Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XVII.

Pamětní kniha - část XVII.

Předcházející část   Následující část

Rok 1961

Letošní velmi mírná zima byla téměř bez sněhu.Ani únor v dalším svém průběhu neobohatil,naopak jaro velmi přiblížil.V březnu si jaro už vybojovalo svoje posice.V posledním týdnu jsme ještě znatelně cítili poslední křečovité záchvěvy zimy.Duben přišel s klidnou pohodou a slunné a teplé dny nás lákaly ven.Měsíc květen svým chladným a deštivým větrným počasím zklamal naše naděje.Oslnivá krása prvního červnového dne nás opravňovala k největším nadějím.Avšak po většinu červnových i červencových dní nebe bylo chmurné a zalévalo zemi letními dešti.teprve koncem srpna se počasí ustálilo a bylo bezvětří a slunečno.Prosluněné dny zářijového počasí byly příjemnější a ještě i říjnové dny byly prozářeny teplým podzimním sluncem.

Listopad byl mírný s počasím skoro jarním.Dlouho zima otálela se svým příchodem.K vánocům se však výrazně ochladilo,takže vánoce  byly jaké mají být,zasněžené a mrazivé.

Sčítání lidu,domů a bytů

Dne 1.března bylo provedeno na území ČSSR sčítání lidu,domů a bytů. otázky ve sčítacích arších byly zaměřeny na velikost bytu ve čtverečních metrech,na vybavení domácnosti elektřinou,plynem,vodou,ústředním nebo etážovým topením.Dále kolik domácností má telefon,rozhlas, televizi,ledničku,pračku atd.Rovněž tak při soupisu budov šlo o otázky k materiálu nosných zdí,převládající krytinu,rok postavení budovy, vybavení budovy prádelnou,sušárnou,počet nadzemních podlaží a počet všech bytů.Sčítací archy soustřeďovaly otázky k osobám na jejich národnost,vzdělání,zaměstnání,sociální postavení,na sídlo podniku, závodu nebo družstva.

Návštěva z SSSR

Ve čtvrtek 16.března navštívila naše městečko dvacetičlenná delegace sovětských komsomolců z města Kemerovo na Sibiři.Prohlédla si školu, kulturní dům,úřadovnu MNV a provozovny živočišné výroby JZD.

Sjezd JZD

Ve dnech 23. až 26.března konal se v Praze V.sjezd JZD,kterého se jako delegát ze zdejšího JZD zúčastnila Štoudková Ludmila č.145.

Úmrtí předsedy MNV

V neděli 2.dubna zemřel po delší nemoci Alois Bílek,č.299,předseda MNV ve věku 41 Pohřeb Aloise Bílkalet.Rozloučení s ní  se konalo 4.dubna v sále kina,kde po projevu předsedy ONV Rudolfa Kuběny,zástupce MNV Josefa Vladíka, předsedy KSČ Rudolfa Pokorného,zástupce adamovských strojíren,kde byl jako technický úředník zaměstnán,byly tělesné pozůstatky dopraveny za velké účasti občanů na hranice naší obce odkud byly převezeny do krematoria města Brna.Zesnulý rád pracoval a těšil se z každého úspěchu pro dobro všech,chtěl tvořit s naší společností lepší život,smrt mu však nedovolila dílo dokončit.

Mrtvola na trati

V neděli 23.dubna byla v katastru naší obce ,na železniční trati za strážním domkem č.130 v Lukách nalezena mrtvola muže,který za jízdy vypadl z vlaku.Dle osobních dokladů byl 26 roků stár a slovenské národnosti.Příslušníci Veřejné bezpečnosti nechali mrtvolu převésti do okresní nemocnice v Boskovicích,Místo úmrtí bylo jimi označeno na  území obce Lhota Rapotina, z toho důvodu nebyl proveden zápis ve zdejší matrice zemřelých.

Volba nového předsedy MNV

Po úmrtí předsedy  Aloise Bílka bylo nutné zvoliti  nového předsedy MNV.Stalo se tak na schůzi MNV dne 27.dubna a předsedou zvolen dosavadní člen rady MNV a předseda finanční komise Josef Vladík, technický úředník č.269,který předsedu Aloise Bílka v době jeho nemoci zastupoval.Předsedou finanční komise byl jmenován člen rady MNV Leopold Hlávka, dělník č.279.Zemřelý Alois Bílek zastával současně funkci poslance MNV.V doplňovací volbě na toto uvolněné místo byl zvolen František Hrnčíř č.292.

Epidemie zarděnky

V jarních a letních měsících u dětí předškolního a školního věku vypukla epidemická nemoc zarděnky.Onemocnění toto se vyskytlo v několika případech i u dospělých osob.

Vloupání

Dne 7.června se vloupal neznámý zloděj oknem z ulice do pohostinství Jednoty č.54 (dříve hostinec u Opálků).byl však vedoucím pohostinství Osvaldem Opálkou vyrušen.Ihned přivolaným bezpečnostním orgánům z Blanska a z Brna nepodařilo se zloděje dopadnout.Policejní pes,který sledoval stopu do Plotků,v polní trati Na Požárech ztratil.

Generální visitace

Dne 7.června vykonal ve zdejším farním kostele tzv.generální visitaci ordinář brněnské diecese generální vikář Dr.Josef Kratochvíl.

Náhlá úmrtí

Dne 11.července byl při výkonu povolání raněn srdeční mrtvicí hostinský František Opálka č.54.

Dne 21.srpna zemřel po krátké a těžké nemoci František Kunc č.85. Zástupce agronoma JZD a dlouholetý předseda místních požárníků, předseda JZD.

Vzácný úlovek

Dne 9.prosince  na honě ve zdejších státních lesích podařilo se hajnému Antonínu Královi z Doubravice - Klemova č.292 v lesním oddělení č.4 v katastru obce Němčice zastřeliti divokého kance o váze 109 kg.V poválečných létech na celé Moravě v hlubších lesích černá zvěř doznala velkého rozšíření.V poslední době začíná se zdržovati i ve zdejších lesích a její stádo čítá 23 kusů.

Poruchy v zásobování

Nedostatek masa a sádla,který dříve byl pociťován jen v určitém období, v tomto roce byl téměř stálý.Aby se zamezilo zbytečnému postávání ve frontě před prodejnou masa,MNV nařídil prodávání masa v pátek odpoledne v určitých hodinách a po domovních číslech.Množství masa na osobu se pohybovalo od 10 do 12 dkg.Někteří železničáři jezdili pro maso do Bratislavy,kde bylo dosti.V podzimních a zimních měsících byl nedostatek cibule,česneku a mrkve.Z úředních míst tyto poruchy v zásobování vysvětlují tím,že JZD neplní svoje dodávkové úkoly a to jek v mase tak i v zelenině.

Zájezdy občanů do zahraničí

Na návštěvu u svých příbuzných byla Albína Dvořáková č.303 a to v Grunau v Horních Rakousích.
Ve dnech 16. až 29.6. byl ve Vídni Josef Pankert č.195.
Ve Vídni byl ve dnech 10. až 24.8. Miroslav Prášil s manželkou č.76.
V rekreačním středisku Zlaté Písky u Varny v Bulharsku byl na rekreaci Oldřich Pernica č.316.
U příležitosti pořádání Průmyslové výstavy v Dehli v Indii byl vyslán do Indie svým zaměstnavatelem Adamovské strojírny Josef Klimeš č.73.

Výstavba v obci

Dne 9.dubna se začalo se stavbou železobetonového mostu přes náhon u Řezníčkova mlýna.Starý dřevěný most byl tak sešlý,že veškerá doprava musela býti přes most zastavena.Nosné zdivo z litého betonu bylo provedeno členy JZD.V tomto roce se celá stavba prováděla zdarma, brigádnicky,vždy v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne.Stavba dokončena koncem dubna a doprava zahájena v květnu.Jilikož nový most byl postaven o něco výše než starý,všechny příjezdové cesty se musely přiměřeně navážkou zvýšit.

Adaptace školy

Koncem léta Okresní stavební podnik v Blansku začal prováděti adaptaci školy a to 2 a 4 třídy.Ve zdi od kostela byla zazděna všechna dvoudílná okna a do školního dvora proražena nová velká čtyřdílná okna. Nad záchody zřízena nová střecha.Ostatní úpravy uvnitř tříd prováděli místní řemeslníci.Do konce roku adaptace nebyla dokončena.vyučování z tohoto důvodu,prováděno ve dvou směnách.

Rozšíření hřbitova

Okresní stavební podnik v Blansku předložil hospodářskou smlouvu s MNV v Doubravici nad Svitavou na rozšíření hřbitova.termín dokončení byl k 31.prosinci 1961.Hospodářská smlouva  dodržena nebyla a rozšíření hřbitova neprovedeno.Mimo navezení kamene,části betonových prefabrikátů, vyměření a vylavičkování se jiné práce neprovedly.

Výstavba v obci

V Klemově byla provedena hrubá stavba rodinného domku č.333 Krésy Ludvíka.
Dokončena přestavba usedlosti Vincence Beránka č.19.
Přístavba rodinného domku Marie Skřivanové č.233.
Přistavěno podkroví rodinného domku Josefa Štoudka č.260.

Večery nad obecní kronikou

Dne 19.ledna v pohostinství Jednota u Opálků zahájila Osvětová beseda pravidelné Večery nad kronikou,na kterých ředitel zdejší školy Jan Holík postupně seznamoval přítomné se zápisy v obecní kronice za léta 1918 - 1960.

První člověk do vesmíru

Ve středu 12.dubna vzrušila celý svět zpráva,že toho dne podařilo se vypustit na oběžnou dráhu země první kosmickou loď s člověkem na palubě.Současně přišly i první podrobnosti:údaje o dráze,o váze lodi jménem Vostok,o radiovém spojení s prvním kosmonautem,kterým byl 27letý major letectva Jurij Alexejevič Gagarin.První člověk,který podnikl do vesmíru,na více než hodinu se odpoutal od Země a v této neuvěřitelně krátké době ji celou oblétl.

Manifestace

Ve středu dne 19.dubna konala se v sále kina manifestace pracujících na podporu boje kubánského lidu.Manifestace měla klidný a důstojný průběh.Zúčastnilo se jí 130 školních dětí a kolem 100 občanů.
Z průběhu manifestace byla kubánskému velvyslanectví v Praze odeslána resoluce s podpisy občanů:
         Občané,dělníci a družstevníci městečka Doubravice nad Svitavou v okrese Blansko,shromáždění na protestní manifestaci dne 19.dubna 1961 vyjadřují své hluboké rozhořčení nad zákeřným přepadením kubánského lidu americkými imperialisty a jejich pomahači a rozhodně protestují proti zločineckému a věrolomnému přepadení Kuby.
V dob,kdy pokrokové lidstvo v čele s SSSR usiluje o zachování světového míru,sahá americký imperialismus k dalšímu mezinárodnímu zločinu. Za jeho přímé pomoci,kontrarevolucionářů a zrádců kubánského lidu se uskutečňuje zločinný vpád do kubánské republiky s cílem nastolit staré pořádky a uvrhnout lid Kuby do opětovného otroctví a poddanství amerických imperialistů.
Proti těmto zločinným záměrům rozhodně my,občané městečka Doubravice nad Svitavou protestujeme,nesouhlasíme s nimi a žádáme okamžité zastavení agrese proti Kubě i přerušení podpory kontrarevolučních band tak,aby hrdinný a pracovitý kubánský lid nadále jen sám rozhodoval o svém dalším rozvoji i životě.
Hrdě se hlásíme k tisícům těch našich spoluobčanů,kteří rovněž na dnešní manifestacích vyjadřují svůj odpor vůči americkým imperialistům a spolu s nimi voláme:"Ruce pryč od svobodné Kuby!"

Beseda Jednoty

MNV za spolupráce Jednoty Blansko se sídlem v Boskovicích uspořádal v sále Hotelu besedu se spotřebiteli k projednání otázky poskytování služeb občanstvu na úseku místního hospodářství,dopravy a obchodu.

Promoce

Po skončení studia na farmaceutické fakultě slovenské university Komenského v Bratislavě byla slavnostně promována Eliška Krejčí - Pokorná,ul.Horka č.168 na magistra pharmacie.Je to první lékárnice z Doubravice.

Vydání knihy

V červenci nakladatelství Čsl.Akademie Věd v Praze vydalo vědeckou publikaci zdejšího bývalého občana a dosud majitele domu č.1, universitního profesora Dr. Arnošta Okáče Analytická reakce.Kniha byla napsána na základě současných přednášek z analytické chemie na universitě v Brně.

Další člověk do vesmíru

V neděli6.srpna  byla v SSSR vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země druhá kosmická loď Vostok II.Řídil ji letec - kosmonaut major German Štěpanovič Titov,který po více než 17 obletech zeměkoule přistál na předem stanoveném místě v Sovětském svazu.Tím skončilo putování kosmem,které téměř dva dny a jednu noc udržovalo celý svět v napětí.

Představení provazochodců

Dne 5.září na Náměstí Svobody uspořádali provazochodci bratři Třískové představení na 35 m vysokém pohyblivém stožáru bez ochranné sítě.Nebezpečné a odvážné výkony byly od diváků odměňovány častým potleskem.

Dětský kabaret

Základní devítiletá škola v Doubravici nad Svitavou uspořádala v sále kina Dětský kabaret Vítka Vševídka.Veselé příhody bratrů Vševídků - Vítka,Vojtka a Vojtíška,tety Helenky a strýčka Pavla,písničky a dětské soutěže o ceny.Účinkovali členové Mahenovy činohry Státního divadla v Brně.

I.filmová přehlídka

Přehlídka byla pořádána v kině ve dnech 6.-12.října a v jejím rámci byly promítány filmy české,německé,sovětské a americké.Přehlídka byla zdařilá vzbudila zájem jak u zdejších občanů,tak i u občanů z okolí.

Estráda

Dne 11.listopadu v sále kina uspořádalo estrádní program pod názvem Brno Vás baví.V programu vystoupili umělci známí z Čsl.televize ze soutěží 50 x odpověz a to Jaroslav Válek jako smutný muž,Jarek Sedlák plastická akrobacie,Josef Barároš džezový zpěvák,Jiří Šťastný komik, Věra Stárková džezová zpěvačka,Vilda Blažek konferencier a Dívčí dixie Evy Polákové.

Beseda se starými občany

Sbor pro občanské záležitosti při MNV uspořádal v sále hotelu Jednota slavnostní nedělní odpoledne věnované občanům,kteří v tomto roce nebo již dříve dovršili 75 let svého věku.Slavnostní ráz tohoto odpoledne zvyšoval koncert dechové hudby ,kterou řídil kapelník Miroslav Přibyl č.309.Do kulturního pořadu přispěli též pionýři zdejší základní školy za vedení učitelky Emilie Valáškové č.82.Staří občané velmi oceňovali tu okolnost,že se na ně nezapomíná.

Kulturní a společenská činnost

11.ledna zájezd do divadla v Brně Začarovaný zámek,opereta
14.ledna Ples požárníků
21.ledna zájezd do divadla Maskoltovo šprýmování aneb Frantové a Buřtipáni
12.února Ples KSČ
13.února Ostatková merenda VŽ
20.února J.Straus Noc v Benátkách,opereta
25.února Taneční zábava ČSM
12.března přednáška Silná včelstva a zdárné využití snůšky
18.března Josefská zábava ČSM
16.dubna G.B.Shaw Pygmalion,činohra
16.dubna přednáška Lidoví výzkumníci v ovocnářství
25.května P.I.Čajkovskij Labutí jezero,balet
13.června Antonín Dvořák Čert a Káča,opera
25.června Pou´tová zábava ČSM
19.září přednáška Hygiena práce v zemědělství
5.října přednáška Co chcete vědět o dnešní mezinárodní situaci
12.října Oskar Nedbal Polská krev,opereta
25.listopadu Bedřich Smetana Tajemství,opera
28.listopadu přednáška Boj proti dětským infekčním chorobám
19.prosince Hudební večer v Hotelu
31.prosince Silvestrovský večer


Rok 1962

V lednu mírně mrzlo a koncem ledna bylo teplo.Únor byl opět měsícem mírným se stálými mrazy.Sněhu bylo dosud poskrovnu,zato však nepříjemné větry se střídaly s plískanicemi.Několik pěkných a teplých březnových dnů nestačilo rozpustit všechny zbytky a závěje špinavého sněhu.V průběhu dubna mimo několik teplejších dnů bylo po celý měsíc chladno.Květen se vyznačoval také chladným a deštivým počasím. V prvních červnových dnech postihlo nás nezvykle chladné počasí podporované silným studeným větrem.další studená vlna se dostavila koncem měsíce.Chladné počasí pokračovalo do poloviny července a bylo vystřídáno teplým počasím.

I srpen byl v celku suchý s početnými horkými dny.Horké počasí se přeneslo do září.Srážek bylo opět málo a nevydatné.Říjen byl opět teplý,suchý a poměrně s malou oblačností.V průběhu listopadu první polovina teplá se zamračenou oblohou s občasnými přeháňkami.Druhá polovina byla chladná s přechodným oteplením.V průběhu prosince se střídaly studené a teplejší vlny.

Úmrtí Julie Holíkové

Dne 30.ledna v lázních Teplicích u Hranic,kde právě dlela na léčení, zemřela náhle na srdeční mrtvici Julie Holíková ve věku 51 let,choť ředitele zdejší základní devítileté školy.V paměti občanů zůstane zesnulá jako vynikající divadelní ochotnice.V divadelních hrách,které v Doubravici sehrála,vytvořila řadu zdařilých postav.

Nakažlivé nemoci

Začátkem února vypukla na území státu chřipková epidemie,jejíž vlna zachvátila i naši obec.Průběh letošní epidemie od minulosti se podstatně nelišil.Příznivým jevem byl poměrně malý výskyt onemocnění školní mládeže.Začátkem dubna u dětí předškolního věku vypukly plané neštovice. Byla uzavřena mateřská škola.V září a říjnu se u dětí předškolního i školního věku vyskytla ve značném rozsahu epidemie spalniček a příušnic.

Úmrtí Františka Krále

V pondělí dne 26.března zemřel po krátké nemoci ve věku 76 let František Král New York City 413 East 70 Street.Zesnulý se narodil v Doubravici nad Svitavou.V Americe dlel 51 roků a náležel k Tělocvičné jednotě Sokol v New Yorku a klubu Moravan.

Nový vedoucí v Hotelu

Dne 1.dubna nastoupil nový vedoucí pohostinství v Hotelu Antonín Stloukal z Němčic místo dosavadního vedoucího Václava Načase z Ivaně .

Rozebrání stodoly u fary

Za účelem získání stavebního materiálu a to hlavně dřeva začalo JZD rozebírati starou stodolu u fary.Dřevo mělo býti použito na stavbu kůlny na uskladnění strojů.Odstraněním střechy ze  stodoly získal pohled na kostel,faru a školu,na druhé straně dešti odprýskaná a poškozená zeď bývalé stodoly  nedodává pěkného vzhledu ostatním domům na Horce.

Úmrtí nejstarší občanky

Dne 10.dubna zemřela ve věku 91 roků Antonie Gerhardová č.217.
Zesnulá byla tohoto času nejstarší obyvatelkou obce.

Volba nového poslance NS

Na uvolněné místo poslance Národního shromáždění ve volebním obvodě Blansko navrhl Ústřední výbor Národní fronty po dohodě s okresním výborem Národní fronty Josefa Korčáka,člena Ústředního Výboru KSČ a ministra pro výstavbu,rodáka z blízkého Holštýna.V rámci předvolební kampaně uspořádala místní organizace KSČ v sále Hotelu veřejnou schůzi voličů,na které promluvil poslanecký kandidát ministr Korčák.

Zlatá svatba

Nevšední událostí byla zlatá svatba manželů Kuběnových č.197 konaná v neděli 3.června v obřadní místnosti MNV.Padesáté výročí jejich sňatku přišli oslavit synové,dcery,vnuci i mnoho občanů.Slavnostní projev měl tajemník MNV Josef Štoudek,malý pěvecký sbor zazpíval písně ,byla přednesena báseň a potom se vzpomínalo na oddavky před 50 lety roku 1912.

Požáry v obci

Dne 8.června vypukl požár v dřevníku Františka Hlaváčka č.179.Omezil se jen na dřevník a byl v krátké době za pomoci požárníků a občanů zdolán.

Další požár vznikl 13.prosince opět v dřevníku u Františka Opatřila č.131 v Plotcích.Vznik požáru byl včas zpozorován a přispšchavšími občany v zárodku uhašen.

Kosmické lodi ve vesmíru

Sovětská věda uskutečnila další krok do vesmíru.Vyslala dvě kosmické lodi,jež navázaly spojení nejen se Zemí,ale i mezi sebou.Dne 11.-15.srpna obletěl Nikolajev na Vostoku 3 64x Zemi a Popovič na Vostoku 4 48x.USA vyslaly do vesmíru letos tři kosmonauty.V srpnu USA vyslaly sondu Meriner - 2 k Venuši,SSR vyslal  meziplanetární stanici k Marsu.

Promoce

Po ukončení studia na Vysokém učení technickém v Brně byl dne 7.prosince promován na strojního inženýra Miloslav Janíček č.248.

XII.sjezd KSČ

Ve dnech 5.až9.prosince ve Sjezdovém paláci v Praze konal se XII.sjezd KSČ.Krajská konference KSČ zvolila jako delegáta také našeho občana Rudolfa Pokorného č.136 předsedy MO KSČ v Doubravici nad Svitavou a stolařského dělníka v závodě Metra v Blansku.Na sjezdu zastupoval nejen okresní organizaci,ale také všechny příslušníky KSČ z naší obce.

Zájezdy občanů do ciziny

Od 24.dubna byl v Německé demokratické republice  na zájezdu Rudolf Kočvara č.16.Ze zdejších míst zhlédl Drážďany,Lipsko,Halle,Výmar.
Dne 30.června odjela z Prahy rychlíkem do Pažíže Emilie Tomkovičová č.119 k návštěvě svého bratra Zdeňka Mičkeho,úředníka čsl. vyslanectví.
Dne 9.srpna dojel ze zájezdu v Německé demokratické republice Ladislav Štoudek č.141.Navštívil Drážďany,Lipsko,Postupim.
Na rekreaci v Bulharsku u Černého moře byl Josef Potůček č.9.Z letoviska podnikl zájezdy do Nessebru,Sozopolu,Balčíku a Zlatých písků.
Na rekreaci v Mamaji na pobřeží Černého moře  v Rumunsku byl Rudolf Pokorný č.136.
Na dlouhodobou montáž na hydrocentrálu Bystrica v Albánii odjel František Fránek č.93.
V září odjel František Kříž z Klemova č.284 k návštěvě svého bratra Antonína do Kanady.Za 30ti denního pobytu procestoval celou jihozápadní Kanadu a několik států USA.

Potíže v zásobování

Pro nepříznivý rok a neplnění plánu výroby a dodávek i v našem okrese a obci nemáme dostatek kořenové zeleniny.Luštěniny nebyly ke koupi po celý rok.pro neplnění výroby a tím i dodávek mléka došlo k přechodnému nedostatku některých mlékárenských výrobků.také masa se projevoval po celý rok nedostatek.Podobně ve výrobě brambor nabyly splněny plánované výnosy.

Povodeň na Svitavě

Po vydatném celonočním dešti dne 13.května rozvodnily se všechny přítoky Svitavy.Rozvodněná řeka vystoupila ze břehů a zatopila níže položené pozemky a luka.Poškození obilnin v zaplavených částech bylo odhadnuto na 35 %.V trávě na lukách zaplavení nemělo tak škodlivé účinky jako v obilninách.Mimoto byly značně poškozeny polní cesty.Dne 15.května začala voda v odpoledních hodinách rychle opadávat.Tato živelní pohroma nemá u nás v květnu obdoby

Dokončení regulace Nešůrky

V roce 1956 Hrazení bystřin n.p. v Jevíčku začal provádět regulaci potoka Nešůrky v Hybešově ulici.Práce byla tehdy zastavena a teď po šesti létech obnovena podnikem Státní lesy - závod lesních technických meliorací a hrazení bystřin Brno.V této druhé etapě regulace byla dokončena a koryto bylo upraveno až k řece Svitavě.

Nový most

Starý dřevěný most přes potok Nešůrku v Plotcích byl již tak sešlý,že veškerá doprava přes most musela býti zastavena a udržovala se objížďkou.Za necelé 4 měsíce byl vybudován za pomoci občanů nový železobetonový.Práce byly prováděny vesměs brigádnicky a zdarma.

Výstavba na sokolském hřišti

Dřevěná budova na sokolském hřišti,ze které měla býti vybudována tělocvična,byla po řadu let v desolátním stavu.Vytlučená okna,strhnutá lepenka ze střechy nepřidávaly půvabu pěknému hřišti.Tělocvičná jednota Sokol oddíl kopané přikročila k renovaci budovy a úpravě okolí.Střecha opatřena novou eternitovou krytinou,okna zasklena, provedena práce klempířská,obnovena elektroinstalace.V budově zřízeny šatny pro hráče kopané,tělocvična a celá budova zvenčí opatřena impregnačním nátěrem.Před budovou vybudován betonový taneční parket.

Soukromá výstavba

Hégr Karel,postavil v Klemově nový rodinný domek č.338.
Zezula Oldřich č.208 dokončil nádstavbu rodinného domku.
Veselý Josef č.207,Kuběna Jaroslav č.197,Kala Eduard č.209 postavili podkroví u rodinných domků.
Štěrba Jan,novostavba č.314,ulice 28.října
Pilát Antonín,novostavba,č.318,Ve žlebě
Henčíř František,novostavba č.292,Klemov
Janíček Stanislav,novostavba,č.320,ul.9.května
Kocmánek Radomír,č146,zřízení podkroví
Kucín Ladislav,Dolní ulice č.183,zřízení podkroví

Kulturní a společenské poměry

4.března Přednáška Nové metody v pěstování ovoce
11.března Oslavy v sále kina Mezinárodního dne žen
20.března Přednáška Revmatismus,Darujte krev a Neuroza
24.dubna Přednáška Alkoholismus a kouření
1.května Oslava prvního máje
8.a9.května Oslavy dne vítězství
27.května Beseda s místním rodákem Janem Kuncem
7.listopadu Oslava v sále kina Velké říjnové socialistické revoluce

Zájezd

Ve dnech 2.a3.srpna uspořádalo JZD pro své členy autobusový zájezd na Jižní Moravu a Slovensko.Na Moravě to byl Gottvaldov a Lednice. Na Slovensku Trenčín,kde se nocovalo,Trenčanské Teplice a Bratislava.

Knihovna

Je umístěna v budově mateřské školy a v sezóně se půjčuje 1 x týdně. Knižní fond činí cca 2.300 svazků a je zaregistrováno 84 čtenářů.Činnost knihovny a její poslání je nedostačující,knihovní rada pracuje nedostatečně a dosud není provedena přeregistrace knih.

Kino MNV

Programový plán byl splněn až na únor,kdy se 10 dní nepromítalo pro chřipkovou epidemii.Celkem bylo odehráno 167 filmů ve 245 představeních. Návštěva36.722 občanů.Z akcí,které kino podniklo byla II.filmová přehlídka,na které byly promítány nejlepší současné filmy české,sovětské a západní.

Osvětová beseda

Neupokojila svou činností,pracoval pouze rozhlasový kroužek a kroužek názorné agitace,hlavně v době žní a v průběhu podzimních prací.Také divadelní kroužek neprojevil již po několik roků,žádnou činnost a omezil se pouze na vystoupení několika jedinců při různých oslavách jednotlivou recitací.Poněvadž Osvětová beseda neměla ustanoven řádný výbor,bylo usneseno kulturně - školskou komisí,že výbor budou tvořit kulturní referenti všech masových organizací v obci a předsedou byl jmenován František Hrnčíř č.292.

Zánik zájezdů do divadel v Brně

Značné oblibě se těšily pravidelné měsíční zájezdy do brněnských divadel.V druhé polovině roku 1961 Čsl. státní autodoprava v Blansku odmítala poskytnutí autobusu pro zájezd,takže návštěvníci divadla museli jeti vlakem,což se mnohým zdálo dosti nepohodlné.V tomto roce uspořádán jen jeden a to 13.ledna na hudební komedii P.Burghardta - Ohňostroj.

Dále organizátoru zájezdů p.Janu Holíkovi ,řediteli národní školy zemřela manželka.Tyto příčiny způsobily,že zájezdy se už více nekonaly a tak zanikly.

Tělovýchova

V tomto roce se poměry v tělovýchově zlepšily.Dne 3.května zahájily cvičení ženské složky,4.května mužské.Dne 11.prosince bylo zahájeno cvičení starších žáků.Vede je Karel Nippert ml.č.270.Dne 14.prosince cvičení mladších žáků za vedení Konráda Miloslava č.188.V zimním období se tělovýchova zdárně rozvíjela v adaptované tělocvičně na sokolském hřišti.

Nález Doubravické cechovní knihy

Začátkem listopadu byla nalezena vzácná cechovní kniha krejčovská z let 1836 - 1862,která je cenným pramenem ke studii našich hospodářských poměrů v minulém století.Kniha byla po dlouhou dobu naprosto nezvěstná.Teprve letošního roku podařilo se Josefu Štoudkovi č.260,Rudolfu Svěrákovi č.162 a Rudolfu Řezníčkovi z Doubravice tuto historickou památku nalézt.Kniha byla odevzdána Okresnímu archivu v Blansku,kde je zpřístupněna jak vědeckému bádání tak i zájemcům z řad občanů.

Zápisy za rok 1962 dříve než byly do kroniky napsány byly předmětem jednání ve schůzi kulturně - školské komise i ve schůzi rady MNV a uznány za vhodné napsání do této kroniky.

Gottvald Karel - kronikář