Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Spolky a kluby > Myslivecké sdružení > AKTUALITY > Výroční členská schůze březen 2012

Výroční členská schůze březen 2012

V Ý R O Č N Í Č L E N S K Á S CH Ů Z E

Dne 17.března 2012 od 15,00 hod. proběhla v myslivecké klubovně výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Doubravice nad Svitavou. Zůčastnilo se 17 myslivců, 2 se omluvili. Na schůzi byla přítomna i skupina stálých honců v nezjištěném počtu. Vedoucí honců pan Jan Vladík, Jája a Pája a ostatní.

Schůze byla jako každý rok hodnotící a předseda sdružení a ostatní členové výboru ve svých vystoupeních vyhodnotili jednotlivé oblasti za uplynulý myslivecký rok 2011.

Celé sdružení se snaží propagovat myslivost na veřejnosti, zejména pořádáním akcí pro občany a zájemce, ale i myslivce a rodinné příslušníky. K tomu slouží klubovna sdružení, takzvaná MYSLIVNA. Pan Emil Lejska provedl presentaci myslivosti pro školní děti. Na dobré úrovni je péče o zvěř, zejména přikrmování v době nouze. Pravidelně probíhá údržba a budování nových mysliveckých zařízení v honitbě, převážně krmelců a zásypů. Přesto nemůžeme být spokojeni s odlovem srnčí holé zvěře, který zaostává za plánem. Je nutné se taky vypořádat s černou zvěří, která k nám v letních měsících přechází ze sousedních honiteb a potom páchá škody na zemědělských plodinách. V honitbě se zabydlela nová, nezvyklá zvěř. U chalupy pod Hamrem žije, podle pobytových znaků, bobr evropský.

Pan Robert Urbánek a Jan Vladík se v blízké době dožili, nebo dožijí životních jubilejí. 70 a 50 let. Přejme jim do dalších let hodně zdraví a loveckých úspěchů a poděkujme jim za bohaté občerstvení.

Nebudeme uvádět jarní kmenové stavy zvěře a úlovky za loňský rok, ale pochlubíme se, kolik máme ve združení myslivecky použitelných psů.

Vanilka z Hradiška Rájce
X – Apache Lady z Hradiška Rájce
Cleo z Pozořic
Ben od Škaredé jedle
Arka od Tomášků
Erika Horalka
Žita z Hranečného žlebu
Bar z Role
Cit z Citodur
Bára z Úpatí džbánu
Ing. Karel Staněk © 3 / 2012

J A R N Í K M E N O V É S T A V Y

K 31.3. 2010 byly zjištěny tyto jarní kmenové stavy zvěře v honitbě :

Srnec obecný + srna + srnče 55 ks
Zajíc polní 53 ks
Bažant obecný, kohout + slepice 41 ks
Kachna divoká 16 ks
Liška obecná 6 ks
Jezevec lesní 6 ks
Kuna skalní + lesní 7 ks
Ondatra pižmová 6 ks
Holub hřivnáč 20 ks
Straka obecná 2 ks
Hrdlička zahradní 130 ks
Špaček obecný 30 ks

Dále byl zjištěn výskyt dalších druhů zvěře :

Bobr evropský 1 ks
Jestřáb lesní 4 ks
Káně lesní 12 ks
Koroptev polní 6 ks
Krkavec velký 4 ks
Krahujec obecný 4 ks
Křepelka polní 6 ks
Poštolka obecná 10 ks
Sluka lesní 10 ks
Sojka obecná 20 ks
Volavka popelavá 1 ks
Výr velký 1 ks