Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XV.

Pamětní kniha - část XV.

Předcházející část  Následující část

Rok 1956 

V lednu po velmi teplých týdnech nastalo vyjasnění spojené se silnými mrazy.Kruté mrazy potrvaly mimo některé mírnější dny přes celý únor.Koncem ledna napadl sníh a vytvořil sněhovou pokrývku nevelké síly.Silnější sněžení nastalo až v únoru.Také březen se vyznačoval studeným počasím.Studené počasí s častými nočními mrazíky,s častými nočními mrazíky,se sněhovými a dešťovými přeháňkami potrvalo do 22.dubna.V prvých květnových dnech potrvalo chladnější počasí,na to však brzy nastalo všeobecné oteplení.Květen a další letní měsíce měly suchý a teplý ráz.Podzimní měsíce se vyznačovaly opět suchým a teplým počasím.V listopadu se střídala teplá a deštivá období se suchými a mrazivými.Po celý prosinec panovalo oblačné a mimořádně teplé počasí.

Rekonstrukce elektrické sítě v naší obci

Naše obec byla jednou z prvních obcí v kraji,která měla elektrické osvětlení.Bylo to zásluhou mlynáře Rudolfa Řezníčka,který při svém mlýně na řece Svitavě vybudoval i malou elektrárnu,která zásobovala proudem nejen naši obec,ale i obce okolní – Oboru,Bořitov a Černou Horu.Celou elektrickou síť udržoval sám mlynář Řezníček,který později již nemíval dosti finančních prostředků pro údržbu této sítě.Elektrické zařízení,zejména vedení a veřejné osvětlení po obci zastaralo,zchátralo a bylo i nedostačující,nehledě již k tomu,že v síti bylo pro osvětlení napětí 120 V.Toto zařízení zdědil po svém otci syn Rudolf řezníček ml. a ten po znárodnění mlýna i elektrárny musel obojí předati nár.podniku Středomoravské mlýny,jichž se stal zaměstnancem.Naše obec byla pak zapojena na Rosicko-brněnský rozvod s napětím v síti 220 V – 380 V. Bylo jasné,že musí u nás dojít k rekonstrukci celé sítě a celého elektrického zařízení.Stalo se tak počátkem roku 1956.Rekonstrukci prováděli mladí učni se střediska v Jevíčku,kteří bydleli v hotelu.Během půlroku vyměnili v obci celé vedení i mnohé stožáry a pouliční osvětlení podstatně rozšířili.Občané i pak vlastním nákladem prováděli rekonstrukci přípojek i osvětlení ve svých domech.

Lípa v Klemově

V Klemově,při silnici vedoucí na Oboru,před domem Hermy Bajerové, rostla po 450 let obrovská lípa.Byl to krásný strom,s mohutným kmenem a velmi rozsáhlou korunou.Občané z Klemova na tuto lípu byli obvzláště pyšní,protože byla opravdovou ozdobou celé této malé osady.Byla také chráněna Památkovým úřadem.Zub času však na ní po dlouhá staletí hlodal a tak ji rozrušil,že jí hrozilo rozlomení i přes to,že její mohutné větve byly staženy mocnými železnými pásy.bylo proto rozhodnuto,že bude poražena.Tato okolnost přirozeně přilákala četné zvědavce,kteří toho však mnoho neviděli,protože se kácelo postupně,po větvích až ke kmeni.Byla z ní pěkná hromádka dřeva.Větve dostali ponejvíce občané z Klemova,dřevo bylo prodáno,něco obdrželi ti,kdož lípu káceli a část kmene snad získal nějaký sochař pro své řezbářské práce.

Regulace potoka Nešůrky

Dne 10.července zahájili pracovníci závodu Hrazení bystřin v Jevíčku opětovně práce spojené s regulací našeho potoka Nešůrky a tak se zase tato výstavba pohnula trochu dopředu.Od roku 1953 se v této práci nepokračovalo.Práce jest zahrnuta do investičního plánu výše uvedené firmy.Občané Hybešovy ulice,kteří bydlí v této ulici budou zregulovaný potok udržovati v pořádku a nebudou jej znečišťovati odpadky.

Oprava kostela

Koncem měsíce června bylo započato s opravou místního kostela.Opravu prováděli za odborného dozoru a přispění Stavebního podniku města Brna brigádníci z celé farnosti.Ti nejprve pomohli dvěma tesařům z uvedeného podniku postavit lešení kolem věže.Postavili je za 3 neděle za pomoci sloupků,žebříků a fošen.Vše drželo pohromadě 850 železných kramlů.Lešení kolem kostela se stavělo etapovitě na třikrát.V červenci bylo započato s okopáváním staré omítky a čištění zdí,které místní požárníci před započetím nahazování za pomoci stříkaček řádně navlhčili.Vodu táhli ze Svitavy a také z farské studny.Potom bylo přikročeno teprve k omítání.je zajímavo,že ve zdivu kostela jsou cenné zbytky gotických a románských hlavic,které zedníci při výstavbě kostela r.1717 zpracovali jako stavební materiál.nejsou tady pravdivé názory mnohých občanů,že kostel byl vystavěn z kamene,získaného z rozvalin z bývalého hradu.Zástupci Památkového úřadu,kteří zdivo prohlíželi chtěli,aby uvedené hlavice byly jako cenné památky ze zdiva vydány,ale nedošlo k tomu a vše zůstalo jako dříve.Tyto památky na původní kostel jsou vezděny zejména kolem vchodu do sakristie a pak ze strany starého hřbitova.

Při omítání kostela pracovalo mnoho zedníků z Doubravice i z přifařených obcí.Bylo spotřebováno na 120q vápna a přes 700q písku.Opravena byla také zeď u farské zahrady,od fary ke škole,vyměněna krytina nad jednou sakristií a nad druhou přeložena.Místnost pro nočního hlídače,která byla u vchodu na starý hřbitov byla rozbořena a vchod rozšířen a nově upraven.Také zídka u tohoto vchodu byla opravena.všechny tyto práce byly skončeny  začátkem listopadu.celková oprava kostela si vyžádala nákladu 77.682,- Kčs.Peníze na tyto práce byly získány sbírkami mezi farníky,kteří při opravě kostela odpracovali bezpočetné hodiny zcela zdarma.V srpnu 1954 byla opravena plechová krytina na obou věžích a střechy natřeny červenou barvou.

Provedení kanalizace

Část Dolní ulice ,v úseku od Machatkových až k potoku Nešůrce neměla kanalizaci.Poněvadž došlo k válcování silnice,domluvili se občané této části ulice a ještě před válcováním silnice svépomocí zde kanalizaci v délce 120m sami provedli.Roury a ostatní potřebný materiál pro tyto práce zajistil Místní národní výbor.Celá část ulice získala na vzhledu a občané mají radost ze společně vykonané práce.

Válcování silnice přes obec

Dne 17.července bylo započato s válcováním okresní silnice od Rájce přes naši obec, až na hranice okresu Boskovice.Byl to jeden z nejhorších úseků silnice snad na Blanensku vůbec.Automobilisté se mu vyhýbali a raději jezdili do Boskovic zajížďkou přes Černou Horu a Skalici.Válcování silnice však nebylo provedeno odpovědně.Pracovníci, kteří úpravu prováděli, navezli na povrch uválcované vozovky spousty žluté, mazlavé hlíny, která měla spojit štěrk v tvrdý povrch.Hlíny však bylo mnoho a tak se nově uválcovaná silnice za podzimních plískanic proměnila v nekonečné moře bláta, takže nebylo možno na ni vkročit.Silnice byla pak špatnější jako před válcováním.Na úsek před kravínem JZD v Dolní ulici museli přijet s parním válem ještě jednou, a to až z Tišnova, protože tento úsek byl úplně jako na vodě.Občané, bydlící v Dolní ulici a na náměstí podél této silnice, měli své domy od projíždějících aut nahozeny žlutým bahnem ze silnice až po okna.Chodci před přijíždějícím autem vždy utíkali a skrývali se do domů, aby je řidič auta také žlutou mazaninou nepostříkal.Obec již léta usiluje o asfaltový povrch této silnice a snad v nejbližší budoucnosti se asfaltové silnice dočkáme, jak to odpovědní okresní činovníci i náš poslanec s.Rudolf Barák představitelům naší obce slíbili.Pokud jde o úpravnost a vzhled naší obce, máme toho ještě mnoho a mnoho doháněti.

Kulturní činnost

 • 14.ledna Požárnický ples v kulturním domě
 • 28.ledna Myslivecký věneček v hotelu
 • 4.února Přátelský večer s udělováním odměn členům JZD
 • 29.ledna Estrádní odpoledne svazáci z Blanska
 • 8.února Přednáška Zásady krmné techniky
 • 11.a13.února Ostatková merenda
 • 25.února Vítězný únor přednáška
 • 8.března Oslava MDŽ v kulturním domě
 • 31.března Paní Marjánka matka pluku,divadelní hra
 • 1.května Prvomájová manifestace v Rájci
 • 8.května Oslava Dne vítězství
 • 1.červen Oslava MDD,projevy,recitace,písně
 • 24.červena Pouťová zábava
 • 16.července Velký letní karneval na hřišti
 • 28.srpna Relace k 12.výročí Slovenského národního povstání
 • 27.října Relace ke Dni znárodnění
 • 7.listopadu Oslava 39.výročí VŘSR,slib pionýrů
 • 24.listopadu Kateřinská zábava
 • 15.prosince Estráda Pod slováckým nebem
 • 31.prosince Silvestrovský večer 

 

Rok 1957 

Počátkem ledna jen krátce mrzlo,ale zima nebyla nikterak prudká.Sněhu z počátku nebylo a tak vítr vířil kotouče prachu.Počátkem února byly teploty nad nulou.Jarní počasí trvalo i v druhé polovině února, kdy rozkvetly sněženky a objevily se i kočičky a jehnědy.Začátkem března pršelo a teploty se pohybovaly nad nulou.V dubnu se střídaly teplé dny s mrazivými,ale teplé počasí převládalo.Koncem dubna a první polovina května se vyznačovaly velikým suchem a z počátku i značnými mrazíky,které poškodily květy stromů.Celkově možno říci,že léto bylo chladné a suché.Chladné počasí trvalo i v srpnu,kdy hodně pršelo.Deště se protáhly do září,což ohrozilo hladký průběh podzimních prací.První týden v říjnu přišli mrazíky.Potom se počasí ustálilo a bylo také poměrně teplo a to až do konce listopadu,kdy přišel náhle mráz.Prosincové mrazy neměly trvání.Sněhový poprašek vždy zmizel a vánoce byly bez sněhu i mrazu,neboť teploty vystoupily nad nulu.

Převzetí hřbitova do správy obce

Počátkem roku 1957 převzala obec do své správy místní hřbitov,jehož správcem byl ustanoven Rudolf Svěrák č.162.V únoru přestal vykonávat práce hrobnické dosavadní hrobník František Štoudek a to ze zdravotních důvodů.Obec se proto snažila získati nového hrobníka. Na výzvu v místním rozhlase se přihlásil občan Josef Blažek č.51 a rada MNV jej za hrobníka ustanovila.Hrobnické práce však nevykonával,jelikož s tím nesouhlasila jeho manželka a dcera.Tak byla obec bez hrobníka.Byla to vážná situace,poněvadž právě v ten čas zemřel Jindřich Kubín,známý včelař,zahrádkář a řemeslník a neměl mu kdo vykopat hrob.Této práce se pak ujali občané František Alexa a Jan Vitouch.Hned na to následovaly dva pohřby.Kopání hrobů pak převzal úplně povinnosti hrobníka na sebe Rudolf Svěrák a stal se tak nástupcem Františka Štoudka.

Návštěva z Kanady

Na Nový rok přijeli z Kanady na návštěvu zdejší rodáci,manželé Antonín a Marie Křížovi,kteří se do Kanady odstěhovali před 22 lety.Antonín Kříž byl zde posledně na návštěvě v roce 1949.V Kanadě měli v Rimbay obilnářskou farmu,kterou nyní převzal jejich syn.sami si zakoupili ovocnářskou farmu v Orestonu.Do republiky přicestovali letadlem přes Grónsko do Antverp a odtud do Prahy.Občané projevovali velký zájem o pohovory s nimi,neboť byli zvědavi na poměry a život lidu v Americe a v Kanadě.

Kulturní dům ve správě Sokola

MNV předal kulturní dům do správy TJ Sokol,aby byl zajištěn pořádek a nutná údržba všech místností.Korporace,které mají v kulturním domě své podniky platí za úklid Sokolu.Stav je však takový,že kulturní dům již naprosto nevyhovuje svému účelu a bude nutná jeho úplná přestavba. Nejprve však je třeba dokončit výstavbu nového kina a jeviště.Tato výstavba pěkně pokračuje,díky občanům,kteří zde pracují.

Založení včelařského spolku

Dne 13.ledna 1957 byl založen z popudu učitelů Jaroslava Pernice a Václava Louly včelařský spolek.Dne 3.února 1957 byla v hostinci u Opálků ustavující členská schůze,na které byl předsedou zvolen Osvald Opálka č.54.Dalšími členy výboru byli zvoleni: Fr.Kopřiva,Fr. Smrčka, Fr. Tomášek,J.Pernica,V.Loula,A.Alexa.A.Plch,R.Kočvara ml.,A.Svoboda, Fr.Šafránek,J.Kunc.Z Holešína pak Jan Vladík a Jar.Vaněk.Během tohoto roku konal spolek 3 přednášky z oboru včelařského a promítal včelařské a ovocnářské filmy.Včelaři také vysázeli 1.500 sazenic akátu.

Pohostinství u Opálků

Hostinec u Opálků č.54 byl na jaře uzavřen jako soukromý podnik.Teprve 2.listopadu zde bylo zřízeno Pohostinství komunálního podniku z Blanska tak,jak tomu je v Hotelu a u Jeřábků v Klemově. Vedoucím Pohostinství se stal dosavadní majitel Osvald Opálka.

Den voleb – 19.květen

Volební místnost byla v sále kulturního domu.Průčelí sálu bylo vkusně vyzdobeno.Pod státním znakem bylo heslo:Hlas pro kandidáty NF je hlasem pro mír a socialismus.V květinové výzdobě byla zasazena volební urna,do které voliči již od 7 hodin ráno vkládali hlasovací lístky.

 Při volbách byli v jednotlivých volebních obvodech zvoleni:Tomášková Filomena č.281,Kalík Josef č.7,Fránková Olga č.18,Štoudek Jaroslav č.259,Zezula Oldřich č.208,Souš Arnošt č.21,Ptáčník Emil č.131, Kučera Josef č.152,Hasoň Josef č.232,Štoudková Paraska č.175,Novotný Karel č.225,Staněk Stanislav č.271,Fojt Jan č.120,Zezula Josef č.155,Muller Josef č.216,Vitouch Bedřich č.295,Vladík Josef č.269.

Do ONV byl zvolen Jan Němeček č.118 a do KNV Rafael Skoták z Rájce. Ve volbách fungovalo agitační středisko,jehož vedoucím byl Karel Břoušek č.114.Předsedou MNV na další volební období byl zvolen Arnošt Souš č.21,tajemníkem zůstává Oldřich Zezula č.208.

Asfaltování silnice

Již od 20.února naváželi zaměstnanci silniční správy na naše náměstí drť,která byla určena pro asfaltování silnice od Rájce přes Doubravici ke Lhotě Rapotině.S vlastním asfaltováním bylo započato až počátkem června.Práce s tím spojené šly poměrně rychle,neboť asfalt kladl na silnici speciální stroj a zdálo se jakoby rozvinoval po silnici černý koberec.Asfalt dělníci vařili ve štěpnici u zastávky.Chybou bylo,že zemědělci po čerstvém asfaltu ihned jezdili s povozy.Kola i podkovy koní asfaltový koberec porušovaly.Po dlouhém čekání získala tedy obec konečně asfaltku,čímž se velmi prospělo občanům bydlícím podél silnice,zejména v Dolní ulici,kteří pro zvířený prach nemohli prakticky otevírat vůbec okna.K úplnému vylepšení však dojde teprve tenkrát,až bude provedena úprava silnice od asfaltového koberce k chodníkovým obrubnicím,což zatím není hotovo,čímž vzhled ulice velmi utrpěl.Chybí také vydláždění chodníků.

Získávání rolníků do JZD

Od založení JZD v naší obci neustále političtí činitelé místní i okresní v úsilí získati do družstva všechny veliké výkonné rolníky v obci,aby se družstvo upevnilo,stalo většinovým a aby v něm opravdu byli ti,pro něž bylo založeno,naši rolníci.Ti se však doposud tvrdošíjně brání vstupu do JZD a tím i společnému hospodaření.Koncem léta bylo tady opětovně přokročeno k jejich přesvědčování a získávání pro družstevní myšlenku. V září byli téměř denně voláni na MNV rolníci Podloučka,Jalový,Okáč, Štěrbáček,Pelikán,Šfránek,Kunc a další,kde s nimi o této otázce jednali soudruzi Arnošt Souš,Josef Štoudek a M.Hlaváček zástupce okresu. Rolníci měli vždy mnoho nejrozmanitějších důvodů,kterými svůj podpis na přihlášku do JZD oddalovali,ač již věděli,že jednou se přece jen rozhodnou,protože sama doba jejich rozhodnutí si vynutí.tentokráte bylo jednání s nimi bezvýsledné a v JZD zůstali jen tzv.troškaři.

Výstavba kulturního střediska

Od června se pilně pokračovalo ve výstavbě kulturního střediska a díky obětavosti brigádníků stavba do konce září utěšeně vyrostla.Byly dokončeny zdi hlavního sálu a začalo se s výstavbou střechy.Vzhledem k příznivému počasí pracovalo se i v listopadu,kdy se vyzdíval portál jeviště,aby sál mohl býti do zimy uzavřen a tak připraveni pro práci v zimě.V týdnu od 10.do 17.listopadu byla střecha nad sálem pokryta dehtovou lepenkou a připravena pro pokrytí eternitem.Za 15omrazu prováděli brigádníci výplň proscénia heraklitem,při čemž se chvílemi ohřívali u rozžhavených koksových košů.Všichni měli radost z dosud vykonaného díla.Nejživěji bývalo na stavbě o sobotách a nedělích,kdy se zde scházelo vždy 50 – 90 ochotných občanů,brigádníků.

Vodovod ve škole

Letos o prázdninách byl v naší škole vybudován vodovod.Vodovodní zařízení bylo instalováno ve všech učebnách,na záchodech i v bytě ředitele školy.Veškeré práce spojené s vybudováním vodovodu byly vykonány a ředitel školy pro ně získal 4 místní instalatéry,kteří prováděli práce v době své dovolené a později po svém normálním zaměstnání, dále 2 stolaře,3 zedníky a 8 dalších rodičů školních dětí,kteří ochotně na výstavbě vodovodu pracovali.Hodnota vykonaného díla činila celkem 20.700,- Kčs a je možná ještě vyšší.

Ubytovna v hotelu

V září byla v Brně uspořádána III.strojírenská výstava,která bývala denně navštěvována občany z celé republiky.Jelikož v Brně je naprostý nedostatek ubytovacích možností,hledala se možnost k ubytování hostí i na venkově.Proto byla i v našem hotelu zřízena Jednotou v prvním poschodí ze sálu ubytovna asi 40 postelemi,kde mohli návštěvníci brněnské výstavy přenocovat.

Signály z vesmíru

S obdivem bude lidstvo vždy vzpomínat na 4.říjen 1957,kdy sovětští vědci,jako první,v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku,vypustili pomocí několika stupňové rakety do vzdálenosti téměř 1.000 km od zemského povrchu umělou družici Země a zahájili tak novou epochu výzkumu kosmického prostoru a lidstvu otevřeli bránu k cestám do vesmíru.Také naše občany,ač tento okamžik očekávali,zapůsobila tato zpráva mohutným dojmem.Všude se o ní debatovalo a lidé si navzájem sdělovali,co se o družici Země dozvěděli nového.Vědci i amatéři na celém světě zachycovali signály,které družice z vesmíru vysílala.

Úmrtí presidenta

Po úmrtí prvního dělnického presidenta Klementa Gottwalda v březnu 1953,byl zvolen novým presidentem naší republiky Antonín Zápotocký, jako druhý dělnický president.Ten vedl naši republiku a náš lid Gottwaldovou cestou,až do dne 13.listopadu 1957,kdy zemřel.Zpráva o jeho smrti bolestně se dotkla všeho lidu,který v něm měl svého ochránce.Také na naše občany zpráva o jeho úmrtí zapůsobila.Vyzdobili okna svých příbytků jeho obrazy a na veřejných budovách vlály smuteční vlajky.Dne 17.listopadu byly ve smutečně vyzdobené obřadní síni vyloženy kondolenční archy, do kterých se občané zapisovali.U busty presidentovy stáli čestnou stráž pionýři národní školy.Škola vzpomněla zásluh presidentových vlastní smuteční slavností.

Nový president

Dne 19.listopadu jsme s radostí přivítali zprávu,že novým presidentem republiky byl jednomyslně na Pražském hradě zvolen tajemník KSČ Antonín Novotný,jako třetí president dělnického původu.

Smrt traktoristy

Dne 21.listopadu kolem 15 hodiny,asi následkem neopatrné jízdy,došlo v zátočině pod křížem na silnici ke Lhotě Rapotině k tragickému neštěstí. Srazilo se zde nákladní auto s traktorem,který řídil 38letý traktorista František Král z Kuniček.Král byl při srážce usmrcen.Spolujezdec Jaroslav Včelař v kritickém okamžiku z vlečky vyskočil,při čemž utrpěl zranění a musel býti převezen do nemocnice v Brně.Mrtvola Františka Krále byla ve večerních hodinách dopravena do márnice na hřbitově a v neděli 24.listopadu pohřben bez církevních obřadů.

Výstavba vodovodu na Oboru

Začátkem února jednali zástupci naší obce s Oborskými o výstavbě vodovodu do jejich obce.Bylo dohodnuto vykopání potřebné studny a zřízení strojovny a katastru naší obce, a to v trati Na lukách proti strážnímu domku č.p.130.Odtud čerpají občané z Obory pitnou vodu,které měli nedostatek.

Očkování dětí proti obrně

V našem státě proběhlo v tomto roce očkování proti obrně,při které bylo použito očkovací látky dovezené z Kanady.Očkování nebylo povinné,ale rodiče dětí byli přesvědčováni o důležitosti tohoto očkování a vyzváni,aby svoje děti dali proti nebezpečné obrně očkovat.Očkování bylo bezpečné a týkalo se dětí předškolního věku.

Asijská chřipka

V letních měsících se v celém světě rozšířila chřipka,podle vzniku nazvaná asijská.začátkem října chřipková vlna zasáhla blanenský okres.Onemocnění osob bylo způsobeno virem,na který nepůsobí osvědčená léčiva jako penicilin,detrion a pod.Nejúčinnějším se ukázal acylpyrin a aspirin.Příznaky choroby byly následující:únava,malátnost, bolesti kloubů a ve svalstvu,prudký zánět nosohltanu,dále pocit bolesti v krku,obtíže žaludeční a někdy i vrhnutí.Onemocnění bylo zpravidla provázeno horečkou a trvalo 3 až 4 dny.nezanechávalo žádných následků.V Doubravici se vyskytlo jen několik případů této infekční choroby.

Roentgenologické snímkování

Podle nařízení Krajského ústavu národního zdraví v Brně bylo provedeno roentgenologické snímkování plic dospělých občanů,a to ve zdravotním středisku v Rájci,ve dnech 12.a13.listopadu.Prohlídka byla zdarma a byla povinná.Nepodléhal jí jen ten občan,který byl vyšetřen v posledních 3 měsících a mohl to písemně doložiti.Ti,kdož se nedostavili, byli voláni 6.ledna 1958 k nové prohlídce do zdravotního střediska v Blansku.

Pohostinství u Jeřábků

Známý hostinec u Jeřábků v Klemově byl dočasně uzavřen,jelikož Jeřábkovi se odstěhovali do Vranové a Jednota neměla pro pohostinství nového vedoucího.Teprve později se jím stal Miloslav Novotný,kuchař z Doubravice č.280.Tomu se zde valně nevedlo a vedoucího místa se vzdal.Po něm vedla toto pohostinství Marie Kopecká a to do doby,než se Jeřábkovi vrátili z Vranové zpět,po změnách,které nastaly v rodině úmrtím.Ludmila Jeřábková se stala vedoucí a v obci tedy zůstaly opět 3 hostince.

Štangasti v pohostinství u Jeřábků v Klemově

Výročí vydání pečetě

Na rok 1957 připadlo jedno zajímavé výročí,400 let od vydání nové pečetě městečku Doubravici císařem Ferdinandem I.Originál česky psané pergamenové listiny,opatřený pečetí a vlastnoručním podpisem císaře Ferdinanda I. z roku 1557,spolu s listinou vydanou císařem Leopoldem I.,se nachází v úschovně místního vlastivědného pracovníka R.Svěráka č.162.Jedině tyto dvě listiny zůstaly z kdysi bohatého archivu městečka Doubravice.R.Svěrák mínil při příležitosti tohoto výročí uspořádati výstavu památek na minulost Doubravice,ke které však pro nepochopení nedošlo.Tím toto zajímavé výročí prošlo bez povšimnutí.

Kulturní činnost

 • 21.ledna Myslivecký ples v kulturním domě
 • 2.února Maškarní ples v kulturním domě
 • 16.února Ples požárníků k kulturním domě
 • 21.února Přednáška Zážitky a dojmy z Koreje
 • 2.a3.března Ostatková zábava
 • 21.dubna Pomlázková zábava
 • 1.května Oslava Dne vítězství
 • 12.května terénní cvičení u Holešína – příslušníci ČSČK
 • 9.června Oslava Mezinárodního dne dětí
 • 16.června Zájezd hasičů do Jižních Čech

 • 27.června Beseda Co jsem viděl v Číně
 • 30.června Pouťová veselice v kulturním domě
 • 7.července Oslava Mezinárodního družstevního dne,trh,přehlídka,veselice
 • 7.července Zájezd do Krkonoš a severovýchodních Čech
 • 27.července Letní karneval na hřišti
 • 18.srpna Zájezd do Bzence a na Velehrad
 • 8.září Dožínková slavnost na hřišti
   

 • 30.září Okresní soutěž požárníků na hřišti
 • 19.října Odvedenecká zábava
 • 15.listopadu Přednáška Sibiř – země budoucnosti
 • 23.listopadu Zahájení tanečních večerů
 • 22.prosince Vánoční beseda pod stromečkem
 • 26.prosince Štěpánská zábava
 • 31.prosince Silvestrovská zábava

 

Rok 1958 

 

 

Začátek roku bylo úplně předjarní počasí asi do 20.ledna,kdy napadl sníh a zamrzlo.Zima však netrvala dlouho,neboť v únoru se oteplilo až na 15oC.Koncem února opět zamrzlo a mrazivé počasí se udrželo až do poloviny března.Ani v dubnu nebylo lépe.Teplé jarní dny nepřicházely,což mělo za následek,že jarní práce se téměř o měsíc opozdily.Teprve v květnu nastalo zlepšení a přišlo něco velmi pěkných a opravdu teplých jarních dní.Červen opět zklamal.Na Medarda pršelo a potom po celý měsíc přicházely větší deště s bouřkami.V posledních dnech června a počátkem července téměř denně pršelo a citelně se ochladilo.Výkyvy teploty byly v této době vůbec velmi značné.

Požár ve škole

Dne 30.ledna vznikl ve školní budově požár na záchodě požár od kamen,jejichž kouřová roura byla vyvedena do ventilačního otvoru,ve kterém byl zazděn stropní trám.Ten začal doutnat a později i hořet a oheň se po něm dostal na krovy záchodové střechy,která byla pobita plechem.Na záchodě v prvním patře prohořely asi 2m2stropu.Požár byl včas zpozorován dětmi,které jej taky s učiteli zdolávaly,neboť přinášely učitelům v kbelících ze školní studny na dvoře vodu.Požárníci zasáhli teprve později a během několika minut oheň zcela zdolali.Škoda činila asi 200 Kčs.Na záchodech ve škole je vybudováno splachovací zařízení,které v zimě zamrzlo a jedna záchodová mísa praskla.Poněvadž MNV přes několikeré upomínání a výzvy ředitele školy nezajistil zde vybudování komínů,byla kamna na podnět MNV školnicí a s.V.Sáňkem přistavena do větracího otvoru,což jak je výše uvedeno,vedlo ke vzniku požáru.Ani toto ponaučení však nepřimělo povolané činitele k tomu,aby komíny zde byly vybudovány.A tak v zimě se vždy strachují ve škole,že jim za mrazů záchody zamrznou,čímž vznikne další škoda případným roztržením vodovodního zařízení,zejména trubek a promáčením stropu i zdí.

Všichni rolníci v JZD

Jednotné zemědělské družstvo v naší obci bylo od svého založení v roce 1952 stále družstvem menšinovým.Mimo 3 výkonných zemědělců a několika drobných držitelů půdy tam nebylo nikoho.Chyběli zejména všichni velcí rolníci,kteří stále a stále pod různými záminkami svůj vstup do družstva oddalovali.odpovědní pracovníci obce,místní organizace KSČ,JZD,spolu s učiteli v obci,stáli nyní před úkolem,jak získat dosud jednotlivě hospodařící rolníky do družstva.Naše obec byla v této době snad již poslední obcí na okrese,kde dosud byli výkonní zemědělci mimo družstvo.To bylo známo i našim rolníkům,Pelikánovi,Podloučkovi, Potůčkovi, Stloukalovi,Kalovi,Okáčovi,Jalovému,Šafránkovi,Kuncovi i všem dalším a přece se vstupem do družstva otáleli.Proto se v únoru vytvořily z členů MNV,KSČ a učitelů agitační dvojice,které navštěvovaly místní rolníky a přesvědčovaly je o výhodách společného hospodaření v JZD.Snahou bylo,pohnout rolníky k podpisu přihlášky do JZD.Učitelé vypracovávali a kreslili názorné agitky za okna obchodů,které rovněž vybízely rolníky ke vstupu do družstva.Rolníci byli zváni k pohovorům na MNV,kde s nimi hovořili zástupci obce,KSČ i okresu a v obci bývalo vždy večer velmi živo.Před agitátory se zamykalo,zhášelo a chodilo spát,aby se pak druhý den o všem rokovalo v „ senátě“ v pohostinství u Opálků.

Podařilo-li se přece jen některým šikovnějším agitačním dvojicím vniknout včas do kuchyně či světnice některého rolníka,protáhly se zde pohovory dlouho do noci a přece nebylo dosaženo žádného výsledku. Byla-li některá agitační dvojice nepevná  a neměla vždy po ruce pádné důkazy hovořící ve prospěch společného hospodaření,odcházela často zničena i sama zviklána ve víře v dobrou věc,kterou u rolníka prosazovala.Rolníci mívali vždy pohotově a v záloze argumenty,které nehovořily ve prospěch družstva,poukazující zpravidla na příklady družstev,která špatně hospodařila,srovnávaje vše s hospodařením jednotlivců.Proto tvrdošíjně setrvávali na svém a odmítali přihlášky do družstva podepsat.Čekal také jeden na druhého a nikdo z nich nechtěl býti první.Nápor na rolníky v tomto směru zesílil zvláště ve dnech konání XI.sjezdu KSČ,kdy do obce téměř denně přijížděli agitátoři ze závodu Metra v Blansku,z traktorové stanice v Dolní Lhotě,kteří spolu s místními agitátory znovu a opětovně rolníky navštěvovali,ve snaze přiměti je státi se členy družstva.Tentokráte měli agitátoři úspěch,neboť koncem června prolomili hráz odporu a rolníci začali přihlášky do JZD podepisovat.Jako první podepsal rolník Antonín Okáč č.56,za ním Jan Jalový č.58 a pak pozvolna i všichni ostatní.Nutno poznamenat,že ani tentokráte nešlo vše hladce a bylo použito i nátlaku ve formě daní,předepsaných rolníkům se zpětnou platností i za několik let dozadu.Tyto daně byly u mnohých i značně vysoké,od 12 do 30 tisíc korun.Ty by byli rolníci nuceni zaplatit nebo odpykat trestem na svobodě při dalším odmítání přihlášky do JZD. To tedy byla též jedna z příčin,pro kterou rolníci do družstva vstupovali. Nebylo to tedy rozhodnutí zcela svobodné,ale ovlivňované různými okolnostmi,které donutily rolníky ke vstupu do JZD.Účelu však bylo dosaženo..Družstvo bylo posíleno výkonnými zemědělci,půdní i členská základna družstva značně rozšířena.Mimo zůstali asi čtyři,ale i ti později do družstva vstoupili.Nábor však zastaven nebyl a pokračovalo se v získání kovozemědělců a drobných držitelů půdy.Proces socializace obce nebyl však ještě vstupem rolníků do družstva dořešen a zakončen. To byl vlastně teprve počátek.nyní bude záležet na tom,jak si nová rodina bude při společném hospodaření počínat a zdali bude nové družstvo růst a vzkvétat,či chřadnout a upadat z nezájmu družstevníků o společnou práci.V polovině prosince bylo navrženo a také zvoleno nové představenstvo družstva.Novým předsedou na místo Jana Štoudka č.145 se stal František Kunc č.85.Rolníci si ještě vymínili,že rok 1958 dokončí jako samostatně hospodařící jednotlivci a na společnou cestu vykročí teprve od 1.ledna 1959.A tak se také stalo.

Další výstavba kulturního střediska

V roce 1958 postoupila výstavba kina natolik,že se již dokončovala vnitřní úprava kinosálu.Nejvíce se zde pracovalo v prosinci.dělala se xylolitová podlaha,stolaři prováděli olištování bočních stěn a balkonu,natěrači natírali v předsálí i na balkoně okna a dveře a v kabině se instalovaly dva úplně nové aparáty pro promítání normálních i širokoúhlých filmů.Tím se bude moci naše obec zvláště honosit,poněvadž širokoúhlé filmy mohou v našem kraji promítat jen kina v Blansku a v Boskovicích.Zahájení provozu nového kina,plánované na vánoce,se neuskutečnilo,poněvadž v té době zde nabyly skončeny všechny potřebné práce.V sále se ještě montovala nová křesla,stejně tak i na balkoně,kde jsou dokonce červeně čalouněná,zavěšovaly se lustry a pod.

Tak se opravdu přiblížila chvíle,na kterou jsme všichni hodně dlouho čekali – otevření našeho nového kina.

Ve starém kině skončilo promítání filmů již 31.května,a to z toho důvodu,že z tohoto kina začalo JZD budovat kravín,pro další rozšíření společného chovu krav,které nám stejně vždy za projekčním plátnem při představení bučely,domáhajíce se rozšíření životního prostoru,právě o toto kino.Vždyť bylo vybudováno stejně z bývalého panského chléva a pořádné kino to ani nikdy nebývalo. Filmová představení po uzavření starého kina uskutečňovaly se zvláště koncem roku péčí ČSČK ve společenské místnosti našeho JZD,do které se vešlo na představení nejvíce tak 60 osob.I za tato nouzová představení byli však občané vděčni,protože v poslední době se kulturní život v obci nehýbal.Nehrálo se divadlo,nekonaly se přednášky ani zábavy.A tak letošní vánoce byly bez divadla,bez Štěpánské zábavy a nekonal se ani tradiční Silvestr.Potřeba nového kulturního střediska u nás,jako předpokladu pro rozvoj kulturního života u nás,je tedy naprosto nutná.

Nemoci a náhlá úmrtí

V březnu se ve větší míře vyskytl u školních dětí kašel a počátkem července také několik případů spály.Začátkem září byly zejména děti z mateřské školy postiženy epidemií úplavice.

Dne 7.září zemřel náhle Rudolf Jeřábek z Klemova,který podlehl následkům srdečního infarktu.Podobně náhle skonal Alois Skřivan č.233,kterého našli již mrtvého před vlastním domem.Dne 3.listopadu zakončil svůj mladý život dobrovolnou smrtí Arnošt Horálek,který se dal Na lukách přejet rychlíkem.V polovině prosince utrpěl těžké vnitřní zranění Vincenc Sáňka ml.č.140,instalatér,na kterého při práci ve studni u Kocmanů v ulici 28.října spadla do hloubky 13 m špatně zajištěná vodovodní trubka a způsobila mu natržení sleziny.

Bohatá úroda ovoce

Letos se urodilo nebývalé množství ovoce,zvláště jablek a hrušek, kterými byly ovocné stromy doslova obaleny a přetíženy tak,že se jim lámaly větve.Přes to,že ovoce bylo tolik,nebylo drobné,ale krásně veliké,vybarvené a téměř vůbec nebylo červivé.Ve všech domácnostech byli ovocem velmi dobře zásobeni,pěstitelé ho mnoho prodali,mnoho ovoce se také zavařilo a proměnilo na víno.tak bohatá úroda již nabyla po mnoho let.

Předvánoční trh

Dne 30.listopadu byl péčí Jednoty uspořádán v sále kulturního domu velký předvánoční trh spotřebního zboží.Trh byl nejrozmanitějším zbožím bohatě zásoben a těšil se velké pozornosti našich občanů,kteří si zde činili svoje vánoční nákupy,aby nemuseli těsně před svátky jezdit nakupovat do města .Předvánoční trh měl úspěch.

Výstavba splavu

Dne 22.prosince započali členové JZD za pomoci dalších občanů s výstavbou nového splavu na řece Svitavě.Starý dřevěný splav nebyl již po několik let nikým udržován a byl již v tak chatrném stavu,že hrozilo nebezpečí jeho sesutí a odplavení při jarním tání a odchodu ledu.Tím by vznikla škoda,nehledě již k tomu,že mlýn a elektrárna Rudolfa Řezníčka, kterou nyní JZD převzalo,by se ocitly bez vody a tím by nebyly schopny provozu.O opravě splavu bylo mnoho řečí,konalo se mnoho komisí, mluvilo se o hodně penězích a o tom,kdo bude všechno financovat a kdo splav postaví a stále se nic nedělo.Snad se čekalo,až voda opravdu starý splav odplaví.Situaci řešili družstevníci za pomoci dělníků,kteří vystavěli o vánocích za velmi ztížených podmínek během 5 dnů splav nový,železný a celková stavba nepřišla ani na 20.000,- Kčs.Společnou prací byly překonány všechny předsudky a obtíže.Dobrá věc se podařila.

Kulturní činnost

 • 11.ledna Myslivecký ples v kulturním domě
 • 18.ledna Maškarní ples v kulturním domě
 • 23.ledna Přednáška Jak prodloužit lidský život
 • 25.ledna Karneval ČSM v kulturním domě
 • 1.února První potrubářský ples
 • 15.února Dvě ostatkové zábavy v kulturním domě
 • 25.února Vzpomínka v místním rozhlase 10.výročí Února
 • 28.února Přednáška Včelí produkty v lékařství a výživě
 • 8.března Oslavy Mezinárodního dne žen
 • 14.března Přednáška Výživa při různých chorobách
 • 18.dubna Přednáška Umělé družice Země
 • 26.dubna Estráda ČSČK v kulturním domě
 • 1.května Májová manifestace v Rájci
 • 8.května Školní oslava Dne vítězství
 • 1.červen Oslava Mezinárodního dne dětí v kulturním domě
 • 8.červen veřejné cvičení Sokola na sokolském hřišti
 • 29.června Pouťová zábava
 • 12.července Estráda s taneční zábavou
 • 7.listopadu Zahájení Měsíce československo – sovětského přátelství
 • 8.listopadu Poslední leč v Hotelu
 • 26.listopadu Beseda o protipožární ochraně
 • 3.prosince Beseda o světové výstavě v Bruselu
 • 20.prosince Beseda pod vánočním stromečkem v kulturním domě