Doubravice nad Svitavou

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a městys > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

VZOR - smlouva o výpujčce nádob na tříděný odpad

Svozová firma: Technické služby Malá Haná, s.r.o. (https://www.tsmh.cz)

V rámci přátelského posezení s občany zaměřeného zejména na odpadové hospodářství, které proběhlo v pondělí 29. dubna 2019 v místním kině, seznámilo vedení městyse přítomné s myšlenkou zavedení systému třídění odpadu v místě jeho vzniku nazývaného též "DOOR-TO-DOOR".

Cílem projektu je zvýšení třídění odpadů, snížení nákladů na likvidaci směsných komunálních odpadů a současně zvýšení komfortu třídění pro občany.

V roce 2020 se Městys Doubravice nad Svitavou připojil žádosti o dotaci na odpadní nádoby podávané Dobrovolným svazkem obcí Malá Haná. Tato žádost byla po splnění náležitostí požadovaných poskytovatelem dotace vybrána k realizaci. Po ukončení výběrového řízení, dodání odpadních nádob a osazení čipů bude možné nádoby distribuovat do jednotlivých domácností. Předpokládaným termínem pro zahájení distribuce nádob do domácností jsou měsíce září a říjen roku 2021. 

V rámci domácností tak budete moci nově třídit do vlastních nádob, které získáte od městyse, papír, plast a biologicky rozložitelný odpad, a to do odpadních nádob o objemu 240 litrů.

Informování občanů:

v souladu s §60 odst. 4 zákona č.541/2020 Sb. Zákon o odpadech v paltné znění tímto zveřeňujeme kvalifikované výsledky odpadového hospodářství městyse včetně nákladů na provoz systému:

Kvalifikované výsledky odpadového hospodářství městyse za rok 2020

Technické služby Malá Haná - zpravodaj:

TSMH Zpravodaj - duben 2021

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů:

Technické služby Malá Haná
-
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – III. etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

                        Evropské unie - Fond soufržnosti, Operační program Životního prostředí                      Státní fond životního prostředí České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Propagační leták - poskytovatele dotace