Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část III.

Pamětní kniha - část III.

Předchozí část , Následující část

Rok 1923

3.ledna se usneslo obecní zastupitelstvo,aby se robotou postavila cesta k Újezdu.s prací se ihned započalo a stavba byla provedena v lednu a v únoru.Do té doby se jezdilo po silnici až ke kříži Za brankou,odtud velkou oklikou nahoru.Postavením nové cesty se zkrátila cesta k Újezdu o 1.300 m.Současně se postavil v Plotcích dřevěný most přes potok.Most vystavěli Jos.Břoušek,František Svoboda a Josef Kraus.

Na jaře dostala obec nouzové osivo a krmivo lacinější ceny.

19.června byla obrovská bouře,při níž padaly kroupy velikosti slepičích vajec.Polovice úrody směrem severním a západním byla zničena.Na Oboře bylo zničeno vše.

5.září byla ustanovena letopisecká komise.Členy byli zvoleni,kromě starosty Leop.Kunce,Vincenc Kašpárek a Jan Kopřiva.kronikářem byl zvolen učitel Antonín Fiala,který však úkolu tohoto pro nemoc nepřijal. Nikdo se nechtěl státi obecním kronikářem a tak věc spala až do roku 1927.Na jaře tohoto roku zpracoval první část kroniky až po rok 1921 Antonín Mach,č.52,druhou část až po rok 1929 zpracoval v lednu a únoru 1930.Současně předcházející část byla doplněna určitými vložkami.

17.září byly v Doubravici obecní volby.K volbě se dostavili skoro všichni voliči a odevzdali takto své hlasy:

 • komunisté 80 hlasů 2 mandáty
 • soc.dem. 106 hlasů 3 mandáty
 • lidovci 137 hlasů 4 mandáty
 • republikáni 234 hlasů 7 mandátů
 • čsl.soc. 65 hlasů 2 mandáty

Volební číslo bylo 33.Zvoleni byli kom.Leopold Kupka,Josef Prokop, soc. dem. Josef Kočka,Tomáš Kocman,Jan Kříž z Klemova, lidovci Arnošt Okáč,Josef Skřivan,Antonín Kala,František Svoboda, republikáni Leopold Kunc,Jan Kyselák,Jan Kopřiva,Bedřich Sáňka,Dominik Kříž, Antonín Pokorný,Antonín Kuběna, čsl.soc. Josef Zezula,Norbert Sáňka.

Na podzim propukla v Doubravici spála.Onemocnělo asi 10 lidí,většinou dětí,kteří byli isolováni v doubravské nemocnici.Ošetřovala je F.Sáňková.Nemoc se držela v Doubravici přes celou zimu až do jara 1924, kdy jako poslední onemocněl Karel Novotný,který byl převezen do nemocnice v Brně.

Tohoto roku byla opravena na kostele hlavní věž.Starý plech byl sňat a věž byla pobita plechem novým.práce klempířské provedl Juda Bezděk z Rájce,tesařské práce Alois Veselý,tesařský mistr z Jestřebí. Celkem stála oprava 8.506,- Kč.

Na vánoce sehrál kroužek divadelních ochotníků Tyl pohádku Radúz a Mahulena od J.Zeyera.

Sokol pořádal přednášky a divadla.

 • 24.března prof.Žilka letem kolem světa aeroplánu
 • 20.května koncert sokol.kapely Leop.Kunce

Řídící učitel měl ve škole 4 přednášky:

 • Dr.Alois Rašín
 • O nevolnictví a robotách
 • Dům a škola V.Beneš Třebizský.

Sokol ze Spešova sehrál v Doubravici v tomto roce divadelní hru Bujná krev od Olivy.

D.T.J. 4.února sehráli členové D.T.J. Maharadžův miláček od L.Loučenského a 29.dubna Polský žid,drama o třech jednáních.

Během roku zemřeli: Karolína Nesrovnalová č.172, Marie Pokorná č.183,Antonín Kuběna č.141,Fabián Musil,Josefa Hladká č.124, Josef Kuběna č.141,A.Pivodová č.187,František Štěrbáček č.94, Jakub Kunc č.71, Fr.Kašpárek č.35,Barbora Zezulová č.119,František Valášek č.74, Anežka Zezulová č.48.

Rok 1924

Na jaře bylo odprodáno 6 ha 20a farských polí na zhodnocení válečných půjček.Celková výměra farských polí před tímto prodejem obnášela 21 ha 76 a 16m2 ,takže fara byla vlastně největší usedlostí hospodářskou v Doubravici.

8.května dala finanční komise souhlas ke zřízení telefonu,náklad kryli zájemci a obec 4.500,- Kč.t.j. 30%,ostatek doplatil stát.

V červenci poškodila naše lesy,hlavně smrkové,mniška.Jedle utrpěli málo,bory vůbec nic.Školní děti sbíraly po lesích housenky,v noci dělali lidé ohně v lese a ničili můry,ale celkem s malým výsledkem. V našem okolí byly poškozeny nejvíce lesy u Kuniček.

25.září počala se prováděti kanalisace v Dolní ulici,a sice přispěli zájemci 1/3,sil. výbor 1/3 a obec také 1/3 celkové sumy.

3.října počala se opravovati v obecním hostinci lednice.Byla postavena nová vazba nad lednicí a vybudován ohnivzdorný se strany oa Kunců.Oprava si vyžádala 4.000,- Kč,mimo dříví.

Sokol

 • 30.března přednášel prof.Žižka O válkách husitských I.
 • 6.dubna přednášel prof.Žižka O válkách husitských II.
 • 15.května přednášel říd.uč.J.Kyselák O B.Smetanovi
 • 28.října přednášel říd.uč.J.Kyselák Význam 28.října

Divadla

 • 20. a 27.dubna Dědkové,veselohra od Jence
 • 28.října Na rodné hroudě,obraz ze života od Karase
 • 7.prosince Blázinec v I.poschodí,veselohra od Šamberka
 • 26.prosince Pojď na mé srdce,veselohra od Olivy

Koncerty

 • 15.května pořádal Skol koncert na Smetanovu oslavu
 • 9.června zahradní koncert v Klemově
 • 15.června koncert v Jestřebí
 • 28.října koncert na oslavu 28.října

D.T.J. sehrála tato divadla:

 • 21.září Zvrhlé duše,obraz ze života od Pracheo
 • 30.listopadu Protekce,drama od Hály Klatovského
 • 31.prosince Mistr Bedrník a jeho chasa,fraška od J.Vilhelma

Během roku zemřeli:Anna Valášková č.74, Vojtěška Bašná č.79, Františka Hebelková č.80,Antonín Kouřil č.29, Františka Kašpárková č.161,M.Kučerová č.61,Marie Opatřilová č.87,Marie Musilová č.110, Josef Souček č.142,Bohuslav Valášek č.59, Vincencie Šavrňáková č.106, Frant.

Fruhwittová č.105.

Rok 1925

15.února usneslo se obecní zastupitelstvo,aby v Plotcích byla provedena kanalisace,a sice od potoka až po Mullerovy č.152.Tuto část kanalisace provedl vlastně František Kašpárek,ač práce byla zadána Fr.Vitouchovi,mistru zednickému z Rájce.

Na jeře počala vyrůstati nová čtvrť v Doubravici,a sice směrem ke Kuničkám v trati U šibenice.Místa stavební dostali lidé lacino koupiti od velkostatku rájeckého prosřednictvím St.pozemkového úřadu v Praze. Za 1m2 stavební půdy platili 60 hal až 1 Kč.Do té doby svíral velkostatek Doubravici ze všech stran,neboť skoro všechna půda přiléhající k Doubravici patřila velkostatku.Tak např.Na přívazku,Na rybníku,Za humny,U šibenice,Za brankou atd.První počal stavěti v trati U šibenice Jan Kuběna č.199.

28.října došlo na zastávce k neštěstí.Marie Musilová č.110 přijela vlakem večer od Skalice,vystoupila na straně směrem ke Klemovu a přecházela směrem k Doubravici.V tom se přihnal vlak od Rájce a usmrtil ji.

Sokol

 • 8.března byla pořádána oslava narozenin našeho p.presidenta. Přednášel řídící učitel Kyselák.Po přednášce byl koncert.
 • 14.června byl v Doubravici okrskový slet žactva
 • 28.října byla oslava 28.října,proslov,scéna,hudba a zpěvy
 • 6.prosince Karel Poslední,veselohra
 • 26.prosince Ach ta láska!,veselohra

D.T.J.

 • 15.března Bílá myška,fraška od K.Hlavatého
 • 4.října Žebračka a její syn,obraz ze života
 • 31.prosince Ferdinand spí,veselohra od J.Skružného

Zemřelí:Vincencie Kouřilová č.173,Josef Sekanina č.152, Jan Kincl č.40,Josef Zezula č.155,Marie Petrušková č.115,Antonín Ištvan,cikán,

Antonín Hruška č.110,Emilie Horálková č.153,Jan Podloučka č.28, Marie Kocmanová č.154,Františka Písaříková č.5,Františka Filoušová č.45, Růžena Kuběnová č.141,Jan Mrázek č.141,A.Ušelová č.141, Albín Macháček č.147.

Volby do poslanecké sněmovny 15.listopadu

 • Prášek 3 hlasy
 • soc.dem. 94 hlasy
 • živnostníci 27 hlasů
 • str.práce 17 hlasů
 • domkaři 2 hlasy
 • komunisté 79 hlasů
 • nár.dem. 5 hlasů
 • nár.soc. 89 hlasů
 • republik. 142 hlasy
 • lidovci 175 hlasů

Rok 1926

Byl ve znamení parcelace.Hlavní přípravy k ní byly učiněny již v roce 1925.Žádosti o příděl se prodávali v létě 1925,ale vlastní parcelace byla provedena až v roce 1926.Velkostatek rájecký vlastnil v Doubravici dvůr s 50 ha,pomologickou zahradu,cihelnu,spodní mlýn a obrovské lesy.Parcelace se vztahovala jen na dvůr,pole a luka k němu přináležící.Pomologická zahrada nebyla v záboru,velkostatek ji prodal později sám.Přáním všech občanů bylo,aby dvůr byl rozparcelován docela a půda,aby se dostala rolníkům a drobným lidem.Na všechnu půdu,na všechny budovy byly podány závazné přihlášky.Ale nestalo se dle přání občanů,nýbrž Státní pozemkový úřad ponechal zde tak zvaný nedíl a při něm 60 měřic polí a zahrady.Část pozemků přešla do Rájce,část do Holešína,kde zejména veliký příděl dostala M.Horáková č.30,ač.neměla příslušných hospodářských budov.Bylo to zásluhou a vlivem jejího syna,který byl úředníkem u ministerstva financí v Praze.

Že dvůr nebyl rozparcelován docela,mělo několik příčin:

Dvůr byl parcelován pozdě zásluhou ředitele rájeckého velkostatku Vodičky,který svým vlivem parcelaci velkostatku o několik let oddálil.V roce 1926,kdy byl parcelován dvůr v Doubravici,bylo již velmi mnoho uchazečů o zbytkové statky a zbytkových statků poměrně již málo,takže Státní pozemkový úřad všude,kde k parcelaci v poslední době došlo,hleděl zachovati zbytkový statek nebo nedíl.

Špatný vliv na parcelaci měly politické strany a politické stranictví vůbec.Tak například: domovináři si hned při podávání žádosti své žádosti orazítkovali,aby se od ostatních odlišili,a tím naznačili,že hájí především své zájmy.Příslušníci republikánské strany na Oboře chtěli také příděl a usilovali o to,aby byl v Doubravici zachován a aby byl dán Fr.Janíčkovi z Obory, příslušníku strany lidové,který by část svých oborských pozemků dal do přídělu oborským rolníkům.Vedení lidové strany,zejména poslanec Šamalík,pracoval vší mocí pro to,aby nedíl dostal Fr.Janíček z Obory.

Jako vadilo úspěšnému jednání stranictví jednotlivých politických stran,tak mu vadilo také sobectví jednotlivců,neboť každý se staral ponejvíce a především o sebe,kdo mohl jezdil do Brna,aby dostal on ne druhý,na celek se neohlížel skoro nikdo.

Celková akce nebyla vedena dosti energicky,na počátku se začalo pracovat pozdě,na konci pak se nevydrželo pro stranictví a sobectví.Je velkou škodou,že obec až na nepatrnou výměru z parcelace nezískala nic.jen školní rada,Sokol a D.T.J. dostaly po míře v trati U šibenice.Výsledek parcelace je tedy takový:

všechny budovy až na jednu stodolu,dostal Fr.Janíčk, rolník z Obory

D.T.J. dostala jednu zděnou stodolu

občané dostali celkem 50 ha – 109 nabyvatelů

Holešín dostal – 11 nabyvatelů

M.Horáková z Holešína č.30 dostala 13 měr

Rájec – 20 nabyvatelů

Kuničky – 5 nabyvatelů

Jaro v tomto roce bylo velmi deštivé.V květnu,červnu a červenci pršelo ustavičně.V polovině června posekali občané luka ,voda však na den sv.Víta 15.června vystoupila z řeky a sebrala všechno seno.Současně se protrhla hráz na cestě na luka hned za mostem,byla opravena nákladem 8.000,- Kč.3.000,- Kč dostala obec na práci subvence.

V červnu účastnil se Sokol VIII. sletu všesokolského v Praze.Sokol sehrál tato divadla:

4.dubna Pes a kočka,veselohra

5.prosince Roztomilá rodina,fraška a Dostaveníčko,veselohra

26.prosince Paličova dcera,drama od J.K.Tyla

Národní svátek 28.října byl oslaven besídkou spojenou s přednáškou O významu 28.října.

D.T.J.

 • 21.února Ferdinand spí,veselohra od Skružného
 • 7.března Staříček Holuša,hra od Sokola Tůmy
 • 1.května Na vždy svoji,hra od H.Jagra
 • 31.října Otec,drama od Al.Jiráska
 • 31.prosince Ve mlýnici na šalandě,fraška od V.Vrány

Senátor Hnátek měl přednášku Úkoly dělnické mládeže a dělnická Olympiáda 1927.

Vzdělávací kroužek Osvěta

 • Mlsní kocouři,fraška od J.Hlavatého
 • Apoštolové střídmosti,fraška
 • Samot chorobné květy,drama od Brožka
 • Vojnarka,drama od Al.Jiráska

Orel pořádal tyto přednášky:

 • 3.února Frant.Kunc O jsoucnosti boží
 • 8.srpna P.Al.Hroch O založení jednot sokolských.

Zemřelí:Josef Jakubec č.178,A.Pilátová č.93,Otilie Šmetková č.44, Antonie Vlčková č.116,A.Bedáň č.104,M.Alexová č.92,Jan Lipovský č.64,

Josefa Hasoňová č.35,Josef Skřivan č.121,Antonín Kupka č.133.

Rok 1927

13.února usneslo se obecní zastupitelstvo dokončiti kanalisaci V Plotkách.Práci provedl František Vitouch,zednický mistr v Rájci, v červnu 1927.

Jaro bylo velmi studené,ještě v červnu byly mrazy.Jabloně bohatě kvetly,ale mráz všechen květ spálil.

7.května vypukl oheň u Ant.Pokorného č.80 ve chlévě od krátkého spojení,ale byl uhašen.Jen dvě krávy musely být poraženy.

15.května byla exhumace Jana Soukopa,faráře doubravského, spisovatele a básníka českého,na popud Soukopových příbuzných,ktaří si přáli,aby tělo jeho bylo převezeno na Velehrad a tam slavnostně pohřbeno.Svůj čin odůvodnili tím,že Soukop zde padl v zapomenutí a že o hrob jeho v Doubravici se nikdo nestaral.Exhumace byla provedena způsobem netaktním a památky Soukopovy nevhodným.Především ostatky Soukopovy ležely v hrobě až do příchodu lidu a kněží na hřbitov a teprve před očima všech diváků přeneseny a vecpány z velké kovové rakve do malé rakvičky.Kněží mezitím odešli do kostela,lid pomalu za nimi.teprve později přinesli nosiči rakev sami bez doprovodu ostatních lidí do kostela.Po kázání a mši nemohl vůz s ostatky opět odjeti,poněvadž nedošlo povolení k převozu od okresního lékaře.celé odpoledne stálo nákladní auto s ostatky Soukopovými u kostela,až teprve večer došlo povolení.celá exhumace byla provedena takovým způsobem,jak se provádět nemá.

12.srpna odpoledne o 1 hodině vypukl oheň u Josefa Krála č,43.Shořelo obytné stavení,chlévy a kůlna.Došková stodola se uhájila.Oheň prý vznikl od komína.

Obecní volby

16.října byly obecní volby,volební číslo 35,oprávněno 343 mužů a 396 žen,volilo 678 osob,platných 667,neplatných 11.

 • čsl.nár.sociální 117 hlasů 3 mndáty
 • soc.dem. 139 hlasů 4 mandáty
 • lidová 165 hlasů 5 mandátů
 • komunisté 71 hlasů 2 mandáty
 • občan.str.pokroková 48 hlasů 1 mandát
 • republikáni 127 hlasů 3 mandáty

Zvoleni byli: nár.social.Norbert Sáňka č.2,Josef Zezula č.24, Rudolf Kočvara č.16,soc.dem.Tomáš Kocman č.154, František Zelený č.170,Anděloslav Novotný č.40,Jan Kříž Klemov č.14, lidovci Fran. Svoboda č.115,Arnošt Okáč č.84,Antonín Kala č.77,Ed.Sáňka,Josef Novotný č.127,komunisté Leopold Kupka č.165,Alois Zezula č.207,pokrok.Tomáš Řehořek č39,republikáni Leopld Kunc č.31, Jan Kopřiva č.30,Jan Potůček č.15.

Kandidátní listiny

8.prosince bylo v Doubravici první představení v lidovém kině.Od té doby se hraje v kině každou neděli a každý svátek dvakrát. V té době sem přišla Choděrova divadelní společnost ,ale pro slabou návštěvu musela odejíti.Je zajímavo,že po dvě léta před tím vedlo se zde společnosti velice dobře,takže se zde zdržela i několik týdnů a hrála denně.Je vidět,že kino stalo se nebezpečným konkurentem divadlu.

Sokol

 • 18.dubna Andulka Šafářova,obraz ze života od J.Baldy
 • 4.prosince Jeden z nás se musí oženit,fraška,Za mužem třeba do pekla
 • mikulášská scéna
 • 26.prosince Šťastní otcové,fraška od K.Piškoře,zahráli ochotníci z

Jestřebí

 • 28.říjen byl oslaven koncertem,zpěvem,proslovem a jednoaktovkou.

D.T.J.

 • 20.února Městská rada na námluvách,fraška od Fr.Hlavatého
 • 27.března Písmákova dcera,drama od Fr.Rutka
 • 1.května Služebník svého pána,drama od Fr.V.Jeřábka
 • 13.listopadu Na statku a v chaloupce,obraz ze života od J.Mervarta
 • 31.prosince Bílá černoška,žert od Pavla Rudolfa

Orel

 • 2.února přednáška O životě spolkovém,přednášel P.Arnold Zemánek
 • 9.února přednáška O původu světa,Fr.KUnc
 • 7.března přednáška O životě Edisonově,P.Alois Hroch
 • 4.dubna přednáška O povstání v Mexiku,P.Alois Hroch

Od 8.prosince do konce roku bylo šest kinematografických představení.

Zemřelí: Frant. Kuběna č.33,Frant.Řezníček č.26, Františka Břoušková č.114,Vincencie Sehnalová č.47, Frant.Šestáková č.120,

Josefa Sáňková č.14,Oldřich Slepánek č.87, Vincencie Mrázková č.96,

Fr.Srachoň č.117,Teresie Zemandlová č.176,Marie Vladiková č.174.

Rok 1928

12.ledna byla provedena podrobná revise obecní knihovny a knihovní komise shledala,že knihovna je v dobrém stavu,že počet svazků utěšeně roste a že se také hodně čte.

Roku 1913 měla knihovna 176 svazků

300 svazků

517 svazků

Na konci roku 1927 měla 870 svazků.Obec doubravická s Klemovem přispívá na obecní knihovnu ročně obnosem 630,- kč.také ministerstvo školství a nár.osvěty přispělo v roce 1927 darem 18 svazků v ceně 480,- Kč.

15.května vznikl po půlnoci oheň u Řezníčků č.78.vyhořelo obytné stavení a pekárna.Při ohni bylo úplně ticho bez větru,takže velkého nebezpečí nebylo.Oheň prý vznikl od komína.

Na jaře bylo dlouho zima,mrazy byly stejně jako minulého roku ještě v květnu a červnu,takže kvetoucí stromy opět pomrzly a ovoce bylo málo.19.června byla bouře s velikým vichrem,který vyvrátil množství stromů a našich lesích,zejména v Lenčově a Nešorce.Léto bylo celkem parné,zejména v srpnu a září bylo veliké sucho.Ale nakonec přišly deště přece ještě včas,takže se dobře zaselo.Podzim byl příjemný a pěkně bylo hodně dlouho do listopadu.

30.srpna odešel do penze řídící učitel doubravské obecné školy Jan Kyselák,který byl dobrým pracovníkem v místním Skole a byl též dobrým řečníkem.

28.října byl odhalen nový pomník padlým.Slavnostním řečníkem byl Jan Kyselák.Hudba zahrála národní hymny,Marie Kuncová č.31 a Miroslav Podloucký č.70 přednesli oslavné básně.Všechno žactvo podaroval p.Bursa,řezník a uzenář v Doubravici,2 uzenkami a 2 rohlíky.

Volby do okresních a zemských zastupitelstev

2.prosince byly volby do okresních a zemských zastupitelstev:

okresní zastupitelstvo zemské zastupitelstvo

 • soc.dem. 174 179
 • živnostníci 51 40
 • str.práce 23 -
 • domkaři 2 -
 • komunisté 44 47
 • nár.dem. 7 13
 • nár.soc. 116 122
 • republikáni 86 87
 • lidovci 138 138

Sokol

 • 4.března Pensionát paní Borové a Vnučka
 • 8.duben Lucifer neb Zázračný elixír,nár.opereta se zpěvy
 • 9.prosince Migrena,jednoaktovka,několik solových výstupů se zpěvy a tanci,mikulášská scéna
 • 25. a 26.prosince Ženská vojna,opereta z vesnického života,od Marhuly
 • V říjnu se účastnil Sokol odhalení pomníku presidenta Masaryka v Kunštátě.

D.T.J.

 • 25.března Pražská ovocnářka,veselohra od K.Piškoře
 • 1.května Dědečkovy housle,vesnická historka od J.Rudolfa
 • 28.října Černožlutí dravci,drama od Václava Sedláčka
 • 31.prosince Švejk válčí v civilu,fraška od F.Bartoše

Zemřelí: Bedřich Pokorný č.123,Fr.Kuběnová č.34, Marie Bartošová č.201,František Pavlík č.112,Jan Zezula č.207,Anna Horálková č.153, Marie Gešlová č.26,Fr.Kuncová č.6,Josef Mrázek č.144, Vincencie Kouřilová č.29,B.Vladiková č.174,Arnošta Tomášková č.60,Anna Kalová.