Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XIX.

Pamětní kniha - část XIX.

Předcházející část   Následující část

Rok 1965

Tento rok znamenal ve vývoji počasí rekord.Byl jedním z nejmokřejších tohoto století.Pokud jde o množství srážek vodních spadlo až o 20% více než jsme normálně zvyklí.Ve srážkách činily vyjímku pouze měsíce únor,srpen a zvláště suchý říjen.rekordně mokrým byl měsíc květen.také na teploty byl rok nepříznivý,chladnějších dní bylo více než normálně.je téměř paradoxní,že oba zimní měsíce leden a prosinec byly teplejší než se na zimu sluší.Zima začala neobvykle brzy.Po suchém a slunném podzimu přišla studená vlna přesně 11.listopadu,kdy sníh a mrazy pak byly dosti silné.Prosinec byl teplejší než se předpokládalo a počasí bylo střídavé se sněžením i deštěm.Snad nejblíže,hlavně teplotou a množstvím vodních srážek se k němu přibližuje rok 1941.Ovšem v rozložení těchto hodnot zůstává ojedinělým rokem a nemáme pro něho srovnání.

Smrt na kolejích

Josef Kočí z Adamova byl v úterý 12.ledna na pohřbu Josefa Piláta č.37.Po pohřbu se zastavil v hotelu.Odtud šel na vlak,který odjížděl do Brna.Pravděpodobně přišel pozdě,přeběhl koleje,které vedou na Svitavy,přelezl drátěnou zábranu mezi kolejemi a chtěl nastoupit do vozu z opačné strany.Vlak byl zřejmě v pohybu,J.Kočí zůstal viset na schůdkách a byl vlečen s nohama po zemi.Hradlařce,která ho zpozorovala,se již nepodařilo vlak zastavit.Asi po 200 m spadl pod kola vlaku a byl na místě mrtev.Stáří 57 roků.

Slavnostní zasedání MNV

Oslavy dvacátého výročí osvobození vyvrcholily zasedáním MNV za spoluúčasti všech organizací v sále kina dne 8.května.Na tomto zasedání byly předány občanům za obětavou práci čestná uznání od ONV a MNV.Vzpomnělo se událostí před 20 roky,jejich význam pro další rozvoj naší republiky a seznámil přítomné s budovatelskými úspěchy,kterých bylo od osvobození v naší obci docíleno.

Požárnické cvičení

V neděli 23.května se konalo v Černé Hoře okrskové cvičení požárníků, kterého se zúčastnilo 18 družstev.Jako první se umístilo družstvo mužů z Doubravice v požární připravenosti.

V sobotu 15.června zemřel náhle Pokorný Antonín č.168.

Celostátní spartakiáda

Konala se prvních červencových dnech v Praze.Z Doubravice se cvičení zúčastnili: Beránek Vincenc,Pešlová Věra,Pešlová Blanka,Ištvánková Zdenka,Marie Heppová,Stloukalová Jena.

Na pomoc Slovensku

Zprávy z oblastí jižního Slovenska postižených velkou povodní zajímaly každého z nás.Pracující z celé republiky,ze závodů a polí se snažili přispět k tomu,aby následky byly co nejdříve zlikvidovány.V rozhlase,televizi i denním tisku se neustále objevovaly zprávy o tom,čím kdo přispěje k odstranění velkých škod.také zdejší MNV se touto otázkou zabýval.Bylo rozhodnuto uspořádat po obci sbírku.

Pohřeb nejstaršího požárníka

Dne 11.září pohřben na místním hřbitově Rudolf Kunc č.310,člen místního požárnického sboru.Dožil se 82 roků a 60letým členstvím ve sboru  byl i nejstarším požárníkem v okrese.

 

Havárie motorových vozidel

Dne 18.března v mírné zatáčce u školy havaroval řidič motocyklu J.P. z Blanska.Při zabrždění dostal smyk.
Dne 2.září havaroval motocyklista Josef Hlaváček z Doubravice.jel nepřiměřeně rychle a byl lehce zraněn.
Dne 20.října rychlost jízdy nepřizpůsobil stavu vozovky v Doubravici řidič nákladního auta J.K. z Vísek,v přehledné pravotočivé zatáčce před č.120 vjel na levou stranu,narazil do stromu,který vyvrátil a havaroval.

Úbytek zvěře

Dne 14.a 28.listopadu Lidová myslivecká společnost uspořádala obvyklý každoroční hon.S úlovkem však myslivci nabyli příliš spokojení.Dlouhá zima a mimořádně deštivé jaro vážně ublížilo drobné zvěři a zejména zajícům.Bažantů proto lidoví myslivci vyřazovali o mnoho procent méně než jiná léta a zajíce nebylo možno vůbec střílet vzhledem k nízkému stavu.

Kosmonautika

další desítky umělých družic,lety kosmických lodí s lidmi na palubě, vstup člověka do volného kosmu,fotografie marsu s americké sondy Mariner,fotografie Měsíce americkou sondou Ranger 8-9, fotografie odvrácené strany měsíce sovětskou sondou,pokusy o měkké přistání na Měsíci,setkání dvou amerických lodí Gemini 6 a 7.Tento krátký přehled je samozřejmě jen velmi zběžný a neúplný.Dotýká se však nejdůležitějších úspěchů dosažených v tomto roce.

Zdravotní stav obyvatel v Doubravici byl v tomto roce dobrý. Vyskytly se sice infekční nemoci jako chřipka,spála a různé jiné,ale omezila se jen na ojedinělé případy.Infekční žloutenkou,kterou byla zamořena značná část blanenska,se zde omezila jen na jeden případ.

Rozšíření hřbitova

Z nejdůležitějších a největších podniků prováděných v tomto roce bylo rozšíření hřbitova.Stavba byla do konce roku zhruba hotova.V příštím roce zbývá provésti úpravy okolí,uvnitř úpravy povrchů a vybudovat studni.

Kulturní dům

Na dostavbě se pokračovalo v úpravě jevištního objektu.Původní projekt jeviště nejen z provozních důvodů,ale hlavně z nedostatku finančních prostředků musel býti změněn a to tím způsobem,že v polovině jevištního prostoru byl zabudován strop,čímž vzniklo přízemí a patro.Touto úpravou bude budova využita víceúčelově.Nejen výhradně jen pro divadelní představení,ale po svém dokončení bude sloužit pro pořádání i ostatních kulturních podniků a akcí,jako divadlo taneční zábavy a jiné.

Úprava komunikace

V Hybešově ulici bylo položeno 200 m obrubníků,vybudovány odpadní jímky,část vozovky opatřena bezprašným povrchem.Dále zbudována železobetonová lávka přes Nešůrku.

V ulici 28.října položeno 60 m kanalizačních trub,přistavěn objekt na zachycování nečistot v odpadní vodě a pokračováno ve zvyšování vozovky tak,aby úroveň dosáhla úrovně vozovky v ulici 9.května

Soukromá výstavba

Zezula Oldřich ml.,ulice 9.května č.328,novostavba
Štoudek Jiří,ulice školka č.330,novostavba
Sáňka Josef,Náměstí č.13,nadstavba
Veselý Alois a Jarmila,ulice 28.října č.295,nadstavba
Novotný František,Hybešova č.171,nadstavba

Kultura

V posledních létech veřejný,společenský a kulturní život v naší obci značně poklesl.Společenské a zájmové organizace v čele s Osvětovou besedou pracují jen formálně.Jejich činnost pokud vůbec jaká je projevuje se jen občasným schůzkováním,než vytvářením příležitostí k prohlubování zájmu a aktivní účasti na kulturní a osvětové práci.
Vedoucí pracovníci těchto složek se více méně snaží,aby jen plnili úkoly dané z okresu.
Zájem občanů o kulturu nepoklesl a žije se kulturněji než tomu bylo dříve.Je tu televize a k tomu domácí pohodlí.Kulturní život se přenesl k televizní obrazovce.Ta stejně rychle a ve stejné kvalitě přináší informace a kulturní pořady do domácností.Televize udělala veliký kus práce výchovné.Zvýšila náročnost na kulturu.Lidé navštíví místní podnik je-li opravdu kvalitní.Vidíme to v našem kině.

Jestli se má za těchto poměrů kulturní a osvětová práce a činnost zlepšit, pak je potřeba hodně pomoci.Méně úředních oběžníků,více materiálů přístupných i cenově,ale hlavně více pracovníků z řad místní velmi početné inteligence,která dosud stála a stojí stranou všeho kulturního a osvětového dění v naší obci.Měla by pro zlepšení kulturních poměrů u nás pracovat.

Kulturní a společenská činnost

10.ledna Přednáška Ovocnářství u nás a jinde
16.ledna Ples požárníků
30.ledna Ples myslivců
1.března Maškarní merenda
14.března Oslava Mezinárodního dne žen
30.března Zájezd do Výzkumného a kontrolního ústavu ovocnářského v Lysicích spojený s prohlídkou zámku
17.dubna Velikonoční zábava,ČSM
1.května Oslava 1.máje s manifestací v Rájci
7.května Oslava 20.výročí osvobození
29.května Májová zábava,Sokol
5.června Oslava Mezinárodního dne dětí
26.června Pouťová zábava,Sokol
25.-27.července Zájezd do Jižních Čech - požárníci
29.srpna Zájezd na Celostátní výstavu okrasného zahradnictví v Olomouci
10.září Zájezd na Zemědělskou výstavu do Strážnice
16.září Taneční zábava,požárníci
9.listopadu Přednáška Ortopedické vady dětí

Kino

Jediná kulturní a společenská instituce,která nestagnovala,ale naopak jevila vzestupnou tendenci,bylo kino MNV.Stalo se to hlavně zásluhou nového vedoucího kina Josefa Sedláka.Obětavě a ze všech sil se stará o to,aby se kino stalo kulturním střediskem nejen Doubravice,ale i okolí. Vedle normálně zasílaných propagačních materiálů z půjčovny filmů zhotovuje si vedoucí sám velké a vkusné vývěsky a vyvěšuje je na nádraží,autobusových zastávkách a v obchodech.Před vánocemi rozeslal do všech rodin osobní blahopřání s pozváním na některý z programovaných filmů.

Zápisy byly předmětem jednání kulturně školské komise a jako vyhovující schváleny pro zapsání do kroniky.

 

Rok 1966

Po větší část ledna panovalo mrazivé počasí.Po neobvykle teplém únoru,pokračoval i březen do své poloviny ve stejném duchu.Potom nastalo výrazné ochlazení projevující se sněhovými přeháňkami,mrazíky a souvislou sněhovou pokrývkou.Duben byl opět příznivý.Srážky přicházely včas a měly klidný ráz.Začátek května byl mimořádně příjemný s bezoblačným a teplým počasím.Koncem měsíce se vlivem silného studeného severního větru výrazně ochladilo.Se sklidňováním severního větru se rychleji oteplilo a slunné a teplé dny v červnu vystřídaly chladnou předletní přestávku.Červenec byl chladný, abnormálně deštivý a oblačný.I srpen byl chladnější a velmi vlhký.

Stabilnější povětrnostní podmínky nastaly v září,přinesly pěkné bezoblačné,slunné počasí babího léta.Srážky nebyly časté a spadly jen za bouřek.Tak teplý říjen,jaký byl letos,nenajdeme v historii.Koncem října zachvátila studená vlna naši oblast.Listopad se ohlásil studeným silným severním větrem a mrazíkem.V polovině měsíce se vytvořila nevelká souvislá sněhová pokrývka.Prosinec byl relativně teplým a mokrým měsícem s proměnlivým rázem počasí.Chladná období se střídala s teplými a vánoce byly na blátě.

Kamenolom

Začátkem jara MNV otevřel ve Žlebě kamenolom.Předseda komise pro výstavbu ONV z Blanska zajistil geologa Dr.Holánka z KNV v Brně, který zjišťoval,jaké jsou možnosti další těžby kamene v tomto lomě.JZD byl povolen jeden odstřel pro vlastní potřebu.MNV k odstřelům bude požadovat od Okresního stavebního podniku v Blansku zapůjčení střelmistra z kamenolomu v Šošůvce.Vedoucím těžební skupiny je Kucín Ladislav č.183.

Volné soboty

Industrializace a zejména nástup vědecko-technické revoluce zvýšily fantasticky produktivitu práce,ale zároveň i nároky na pracovní tempo a na nervovou činnost.Lidé se vybičovávají k činnosti kávou,cigaretami, alkoholem i sexuální uvolněností.Není proto divu, že tento současný technický a společenský kolotoč vede k těžkým důsledkům pro lidské zdraví,k civilizačním nemocem.

Za této situace došlo se v civilizovaných zemích k poznání,že nestačí jediný den v týdnu k obnovení tělesných a duševních sil.Byl zaveden nový způsob dvoudenního odpočinku v sobotu a v neděli.Od 1.července též v naší republice prozatím mimo školy,v závodech,obchodech a úřadech se začalo s volnou každou sudou sobotu zatím tedy jen přes týden.

Příprava oslav 600 let

Z popudu některých poslanců MNV byla zahájena příprava oslav 600 let trvání městečka Doubravice (1358).MNV naplánoval tuto oslavu v domnění, že se mu podaří získat většinu občanů k větší aktivitě pro akce na zvelebení obce.Za touto příčinou byla ustavena komise pro přípravu tohoto výročí.Bylo usneseno,aby MNV byl dán návrh na městečka k 600stým oslavám v roce 1968.Dokončit výstavbu kulturního domu,provedení kanalizace v Plotkách,úprava Náměstí,úprava ulic 28.října a 9.května a výbojkové osvětlení hlavní silnice.Na další schůzi komise bylo usneseno, že není možné naplánované akce na úpravu městečka do roku 1968 provést a oslavy posunout na pozdější dobu.

Promoce

Po skončení studia na lékařské fakultě university J.E.Purkyně v Brně byl dne 7.července v audotoriu maximu Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně slavnostně promován Jaromír Hepp č.214.Po promoci nastoupil místo v okresní nemocnici v Poličce.

90 narozeniny

Dne 11.srpna se dožil nejstarší občan Doubravice František Svoboda č.115 90 let.V předvečer jeho narozenin mu přišli blahopřát předseda MNV Rudolf Pokorný a za sbor pro občanské záležitosti Vlasta Štoudková. Děvčata z ČSM přednesla jubilantovi báseň a předala krásnou kytici květů.

Čestné uznání

Předseda komise pro ochranu veřejného pořádku ONV s.Buchta z Blanska,předal na plenárním zasedání MNV v Doubravici čestné uznání Emilu Klimešovi č.213.S.Klimeš se dožil 29.srpna 70 let.Je dlouholetým členem strany a přes svůj pokročilý věk je stále aktivní.Je poslancem MNV a pracuje jako člen komise pro ochranu veřejného pořádku.Pomáhá při výstavbě a zvelebování obce.

Vojáci

Dne 20.září projížděly přes Doubravici motorizované jednotky čsl. lidové armády.Jejich cílem bylo velké vojenské cvičení,zvané Vltava v Jižních Čechách.

Nová provozovna

Rada MNV ve schůzi dne 3.listopadu dala souhlas,aby objekty bývalé barvírny Ladislava Tenory na Horce byly pronajaty jako provozovna komunálním službám Rájec - Jestřebí.Rada MNV si však kladla podmínku, že kdyby jmenované objekty byly potřebné pro MNV budou uvolněny a vráceny s půlroční výpovědní lhůtou.Vyrábí se zde svařované plechové radiátory pro ústřední topení.

Bývalá Tenorova barvírna na Horce

Zemřelí

František Veselý č.18 57 let,Jan Jalový č.58 69 let,Anežka Kuběnová č.261 18 let,Štěpán Macura č.128 55 let.

Sbírka

Dne 5.listopadu byla provedena sbírka na pomoc bojujícímu Vietnamu, kterou provedly členky Výboru žen.Výtěžek sbírky činil 502,- Kčs.Snad se částka nezdá jak vysoká,ale musíme vzít v úvahu,že to byly peněžité dary občanů,kteří bydlí a pracují v obci.Občané zaměstnaní mimo obce přispěli na sbírku v závodě, kde pracují.

Vzpomínka na rok 1866

V časopise Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí vyšel článek Městečko Doubravice ve válečném roce 1866, ve kterém se vzpomínalo dramatických událostí odehrávajících se u nás před 100 léty.bylo to ubytování rakouského vojska,veliký požár 23.května, kterému padlo za oběť na Náměstí a v dnešní Havlíčkově ulici 11 zemědělských usedlostí a obecní hospoda č.32 a konečně okupaci Doubravice pruskými vojsky a z ní nastalou epidemii cholery.

Zatmění slunce

Nejzajímavějším úkazem na obloze bylo prstencové zatmění Slunce dne 20.května,které jsme u nás viděli jako částečné.Počasí pozorování zvláště nepřálo.

Povodeň na Svitavě

Letošní léto nebylo ani zdaleka tak klidné,jako jindy.Četné ničivé bouřky, časté a vytrvalé deště učinily z malých řek,říček a potoků ničivé proudy,které odnášely mosty,zaplavovaly silnice,ničily domy,odnášely z polí úrodu.Ani v Doubravici nebylo lépe.Za vydatných a stálých dešťů se rozvodnila Svitava.Povodňová vlna dosáhla Doubravici v odpoledních hodinách v neděli 24 července.Voda se rozlila v polní trati Na lukách po obou stranách železničního náspu a nadělala zde na polích mnoho škody. Po krátkém vyčasení opět 28.července celý den vydatně pršelo.Před polednem se déšť změnil v průtrž mračen, která zasáhla celé okolí.Po tomto lijáku se zvedla opět hladina Svitavy a hlavně všech jejich přítoků. Rozvodněný potok Holešínka zatopil před mostem u státní silnice pozemky zahradnické provozovny JZD.Vodou přesycená půda nebyla schopna další vláhu přijímat a tak na mnohých níže položených honech JZD došlo k zatopení nacházejících se zde polních kultur.

 

Povodeň 1966 Povodeň 1966    

Přejezd Svitavy

Kulturní a společenská činnost

15.ledna Ples požárníků
29.ledna Ples myslivců
30.ledna Přednáška Pěstování,hnojení,ochrana ovocných dřevin
15.února Taneční zábava JZD
22.února Masopustní zábava
13.března Oslava Mezinárodního dne žen
26.března Odvedenecká zábava
25.června Pou´tová zábava
1.května Oslava 1.máje s průvodem
8.května Vzpomínka 21.výročí osvobození
29.července Zájezd požárníků do Beskyd
17.září Zájezd JZD na výstavu plemenných zvířat do Přerova
18.září Zájezd zahrádkářů do Lysic
12.listopadu Výstava ovoce
3.prosince Mikulášská zábava
8.prosince Komicko - kouzelnická revue Paldusou

Sport

Místní oddíl kopané pozval k přátelskému utkání hokejisty ZKL Brno, které se uskutečnilo v sobotu 14.května na hřišti oddílu v Doubravici. Hosté hráli v této sestavě: Jiřík,Zeman,Meixner,Olejník,Maškáň,Schener, Kocourek,Kepák,Farda,,Danda,Bárta,Vinkler,Vaněk,Skopal,Černý,Potch, Ševčík.Mužstvo domácích bylo k utkání posíleno několika cizími hráči.

Slučování JZD

V tomto roce došlo k dalšímu slučování JZD Doubravice s JZD Újezd u Boskovic a KUničky.Toto sloučení bylo schváleno na společné schůzi výboru OV KSČ,rady MNV a představenstva JZD v Doubravici.Podmínkou tohoto sloučení je vybudování společné komunikace mezi sloučenými družstvy.Jinak zásadních připomínek k tomuto sloučení nebylo.

Nová lesní cesta

V jarních měsících lesní správa v Rájci vybudovala na místě staré úzké vozové cesty novou širokou svážnici ve Žlebě vedle potoka Nešůrka.Nová cesta napojena na dříve  již vybudovanou cestu na Valkonově s odbočkou na Hřebenáč.Při budování této cesty hlavní slovo měla těžká mechanizace a střelmistr.

Rekonstrukce trati

V letních měsících na železniční trati mezi Blanskem a Skalicí n.Svitavou byla provedena výměna starého železničního svršku s dřevěnými pražci a sešroubovanými kolejnicemi.Nahrazeno svařovanými kolejnicemi upevněnými na pražcích z předpjatého betonu.Práce s výměnou byla značně zmechanizována.

Návrh na přemostění Svitavy

Cestní spojení mezi Doubravicí a Klemovem pozůstává z cesty, která vede přes Svitavu dlážděným brodem.V současné době vozovka brodu pocházející z poslední úpravy v roce 1947 jest v havarijním stavu.Mimoto v případě vyššího stavu vody jest přejezd přes řeku všem vozidlům nebezpečný a při přívalových vodách nesjízdný.MNV v minulém roce provedl opravy brodu, ale dnes už je opět přejezd přes řeku všem vozidlům nebezpečný.MNV v Doubravici,Oboře a Jabloňanech se touto situací zabývaly na společné schůzi a dospěly k tomuto závěru.nadále neprovádět žádné nouzové opravy,které si vyžadují velké náklady a jejichž trvanlivost je velmi krátká.bylo navrženo,aby byl přes řeku vybudován most.Na tento most je MNV v Doubravici ochoten přispět mostní konstrukcí se zakoupeného starého železničního mostu,která se nachází blíže uvedeného brodu.Přemostění je navrženo ocelovou příhradovou konstrukcí o světlosti 25 m.Konstrukce se opatřila odkupem staré vyřazené konstrukce od ČSD.bylo ji nutno upravit pro silniční vozovku a to tak,že by hlavní nosníky se použily bez změny,ale jejich osová vzdálenost by byla upravena na 7 m.Cesta na nový most by pokračovala v přímém směru od mostu nad náhonem na silnici v Klemově.Po pravé straně řeky jest navržen vjezd odbočující z levé strany cesty,aby byl umožněn příjezd na pozemky pod mostem ve směru toku.Na pravé straně podél Klemovského potoka bude nutno zříditi opěrnou zeď.Otvorem mostu může protéci voda 450 m3/sekundu při výšce vodní hladiny 1 m pod spodní hranou konstrukce.

Zásahem výstavby mostu jest nutno upraviti koryto řeky.Projekt jest hotov a teď si lze jen přáti, aby se brzy došlo k jeho realizaci.

Výstavba v obci

V tomto roce byly provedeny poslední práce na přístavbě hřbitova. Upraveno okolí,provedena úprava povrchu uvnitř hřbitova.

Jako největší akce ve výstavbě obce bylo provedení kanalizace v Plotcích. Položení betonového potrubí bylo provedeno brigádnicky občany z Plotků a přilehlých ulic.Kanalizace začíná u Zahradní ulice,kde do ní bylo napojeno kanalizační potrubí z ulice 28.října a je svedena do potoka Nešůrky.

Postaveny novostavby

Onderka Jan,Na Rybníku č.335,Pokorný Rudolf č.336,Vrbka Jan  Klemov č.339,Hunča Jiří v Klemově č.297.
Z větších adaptací to byla nadstavba domu Jana Jalového,Dolní č.58, přestavba domu Josef Špaček,Dolní č.122,dále Josef Vítek v Zahradní ul.č.42 a Josef Kocman v ul.28.října č.220.