Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XX.

Pamětní kniha - část XX.

Předcházející část   Následující část

Rok 1967

Leden se vyznačoval velmi proměnlivým počasím a měl za následek roztání sněhové pokrývky.Únor byl příznivý měsíc s normálním množstvím vláhy.Za výrazného ochlazení byly teploty dosti nízké.Únor byl také poměrně větrný měsíc.Březen byl proměnlivý a dosti teplý.Udržel si také větší suchost.Ochlazení se omezilo jen na krátké období s nočními mrazíky a sněhovými překážkami.Duben se vyvinul jako sušší a teplejší, i když v závěrečné třetině se teploty snížily.V květnu poněkud proměnlivější situace s častějšími srážkami hned na začátku měsíce,přešly již v druhé dekádě v stálejší formu a řadu pěkných dnů. V druhé polovině dochází v některé dny k ochlazení i srážkám, delší deštivé a chladné období už nenastalo.Maxima teplot se vyhoupla na hodnoty v konci června jen zřídkakdy se vyskytující.Tak vyrovnaly tyto vysoké teploty poslední červnové dekády i chladné období studeného týdne mezi 10 a 16 červnem.Také srážek bylo více.Série pěkných a horkých dní z konce června měla pokračování i začátkem července.Byl to měsíc sušší a teplejší než obvykle.Po většinu měsíce převládala řada pěkných časem až nepřiměřeně horkých dní za sebou.Léto vyvrcholilo tentokráte dřív,ale i další jeho část v srpnu měla teplé počasí s delším suchým obdobím,které ani nenarušovaly ojedinělé bouřky.I když začátek září byl suchý a teplý,tak tento měsíc se nevydařil.Nastalo deštivé období s vydatnými a déletrvajícími srážkami,takže září bylo nejvlhčejším měsícem v roce.V druhé polovině září se počasí ustálilo a vrátilo se do slunečného a teplého stádia a potrvalo v této formě po celý říjen.V teplém listopadu první náznaky zimy se objevily v druhé polovině měsíce poklesem nočních teplot a slabším sněžením.Prosinec měl převážně zimní ráz.Před vánocemi se vytvořila souvislá sněhová pokrývka v síle 20 cm.

Nová síla na MNV

V důsledku onemocnění Jos.Mátlové od 1 ledna byla přijata do kanceláře MNV jako účetní a administrativní pracovnice Jana Jarošová č.89.

Přírodní úkaz

Ve večerních a nočních hodinách ze dne 23.na 24.února se přehnala přes náš kraj bouře s vichřicí a deštěm.Byli jsme svědky v únoru neobvyklého úkazu - hřmělo a oblohu křižovaly blesky.Vichřice vyvrátila stromy,poškodila střechy a dřevěné ploty.

Přijetí na ONV

V delegaci žen,která u příležitosti MDŽ byla přijata v úterý 7.března předsedou ONV v Blansku a dalšími představiteli politického a veřejného života okresu byla z Doubravice Štěpánka Štěrbáčková č.55,skupinářka rostlinné výroby JZD.

Nový hrobník

Po odchodu hrobníka Rudolfa Svěráka č.162 do důchodu,stal se hrobníkem v našem městečku Josef Nečas č.86,který se své funkce ujal dne 10.března.

Dne 14.července zemřela nejstarší občanka Doubravice Rozalie Zelená č.170 ve věku 90 let.
Dne 2.listopadu v ranních hodinách zemřel náhle ve věku 60 let důchodce Alois Zezula č.173.

Raci a ryby na vymření

Dle novinářských zpráv na Boskovicku chytili rybáři pro potřebu exportu v roce 1961 5372 raků, v roce 1965 jen 567 raků,nyní tři až pět let lovit nemohou.Způsobila to zhoršující se čistota řeky Svitavy,závady na stavidlech a snížení hladiny řeky.Poškozená stavidla znečišťování vody průmyslovými a zemědělskými závody,mění se ve stoky i horní toky řek a potoků.Nejen raci,ale i ryby mizí z potoků a řek,takže vody vymírají.

Obnovení dechovky

Dřívější místní kapela Saturn před několika léty zastavila svoji činnost.V tomto roce byla Doubravankasestavena nová dechová kapela s názvem Doubravanka. Mimo hudebníky bývalé kapely jsou členy nové kapely tito občané: Prokop Miroslav z Kuniček,Přibyl Milan č.309,Nečas Alois z Rájce, Tomkovič Rudolf č.119,Janíček Miloslav č.185,Janíček Stanislav č.320, Janíček Ladislav č.248,Opatřil Jaroslav č.237,Jalový Oldřich č.63, Novák Oldřich č.116,Kunc Josef č.88,Sáňka Eduard č.36,Hlaváček Vlasta č.179, Matuška Ladislav z Němčic.

 

Doubravanka Doubravanka

Kulturní a společenská činnost

14.ledna Ples požárníků
4.února Maškarní merenda
7.února Ostatková zábava
28.února Přednáška Výchova dětí
8.března Školení občanů v civilní obraně
12.března Oslava MDŽ v kině
9.dubna Přednáška o pěstování ovocných stromů
1.května Oslava Svátku práce
15.května Představení kouzelníka Paldusi v kině
8.května Oslava 22.výročí osvobození
3.června Odvedenecká zábava
19.června Představení provazochodci Třískové
24.června Pouťová zábava
9.září Zájezd členů JZD na Zemědělskou výstavu do Strážnice
4.října Zájezd na Floru 67 v Olomouci
5.listopadu Oslava 50.výročí VŘSR
10.prosince Přednáška Jak jsem viděl Kanadu
16.prosince Taneční zábava

Nové domky

Postavena bytovka JZD č.345 pro čtyři rodiny.Tomášek Mojmír přístavba rodinného domku.Šaman Jindřich v Dolní č.69 nadstavba rodinného domku.Sedlák Josef přístavba domku č.236.

 

Rok 1968

Mírná zima z počátku ledna se zhoršila poklesem teploty.Od 15 ledna mrazivá vlna byla náhle vystřídána nadměrně teplým počasím.Trvalý ráz zimy nebo studených delších období nenastal.V důsledku toho panovalo v únoru nestálé počasí se sněhovými a dešťovými přeháňkami.průběh zimního závěru a jarních začátků zůstal poněkud opožděný..V březnu dosti často sněžilo a dokonce některé dny měly zimní ráz.Začátkem dubna se ochladilo a noční vyjasnění srazilo teploty pod bod mrazu.druhá polovina dubna byla teplotně vyšší,kdy dosahovaly letních hodnot. Vlastní letní období nedalo na sebe letos dlouho čekat.Přeháňky a krátkodobé deště neovlivnily nepříznivou jarní vláhovou bilanci.Převážná část června a první polovina července zůstaly výrazně suchými a teplými.Srážky v tomto období byly sice časté,ale opět málo vydatné. srpen mimo začátek a konec měl nestálé počasí.Vyvrcholení nastalo až když přišly vydatné deště s bouřkami.Uklidnění z konce srpna se přeneslo na září, takže převážná část měsíce měla počasí "babího léta" s prvními nočními mrazíky.I říjen měl počasí příznivé.Oblačná období se střídala se slunečnými dny a ranními mlhami.Definitivní konec pěkného a teplého počasí nastal 13.listopadu.Proudy studeného vzduchu přinesly první sněhové vločky a první souvislou sněhovou pokrývku.Prosinec už měl zimní ráz,který neovlivnilo ani mírné oteplení.

Nové ceny elektřiny

od 1.ledna platí nové ceny elektřiny.Místo dosavadních čtyř sazeb jsou jen tři.První sazba označená BS je pro odběratele s jedním elektroměrem.Druhá sazba B je určena pro domácnosti s většími spotřebiči .Dosavadní sazba P pro pohon motorů byla zrušena a odběratelé mohou přejít do sazby B nebo BS.Poslední je sazba N pro noční odběr.

Generální oprava školy

Od 1.února se započalo s generální opravou školy,která z tohoto důvodu musela býti vyklizena a vyučováno v náhradních místnostech. Žáci I.třídy vyučování v mateřské škole v Dolní ulici,II.aIII.tř. v klubovně ČSM v novém Kulturním domě,IV.a V. v přísálí starého kulturního domu. Mimo I.tř.měly vyučování na směny.Ředitel školy Jan Holík se ze školního bytu odstěhoval do domu č.71.

Přestěhování provozovny

Dne 1.února z barvírny na Horce přemístěna do Jestřebí provozovna Komunálního podniku z Rájce.Byli zde tři zaměstnanci, kteří vyráběli plechové radiátory pro ústřední topení.Ještě v tomto roce zde byl zřízen sklad civilní obrany.

Zlatá svatba

Dne 4.února v kruhu své rodiny oslavily zlatou svatbu manželé královi č.43.

U presidenta republiky

U příležitosti MDŽ byla za okres Blansko dne 7.března na Pražském hradě mezi 200 pozvanými k presidentu republiky i Patraska Štoudková č.175.Narozena v SSSR, v roce 1944 vstoupila do armády Ludvíka Svobody s níž se zúčastnila bojů o osvobození Československa.

Abdikace presidenta republiky

V lednu byl Antonín Novotný zproštěn funkce prvního tajemníka ÚV KSČ.Bezpříkladná kritika a projevy nedůvěry ho donutily,aby 22.března abdikoval z funkce presidenta republiky.

85.narozeniny

Dne 27.března se dožil 85.narozenin rodák a čestný občan městečka Doubravice nad Svitavou Jan Kunc ředitel brněnské konzervatoře v.v.
Jménem MNV předal jubilantu gratulaci předseda Pokorný Rudolf a tajemník Štoudek Josef.

 

  85. narozeniny
  85. narozeniny

 

Volba presidenta republiky

Ve Vladislavském sále na Pražském hradě poslanci Národního shromáždění zvolili 30.března tajným hlasováním generála Ludvíka Svobodu presidentem republiky.

Zalesnění pozemku

V polovině dubna správa lesního závodu v Rájci v trati pod Prvním bořím osázela borovicovými sazenicemi neplodný pozemek, který byl majetkem obce.

Vyznamenání

Za celoživotní vynikající činnost hudebně spisovatelskou,pedagogickou a organizační propůjčil president republiky vyznamenání za vynikající práci hudebnímu skladateli Janu Kuncovi rodáku a čestnému občanu městečka Doubravice.

Rozsudek vojenského soudu

V pátek 7.června vyšší vojenský soud v Táboře po třídenním přelíčení konaném v Brně vynesl rozsudek nad vojenskými zběhy svobodníkem Milanem Baruchou odsouzeným k 30 měsícům a vojínem Jánem Ďurinou k 15 rokům.Tito vojáci byli původci tragické události v noci 28.října 1967 v Petrovicích.

Odcizené královny

Svaz včelařův Doubravici má již delší dobu v lese ve Žlebě oplozovací stanici včelích matek.Při exkursi včelařů ze Svitav v této stanici byl i Václav Samon ze Svitav,který si zde tři včelí královny zakoupil.Zalíbily se mu,a proto se rozhodl,že ve svém včelstvu všechny včelí matky vymění. Zajel proto v červenci znovu do Doubravice,kde se mu podařilo ještě tři včelí matky zakoupit.To mu však nepostačovalo a když zjistil, že další nekoupí,rozhodl se, že další včelí matky z oplozovací stanice ukradne. Zdržel se v Doubravici do večerních hodin a za tmy zašel ke stanici, kde z volně rozestavěných sekcí vyjmul osm skleněných vložek se včelími matkami.A tak se dostal podařený včelař pro trestný čin před trestní senát okresního soudu v Blansku.

Srpnové události

Domnívali jsme se zklamaní minulostí, že 6.leden t.r. jsme vstoupili do nové vývojové etapy,která je úzce spjata s rozvíjením socialistického humanismu a vytvářením předpokladů pro zařazení naší země do procesu vědecko - technické revoluce.Ukázalo se však, že historický úkol napravit chyby minulosti,obnovit oslabenou důvěru lidí a tak znovu získat společnost pro nejaktivnější účast na těchto přeměnách, že tento úkol, který na sebe KSČ na prahu letošního roku ujala, není snadný.Jakmile nové stranické vedení v čele s Alexandrem Dubčekem pootevřelo zábrany dusící až dosud otevřenou diskusi, uvolnila se mocenskými prostředky až dosud potlačovaná nespokojenost a to nejen ve všech sociálních vrstvách společnosti, ale i v nadnárodních vztazích.

A přece i v této politicky rozladěné době, na kterou u nás nebyl připraven a proto nabylo možno vyhrocujícím se rozporům účinně předcházet a je zmírňovat, jako celek v těchto těžkých zkouškách obrodného procesu jsme obstáli.Když už se zdálo, že bouře opadává došlo k 21 srpnu, kdy na naše území vstoupila vojska pěti států Varšavské smlouvy bránit naše socialistické zřízení proti kontrarevoluci.Následovaly dny, které byly jedny z nejtěžších našich národů.

Jak to bylo v Doubravici

O vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území jsme se dozvěděli v časných ranních hodinách z hlášení státního rozhlasu.Událost tato všechny občany v Doubravici velmi překvapila.Místní zaměstnanci průmyslových závodů se normálně dostavilo do zaměstnání.Ten den však nálada do práce nebyla, nepracovalo se a tak většina z nich se během dopoledne vrátila domů.Jedině v místním JZD se práce nezastavila a pokračovalo se ve žňových pracích tak jako jiné dny.

Jako všude jinde i u nás se ihned zvedla nákupní horečka životních potřeb, jako mouky,cukru,tuků,mýdla a jiných důležitých věcí.Zásoby v prodejně potravin i domácích potřeb byly však dostatečné a každý kupující dostal žádané množství zboží, takže nevznikla žádná panika. Hned příští den se objevili po obci nápisy a plakáty vyzývající vojska Varšavské smlouvy k odchodu.Na rozhlasovou celostátní výzvu ve dnech 26. a 27.srpna houkala siréna na požární zbrojnici a zvonilo se zvonem v kostele.

Dne 26.srpna se konal aktiv funkcionářů MO KSČ,rady Národní fronty a všech společenských organizací v čele s MNV.Na tomto aktivu bylo přítomnými navženo odeslat rezoluci na OV KSČ v Blansku.PO doplnění rezoluce schválena a příští den odeslána.Současně byli všichni funkcionáři vyzváni,aby zachovali klid a rozvahu.

Dále bylo všemi přítomnými navrženo svolání veřejné schůze na pátek 30.srpna.Tato schůze se konala v novém sále kulturního domu za účasti 68 občanů.Účelem schůze bylo informovat občany o událostech a vývoji po lednu a se vstupem vojsk pěti států Varšavské smlouvy.Schůzi zahájil předseda MNV Rudolf Pokorný, referát přednesl předseda MO KSČ Ladislav Štoudek č.225.Na schůzi byl pozván delegát mimořádného sjezdu KSČ,který se však nedostavil.

Jako všude jinde v obcích nebo v závodech proběhla i v Doubravici podpisová akce žádající odchod vojsk z našeho území.Do Doubravice žádní vojáci nepřijeli ani neprojížděli.Snad 29.srpna v podvečer padlo několik výstřelů ze samopalu v klemovském lese, kde mělo několik vojáků honit zvěř.Napětí a vzrušení vyvolané 21.srpnem bylo celkem brzy u nás vystřídáno normálním životem.

Celonárodní sbírka

Občané našeho státu si dobře uvědomovali v jakém stavu je hospodářství republiky a ze své vlastní iniciativy vyhlásili vlasteneckou sbírku,aby přispěli k rychlejšímu splnění akčního programu strany a vlády.Z iniciativy pracujících,institucí i soukromých osob počaly se scházeti finanční dary na Fond republiky a příspěvky pro zlatý poklad státu.V Doubravici mezi občany sbírka provedena nebyla,jelikož občané podle svých možností přispěli na sbírku na svých pracovištích.Při nedělních bohoslužbách byla provedena sbírka v kostele.

Změny ve škole

Od nového školního roku 1968 - 69 v učitelském sboru nastala nová situace odchodem ředitele ZDŠ Jana Holíka do výslužby.Na základě konkursu, který vypsal ONV v Blansku se přihlásili 4 uchazeči na toto místo.Byla to Věra Péhalová z Doubravice č.305,s.Doupovec z ONV v Blansku,s.Sedlák ředitel školy v Kuničkách a s.František Šimák ředitel školy v Rudici.Na základě předložených materiálů a doporučení okresního inspektora Vincence Matušky se obsazením ředitelského místa zabývalo plenární zasedání MNV dne 4.července.O kandidátech se hlasovalo, a na doporučení ředitele školy bylo tajné.19 přítomných poslanců se vyjádřilo následovně: 17 pro Fr.Šimáka a 2 pro s.Sedláka z Kuniček.

Dále odchází na odpočinek učitel IV.tř. Václav Loula z Doubravice č.219.Na jeho místo doporučena učitelka Pernicová L. z Doubravice č.52.

V I.tř. vyučuje Emilie Sáňková č.312, v II.tř. Péhalová Věra č.305, ve III.tř.ředitel Fr.Šimák, ve IV.tř. Pernicová L. č.52 a v V.tř. Dufková Věra č.75.

Volné soboty

Od 29.září byl zaveden pětidenní pracovní týden.Zkracování pracovní doby, které s rozvojem mechanizace a automatizace výroby v průmyslových závodech bude stále pokračovat nemá sloužit jen k regulaci pracovní síly, ale má se stát prostorem pro aktivní odpočinek, zvyšování kvalifikace a vzdělání.

Jak se po zavedení všech volných sobot brzy zjistilo,zkrácení pracovní doby nevycházelo z podstatných změn mechanizace a automatizace výroby, nýbrž klade větší požadavky na intensitu práce všech manuelně pracujících.Jak se ukázalo, dochází u pracujících k větší pracovní únavě, která se promítá do režimu každého manuelně pracujícího a to nejen v zaměstnání,ale i v jeho volném čase.Tato skutečnost zapříčinila přesouvání různých úkolů,povinností a i zájmů právě na volné soboty, čímž vzniká prakticky značné omezení pro kulturně výchovnou práci.Pracující v zemědělství zatím volné soboty nemají.

Vznik federace

Splnil se velký sen slovenského národa.Národní shromáždění schválilo 27.října ve Španělském sále Pražského hradu ústavní zákon o Československé federaci.Federace se zdá mít optimální předpoklady pro dva národy, jak žít naprosto rovnoprávně.

Činnost komisí MNV

V tomto roce došlo ke zrušení komise zemědělské,vodního hospodářství a pracovních sil,komise sociálního zabezpečení,zdravotní,pro obchodu, bytové a místního hospodářství.  Během roku se však ukázalo, že nelze pracovat bez komise pro služby a místního hospodářství,proto došlo k jejich oživení.

Kamenolom

V tomto roce v kamenolomě MNV ve Žlebě bylo vytěženo celkem 1.150 m3 kamene a makadamu.

Bezprašné povrchy v ulicích

MNV provedl asfaltování v ulicích Plotky a v Hybešové.Asfaltování provedli pracovníci ONV v Blansku z údržby místních komunikací.

Kanalizace v Plotcích

V boční uličce bylo vybudováno 65 m kanalizace.Občané z uličky celý úsek zdarma vykopali.Vedoucím celé akce byl poslanec Josef Blaha č.173.

Generální oprava školy

Od 1.května byl MNV nucen zastaviti práce na generální opravě školy, prováděné Okresním stavebním podnikem z Blanska, protože rozpočet na celou generální opravu činil 180.000,- Kčs a OSP k 1.5.1968 vyčerpal 150.000,- Kčs a zdaleka se oprava neprováděla v tom rozsahu a práce nepokračovaly tak jak to MNV požadoval.V důsledku toho se MNV rozhodl zastavit práce, ze strany OSP přehodnotit rozpočet a další opravu provádět v akci Z za pomoci občanů.Práce spojené s opravou školy do konce roku 1968 nebyly skončeny a musely býti přesunuty do roku 1969.Po tuto dobu až do nového školního roku 1970 - 71 muselo se dále vyučovati v náhradních místnostech.
Provedly se zde tyto práce:
- nové schodiště včetně položení nové dlažby ve všech chodbách
- byt ředitele školy se samostatným etážovým topením
- položeny nové parkety ve třídách
- celá budova vymalována
- průčelní strana  budovy opatřena novou břizolitovou omítkou
- nové omítky všech tříd
- nové sociální zařízení v přízemí
- ústřední topení v celé budově s novou kotelnou
Do opravy roku 1970 naplánována  stavba nového septiku a další drobné práce.Celou generální opravu po stránce stavebně odborné řídil Štoudek Jiří č.330.Přesto, že byla ze strany občanů celá řada pochybností o zdárném provedení a dokončení opravy školy,podařilo se generální opravu provést.

Úprava u kostela

Provedla se úprava prostranství před kostelem a Mrázkových.Celková upravená plocha je 500 m2.

Dokončování stavby kulturního domu

Velkou zásluhu na dokončovacích pracích měl Štoudek Jan č.145, vedoucí stavební skupiny JZD se svou stavební skupinou, kteří pomohli při provádění vnitřních omítek.Do budoucna zůstává provést úpravu vchodu do sálu a zhotovení fasády.

Vyhodnocení MNV

V roce 1968 byl MNV vyhodnocen jako nejlepší v kategorii MNV2 skupiny obcí ONV Blansko a byla mu udělena finanční odměna 25.000,- Kčs.Za dobré výsledky, kterých bylo dosaženo přes velmi složité politické a hospodářské problémy.

Otevření kulturního domu

V sobotu 13.ledna došlo k významné události na úseku kulturního a společenského života v Doubravici, a to k otevření druhé části kulturního domu.Bez jakékoliv velké okázalosti byl veřejnosti předán k užívání taneční sál se vším příslušenstvím.V omezených podmínkách dokázali naši občané vybudovat dílo v takové hodnotě a velikosti, na které by mohlo býti hrdé mnohé město.Je pravdou, že při projekci a schvalování  celého kulturního komplexu bylo více nadšení než rozvahy a prozíravosti a podezíravosti, což bylo a je dosud některými občany nepříznivě kritizováno.

První část kulturního domu, kino bylo dokončeno v poměrně krátké době a velká většina občanů zde pracovala s chutí a elánem.Po dosažení tohoto cíle došlo k určité pasivitě občanů.Druhá polovina tohoto velkého díla byla rozestavěna a často se též diskutovalo má - li se pokračovat podle původního plánu, nebo zda je nutno původní projekt omezit. Nakonec se našlo kompromisní řešení, že se hrubá stavba dokončí dle původního plánu a v zájmu urychlení výstavby,lepšího využití a získání dalšího prostoru bylo přikročeno k horizontálnímu rozdělení budovy.Za daných podmínek toto řešení bylo jedině možné a správné.Tento úkol se zdál prostý a jednoduchý pro toho, kdo neznal situaci ve financování,materiální zabezpečování,pracovní aktivitě občanů a co bylo nejdůležitější v pochopení a iniciativě všech funkcionářů, bez ohledu ve které organizaci funkci vykonával.V daných podmínkách při nutnosti zajišťování všech ostatních akcí v obci to byl úkol veliký.Bohužel vzali si ho za své jen jednotlivci a o to byl pro ně tento úkol ještě těžší.Jen nezlomné vůli předsedy MNV s.Pokorného, který přes všechny vlastní potíže dokázal za podpory výboru organizace KSČ a členů rady MNV mobilizovat občany a masové organizace k dokončení tohoto kulturního a společenského střediska obce.

Kulturně společenská činnost

13.ledna Ples myslivců
27.ledna Ples požárníků


24.února Maškarní ples TJ Sokol
10.března Oslava MDŽ v sále kina
15.března Josefská zábava
5.dubna Přednáška o Kanadě
1.května Oslavy 1.máje

 

Oslava 1. máje 1968 Oslava 1. máje 1968
Oslava 1. máje 1968

Oslava 1. máje 1968

Oslava 1. máje 1968 Oslava 1. máje 1968

 


9.května Oslavy dne vítězství
2.června Oslavy Mezinárodního dne dětí
22.června Pouťová zábava
14.července 80 výročí založení hasičského sboru
1.srpna Zájezd do Prahy a Mělníka
2.srpna Výstava ovoce v hotelu
13.října Zájezd na výstavu do Olomouce
28.října 50 výročí založení republiky
25.listopadu Koncert pražského souboru Juventus
7.prosince Mikulášská zábava

Tělovýchova v obci

Dne 12.února bylo obnoveno a to už poněkolikáté cvičení žáků TJ Sokol.Dlouho se však necvičilo a během roku se opět cvičit přestalo.
Největší zlo, které mohou oddíly udělat je odvolání oddílu z rozehrané soutěže příslušného sportu.V okrese Blansko to začalo oddílem Sokola kopané Doubravice, který procházel částečnou hráčskou krizí, ale i více méně nedostatkem obětavých funkcionářů.Projevila se i dřívější malá starost o dorostenecké družstvo.Tělovýchovné hnutí je v Doubravici v naprosté stagnaci a bylo by třeba, aby se touto otázkou zabýval nejen výbor Sokola a MNV, ale pomohly i složky Národní fronty.

Rok 1968 bohatý na mimořádné události si vynutil i větší zájem úředních orgánů o zápisy v kronice.Z tohoto důvodu byly zápisy za rok 1968 před napsáním do kroniky projednány ve schůzi kulturně - školské komise, ve schůzi rady MNV a zápis o srpnových událostech byl kontrolován zástupcem ONV.Zápisy byly schváleny a uznány za vhodny k zapsání do kroniky.

Gottvald Karel
kronikář