Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Doubravice nad Svitavou

2. Důvod a způsob založení

Obec Doubravice nad Svitavou (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Doubravice nad Svitavou
  Nám. Svobody 31
  679 11 Doubravice n./S.

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Doubravice nad Svitavou
  Nám. Svobody 31
  679 11 Doubravice n./S.

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 770 127 394 - starostka
  pevná linka: 770 127 395 - úřad
  mobilní telefon: 733 187 460 - starostka
  mobilní telefon: 702 080 677 - místostarosta

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.doubravicens.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Doubravice nad Svitavou
  Nám. Svobody 31
  679 11 Doubravice n./S.

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  starosta@doubravicens.cz
  mestys@doubravicens.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  uvnbem9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu KB: 3829631/0100

Číslo účtu ČNB: 94-3212631/0710

6. IČO

00280143

7. DIČ

CZ00280143 Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Sazebník úhrad

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.