Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XVI.

Pamětní kniha - část XVI.

Předcházející část   Následující část

Rok 1959

V prvních dnech ledna panovalo úplně předjarní počasí.Později se ochladilo,napadlo něco málo sněhu a dostavily se i mrazy.V únoru se však opět oteplilo a byla jen mírná zima a konec měsíce se vyznačoval zcela jarním počasím.Sníh již nenapadl,což mělo za následek nedostatek vláhy v půdě.V polovině března se velmi citelně ochladilo a v noci přišel mráz,který vždy potrval i během dopoledne.Jarní měsíce duben a květen byly poměrně chladné a také beze srážek.V červnu se oteplilo a také zapršelo,což velmi prospělo úrodě.V červenci od 5. do 12. panovala přímo tropická vedra.Měsíc srpen se vyznačoval pravým letním počasím, což mělo velmi příznivý vliv na průběh žňových prací.V září se denní teploty pohybovaly stále nad 20oC.Teprve konec měsíce a teploty klesly pod OoC,takže mrazíky spálily všechny květiny.Po celý říjen pak opět převládalo suché počasí,s letními teplotami ve dne a s mrazíky v noci. také listopad byl poměrně teplý a náhlá změna se dostavila až v jeho poslední třetině.Počasí v prosinci bylo nestálé,proměnlivé,teplé a oblačné.Nejdříve pršelo a s postupujícím ochlazením začal padat mokrý sníh,který se hned rozpouštěl.Z uvedeného přehledu je patrno,že rok 1959měl suché jaro,dosti teplé a vlhké léto,velmi suchý podzim a mírnou zimu s nedostatkem sněhu.

Sovětská raketa letí k měsíci

Sovětský svaz i nadále pokračoval v raketových průzkumech vesmíru a dne 3.ledna byl svět vzrušen zprávou,oznamující vystřelení rakety na Měsíc.V rozhlase jsme sledovali pravidelné relace o průběhu letu této rakety a naši občané s napětím očekávali,jak pokus dopadne.raketa se však v průběhu letu odchýlila ze stanovené dráhy,nedopadla na Měsíc,ale stala se novou oběžnicí Slunce.Věříme,že pokus dosáhnouti Měsíce se v nedaleké budoucnosti jistě podaří.

Otevření nového kina

S opravdovou radostí i hrdostí zaznamenáváme v naší kronice událost pro naši obec nad jiné významnou,to jest otevření nového kina v naší obci.Tím byla zakončena výstavba I.etapy našeho kulturního střediska.
Slavnost se konala 17. a 18.ledna a zúčastnili se jí přední činitelé kraje i okresu a naši občané,kteří zaplnili sál se 420 sedadly do posledního místečka.

Program slavnosti dne 17.ledna 1959:

1. Slavnostní znělka
2. Nástup pionýrů z vlajkami
3. Jan Neruda: Jen dál! - recitace
4. Zahájení a uvítání přítomných
5. Projev předsedy MNV
6. Udílení čestných uznání
7. projevy hostů
8. Předání nového kina Osvětové besedě
9. Projev zástupce místních kulturních pracovníků
10. Zakončení slavnosti promítáním širokoúhlého filmu V PROUDECH čs. - francouzský barevný film

Slavnostní znělku k otevření našeho nového kina složil místní rodák, hudební skladatel a ředitel konzervatoře v v.Jan Kunc.Nerudovu báseň Jen dál! recitovala kandidátka učitelství Ludmila Okáčová.Zahájení slavnosti a uvítání všech přítomných provedl Josef Štoudek,slavnostní projev přednesl předseda MNV Arnošt Souš č.21.

Za hosty promluvili předseda odboru pro školství a kulturu z ONV Jaroslav Fikes a vedoucí tajemník OV KSČ Václav Pohorský.Nové kino předal správci kina Rudolfu Pokornému předseda MNV Arnošt Souš.Za místní kulturní pracovníky promluvil ředitel národní školy Jan Holík.Po zakončení slavnosti Josefem Štoudkem byl promítán první česko - francouzský širokoúhlý film V proudech.

Oslava pokračovala ještě v neděli,dne 18.ledna a před filmovým představením promluvili k mládeži Jan Holík a k dospělým Josef Štoudek.
Všechna filmová představení se promítala zcela zdarma.Před sobotní slavností a po ní koncertovala vojenská hudba z Vyškova.Byly to pro nás všechny slavnostní chvíle,chvíle radosti i hrdosti z dobře vykonaného díla.

Dne 1.ledna převzalo naše JZD mlýn a elektrárnu Rudolfa Řezníčka do svého provozu,když před tím vše měly ve své správě Středomoravské mlýny,pro které byl tento podnik nerentabilní.JZD dodává nyní proud do sítě pro RBR a Rudolf Řezníček se stal zaměstnancem JZD.ve mlýně se mele obilí pouze na šrot.Tím byly zakončeny dosti vleklé tahanice o provoz těchto objektů.

S proškolováním občanstva v civilní obraně bylo v naší obci započato dne 5.února 1959.Školení bylo pravidelné.Instruktorem školení byl ředitel školy Jan Holík.Občané při tomto školení vyslechli přednášky o atomových zbraních,o bojových chemických látkách,o prostředcích protichemické a protiatomové ochraně jednotlivce.o poskytování první pomoci,o zneškodňování bojových zápalných prostředků,o bojových biologických prostředcích a v závěrečné besedě zhodnotili průběh školení a prokázali svoje znalosti.O přednášenou látku projevovali občané živý zájem,což je patrno též z toho,že školení v hojném počtu navštěvovali.

Pětiletý plán výstavby obce

Pro 3.pětiletku na léta 1960 - 1965 byl pracovníky MNV vypracován následující plán výstavby naší obce:
1. Dokončení stavby jeviště kulturního střediska
2. Rekonstrukce mostu přes Svitavu u zastávky
3. Výstavba mostu přes Nešůrku v Plotcích
4. Třízení veřejného osvětlení v nově budované ulici 9.května
5. Dokončení úpravy budovy MNV a zřízení vstupního schodiště
6. Generální oprava národní školy
7. Výstavba spojovací cesty k nově budované čtvrti obce
8. Další akce,které vyvstanou jako nejdůležitější v průběhu pětiletky
Při mnoha těchto akcích je počítáno s dobrovolnou prací všech občanů,kterou již prokázali při výstavbě našeho kina.

Na velikonoce přijel z Kanady Antonín Kříž,který v krátké době již třikrát navštívil svůj domov.tentokráte přijel lodí do Francie,kam pro něho zajel František Kopřiva z Klemova,kterému Kříž zaplatil cestu. Učinil tak z toho důvodu,že Kopřiva ovládá francouzský jazyk,kdežto Kříž zná jen anglicky.Kříž chtěl blíže poznat francouzské zemědělství, a to hlavně také ovocnářství,ježto má v Kanadě ovocnářskou farmu.V Paříži se zastavili u Jaroslava Dvořáčka,který pochází z Doubravice a žije ve Francii již delší dobu i se svou sestrou, která se zde provdala a téměř každý rok se svým manželem tráví dovolenou v Doubravici.Dále zajeli do Chaleté u Paříže,kde se nachází bývalý zdejší občan,nyní francouzský příslušník Bohumil Mencler,který v červenci 1923 odjel do Francie za zaměstnáním a už zde zůstal.V létě 1959 přijel na několik týdnů do Doubravice.Kopřiva s Křížem projeli na své cestě Francií na 8.000 km a po skončeném cestování přijeli oba do Doubravice,kde se Kříž zdržel po 3 měsíce,při čemž procestoval celou republiku.Potom se vrátil zpět do Kanady.František Kopřiva o získaných poznatcích přednášel v mnoha zahrádkářských spolcích a průmyslových závodech.

Ustanovení knihovní rady

V tomto roce byla ustanovena knihovní rada,jejímž předsedou se stal Karel Gottvald,členy pak Rudolf Král,Josef Mikulášek,Ladislav Pavlů a Jaroslav Veselý.Knihovní rada bude pomáhat knihovníkovi místní knihovny Rudolfu Svěrákovi při půjčování ,nákupu a registraci knih tak,aby naše knihovna se opětovně zařadila mezi nejlepší v okrese.

Nová rada Osvětové besedy

V březnu 1959 došlo také k ustavení nové rady Osvětové besedy,jejímž správcem byl MNV jmenován Robert Janků,pokladníkem Josef Muller a členy Jan Holík,Miroslav Přibyl,Jaroslav Opatřil,František Dvořáček, Eduard Sáňka,Rudolf Novák,František Hrnčíř a Okáčová Marie a Ludmila.

Celodenní provoz v mateřské škole

V naší mateřské škole byl dosud jen polodenní provoz,který nevyhovoval zejména maminkám,které jsou zaměstnány a měli ve školce své děti.Odpoledne se o ně neměl kdo starat.Proto byl péčí MNV a okresu zaveden celodenní provoz ve školce,takže děti jsou zde také stravovány,po obědě zde spí a setrvávají zde za dozoru ředitelky M.Loulové a učitelky H.Kovaříkové až do 17 hodin.Kuchařkou byla ustanovena Vlasta Láníková.Školnicí ve školce i nadále zůstává Jarmila Pilátová.

Výstavba našeho JZD

V roce 1959 bylo započato  s úpravou prostor v Klemově u Antonína Štrofa,kde touto adaptací byly zajištěny prostory pro mladý hovězí dobytek na hluboké podestýlce.Dále bylo započato se stavbou porodnice pro prasnice Za brankou,byla dokončena oprava a dostavba kravína, včetně jeho omítnutí z venku,započalo se s hloubením studny ve žlíbku, za stavbou porodnice a byl také otevřen kamenolom JZD Ve žlebě.
Zde je nutno zmíniti se o pracovní morálce našich družstevníků,která rok od roku upadá.Lidi kolektivní práce nezajímá,každý dělá jen to,co musí, ostatní mu neleží na srdci.Vztah ke společnému majetku je nedobrý. Stroje se povalují kolem budov,nikdo se o ně nestará,rezavějí a propadají zkáze.kritický stav se objevil v kravíně,kam nenastoupily dojičky a další pracovnice.Dojnice neměl kdo podojit,nedostaly ani pořádné krmení a tak MNV musel ještě v noci dne 5.listopadu vydat příkaz družstevnicím Svěrákové B.,Jalové B.,Kalové M.,Pokorné M.,Beránkové M.,Sáňkové B., aby ráno nastoupily v kravíně na ranní směnu.Příkaz jim doručili poslanci MNV.Tyto těžkosti potrvají patně velmi dlouho,nebude-li uspokojivě vyřešena otázka odměny za vykonanou práci.

Otevření samoobsluhy v naší obci

V naší obci jsou 2 prodejny Jednoty,ve kterých až dosud bylo možno nakoupiti všechno zboží,a to jak potraviny,tak i zboží průmyslové. Prodejna č.1 byla postupně zadaptována a přeměna na samoobsluhu, která byla dne 21.září 1959 otevřena.vedoucím samoobsluhy,ve které se prodávají jen potraviny, je Jaroslav Kuběna.Z druhé prodejny,kde je vedoucí Božena Klimešová,se stala prodejna průmyslového zboží.nelze však říci,že by samoobsluha šetřila čas,jak hlásá nápis nad vchodem, protože tato jedna prodejna v poměrně malé místnosti dnes již jako jediná prodejna pro celou obec nevyhovuje a stojí zde zbytečné fronty kupujících, zvláště koncem týdne nebo v době,kdy jsou výplaty.O co dříve si sami zboží občané vyberou,o to déle čekají u pokladny,kde je vždy nával,nehledě již k tomu,že mléko se platí u druhého pultu i k tomu, že vedoucí je bystrý a rychlý.

První uvítání do života

K ředě obcí,ve kterých již běžně provádí Sbor pro občanské záležitosti uvítání nových občánků do života,přiřadila se nyní i naše obec.V neděli 21.července 1959 v 10 hod. dopoledne konalo se na MNV v obřadní síni poprvé toto uvítání novorozeňátek,se kterými se dostavily maminky, kmotry a zatím ještě nepočetní občané.
Za zvuků jemné a tlumené hudby představil matrikář Rudolf Svěrák předsedovi MNV Arnoštu Soušovi přítomné maminky,Jarmilu Ryšánkovou a její dcerušku Ivanku a Annu Zábojovou s dceruškou Aničkou.Když předseda hovořil o tom,jaký význam má pro socialistickou společnost každý nový člověk a jak všichni společně se budou starat o dobrý růst,charakter,hmotné a kulturní potřeby obou nově narozených děvčátek,pohnutí se zmocnilo všech zúčastněných a vyvrcholilo pak zvláště,když pionýrky Zdenka Fadrná a Jitka Vernerová popřály malé Ivance a Aničce vše nejlepší a jejich maminkám podaly krásné kytice květů.
Když rodiče stvrdili svými podpisy v pamětní knize ,že vychovají ze svých dětí dobré a čestné občanky a předseda jim předal diplomy,jako trvalou upomínku na tyto slavné okamžiky,přišly maminkám pogratulovat zástupkyně Výboru žen,které jim předaly veliké panenky pro jejich nově narozené dcerušky.
Tak radostně a opravdu důstojně proběhl v naší obci akt prvního vítání děťátek na svět a tak od nynějška budou i u nás vstupovat do života všichni další občánkové,kterým jejich rodiče a všechen náš lid chtějí dopřát šťastný a radostný život v trvalém míru.

Tragické události

Dne 10.února 1959 spáchal sebevraždu Josef Janík,dělník v Adamovských strojírnách,který se v továrně oběsil.Zanechal ženu a dvě nezaopatřené děti.Byl holičem,ale později přešel do továrny.propadl pití a to ho snad dohnalo k sebevraždě.
Dne 15.května havaroval na silnici Za brankou motocyklista M.Blažek z Černé Hory,který byl usmrcen a tandemista B.Štěpánek těžce zraněn.
Dne 15.září havaroval v zátočině pod hřbitovem motocyklista Alois Zukal z Doubravice.On i jeho manželka byli těžce zraněni.
Dne 20.října konal se pohřeb 20tiletého Jana Štoudka,který jako horník tragicky zahynul v uhelném dole v Ostravě.Zanechal manželku a teprve narozené dítě.Pochován je v Ostravě.
Dne 21.října hráli si chlapci Mirek Sedlák,Mirek Konrád a další se zápalkami a udělali si oheň v blízkosti stihu slámy JZD.Oheň se rychle šířil a jen díky včasnému zásahu dospělých nedošlo k většímu požáru, poněvadž stoh byl v blízkosti stodoly a dalších hospodářských budov JZD,které by byly lehly popelem.
Dne 9.listopadu,po lampionovém průvodu na počest 42.výročí velké říjnové revoluce,vystřelovali příslušníci naší armády světelné barevné rakety na náměstí.Jedna raketa nevybuchla.Žáci Jaroslav Záboj,Zdeněk Alexa a Karel Kouřil ji našli a asi za dva dny s ní u hájíčku mezi Doubravicí a Rájcí manipulovali tak,že raketa jim v rukou vybuchla. Utrpěli těžké popáleniny na rukou,v obličeji a mnoho nechybělo k tomu, aby přišli o oči.Léčili se v nemocnici v Boskovicích.

Podaření mládežníci

V poslední době docházelo v naší obci v pohostinství,při zábavách k různým nepřístojnostem a výtržnostem,které pod vlivem alkoholu páchali naši mládežníci Zezula Miroslav,Mikulášek Oto,Podloucký Jiří, Slezák Josef,Hlaváček Josef,Pešl Zdeněk,Svěrák Rudolf a někteří další. Dostatek peněz jim umožňoval vysedávání v pohostinství,opíjení, karban, tropení výtržností a pod.Rodiče těchto chlapců mívali pro jejich jednání mnoho nepříjemností,protože chlapci prováděli svoje povedené kousky i v okolních obcích.Ukázalo se,že dostatek peněz a slabá rodinná výchova přivedla tyto mládežníky na scestí.

Kulturní a osvětová činnost

17.ledna Slavnost otevření nového kina
31.ledna Myslivecký ples
5.února Přednáška Atomové zbraně
9.února Ostatková zábava
10.února Ostatková merenda
12.února Přednáška Bojové chemické látky
19.února Přednáška prostředky protichemické ochrany
22.února Přednáška Včelí produkty ve výživě
24.února Přednáška Poskytování první pomoci
25.února Oslava 11.výročí Února
5.března Přednáška Bojové biologické prostředky
7.března Oslava Mezinárodního dne žen
12.března Přednáška Zneškodňování bojových prostředků
19.března Josefská zábava
27.března Beseda o kopané s filmem
29.března Pomlázková zábava
1.května Prvomájová manifestace s průvodem do Rájce
8.května Oslava 14.výročí Dne vítězství
7.června Oslava Mezinárodního dne dětí
13.června Přednáška s filmem Atom hrozí
28.června Pouťová veselice
7.července Veřejné cvičení Sokola
26.července Oslava 25.výročí založení fotbalového odboru Sokola
5.září Dožínková beseda s tancem
13.září Přednáška Včelí choroba a jejich léčení
28.října Oslava Dne znárodnění
7.listopadu Školní oslava 42.výročí VŘSR
11.listopadu Kurs medového pečiva
21.listopadu Poslední leč
28.listopadu První včelařský věneček
8.prosinci Přednáška O Měsíci
15.prosince zakončení Měsíce československo - sovětského přátelství
20.prosince Beseda s dědou Mrázem
26.prosince Štěpánská zábava
31.prosince Veselý Silvestr

Předání kroniky

Rokem 1959 končím jako kronikář svou práci spojenou s vedením kroniky naší obce a předávám obecní kroniku Karlu Gottvaldovi,který byl na základě rozhodnutí rady MNV ze dne 17.3.1959 ustanoven novým kronikářem obce.
Práci kronikářskou jsem vykonával nejprve ve spolupráci s prof. Antonínem  Machem,který mně připravil záznamy od roku 1918 a později je diktoval mému bratranci,učiteli Leopoldovi Kuncovi.Část záznamů v první knize provedl pak zdejší řídící učitel Antonín Fiala.
Od roku 1936,kdy jsem přišel jako učitel do Doubravice a byl ustanoven obecním kronikářem,prováděl jsem záznamy až do konce roku 1959 samostatně.Snažil jsem se poctivě a svědomitě zaznamenati v kronice vše,co jsem považoval za důležité a podstatné.Vykonával jsem svou práci rád, a to již také z toho důvodu,že jsem se v Doubravici narodil,Své mládí i větší část svého učitelského života zde také prožil.nedostatkem bylo,že za celá léta,po která jsem kroniku vedl,mně nikdo v této práci nepomáhal.Letopisecká komise nebyla ustanovena a tak záznamy a události v kronice mohou býti a snad také i jsou více rázu subjektivního, zapsané tak,jak jsem je sám viděl,poznal,po případě i prožil.myslím,že všichni,kdož budou v kronice číst,naleznou v ní i tak obraz doby z let naší první republiky,jejího rozbití německým fašismem,krutá léta druhé světové války,nového vítězství lidu i budování socialismu - vždy v odrazu naší obce a života našich občanů.O to jsem usiloval a s tím vědomím jsem v kronice události zaznamenával.
Svému nástupci přeji do těžké,odpovědné, ale i radostné práce hojně zdaru a úspěchů.

Jan Holík
obecní kronikář a ředitel školy


Rok 1960

Prožíváme dnes již druhou polovinu 20.století,kterou dějiny jednou nazvou věkem velkých proměn.lidé,kterým je nyní 80 let,viděli ve svém dětství,jak naše země byly protkávány sítí železnic,pokládaných tenkrát za vrchol lidské techniky a vynalézavosti.Čeho se však dožili od počátku tohoto století,rozbilo všechny meze lidské představivosti: divy elektřiny, automobil,letadla,rozhlas a televize,raketové střely,umělé družice,první pokusy o let do vesmíru,atomová energie,mechanizace,automatizace, paprsky a léčivá záření,umělé hmoty,biochemie se svými úžasnými výsledky ve výživě a výrobě léčiv.To všechno způsobilo a bude dále působit obrovskou změnu ve formách lidské práce,životního stylu a sociální organizace života.Jaký propastný rozdíl mezi životem dnešním a životem před 50 lety.V obrovských továrních městech žijí  dnes na společných pracovištích většinou dne,ba někde i v noci tisíce lidí spjatých společnými zájmy a stejným způsobem života.Převratné proudy procházejí i naší vlastí vytvářejíce novou skutečnost platnou pro všechny její občany.
Z rozhodnutí MNV ze dne 17.března 1960 byl jsem ustanoven kronikářem s roční odměnou 200,- Kčs.Narodil jsem se r.1912 v Krásensku okr.Vyškov.Pracuji jako elektrosvářeč v národním podniku Českomoravská Kolben Daněk v Blansku.Do zdejší obce jsem se přistěhoval roku 1956.

Po skončení studia na pražské Vysokém učení technickém na fakultě radiotechniky v Poděbradech,dne 18.ledna v aule Karolína v Praze byl promován na inženýra pan Leoš Filouš,bytem č.5, rodák z č.200.
Z dřívějších promocí uvádím ing.chemie Josefa Kalíka z Klemova, MUDr Evy Kopřivové z Klemova č.304,MVDr Zdeňka Nevřivy č.32.

Počínaje dnem 1.února byl zaveden nový autobusový spoj ČSAD Blansko - Rájec - Boskovice s průjezdem přes naši obec.Zastávky u holešínského rozcestí a na Náměstí.Jízdné do Blanska 4,- Kčs,do Boskovic 3,- Kčs.

Dosavadní tajemník Oldřich Zezula č.208 byl od 16.února zproštěn této funkce a na uvolněné místo tajemníka MNV nastoupil Josef Štoudek č.260.

Počínaje dnem 26.března byl znovu zahájen provoz v Hotelu,který krátkou dobu před tím byl uzavřen v důsledku zde prováděných oprav. Místo dosavadního vedoucího a majitele Bedřicha Janků nastoupil nový vedoucí Václav Nečas z Ivaně okr.Mikulov.

Na základě usnesení ÚV KSČ ze dne 13.a14.ledna 1960 byla provedena přestavba územní organizace státu.Území republiky bylo rozděleno na 10 krajů a 108 okresů.Blansko je součástí kraje Jihomoravského se sídlem v Brně,který tvoří 14 okresů.Nový okres Blansko zahrnuje stávající okresy Blansko a Boskovice,část okresu Tišnov,Moravské Třebové a Svitavy.Má 165 obcí na rozloze 962 km2 a 99.000 obyvatel.Charakter nového okresu je průmyslově - zemědělský. Severní hranici mezi krajem Jihomoravským a Východočeským (okr.Svitavy),západním sousedem je okres Žďár,jižním Brno - venkov a Vyškov,východní hranice je totožná s okresem Prostějov.

K 15.výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou,vešla v život akce zvelebení našich měst a obcí dobrovolnými pracovními brigádami.Za tou příčinou ve dnech 26.a27.března byla vyhlášena celostátní národní směna.U nás tato akce probíhala takto: žactvo národní školy v sobotu za vedení svých učitelů provedlo úklid v kaštanech,u zastávky  v sadě na Tyršově náměstí.Tohoto dne se brigádnicky na úklidu zúčastnilo 202 občanů včetně žactva.Druhý den v neděli,občané v počtu 92 osob odpracovali na úklidu obce v prostoru JZD a porodny Za brankou 424 hodin.

Dne 28.března provedli lékaři ze zdravotního střediska v Rájci ve zdejší ošetřovně povinné očkování dětí proti obrně a to ve věku od 2 měsíců do 14 let.

I.ples železničářů

Dne 13.února zdejší železničáři uspořádali v tanečním sále kulturního domu svůj ples.Účast na plese byla velmi dobrá.Jakým způsobem bylo naloženo s výtěžkem plesu přinesly okresní noviny Nový život tuto zprávu: Dar železničářů Doubravice.Hlavním obdarovaným je mateřská škola,která dostala 1.140,- Kčs na zakoupení elektrické pečící trouby.Dále je 200,- Kčs určeno na gramofonové desky pro místní kino a 140,- Kčs výboru žen.Zbývajících 1.000,- Kčs bude postupně použito k veřejným účelům.Doubravickým železničářům patří za jejich krásný čin dík.

První automat na krmení

První automat na mokré krmení.Pod tímto titulkem přinesly zprávu z Doubravice okresní noviny Nový život článek doslovně takto:

JZD v Doubravici zahajuje na počest slavného výročí osvobození naší vlasti první automatický výkrm prasat s použitím mokré směsi.kromě mokrého výkrmu zůstane v provozu i stávající samokrmuška se suchou směsí,takže celkový stav 200 prasat bude si kromě mokrého krmení doplňovat i potřebu sušiny.Tento způsob samovýkrmu je druhým v Jihomoravským kraji.Družstevníci v Doubravici při zavádění nové technologie těžili za vydatné pomoci odboru zemědělství ONV v Blansku a ve spolupráci s STS se jim podařilo potřebné zařízení instalovat v krátké době 4 dnů.Ukázali,že když se chce ,jde to i bez závazku.Nyní jsou zvědaví,kdy se podaří tento způsob samovýkrmu zahájit v JZD Chrudichromy.

Po oslavách 1.máje a 15.výročí osvobození naší vlasti prožíváme další událost tohoto pro náš stát tak významného roku.Volby do národních výborů všech stupňů.Rada MNV ve své schůzi,konané 21.dubna stanovila pro naši obec 21 volebních obvodů a jmenovala z řad občanů místní volební komise.v době předvolební kampaně se všemi voliči jednotlivých volebních obvodů byly uspořádány předvolební schůze.

Po skončení dílčích schůzí jednotlivých volebních obvodů uspořádal MNV veřejnou schůzi voličů,na které se představili jednotliví kandidáti se svým volebním programem.V rámci předvolební kampaně v sobotu 28.května v odpoledních hodinách navštívil naši obec poslanecký kandidát do Národního shromáždění za volební obvod Blansko ministr vnitra Rudolf Barák.

První zasedání nového MNV

Konalo se dne 23.června v sále kulturního domu.Program zasedání:
1) Zahájení
2) Volba mandátové komise
3) Slib nových poslanců MNV
4) Zpráva mandátové komise
5) Volba předsedy MNV,tajemníka MNV,členů rady a předsedů komisí
6) Projev vedoucího delegace OV KSČ a ONV
7) projednání zprávy v rozpočtu národního výboru a referát o hlavních úkolech nového MNV
8) Diskuse
9) Projednání a schválení pracovního plánu na II.pololetí 1960
10)Usnesení a závěr

Na rozhodování o všech záležitostech,spadajících pod pravomoc národních výborů se zúčastní daleko větší počet občanů než dříve.Vedle zvolených orgánů jsou to zejména stálé komise,v nichž zasedají nejzkušenější a nejváženější pracovníci příslušného odboru.Byly zřízeny tyto komise:

1) Komise plánovací
2) Komise finanční a rozpočtová
3) Komise zemědělská
4) Komise kulturně - školská
5) Komise pro výstavbu
6) Komise sociálně - zdravotní
7) Komise pro místní bezpečnost
8) Komise pro místní hospodářství
9) Komise pro obchod a zásobování
10)Sbor pro občanské záležitosti

Brigáda socialistické práce v JZD

Orgán OV KSČ a rady ONV v Blansku Nový život ze dne 3.6.1960 Traktor ZD přinesl na titulní straně článek z Doubravice,který zde uvádím v doslovném znění:a počest voleb vstupují do soutěže o titul brigáda socialistické práce.Rozvoj zemědělské výroby je z velké výroby závislý na uvědomělé tvůrčí a iniciativní snaze pracujících projevující se v socialistické soutěžení.Jednou z nových vyšších forem soutěžení kolektivů o získání titul Brigáda socialistické práce JZD.Tuto skutečnost si plně uvědomil kolektiv žen v živočišné výrobě JZD Doubravice a na počest slavných dnů květnových a na počest blížících se voleb rozhodli se přihlásit do soutěže o titul.Tento kolektiv se zavázal,že docílí na svých pracovištích lepších výsledků než CVFP.

Asijský mor u bažantů

V měsíci květnu byla ze Lhoty Rapotiny do prostoru naší obce přenesena nebezpečná infekční nemoc Asijský mor.Nemoc tato v krátkém čase se rozšířila mezi bažanty právě v době hnízdění.Stav bažantů byl touto nemocí velmi zdecimován.Jak byla tato nemoc nakažlivá svědčí ta okolnost,že byla přenesena i na domácí drůbež,která rychle hynula.Vyskytla se asi v pěti případech u chovatelů drůbeže v Plotcích a to hlavně tam,kde majitelé nějakým způsobem přišli do styku s uhynulým bažantím kusem,např.vytrhali z něho péra a donesli domů. Jediná a radikální ochrana byla vakcinace drůbeže,které v napadené části obce bylo provedeno.

Doprava poštovních zásilek

Počínaje dnem 1.června začaly se dopravovati poštovní zásilky zdejšího poštovního úřadu autem Čsl. pošty z Blanska,místo dřívější dopravy osobními vlaky.Nové opatření usnadňuje službu zaměstnanců zdejší pošty.Dosud za každého počasí musel zaměstnanec pošty čekat ráno s dvoukolovým vozíkem u osobního vlaku.Odpoledne opět tím samým způsobem poštu dopravit k osobnímu vlaku.
Na poště je umístěna automatická telefonní ústředna a veřejná telefonní hovorna.Mimo doručování poštovních zásilek činnost úřadu spočívá ve vybírání poplatků od radiokoncesionářů.Veškeré tiskoviny odebírané v Doubravici, Kuničkách a Holešíně rozšiřuje Poštovní novinová služba.Vede v evidenci a vyplácí každý měsíc důchodcům důchod.Mimo to vybírá poplatky za čištění komínů a vyplácí majitelům krav za odvod mléka.

Oprava kostelní věže

Ve dnech 8.a9.června byl klempířem p.Boucníkem z Doubravice č.129 z věže kostela snesen starý kříž a báň pod křížem.Na spodní části byl v plechu vyryt nápis 186/890 Anton Odehnal klemper, na straně druhé pokračování nápisu, ze Lhoty Rapotiny pracoval zde z Boskovic 1890. Ve staré báni nebyly nalezeny žádné písemné památky a do nové též žádné písemnosti nedány.Nový kříž a báň z měděného plechu dle pokynů Státní památkové správy zhotovil klempíř p.Boucník a v září opět umístil na věži kostela.

V neděli 3.července v Praze na Strahovském stadioně vyvrcholila dosud největší přehlídka Čsl.tělovýchovy k jejímuž zdaru přispělo 20cvičenců Sokola z naší obce a to 4 hoši a 16 děvčat za vedení cvičitelky Marie Filoušové č.6.Mimo tyto cvičence ze Sokola cvičili v Praze ve Spartakiádních dnech z naší obce někteří příslušníci státních pracovních záloh,členové ROH a ze Svazarmu.II.spartakiáda v Praze

Infekce tyfu

Začátkem srpna vypukl v naší obci tyf u dětí Jana a Františka Stloukala č.126,u Jany Klimšové č.73.Z dospělých osob postižen touto nemocí Antonín Plch č.125,který velmi dlouhou dobu byl léčen v Brně - Bohunicích a děti v okresní nemocnici v Boskovicích.

Motocyklové neštěstí

Dne 9.srpna kolem 20 hod na silnici v místě zvaném Za brankou došlo k tragické dopravní nehodě 19letého Otty Mikuláška z Doubravice č.149 a tandemisty Ladislava Staňka z Boskovic.Mikulášek vjel do zatáčky silnice nepřiměřenou rychlostí,kterou nezvládl a následek byl ten,že s z motocyklu byly oba vymrštěni a Staněk,který narazil hlavou na patník,byl na místě zabit.Mikulášek vyvázl téměř bez zranění a dne 16.září se za svůj trestný čin zodpovídal při výjezdním zasedání blanenského okresního soudu,které se konalo v sále kina v Doubravici,kde se účastnilo přes 600 osob,z nichž byla převážná většina samotných řidičů.Zde byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 25 měsíců.

II.mezinárodní veletrh v Brně

Ve dnech 11.až 25.září konal se v Brně II.Mezinárodní strojírenský veletrh.Strojírenské výrobky vystavovalo na 560 podniků a 30 evropských a zámořských států.Mnoho občanů z naší obce si nenechalo tuto jedinečnou příležitost ujít a veletrh shlédlo.

Návštěva z USA

U příležitosti konání II.celostátní spartakiády přiletěl dne 28.června do Prahy zdejší rodák p.František Král,dnes severoamerický státní příslušník.Po shlédnutí spartakiádních cvičení a prohlídce Prahy,přijel do Doubravice ke svému bratru Rudolfu Královi továrnímu dělníkovi č.237. Letos p.Františkovi Královi bylo 75 roků a od svého odjezdu do Ameriky v říjnu roku 1911 nikdy ve své staré vlasti nebyl až teprve teď po 49 létech.Mluvil správně česky a v Doubravici si na všechno pamatoval.Měl zde pronajato řeznictví v č.9.Dle jeho vyprávění jeho začátky nebyly v Americe nejhezčí.Velmi mu usnadňovalo začáteční pobyt znalost německého jazyka,který dokonale ovládal.Většinu života strávil v New Yorku mimo krátký čas,kdy  pracoval na americkém venkově.Pracoval jako dělník v železničních závodech,v automobilce,v továrně na kola i při sklizni tabáku.Později si najal obchod s řeznicko-uzenářskými výrobky a nakonec se osamostatnil jako řezník-uzenář.Oženil se s americkou Češkou.Jest činný v americkém Sokole a předsedou klubu Moravan,který jest jedním z nejaktivnějších českých spolků v celé Americe.

Volby výboru žen

Volba byla provedena dne 23.září.Za předsedkyni nového výboru byla zvolena učitelka Věra Péhalová č.305.Nový výbor žen čítá 22 členek a 21 aktivistek.V diskusi vystoupilo 12 žen.Celková rozprava byla zaměřena na plnění úkolů v JZD.Závazky,které byly na této schůzi uzavřeny týkaly se hlavně vybírání brambor a sklizně řepy.V závěru byla schválena resoluce valnému shromáždění Organizace spojených národů na likvidaci kolonialismu a úplnému odzbrojení.

Hubení potkanů

Z příkazu zdravotního odboru ONV v Blansku byla ve dnech 26 září až 1 října v naší obci Technickou a zahradní správou města Brna,Údolní 5,provozovna Veveří 12,provedena deratisace(hubení jedem) potkanů.Hubení bylo povinné a každý majitel domu ho musel nechat provést.Poplatek za hubení byl 7 Kčs a musel ho každý majitel domu zaplatit ať hubení bylo prováděno či nikoliv.

Návštěva sovětských turistů

Na závěr měsíce českoslov.-sovět. přátelství,ve spolupráci s okres. výborem Svazu Čsl.Sovět. přátelství a v dohodě s místní odbočkou SČSP dne 27.listopadu ve 14 h přijela do naší obce v počtu 11 osob skupina sovětských turistů z města Elektrostalu v Moskevské oblasti.Po uvítání předsedem MNV s.Vladíkem a předsedem místní odbočky SČSP s.ing.dr.Péhalem a prohlídce obce byla s hosty v hotelu Jednota uspořádána beseda.sovětští hosté vykonali též navštěvu v několika rodinách,kam byli pozváni a v upomínku se zapsali do této kroniky.

Výkup ovoce

Při letošní bohaté úrodě jaderného ovoce bylo ve zdejší obci státním obchodem ovocem a zeleninou z Boskovic vykoupeno 495g jablek.výkupní ceny se pohybovaly od 0.50 do 2 Kčs za 1kg.Výkup prováděl p. Frant.Kopřiva č.304.

Röntgenové vyšetření plic

Dnem 9 září byla v okrese blanenském zahájena velká akce röntgenové vyšetření plic snímkem na štítě.Akce probíhala v závodech a územních zdravotních střediscích.Byla prováděna za účelem,aby byly odhaleny dosud nejasné a skryté formy TBC a zhoubných nádorů.Röntgenování bylo povinné u všech osob od 15 roků a provádělo se zdarma.Osoby,u kterých byly objeveny příznaky plícní choroby byly dále zdarma léčeny.V naší obci tato akce byla provedena ve dnech 28 listopadu až 1 prosince většinou v odpoledních hodinách a to napřed u žen a u mužů v posledních dnech,v pojízdné rtg.stanici,která stála na prostranství za budovou MNV směrem do Plotků.Ti občané,kteří byly röntgenování v závodech kde pracují,snímkování se už zde neúčastnili,ale museli donésti potvrzení.

Výstavba v obci

Největší úsilí ve výstavbě bylo věnováno k dobudování kulturního domu,kde se pokračovalo ve výstavbě jeviště a šaten.Stavba jeviště a přilehlých šaten byla provedena téměř pod střechu.Mimo výstavbu kulturního domu byly provedeny ještě jiné zvelebovací akce: úprava veřejného prostranství a parků,čištění rybníků a oprava studní,oprava místních komunikací,úprava ve školách,oprava místního rozhlasu,úprava kolem budov JZD,úprava potoků na lukách,vysázení 300 ks akátů.
V tomto roce panoval v soukromé výstavbě značný stavební ruch.Byly postaveny v hrubé stavbě tyto nové domky.V Dolní ulici Josef Zezula č.155,v ulici 9.května Josef Pilát č.321 a Karel Gottvald č.322.V Klemově Josef Valášek č.332.Dále se v tomto roce pokračovalo v dodělávání domků dříve postavených,prováděny přístavby a adaptace starších domků.Soukromá výstavba je značně brzděna nedostatkem stavebního materiálu.

Nové okresní noviny

K 19.březnu v den ustavující stranické konference nového okresu Blansko vyšlo první číslo nových okresních novin Nový život,které vydává okresní výbor KSČ a rada ONV.Noviny vychází týdně a přináší zprávy nejen zemědělské.ale ze všech úseků hospodářství,kultury a sportu celého okresu.Dřívější tzv.vesnické noviny měly název Zítřek Blanenska a vycházely týdně od roku 1949.

Skladatel Jan Kunc

Tento název knihy od Zdeňka Zouhara,kterou v březnu vydala Universitní knihovna ve Státním pedagogickém nakladatelství v Praze. Dílo vzniklo ze tvůrčí podpory českého hudebního fondu.Autor připisuje knihu skladateli Janu Kuncovi s přáním,aby tato monografie,která je bilancí jeho celoživotního úsilí a práce byla mu ještě posilou k dokončení všech jeho plánů.Kniha má tyto části: Věnování,Předmluva,Část textová.
Část přehlednou,která je rozdělena do kapitol: Skladby,Články,Varia, Rejstříky,Resumé,Přílohy a Fotografie.Pro nás je nejzajímavější část textová s kapitolami: V Doubravici (do roku 1894),V Brně za vzděláním (do roku 1903),Vzlet (do roku 1918),Intermetzo (do roku 1923),Čtvrť století v čele konzervatoře (do roku 1935),Podzim života (od roku 1945),Závěr.Hudební skladatel Jan Kunc je rodák z č.89 na Náměstí svobody.