Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část V.

Pamětní kniha - část V.

Předcházející část , Následující část

Rok 1932

Národohospodářská krise pokračuje.Není práce,není ani peněz mezi lidem.Jsou postiženy nejvíce dělnické vrstvy,ale i zemědělce a živnostníky zasahuje krise víc a více.Jsou rodiny v Doubravici,kde otec i synové jsou bez zaměstnání,takže tři až čtyři členové v jedné rodině jsou bez práce.Hoch,který se učí nějakému řemeslu,bývá hned po vyučení propuštěn,neboť podniky malé i velké zaměstnávají většinou učně, kterým nic neplatí a které propouštějí hned po vyučení.Jsou i takové případy,že bývají propuštěni také učni a poměr učební vůbec zrušen, poněvadž podnik zastavil veškerou práci na neurčitou dobu.Je otázka,jací občané nám dorostou z hochů,kteří vyrůstají bez práce a zahálejí proti své vůli.Krise doléhá i na sedláka.Dříve nebylo možno sedláka sehnat na polní práci,nyní se nabízejí sedláci sami.Ceny zemědělských plodin a dobytka jsou velmi nízké.Daňovým zatížením trpí zejména živnostníci, kteří nemají odbytu na své zboží,když dělnictvo nic nevydělá a nemůže kupovat.Mzdy dělníků,kteří nějaké zaměstnání mají,pohybují se mezi dvěma až třemi korunami za hodinu.Obec platí při pracích,podnikaných obcí,2 Kč za hodinu.Podpůrné akce ve prospěch nezaměstnaných jsou značné.Podpory se vyplácejí dělníkům odborně organisovaným podle gentsého systému a činí 50 – 60 Kč týdně.Dělníků,kteří nejsou podporováni podle gentského systému,se vydávají ze státní stravovací akce poukázky na nejdůležitější potřeby v domácnosti.Jedna poukázka má hodnotu 10 Kč,ženatý dostane na týden 2,svobodný 1.Pro děti do 14 let se vydávají mléčenky,jedna mléčenka je na 3 a půl l,tedy půl l mléka denně,rodina dostane podle počtu dětí 1 nebo 2 na týden.

Dále jsou chlebenky,2 pro ženatého,1 pro svobodného týdně, na 1 se dostane 1 kg 20dkg chleba.Koncem roku 1932 bylo v Doubravici 140 nezaměstnaných,odborově a státně podporovaných.Za podporu v nezaměstnanosti se nepožadovala práce.Některé ceny plodin,dobytka a jiných potřeb: 1q žita 80 Kč,1q pšenice 150 – 160 Kč,1q ječmene 70-80 Kč,1q ovsa 65 – 70 Kč,1q brambor 30 Kč, 1 kráva 1.000 - 1.500 Kč, 1 kůň 2000 – 4000 Kč,1kg živé váhy vepřového dobytka 7 Kč,1kg živé váhy hovězího dobytka 2 – 4 Kč,1kg bílé mouky nulky 2,80 – 3 Kč,1kg chleba 1,40 Kč,1kg hovězího masa 8 – 10 Kč,1kg vepřového masa 14 Kč,1kg sádla přepuštěného 15 Kč,1m dobrého sukna na mužské šaty 80 – 100 Kč.

Po stránce zemědělské byl celý rok 1932 příznivý.Z jara se dobře zaselo,v létě a na podzim se pohodlně sklízelo.Zejména žně byly pěkné a úroda dobrá.Jedině na pšenici krátce přede žněmi padl rez,který zrno úplně zničil,takže bylo jako kmín.Nejvíce se urodilo žita,cena jeho hned po žních klesla o 20 – 30%.Také slámy bylo dosti.Předešlá léta musela se do Doubravice sláma dovážeti,ale tento rok byla Doubravice,co se týče slámy úplně soběstačná.Na podzim trvala pěkná pohoda až do zamrznutí.

Dům č.230 v ulici 28.října postavil v létě t.r.Josef Šavrňák. Pozemek koupil od obce.Stavbu provedla firma Hlaváč a binka,stavební kancelář v Rájci.

Dům č.231 postavil na samotě při cestě vedoucí na pozemky Za zmolou František Opatřil,který rovněž pozemek koupil od obce doubravské.Stavbu provedl Tomáš Řehořek,mistr zednický v Doubravici.

Dům č.232 v ulici U cihelny si vystavěl Josef Hasoň,rovněž na obecním pozemku.Stavitelem byl A.Veselý,zednický a tesařský mistr v Jestřebí.

Dům č.233 v ulici Josefa Hybeše vedle Dělnického domu postavil Alois Skřivan na pozemku,který patřil jeho matce.Stavbu provedla firma Hlaváč a Binka .

Dolní mlýn znovu vystavěl a moderně zařídil J.Fadrný.Nízko položenou část budovy,která trpěla při povodních zátopami,dal zavésti,takže základnu celé budovy značně zvýšil.V budově,která do požáru sloužila jen za mlýnici,umístil i obytné pokoje.Stavbu provedl František Vitouch mistr zednický v Rájci.

Obchodník Čeněk Klimeš koupil prostřednictvím doubravské Reifeisenky od Fr.Valáška dům č.74 v Dolní ulici,který dal do základů zbořiti.Na místě nízkého přízemního domku dal vystavěti moderní jednopatrový dům,v němž umístil svůj obchod,který měl do té doby v domě č.75.Stavbu provedl A.Veselý z Jestřebí.

14.září se konala veřejná dražba na obecní pozemky, která byla zcela klidná, většina pozemků se připisovala za starou cenu. Při dražbě bylo jasně vidět, že hlad po půdě minul a že lidé nemají peněz.Pole byla pronajata na 3 roky.

30.října se konala v obci významná slavnost – odhalení pomníku Tyršova a předání nově zřízeného sadu veřejnosti. Již 2.dubna se usnesl zdejší Sokol,že uctí světovou památku Tyršovu a výročí jeho 100letých narozenin tím,že vybuduje u Podlouckých nový sad a v něm postaví Tyršův pomník.Ustanovil se zvláštní výbor,jehož předsedou byl zvolen Jan Sáňka z č.202.K spolupráci pozval Sokol obecní zastupitelstvo v zastoupení obce doubravské,D.T.J.,místní hasiče,místní osvětovou komisi i doubravské sousedy.Eduard Kala vypracoval projekt sadu i pomníku a ihned se započalo s pracemi.Finančně pomohla obec, jinak se náklad hradil z dobrovolných darů.Kámen na pomník daroval František Sláma,stavitel z Boskovic.Na místě samém pracovali zdarma většinou členové místního Sokola, dále částečně i členové D.T.J.Někteří rolníci přispěli zdarma svými povozy při dopravě štěrku.Místní hasiči,ač byli pozváni, práce se nezúčastnili. Největší podíl na práci fysické měli Holíkové, otec a syn, kteří denně na staveništi pracovali.Dále pilně pracovali: Al.Štěrbáček č.55, Leopold Kunc ml.učitel,Ant.Tesař a J.Valtr, krejčí č.64.30.října byl pomník odhalen a sad předán veřejnosti.Slavnosti se zúčastnil Sokol,D.T.J. a veliké množství místního a cizího obyvatelstva. Průvod vyšel od školy.Slavnostní řečníkem byl profesor Fr.Loubal z Brna, který promluvil o životě a díle Tyršově.Večer na to byla v Obecním hostinci přednáška se světelnými obrazy,kterou promluvil Alois Štěrbáček.Celkový náklad byl 3.000,-Kč.

Tyršův park Tyršův park
Tyršův park Tyršův park
Tyršův park Tyršův park
Tyršův park Tyršův park

 

23.listopadu náhle zemřel Leopold Kunc,rolník a náměstek starostův,ve věku 50 let.Již delší dobu churavěl,ale smrt jeho přece jen překvapila.Večer ještě chodil,klidně ulehl a ráno byl nylezen domácími lidmi mrtev.Starostou byl od 17.května 1922 do 15.listopadu 1931. Za něho byla kronika obce Doubravice založena a také je na ní jako starosta podepsán.byl člověkem nadaným,duchapřítomným,vtipným,ale slabé vůle.Velmi měl rád hudbu.Sám byl dobrým hudebníkem a za jeho dirigování přivedl místní hudbu k značnému rozkvětu.Zvláštní zásluhu měl o místní divadlo.Byl duší divadelního kroužku Tyl,který před válkou i čas po válce byl středem divadelní činnosti v Doubravici.Vytvořil řadu pěkných postav,jako Havlíčka ve stejnojmenné hře,vodníka v Lucerně, Vratka v Radúzu a Mahuleně,Buška v Našich furiantech,krajánka Šebestiana Šafránka ve veselohře z Českých mlýnů,Vojtěcha písničkáře v Chudém písničkáři a řadu jiných.Nejmilejší úlohou mu byla postava krajánka Šebestiana Šafránka.

Konec jeho života vlivem nemoci a jiných okolností nebyl veselý a těžko říci,zda slabá vůle či prostředí a zvláštní okolnosti zavinily jeho těžký stav duševní i tělesný.Vždyť dříve jsem ho znal jako člověka zdravého, vtipného,jako sedláka velmi vzdělaného a v dobách těžkých jako upřímného Čecha.Jisto je,že úřad starostenský nebyl ku prospěchu ani jemu,ani rodině,ani obci.Naposledy promluvil veřejně při odhalení Tyršova pomníku 30.října 1932.Těžko se mi píší tyto řádky,vždyť jsem se při zakládání této kroniky nenadál,že já člověk nemocný,budu jemu člověku zdravému psát posmrtnou vzpomínku.Na poslední cestě doprovodilo ho na 50 hudebníků místních i z okolí.Po zahrání hymny zahráli dueto hudebníci na lesní rohy.

V měsíci prosinci padla na celý kraj veliká mlha a na stromech se usadilo obrovské množství jinovatky,která poškodila lasy v celém okolí.Stromy,zejména jejich koruny byly obaleny jinovatkou v takovém množství,že se lámaly celé větve,celé koruny i stromy v půli.V katastru doubravském natropila jinovatka nejvíce škody v Občinách,Nešorce, na Hřebenáči a na Valkonově.Zejména byly postiženy stromy,stojící na kraji lesa a na jižní straně.

28.října zahrál Sokol operetu ve třech jednáních Muzikanti z české vesnice od R. a A.Branalda.17.září se konala oslava Tyršových narozenin.

V 19 hodin byly na Záhoří a u Šibenice zapáleny hranice.Průvod vyšel od dvora,ubíral se Dolní ulicí na náměstí Svobody,kde se konal tábor lidu. O Tyršovi promluvil vzdělavatel Holík mladší.Pak následovaly recitace žáků a dorostenek a hudba zahrála národní hymny.Pěvecký kroužek Sokola zazpíval slavnostní sbor Sláva Tobě.Náměstí bylo slavnostně osvětleno.

28.října divadlo Na horské faře,hra o 3 jednáních od Haise Týneckého

30.října odhalení pomníku Tyršova a předání nově zřízeného sadu veřejnosti

27.listopadu Šofér,veselohra o 3 jednáních od B.Vrbského

10.prosince Mikulášský večírek,zpěvy,kuplety,hudební čísla, jednoaktovka,mikulášská scéna a nadílka

25. a 26.prosince Kráska ze Šumavy,lidová hra se zpěvy a tanci o 3 jednáních,napsal K.Fořt,hudbu složil J.Nachtmann

Místní osvětová komise

 • 6.března přednáška prof.Žižky z Brna, Z rodného kraje pana presidenta
 • 22.května přednáška inženýra Radomíra Vlka z Vanovic, Dnešní hospodářská situace, Ovocný strom
 • 27.října Oslava Národního svátku,průvod k pomníku padlých,proslov a položení věnce,recitace žáků,hymny,přednáška odborného učitele Aloise Tichého z Blanska

D.T.J.

 • 6.března Až vstaneme z mrtvých,drama o 3 jednáních od O.Dubovského
 • 3.dubna Na manželské frontě stávka,fraška ve 3 jednáních od O.Dubovského
 • 1.května ráno budíček,v 10 hodin tábor lidu, na něm promluvil inženýr A.Klein.Večer divadlo Zorali,hra o 4 dějstvích od Fr.Sokola Tůmy
 • 10.července Veřejné cvičení ve štěpnici
 • 6.listopadu Starý varhaník,obraz ze života o 5 dějstvích od P.Rudolfa
 • 31.prosince Tulácké dobrodružství,fraška o 3 jednáních od K.Piskoře

Orel

 • 7.dubna přednášel kaplan Martin Papež Svatováclavské dni Orelstva v Praze.Přednáška byla se světelnými obrazy
 • 31.července se konalo Veřejné cvičení doubravského Orla na zahradě pí.Štrofové v Klemově
 • 13.listopadu Besídka žactva: tělocvik,hry,tanečky,recitace a výstupy
 • 8.prosince Sirotkův svatý Mikuláš,hra o 3 jednáních
 • 26.prosince besídka Štědrý večer opuštěného dítka,hra o 2 jednáních se živým obrazem,dále recitace a zpěvy

Jiné spolky

 • 21.února zahrál Všeodborový svaz čsl.dělnictva veselohru o 3 jednáních od Václava Štecha Třetí zvonění
 • 17.dubna zahráli hasiči veselohru o 3 jednáních od J.Skružného Románek na horách
 • 15.května pořádali hasiči slavnost předání nové motorové stříkačky sboru
 • 5.května pořádala Odbočka svazu katolických žen a dívek divadlo Láska vítězí,drama o 5 dějstvích od F.N.Skály
 • 18.prosince pořádala odbočka Národně sociál.mládeže divadlo Tulácké dobrodružství,fraška o 3 jednáních od K.Piskoře

Zemřelí: Marie Kočková 92 let č.20,Josef Břoušek 51 let č.114, svobodná Marie Fruhwirtová 29 let č.105,Josefa Žemličková 80 let č.63,

Robert Jeřábek 70 let č.75,Alois Gerhard 64 let č.217,Tomáš Hrouza 47 let č.21,Marie Zelená 82 let č.95,Eduard Sáňka 74 let č.36,Eduard Opálka 69 let č.54 ,Vincenc Odehnal 68 let č.50,Antonín Vondra 40 let č.131, Alois Vintr 57 let č.168,Leopold Kunc 49 let č.31,Františka Sáňková 71 let č.134,Marie Klimešová 70 let č.202,Marie Krahulcová 32 let č.18.

Rok 1933

Zima roku 1932/33 byla mírná.Počátkem února sníh úplně roztál a po několik dní bylo úplně jarní počasí.Pak ještě několikráte napadl sníh,ale mírné počasí zůstalo.Za to jaro bylo studené.Na konci dubna a počátkem května bylo mnoho mrazů,květy ovocných stromů pomrzly, stejně i ranná zelenina.Také včely nemohly pro chladno z úlů,takže většina květů zůstala neoplodněna.Sklizeň ovoce na podzim byla nepatrná,zejména švestek se urodilo velmi málo.V létě i na podzim bylo značné sucho.Počátkem prosince uhodily silné mrazy,teplota klesla hluboko pod 0o,V Doubravici bylo stále kolem – 20oC.Mrazy trvaly celý prosinec,až na vánoce nastala obleva.

Sinice k Újezdu

Po léta se domáhala obec doubravská stavby silnice Doubravice – Újezd.Konečně 5.března 1931 se konala komise na místě samém a schválila vypracovaný projekt.Obecní zastupitelstvo ve schůzi dne 13.března 1931 se usneslo stavbu silnice provésti a peníze si opatřiti dlouholetou výpůjčkou.Směr silnice v projektu byl určen po staré vozové cestě.Na jeře 1932,a sice dosti pozdě,když již obilí bylo značně vysoké,počal vrchní cestmistr z Boskovic p.Štěpánek stavební plán a směr silnice opravovat a měnit.V původním projektě měl býti průkop značně dlouhý a nákladný a tomu se chtěl cestmistr Štěpánek vyhnout.Starosta Tomáš Kocman přípisem okresnímu úřadu zakázal vyměřování z toho důvodu,že směr silnice se mění a vyměřování pro vysoké obilí je nemožné.ve schůzi obecního zastupitelstva,konané dne 6.srpna 1932 byla strana lidová i republikánská zásadně proti stavbě silnice,poněvadž na ni není prostředků.Na jaře 1933 se činily poslední pokusy,aby stavba silnice Doubravice – Újezd byla uskutečněna.Byl to zejména rolník František Janíček č.64,člen okresního zastupitelstva,který se všemožně přičiňoval,aby se započalo se stavbou silnice.Však snaha jeho byla marnou,starosta i občanské strany byly proti stavbě silnice a také ji zmařily(heslem jejich bylo Nemáme na ni peněz).A tak poslední pokusy o stavbu silnice vyzněly na prázdno.

Oheň – v domě č.51 v Plotcích,který patří Frant.Blažkovi z Černé Hory a jehož nájemníkem jest Josef Blažek,holič,vznikl 10.dubna krátce po jedné hodině v noci oheň.Noc byla klidná a jasná,nebezpečí,že by se požár rozšířil nebylo,ač sousední dům Odehnalův č.50 byl kryt jen šindelem. Shořela střecha nad obytnými místnostmi a nad chlévem. Opravu domku provedl Tomáš Řehořek,zednický mistr v Doubravici.Při hašení vadil nedostatek vody,poněvadž na potoce nebylo žádných nádržek na vodu.

Dražba obecního hostince – pronájem

3.dubna 1933 se konala dražba obecního hostince.K dražbě byli připuštěni čtyři zájemci,a sice Jan Kocman z Doubravice,dosavadní nájemce,František Okáč z Doubravice č.84,Jak Odehnal z Blanska,Ile Stanislav z Velkých Opatovic.K dražbě nebyl připuštěn Robert Štěpánek z Doubravice č.13 z toho důvodu,že není vyučeným číšníkem a nemá odborné kvalifikace,ač pro obec s 1500 obyvateli vlastně jí není potřeba.

Hostinec při dražbě byl zadán na další 3 roky Janu Kocmanovi za roční nájem 10.000,- Kč.S výsledkem dražby nabyli spokojeni Fr.Okáč a Robert Štěpánek a podali odvolání k okresnímu úřadu.Okresní úřad po prozkoumání námitek zrušil dražbu a nařídil dražbu novou.Členové rady se však odvolali z rozhodnutí okresního úřadu k zemskému úřadu,který zrušil nařízení okresního úřadu a potvrdil výsledek dražby.Tím se stal Jan Kocman právoplatným nájemcem obecního hostince.

Nádrže na potoce

Po ohni u Blažků se rozhodla obec zříditi na potoce dvě nádrže,které počátkem května také skutečně byly postaveny.První z nich byla zřízena v Plotcích u Břouškových č.114,druhá v ulici Hybešově před dělnickým domem.Práce zednické a tesařské se stavbou spojené provedli Jan Kuběna č.199,Josef Bartoš č.201,Josef Svoboda č.175,Frant.Badal č.31, Frant.Štěrbáček č.46.Náklad na stavbu činil 1.000,- Kč.Po čase postavili hasiči vedle nádržky v Plotcích stožár.

Místní školní rada

10.května 1933 byla volba nové místní školní rady.Politické strany vyslaly podle poměrného zastoupení tyto zástupce : soc.dem. Josef Zezula č.137,Frant.Hasoně č211, nár.soc.Jana Sáňku č.202, lidovci Frant.Svobodu č.115 a republikáni Rudolfa Kočvaru.Za učitelstvo jsou členy místní školní rady: řídící učitel Josef Konrád,učitel Antonín Fiala a učitelka Emilie Holíková.Za Holešín Cyril Horálek.Předsedou místní školní rady zvolen Josef Zezula č.137.

Polní myši

Rok 1933 byl rokem suchým a tedy velmi příznivým pro rozvoj různých polních škůdců,zejména polních myší.Nejvíce se rozmohly až na podzim,poškodily řepy,jeteliny,vojtěšky a zejména nově zaseté pšenice, takže se musely poznovu síti.Lidé hubili myši otráveným ovsem a otrávenou pšenicí,ale bez valného úspěchu.Teprve v zimě vyhynuly myši sami sebou.Příroda pomáhala si sama,koncem r.1933 a počátkem r.1934 rozmohly se značnou měrou v katastru doubravském kolčavy a hranostajové,kteří pomáhali hubit myši.

Resignace starosty a volba nového starosty

Mezi starostou obce Tomášem Kocmanem a stranou sociálně demokratickou,jejíž členem byl starosta Kocman,byl stále poměr napjatý, který vyvrcholil srážkou mezi starostou a náměstkem pro položení rour odpadových v uličce mezi domem Fr.Macka č.88 a mezi domem Jana Kohoutka č.86.Roury totiž byly položeny bez předchozího schválení obecního zastupitelstva.Starosta na svůj úřad resignoval.Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 27.srpna z 15ti přítomných členů obecního zastupitelstva 9 vyslovilo starostovi důvěru,6 členů souhlasilo s resignací. Starosta však na resignaci setrval a proto obecní úřad nařídil novou volbu starosty,náměstka a radních.Nová volba se konala 7.října. Starostou byl zvolen Karel Nečas,řezník a uzenář č.89 a sice 10ti hlasy,náměstkem Josef Zezula tech.úředník č.137 a sice 14ti hlasy, za členy rady byli zvoleni Eduard Kala č.209,Josef Zezula st.č.23,Josef Mrázek č.96 a Jan Potůček č.15.

Dům č.234

Antonín Řezníček ml. postavil v r.1927 na Rybníce dům č.218,vedle něho pak stolařskou dílnu a kancelář.Od Řezníčka koupil dům Josef Fadrný.Na jaře r.1933 koupil dílnu s kanceláří Fr.Šafránek a v srpnu téhož roku přistavěl k dílně obytné místnosti.Stavbu provedl Fr.Vitouch,mistr zed. v Rájci.

Dům č.235

Číslo 235 dostal dolní mlýn,který byl již loňského roku po požáru znovu vystavěn.Letos byl kolaudován.Až do letošního roku neměl mlýn čísla, poněvadž v něm nebylo obytných místností,teprve po požáru v nové budově byly zřízeny byty.Dřívější nájemci mlýna bydleli v domě č.99.

Sokol

 • 29.ledna Chudý písničkář,obraz z vesnického života od Rud.Kneisla
 • 5.března Ve staré rotě,drama o 3 jednáních od L.Lapteva
 • 19.března Vdavky Nanynky Kulichovy,veselohra od Ign.Hermana
 • 16. a 17.dubna Veselí tři mušketýři,opereta o 3 jednáních od Richarda a Adolfa Branalda
 • 4.května byl oslavný večer Štefánikův.Přednáška,recitace,hudba, sborový zpěv,hymny
 • 19.června přednášel Jihoslovan Mil.Gregorovič na téma:
  • Vývoj a význam Jugoslávského Sokola
  • Dojmy z cest po čsl.Republice
 • 5.a 6.srpna sokolské dny Cyklistický závod na trati Doubravice, Rájec, Bořitov,Skalice,Lhota Rapotina,Doubravice.Koncert na náměstí, pochodňové štafety od Rájce a od Lhoty Rapotiny k Tyršovu pomníku, průvod obcí na Tyršovo náměstí,proslov,vztyčení vlajky,hymny.Druhého dne byl dopoledne závod družstev mužů v odbíjené,závod žactva na koloběžkách a v překážkovém běhu a koncert na náměstí.Odpoledne odešlo členstvo průvodem do Klemova,kde se konalo Veřejné cvičení.
 • 2.a 3.prosince bylo sokolské dětské divadlo.Hrály se Bílé růže, pohádka od Plumlovského o 3 jednáních
 • 25. a 26.prosince Radostná událost,fraška o 3 jednáních od Karla Piskoře.Jako host vystoupil Fr.Toman z Brna

D.T.J.

 • 19.února Zasnoubení na manévrech,fraška se zpěvy od Felixe Bartoše
 • 26.března měla D.T.J. akademii : proslov,tanečky,sborové písně, recitace,zápas,tělocvičná čísla a jednoaktovka Soucit od Sokola Tůmy
 • 30.dubna divadlo: Dědoušek si namlouvá,veselohra o 3 jednáních od Oldřicha Dubovského
 • 20.srpna pořádala D.T.J. dopoledne koncert na náměstí,odpoledne Veřejné cvičení ve Stromovce
 • 5.listopadu Král apačů,lidová hra se zpěvy o 3 jednáních od Karla Fořta

Orel

 • 6.ledna Stržený kříž,drama o 4 jednáních od J.G.Rosy
 • 26.července se konal v Doubravici tábor lidu strany lidové.Promluvili na něm poslanci J.Šamalík a B.Vaculík o současných hospodářských a politických otázkách.Odpoledne téhož dne se konalo veřejné cvičení Orla v Klemově.
 • Svátek 28.října oslavil Orel průvodem do kostela s hudbou.Po bohoslužbách byl proslov o významu národ.svátku v kině.
 • 8.prosince Granáty,drama o 6 jednáních od Vlasty Javořičské

Jiné spolky

 • 5.března oslavovala Místní osvětová komise narozeniny p.presidenta přednáškou odbor. učitele Stan.Šulce z Brna:Masaryk záruka demokracie
 • 27.října oslavila m.o.k. národní svátek přednáškou řídícího učitele Čeňka Štěpánka ze Skalice Náš 28.říjen
 • 19.prosince přednášel profesor Jos.Konrád na téma Vesmír kolem nás se světelnými obrazy
 • Hasiči pořádali 17.prosince divadlo V záři ohně,hra o 4 jednáních od Boh.Břouška.

Zemřelí: Jindřich Horálek 47 let č.155,Jan Janíček 63 let č.108, Jan Šimkůj 78 let č.65,František Valtr 62 let č.54,Františka Janíčková 61 let č.64,Jan Sedlák 60 let č.100,Františka Kuncová 51 let č.167,František Mikulčický 71 let č.197,Vincenc Sedlák 90 let č.62.