Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část VII.

Pamětní kniha - část VII.

Předcházející část Následující část

Rok 1936

Zimní počasí počátkem roku bylo celkem příznivé.Převládalo počasí bez sněhu až do března.Koncem března za příznivého počasí se zaselo. Dubnové vlhké počasí mělo blahodárný vliv na vzrůst polní úrody. Koncem měsíce května přišly opět vydatné deště a také první bouře. Deštivé počasí se udrželo až do polovice června,ale koncem měsíce bylo vše již tak vyschlé,že práce na poli – okopávání řepy – šla velice špatně. Jeteliny v té době sklizené,daly dobrou úrodu.Žně začaly počátkem července,za počasí velmi nepříznivého.Skoro denně pršelo,takže bylo skoro uměním svézti suché obilí do stodol.Obracením a stálým sušením se mnoho obilí již na poli vytlouklo.Obilí v panácích úplně porostlo. Krmná sláma za mnoho nestála.Také jeteliny a trávy na seno byly špatné.Krmiva pro dobytek však bylo dosti,takže byl omezen prodej na maso.Při kopání brambor bylo opět suché počasí,takže se celkem pohodlně sklidily.V druhé polovině září se začalo se setím.

Vzdor deštivému počasí se objevily se ve velkém množství myši. Bylo jich takové množství,že musely býti tráveny i jedy.Ale ani toto opatření mnoho napomáhalo.Hospodáři proto se setím nepospíchali z obavy,aby zaseté obilí myši nesežraly.Přes to bylo na 40% obilí zničeno.

První sníh napadl 30.listopadu,ale neudržel se.Nastala obleva a v polovině prosince panovalo přímo dubnové počasí s teplotami + 10,+ 12 o C.Vánoce tohoto roku byly blátivé a také konec prosince neupokojil.

V celku možno říci,že letošní rok byl velmi bohatý na vodní srážky. Úroda byla prostřední.Žito,ječmen a oves velmi mokrem utrpěly.Špatně se dařilo letos i včelařství a tak snůška medu nebyla vůbec žádná.Včely se musely po celá rok přikrmovati.

Cesta k Hamru

Povrch cest od mostu pod hřbitovem ke mlýnu Hamru,byl již v tak ubohém stavu,že se obec rozhodla provésti generální úpravu této cesty. K uskutečnění došlo na jaře v březnu a dubnu v rámci nouzových prací.cesta byla zvýšena a povrch zválcován.Obec na úpravu této cesty vyplatila 20.000 Kč a mlynář Fadrný přispěl obnosem 4.500 Kč.Hodnota dnešní doby jest však mnohem vyšší a činí dle propočtu asi 36.000 Kč.

Koupě lesa(dle zápisků p.starosty K.nečase)

Obec Doubravice koupila v tomto roce část lesa Bzence v katastru obce Holešína od velkostatku Blansko – Rájec ve výměře 52 ha 19 a 45m2. za 1 ha zaplatila obnos 3.000Kč t.j. celkem 141.594,50 Kč a zavázala se ku zaplacení veškerých výloh a poplatků spojených s převodem na obec jako nastávajícího majitele.Kupní cena byla uhrazena jednak výpůjčkou 115.000 Kč v Obč. záložně v Olešnici a jednak použitím obecního kmenového jmění v částce 25.000 Kč.Zbytek byl uhrazen z běžných příjmů obce. les Bzenec byl po převratu vzat do záboru,takže k jeho získání musela býti podána žádost na ministerstvo zemědělství(oddělení,jež se těmito záležitostmi zabývalo mělo název Pozemkový úřad).K tomuto úřadu podal obecní úřad obce žádost o les již v roce 1929 a přesto,že tuto několikráte urgoval,nebyla vyřízena po několik roků,takže zastupitelstvo obce se usneslo požádati starostu obce,by vzal tuto záležitost v patrnost a snažil se za každých okolností prosaditi,aby žádost o příděl lesa byla kladně a brzy vyřízena.Po intervenci podniknuté p. starostou v ministerstvu zemědělství v Praze a po prozkoumání,je-li docíleno dohody mezi obcemi přicházejícími v úvahu v tomto případě(Kuničky,Holešín a Doubravice) označilo ministerstvo zemědělství přípisem ze dne 18.února 1936 čís.27.094/IV/2/34 SPU obec za kupce a dalo příkaz majiteli,aby navázal s obcí jednání ohledně koupě lesa a sice té části,jak již dříve zmíněno.

K získání lesa byly se strany obce podniknuty následující pochůzky a práce:

 • intervence v ministerstvu zemědělství v Praze
 • 12 cest do Brna na různé úřady
 • 6 cest do Boskovic k úřadům
 • 9 cest do Rájce k velkostatku
 • napsáno 35 různých žádostí a přípisů
 • 5 pochůzek lesem k zjištění hodnoty
 • 3 cesty do Olešnice k zjednání výpůjčky
 • první těžba v lese provedená obcí na výměře 2 ha vynesla přes 49.000 Kč hrubého příjmu.Výroba tohoto dřeva stála na 4.000 Kč.

Sokolské hřiště

Tělocvičná jednota Sokol zakoupila od obce pozemek kat.č. 139/3 v trati U dílny za obnos 10.777 Kč a zřídila na něm sokolské hřiště. Toto hřiště bude užívati i místní obecná škola,která dosud postrádala vhodného školního hřiště pro své žactvo.Slavnostní otevření nového hřiště se konalo 6.června 1937 při příležitosti Veřejného cvičení sokolského okrsku blanenského.Za obec promluvil p.starosta obce Karel Nečas,za Tělocvičnou jednotu Sokol starosta Sokola pan Alois Štěrbáček a p. Jaroslav Janíček a za školní radu p.řídící učitel Ant.Fiala,který výstižnými slovy zhodnotil potřebu nového hřiště v obci,která v tomto ohledu zůstávala za ostatními mnohem menšími obcemi.Při okrskovém cvičení vystoupila také vzorná sokolská družstva mužů a žen ze Sokola Brno I.s mezinárodními závodníky gajdošovou a Bajerovou v čele. Z význačných hostí byli přítomni p.Josef Zezula náčelník Sokola Brno I a František Svoboda člen předsednictva ČOS.

Konrád Josef,řídící učitel na místní obecné škole,odešel dne 1.září na trvalý odpočinek.Působil na doubravické škole od 1.září 1929 do 28.června 1936.Po tu dobu vzorně spravoval školu a mladšímu učitelstvu byl laskavým a šlechetným rádcem.Obecní,učitelské i žákovské knihovně daroval mnoho cenných knih.Občané,učitelé i žáci,zachovávají jej ve vděčné paměti.Jeho nástupcem stal se dosavadní učitel zdejší školy p.Antonín Fiala.

Letošního roku rozmohly se povážlivě mezi školními dětmi nakažlivé i jiné nemoci.Tak na záškrt onemocnělo 32 dětí a z nich zemřeli 2 chlapci a 1 děvče.Záškrtu bylo nejvíce na podzim.Poslední případ v březnu 1937.Spálu dostalo 5 žáků,osypky 65 dětí,příušnice 88 dětí,anginu 15 žáků,chřipku 6 dětí,zánět ledvin 2 žáci,svrab 2 žáci,zánět středního ucha 2 děti,3 žáci operováni na slepé střevo,na ucho 1 žák a mandle vyoperovány také 1 školákovi.Vůz Čs.Červ.kříže objevoval se velmi často v naší obci a všechny děti byly isolovány v nemocnici.

Nový kronikář

Ve schůzi obecního zastupitelstva,konané dne 14.října,jmenovalo obecní zastupitelstvo novým obecním kronikářem učitele Jana Holíka,rodáka z Doubravice,který byl ode dne 1.září ustanoven definitivním učitelem na zdejší škole.

Dům č.238

Postavil v roce 1935 František Badal v Ulici 28.října.Stavbu provedl Alois Veselý,zednický a tesařský mistr z Jestřebí za 30.000 Kč bez práce majitele.Dům je celý podsklepen,má 1kuchyň,1 světnici,předsíň a komoru.

Dům č.239

Stojí v Ulici 28.října,majitel Burger Josef a Františka.

Dům č.240

Stojí v Ulici 28.října,majitel Stloukal Antonín a Josefa.

Sokol

 • 15.března Rumunsko a my,přednáška se světelnými obrazy ,uč. Jurek
 • 12.dubna Kateřina Veliká,veselohra od O.Minaříka
 • 22. a 23.srpna Vesnice zpívá,opereta od R.Branalda
 • 3.a 4.října Maruška a dvanáct měsíců,pohádka se zpěvy od Fr.Bobka
 • 28.října Lidé na kře,hra napsal Vilém Werner
 • 6.prosince Mikulášský večer – aktovky Jak čert smířil rozvaděné milence a Tajemná skříň – hudba,zpěv,tanec
 • 25.,26. a 27.prosince Lojzička,opereta od Baldy,Kohouta,Slavíka,Sýkory

D.T.J.

 • 6.a 8.března Jízdní hlídka od Frant.Langra
 • 22.března Pol.org.soc.dem. Hospodářská a politická situace,uč.Šulc
 • 11.března Vesnička pod lipami,veselohra od Jiřího Hory
 • 29.listopadu Nikdy se nevrátí pohádka mládí od J.M.Veselského

Orel

 • 2.února Za cizí hříchy,obraz ze života od Ot.Pospíšila
 • 1.března Katolické ženy:Parnasie,román lásky a vášně od Pav. Rudolfa
 • 19.dubna Ryba a host třetí den,veselohra od Dr.M.Kareše
 • 25.října Sůl nad zlato,pohádka se zpěvy a tanci od V.B.Plumlovské

Odbočka všeodborového svazu

 • 29.března Furiant

Choděrovo – Valentovo divadlo

 • 19.dubna Útěk před láskou,veselohra ,napsal Al.Valenta
 • 22. a 25.dubna Když ulice zpívá(Písničkou ku štěstí),veselohra od K.Baláka

 

Zemřelí: Hruška František 29 let č.49,Mikulášková Františka 68 let č.149,Kupková Františka 95 let č.165,Juračka Antonín 34 let č.11, Kunc František 84 let č.6,Dudek Jan 78 let č.145,Pitterová Jana 88 let č.63, Potůček Jan 51 let č.15,Štoudková Štěpánka 26 let č.145,Klimešová Anna 81 let č.90,Sáňka František 78 let č.2,Sáňková Františka 76 let č.184, Vondrová Františka 78 let č.131,Břoušek František 37 let č.156, Opatřil Jan 47 let č.154,Kala Jan 71 let č.77.

XI.Olympiáda

Ve dnech 2. – 16.srpna se v Berlíně konaly XI Olympijské hry.Z Doubravice se těchto her zúčastnila mezinárodní závodnice Jaroslava Bajerová z Klemova č.2.Cvičenka Sokola Brno I. v disciplině: Víceboj – družstva.Družstvo sokolských žen gymnastek bylo v tomto složení Vlasta Děkanová,Jaroslava Bajerová,Božena Dobešová,Vlasta Foltová,Anna Hořelhřínová,Matylda Palfyová,Zdena Verníčovská,Marie Větrovská. Toto družstvo žen se umístilo na II. místě s 503,606 body a získalo stříbrnou olympijskou medaili. I. místo se zlatem získaly ženy z Německa s počtem 506,50 bodů.Dne 27.února 1937 přijal na Pražském hradě president republiky dr.Edvard Beneš představitele národního olympijského hnutí a československé nositele medailí z Berlína.Mezi přijatými byly i olympionyčka naše občanka Jaroslava Bajerová z Klemova.

Rok 1937

V měsíci lednu a únoru se udrželo pěkné zimní počasí.Teploměr ukazoval nejvíce – 15 o a – 18 o C.také sněhu bylo dosti.Zimní počasí se udrželo až do 20.února.kdy za silného větru velice pršelo a sněžilo,takže sníh se zanedlouho proměnil v proudy kalné vody a 28.února zmizel docela,ale ne jen tak hladce.

Povodeň

Svitava nestačila odvádět tak rychle obrovské spousty vody,které neustále do ní přitékaly a 1.března se tak rozvodnila,že vystoupila z břehů a proměnila kraj od Letovic až do Blanska v jediné velké jezero.U nás zaplavila luka v celé šířce až k železničnímu náspu,ba vnikla i pod mosty na druhou stranu za násep,kde zaplavila pozemky.Nejvyšší stav vody je označen na obou železničních mostech na lukách.Na Horce odnesla voda dřevěnou lávku a v dolním mlýně Hamře zaplavila nejníže položené místnosti 0,5 m vysoko.ještě štěstí,že s vodou neodcházely ledové kry,jinak škody způsobené povodní by byly daleko větší.velmi by zde prospěla regulace Svitavy,o které se v kraji stále mluví.

Počasí v březnu a dubnu bylo velmi nepříznivé.Plískanice a chladno způsobily,že se s jarním setím započalo teprve koncem dubna a začátkem května,kdy nastalo uklidnění.za pěkných dnů rozkvětly jako nikdy před tím jabloně a hrušně.Sucho a velká vedra,která pak nastala uškodila ponejvíce ovocnému stromoví a ovoci,které začalo se stromů padat.Ačkoliv nad Boskovickem neustále bouřilo,přece nepřišel očekávaný déšť,takže obilí úplně sežloutlo a vůbec nevyrostlo.byla neúroda žita a bída o slámu.Také jetele bylo málo.Konec léta a začátek podzimu byl zase velice deštivý,takže byly obavy a to jak se později ukázalo,zcela oprávněné,aby nehnily brambory.také otavy deštivým počasím velmi utrpěly.

 

Poněvadž deště neustávaly,rozvodnila se 12.září znovu Svitava a zaplavila opět luka,která zanesla bahnem i pozemky,ale tentokráte v mnohem menším rozsahu,jako na jaře.

 

Konec září a říjen přinesl opět klidnější pohodu,takže celkem za pěkných dnů se zaselo a také za sucha se vybraly brambory,kterých však bylo mnoho černých.Úroda řepy byla veliká.Kořeny byly nadprůměrně velké a také chrástu bylo hodně.Vánoce byly zase po delší době pěkné bílé a také silně mrzlo.V celku možno říci,že tento rok byl bohatý na vodní srážky a chladné dny,které hlavně uškodily včelám,jimž se několik roků nedaří.

Letos se objevilo neobyčejné množství bělásků,kteří jako sněhová mračna poletovali nad zeleninou a kladli vajíčka.Housenek bylo takové množství,že nabylo možno se jim ubrániti,takže pozdní zelí bylo úplně zničeno.Z košťálovitých zelenin vyčnívala pouhá žebra.V důsledku toho,také zelenina značně podražila.

Hojnost ovoce

Přes to ,že stromy utrpěly jarním a letním suchem,byla úroda ovoce,zvláště jablek a hrušek neobyčejně veliká.ovoce však bylo velmi červivé.Švestek a vůbec modrého ovoce bylo velmi málo.Za jablka a hrušky utržili majitelé zahrad mnoho set a největší i mnoho tisíc korun. Nejlepší ovoce bylo prodáno za 1,50 Kč – 2 Kč, průměrné za 1 Kč za 1 kg.Z padavek dělali četní hospodáři hojně jablečného vína.

Odvodňování

Projekt na odvodnění celého katastru byl již vypracován v roce 1933 ing. Dezortem z Brna a zaplatilo se zaň 8.963,85 Kč z obecní pokladny,jako zařizovací půjčka vodnímu družstvu.V roce 1936 na nátlak finanční komise bylo nutno tuto půjčku obci vrátit a obnos byl rozepsán na majitele pozemků,kteří byli pojati do projektovaného odvodnění.pak byl podnik zadán zemským stavebním úřadem ku provedení firmě Ing.Janečka z Břeclavě a jeho společníku podnikateli Zavrtalovi z Brna. Celkový náklad obnášel 102.506,30 Kč,drenážní trubky 38.608,50 Kč, dovoz trubek 12.072,60 Kč a různé (ubytování drenážníků,kancelářské potřeby,bubnování a zvaní,opravy,uznáv.poplatek dráze) 8.608,50 Kč. celkem tedy 170.808,15 Kč. Na tento obnos získala subvence ve výši 99.197,60 Kč,úvěrem od Občanské záložny v Olešnici 50.000 Kč na 6% a u záložny v Doubravici získáno vypůjčením 25.000 Kč.Dluh v Olešnici byl doplacen teprve roku 1940,kdežto v Doubravici již roku 1938.zájemci splatili z 1 aru odvodní plochy 18 Kč.

1.11.1937 se přistěhoval František Tomášek s rodinou z Hošťálkové u Vsetína,rodáci z kraje a pronajali si pozemek od Karla Nečase na zahradnictví v trati Pod hřbitovem.

V podzimních měsících bylo započato s kanalisací v Dolní ulici u Podlouckých.Řádná kanalisace byla provedena v celé Dolní ulici až k Opálkovým,kde je odbočka do Zahradní ulice.V Ulici 28.října je betonová nádrž,která zachycuje vodu včas přívalů,odkud pak běží kanálem přes školku p.Františka Slezáka,kde kanalisace vyúsťuje do Svitavy.Kanalisaci provedla firma Zeisl a Pokora,podnikatelství betonových staveb v Brně,která při ofertním řízení podala nejnižší rozpočet a to 45.000 Kč.

 

Otevření sokolského hřiště

Konalo se 6.června při příležitosti Okrskového cvičení blanenského okrsku,jak již při tom psáno na stránce 120 této kroniky.

14.září 1937 zaplakala srdce všech opravdových Čechslováků,srdce všeho lidu československého a hluboký smutek padl do dědin i měst od hvozdů šumavských až po tatranské velikány.Zemřel největší syn našeho národa,největší Čechoslovák,tatíček nás všech,zemřel náš první president Osvoboditel T.G.Masaryk.

Chtějíce projeviti svůj veliký žal a bol nad tak velikou ztrátou,sešli jsme se v neděli 19.září večer ke smuteční zryzně,kterou uspořádala místní Tělocvičná jednota Sokol ve smutečně vyzdobeném obecním hostinci.Po zahájení této smuteční oslavy starostou Sokola Aloisem Štěrbáčkem, zazpíval pěvecký kroužek jednoty,řízený učitelem Janem Holíkem Smetanův “Slavnostní sbor”.načež za hlubokého ticha všech přítomných, kteří zaplnili sál obecního hostince do posledního místečka,ujal se slova p.odb.učitel Alois Tichý z Blanska,který procítěnými slovy vylíčil tragedii, jež se odehrála dne 14.září na zámku v Lánech,kdy smrt vyrvala nám z náruče našeho milovaného presidenta Osvoboditele.Bylo patrno,že mluvil z duše nás všech,neboť se nikdo netajil pohnutím a v mnohých očích se zaleskly slzy.

V dalším pořadu zahrál smyčcový orchestr Greigorovu “Smrt Asy”, Gounondovu “Ave Maria” a Čajkovského “Chanson trise”.Pak byly předneseny tři smuteční básně Vit.Nezvala, báseň T.G.M. od O.Scheinpflugové a “Bílý prst” od Ot.Tischera.Děti zazpívali píseň “Tatíčku mrtvý náš” a básní “ Sbohem ...” rozloučili jsme se se zesnulým presidentem,

S velkým zájmem bylo také sledováno promítání obrázků ze života T.G.Masaryka.Jednomyslně byl přijat návrh,aby nejpěknější ulice našeho městečka Dolní byla přejmenována na ulici Masarykovu.Ze smuteční tryzny byl zaslán soustrastný telegram pozůstalým v Lánech a státní hymnou byla tryzna zakončena. Tatíček zemřel,ale jeho dílo žije! Osvobozená republika poroste a zmohutní k radosti nás všech.Budeme ji hájiti proti každému nepříteli.“Odkazu,který vložil T.G.Masaryk v naše ruce, věrni zůstaneme!Budiž mu země česká,jím osvobozená,lehká!”

Rozloučení s Dr.Huvarem

28.září rozloučili jsme se v Rájci s obvodním lékařem Dr.Arnoštem Huvarem,který v Rájci působil 38 let.Za naši obec bylo přítomno asi 25 osob se starostou p.Karlem Nečasem v čele.Panu Huvarovi odevzdán byl obraz – partie z Volar na Šumavě od akadem. malíře Josefa Ptáčka a album s podpisy členů obecní rady,zastupitelstva,jakož i občanů naší obce.Za obec rozloučil se s ním p.starosta Karel Nečas a p.řídící učitel Antonín Fiala,který poděkoval za velmi platné služby pro zdraví nás všech.

Úprava sokolské ulice

Vozovka v této ulici byla vyvýšena rumiskem,které zůstalo po provedení kanalisace v Dolní ulici,povrch pak byl v šířce 3 m vyštětován a bude také při příležitosti válcování okresní silnice v příštím roce uválcován. Ulice,která byla dosud neupravená,získala tím na vzhledu.Bylo toho již třeba,ježto tudy denně projde množství domácích i cizích lidí,kteří k nám vlakem přijíždějí.Také chodník,jdoucí od mlýna k zastávce,byl přeložen a jeho povrch upraven.

Obecní knihovna

Má koncem roku 1937 celkem 1.552 svazků,z toho je 1.295 zábavných, 208 naučných a 49 časopisů( z nich 20 zábavných a 29 poučných).

Nové domy

V ulici 28.října se letos hodně stavělo.Byly postaveny následující domy.Číslo 241 majitel Podloučka Josef, číslo 242 majitel Šindelka Josef, číslo 243 ,majitel Sehnal František, číslo 244 majitel Souš Arnošt, číslo 245 majitel Dvořáček Jan, číslo 246 majitel Hájek Jan.

Sokol

 • 27. a 28.března Vojnarka,drama od Al.Jiráska

  Divadlo Vojnarka

  Divadlo Vojnarka

  Divadlo Vojnarka

 • 25.dubna Tělocvičná besídka
 • 6.června Otevření sokolského hřiště a Okrskové cvičení
 • 24.července I.letní karneval s programem
 • 19.září Tryzna za zemřelého T.G.Masaryka
 • 28.října Kamaráde,kde jsi?,komedie od Zd.Štěpánka
 • 5.prosince Mikulášský večer s programem
 • 25. a 26.prosince Na tý louce zelený,od Tobise-Špilara-Mírovský

D.TJ.

 • 14.února Po cestách střední,západní a jižní Moravy,přednáška
 • 20. a 21.března Poklad trpaslíků,pohádka H.Kohoutek
 • 18.dubna Dva vojáci od muziky,opereta od A.R.Branalda
 • 9.května Nemoci a jejich léčení,přednáška Dr.Reise
 • 25.července Veřejné cvičení
 • 24.října Zrádce mezi námi,hra od R.Branalda
 • 28.října Besídka žactva na oslavu státního svátku
 • 12.prosince Její kapitán,veselohra I.K.Bernardský

C.P.O.

 • 22.dubna O civilní protiletadlové obraně,R.Kočvara

S.K.D.

 • 8.prosince Milenky starého kriminálníka,fraška od J.Skružného

Mládež nár.soc.

 • 11.dubna Legionář Lanc,drama od J.M.Šafaříka

M.O.K.

 • 7.března Oslava 87. narozenin T.G.Masaryka,přednáška Stan.Šulc
 • 28.května Dr.Edvard Beneš,přednáška uč.B.Kladivo
 • 3.července K 20. výročí bitvy u Zborova,přednáška ř.uč.Fiala

Škola

 • 6. a 7.března Kouzelné housličky,pohádka s proměnou od K.Záhejského

Republikáni

 • 3.března Cenné pokyny a rady pro život na venkově,přednáška pí Dornová a pí Kintrová

Výstava

 • 18.července uspořádal u nás výstavu léčivých bylin,květů a kořenů Hugo Honzák z Kochova a současně měl o těchto bylinách přednášku.

 

Zemřelí: Zelený Ladislav č.72,Kuncová Marie č.81,Kunc František č.85,Kočková Božena č.20,Polák Josef č.124,Kuběnová Aloisie č.115, Šafránek Eduard č.106,Přikryl Antonín č.132,Mikulášková Marie č.149, Kočvarová Františka č.16,Zezula Josef č.119,Slepánek Cyril č.64, Bušová Antonie č.134,Štěrbová Anna č.206.