Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Spolky a kluby > Myslivecké sdružení > AKTUALITY > Výroční členská schůze 19.3.2011

Výroční členská schůze 19.3.2011

V Ý R O Č N Í Č L E N S K Á S CH Ů Z E
v Doubravici nad Svitavou

Dne 19.března 2011 od 15,00 hod. proběhla v myslivecké klubovně výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Doubravice nad Svitavou. Zúčastnilo se 17 myslivců, 3 byli omluveni a 6 hostů. Mezi hosty byl starosta městyse pan Pavel KRÁL, předseda Okresního mysliveckého spolku JUDr. Jiří KŠICA, adept na člena MS Karel LÁNÍK a za družinu stálých honců 3 příslušníci.

Bohužel letošní schůze se už nezúčastnil Ing. Jiří KALOUS z Brna, který v měsíci listopadu odešel z našich řad. Čest jeho památce.

Výroční schůze byla hodnotící a předseda sdružení, členové výboru a předseda revizní komise k tomu zaměřili své příspěvky. Z jednotlivých vstoupení a diskusních příspěvků lze konstatovat :

Z dlouhodobého hlediska lze kladně hodnotit rozhodnutí o zlepšení parůžků srnčí zvěře. Podáváním mineralizovaného doplňku do krmení srnčí zvěře došlo ke zkvalitnění trofejí, což už je dnes vidět na stávajících trofejích a zejména shozech i mladých srnců. Ten kdo chodí do lesa pravidelně, a ví kde se srnčí zvěř zdržuje, občas nějaký shoz najde a může porovnat s minulými lety.

Zásadním problémem je černá zvěř ( rozuměj divoká prasata ).
Doubravická honitba je v převážné míře polní honitba. Proto se zde trvale celoročně nezdržuje černá zvěř. Jediný větší lesní komplex je les, takzvaný BZENEC, kde se v zimě občas přecházející černá zvěř zdržuje. V převážné míře do honitby dochází z okolních honiteb, na jaře a zejména v době dozrávání zemědělských plodin. A páchá nepředstavitelné škody ! Na polích, a také na zvěři. Vždyť téměř vymizela drobná zvěř, koroptve, bažanti, zajíci, divočáci posbírají vajíčka i mladou zvěř, vezmou i srnče, když na něho narazí. O tom, že je černá zvěř přemnožená svědčí i rekordní úlovek divočáků v loňské roce 2010.

Dále bylo konstatováno, že péče o zvěř v době strádání byla zajištěna na dobré úrovni, bylo celkem zkrmeno skoro 80 metrických centů jadrného krmiva a odpovídající množství objemového krmiva ( sena ).
Jarní vysazení divokých kachen na řeku Svitavu a rybník pod Kuničkami se osvědčilo.

V loňském roce byly organizovány dva společné hony na kachny na řece Svitavě a na rybníku pod Kuničkami.
Dále tři společné hony na drobnou spojené s naháňkami na černou. Dvakrát na straně ke Kuničkám, jednou na Záhoří.
A jednou se prohnal na černou i Bzenec.

Nadále je intenzivně tlumena škodná, neboli dravá zvěř, zejména liška a jezevec. K tomu jsou využívány už dříve vybudované umělé nory a zejména lovečtí psi, norníci.

Na závěr schůze bylo přijato usnesení, kterým se bude Myslivecké sdružení Doubravice nad Svitavou řídit celý příští rok.

Ing. Karel STANĚK © 3 / 2011