnal č.206 ze ZO Svazarm v Doubravici.

Spartakiáda 1975

Československá spartakiáda 1975 – největší a nejmasovější tělovýchovná událost v naší zemi důstojně uzavřela třicáté výročí osvobození naší vlasti.
K zdárnému průběhu spartakiádních vystoupení přispěli i cvičenci z Doubravice.Rovněž i funkcionáři ze Svazu základní rekreační tělesné výchovy přispěli k hladkému zvládnutí spartakiády.Tak např. v Krajském vedení skladeb pracovala Marie Filoušová č.6.
Vyvrcholením příprav cvičenců a cvičitelů v našem okrese byla okresní spartakiáda dne 8.červena na stadionu Spartaku Metra Blansko.Ve třinácti hromadných vystoupeních předvedlo více jek 7.000 cvičenců to co se naučili od svých cvičitelů.Zde v některých skladbách vystoupili cvičenci z Doubravice.ve skladbě rodiče s dětmi jich bylo 20, dorostenci 7, dorostenky 18 s okresní vedoucí skladby Marií Filoušovou z Doubravice č.6, muži 1 a ženy 12.Převážnou část této spartakiády v přímém barevném přenosu vysílala Československá televize.Vysílán též rozhovor televizního reportéra s cvičenkou – dorostenkou Evou Daňkovou z Doubravice č.340.
Dne 18.května cvičili v Rájci mladší žákyně a starší žáci a dorostenky v Bořitově.
Na okrskové spartakiádě v Boskovicích dne 25.května z Doubravice cvičili žáci a žákyně, 18 dorostenek, 12 žen.
Dne 1.červena cvičili žáci a žákyně, 18 dorostenek, 12 žen a 1 muž na okresní spartakiádě v Ústí nad Orlicí.
Na okresní spartakiádě v Popradě dne 15.června opět s blanenskými cvičenci cvičila z žen Jarka Zezulová č.208, z mužů Vladimír Odehnal č.206Měla zde cvičit i Libuše Vachová č.248, která zde však byla zraněna neopatrným automobilistou a místo cvičení hospitalizována několik dní ve zdejší nemocnici.
Vyvrcholením spartakiádních příprav bylo vystoupení v Praze na Strahově ve dnech 26.-29.června.Branou borců nemohli projít všichni, kteří téměř rok poctivě cvičili skladby k úplné dokonalosti.Z Doubravice se této cti dostalo starším žákům Hájkovi Ivošovi č.208 a Zdenku Fadrnému č.83. Za dorostenky zde vystoupila Nejezchlebová Marie č.336,Horálková hana č.153, Pilátová Helena č.319, Zukalová Marie č.137 a Dufková Věrka č.75.V odměnu za dobře prováděnou cvičitelskou práci byly vybrány pro Strahov ženy Nevřivová Dana č.181, Pernicová Marta č.316, Řezníčková Helena č.258, Vitouchová Anna č.38.V armádním vystoupení cvičil náš občan t.č. vojín základní vojenské služby Sáňka Josef č.13.
Jako diváci  z Doubravice se spartakiády osobně zúčastnili Pokorný Rudolf č.336, Stloukal František se synem č.150, v odměnu za dobrou práci v Čsl. červeném kříži byla sem vyslána Aloisie Sáňková č.13 a Helena Janků č.133.Ostatní občané se spokojili s televizním přenosem. Svoje dojmy a zážitky ze spartakiády popsala přímá účastnice a spartakiádní cvičenka Anna Vitouchová č.28 v reportáži Spartakiáda byla nádherná s podtitulkem Denník spartakiádních dnů v závodním časopise zaměstnanců Adamovských strojíren.

Ocenění práce

Okresní výbor Čsl.svazu tělesné výchovy uskutečnil dne 17.září aktiv, na kterém byly uděleny diplomy a plakety všem organizátorům, cvičitelům a funkcionářům, kteří se největší měrou zasloužili o zdárný průběh spartakiádního vystoupení na okrese.Pamětní medaili na tomto aktivu obdržela Helena Janků č.133, Jena Stloukalová č.150, Marie Filoušová č.6, která obdržela z rukou zástupce Veřejné uznání III.stupně za práci v tělovýchově.

Auto závody

V neděli 13.července probíhalo v Boskovicích mistrovství ČSR v závodech automobilů do vrchu.Část náročné trati vedla přes území Doubravice a sice po silnici od Újezda přes Požáry, Hybešovu ulici a dále po silnici ke Lhotě Rapotině.V průběhu závodu zde nedošlo k žádné havárii ani dopravní nehodě.

Přebory ZRTV

Dne 26.září proběhly na stadionu Spartaku Metra v Blansku přebory Základní rekreační tělesné výchově v atletickém trojboji.Soutěže se zúčastnilo celkem 131 závodníků z 11 tělovýchovných jednot, mezi kterými byli závodníci z Doubravice.Z mladších žáků se umístil na 1.místě Baranec Milan č.350.družstvo získalo 2.místo.V kategorii starší žactvo 1.místo získal Štěrbáček Vít č.94.Družstvo jako celek získalo v této kategorii 3.místo.

Nová posklizňová linka

Od roku 1975 v areálu zemědělského střediska JZD nad dosud stojícími objekty tyčí se nová stříbřitá budova posklizňové linky.je to objekt, ve kterém se provádí po kombajnové sklizni celková posklizňová úprava obilí před jeho uskladněním jako čištění, dosoušení atd.Se stavbou bylo započato 15.listopadu 1974 a všechny práce spojené s výstavbou linky pokračovaly takovým tempem, že se podařilo v rekordním čase tuto zbudovat, že ve žních 1975 byla uvedena do provozu a naplno již pracovala.

Včelařská sezona

Rok 1975 označují včelaři téměř za katastrofální.Chov včel a matek se dařil, počasí nebylo výrazně chladné ani deštivé, ale výnosy medu byly minimální nebo téměř žádné.Leckde se musela včelstva uprostřed sezony přikrmovat, aby nezahynula hlady.A příčina? Nemedoval les.
Jarní měsíce byly chladné, vegetace se zpomalila.Přeháňky přerušovaly snůšku z ovocných stromů a z řepky, které kvetly krátce a hromadně. Akát odkvetl bez využití včelstev.V lesích nebyla žádná medovice a tak se stalo, že včelaři ani neotočili kličkou medometu.Na včelařský rok 1975 budou včelaři dlouho vzpomínat a bude zapsán v kronikách jako nejhorší v tomto století.

Závěr

Rok 1975 byl pro celou naši republiku rok jubilejní, neboť v něm uplynulo třicet let od osvobození našeho státu od fašistické okupace, od ukončení druhé světové války.Všichni jsme byli účastníky několika měsíční kampaně k tomto slavnému celostátnímu jubileu.
Oslavy 30.výročí osvobození vyvrcholily v měsíci květnu a dovršila je rozsáhlá a mohutná IV.celostátní spartakiáda.Tyto oslavy byly také příležitostí k vyhlašování a plnění závazků, plánů a úkolů, které si stanovili a přijali naši pracující v závodech, družstevních lánech i na všech dalších pracovištích při těchto jubilejních příležitostech.
Rok 30.výročí osvobození se stal rokem bohaté a dlouhodobé aktivní celospolečensky prospěšné práce všech našich občanů.

Zápisy za rok 1975 byly projednány ve schůzi kulturně – školské komise a uznány za vhodné k zapsání do kroniky.

                                                        Karel Gottvald - kronikář

Rok 1976

Pro počasí prvých lednových dnů byly charakteristické velmi rychlé změny všech povětrnostních prvků.Výrazné teplé proudění střídaly po přesunu tlakových níží vpády studeného vzduchu, déšť byl rychle vystřídán sněžením, bouřlivý vítr dosahoval rychlosti orkánu a několikrát i zahřmělo.Ikdyž konec ledna přinesl ochlazení, byl leden jako celek teplý a srážkově bohatý.Pravá zima kralovala jen na horách.V dalším průběhu byla zima opět velmi mírná s malým množstvím sněhu, ale dlouhá.Březen se předvedl jak teplotně i srážkově jako typicky zimní jen s krátkým oteplením.
Konec pěkným, teplým slunečným dnům začátkem dubna s 21o maximy, učinil od 6 vpád chladného vzduchu.Ochlazení potrvalo do 17 o. Sluneční záření bylo už natolik silné,  že denní teploty vystoupily opět na 17 o až 20 o. Po 22 se počasí znovu zhoršilo, přicházely noční mrazíky a toto chladné počasí potrvalo až do 4.května.Srážky ve všech měsících byly podnormální.
Od 4.května nastalo oteplení s letními teplotami.Srážky převážně přišly s bouřkami, bouřkový déšť 13.května částečně zmírnil značné sucho.
Poslední dešťová dekáda byla srážkově bohatší s častými bouřkovými dešti různé intenzity.
Počasí v prvé polovině mělo proměnlivý ráz.Od 18.června nastalo suché a horké počasí, které potrvalo až do 22.července.denní teplotní maxima dosahovala více jek 30 o.Země se stávala stále žíznivější a sucho začalo být nebezpečné.příčinou byla mohutná tlaková výše nad západní Evropou a Severním mořem a jejíž výběžek zasahoval až k nám.Frontální systémy postupující z Atlantiku vyjížděly v důsledku rotace tlakové výše nad střední Evropou a k nám se pouze dostávaly pouze slabé zbytky okrajů jejich front.Ty jen přechodně způsobovaly zvětšenou krupovitou oblačnost nebo nanejvýš slabé bouřky.
Od 22.července nastal v počasí obrat, po deštivém dni nastalo nestálé chladnější počasí trvající do 7.srpna.Srpnové teploty už nedosáhly abnormální výše, ale pohybovaly se v mezích normálu.nejtepleji bylo kolem 29.srpna, kdy ještě vystoupila teplota na 28 o, noci však byly chladné.Srážky byly sice častější, ale málo vydatné.
Podzimní měsíce byly mírné, zvláště říjen až do 17 byl teplý, za slunečných dnů teploměr vystupoval až na 20 o, ráno ukazoval 10 o. Srážky nevydatné, proudění vzduchu přetrvávalo jihovýchodní.teplé a slunečné počasí nastalé začátkem listopadu potrvalo do 12, kdy se začalo obracet k horšímu.Nastalé mrholení se změnilo v drobný déšť.Ochlazení přineslo první asi 5 cm silnou vrstvu sněhu, které se zvyšovala častými sněhovými přeháňkami. Do 29.listopadu však sníh roztál.
V prosinci se střídala období s rozdílným počasím.V prvé dekádě a dále od 19. do 24.prosince panovalo poměrně teplé počasí s mlhavou oblačností, vyznačující se monotonním vzhledem oblohy a nízkou výškou své spodní základny nad terénem.V počasí převládaly zimní prvky,vrstvou sněhu a poklesem ranních teplot.K dalšímu poklesu teploty došlo okolo 25.prosince.Dne 26.prosince dopolední silné sněhové přeháňky odpoledne se změnily v silnou sněhovou vánici a zima se ujala své vlády, i když v posledním svátečním dnu.Ranní teploty poklesly a při nočním vyjasnění se stále snižovaly.Bílý příkrov v síle asi 8 – 10 cm udržel až do konce roku.


Vichřice ničila lesy

Prudká vichřice dosahující rychlosti až 130 km za hodinu, která se ve dnech 3. a 5.ledna přehnala přes naše území natropila velké škody v lesích, kde půda byla rozmoklá.Z tohoto důvodu kořeny i s mohutnými kmeny tak nemohly odolávat silným větrným nárazům.Náporům silného větru četné porosty neodolaly a byly v různé míře vyvráceny nebo polámány.Někde došlo i k úplnému zničení stromů na ploše několika hektarů.V lesním závodě Rájec celkový odhad výše hmoty zničených porostů činil asi 100.000 plnometrů.Toto číslo představuje zhruba celoroční těžbu za normálních podmínek.V porostu Doubravice byly škody menší.Na Hřebenáči bylo zničeno okolo 300 plnometrů a v Bzenci na 50, mimo porůznu vyvrácené a polámané stromy.

Zátopa

Dne 26.května ve večerních hodinách za prudkého a silného bouřkového lijáku proudy vody tekoucí po silnici od Újezda a z protějšího honu JZD osetého kukuřicí, zatopily domy na Buchlově a v Hybešově ulici.Na Buchlově nejvíce postižen MVDr. Nevřiva Zdeněk č.181 a v Hybešově ulici Šimša Zdeněk č.189, kde požárníci museli vyčerpat vodu ze zatopených sklepů.Během poměrně krátké doby je to již druhá zátopa v této části obce.

Sucho

Letošní rok byl pro zemědělství značně složitý.Jak vyplývalo z meteorologických údajů, neměl co do nedostatku srážek, dlouhotrvajících a vysokých teplot v rozhodující fázi vegetace obdoby od roku 1947.Za uplynulých 100 let bylo jen několik málo roků s podobně nepříznivými podmínkami.
Extrémní sucho, které postihlo celou západní Evropu se projevilo i na území naší republiky, se všemi nepříznivými dopady.
Slunce od poloviny červan až téměř do konce července nemilosrdně žhnulo, vadly stromy i keře, žloutly trávy, široké rozlohy byly vyprahlé a žíznivé, země rozpukána s marnou touhou po troše vláhy.Ubývalo vody v řekách, v rybnících, ve studních a dokonce v přehradách.Všude se nabádalo, aby se šetřilo vodou.
Přirozeně tím nejvíce trpěla zemědělská výroba.Od začátku kolektivního hospodaření jsme si příliš zvykli na příznivé klimatické podmínky, které často pomáhaly napravovat nedostatky v zemědělské práci.Pod žhavým sluncem se však postavila do cesty překážka při plnění plánů vysokých výnosů, které si zemědělci stanovili.
Lidé si uvědomovali i případné ekonomické důsledky sucha a pod vlivem hluboce a po věky zakořeněné představy, že po neúrodě musí přijít nedostatek, začali se mnozí zásobit moukou, cukrem a jinými produkty, o kterých se nesprávně domnívali, že nebudou k dostání.
Suché a neúrodné roky se dostavují s nepravidelnou zákonitostí a ani dnešní vyspělá věda a technika si nedokáží s těmito extrémy poradit. Kdybychom se podívali hodně zpět do minulosti, našli bychom podobných neúrodných let více a daleko horší.

Lesní požár

V úterý 17.srpna za poledne v lese za Klemovem vznikl požár, který byl na štěstí včas zpozorován a požárníky zlikvidován.Přijela sem též požární jednotka z Boskovic.Vzniklá škoda byla jen nepatrná.

Zatmění Slunce a Měsíce

Ve čtvrtek dne 29.dubna nastalo v tomto roce jediné u nás pozorovatelné a v tomto desetiletí poslední a největší částečné zatmění Slunce.Měsíční disk se postavil mezi nás a Slunce zhruba mezi 10 a 13 hodinou, zakryl přes polovinu zářící sluneční kotouč a poskytl tak mnohým lidem mimořádnou podívanou.Zájemci měli možnost pozorovat vyjímečný kosmický úkaz, pokud to dovolovaly mezery přes právě po obloze plující mraky.I přes tento nedostatek bylo celé zatmění celkem u nás dobře pozorovatelné.
Na příští zatmění Slunce si musíme počkat do 31.7.1981.
Částečné zatmění Měsíce, které nastalo dne 13.května pro zamračenou oblohu nebylo u nás vůbec pozorovatelné.

Záchvěvy Země

Zprávy o zemětřesení, které bylo zaznamenáno dne 6.května v šesti evropských zemích ukazují, že nejničivěji byla zasažena oblast kolem města Udine v severní Itálii.V ČSSR se projevilo malými záchvěvy země různé intensity a to beze škod.

Návštěva přátel

Dne 26.května přijela z Olešnice autobusem ČSAD skupina 28 sovětských hostů z moskevské oblasti, účastníků Vlaku družby a aktivistů Společnosti sovětsko – československého přátelství.Hostitelé – JZD Doubravice spolu s místní organizací SČSP a občané připravili sovětským hostům na náměstí Svobody pěkné přivítání.
Hosté si prohlédli ve škole výstavku výtvarného kroužku, drůbežářské středisko JZD, zastavili se i na hřbitově, podívali se do kulturního domu i do obchodů a navštívili některé rodiny.Další program pokračoval ve večerních hodinách v sále hotelu Doubrava.za milé přijetí poděkoval vedoucí delegace.Hosté se podepsali do obecní kroniky a pokračováno v další zábavě.K radostné a příjemné náladě večera družby přispěla nemalou měrou dechová hudba Doubravanka, která hrála k tanci i poslechu.Vedoucí delegace pluk.J.V.Makurin v roce 1945 osvobozoval náš kraj.Po válce pracoval dlouhá léta jako generální ředitel velkého moskevského závodu.
Pěkný družební večer skončil a přišlo rozloučení.Vyměňovaly se dárky, adresy a tak přátelství zde navázaná budou nadále pokračovat.

Agitační středisko

Zahájilo svoji činnost v místnosti v prvním patře kulturního domu.V nastávajícím předvolebním období zajišťovalo všechny úkoly související s přípravou voleb do zastupitelských orgánů.Vedením střediska na návrh výboru VO KSČ pověřila rada MNV ve schůzi Josefa Piláta č.321. Zástupcem vedoucího se stal předseda MV NF Němeček Jan č.118, který je současně vedoucím agitátorů střediska.Dále je zde šestičlenná rada, která se pravidelně schází.Na schůzi vedoucí agitačních kolektivů podávají zprávy o činnosti a jsou ukládány úkoly na další období.

Příprava voleb

V našem státě je organizace a provedení voleb v rukou voličů.Projevuje se to v řadě institucí volebního práva, zejména však v činnosti volebních komisí.Volební komise mají především úlohu politicko řídící.Úkoly obvodních volebních komisí jsou spjaty se vším co se týká registrace kandidáta, jeho popularizace a zvolení.Okrskové volební komise organizují ve volebních místnostech volební akt.Činnost všech druhů volebních komisí je ovšem založena na jejich všestranné činnosti a spolupráci.

Volební dny

Předseda MV NF němeček Jan č.118 v pátek dne 22.října pozval rozhlasovou relací všechny občany – voliče k volbám.Volby byly slavnostním aktem politického významu.proto též volební místnost v obřadní síni MNV byla k tomuto účelu slavnostně vyzdobena, aby volby probíhaly v prostředí skutečně slavnostním a důstojném.
Vzhledem k tomu, že se volily všechny zastupitelské sbory od MNV až po Federální shromáždění, dostal volič 6 hlasovacích lístků.K vůli snadnější orientaci voličů a manipulaci při sčítání hlasů okrskové volební komise byly lístky odlišeny různou barvou papíru.V případě, že volič s navrženým kandidátem nesouhlasil, tak volebním lístku jeho jméno přeškrtl.Manifestačně s hudbou a praporem přišli volit členové JZD s rodinnými příslušníky v počtu kolem 130 osob a třicetičlenná skupina mládežníků ze SSM.Za nemocnými a starými občany – voliči byla členy volební komise přinesena volební urna do bytu, aby i oni mohli vykonat svoji občanskou povinnost a odevzdat svůj hlas kandidátům NF.

Výsledky  voleb    

 

75

Dufková Věra

učitelka ZDŠ

Český červený kříž

37 roků

894 hlasů

345

Hajná Marie

dojička JZD

JZD

28 roků

894 hlasů

205

Kadlec Jan

mistr Vlněna

Český svaz zahrádkářů

36 roků

894 hlasů

191

Konrádová Růžena

účetní MNV

SČSP

48 roků

892 hlasů

355

Kotoulková Jana

dělnice ČSD

DV Jednota

35 roků

894 hlasů

177

Kučera Josef

mistr Metra

KSČ

45 roků

891 hlasů

345

Kuda Miloslav

krmič JZD

JZD

36 roků

894 hlasů

219

Loula Ladislav

elektrikář

SSM - Svazarm

24 roků

894 hlasů

118

Němeček Pavel

instalatér

Lid.mysl.společnost

30 roků

894 hlasů

191

Nevřivová Marie

dělnice Metra

DV Jednota

51 roků

894 hlasů

87

Opatřil Karel

dílovedoucí Metra

KSČ

54 roků

894 hlasů

123

Pokorný Bedřich

dělník ČKD

ČS požární ochrana

28 roků

894 hlasů

336

Pokorný Rudolf

Červený kříž

KSČ

48 roků

892 hlasů

39

Řehořek Tomáš

KSČ

stavební technik

60 roků

894 hlasů

122

Roučka Jan

dělník geol.průzkum

ČS požární ochrana

33 roků

894 hlasů

258

Řezníček Antonín

soustružník ČKD

ROH

35 roků

894 hlasů

13

Sáňková Aloisie

skladnice JZD

JZD

45 roků

894 hlasů

186

Souček Rudolf

zedník

SČSP

30 roků

893 hlasů

229

Urbánek Robert

státní zaměstnanec

KSČ

34 roků

893 hlasů

345

Verner Roman

zahradník JZD

JZD

42 roků

894 hlasů

295

Vitouch Bedřich

stolař OSP

ČS požární ochrana

43 roků

894 hlasů

328

Zezula Oldřich

mistr meliorací

TJ Sokol

35 roků

894 hlasů

24

Zezulová Jiřina

úřednice ONV

Český svaz žen

41 roků

894 hlasů

 

ONV Blansko

Ing.Leopold Filouš

t.úředník Metra

46 roků

892 hlasů

Doubravice n.Svit.

Jihomor.KNV Brno

Marie Tomášková

elektromech. Metra

39 roků

894 hlasů

Rájec - Jestřebí

Česká národní rada

Pavla Farníková

elektromech.Metra

43 roků

894 hlasů

Blansko

Sněmovna lidu

Jiří Krejza

prac.JZD V.Opatovice

35 roků

893 hlasů

Velké Opatovice

Sněmovna národů

Antonie Bajerová

dělnice Letostroj

49 roků

894 hlasů

Letovice

 

Volební program

Úkoly volebního programu byla stanoveny ve všech oblastech společenského života v obci – v oblasti ideově výchovné a kulturní činnosti, ekonomické a sociální.Plán v oblasti výstavby vychází ze skutečných potřeb obce a občanů.
V investiční výstavbě jsou úkoly velmi náročné na finanční a materiálové zabezpečení a jejich schválení podléhá vyšším orgánům.
Jsou to tyto akce:
- dokončení kanalizace a komunikací v obci
- dokončení nadstavby mateřské školy
- vybudování kotelny v kulturním domě
- výstavba prodejny potravin v Klemově
- zlepšování životního prostředí celkovou úpravou obce

Volební program není uzavřen a bude možno jej během volebního období podle možnosti doplňovat.Na náplni volebního programu se podílely všechny společenské organizace NF v naší obci.realizace celého volebního programu bude zajišťována MNV, organizacemi NF a všemi občany.

Nová matrikářka

Odchodem dosavadní matrikářky a účetní Růženy Konrádové do funkce tajemníka MNV, uvolnilo se místo, na které byly podány tři žádosti.Rada MNV se ve schůzi schválila přijetí Vlasty Urbánkové č.229, která od 1.prosince na místo matrikářky a účetní MNV nastoupila.

Stagnace místního hospodářství

Místní hospodářství, které v době svého vzniku dosahovalo poměrně dobrých ekonomických výsledků, v posledních létech úplně stagnuje.V tomto roce zde pracuje jen jedna pracovní síla(dámská krejčová Jindřiška Kocmánková č.66) a účetní Místního hospodářství Rudolf Svěrák č.162.
Pro traktor, který je teď nepojízdný chybí řidič.Dlouhou dobu se pohřešovala traktorová vlečka.Svářecí agregát byl zapůjčen do JZD a zde spálen.Kompresor je neschopen provozu a neopraven stojí v garáži ve Žlebě atd.

Sbor pro občanské záležitosti

V tomto roce se narodilo 22 dětí.Slavnostně uvítáno do života bylo 16 dětí.Vítání proběhlo na třikrát.Zástupce sboru se zúčastnil zahájení školního roku 1976 – 77.Uspořádána též beseda s rodiči prvňáčků.Sbor organizuje slavnostní pořádání občanských průkazů patnáctiletým.
Zasílá písemné gratulace brancům před nástupem do základní vojenské služby.
Bylo uzavřeno 23 sňatků.Pohovorů se snoubenci se zúčastnilo 12 dvojic. Pohovory provádí MUDr.Okáč z Rájce.
V práci s důchodci provedeny 2 návštěvy v domově důchodců a 3 návštěvy osamělých starých občanů nacházejících se v nemocnici.

Národní směna

Přestože sobotní ráno dne 24.dubna se probudilo do nevlídného deštivého počasí, neodradilo to naše občany, aby nenastoupili na směnu Národní fronty.Výsledky, kterých bylo dosaženo, účast i pracovní iniciativa občanů byla dobrá.Svým podílem přispěla i mládež.
Pracovalo se na kanalizaci v Klemově, u kostela, upravoval se parčík u ZDŠ, dokončována instalace propagačních skříněk na náměstí Svobody, kde též členy základní organizace zahrádkářů bylo vysazeno 34 břízek a 1 okrasný keř, sportovci prováděli úklid na sokolském hřišti.Členové tělovýchovné jednoty Sokol provedli sběr železného šrotu, kterého bylo na 80 q.Požárníci připravovali výzdobu na slavné májové dny.Svůj závazek zde plnili i členové SRPŠ.

Zřízení názorné agitaceVývěsky před OÚ

Soustředěná názorná agitace byla zbudována během měsíce dubna. Na náměstí Svobody proti samoobsluhou byla postavena ocelová konstrukce s ozdobnou podezdívkou a opatřena ochrannou stříškou.Zde umístěno 16 vývěsných skříněk, které byly předány jednotlivým organizacím v obci, které jsou sdruženy v NF.Pověření členové těchto složek se budou starat o to, aby se na vývěskách objevovalo co nejvíce materiálu z činnosti organizací.

 

 

Vývěsky před OÚ

Vývěsky před OÚ

 

 

 

 

 

 

Potíže s prodejnou v Klemově

Už ve volebním programu na léta 1970 – 75 bylo plánováno zřízení prodejny potravin v Klemově.Pro změnu volebního programu k vybudování prodejny nedošlo.Otázka zřízení prodejny byla a je dosud stále otevřená a občané z Klemova se právem této prodejny dožadují.Pro zdejší občany nákup potravin pro velkou vzdálenost prodejny na náměstí Svobody dělá značné potíže a to v každé roční době.je sice pravda, že v Klemově mimo hostinec nikdy žádná prodejna nebyla, ale Klemov také neměl nikdy tolik obyvatel co má dnes a jejich počet se stále zvyšuje. V Doubravici jsou asi někteří občané, kteří si zřízení prodejny v Klemově nepřejí.proto bylo velmi rušné plenární zasedání MNV dne 26.února, kde se projednávala otázka zřízení této prodejny a proto cituji zde zápis z tohoto jednání v doslovném znění:“ Nevyjasněná situace je s prodejnou v Klemově, na kterou dle informací tajemníka nemá odbor pro obchod ONV finanční prostředky.Vedoucí odboru s.Plch bude mít v příštím týdnu jednání na KNV a podá přesnější informace.Na toto téma nastala bohatá a rušná diskuse, hlavně klemovských občanů, kteří kategoricky žádají vysvětlení, jak je možné jeden anonymní dopis, který napíše člověk, který má zájem na tom, aby se lidé v obci dělili a hádali a ne, aby občany stmeloval, může zvrátit žádost a přání tolika občanů.Ženy z Klemova, které jsou nejvíce rozhořčeny, protože jich se tato akce přímo týká, rozhodly se vypravit na ONV samy k jednání a předat zde písemné podklady.Závěr byl následující: bylo rozhodnuto, že zástupkyně českého svazu žen a zodpovědný zástupce z ONV přímo na místě musí vysvětlit co je vlastně pravda“.Nový volební program počítá se zřízením této prodejny a tak doufejme, že se konečně přání hlavně žen z Klemova splní.

Čištění Nešůrky

Koncem léta minulého roku zaměstnanci podniku Jihomoravské státní lesy, stavební závod Brno 18, Mírová 21 přikročili k čištění potoka Nešůrky, vyštěrkování dna a vyztužení latěmi.Práce od Svitavy až po silniční most dokončena v létě tohoto roku.

Demolice mlýna

V letních měsících roku 1975 a 1976 byl zájemci o cihly rozebrán požárem zničený mlýn Hamry.

Opravy v kostele

V tomto roce bylo započato s rozsáhlými opravami v místním farním kostele.Provedena nová elektrická instalace, zdvojeno 8 železných oken, malování, dovoz a odvoz lešení, zednické práce, generální oprava varhan.Bylo zde odpracováno zdarma 4.000 brigádnických hodin.celkový náklad byl uhrazen sbírkami a dary farníků bez státního příspěvku.

Nadstavba mateřské školy

Jednou z největších a nejúspěšnějších akcí, kterou v tomto roce MNV prováděl byla nadstavba mateřské školy.Toto předškolní zařízení již téměř od svého zřízení svoji kapacitou nedostačovalo pro všechny děti předškolního věku, které v Doubravici jsou.MNV se rozhodl tento nedostatek odstranit tím, že přízemí budovy zvýší o jedno patro.
Dne 25.července sundána z budovy horní polovina střechy a 6.srpna dolní polovina.Nadstavba pokračovala tak, že dávno před nástupem zimy bylo pod střechou.Tesařskou práci provedli místní tesaři důchodci a ostatní práce jako pokrývačskou, klempířskou, stolařskou atd. většinou družstevní podniky z Blanska.
Do schůze rady MNV dne 16.prosince pozván Oldřich Zezula, stavbyvedoucí v mateřské škole a předseda MNV mu jménem MNV poděkoval za dosavadní úspěšnou práci a požádal ho, aby pokud to půjde, pokračoval v ní v příštím roce.Všem důchodcům a brigádníkům za práci při výstavbě mateřské školy zaslal MNV písemné poděkování.

Úprava románského zdiva v kostele

Při malování uvnitř kostela bylo  nutno odstraniti vadnou omítku v předsíni kostela, která se nachází v přízemí věže.Po odstranění omítky se objevilo staré románské zdivo zbudované z pískovcových kvádříků opatřených značkami pracovníků kamenické hutě, která zdivo stavěla.
Mimo románské kostely úplně nebo z části do dnešní doby zachované, vyskytuje se dosti kostelů rovněž v románské době zbudovaných, které při pozdějších přestavbách dochovaly si však jen nějakou architektonickou část nebo prvek co poslední zbytek románské budovy. Tak je tomu i v Doubravici.Stavitel dnešního kostela v roce 1715 odstranil kněžiště s lodí a ponechal při stavbě nového většího kostela podle zápisu hraběte Karla Ludvíka Rogendorfa, pána na Rájci celou románskou věž, t.j. část dnešní věže až po spodní římsou státi jako starožitnou památku a nejvýznamnější část bývalé ctihodné budovy.
Starý románský kostel zmizel, ale zbývající část věže hlásá, že na tomto místě stával prastarý románský památník.V přízemí věže v jižní zdi jest střílna s ostěním jen dovnitř se rozšiřujícím.Z toho možno usuzovati, že tehdejší kostel náležel mezi opevněné kostely.S největší pravděpodobností s areálu dnešní fary stávala doubravická tvrz uváděná v Zemských deskách spolu s hradem.Opevněný a mohutně stavěný kostel s pevnou věží stojící buď v těsném sousedství tvrze nebo s ní přímo související, poskytoval ve válečných a neklidných dobách bezpečné útočiště lidu, který zde hledal ochranu.
Dle sdělení odborníků z Krajské památkové správy v Brně, jedná se o zdivo postavené kolem roku 1120.V druhé polovině března 1977 bylo toto zdivo podle pokynů památkářů vhodně upraveno odborníky z památkové péče.

Ochranná zídka

Na Buchlově od vybudování silnice do Újezda za bouřkových lijáků, proudy vody tekoucí po silnici několikrát vnikly do níže položených domů u silnice a zatopily je.V tomto roce byla zde v létě u silnice postavena ochranná zídka, která zabraňuje vnikání vody do domů.Materiál na ni dodal MNV a zídku si majitelé brigádnicky postavili sami.

Soukromá výstavba

V tomto roce bylo provedeno několik nadstaveb přízemních domů a to: Vítek Josef č.42, Šimša Zdeněk č.189, Bartoš Milan č.201, Štoudek Petr č.315, Mičková Aloisie č.119.Odehnal Vladimír č.206 přístavba domu a podkroví.

Zlatá svatba

Dne 7.února v obřadní síni MNV oslavili zlatou svatbu manželé Filoušovi č.200.

Přejet vlakem

Dne 19.února byl v blízkosti strážního domku Na Lukách  přejet osobním vlakem jedenaosmdesátiletý Metoděj Král, bývalý rolník z Obory č.60.

Přijetí žen

Již tradičně u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen jsou vzorné pracovnice a funkcionářky přijímány představiteli okresu, kraje a presidentem republiky.Dne 4.března přijal tajemník OV KSČ a předseda OV NF Ludvík Opletal přijal 21 žen.Mezi nimi byla i naše občanka Anna Vitouchová č.38.

Za Janem Kuncem

V sobotu 11.září v Brně zemřel po krátké nemoci ve věku 93 let hudební skladatel, zasloužilý umělec J.Kunc, nositel vyznamenání Za vynikající práci, nositel Janáčkovy medaile, laureát Ceny osvobození města Brna, člen Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, čestný občan rodné Doubravice a Vysočan, dlouholetý ředitel a budovatel brněnské konzervatoře.
Odešel vzácný umělec, pedagog, kritik a organizátor, který zaníceně sledoval náš hudební život po celý svůj mimořádný věk až do posledních dnů.Zapsal se trvale do české hudební historie.

Zemřel Jan Holík

V sobotu dne 18.září ve večerních hodinách zemřel náhle po delší těžké nemoci Jan Holík, ředitel Základní devítileté školy ve věku 68 let.
Po absolvování měšťanské školy v Blansku studoval na učitelském ústavě ve Spišské Nové Vsi.Po skončení studia nastoupil na učitelské místo v Dolních Dunajovicích, potom v Prušánkách.Aby byl blíže domovu byl na vlastní žádost přeložen do Olomučan a v roce 1935 se stal učitelem v Doubravici a od roku 1951 ředitelem zdejší ZDŠ.Ve funkci ředitele setrval až do roku 1968, kdy odešel do výslužby.Zbytek života prožíval u své sestry Jarmily Štěrbáčkové č.71.Jeho zálibou byla hudba a hlavně ochotnické divadlo, které mistrně nacvičoval a režíroval.Jeho zásluhou doubravští ochotníci byli známí v celém okolí.V létech 1953 – 1959 byl kronikářem MNV.Jeho elán byl podlomen náhlým úmrtím manželky v roce 1960.O jeho oblibě svědčila velká účast při smutečním aktu rozloučení v Blansku.

Náhlá úmrtí

Dne 25.února v odpoledních hodinách zemřel ve věku 53 let invalidní důchodce Jindřich Skácel č.263.Zesnulý pocházel z Bořitova.
Dne 12.dubna byl ve svém domě v Hamře č.344 nalezen mrtev Ladislav Vichta, mlynář – invalidní důchodce.
Dne 23.srpna po převozu do nemocnice v Boskovicích zde náhle zemřel ve věku 74 let Josef Muller, důchodce č.216.

Úmrtí učitelky

Dne 12.října v okresní nemocnici v Havlíčkově Brodě zemřela po dlouhé a těžké namoci ve věku 62 let bývalá učitelka zdejší Základní devítileté školy Věra Péhalová č.305.
Zesnulá se narodila 21.10.1914 v Býkovicích v učitelské rodině.Po absolvování gymnasia v Brně studovala na učitelském ústavě ve Slezské Ostravě.Po skončení studií nastoupila místo jako učitelská praktikantka ve své rodné obci.Po ročním působení byla přeložena do Svitávky.Potom následovala další místa v tehdejším boskovickém okrese Zbraslavec, Kunštát, Spešov, Ráječko, Rájec.Od roku 1941 následovala Doubravice, kde působila až do výslužby v roce 1970.
Byla nejen dobrá učitelka, ale výborná zpěvačka i úspěšná divadelní ochotnice.Byla aktivně činná ve veřejném a společenském životě v Doubravici.

Finanční výpomoc důchodcům

Ve schůzi rady MNV dne 16.prosince předseda sociální a zdravotní komise Josef Kučera předložil návrh na jednorázovou odměnu důchodcům, kteří mají nižší důchod než 620,- Kčs.Odměny v průměrné výši 150,- Kčs byly vyplaceny 17 důchodcům.

Občané v domově důchodců

Starým občanům nemajícím nikoho, kdo by o ně pečoval, poskytuje stát ústavní péči zahrnující ubytování, celé zaopatření, zdravotní a kulturní péči v domovech důchodců, které v našem kraji se nachází v Boskovicích a na zámku v Černé Hoře.

Ocenění práce důchodců

Dne 24.listopadu byl uspořádán JZD Doubravice Den důchodců.V dopoledních hodinách byl promítnut film a přiblížena historie sloučeného JZD Duobravice.Též bylo vzpomenuto všech zásluh a věnována vzpomínka i těm členům JZD, kteří se dnešní doby nedočkali.
Kulturní vložku provedli žáci ZDŠ Doubravice za vedení učitelky Emilie Sáňkové.Schůzky se zúčastnil také zástupce Českého svazu družstevních rolníků, který důchodcům poděkoval za jejich dosavadní práci.
Potom následoval společný oběd v pěkném prostředí restaurace ve Lhotě Rapotině.V odpoledních hodinách další příjemnou chvíli připravila dechovka JZD Bořitov.při odpoledním pohoštění dostal každý z důchodců květinový dárek.V pěkném programu nechyběla ani tombola.Pro družstevníky důchodce to byl pěkný den, na který budou rádi vzpomínat.

Pálení slivovice

V dřívějších dobách a není to tak dávno asi tak nějakých třicet let, při dobré úrodě modrého ovoce bylo toto většinou zpracováno v domácnosti.Část švestek se zavařila, nějaké se usušily a z ostatních se uvařila povidla.Někteří jednotlivci i pálili slivovici.
Dnes se všechno modré ovoce mimo malou část, která se doma zavařuje používá na slivovici.Pálí se slivovice nejen z podzimního ovoce, ale i ze třešní, mirabelek, slív, rynglí i z hrušek a jablek.
V tomto roce, kdy se ovoce urodilo dost, tak z Doubravice 293 pěstitelů ovoce v letním, podzimním a v zimním období pálilo slivovici.Národní výbory potvrzují dle § 7atd. ohlášky ovocných kvasů a ovoce, které musí býti vyplněny podle předtisku na předepsaném tiskopise a zpoplatněny. Jde-li o člena JZD nebo Československého svazu ovocnářů a zahrádkářů musí býti tato skutečnost zde uvedena.
Z vlastní sklizně ovoce může si každý pěstitel vypálit v ovocné pěstitelské pálenici v jednom kalendářním roce 10 l 100% ovocného destilátu. Poplatek činí za pálení 50,- Kčs za 1l 50% destilátu a 55,- Kčs za 1l 55% destilátu.

Znečišťování potoka

Na základě přípisu MNV ze dne 13.prosince ohledně vyčištění klemovského potoka Oderky bylo provedeno dne 22.prosince se zástupci Jihomoravských státních lesů a za účasti tajemnice MNV Konrádové prošetření stavu potoka Oderky protékající Klemovem.Na místě samém bylo zjištěno, že na toku bez vědomí a souhlasu správce toku zabudovány trubní propustě v nedostatečné kapacitě a navíc o různých průměrech.Dále bylo zjištěno, že potok je silně znečišťován odpadky, což do značné míry přispívá k zanášení potoka v jeho dolní části, kde dochází k zmírnění spádu.
Zástupci Státních lesů žádali, aby MNV vydal zákaz na znečišťování potoka v Klemově a také potoka Nešůrky.Rada MNV ve svém zasedání dne 30.prosince doporučila, aby komise pro ochranu veřejného pořádku sestavila dopis, který bude zaslán do všech domů v Klemově a kolem Nešůrky.Pokud jde o vyčištění potoka Oderky, v příštím roce k němu nedojde a je Státními lesy plánován na pozdější dobu.

Tělovýchova a sport

Po spartakiádním nadšení nastala u nás v tělovýchově úplná stagnace. Celý rok žádná složka necvičila.Touto neutěšenou situací se zabývala rada MNV ve schůzi konané 30.prosince, do které byl pozván předseda komise pro práci s mládeží a tělovýchovou Bedřich Pokorný.Předseda MNV přislíbil, že pohovoří s některými občany, zda by nebyli ochotní v tělovýchově pracovat buď jako členové výboru nebo cvičitelé. Bylo doporučeno navázat spolupráci se Svazem socialistické mládeže.
Aby se tělovýchova dostala na takovou úroveň jaká byla v Doubravici v minulosti, k tomu musí býti několik nadšenců, kteří si dovedou najít čas, aby ho dávali dětem i dospělým.Takový nadšenci bohužel dnes v Doubravici nejsou.
Dobře pracovala v TJ Sokol druhá složka – oddíl kopané.Jak žáci, dorost i muži se pravidelně zúčastňují tréninků a v rámci okresu hráli pravidelné fotbalové zápasy.

Udělení titulu

V době konání XV.sjezdu KSČ novými závazky a čestným hlášením zdravili sjezd také v JZD v Doubravici nad Svitavou.proto byl udělen hrdý titul Kolektiv XV.sjezdu KSČ brigádě socialistické práce traktoristů JZD Doubravice nad Svitavou, kteří na počest sjezdu splnili osev jarních obilovin a cukrovky, a tak vytvořili předpoklady k překročení původního závazku v nákupu cukrovky.

Udělení názvu

Za vzorné plnění a překročení stanovených úkolů v pátém pětiletém plánu Federální vláda ČSSR a Ústřední výbor Svazu družstevních rolníků v listopadu udělily JZD v Doubravici nad Svitavou čestný název JZD 30.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.

Kulturně společenská činnost

10.ledna Mládežnický ples SSM
17.ledna Školení řidičů motorových vozidel
17.ledna Ples KSČ
24.ledna Myslivecký ples
30.ledna Divadlo Silvestr – komedie od Jana Jílka, ochotníci z Rájce
7.února III. ples SRPŠ - ZDŠ
14.února Ples požárníků
17.února Přednáška Mírové soužití a aktuálnost boje proti ideologické diversi imperialismu
2.března Ostatková merenda
7.března Oslavy Mezinárodního dne žen
7.března Včelaři přednáška Chov matek
16.března Přednáška Pěstování bobulovitého ovoce
18.dubna Pomlázková zábava
1.května Prvomájová manifestace v Rájci
1.května Májová veselice
8.května Oslavy osvobození
13.června Dětský den na sokolském hřišti
3.července Zájezd na výstavu Ex Plzeň 76, zahrádkáři
13.srpna třídenní zájezd na Máchovo jezero s výletem do NDR
18.září zájezd po Jižní Moravě, zahrádkáři
14.října Přednáška a schůze Cévní choroby16.října Taneční zábava
26.listopadu Přednáška Výchovou k mateřství a rodičovství

Závěr

Rok 1976 byl bohatý na důležité politické události vnitrostátního i mezinárodního charakteru, tak i na události rázu hospodářského, které vyvolal převážně značně nepříznivý vývoj počasí.
Z politických událostí byl to např. start do šesté pětiletky a volby do zastupitelských orgánů.To vše a mnoho dalšího patřilo do XV.sjezdu KSČ.
Událostí světového významu byla Nová stockholmská výzva Světové rady míru, zaměřená na zastavení horečného zbrojení, na úplné a všeobecné odzbrojení.K této výzvě se svými podpisy připojili i všichni naši občané.

Zápisy byly schváleny kulturně – školskou komisí a doporučeny k napsání do kroniky.

                                                         Gottvald Karel - kronikář