Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část IV.

Pamětní kniha - část IV.

Předcházející část , Následující část

Rok 1929

Z roku 1928 na rok 1929 byla také veliká zima,jaké ani nejstarší lidé nepamatovali.Začalo mrznout 15.prosince 1928 a mrzlo bez polevení až do plovice března 1929.Nejvšší byl v Doubravici –37 oC.Sněhu napadlo přes 1m a ležel celou zimu až do jara.Všude,kde nikdy před tím nejezdilo na saních,tuto zimu se jezdilo.Led na řece Svitavě byl silný 1 m.Mnoho zvěře pohynulo v lesích i na polích,ač byla živena.Ovocných stromů zmrzlo v Doubravici takové množství,že zde bylo škody za tisíce. ořechy zmrzly všechny.Zvláštní přitom bylo,že sníh sešel a ledy odešly tiše a bez povodní.Okresní úřad nařídil všem obcím,aby se připravili na dobu tání,aby si opatřily háky a jiné pomocné nástroje,aby hasiči měli pohotovost,ale všeho nebylo zapotřebí,neboť led odešel tiše.Z jara bylo dlouho zima,mrazy byly až v červnu,takže nejen květy na stromech pomrzly,nýbrž i brambory.Na počátku žní bylo deštivé počasí.

16.června navštívil president T.G.Masaryk město Boskovice.Z Doubravice účastnilo se uvítání presidenta velké množství lidu,zejména obecní rada,Sokol,D.T.J. a všechno žactvo obecné školy.

4.července byla ustavující schůze místní školní rady.Členové: Vincenc Kašpárek předseda,Vincenc Beránek místopředseda,František Svoboda,Jan Potůček,Leopold Kupka,Cyril Horálek,Holešín 21.Za učitelstvo: Antonín Fiala,E.Holíková,Marie Janíčková.Náhradníci: Tomáš Řehořek,Antonín Kala,Alois Podloucký.

4.července přihnala se večer asi v 8 hod. obrovská bouře s velikým vichrem.Bouře tato postihla všechny kraje v Čechách i na Moravě.V Doubravici sházel vichr tašky ze střech,vyvrátil ploty a zbořil dvě stodoly.

V lese byly tak obrovské spousty stromů pokáceny,že to vypadalo jako by tam byl sek.zejména postižena byla Nešorka,les pod Dubkovou loukou, Valkonov a lesy u Kuniček.V Doubravici samé bylo nejvíce pokáceno a polámáno stromů na cestě ke Klemovu,zejména staré lípy, jedna u stodoly,druhá u zahrady mlynáře Rudolfa Řezníčka byly vyvráceny.U pomologické zahrady na břehu řeky asi 100 m od zahrady Rudolfa Řezníčka byla vyvrácena smuteční vrba,zapsaná u památkového úřadu.

Je zajímavo,že poslední léta počali v řece Svitavě opět objevovati raci.V roce 1929 bylo jich tolik,že lidé se i chytáním jich živili.

25.července byla bouře spojená s krupobitím.Přišla od severozápadu a potloukla obilí na 50%,zejména byly poškozeny pozemky ležící směrem severním a východním,směrem jižním méně.

1.září 1929 nastoupil v Doubravici jako řídící učitel Josef Konrád, rodák z Olešnice,dosud působící v Rájci.

Po bouři červencové,která zničila obilí i ovoce,nastalo velké sucho, které trvalo až do listopadu.Po tu dobu vůbec nepršelo,bylo pěkně a teplo ale se setím byla velká potíž.Muselo se síti do úplně suché země,přičemž dobytek velice zastal.

Volby do poslanecké sněmovny

Volby do poslanecké sněmovny a do senátu byly 27.října. Oprávněných voličů 766, z toho mužů 369,žen 397.

poslanecká sněmovna senát

 • komunisté 18 11
 • nár.soc. 196 166
 • soc.dem. 203 174
 • liga proti váz.list. 2 -
 • nár.dem. 1 2
 • lidovci 127 114
 • republikáni 104 91
 • živnostníci 52 41
 • Čuřík 8 10
 • něm.nár.soc. 1 -

Sokol

27.ledna zemřel zdejší učitel Josef Ryba,člen jednoty sokolské.Pocházel ze Zbiroha v Čechách,studoval v Plzni.Působil v Lipové do 30.9.1907, v Protivanově do 31.1.1908, v Doubravici od 1.2.1908 ztrávil polovici svého života,celých 21 let.Byl člověkem dobrým,vždy veselým,nikdy nikoho nezarmoutil a jedním z nejlepších učitelů,jaké kdy Doubravice měla.Jistě velký vliv na něho měl řídící učitel Julius Stantejský,pod nímž zde působil a jehož metodu vyučování přejal.Dlouhou řadu let byl jednatelem sboru hasičského.Pohřben byl 31.lrdna.

Divadla

 • 31.března V českém ráji,veselohra od K.Fořta
 • 12.května Jedenácté přikázání,veselohra od Šamberka
 • 20.května loutkové divadlo Kašpárek sluhou čaroděje
 • 2.června loutkové divadlo jak švec čerta ošidil
 • 3.listopadu Poslední muž,veselohra od F.H.Svobody
 • 1.prosince mikulášský večírek
 • Moje – tvoje od Lougena
 • Nesahejte Ferencovi na zub od F.Futuristy
 • Pantáta Vohnout spiritistou a Pantáta Vohnout poprvé v divadle od R.Maříka
 • 25.,26. a 29.prosince Plukovník Švec,drama od R.Medka

D.T.J.

 • 3.března Čarovný mlýn od A.Šímy
 • 28.dubna Za cara,drama
 • 10. Charleyova teta,komedieT.Brandona
 • 31.prosince Chyťte zloděje,veselohra od R.Maříka

Orel – přednášky

 • 4.ledna Žena – matka – rodina
 • 7.února Náš domov
 • 14.března My v roce svatováclavském
 • 4.dubna Celý člověk – řádný občan
 • 25.dubna Ohlas svatováclavských dnů orelstva
 • 5.června O knize – jak čteme a co
 • 14.listopadu Mileniové slavnosti.Vyškov před 20 lety.
 • 5.prosince Otázka výchovy
 • 26.prosince Vánoční besídka žactva

Před 28.říjnem byly upevněny na pomník padlým desky se jmény padlých.Celý náklad na pomník byl 9.000,- Kč,postavil jej Frant.Doležal, mistr kamenický z Bořitova.

Místní osvětová komise pořádala v roce 1929 tyto přednášky:

 • 10.listopadu přednášel odborný učitel A.Tichý z Blanska o 28.říjnu
 • 24.listopadu učitelka Holíková Z cest legionářů do vlasti
 • 22.prosince učitelka V.Slováková Brataň a Normandie

Zemřelí:Aloisie Holíková č.71,Josef Ryba č.1, Antonie Chladilová č.192,Rudolf Kunc č.167,Alois Dvořáček č.200,Antonín Pavlík č.112, Antonín Čáslavský č.134,Matylda Svobodová č.98,Robert Štěpánek č.13,

Michal Švec č.39.

Rok 1930

V letech 1929 – 1930 byl rozšířen doubravský hřbitov,a sice směrem jižním.Původně se měl rozšířit směrem západním,ale pro blízkost obce bylo od rozšíření tímto směrem upuštěno a nová část hřbitova byla vybudována na jižní straně.Jižní zeď starého hřbitova se rozbourala a obě části hřbitova,nová i stará splynuly.Hroby farářů pochovaných ve směru střední cesty u jižní zdi byly zrušeny a kosti jejich byly přeneseny do jiných hrobů.Akáty na staré části hřbitova byly vykáceny,aby při větru nepoškodili hrobů u křížů,nová část hřbitova byly vysázena lipami. Výměra nové části je 30 a,celkový náklad na stavbu činil 62.000,- Kč. Západní zeď i u staré části hřbitova(dříve tam byl jen plot) postavil František Vitouch,mistr zednický v Rájci, týž postavil i umrlčí komoru a studni,jižní zeď postavil Tomáš Řehořek,mistr zednický v Doubravici, východní zeď postavilo družstvo zedníků v Blansku.Kříž,který byl postaven ve středu nové části hřbitova na památku 1000 leté smrti sv. Václava,byl vzat s hrobu faráře Jana Soukopa,který byl exhumován a pochován na Velehradě.

Zima r.1929 – 1930 byla mírná,jaro normální.Po zasetí a zasázení brambor koncem května nastalo sucho,které potrvalo přes červen až do polovice července.Jařiny,ovsy a ječmeny,ani nevymetaly.Na konci žní nastalo deštivé počasí,ovsy většinou zhnily na polích.Podzim byl velmi deštivý, v listopadě vy vystoupila řeka z břehů a zaplavila luka.Na polích všude stála voda,mnoho vojtěšek vyhynulo.

19.května byl pochován na novém hřbitově doubravském známý populární muzikant Frant.Jelínek z Holešína,který hrával na všech zábavách v Doubravici i v okolí a který vychoval celou řadu mladých muzikantů.Na poslední cestě vyprovodili ho z celého okolí.

Na jaře r.1930 chtělo ředitelství státních drah v Brně zrušit v Doubravici na zastávce službu strážní a ponechat jen službu pokladní. Služba strážní se měla konat je v domku u Hamru.Na zákrok obce byla služba strážní na zastánce ponechána a dráha slíbila,že vybuduje svým nákladem podjezd pod dráhu za domkem u Hamru,čímž ji bude umožněno jen za souhlasu obce zrušit přejezd a závory u cesty na Doliny,na Hlaváč a na trať na Dílech.Tyto tři přejezdy odpadnou a zůstane jediný podjezd.

27.května se konal v celé Československé republice soupis pozemků,zemědělských závodů a zvířectva v zemědělských závodech.

V Douravici byl výsledek tento: počet zemědělských závodů 250, celková plošná výměra zemědělských závodů 76.097 arů,z toho v naší politické obci 73.442 arů,u Holešína 955 arů,na Oboře 1.254 arů, ve Lhotě Rapotině 162 arů,v Jestřebí 128 arů,v Osiku u Litomyšle 156 arů. Pozemky nepatřící k zemědělským závodům měly výměru 4.734 arů, pozemky v této obci patřící k závodům přespolních hospodářů měřily 29.942 ary.Celková plošná výměra místní obce Doubravice s Klemovem činila 1.081 ha 30 a,z toho v Doubravici 905 ha 59 arů,v Klemově 175 ha 71 arů.Z celkové plošné výměry zemědělských závodů připadalo na půdu zemědělskou 65.067 arů,na půdu nezemědělskou 11.130 arů (lesy 9.510 arů).Pšenicí bylo oseto ozimou 5.749 arů,jarní 36 arů,žitem 9.350 arů, ječmenem 6.805 arů,ovsem 5.664 ary,tedy celkem obilninami 27.604 ary.Luštěninami bylo oseto 748 arů,mákem 212 arů,okopaniny, totéž brambory,cukrovka,krmná řepa a mrkev ve výměře 13.563 ary, zeleniny zabíraly plochu 630 arů,pícniny 10.047 ary,ostatní plodiny a úhor 110 arů.Koní bylo 52,skotu 303,bravu kozího 450,bravu vepřového 522, slepic letošních 1.343,starších 2.032,hus 697 letošních,155 starších,228 kačen letošních,38 starších,krocanů 32 letošních,2 starší.Počet dobytka a ostatního zvířectva byl ve skutečnosti značně vyšší.

V květnu a červnu byl regulován za přispění země klemovský potok Oderka,který při velkých dešťových přívalech dělal v Klemově velké škody.

5.července se konal v Doubravici za velké účasti hasičů i obecenstva župní sjezd hasičů,který se velice pěkně vydařil.

26.října byla Doubravice postižena vichřicí a utrpěla velké škody ve svých lesích,zejména na Klemovsku a u Nešorky.

Při pozemkové reformě dostala doubravská D.T.J. jednu ze stodol rájeckého velkostatku.V roce 1930 adaptovala část stodoly a zřídila tam spolkovou místnost,byt pro domovníka a předsálí.Dům dostal číslo 228.

Fr.Mrázek koupil od velkostatku rájeckého pomologickou zahradu. Domek v zahradě,který do té doby sloužil za skladiště,adaptoval na obytné stavení.Dům má číslo 227.

2.prosince se konalo v ČSR sčítání lidu.Celkový počet místní politické obce byl 1.437 obyvatel.z toho v Doubravici 1.319,v Klemově 118 obyvatelů,negramotných 9.Mužů bylo 726,žen 711,řím.kat. 1.410, čsl.12,evang.č.br. 13,evang.ang. 1,bez vyznání 1.Domů bylo 228 v Doubravici,24 v Klemově,celkem 252.V Doubravici však nebyla zastavena čísla 208 a 210, v Klemově 22 a 23,takže celkový počet domů byl 248.

Sokol – divadlo

 • 2.února Osudný manévr,veselohra,Archleb Luděk
 • 9.března přednáška Masarykova zahraniční činnost,L.Kunc
 • 9.března Kde domov můj,hra se zpěvy od B.Nejedlého
 • 23.března Deskový statek,veselohra od V.Štěcha
 • 20.-21.dubna Lucerna,pohádková hra od A.Jiráska
 • 14.září Slavnost – slovácké hody
 • 28.října divadlo,akademie,zpěvy a recitace
 • samot chorobné květy,drama od Brožka
 • 7.prosince kabaret a divadlo
 • 25.prosince Slečinka s mikádem,opereta od Baldy

D.T.J.

 • 30.března Revoluční svatba,drama od Michaelise
 • 1.května Kletba pýchy,obraz ze života od Ot.Pospíšila
 • 1.června slavnost 40 leté jubileum strany,výlet
 • 16.listopadu Čarodějka,lidová hra o čtyřech jednáních od F.Nisska
 • 14.prosince Noční lov,hra od R.V8lka
 • 31.prosince divadlo a kabaret

Místní osvětová komise: přednášky

 • 2.února Význam ovocného stromoví,ošetřování stromů na jaře, přednášeli p.Sochor a prof.Souček
 • 23.února Masaryk – člověk,přednášel učitel Staň.Šulc
 • 6.dubna Škůdci ovocného stromoví,přednášel prof.Souček
 • 22.června O hnolivech,přednášel prof.Souček
 • 12.října Zřízení obvodové měšťanské školy,přednášel řed.K.Červinka
 • 26.října Praha,Hrad,chrám sv.Víta,přednášel prof.Žižka se světelnými obrazy
 • 23.listopadu Ošetřování ovocných stromů,prof.Souček

Orel

 • 6.března přednáška 80 té narozeniny p.presidenta,přednášel dr.Novotný
 • 9.dubna kin.představení pro žáky V zemi lidojedů a Cesta kolem světa
 • 1.května žákovské divadlo Perníková chaloupka,pohádka od J.Pavlovického

  Dramatický kroužek Orel 1930

 • 22.října kin.představení Alpy,pohádka pro děti Zázračný svět
 • 29.listopadu sůl nad zlato,pohádka od Plumlovské

Bohatou přednáškovou činnost vyvinula v Doubravici jednota Orla:

 • 6.února Harmonie výchovy těla a ducha,přednášel kaplan Martin Papež
 • 9.dubna O zjevech v Konnesreuthu,přednášel farář Josef Kuchta
 • 3.srpna Katolická žena a dívka dneška,přednášela Julie Hudcová z Brna
 • 10.srpna O životě a činnosti dr.Jana Šrámka,starosty čs.Orla, přednášel farář Josef Kuchta
 • 11.září Katolík smyšlením,jednáním,přednášel kaplan Martin Papež
 • 22.října Náš den svobody,přednášel kaplan Martin Papež
 • 27.listopadu Obrana katolického přesvědčení,přednášel František Kunc
 • 31.prosince O Lourdech,přednášel Martin Papež

Zemřelí: Terezie Kuběnová 72 let č.134,Frant.Pisařík 70 let č.6,

Aloisie Kupková 72 let č.119,Alois Kouřil 57 let č.173,Marie Kupková 72 let č.171,Julie Okáčová 55 let č.56,Josef Opatřil 72 let č.87.

Rok 1931

Zima z roku 1930 na rok 1931 byla mírná.Půda pod sněhem nezmrzla,ozimy,žita,pšenice na mnoze vyhynuly.Jaro bylo velmi studené,mrazy trvaly velmi dlouho.zaselo se celkem dobře.V polovici května uhodilo veliké sucho,které potrvalo až do žní,proto žně byly velice špatné,zejména žita sypala velmi málo.pro veliké sucho se také dostavil značný nedostatek píce,takže bylo mnoho hovězího dobytka na prodej. Žně byly velice brzo,první sekl žito František Pisařík č.5 již 4.července v trati Za humny.Koncem července bylo již po žních.Na to nastaly deště, které potrvaly po celý podzim.

V březnu opravili doubravští občané dobrovolnou prací cesty na Díl a za Horu.

9.června vyhořel dolní mlýn v Hamře,jehož majitelem byl H.Salm.
Oheň vypukl po půlnoci a zničil mlýn úplně.Příčina ohně se nevyšetřila.

22.srpna byl přejet u Klemova dělník zaměstnaný na dráze Serafín.
Nešťastná náhoda zavinila jeho smrt.

1.září procházelo Doubravicí vojsko,které se ubíralo na vojenské cvičení na severní Moravě.

27.září se konaly v Doubravici obecní volby.Odevzdáno bylo 750 hlasů,z toho platných 739,neplatných 11,volební místo 39.Dostali hlasů:

 • nár.soc. 177 hlasů 5 mandátů
 • soc.dem. 213 hlasů 5 mandátů
 • živnostníci 51 hlasů 1 mandát
 • lidovci 151 hlasů 4 mandáty
 • republikáni 142 hlasů 3 mandáty

Zvoleni byli: nár.soc.Ondřej Kocman č.160,Jan Sáňka č.202,Josef Zezula č.24,František Borek Klemov č.8,Josef Mikulášek č.19,soc.dem. Anděloslav Novotný č.40,Josef Zezula č.137,Tomáš Kocman č.224, Leopold Kupka č.165,Jan Kříž Klemov č.14,živnostník Karel Nečas č.89,

lidovci Arnošt Okáč č.84,František Svoboda č.115,Jar.Mrázek č.96, Eduard Sáňka č.36,republikáni Leopold Kunc č.31,Ladislav Potůček č.97, Jan Potůček č.15, starosta Tomáš Kocman,náměstek Leopold Kunc, členové rady J.Zezula,Frant.Borek,Karel Nečas,Jar.Mrázek.

V létě v červnu a červenci byla vedena ze Lhoty Rapotiny přes pozemky obce Doubravice elektrická síť do Kuniček a Holešína.

Obec koupila v tomto roce ve veřejné dražbě dům č.34,který patří ke komplexu budov a pozemků č.32 a č.33.Majitelem do této doby byl Josef Kuběna.Cena 30.000,- Kč.Toho roku také koupil dolní mlýn i s obytným stavením č.99 mlynář J.Fadrný.

Nový dům u Šibenice postavil Josef Štoudek,který bydlel v nájmu u Františka Macka č.88

Sokol

 • 25.února akademie Tyršův večer
 • 5.dubna Srdce a válka od R.Medka
 • 30.srpna RUR od K.Čapka
 • 20.září Irenčino vítězství,veselohra od J.Baldy
 • 28.října Hrobníkova Dcera,drama od L.Kukly
 • 26.prosince Maryša od bratří Mrštíků
 • Místní osvětová komise : přednášky
 • 8.března Hrady a zámky české,přednášela učitelka Janíčková
 • 28.října 28.říjen a my,přednášel Stan.Šulc
 • 11.listopadu Československá republika slovem i obrazem,přednášela učitelka E.Holíková

D.T.J.

 • 1.března Květy v bouři,napsala Hana Luttnová
 • 1.května Páni,hra od A.Horákové
 • 15.listopadu Červený kříž v lese,obraz ze života od E.Peškové
 • 31.prosince Manžel putička

Orel

 • 2.února Pasačka z Lurd,hra od J.Macouna
 • 27.prosince Pašeráci,hra od B.Břouška

Všeodborové sdružení nár.socialistů zahrálo divadlo Je Mary Duganová vinna,činohra od Bayarda Weillera.

Škola pořádala 16.ledna besídku s rodiči a přednášku : Dětské nemoci,Italie(se světelnými obrazy),přednášel říd.J.Konrád.

Jako v minulém roce.i v tomto roce pořádal Orel v Doubravici celou řadu přednášek:

 • 12. a 14.února Střední Asií,přednášel kaplan Martin Papež
 • 5.a 7.února O Americe,přednášel kaplan Martin Papež
 • 30.března Stověžatá matička Praha,přednášel kaplan Martin Papež
 • 1.dubna Umělá hnojiva,přednášel učitel Mudrych z Rájce
 • 9.dubna O úkolech spolkové práce,přednášel kaplan Martin Papež
 • 7.května O současných hospodářských poměrech a úkolech našeho venkova,přednášel tajemník Emil Vojanec z Boskovic
 • 4.listopadu Římské katakomby,přednášel kaplan Martin Papež
 • 15.listopadu O úkolech katolické ženy doma i na veřejnosti,přednášela J.Hudcová

Zemřelí: Kliment Kunc 74 let č.81,Emilie Krausová 66 let č.134, Karolina Matušková 49 let č.221,Marie Zezulová 74 let č.103, Emilie Šafránková 67 let č.186,Františka Kouřilová 54 let č.173,Adolf Nesrovnal 47 let č.195.

V letech 1930 – 1931 se octl celý svět ve svízelné situaci,v těžké národo-hospodářské krisi,která hluboce zasáhla také československou republiku.Nepracuje se,všechno vázne,není peněz,stát nepřijímá nových sil,bída se šíří – takový je stav dnešní doby.Nikdo nezná cesty,jak pomoci lidu k práci,jak vyřešiti krisi,jak vybudovati nový společenský řád,který by lidem,kteří chtějí pracovat a žít,opatřil práci a nutné živobytí.Za příčiny krise se uvádějí:racionalisace práce a výroby,celní ochrana států,úplné zpolitisování hospodářského života a povýšení politických stran nad stát, reparace,koncentrace zlata v Americe a ve Francii,nekalá konkurence atd.

Jedni volají po odstranění soukromokapitalistické soustavy hospodářské,druzí hledají příčiny krise v přílišné a nehospodárné socialisaci – prostě podle politických stran a podle národní příslušnosti se určují příčiny krise různě.Jisté je jenom jedno – krise je zde a nikdo si neví rady.V celé republice bylo na konci roku 1931 okrouhle 600.000 nezaměstnaných.Náš stát ze všech okolních států nejvíce hledí pomoci lidu v jeho trpkém postavení různými sociálními opatřeními,jako jsou nouzové práce,podpory v nezaměstnanosti,různé stravovací akce atd. také v Doubravici zasáhla krise těžce do života lidu.Nikdo nepamatuje takových poměrů,aby člověk chtějící pracovat,nikde nenašel práci.řady mladých lidí,ať dělníků,ať řemeslníků nemají práce a nikde jí při nejlepší snaze nalézti nemohou.Na konci roku bylo v Doubravici celkem 72 nezaměstnaných.