Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXV.

Část XXV.

Předchozí část

Rok 1977


Zima po několika létech byla taková jak má být.Do poloviny ledna panovalo mírné zimní počasí se sněhovou pokrývkou na 25 cm.V druhé polovině nastalo oteplení, při kterém začal sníh tát.jen na chvíli a severozápadní proudění přineslo sněžení a ochlazení.Teploty se pohybovaly pod bodem mrazu a výše sněhové pokrývky dosáhla přes 30 cm.
Po mrazivém začátku února, kdy ranní minima dosahovaly až – 14oC, nastalo oteplení.Teplota se stále zvyšovala až přes den dosáhla + 8oC v noci se pohybovala kolem nuly.Zvýšená teplota, časté deštivé přeháňky rozrušovaly sněhovou pokrývku tak, že úplně roztála.Dne 26.února za silné dešťové přeháňky několikráte zahřmělo.Následující dny se ochladilo a chladné počasí potrvalo až do března.
Začátkem března se velmi oteplilo a teplé většinou slunečné počasí vydrželo skoro do konce měsíce.Teplota se v tyto dny vystupňovala na + 15 i více stupňů, i když některý den z rána byl slabý mrazík.Dne 28.března přišla první jarní bouřka s deštěm, který se změnil ve sněžení.Konec března se ohlásil návratem zimního počasí.
Frontální poruchy spojené s tlakovou níží způsobily v posledních březnových dnech a v první dubnové dekádě prudkou změnu počasí.Na naše území začal prouditi studený vzduch ze severu.Časté sněžení vytvořilo souvislou sněhovou vrstvu 5 cm a v některé dny i vyšší. Velikonoce měly spíše příznak pravé zimy než tradičního ohlášení jara.V druhé polovině bylo poněkud tepleji.Výrazná změna nastala od 21.dubna. Za suchých a teplých dnů teplota vystoupila na + 24oC.
Tento ráz počasí se udržel až do 13.května, kdy teplota dosahovala až + 27oC.V druhé polovině bylo deštivo, ale potom nastaly slunné dny, ale teplota už nevystoupila tak vysoko.Konec května byl nestálý, silná bouřka s lijavcem, chladno, noční teploty kolem nuly.Toto vydrželo až do 7.června.
Od 8.června nastalo horké počasí, některé dny vystoupila teplota až na + 30oC, časté byly bouřky s dešti různé intensity.
Červenec až do 21 byl převážně teplý až horký a suchý, protože srážky, které spadly jen ve formě přeháněk byly málo vydatné.Toho dne za bouře s hodinovým lijavcem, které se změnil v celodenní vytrvalý déšť.Od tohoto dne bylo léto plné překvapivých zvratů.Bylo chladné a deštivé.Meteorologické stanice celé Evropy vysílaly většinou nepříznivé zprávy.Nejen u nás, ale i ze sousedních zemí byly hlášeny průtrže mračen a záplavy.
Koncem srpna a začátkem září se zdálo, že se počasí už natrvalo zlepšilo. Zlepšení však potrvalo jen do 4.září.Tohoto dne přišla prudká bouře s průtrží mračen, která se změnila v silný déšť.Ani další dny nebyly lepší.Byly nevlídné, nebe nám skoro denně plakalo nad hlavami.Tento jindy krásný čas babího léta nás oblékl do kabátů a vystrojil deštníky. Obrat v počasí nastal od 24.září.Vyjasnilo se, teplota začala stoupat.Jasné měsíční noci byly však dále chladné a některý den i s ranními mrazíky.
Říjen byl celkem suchý, slunečný a poměrně teplý, teploty dosahovaly maxima + 17oC.Po 20.říjnu z rána mlhy, po jejich rozplynutí opět slunečno a teplo.
Obdobné počasí bez podzimních plískanic panovalo i v listopadu.Bylo sice více oblačných dnů i teplota klesala.Koncem měsíce se začalo více ochlazovat a objevil se první sníh.
Počasí v prosinci mělo střídavý ráz.Mírně mrzlo a byl i poprašek sněhu.Nastalé teplé období s teplotami nad nulou potrvalo téměř do vánoc, kdy se začalo opět ochlazovat.Od 23.prosince mrznoucí mrholení měnící se chvílemi v drobný déšť, který na zmrzlé zemi ihned namrzal.Na Silvestra hustě sněžilo a vytvořila se sněhová pokrývka v síle 10 cm.

 Ocenění práce
V roce 1976 vyhlásil OV Svazarmu na počest 20.výročí založení Svazarmu soutěž o nejlepší základní organizaci, sportovce, cvičitele a trenéry.Po projednání a posouzení celkové práce bylo vyhodnoceno několik nejlepších organizací.Mezi nimi byla i základní organizace v Doubravici nad Svitavou, jejímž předsedou je Petr Štoudek č.315.

 Uznání
U příležitosti Mezinárodního dne dětí byla předána vybraným pracovníkům našeho okresu čestná uznání rady MNV za práci s mládeží.Z Doubravice nad Svitavou obdržel toto čestné uznání Alois Matuška, ul.28.října 255.

Je nás 15 milionů
Tato radostná událost nastala v pondělí 28.března.V historicky velmi krátké době byl tak nejen plně vyrovnán poválečný pokles stavu obyvatelstva (v roce 1949 jsme měli 12,3 mil.obyvatel), ale tohoto významného dne jsme dosáhli v celých našich dějinách nejvyššího počtu obyvatel jak v Českých zemích tak na Slovensku.
Identifikace zaniklého Valkónova
Dne 1.května po několikaletém pátrání v terénu, podařilo se pražskému badateli v oboru zaniklých středověkých osad zjistiti místo, kde se nachází zaniklá osada Valkónov.Je to v lesnaté části katastru obce Doubravice nad Svitavou zvané Valkónov, ale v místě nazvaném Malý Valkónov.Byla to malá ves se šesti domky.Velikosti vsi odpovídala svým rozsahem také plužina, která je z větší části dodnes znatelná, i když po staletí je zalesněna.Z nejbližších zaniklých osad objevil prof.MUDr Ervín Černý DrSc Přivišinu u Němčic a Neboštice u Újezda.

Úprava jízdného ČSD
Dne 22.května vešlo v platnost nové jízdné pro rok 1977 – 78.V železniční dopravě mimo nějaké minutové úpravy odjezdů osobních vlaků nepřinesl žádných velkých změn.Jako novinka byla zavedena nová úprava cen jízdného.Tak obyčejná jízdenka II.tř.osobního vlaku od 1 do 10 km stojí 1,-Kčs, od 11 do 20 km 2,-Kčs, od 21 do 30 km 4,-Kčs.Do Brna stojí 5,-Kčs.

Stanový tábor pionýrů
Ve spolupráci složek Národní Fronty, Čes.svazu požární ochrany a Svazu soc.mládeže se ve dnech 23.až 30.července uskutečnil stanový tábor Pionýrské organizace ZDŠ v Doubravici nad Svitavou, kterého se zúčastnilo 23 dětí.Vybudovali jej pro ně doubravští požárníci za újezdským koupalištěm.Týdenní pobyt pionýrů byl vyplněn zajímavým programem, který pro chlapce i děvčata připravili spolu s požárníky členové SSM.Obětavé manželky požárníků se postaraly, aby dětem v přírodě chutnalo.I počasí dětem celkem přálo.Vyvrcholením týdenního pobytu pod stany byl poslední večer u táborového ohně, kterého se též zúčastnili i rodiče dětí.Nechyběla ani dechová hudba Doubravanka pro zpestření posledního večera v táboře.

Barevný televizor
První barevný televizor v Doubravici nad Svitavou byl v první polovině listopadu instalován u Františka Šafránka, Na Rybníku č.234.Další barevný televizor má Král Stanislav č.348.

Úmrtí
Dne 22.února zemřel ve věku 50 let Robert Janků č.131.
Dne 6.dubna zemřel ve věku 91 let Jan Štěrba č.317.
Dne 9.října zemřel ve věku 48 let Vlastimil Hlaváček č.264.

Český rudoarmějec
Při oslavách 60.výročí VŘSR bylo také vzpomínáno našich občanů, kteří v Rusku vstoupili do Rudé armády.Jedním z nich byl i 19letý voják rakouské armády Otakar Vácha, pozdější rudoarmějec voják Čeky a prvního mezinárodního pluku, dnes občan naší obce.
Narodil se 8.1.1896 v Rybářích u Karlových Varů.Jako vyučený zahradník pracoval v zahradnických podnicích nejen u nás, ale i v zahraničí, v Německu a ve Švýcarsku.Po vypuknutí 1.světové války roku 1914 císař pán povolal ho k pěšímu pluku č.91 v Českých Budějovicích.Byl to ten slavný regiment, kde sloužil dobrý voják Švejk .začátkem léta 1915 byl pluk přeložen do Bruchu nad Litavou.velitelem Váchova batalionu byl nejdříve hejtman Wurm a potom hejtman Láger.V Haliči u Choropan po krátkém pobytu na frontě dostal se do ruského zajetí.Po prohlídce jestli nepoužíval kulek Dum – Dum postrčen lopatou do zad a provázen slovy“ Ty vstupaj Austrijče v Rasiju, tam chleba i mjasa chvatit“, šel pěšky do zajateckého tábora v Darnici u Kyjeva.Zde namačkán se zajatci různých národností, s hubeným přídělem jídla jednou za den čekal s ostatními Čechy na transport do jiného tábora.Když se ho nemohli dočkat přidali se do transportu Maďarů a s ním se dostal do tábora Tockoje v Samartské gubernii.Zde strávil dvě kruté zimy, kdy skvrnitý tif skosil většinu zajatců. Zmořen nemocemi, špatnou stravou měl v sobě ještě tolik síly, že byl schopen pracovního nasazení.
V květnu roku 1917 pracoval u podnikatele Palaškovského na stavbě zbrojního závodu ve Voroněži.Seznámil se zde blíže s ruským prostředím a poměry.Poznal zde i československého legionáře, ale do legií odmítl vstoupit.Když Rudá armáda zabavila na stavbě povozy s potahy dal se též do služeb revoluce.Stal se příslušníkem oddílu Čeky, jehož velitelem byl komisař Zacharčenko, a který vyvíjel činnost ve Voroněži a okolí.
V létě roku 1919 bojoval v I.mezinárodním pluku Rudé Armády proti kozáckým vojskům generála Krasova.
Když na podzim roku 1918 přišla i do Voroněže zpráva o vzniku Československé republiky požádal o propuštění z Rudé armády a vracel se rozbouřeným Ruskem domů, přes právě od Petljurovců osvobozený Kyjev.Pak většinou pěšky prošel Haličí až do Československa.Po karanténě ve sběrném táboře v Hranicích byl znovu odeslán k 91.pluku v Českých Budějovicích.Třebaže nabyl spokojen s poměry v republice, s armády neodešel a stal se jak se tehdy říkalo gážistem.Protože nebyl příslušníkem legií byl jeho postup v armádě zpomalován.Teprve po osvobození v roce 1945 mohl veřejně prokázat svoji příslušnost v Ruské armádě.
Dnes žije na odpočinku v Doubravici nad Svitavou, Plotky č.143.

Otakar Vácha

Otakar Vácha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otakar Vácha - druhý zleva sedící

Otakar Vácha - ve službě druhý z prava

 

 

 

 

 

Jaká je životní úroveň
Není tomu tak dávno, kdy nastal velký vpád techniky do našich domácností. Nejprve to byly vysavače, pak pračky, ledničky, televizory a celá řada mixerů a kuchyňských robotů.V mnoha domácnostech kuchyňské sporáky vzaly za své a byly nahrazeny elektrickými, teplo rodinného krbu začala obstarávat elektřina, plyn, nafta.I ústřední topení doznalo u nás nebývalého rozšíření.
Náš život se tímto od základů změnil.Snad proto někteří lidé považují právě vybavenost domácností  předměty dlouhodobé spotřeby za určující ukazatel životní úrovně.Naše republika v tomto ohledu se řadí na úroveň předních vyspělých zemí.Pračku má dnes každá rodina, z nichž mnoho už je automatických.Na jednu domácnost připadají téměř dva rozhlasové radiopřijímače.Televizor má 95% domácností a chladničku přes 80%. Osobní auto má z každých tři sta rodin přes třicet.K tomu přistupuje značné vybavení širokým sortimentem dalších výrobků pro ulehčení práce v domácnosti, pro využití volného času třeba i pro různé koníčky nebo kutilství.
To je jen jedna stránka, které říkáme životní úroveň.Chceme-li ji však postihnout v celé šíři musíme připočítat také řadu požitků, kterých se občanům dostává nepřímo.Je to např. bezplatná lékařská péče, k níž zdarma patří léky.Rozsáhlá péče o dítě, bezplatné vzdělání s učebnicemi zdarma. Rozsáhlá péče a pomoc mladým manželstvím.Na konec také zvýšení důchodů, které bylo provedeno k 1.lednu 1976.
Nemáme však jen samé výhody, ale máme také různé potíže např. v poskytování odborných řemeslných služeb.Dřívější řemeslníci téměř všude vymizeli, takže je někdy problém dáti si provést řemeslnou práci nebo opravu v některé řemeslné profesi.Jsou sice v městech různé komunální nebo družstevní služby, které provádějí různé řemeslné práce nebo opravy, ale toto zařízení je celkem nedostatečné a rozhodně dřívější živnostenský systém dosud nenahradilo.

Dodávky uhlí
Všichni kdo topíme uhlím víme, že v současné době to se zásobováním tímto palivem není jak se říká na jedničku.Téměř většina odběratelů uhlí měla s ním drobnou či větší potíž.Buď dodávku nedostane v dohodnutém termínu, nebo je mu krácena, či ji musí několikrát urgovat.
V Doubravici nad Svitavou situaci v dodávce uhlí z uhelného skladu v Rájci ještě více zkomplikovala stavba mostů přes Svitavu a Býkovku v Rájci.Po dobu této výstavby se musí uhlí dovážet z Blanska.Od 1.ledna 1977 si nemůže spotřebitel objednat libovolné množství uhlí jako dosud, ale dostane příděl a to 20 q pro domácnost bez ústředního topení nebo 50 q hnědého uhlí s ústředním topením.Toto množství však většinou nestačí.Samozřejmě mnozí občané s tímto opatřením nejsou spokojení a ptají se jak je to možné, že je málo uhlí, když plán těžby uhlí se stále vysoko překračuje.

Úprava cen
Od soboty 23.července vstoupily v platnost nové maloobchodní ceny některého zboží.Byly sníženy ceny téměř poloviny textilních výrobků ze syntetických vláken a ceny obuvi z porometrických usní o 21% a některých výrobků jako chladniček o 16%, barevné televizory a obrazovky o 21%, elektrické akumulační kamna o 20% a kapesní kalkulačky o 40%.
Naproti tomu byly zvýšeny ceny vybraných výrobků z bavlny a vlny, z vyjímkou dětského zboží a konfekčních oděvů jek pro děti, tak i pro dospělé o 34%, hutnických výrobků v průměru o 17%, hudebních nástrojů o 16%, loveckých a sportovních zbraní a střeliva o 28%, elektrických přímoproudých spotřebičů o 59% a některých výrobků z olovnatého skla, figurálního a ozdobného porcelánu a keramiky o 22%.
Došlo ke zvýšení cen kávy o 50%, čokolády a výrobků z čokolády, máčeného trvanlivého pečiva o 33%.Ceny kakaa zůstaly beze změny.Ovšem že kakao zmizelo z obchodů a do konce roku jen jednou a to před vánocemi byl k dostání malý balíček na rodinu.
Se zvýšením cen některých druhů zboží jako textilních a bavlněných výrobků nabyli občané nijak zvláště nadšeni.Milovníkům kávy a čokolády zvýšení cen také nebylo příliš po chuti.

Panika s kořením a solí
Není téměř ani jednoho roku, aby lidé nepodlehli různým šeptandám, které vyúsťují v panické skupování některých druhů zboží jako např.kakao,pepř,nové koření,sůl.Toto nerozumné počínání pravidelnost zásobování a pak je na delší dobu tohoto zboží nedostatek.

Mzdy a platy
Předválečná léta se zapsala do paměti většiny dělníků i úředníků malými mzdami a platy.I příjmy zemědělců klesaly daleko rychleji, než výrobní náklady v zemědělství.Dnes příjmy pracujících všech odvětví vzrostly proti předválečným dobám daleko více než životní náklady.Dnešní reálné mzdy jsou vyšší a stále vzrůstají.
Následující přehled uvádí průměrné měsíční hrubé měsíční mzdy bez daně ze mzdy, jak byly zveřejněny ve Statistické ročence za rok 1977.

Odvětví 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
průmysl 1982,- 2059,- 2131,- 2200,- 2278,- 2363,- 2425,-
stavebnictví 2235,- 2306,- 2399,- 2469,- 2540,- 2615,- 2729,-
zemědělství 1829,- 1890,- 1976,- 2110,- 2190,- 2250,- 2310,-
lesnictví 1909,- 1978,- 2090,- 2201,- 2285,- 2389,- 2482,-


Mateřská škola
V červenci minulého roku byla zahájena nadstavba mateřské školy.První etapa výstavby měla býti dokončena již 1.září tohoto roku.Kapacita školy se přístavbou patra zvětší na 60 dětí.K nejaktivnějším brigádníkům podílejících se na výstavbě patří Antonín Řezníček č.258, Bohuslav Strachoň č.117, Robert Urbánek č.229, František Alexa č.     ,Jan Jalový č.58 a mnoho dalších.
Na společné schůzi rady MNV a představenstva JZD v Doubravici nad Svitavou bylo rozhodnuto, že JZD přispěje na výstavbu školy jednorázovou částkou 150.000,- Kčs.kromě toho bude JZD finančně i dopravními prostředky pomáhat při úpravě místních komunikací.Tato oboustranná a úspěšná dohoda byla uzavřena mezi oběma partnery i v oblasti politicko výchovné a masově politické práce.

Národní směna
Na počest konání XV.sjezdu KSČ a 60.výročí uzavřeli občané hodnotné závazky k zabezpečení a splnění volebních programů Národní fronty a na zvelebení obce.K plnění těchto závazků, ale i na jarní úklid obce před slavnými májovými dny byla organizována MNV v sobotu 23.dubna směna Národní fronty.
Pracovalo se na výstavbě mateřské školy, kladení obrubníků a úklidu v Klemově, příprava komunikace pro penetraci v ulici U spravedlnosti, úklid v Kaštanech, úklid hřbitova, úklid před školou, úklid Tyršova parku, úprava na Náměstí Svobody, úprava na starém hřbitově pro stavění lešení na bílení kostela.

Směny NF 1977

Směny NF 1977

Směny NF 1977

Směny NF 1977

Směny NF 1977

Směny NF 1977

Směny NF 1977

Směny NF 1977

Směny NF 1977

Směny NF 1977

 

Oprava kostela
V měsících dubnu až červenci byla prováděna farním úřadem oprava exteriéru farního kostela, historické památky naší obce.
Bylo provedeno olíčení fasády věže a celé budovy, obnoveny nátěry střech obou věží, věž opatřena novými okapovými žlaby a svody, nafládrovány kostelní vrata a dveře, na věž umístěny nové hodinové ciferníky.

Soukromá výstavba

Novostavby
Midriak Dušan a Ludmila stavba rodinného domku č.364 v Havlíčkově ulici.
Ing.Vincenc beránek a Marie novostavba rodinné vily č.370 v Havlíčkově ulici.
Kučera Leopold a Olga na místě staré budovy na Náměstí Svobody č.84 postavena nová.
Hróza Miroslav a Marie novostavba č.360 v Cihelně.
Štoudek Pavel a Ludmila novostavba domku č.361 ve Žlebě.
Zemánek Antonín a Jana novostavba č.363 v Klemově.
Kala Ludvík a Marie novostavba č.262 v Klemově.

Přístavby a nadstavby
Jan Štrof č.266 v Klemově nadstavba I.patra na rodinném domku.
Zukal Josef a Blažena č.331 U spravedlnosti přístavba poloviny rodinného domku.

Výstavba v JZD
  Sloučené JZD postrádalo vyhovující administrativní budovu.K odstranění tohoto nedostatku došlo v tomto roce.V areálu hospodářských budov byla mezi stodolou a dosavadními kancelářemi zrušena kůlna a na jejím místě stavební skupinou JZD byla v hrubé stavbě postavena nová administrativní budova.

Sbor pro občanské záležitosti
Zahájil činnost po volbách v roce 1976 v novém složení, kde převládají většinou mladí lidé.U všech vidět odpovědný přístup k plnění úkolů, jak ukládá plán činnosti.
Během roku 37 narozených dětí bylo uvítáno do života za účasti malých pionýrek, které svým kulturním vystoupením přispívají ke zdaru této akce.
Na MNV bylo uzavřeno 16 sňatků, z nichž 10 bylo opakováno v kostele. Před uzavřením sňatku probíhají se snoubenci besedy, kterých se však všichni ke vlastní škodě nezúčastňují i když jsou pozváni a svoji účast přislíbí.
Zemřelo 11 občanů, se kterými se při pohřbu rozloučil předseda sboru nebo tajemník MNV, některá členka sboru nebo člen Svazu požární ochrany.

Zlatá svatba
Dne 5.listopadu se konala zlatá svatba manželů Tomáškových č.281.Druhé 50leté výročí oslavili manželé Horákovi č.191.

Telefonní hovorna v Klemově
Na schůzi MNV pí Kotoulková připomněla, že do Klemova dosud není telefon, což v dnešní době je velmi vážný nedostatek.V případě nutné potřeby musí občané chodit telefonovat do Doubravice nebo v nejhorším případě volat ze železniční zastávky, kdy je to už složitější.
MNV má na Správě spojů žádost o zřízení telefonní hovorny v Klemově již od roku 1970 a stále ji urguje.Správa spojů žádost však nevyřizuje z toho důvodu, že dosavadní telefonní ústředna na poštovním úřadě je již plně obsazena  a další účastníky nemůže přijímat.Musela by býti nová větší ústředna, která by vyžadovala samostatnou místnost a této na poštovním úřadě není a jiná vhodná místnost není prozatím k dispozici.

Kulturně společenská činnost
15.ledna KSČ III.ples pracujících
16.ledna Přednáška Nové odrůdy ovoce, zahrádkáři
22.ledna Ples mysliveckého sdružení
29.ledna Ples požárníků
12.února V.ples SRPŠ
15.února Přednáška Chráníme pokojnou práci našeho lidu
22.února Ostatková zábava
6.března Oslavy MDŽ
9.března Přednáška Postavení ženy v rozvojových zemích
22.března Přednáška Cévní a srdeční choroby
25.března Přednáška Nové směry v ovocnářství, zahrádkáři
29.března Přednáška Životní styl ve Francii a SSSR
10.dubna Pomlázková zábava
25.dubna Kouzelná revue
1.května  Oslavy s májovou manifestací v Rájci
6.května Přednáška Silná včelstva do snůšky a jak je získat
7.května Májová veselice
8.května Lampionový průvod k pomníku padlých
28.května Zájezd na Děvín, zahrádkáři
11.června Zájezd požárníků do Čech
18.června Výstavka modelářského kroužku
19.června Zájezd na Krajskou mírovou slavnost v Brně – Líšni
26.června Hodová zábava
12.srpna Taneční zábava - Sokol
29.září Přednáška Móda 77
9.října Výstava ovoce s názvem Pro zdraví,krásu a užitek Doubravice
13.října Večer s dárci krve
29.října Beseda s důchodci
6.listopadu Štafeta přátelství a míru
6.listopadu Oslavy 60.výročí VŘSR

Oddíl kopané
Aktivní oddíl kopané, vzorný oddíl III.stupně, tvoří tři družstva.Absolvují účast na československých pohárech organizovaných okresním fotbalovým sdružením.Před vlastním zahájením soutěží o mistrovské body, odehrají též několik přátelských utkání.tělovýchovná jednota má dvě hřiště.Pro jediný aktivní oddíl je dosti práce s udržováním těchto tělovýchovných zařízení.Výbor má pro každý rok vypracován plán údržby, včetně finančních prostředků.
Výbor zajišťuje organizování tělovýchovné činnosti pro mládež a ta pomáhá při různých brigádách na údržbě sportovišť.Na hřišti kopané zbudovali lavičky pro 200 diváků, výškové sítě za brankami, výměnu dřevěných branek, novou vstupní bránu a můstek přes potok.Na sokolském hřišti členové uvedli do provozu umývárnu, sprchy, instalována pračka k praní výstroje.
V tomto roce byla dokončena generální oprava budovy.Bylo to dokončení zabetonování podlah, zasklení oken a provedení venkovních nátěrů. Dnešní provozování tělovýchovy vyžaduje dosti finančních prostředků, sjednaná je dohoda s místním JZD o spolupráci.

Rok, který skončil, byl pro nás především rokem míru, v němž žije naše země.Když uvážíme, kolik ohnisek nepokojů a válečných srážek se nachází na naší planetě a zvážíme strašlivou situaci v níž se octnou kraje, jimiž projde válečné běsnění, nelze ani dost ocenit pokoj, ve kterém již přes třicet let žijeme.Naši generaci ještě v dětských letech postihla první světová válka, do níž šli naši otcové, a která se zapsala v Doubravici nad Svitavou 32 padlými, kteří padli na evropských bojištích.A krátce na to druhá světová válka, při níž jsme byli porobeni a hrozilo nám vyhubení. A proto oceňujeme mírumilovnou politiku naší vlády, socialistických států a skutečnost, že žijeme více jak čtvrtstoletí v míru a bez války.

Zápisy za rok 1977 byly schváleny na schůzi kulturní a školské komise a uznány za vhodné k napsání do kroniky.
                                                           Gottvald Karel – kronikář
                       

 

Rok 1978

Leden byl oblačný, teplý měsíc s občasným slabým sněžením, které vždy několikrát vytvořilo slabou sněhovou pokrývku nemajícího dlouhého trvání.Teploty se udržovaly slabě pod nulou nebo mírně nad ní.Ráz tohoto počasí se udržel i v únoru.Už se zdálo, že zima skončí.Od 6.března nastalo ochlazení, přicházely noční mrazíky a časté sněhové přeháňky.Obrat v tomto nepříznivém počasí nastal až 28.března.Nastalé pěkné, teplé počasí s dostatkem slunečního záření potrvalo jen do 6.dubna, kdy opět došlo ke zhoršení.Vpád studeného vzduchu přinesl ochlazení s nočními mrazíky, častým sněžením, které vyvrcholilo dne 13.dubna celodenním silným sněžením a vytvořením silné souvislé sněhové pokrývky, která se udržela dva dny.Do konce dubna nestálé počasí s bouřkami a dešťovými přeháňkami.
Celý květen byl převážně chladný, deštivý, s častými bouřkami a ještě se slabými nočními mrazíky.Jaro bylo letos mimořádně studené.
Letní měsíce červen a červenec mimo některé teplejší dny měly počasí chladné, oblačné i srážkově podnormální.I když občas se dostavily krátké přeháňky mnoho vody nedodávaly.Příčina chladného léta spočívala v celkové povětrnostní cirkulaci.Nad Skandinávií se stále obnovovala tlaková níže a ta udržovala nad západní a střední Evropou proudění severozápadních směrů, které k nám přinášely chladný a vlhký oceánský vzduch.Dne 7.srpna toto počasí skončilo a jeho další vývoj v srpnu nedoznal ve svém vývoji velkých změn.Opět nastalo chladno, oblačno s občasnými přeháňkami.Léto bylo chladné jak už tomu nebylo několik roků.
Vyjímku neučinilo ani září.Mimo některý teplejší den bylo stále chladno a sucho.Říjen byl teplý a suchý.V polovině měsíce slabě pršelo, ale opět se vyjasnilo a bylo celkem stále teplo až do konce měsíce.Listopad byl celkem teplý, oblačný a suchý měsíc bez podzimních plískanic.Některý den z rána byl slabý mrazík, přes den však byla teplota stále nad nulou.
Dne 26.večer náhle začalo sněžit a mírně sněžilo ještě příští den.Vytvořila se sněhová pokrývka 25 cm na nezamrzlé zemi.Teplota se však mnoho nezměnila, přes den byla obleva, v noci přímrazek.
V prosinci se střídala chladná období s teplými.Za nastalého vyjasnění klesla teplota pod bod mrazu a přes den vystoupila nad nulu.Oteplení a během vánoc časté dešťové přeháňky nebo mrholení silně rozrušovalo sněhovou pokrývku a způsobovalo časté namrzání vozovek.Poslední den v roce byl slunečný a teplý.

Zatmění Měsíce
Dne 16.září nastalo úplné zatmění Měsíce, které proběhlo mezi 17 a 22 hodinou.U nás bylo dobře pozorovatelné.V tomto století se uskuteční celkem 148 zatmění Měsíce.

Náš kosmonaut
ČSSR je po Sovětském Svazu a Spojených státech třetí zemí světa, jejíž občan překonal tíži zemské přitažlivosti a vzlétl ve čtvrtek 26.března do kosmu na Sojuzu 28, aby se spojil se stanicí Soljut.Na palubě Sojuzu 28 byl velitel lodi letec – kosmonaut, hrdina Sovětského Svazu plukovník Alexej Gubarev a kosmonaut – výzkumník kapitán Československé lidové armády Vladimír Remek.V dějinách našich národů je vstup našeho občana do kosmu historickým mezníkem.Dokumentuje všestrannou vyspělost našeho lidu, naší vědy a potvrzuje všechny úspěchy, kterých jsme dosáhly.

Nový kamenolom
Mezi Doubravicí a Újezdem v katastru obce Újezda se po delší dobu připravovalo otevření nového kamenolomu, který bude zásobovat vysoce kvalitním drceným kamenem Blanensko, část okresu Svitavy, Prefu Kuřim a další provozy.Dne 1.července letošního roku zde byla dána do provozu sovětská mobilní souprava.Je to vůbec první souprava tohoto druhu dodaná do ČSSR.Úkolem soupravy je připravit především prostor pro rozsáhlou těžbu.Stavba kamenolomu si vyžádá náklad kolem 250 milionů korun včetně vybudování železniční vlečky.Tato investice je naprosto opodstatněná, protože zásoby velmi kvalitního kamene jsou zde při těžbě 1 milion tun ročně odhadovány na 45 let.
Než byla těžba v kamenolomu zahájena probíhaly zde rozsáhlé přípravné práce.Po celou zimu 1976 prováděny zde zkušební vrty.Dělníci provádějící tuto práci byli ubytováni ve dvou maringotkách u sokolského hřiště.V roce 1977 četa geologů a geometrů konala zde měření. Ubytováni na náměstí Svobody v domě č.30.práce trvaly celý měsíc srpen.

Uzavření opravny
Dne 20.října 1950 byla v domě č.8 otevřena družstevní opravna obuvi a jejím vedoucím se stal Jaroslav Janíček z Obory, který tuto funkci vykonával nepřetržitě až do tohoto roku, přestože už byl v důchodu.V tomto roce z jara musel pro nemoc zaměstnání opustit a provozovna byla uzavřena.

Úmrtí
Dne 6.února náhle zemřel ve věku 62 let Josef Vladík č.269.
Dne 30.března zemřela ve věku 76 let Marie Kocmanová č.246.
Dne 13.května zemřela ve věku 92 let Emilie Zemandlová č.176.
Dne 14.srpna zemřel Miroslav Matoušek z Prahy.V Doubravici byl na dovolené u své babičky č.70.
Dne 12.září zemřel ve věku 46 let Zdeněk Ševčík č.178.
Dne 2.listopadu ve věku 72 let zahynul při autonehodě v Kanadě Antonín Kříž rodák z Doubravice.
Dne 13.prosince zemřel ve věku 28 let Miroslav Sedlák č.190.
Dne 17.prosince zemřel ve věku 70 let Vincenc Kalík č.190.
Dne 15.prosince zemřel ve věku 55 let Miloš Taraba č.280.

Rada MNV 
Řídila práci komisí, určovala další úkoly, plní úkoly uložené ONV, dohlíží na plnění úkolů v akci Z, pravidelně provádí kontrolu uložených úkolů, které jsou výkonem státní správy.během roku měla 24 schůzí, kde řešeny různé problémy nebo úkoly týkající se obce.

Sbor pro občanské záležitosti
Vedený Jiřinou Zezulovou č.24 je aktivní organizací v obci.Ve spolupráci s MNV, Svazem žen a ostatními složkami Národní fronty pomáhá prohlubovat spojení s občany a vytvářet krásnější společenský život.Během roku uspořádal řadu pěkných akcí jako vítání do života, besedy se snoubenci, blahopřání při životních jubileích, návštěvy starých občanů v domovech důchodců, besedu s důchodci a další prospěšné akce.

Stavba staniční budovy
Ve schůzi rady MNV dne 17.10 byli přítomní členové seznámeni s jednáním na ONV u s.Hrazdíry o stavbě nové staniční budovy s čekárnou a vším příslušenstvím.Pro tento účel je zajištěno vykoupení domu bratří Jeřábkových ( bývalý hostinec v Klemově č.282 ).Je nutné však zajistiti pracovníky na tuto poměrně velkou stavební akci.Předseda MNV požádal přítomné členy rady zda doporučují a schvalují tuto stavbu a zda bude možné pracovní síly na tuto stavbu v obci zajistit.Bylo odhlasováno, že ano, když budou práce na stavbě placeny, protože se jedná o zařízení, o které Doubravice už dlouhá léta usiluje.Dnešní zastaralé objekty na zastávce už dávno svému účelu nevyhovují a jsou předmětem neustálé kritiky nejen našimi občany, ale i cestujícími a nedělají obci dobrou reklamu, zvláště zchátralé sociální zařízení.
        
Skládka smetí
  V poslední době nastal v obci problém se skládkou smetí a odpadků. Popel už několik roků odváží z obce asi od poloviny občanů speciální auto Technické a zahradní správy města Blanska.Byli i další zájemci o tuto službu, ale zmíněný podnik další zájemce nemůže přijímat pro nevyhovující vozový park a nedostatek pracovních sil.Mimo popel jsou i odpadky, které se do popelnic namohou dávat a dále je zde značné množství odpadového materiálu z bouraček, který není kam vyvážet. Dosud se odpad vozil na Mlýniska a do Kněžské zmoly.Skládka na Mlýniskách je už zrušena, pozemek je urovnán a bude v nejbližší době zemědělsky využíván.Kněžská zmola se dle usnesení rady MNV ze dne 16.11. nesmí zavážet, protože slouží jako odvod přívalových vod od Kuniček.Ve zmíněné schůzi rady MNV bylo o tomto problému jednáno, ale celkem bezvýsledně.Byl navržen pro skládku jeden žlíbek u Prvního boří, ale byly obavy, aby při náhlém přívalu voda smetí nedonesla do obce.Byl též dán návrh zřídit skládku ve vodním náhonu, který zničením mlýna v Hamře ztratil svůj význam.Zde je však svedena kanalizace z domů u náhonu, která by se musela prodlužovat až do Svitavy.
Tak skládka smetí prozatím zůstala nevyřešena.Ovšem, že mnozí neukáznění občané si s tímto problémem nedělají žádné starosti a smetí i různý odpad vysypou kam jim napadne.

Možnost plynofikace
V diskusi schůze plena MNV předseda komise pro výstavbu Tomáš Řehořek podal informaci o možnostech plynofikace obce s napojením na plynovod Černá Hora – Letovice – Blansko.Trasa pravděpodobně bode vedena mimo Doubravici, kolem státní silnice.Náklady jsou značně vysoké a v Doubravici by se jednalo jen o malou spotřebu, takže zavedení plynu by se ani nevyplatilo.Jedině by mohlo vypomoci JZD, které by však muselo odebrati 1,5 milionu m3 plynu.
Přesto v Doubravici je dosti domácností, které používají plynových spotřebičů hlavně k vaření.Topný plyn propan – butan je odebírán z plynových lahví, které se dováží ze skladu Komunálních služeb města Boskovic.Výdejna těchto lahví se nachází v Doubravici u Antonína Kaly č.148.Někteří občané, majitelé motorových vozidel si jezdí pro plynové láhve do Boskovic sami.

Výstavba obce v akci Z
V této akci pokračováno v pracích již dříve započatých a přikročeno k zahájení akcí nových.
V Klemově bylo položeno 300 m kanalizačního potrubí a na Soukopově náměstí 250m.provádění výkopu na Soukopově náměstí až na malou vyjímku se muselo prováděti ručně, jelikož v těchto místech probíhá trasa brněnského vodovodu a dálkový kabel.Při strojním hloubení výkopu bagrem vzniklo nebezpečí jejich poškození.


Na prodejně v Klemově jsou provedeny vnitřní omítky a hrubá omítka celé budovy zvenčí.
Vybudován nový chodník od státní silnice k zastávce v celkovém rozsahu 540m2.Okraje chodníku osazeny parkovými obrubníky.Bezprašný povrch chodníku zhotoven z obalované drti.
Dobrá byla výpomoc od organizací Národní fronty jako požárníků,Sokola, Svazu socialistické mládeže a dalších.MNV nadále usiloval o rozvoj další spolupráce se všemi společenskými organizacemi a hlavně s JZD, se kterými je uzavřena vzájemná dohoda.JZD se významně podílelo na přestavbě mateřské školy a údržbě komunikací.

Soukromá výstavba
V Cihelně Urbánek Robert č.366 a Vašek Josef č.365 postavili montované rodinné domky.
Na místě starého domku č.51, který byl do základu rozebrán postavil jeho majitel Eduard Klíma úplně nový větší domek.
Vach Pavel provedl přístavbu domku U Spravedlnosti č.248.
Kopecký Milan k domku č.38 přistavil v Hybešově ulici nové domovní jednopatrové křídlo.
Borek Josef v Klemově zvýšil přízemní domek č.252 o jedno patro.
Šimák Milan prováděl přestavbu domu č.7 na Soukopově náměstí.

Požárnická devadesátka
Místní Svaz požární ochrany ve dnech 22.a23.července oslavil 90 let svojí existence.V sobotu 22.července se konala v hotelu Doubrava slavnostní schůze, která byla zahájena státní hymnou a zahajovacím projevem Otty Kubíka č.195.Slavnostní projev o činnosti sboru a trvání požárnické organizace od svého založení v roce 1888 pronesl Pilát Josef č.321.Mimo jiné seznámil též přítomné s dokumenty z doby založení sboru, a to se Služebním řádem a stanovami dobrovolné jednoty hasičské v Doubravici roku 1888.Z obou těchto dnes už vzácných historických dokumentů přečetl několik výňatků.Po projevu byli vyznamenáni zasloužilí a dlouholetí členové Svazu požární ochrany. Mimo to se dostalo od MNV v Doubravici čestné uznání celé organizaci za dobré pracovní výsledky.Na slavnostní schůzi byli pozváni a dostavili se zástupci všech místních politických a společenských organizací sdružených v Národní frontě, dále pak zástupci sousedních požárních útvarů z Rájce – Jestřebí, Bořitova, Lhoty Rapotiny, Ráječka a Kuniček.
  V neděli 23.července po krátkém koncertě krojované dechové hudby Maryša na náměstí Svobody, vyšel průvod v čele se státní vlajkou na sokolské hřiště.Tam se odbývalo ukázkové cvičení a po něm další program.V ukázkovém cvičení jako první předvedena nejstarší požární technika a to likvidace požáru vědry s vodou za pomoci malé ruční stříkačky zvané berlovky.Potom vystoupilo družstvo z Jabloňan s ruční stříkačkou z roku 1895, po něm uvedena v činnost parní stříkačka ze Svitávky z roku 1907, družstvo z Vilémovic se představilo s kombinovanou stříkačkou(motorové a ruční čerpadlo) z roku 1923. Z Holešína uvedena v činnost motorová dvoukolová stříkačka závěsná z roku 1943.Nemalý zájem vzbudilo následující cvičení žáků – požárníků z Doubravice.Po ukázkách zásahu požárníků z Jestřebí a Doubravice nastoupilo družstvo požárního útvaru z Blanska.Předveden zásah s nejmodernější technikou za pomoci vysouvací požární plošiny a cisternové stříkačky.Všechny ukázky odborně a srozumitelně komentovány všem přihlížejícím panem Ostrým z Jestřebí.Závěrečným projevem předsedy ZO SPO v Doubravici s.Špačkem bylo ukázkové cvičení ukončeno.
Poděkování a předání diplomů za provedení ukázkového cvičení nastoupeným družstvům provedl předseda MNV a předseda ZO SPO s.Špaček.Samozřejmě, že po skončení cvičení na sokolském hřišti nechyběla zábava s tancem, ke kterému vyhrávala dechová hudba Maryša.Počasí celé slavnosti přálo, takže byla četně navštívena.

Otevření mateřské školy
Provoz v 1.poschodí mateřské školy byl zahájen od 1.dubna.Slavnostní otevření se konalo 10.dubna.Dle schválení okresní hygieničky přijato celkem 40 dětí, hlavně ty, jejichž rodiče odpracovali zdarma 50 brigádnických hodin na výstavbě této školy.Pozvaní rodiče dětí předseda MNV ve slavnostním projevu mimo jiné požádal též rodiče o další pomoc při dokončování opravy školy.
JZD bude mít patronát nad vodovodem a ústředním topením ve škole.

Branné hry
Dne 30.června vedení JZD ve spolupráci s okresním oddělením Sboru národní bezpečnosti v Blansku u příležitosti sportovního družstevního dne a zakončení školního roku zorganizovalo brannou hru.
Začátek nastal odpoledne závodní střelbou ze vzduchovek o věcné ceny. Pak následovala prohlídka kravína a mechanizačního parku s odborným výkladem.Vyvrcholení nastalo, když příslušníci Veřejné bezpečnosti z Blanska vystopovali pomocí cvičených psů ukrytou skupinu dětí v terénu a předvedli se služebními psy řadu zajímavých ukázek.Zajímavá byla i přednáška o vzniku útvaru Sboru národní bezpečnosti, jeho tradicích, úkolech a také o různém nebezpečí, které na děti o prázdninách čeká. Nakonec u táboráku a opékání špekáčků se mezi členy Veřejné bezpečnosti a dětmi rozvinula družná debata.

Nedostatky obchodu
Přes stížené podmínky se naše ekonomika dále rozvíjí.Roste výrobní potenciál a zlepšuje se uspokojování hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva.Třebaže převažují tyto pozitivní tendence, setkávají se občané s různými obtížemi a nedostatky, a to hlavně v obchodě. Některé z nich ukazují, že naše potřeby a nároky rostou rychleji, než zdroje pro jejich uspokojování, jiné jsou ovlivňovány chybami jednotlivců, jako řídících pracovníků nebo orgánů.
Občané na těžkosti a nedostatky reagují stížnostmi, oznámeními a podněty.Vypočítávat, čeho se nám všeho nedostává by zabralo dlouhé řádky.Jen tak na okraj se dá poznamenat, že v prodejnách by mělo býti více masa, chybí jízdní kola, náhradní díly k automobilům, traktorům, bavlněné zboží, dětské prádlo, niti, zdrhovadla a jiné věci.Těžko se dá koupit obyčejný srp a mnoho jiných výrobků.V obchodech, když se zákazník ptá po těchto věcech slyší – nemáme, ptejte se, nevíme kdy dostaneme.

Málo uhlí
O to, jak cenou surovinou je v této době uhlí, již nikdo nepochybuje. I když horníci na šachtách se sebe víc snaží, přes to není uhlí nadbytek.
V minulých létech uhlí, nafta, plyn, elektřina vytlačily dřevo jako palivo a to i na venkově.Dnes již není ochoten nikdo chodit do lesa na šišky nebo do otypek sekat klest.Ústřední vytápění se rozšířilo i na venkově a dřevem se zde nedá topit pro malou výhřevnost.Z tohoto důvodu v lesích vznikají hromady větví a různého odpadu, který se buď musí spálit nebo nechat shnít.

Úprava maloobchodních cen
Od soboty dne 11.listopadu provedena úprava cen lihovin, vína a některých typů osobních automobilů.U dvou typů aut ceny sníženy o 2.000,- až 4.000,- Kčs.U ostatních zvýšeny o 1.700,- až 5.000,- Kčs.
Zvýšeny maloobchodní ceny lihovin a vína v průměru 25%, v rozmezí od 10 do 40%.
V pátek 10.listopadu v samoobsluze od rána stála fronta na lihoviny a lidé rychle nakupovali do zásoby různé lihoviny za starou nižší cenu.Bylo to nejen v Doubravici, ale všude jinde, takže do večera byly lihoviny vyprodány.

Uzavření pohostinství
Vedoucí pohostinství U Opálků č.55 Osvald Opálka, který už je čtyři roky v důchodě mimo krátké přestávky stále toto pohostinství vedl až od 1.května se této funkce vzdal a tím se stalo, že pohostinství bylo uzavřeno.Rada MNV s uzavřením souhlasila, avšak s podmínkou, že bude v hotelu Doubrava zajištěn dvousměnný provoz a zrušen uzavírací den.V opačném případě však trvá, aby provoz v pohostinství byl obnoven a Lidově spotřební družstvo Jednota obsadilo podnik jiným vedoucím.
jedno pohostinství pro Doubravici nestačí, protože provozní místnosti v hotelu jsou malé a nedostačující.Dříve byly v Doubravici hostince čtyři.

Nově v myslivosti
Na základě usnesení vyšších stranických a správních orgánů přijal Okresní výbor Mysliveckého svazu v Blansku usnesení, jehož realizací došlo ke slučování mysliveckých sdružení v okrese, vytyčení a vytvoření nových mysliveckých sdružení.Vytvořené celky jsou v průměru třikrát větší plošně i počtem členů.Tímto opatřením ukončily svoji činnost dřívější myslivecká sdružení Doubravice, Rájec – Jestřebí, Holešín, Boskovice – Újezd, Kuničky a Lhota Rapotina, které se spojily v myslivecké sdružení se sídlem v Doubravici.Za členy se přihlásilo 51 občanů s platným loveckým lístkem.
Nové myslivecké sdružení obhospodařuje plochu 2.460 ha.Jižní a západní hranici tvoří železniční trať,východní státní silnice kolem zámku v Rájci nahoru a dále obecní katastry dříve jmenovaných obcí mimo Rájec, kde druhá polovina katastru náleží k mysliveckému sdružení Sloupečník se sídlem v Ráječku.Členská základna je složena z myslivců z Doubravice, Holešína, Kuniček, Boskovic – Újezda, Lhoty – Rapotiny a části Rájce – Jestřebí.Předsedou je Němeček Jan z Doubravice č.114, místopředseda Rozhoň Josef Lhota Rapotina, hospodář Řezníček Antonín z Doubravice č.258.
        
Otrava včel
Nastala ZO ČSV v Doubravici nad Svitavou.Dne 9.června JZD Rájec provedlo ošetření bobu na honu Stodoliska.Uvedený pozemek byl ošetřen přípravkem Metation EC .Na postřikované ploše byla ohnice a její počet převyšoval povolenou normu.Postřik na celé ploše nebyl proveden, protože uprostřed honu bylo daleko více kvetoucích rostlin bobu než ohnice.Protože dolet včel se pohyboval od 400 do 800 m, úhyn včel u majitelů byl různý.Rozsah škody byl komisionelně zjištěn u postižených včelařů.Zástupce JZD Rájec byl si vědom zaviněné škody a navrhl dohodu s organizací včelařů.

Znečišťování spodní vody
Naše republika patří mezi země s nejnižšími zásobami spodních vod v Evropě.Tato voda patří k nejcennějšímu bohatství přírodnímu naší země.
Přesto v posledních létech dochází ke stále častějšímu znečišťování vody různými druhy škodlivin.Jde zejména o ropné produkty a chemické látky používané v zemědělské výrobě.Náš stát ztrácí ročně tisíce ha zemědělské půdy.To si vynucuje neustálé zvyšování výnosů – v průměru 6q za rok.Plných 50% zvýšených výnosů je zajištěno dodávkami průmyslových hnojiv.To odpovídá požadavkům doby, ovšem na druhé straně přehnojování půdy je neúčelové a nežádoucí.Při pokusných podzemních vrtech bylo zjištěno, že přebytečné živiny, které již rostliny nepřijmou pronikají do spodní vody.nemluvím ani o používaných herbicidech a pesticidech.Vznikají tak velké národohospodářské ztráty zaviněné toxickými látkami, zejména dusičnany a dusitany.
V Doubravici, kde není veřejný vodovod, voda se odebírá ze soukromých nebo veřejných studní, kde uvedené látky se nachází.Voda s obsahem těchto látek i když snad zatím neškodí dospělým není vhodná pro kojence.Jediná studna v Doubravici, ve které byla vhodná voda pro kojence do 1 roku je v Klemově u Hégrových č.p.290.Takže všichni zde pro tuto vodu chodili.V poslední době bylo zjištěno, že už je též závadná a její odběr byl pro kojence zakázán.Tak občané mající kojence jezdí pro vodu do Blanska nebo do Rájce, která pro kojence není škodlivá.

Nová administrativní budova v JZD
Se vzrůstající administrativou v JZD dosavadní kanceláře v bývalém Dělnickém domě už dlouho nevyhovovaly.Proto v roce 1977 byla odstraněna kůlna vedle dosavadních kanceláří a na jejím místě započato se stavbou nové budovy, která až na malé nedodělky byla v roce 1978 dokončena a začala sloužit svému účelu.
Projekt stavby vypracoval Okresní stavební podnik v Blansku.Rozpočet na stavbu byl 1.481.000,- Kčs.Stavbu provedla stavební skupina JZD svépomocí.V přízemí nové budovy se nachází prostorná jídelna pro členy JZD, která též slouží jako místo k poradám JZD i jako přednáškový sál organizacím Národní fronty.V prvním poschodí je kancelář JZD, kancelář zootechniků, ekonomický sektor, účtárna s účtovací technikou, zvláštní úkoly aj.Nechybí ani nezbytné sociální zařízení.V budoucnu je plánováno odstranění budovy bývalých kanceláří a vybudování nového objektu navazujícího na novou nynější budovu.

Setkání padesátníků
Setkání bývalých žáků z Doubravice a Holešína dožívajících se v tomto roce 50 roků se uskutečnilo dne 24.června.Sraz všech účastníků byl v obřadní síni MNV, kde byli uvítáni předsedou MNV Rudolfem Pokorným. Po té následovala prohlídka obce, školy a návštěva hřbitova, kde bylo vzpomenuto zemřelých spolužáků.Dále pokračovalo setkání v sále Hotelu, kde při besedě každý účastník vylíčil svůj dosavadní život. Zakončení bylo v tanečním sále kulturního domu, kde právě Lidová myslivecká společnost pořádala pytláckou noc.Setkání se všem líbilo a všichni souhlasili s návrhem setkávání jedenkrát za 5 roků.Setkání nebyl přítomen žádný z tehdejších učitelů, protože už z nich nikdo nežije a pokud snad některý žije, tak na setkání nepřijel.

Kulturně společenská činnost
10.ledna Beseda s rodiči O výchově dětí
14.ledna IV.ples pracujících
21.ledna Ples požárníků
24.ledna Přednáška Hnojení ovocných stromů
27.ledna přednáška o únorových událostech v roce 1948
28.ledna VI.ples Svazu rodičů a přátel školy
12.února Přednáška včelaři Chovatelé matek
26.února Oslavy k výročí února
6.března Přednáška Úkryt obyvatel v krytech ze nepřátelských útoků
13.-14.dubna Zájezd JZD do Německé demokratické republiky
18.dubna Přednáška Leningrad
20.dubna Přednáška ženy Mezilidské vztahy
5.března Oslava Mezinárodního dne žen
1.května Oslava Svátku práce

1. května - Máj 1. května - Máj
1. května - Máj 1. května - Máj

1. května - Máj


8.května Oslavy osvobození vlasti spojené s předáváním občanských průkazů

8. května 1978 8. května 1978
8. května 1978 8. května 1978
8. května 1978 8. května 1978


6.června Přednáška Červený kříž Boj proti zhoubným nádorům
11.června Zájezd na Mírovou slavnost v Gottvaldově údolí v Líšni
24.červena Předpou´tová zábava
4.září Zájezd Jednoty a zahrádkářů na Slovensko
3.-4.července Vystoupení artistů Royal na sokolském hřišti
10.července Zájezd včelaři po památných místech západní Moravy
14.července Taneční zábava Sokol
23.července Taneční zábava Požárníci
29.července Taneční zábava Sokol
11.srpna Taneční zábava SSM
30.září Zájezd zahrádkáři do Prahy na výstavu Doba Karla
27.října Oslava 60.výročí vzniku republiky
10.října Přednáška Voroněž
3.listopadu zahájení Měsíce československého – sovětského přátelství
9.listopadu Vystoupení kouzelníka Valdini v sále kina
10.prosince Beseda v sále kulturního domu s důchodci

 

Projednání a schválení těchto zápisů za rok 1978 provedeno ve schůzi kulturně – školské komise.


                                                       Gottvald Karel - kronikář