Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXII.

Pamětní kniha - část XXII.

Předcházející část   Následující část

Rok 1971

Letošní počasí bylo plné nemilých rozmarů.V prvé polovině roku panovaly mimořádné povětrnostní poměry.Do 15.ledna trvala studená vlna z prosince za jasných nocí.Od 16.ledna se náhle oteplilo, některé dny slabě pršelo a sněhová pokrývka do konce ledna roztála.S vyjímkou pěti dnů začátkem února se slabšími mrazíky a popraškem sněhu teplá vlna vydržela až do 25.února.Bylo dosti těch, kteří věřili, že už žádná zima nebude, ale v zápětí nastala.Silné sněhové přeháňky vytvořily slabou sněhovou vrstvu.V březnu nastalo oteplení, ale 22 přišla silná sněhová bouře s blesky a hřměním a po ní opět ochlazení s popraškem sněhu.Oteplení nastalé po druhé mrazivé vlně potrvalo do 25.dubna se značně ochladilo.Noční časté mrazíky a přeháňky potrvaly až do května.Po chladném nástupu května přepadla nás od 7.května velká vedra.Vysoké teploty snížily časté bouřkové poruchy s dešti.Medard se pak v červnu v deštích a bouřkách doslova překonával.Vláhy bylo dost, ale tepla a slunečního svitu málo.Po deštivém období nastalo opravdové horké léto trvající do konce srpna.Podzim v celé své první polovině byl vlastně prodlouženým babím létem.Nebýt několika ranních mrazíků a ojedinělých přízemních mlh, slunce stále svítilo i když méně hřálo.Zima se přihlásila dosti brzy.Dne 18.listopadu celé dopoledne padal vlhký sníh, který však do večera roztál.Do konce roku ještě dvakráte nastal zimy, kdy za nastalého ochlazení sněžilo a vytvořila se i malá sněhová pokrývka, ale druhý den za oteplení roztála.Ještě o vánocích za teplého oblačného počasí dosahovala teplota přes den 6 - 10o a to až do once roku.

Nová pracovnice

Dne 15.února nastoupila nová administrativní pracovnice na MNV Růžena Konrádová č.188 místo dosavadní Jany Jarošové č.88, která se z Doubravice odstěhovala do Kutné Hory.

Voda teče náhonem

Dne 23.února uzavřeno provizorní obtočné řečiště Svitavy Na lukách a voda puštěna dřívějším řečištěm do mlýnskému náhonu.Na opravě poškozené hráze se však pracovalo dále přes celé léto.Vedle dřívější propustě se stavidly vybudována nová další propusť bez stavidel.práce zde skončeny na podzim.Náklad na celou opravu nesl ONV.

Přijetí na ONV

Je již tradicí, že před osmým březnem, který je v celém světě označen jako MDŽ zve předseda ONV a okresní funkcionáři nejzasloužilejší z pracovnic ke společné přátelské besedě.Letos se setkání uskutečnilo v Závodním klubu Metry Blansko.Pozvání od předsedy ONV obdrželo z celého okresu 20 soudružek a mezi nimi byla též Marie Prášilová č.73, dělnice v národním podniku Metra Blansko.

Požáry

Dne 25.května večer vypukl požár v rájeckém pivovaru.Místní požárníci byli telefonicky povoláni, ale pro pozdější příjezd nebylo už zásahu potřeba.
Dne 20.srpna po poledni v polní trati Na díle od jiskry z lokomotivy na ploše asi 1 ha shořela sláma, která zde zůstala po kombajnové sklizni. Přispěchavšími družstevníky bylo dalšímu šíření ohně zabráněno.

Jezdecké závody

Okresní výbor Čsl.svazu družstevních rolníků spolu s jezdeckým oddílem a JZD Bořitov uspořádal na závodišti v Bořitově v neděli 4.července okresní jezdecký den.V devíti disciplínách závodilo 56 jezdců.Z Doubravice v disciplině rovina 800 m pro 2-3leté koně a cenu JZD Doubravice závodil Antonín Kala ml. č.77 a umístil se na druhém místě.

Dne 7.února náhle zemřel ve věku 59 let Jan Hégr bytem v Klemově č.290.
Dne 6.července zemřel  ve věku 59 let František Hlaváček č.329.

Vyšetření na cukrovku

V sobotu dne 10.července v dopoledních hodinách navštívili dobrovolní pracovníci Čsl.červeného kříže všechny rodiny za účelem vyšetření moče u všech občanů starších 15 let.
Tato celostátní akce se prováděla za účelem zjištění zda netrpí vyšetřovaný cukrovkou.Vyšetření se provádělo červeným reagenčním lakmusovým papírkem, který v případě onemocnění ve styku s močí zmodral.V Doubravici tímto způsobem bylo zjištěno asi 8 případů onemocnění, aniž postižení o tom věděli.

Kosmonautika

Tento rok na události výzkumu kosmického prostoru velmi bohatý a naši občané se o ně zajímali, protože americké měsíční expedice byly opět vysílány televizí.
Apollo 14 s kosmonauty Shepardem,Mitchellem a Rossou úspěšně splnilo úkoly své měsíční expedice.Shepard s Mitchellem nasbírali na měsíčním povrchu 49 kg vzorků hornin a přistáli na padácích pilotní kabiny v Tichém oceánu.
Jako úder blesku padla do letního rána 30.června zpráva o tragickém skonu tří sovětských kosmonautů Georgje Dobrovolského, Vladislava Volkova a Viktora Pacajeva.
Za uplynulých 24 dní sledování stamilionů na celém světě, proletěli nedozírné kosmické dálavy a obohatili vědu obrovskými poznatky.
Již před čtyřmi lety, koncem ledna vzrušila svět zpráva o tragické smrti tří Američanů v kabině Apolla - kosmonautů Chaffea,Grissona a Whitta. V dubnu téhož roku zahynul statečnou smrtí při letu prvního Sojuzu Vladimír Komarov.Nikdo nemůže zaručit, že výzkum vesmíru si nevyžádá další oběti - ale člověk neustoupí.
V té souvislosti a to s větším napětím sledovali jsme let další kosmické lodi Apollo 15, která odstartovala 26.července k cestě na Měsíc s kosmonauty Jamesem Irwinem,Davidem Scottem a Alfredem Wordenem.Dne 30.července přistál měsíční modul Sokol na Měsíci v oblasti pohoří Apenin, asi 750 km severně od měsíčního rovníku.Kosmonauté strávili na Měsíci 67 hodin a se svým měsíčním džipem ujeli po povrchu Měsíce na 25 km.Tentokráte byla jejich kořist veliká.Přivezli materiály a podklady pro vědecká zkoumání na dlouhá léta.Měsíční modul Sokol se odpoutal od povrchu Měsíce dne 2.srpna a směřoval k mateřské lodi Apollo 15 a spojil se s mateřskou kabinou na oběžné dráze kolem měsíce.

Otevření nové samoobsluhy

Otevření nové samoobsluhy

Dobrá a organizátorská práce MNV za spolupráce s Lidovým spotřebním družstvem Jednota byla korunována pěkným výsledkem.Rekonstrukcí starého obecního hostince na moderní potravinářskou prodejnu s výsekem masa.Dne 18.září byla tato nová obchodní jednotka otevřena a to po dvouleté usilovné práci.Hodnota prodejny je 1.000.000,- Kčs, včetně zařízení.Doubravičtí funkcionáři MNV a členové dohlížecího výboru Jednoty dobře organizovali celkovou práci, kde obvzláště nutno ocenit, že největší zásluhu na této stavbě má Jiří Kopecký, stavební technik, který celou stavbu organizoval a pomáhal obstarávat veškerý materiál. Vedoucí prodejny je Jaroslav Kuběna č.197.

 

Otevření nové samoobsluhy Otevření nové samoobsluhy
Otevření nové samoobsluhy Otevření nové samoobsluhy

Pád z vlaku

V neděli 15.srpna u Hamru vypadla z vlaku žákyně Marie Fadrná č.83. Na pohled velmi vážná nehoda dopadla ještě dobře.Utrpěla otřes mozku a frakturu levé ruky.Dopravena do nemocnice v Boskovicích, kde setrvala nějaký čas v léčení.

Demolice

Dne 20.listopadu byla provedena demolice domku č.53, který stál vedle pohostinství č.54 a také majiteli pohostinství patřil.Poslední v něm bydlící Jan Opálka se na jaře odstěhoval do Mikulova a domek zůstal neobydlen.

Úmrtí V.Gyurkoviče (Jurkoviče)

Dne 27.listopadu ráno byl členy volební komise nalezen mrtev ve svém bytě v domě č.187 Vojtěch Jurkovič, bývalý kandidát profesury narozen dne 23.3.1898.Příčinou úmrtí byl lalůčkovitý zápal plic.
Rázovitá postavička  známá pod jménem Vojtíšek v ošumělém oděvu, s dýmkou v ústech, přes rameno zavěšen velkou plechovku a u pasu upevněnou dlouhou pinzetu na sbírání uhlí po nádražích.Byl znám ve všech obcích při železniční trati z Brna do Svitav.
S vysokoškolským vzděláním stal se kandidátem profesury na reálce v Jevíčku. V důsledku nastalé pomatenosti byl předčasně penzionován. Od té doby trpěl utkvělou představou a strachem z bacilové nákazy a proto nikdy a nikde neotvíral dveře, aniž by si neshrnul rukáv kabátu přes ruku, aby nepřišla do styku s choroboplodnými zárodky nalézajícími se na klice.
Do konce svého života mluvil latinsky, výborně kreslil a vyznal se jako nikdo jiný v přírodních vědách.Z jeho životních příhod by se dal napsati román.Běda tomu, kdo by se byl před ním a o něm nějak posměšně zmínil, každého takového posměváčka ihned usadil, že mu zašla na další netaktní chování chuť. Dne 1.prosince byl na místním hřbitově církevně pohřben.

Volby

Ve dnech 26.-27.listopadu jsme přistoupili k volebním urnám, abychom zvolili poslance zastupitelských sborů všech stupňů.Volby se původně měli konat již v roce 1968, kdy končilo volební období zastupitelských orgánů vzešlých z voleb v roce 1964, avšak po neklidnou a nevyjasněnou politickou situaci byly volby odloženy na dobu, kdy dojde ke konsolidaci poměrů ve státě.Dne 9.listopadu se v sále hotelu konalo slavnostní pléna MNV.Tohoto zasedání se zúčastnili všichni předsedové společenských organizací a členové komise MNV.
Byla zde hodnocena práce celého mimořádně dlouhého volebního období a všichni poslanci na tomto zasedání obdrželi čestné uznání za práci ve prospěch obce.Při hodnocení práce poslanců byla oceněna velká pomoc občanů při výstavbě obce.
V předvolební kampani uspořádána beseda s mladými voliči a v sále kina konána veřejná schůze MNV, kde byli představeni kandidáti a občané seznámeni s volebním programem nového MNV.Schůzi byla též přítomna Ing.Ludmila Matoušková, kandidátka do KNV.Schůze byla zpestřena kulturním programem žáků místní ZDŠ.Do příprav voleb bylo u nás zapojeno na 100 občanů.VO - KSČ s místním výborem NF, který tvořili předsedové a zástupci všech společenských organizací schválili navrženou místní, obvodní a okrskovou volební komisi.
Volební místnost se nacházela v obřadní síni MNV.Hlasovací lístky obdržel volič až ve volební místnosti.Podle ústavy se volilo tajným hlasováním.Ve volební místnosti musel býti vytvořen oddělený prostor pro úpravu hlasovacího lístku.Každý volič hlasoval sám osobně.Volit bylo možno nejen tajně, ale též manifestačně - tak, že volič vůbec nevstoupil za plentu.Voliče, kteří se nemohli zúčastnit voleb pro vysoký věk,nemoc a podobně, navštívili členové volební komise s přenosnou urnou v bytě.Při zahájení voleb vyhrávala před budovou MNV místní kapela Doubravanka. Občané - voliči kladně ocenili pěknou výzdobu volební místnosti, kde nechyběly ani květiny.

Výsledky voleb – místní národní výbor

 

Poř. číslo

Číslo domu

Jméno a příjmení

Zaměstnání

Polit. příslušnost

Hlasy

Funkce

1

75

Věra Dufková

učitelka ZDŠ

ČČK

940

Člen pléna

2

324

František Dvořáček

tech.úředník ČKD

KSČ

938

Předseda MNV

3

120

Jan Fojt

dělník

KSČ

941

Člen pléna

4

61

Helena Janků

zdrav. tajemnice

ČČK

941

Člen pléna

5

64

Antonín Janíček

člen JZD

ČČK

941

Člen pléna

6

177

Josef Kučera

elektromechanik

KSČ

941

Člen pléna

7

191

Růžena Konrádová

úřednice MNV

SČSP

941

Člen pléna

8

181

Zdena Nevřivová

elektromechanička

KSČ - SSM

941

Člen pléna

9

87

Karel Opatřil

dílovedoucí

KSČ

941

Předseda KOVP

10

233

Milan Oujezdský

tech.úředník

KSČ

941

Člen rady

11

76

Marie Prášilová

dělnice

KSČ - výbor žen

941

Člen pléna

12

321

Josef Pilát

technolog

KSČ

940

Člen pléna

13

336

Rudolf Pokorný

stolař

KSČ

939

Před.fin.komise

14

36

Eduard Sáňka

tech.úředník

zahrádkáři

941

Před.kult.komise

15

27

František Sedláček

tech.úředník

KSČ

940

Tajemník MNV

16

330

Jiří Štoudek

tech.úředník

doh.výbor Jednoty

941

Před.kom.výstavby

17

90

František Šimák

ředitel ZDŠ

KSČ

941

Člen pléna

18

339

Jan Vrbka

tech.úředník

včelaři

941

Člen rady

19

137

Josef Zezula

konstruktér

myslivci

941

Člen rady

20

155

Josef Zezula

dělník

zahrádkáři

941

Člen pléna

21

328

Oldřich Zezula

technik

tělesná výchova

941

Člen pléna

Volební program

MNV s výborem NF vypracoval volební program pro příští volební období.V budovatelské činnosti a ve výstavbě hodlá MNV v létech 1972 - 75 uskutečnit tyto akce:
1) pokračovat na úpravě náměstí Svobody
2) vybudovat kanalizaci Soukopova náměstí
3) provést úpravu Zahradní ulice
4) vybudovat kanalizaci v Klemově
5) upravit vstup do kina
6) postavit autobusovou čekárnu u JZD
7) vybudovat vodní nádrž na Nešůrce
8) vybudovat kanalizaci u Spravedlnosti a v Sokolské ulici
9) připravit zástavbový plán obce
10)provést vyčištění Nešůrky
11)zlepšit osvětlení v Klemově,Hybešově ul.,U Cihelny,Na Horce, Na Hrázi
12)provést opravu zdi starého hřbitova a zřídit urnový háj
13)vybudování pošty
14)provést parkovou úpravu Tyršova náměstí
15)vybudování čističky kanalizační sítě
16)vybudování prodejny Jednoty v Klemově
17)vybudování tělocvičny a dokončení horní části kulturního domu

S tímto volebním programem byli občané seznámeni na veřejné schůzi MNV dne 18.listopadu.

Chřipková epidemie

Chřipková epidemie vyvolaná virem A2, která z Maďarska pronikla na Slovensko v 50 týdnu dosáhla území okresu Blansko.Kromě újmy na zdraví občanů přivodila značné škody hospodářské.v 49.týdnu bylo v Jihomoravském kraji 10.500 občanů práce neschopných na čímž se v 8.000 případech podílela chřipka.Denně bylo registrováno 2.000 nových případů onemocnění.Ani Doubravici se epidemie nevyhnula a bylo zde mnoho nemocných a to jak mezi školní mládeží, tak mezi dospělými osobami.

Silnice do Újezda

Doubravice mimo průjezdní silnici Blansko - Boskovice, téměř do nedávné doby neměla se sousedními obcemi polní cesty žádné silniční spojení.Až v roce 1935 zásluhou rolníka Františka Janíčka č.64 byla vybudována silnice na Oboru.V létech 1946 -48 dochází ke stavbě silnice do Holešína.bez řádného silničního spojení ještě zůstal Újezd a Kuničky.
Co se týče silnice do Újezda, již před I.světovou válkou i po ní byly činěny pokusy k vybudování řádné komunikace Doubravice - Újezd. Vždy však obyčejně z nějakého důvodu se stavby sešlo.Nová možnost nastala v roce 1966, kdy na návrh ONV a Zemské výrobní správy v Blansku dochází ke sloučení JZD Doubravice a Újezd.Vedoucí činitelé JZD Doubravice St.Nezval, Jar.Podloucký,Fr.Pelikán,H.Bayer,E.Malach spolu se zástupci MNV a místní organizace KSČ v Doubravici si byli vědomi toho, má-li sloučené JZD dobře prosperovat, že není možné, aby k dopravě těžké zemědělské techniky a jiným dopravním účelům mezi oběma farmami, bylo používáno 12 km dlouhé komunikace přes Boskovice, protože dosavadní polní neudržovaná cesta přes Požáry tomuto účelu nevyhovovala.Na slučovací schůzi v Doubravici jako hlavní podmínku pro sloučení, funkcionáři JZD si kladli požadavek po přítomných zástupcích ONV, vybudování řádné a co nejkratší komunikace mezi oběma JZD přes Požáry, což také od přítomných zástupců ONV a VZS bylo slíbeno.
V roce 1967 bylo započato s přípravnými pracemi a provedeno vytyčení trasy.Trasa nové silnice z části vedla po staré polní cestě, v některých místech za účelem přímějšího vedení vytyčeny úseky nové.při vytyčování trasy bylo upuštěno od úplně přímého směru za příčinou možnosti záplav v Doubravici na Buchlově za přívalových letních lijáků, a proto byla vytvořena smyčka pro odvedení vody do Žlíbků pod Požáry a do přilehlého újezdského potoka.
Okolo staré cesty přes Požáry vedl od roku 1960 dálkový kabel.Muselo býti zavedeno řízení se Správou dálkových telekomunikací ohledně přeložení kabelu podle trasy nové silnice.Po delším jednání mezi zúčastněnými stranami došlo k dohodě a kabel byl přeložen.Po vytyčení trasy a skončení všech jednání ještě v roce 1967 začalo JZD s navážkou materiálu na stavbu.Za investora celé stavby byl požádán MNV v Doubravici.Jednalo se o záležitost čistě formální, protože finanční náklady na celou stavbu nesl ONV.Stavba se prováděla v politicky rozladěné době v létech 1968 - 69, proto MNV v Doubravici tento požadavek odmítl.Investorem stavby pro celý úsek se stal MNV v Újezdě.
I přes některé potíže stavba silnice pokračovala poměrně rychle, takže v květnu 1971 byla natolik hotová, že na ni mohl býti zahájen zprvu zkušební a později pravidelný provoz.V roce 1972 má býti provedena kolaudace a předání silnice Okresní silniční správě.
Celý čtyřkilometrový úsek silnice si vyžádal poměrně nízkého nákladu.I když se celá stavba prováděla v akci generální opravy, částka 900.000,- Kčs, zdá se velmi nízká a jistě musela býti vyšší.Po položení dálkového kabelu a zrušení starých cest na Požárech byly po obou stranách silnice vytvořeny ucelené hony o výměře 40 až 70 ha.Po levé straně silnice byl vytvořen souvislý hon z Doubravice až do Újezda.
Stavba prováděna v akci Generální opravy komunikace, financovala Státní banka v Blansku.

Výstavba kanalizace

Veřejná výstavba v tomto roce byla soustředěna na dokončení kanalizace v ulicích 9.května, 28.října, Havlíčkovy a náměstí Svobody. Kanalizace na náměstí SvobodyV jarních měsících byly vybagrovány příkopy pro položení kanalizačního potrubí ve jmenovaných ulicích a v roce 1971 na náměstí Svobody. bagrovací práce v ulici 9.května prováděla Vodohospodářská správa z Boskovic.V ostatních částech obce bagrista ze závodu Okresní zemědělské sdružení v Blansku.Občané těchto ulic brigádnicky položili do výkopu betonové roury, vybetonovali sběrné jímky a na to byl výkop s položenými rourami buldozerem zahrnut.Přikročeno k vybudování odpadů z domů a okapních rour.Tuto práci si provedli všichni majitelé domů. Kanalizace na náměstí SvobodyMNV jim dodal proti hotovému zaplacení betonové roury. Po skončení této práce přikročeno k budování vyvýšených chodníků. MNV dodal betonové obrubníky a každý majitel před svým domem chodník si sám zhotovil a posypal kamennou drtí dodanou MNV.Pořizovací náklady za obrubníky a drť hradil MNV.Rada MNV zhodnotila vykonanou práci občanů na kanalizaci v ulici 28.října a Havlíčkově a stanovila pro jejich občany finanční odměny.
V letních měsících byla provedena navážka štěrku z kamenolomů v Šošůvce a Černé Hory.V ulici 28.října před navážkou štěrku byla odebrána vrstva 40 - 50 cm zeminy na vozovce a tato odvážena k jezu na Svitavě.Po dokončení navážky byl štěrk strojně rozhrnut, uválcován a povrch vozovky opatřen penetračním nátěrem.

Operativní komise

Rada MNV za účelem sledování a řízení všech akcí na výstavbě a zvelebování obce jmenovala operativní komisi v tomto složení: předseda komise se stal předseda MNV, členy předseda komise pro výstavbu, předseda komise finanční a plánovací nebo jeho zástupce a tajemník MNV.Komise se scházela každé úterý v kanceláři MNV.

V tomto roce byla vybudována nová síť místního rozhlasu se 46 ampliony.Nebyla postavena samostatná síť, ale Jihomoravské energetické závody povolily umístění rozhlasového vedení na sloupech elektrické sítě.práci provedl Kovopodnik Brno.Rozhlasová ústředna na MNV zůstala stará a byla jen opravena.

Výbojkové osvětlení

V podzimních měsících roku 1970 staré žárovkové veřejné osvětlení začalo býti nahrazováno moderní osvětlovací technikou.Do konce roku 1970 bylo zbudováno podél celé trasy průjezdní silnice.V roce 1971 bylo instalováno v ul.28.října, 9.května, Havlíčkova, Sokolská a porůznu v některých částech obce jako na Horce, Na Hrázi, u železniční zastávky, v Plotcích.Zbývá ještě vybudovat toto osvětlení v Hybešově ul., ve Žlebě a v Klemově.Práci tuto provedly Jihomoravské energetické závody Boskovice.

Výbojkové osvětlení Dolní ulice

Oprava přejezdu přes Svitavu

Kamenný přejezd přes Svitavu postavený v roce 1947 byl již ve velmi špatném stavu.Ve vozovce byly přívalovými vodami uvolněny a vyplaveny velké kameny, čímž vznikly hluboké výmoly, takže za vyššího stavu vidy, kdy tato přetékala přes povrch přejezdu, byla zde jízda pro všechna vozidla nebezpečná.
Povinnost udržovat přejezd v dobrém stavu od doby postavení trati, měla železniční správa, která zde dokonce snad dříve chtěla postaviti most.Pro nezájem zainteresovaných stran ze stavby mostu sešlo.Teď se ČSD této povinnosti zřekly a tato povinnost přešla na MNV v Doubravici.
V roce 1969 za účelem lepšího průtoku vody bylo do tělesa přejezdu zabudováno betonové potrubí o průměru 1m, protože dosavadní dvě vedle sebe ležící roury o malém průměru nestačily za vyššího stavu vody tuto všechnu odvádět a tato přetékala přes povrch přejezdu.
Zabudováním větší roury se povrch přejezdu zvedl.Z tohoto důvodu byl navežen štěrkem, uválcován a opatřen penetračním nátěrem.Za vyšších stavů vody přetékající voda štěrkový i když zpevněný asfaltem značně rozrušovala.Aby se tomu zabránilo, MNV v tomto roce nechal na povrch přejezdu položiti těžké betonové panely utěsněné cementovou mazaninou.

Topení v kostele

V místním kostele v letních měsících bylo instalováno naftové teplovzdušné topení.Zařízení dodala a instalaci provedla firma Kovoelektra n.p. Bratislava.Celé zařízení bylo hrazeno z dobrovolných sbírek.

Kulturně společenská činnost

16.ledna Ples myslivců
6.února Ples požárníků
11.února Večer hudby a písniček k 50.výročí vzniku KSČ
20.února Ostatková merenda
22.února Maškarní merenda
7.března Oslavy Mezinárodního dne žen v kině
16.března Přednáška o SSSR
17.března Josefská zábava
28.dubna Přednáška Zdravotní otázka žen
1.května Oslavy 1.máje s odjezdem do Rájce
8.května Oslavy osvobození vlasti, večer lampionový průvod
23.května Velká estráda Zůstaň tu s námi muziko česká
26.června Pouťová zábava
18.července Zájezd do Moravského krasu a zámek v Lysicích
11.září Zájezd na Země živitelka v Českých Budějovicích
11.září Zájezd na pouť do Žarošic
26.října Přednáška Zdravotnická beseda s lékařem
12.listopadu Taneční zábava 

Zápisy než byly napsány do kroniky, byly schváleny ve společné schůzi členů rady MNV a členů kulturně - školské komise konané dne 15.května 1973.

Gottvald Karel  -  kronikář

 

Rok 1972

Zima byla mírná a nevybočila z teplotních průměrů.Začátkem ledna se za mírného sněžení vytvořila na nezamrzlé zemi silná sněhová vrstva, která za občasného slabého sněžení dosáhla 20cm výše.Tuto souvislou sněhovou pokrývku porušila obleva tak, že sníh úplně zmizel. Na závěr března dosavadní téměř výlučné proudění vzduchu z jihovýchodu bylo nahrazeno opačným, které přinášelo více srážek v dubnu i v květnu než na začátku jara.V dubnu nastal vpád chladného polárního vzduchu na pevninu a přivodil silné ochlazení, které se projevilo sněhovými přeháňkami a za nočních mrazíků bylo u nás ráno pod nulou.Chladné počasí netrvalo dlouho a v posledních dnech dubna nastalo oteplení a teplota se dostala do normálních kolejí.
V letních měsících ne právě byla zastoupena delší období klidného a pěkného počasí.Od druhé poloviny června nastává období bouřek a dešťů.Pokud jde o teplotu, byla tato v celku normální.Byly dny stejně horké jako chladné.
Dříve než kdy jindy začalo snižování teploty uprostřed srpna.V podzimních měsících dosti náhlé vpády studeného vzduchu přinesly několikrát překvapení.Prvé dny října byly ve znamení nočních mrazíků a sněhových přeháněk.I v listopadu se vyskytly chladnější dny s mrazíky. Srážky ve tvaru deště nebo sněhu byly velmi nepatrné.Od poloviny prosince za slunečného počasí začalo mrznout na sucho.Na vánoce oblačno a stále bez sněhu až do konce roku.

Ocenění činnosti

Na návrh předsedy komise pro veřejný pořádek, usnesla se rada MNV věnovati knihu a diplom Otakaru Kubíkovi za dlouholetou činnost v komisi.

Dárci krve

Základní organizace SSM se zavázala na výzvu lékaře MUDr. Zd.Okáče k dobrovolnému dárcovství krve a to tak, že členové SSM a SČSP darují svoji krev zdarma.S tímto závazkem byla seznámena i členská schůze ČČK a navíc MUDr.Zdeněk Okáč v jarních měsících uskutečnil přednášku Slovo lékaře k mladým lidem.

Domovní daň

Rada MNV na svém zasedání dne 31.12.1971 rozhodla ve věci placení domovní daně takto: přízemní domek za zastavěné plochy 1,20 Kčs za 1 m2, patrový domek ze zastavěné plochy 1,80 Kčs za 1 m2, ústřední nebo etážové topení - příplatek 0,10 Kčs za 1 m2.průjezd se počítá za polovici ceny.

Přijetí na ONV

Je už tradicí, že u příležitosti MDŽ každoročně přijímají představitelé státu,kraje i okresu nejlepší pracovnice ze všech úseků hospodářství. Této cti se dostalo z Doubravice Vlastě Šimákové č.90, zaměstnané v n.p. Minerva Boskovice závod Lhota Rapotina.Dne 3.března byly v Dělnickém domě v Blansku spolu s dalšími soudružkami z okresu Blansko přivítány představiteli okresu Blansko.

Vyznamenání ke Dni učitelů

U příležitosti Dne učitelů, 28.března, byla v Blansku předána mnohá uznání a vyznamenání nejlepším školským pracovníkům.Mezi oceněnými byl i ředitel zdejší ZDŠ František Šimák.

Zemětřesení, které podle sdělení odborníků z Geofyzikálního ústavu věd v Bratislavě mělo intensitu 4,50.Epicentrum se nacházelo v oblasti Vídně - Nové město.V Rakousku byly otřesy země silnější a na některých místech vznikla panika.Způsobeny též škody na budovách. Otřesy země byly pocítěny rovněž v Jihomoravském kraji.Též v Doubravici,Kuničkách,Holešíně a jinde.Projevily se též drnčením skla v oknech a nábytku v bytech.

Jarní mrazy

V období od 24 do 29 dubna nastalo výrazné ochlazení doprovázené silnými nočními mrazíky.Nejsilnější mráz nastal za jasné noci 25.dubna s nejnižší teplotou - 90 pod nulou.Tento dramatický zásah přírody přišel v době, kdy u nás odkvétaly třešně. Dále kvetly ostatní ovocné stromy a dosti silně byly narašeny i vlašské ořechy.Z ovocných keřů odkvétal rybíz a angrešt.nejvíce škody způsobil mráz na květech ovocných stromů. Stává se, že přicházejí jarní mrazíky, které však nedosahují takové síly jako tentokrát, kdy přesáhly údaje zjištěné před 155 léty.

Návštěva z Kanady

Dne 11.května přijel do Doubravice na šestinedělní návštěvu p.Antonín Kříž, náš bývalý občan.byl ubytován u Františka Kopřivy č.304.
Neobvyklé úlovky
Po velmi dlouhé době se podařilo členu místní myslivecké jednoty Antonínu Janíčkovi č.64 zastřeliti divočáka o váze 80 kg v polní trati U Nešůrky.Dalšího zastřelil opět u Nešůrky Josef Novotný z Újezda.Byl to mladý kus o váze 40 kg.
Prase divoké - lidově divočák zvané se v honitbách u nás nikdy nevyskytovalo.Jeho výskyt a rozšíření nastává po roce 1945. Pravděpodobně za válečných událostí v Karpatech, postupujícími armádami bylo vypuzeno z tamějších lesů a tak se dostalo až do našich krajů.Zde se značně rozšířilo, takže mnohdy působí značné škody, hlavně v kulturách brambor.

Průtrže mračen

Ve středu 14.června po 18té hodině rozpoutala se nad Doubravicí silná bouře od západu.Oblohu křižovaly blesky a hodinu trvající lijavec rozvodnil potok v Klemově a Nešůrku.Vodní živel se hnal po nové újezdské silnici a z polí nad Cihelnou.Vnikl do domků MVDr.Zd.Nevřivy č.181,Fr.Pešla č.182, Emilie Zemandlové č.176 a jiných.Dále byly vodou vyvráceny sloupy telefonního vedení, vyrvány betonové rygolníky u silnice.Příval vody vyplavil na některých svažitých pozemcích ornici a silný lijavec způsobil polehnutí obilních porostů.
Další silná bouře přišla po horkých dnech od jihu dne 10.července se silným deštěm.Opět byly zatopeny dříve jmenované domky.

Úrazy a havárie

Dne 12.června před polednem jel po silnici u hřbitova traktorista JZD Doubravice Štěrbáček Jiří č.55 s traktorem, na kterém byla připevněna žací lišta v poloze pro dopravu a zajištěna šroubem, který se z neznámé příčiny uvolnil a lišta spadla na zem.Zde zachytila právě procházející 76tiletou Amálii Horálkovou č.13.Jedoucí traktor ji vlekl několik metrů po zemi.Mimo pohmožděniny po celém těle utrpěla těžké zranění pravé nohy, která ji musela býti v Okresní nemocnici v Boskovicích amputována. Na následky tohoto úrazu dne 6.července zemřela.
Dne 8.září kolem 17 hod v pravotočivé zatáčce u kravína JZD směrem ke Lhotě jelo služební auto Tatra 603 Moravských keramických a lupkových závodů z Velkých Opatovic.Při vyhýbání občanu jar.Sedlákovi č.49 střetlo se s protijedoucím nákladním autem.Při srážce byla šestsettrojka zcela zdemolována a všechny v ní se nacházející 4 osoby utrpěly zranění a byly dopraveny do okresní nemocnice v Boskovicích.

Dne 8.listopadu 17tiletý zednický učeň František Opatřil, syn Františka Opatřila č.37, který byl přidělen do podniku ČKD v Blansku z Okresního stavebního podniku v Blansku k získání znalostí a zkušeností ze svého oboru v polední přestávce bez vědomí vedoucího stavební čety vystoupil s kamarádem mezi slévárnou a modelárnou na vlnitou azbestovou krytinu střechy.Tato se pod ním prolomila a z výše 11 m se propadli na podestu podchodů poblíž kuplovny.takový pád se neobešel bez zranění. Naštěstí pro jednoho jen skončil s lehkým zraněním.U Opatřila došlo k poranění hrudníku, které si vyžádalo chirurgický zákrok s delším pobytem v Okresní nemocnici v Boskovicích.Pády z této výšky nekončí vždy tak šťastně.

Úmrtí

Dne 6.března na místní železniční zastávce byla přejeta vlakem 47letá Libuše Pernicová č.52.
Dne 24.března náhle zemřel ve věku 83 let Robert Buš č.134.
Dne 24.června zemřela nejstarší občanka z Doubravice Marie Zelená č.294 ve věku 92 let.
Dne 25.června zemřel Bedřich Pokorný č.123 ve věku 85 let.
Dne 18.července zemřel Adolf Šindelka č.84 ve věku 72 let.
Dne 21.prosince zemřel Antonín Hruška č.70.

Mateřská škola

Ředitelka mateřské školy pí Loulová č.219 odešla do výslužby a na její místo na začátku školního roku 1972 - 73 nastoupila Marie Staňková z Dolní Lhoty.

Přepadení

Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti objasnilo případ omezování osobní svobody a krádež dámské kabelky v Doubravici.Poškozenou byla Zdenka Fadrná č.99, která byla přepadena na polní cestě u železniční trati, když šla domů od vlaku dne 30.srpna.Jako pachatel byl zjištěn a k trestnímu činu se doznal chovanec Domova mladých v Olešnici, který toho dne utekl z pracoviště v Olešnici.

Biřmování

Dne 28.října uděloval v rájeckém kostele svátost biřmování ordinář brněnské diecese kapitulní vikář prof.Ludvík Horký.Biřmování udělováno osobám od 18 roků.Z doubravické farnosti přistoupilo k biřmování 95 věřících.

Vyznamenání

Za účasti hostů z ÚV KSČ, ÚV SSM a ÚV odborového svazu předal zástupce federálního ministerstva hutnictví a strojírenství dne 9.listopadu v Praze Jiřímu Boucníkovi, zaměstnanci ČKD v Blansku ze střediska 243 soustružníku kovů, synu Aloise Boucníka klempíře ČSD č.129 diplom a odznak Vzorný absolvent odborného učiliště.Toto vyznamenání bylo předáno jen 30 vyučencům z celé republiky.

Kosmonautika

Dne 20.dubna přistáli s lunárním modulem Orion v hornaté oblasti jihovýchodní části viditelné strany Měsíce nedaleko kráteru Descartes kosmonauté John Young a Charles Duke.Thomas Manttingly zůstal ve velitelské lodi Casper na oběžné dráze kolem Měsíce.Za 73 hodinového pobytu na Měsíci uskutečnili tři měsíční procházky při nichž bylo použito měsíčního elektromobilu, který umožnil průzkum asi 200 m od místa přistání.Mimo sběr hornin byly provedeny vrty do hloubky 3 m.Po skončení úkolu odstartoval lunární modul s kosmonauty, aby se spojil s velitelskou lodí Casper.

Sbor pro občanské záležitosti

Schůzky sboru se konají jednou měsíčně.Občanům, kteří dovršili 60 a 65 let zasílá sbor písemné blahopřání, které vkusně vyhotovuje Josef Sedlák č.196.Při dožití 70, 75, 80 a více roků je blahopřáno osobně.Při osobních blahopřáních, které konají vždy dva členové sboru, jsou muži podarováni lahví vína a ženy bombonierou.Od jarních měsíců se jubilantům dává i kytička, kterou připraví vždy některá členka sboru z vlastních zdrojů.
Dále se zbor zaměřuje na vítání nových občánků do života.Dvě členky sboru obejdou rodiny, ve kterých se narodilo dítě, předají rodičům písemné blahopřání a pozvou rodiče i příbuzné k slavnostnímu přivítání občánků.Při tomto slavnostním aktu členky sboru zajišťují hudební doprovod, dále účinkují dvě členky SSM a žákyně zdejší ZDŠ.Rodičům je předán pěkný upomínkový list a kytička.Na každé uvítání se snaží sbor zajistit fotografa.
Pro svatební obřady byly nahrány vhodné skladby na magnetofon.O hudební doprovod při svatebních obřadech se starají členové sboru vždy ochotně.
Při úmrtí našich občanů vyvěšuje se úmrtní oznámení ve smuteční skříňce u budovy MNV a pozůstalým je zasílána kondolence.

Zavedení poplatků

MNV na svém zasedání vydal zákaz volného vypouštění a pobíhání drobného hospodářského zvířectva na ulici a vyhlášku o místních poplatcích.
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství při drobném prodeji jednotlivcem za den činí 10,- Kčs.
2) Při prodeji zboží do 20 m2 plochy paušálně 20,- Kčs
3) Umístění stavebního materiálu a skládky všeho druhu v hlavních ulicích za 1 m2 plochy a 1 den 0,50 Kčs, ve vedlejších ulicích 0,30 Kčs za 1 m2 a den, při ohlášení a trvání na předem sjednanou dobu.Při zjištění nehlášené skládky a při překročení sjednané doby se zvyšuje na dvojnásobek.
4) Poplatek pro zábavné podniky, tj.postavení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí do 500 m2 za den 20,- Kčs, nad 500 m2 za den 50,- Kčs.
5) Při trvalém parkování motorových vozidel v hlavních ulicích za den 1,- Kčs, ve vedlejších 0,50 Kčs při ohlášení na stanovenou dobu, v záporném případě se zvýší na dvojnásobek.
6) Poplatek ze vstupného na zábavy,estrády s tancem a jiné podniky komerčního charakteru 10 % při pořádání mimo kulturní dům a 5 % v kulturním domě.Podniky a představení mající vzdělávací charakter jako přednášky,divadla,filmová představení,koncerty, sportovní podniky atd. poplatku nepodléhají.
7) Za jedno hlášení místním rozhlasem do 10ti řádků strojního textu 5,- Kčs, za každý řádek 1,- Kčs.
8) Za úklid zbytků květin a užívání vody na místním hřbitově paušální poplatek za jedno hrobové místo a rok 5,- Kčs.

Výstavba v obci

Na první pohled je již vidět, že se ani v tomto roce v Doubravici nezahálelo a budovatelská činnost zdaleka neustala, ale stále intenzivně pokračuje.Národní výbor organizoval, občané pomáhali.V tomto roce byla provedena řada akcí, které byly buď úplně dokončeny nebo jsou před dokončením.Všechny tyto akce jsou zahrnuty do volebního programu.
V ulici U Spravedlnosti vybudována kanalizace a pracováno zde též na úpravě komunikace.Kanalizace provedena též v Sokolské ulici.Na přístavbě kuchyně v mateřské škole odpracováno 1.7842 brigádnických hodin.

Náměstí Svobody

Nejvýrazněji se projevilo budovatelské úsilí na provádění parkové úpravy Náměstí SvobodyNáměstí.Nepřehlednou řadu let bylo Náměstí vlastně neupravenou vesnickou návsí s husami a nezbytným rybníčkem v jeho dolní jižní části.Již v dřívějších dobách několikrát se uvažovalo o jeho úpravě.Byl snad i vypracován plán úpravy, ale vždy z nějakého a to hlavně finančního důvodu s úpravy sešlo.V tomto roce se konečně přikročilo k jeho úpravě.
Nejdříve zde byla provedena kanalizace.Její hodnota činí 15.000,- Kčs a bylo na ní odpracováno 120 brigádnických hodin.Náklady na vybagrování příkopu pro uložení kanalizačních rour a betonové roury činily 1.300,- Kčs.
Náměstí SvobodyDosavadní otevřená vodní nádrž byla na Náměstí zrušena, došlo k vybudování nové kryté betonové nádrže v horní části.Úkol tento vzali si za svůj požárníci.Bylo zde vytvořeno dílo za 130.000,- Kčs.Odpracováno zde 2.753 brigádnických hodin.Dále zde byla vybudována jednosměrná bezprašná komunikace se dvěma parkovišti.Strojní úprava trasy vozovky, štěrk,válcování,penetrace,obrubníky, to vše si vyžádalo náklad 49.000,- Kčs.Při strojní úpravě trasy pro komunikaci před domy č.11 a 12 se přišlo na základy nějakého objektu o Náměstí Svobodyrozměrech 10 x 4 m rozděleného na čtyři stejné prostory.Nejstarší občané si nepamatují a ani neslyšeli od svých dědů vyprávět, že v těchto místech se někdy nacházela nějaká stavba. Pravděpodobně se jednalo o skupinu sklepů tak jak jsou dnes na Horce a to z doby před požárem Doubravice roku 1766.Dále bylo na Náměstí vybudováno výbojkové osvětlení na šesti vysokých a dvou nízkých stožárech.

Soukromá výstavba

Se stavbami nových rodinných domků v ulici 28.října započal Macura Mirek,Kotoulek Miloš č.353 v Klemově.Přízemní domky zvýšeny o poschodí Veselý Josef č.207, Láník Karel č.274, Šafránek Josef č.272, Řezníček Antonín č.258, Mrázek František č.160.

Kulturně společenská činnost

15.ledna Myslivecký ples
29.ledna Požárnický ples
12.února Maškarní ples
15.února Masopustní maškarní merenda
5.března Oslava MDŽ v kině
4.dubna Školení v první před lékařské pomoci
9.dubna Přednáška Pěstování zeleniny pod folií
30.dubna Přespolní běh TJ Sokol
1.května Oslavy 1.máje
8.května Slavnostní shromáždění k 27.výročí osvobození naší vlasti
3.června Veselá estráda loutek
12.června Autokarový zájezd do Piešťan
25.srpna Zájezd do Žehušic,Kutné Hory,Selece
15.listopadu Taneční zábava
24.listopadu Koncert přátelství v rámci měsíce ČSSP
13.prosince Přednáška Jak postupovat při ohrožení života

Dne 26.března uplynulo 80 roků od úmrtí zdejšího vlasteneckého kněze, faráře J.V.Soukopa ( 1826 - 1892 ).Rodák z Třebíče, žák Klácelův a Sušilův básník, překladatel, folklorista a speleolog.
Vydal mnoho drobnějších spisů např.sbírku básní Kytečka ze Sloupa s básní Macocha, Cestopisné obrázky, které Neruda nazval "důkladným a vzletným popisem".Cenná je jeho sbírka pověstí otištěných posmrtně v létech 1897 - 1903 v Českém lidu.Velkou zásluhu si získal svými Cyrilometodějskými písněmi z nichž mnohé zlidověly.
Nejlepší charakteristiku Soukopa podal Jan Neruda v Humoristických listech ze dne 5.srpna 1882.Nazývá zde Soukopa "skromným a tichým pracovníkem na národa roli dědičné" a dále o něm píše " tichý a skromný je duch jeho, tiché a skromné, ač ne skromné jsou i jeho práce literární a národní". proto není divu, že Soukop při padesátinách v Doubravici dostal album se 243 fotografiemi s hesly a podpisy předních reprezentantů tehdejšího českého kulturního a národního života, mezi jinými i od Fr.Palackého a Lad.Riegra.V Doubravici napsal v kalendáři Moravan roku 1869 článek s názvem Lístek z tobolky r.1966, ve kterém popisuje události v Doubravici ve válečném roce 1866.Dále báseň "Kde domov můj", která je zde uvedena v doslovném znění.V Doubravici působil od svého příchodu z Lipovce roku 1865 až do své smrti.Byl zde pohřben, ale v roce 1927 exhumován a jako cyrilometodějský nadšenec jeho tělesné pozůstatky převezeny na Velehrad.

Kde domov můj

1) Kde domov můj, vlny šumí po Svitavě, kolem břehů plynou hravě, zvedají svá čela z vod, kde panství kde sídel rod, toť má milá Doubravice, veselý ten domov můj
2) Kde domov můj, dva chlumy nám věrnou stráží, k nebesům se spjati snaží, rozhánějí mraků sbor, by nám nabyl na úkor, z nich nám září Doubravice, chatka bílá domov můj
3) Kde domov můj, jako rusých vlasů davy sklánějí se dívčí hlavy, tak Obora pyšná výš, do údolí padá níž, v náruč matce Doubravici , kde je pravý domov můj
4) Kde domov můj, zlatým květem čilým vniká, jejíž stráň vchází do Smečníka, ber se noho z lesa stran, kde luh chválí Jabloňan, toť moc Vesny pestré stuhy, zapentlila domov můj
5) Kde domov můj, u Újezda Hrádek trůní, ve výši kde hromy duní, podvečer kde světel jas, ozařuje volný sráz, jenž se chýlí k Doubravici, kde ho stíní domov můj
6) Kde domov můj, aj kdo máš rád místa stinná, do úžlab Holešína, strom ti skytne milý chlad, něžná louka sterých vnad, a potůček k Doubravici pospíchá, kde domov můj
7) Kde domov můj, ty kuničské černé lesy, v nížinu nám šumí plesy, odtud zříti horstva rám, v jehož dole středem chrám, to Bůh žehnej Doubravici, tam buď svatý domov můj
8) Kde domov můj, tlukot srdce ruka čítá, když naposled ruku vítá, v níž věru na sta jest slov, raděj bratří na Klemov, kde pivečko samopěnné, zde ráj a domov můj.

50let varhaníkem

Zdejší varhaník Jaroslav Novák č.116 dne 5.února oslavil 50ti leté výročí varhanické činnosti v místním farním kostele.Jeho zásluhy o kostelní hudbu a zpěv ocenil brněnský ordinář biskup Karel Skoupý.Jím nacvičené a řízené vánoční mše s hudebním doprovodem, zpívané o slavných půlnočních v doubravickém kostele, těšily se a těší se dosud oblibě u milovníků hudby a sborového zpěvu a to nejen v Doubravici, ale v celém okolí a jsou jimi stále hojně navštěvovány.V dubnu se dožívá 80 roků.

Před napsáním do kroniky zápisy byly posouzeny a schváleny na společné schůzi rady MNV a kulturně - školské komisi.

Gottvald Karel - kronikář