Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

System "DOOR TO DOOR"

VZOR - smlouva o výpujčce nádob na tříděný odpad

Kalendář svozů 2024

 

Jak správně třídit

Důležité upozornění:

  • Černé popelnice (na směsný odpad) byly dodány pouze v omezeném množství z důvodu nedostatku vstupního materiálu (plastu) a čipů. Jakmile popelnice obdržíme, budeme vás neprodleně informovat o termínu a způsobu výdeje. Prozatím na směsný odpad používejte vaše stávající popelnice.
  • Vaše stávající popelnice na směsný odpad budete moci po omezenou dobu používat i po obdržení nových černých popelnic, budou vyváženy v určený den společně. Pozor si dávejte v zimním období na horký popel, do popelnice ho lze dávat pouze po zchladnutí. Pokud máte na popel kovovou popelnici, můžete ji prozatím využívat i nadále (ale pouze na popel). Z popelnic, prosím, neodstraňujte žádné polepy, zejména čárkové kódy. Slouží k identifikací jednotlivých popelnic a domácností.
  • Dbejte na to, aby popelnice (zejména na bioodpad) nebyly přetěžovány. Jejich nosnost je maximálně 95 kg!
  • Pokud pro svoje staré popelnice (plastové či kovové) nebudete mít využití, můžete je odevzdat, postaráme se o ně. V tomto případě nás kontaktujte na tel. čísle 770 127 395 nebo 733 187 460.

Děkujeme vám, že jste se zapojili do nového systému svozu a třídění odpadu.

Základní informace

Svozová firma: Technické služby Malá Haná, s.r.o. (https://www.tsmh.cz)

V rámci přátelského posezení s občany zaměřeného zejména na odpadové hospodářství, které proběhlo v pondělí 29. dubna 2019 v místním kině, seznámilo vedení městyse přítomné s myšlenkou zavedení systému třídění odpadu v místě jeho vzniku nazývaného též "DOOR-TO-DOOR".

Cílem projektu je zvýšení třídění odpadů, snížení nákladů na likvidaci směsných komunálních odpadů a současně zvýšení komfortu třídění pro občany.

V roce 2020 se Městys Doubravice nad Svitavou připojil žádosti o dotaci na odpadní nádoby podávané Dobrovolným svazkem obcí Malá Haná. Tato žádost byla po splnění náležitostí požadovaných poskytovatelem dotace vybrána k realizaci. Po ukončení výběrového řízení, dodání odpadních nádob a osazení čipů bude možné nádoby distribuovat do jednotlivých domácností. Předpokládaným termínem pro zahájení distribuce nádob do domácností jsou měsíce září a říjen roku 2021. 

V rámci domácností tak budete moci nově třídit do vlastních nádob, které získáte od městyse, papír, plast a biologicky rozložitelný odpad, a to do odpadních nádob o objemu 240 litrů.

Informování občanů:

v souladu s §60 odst. 4 zákona č.541/2020 Sb. Zákon o odpadech v platné znění tímto zveřeňujeme kvalifikované výsledky odpadového hospodářství městyse včetně nákladů na provoz systému:

Technické služby Malá Haná - zpravodaj:

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů:

Technické služby Malá Haná
-
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – III. etapa

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

                                            

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Propagační leták - poskytovatele dotace