Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Fotogalerie stará > Foto do roku 2005 > Stavba víceúčelové budovy

Popis projektu Víceúčelová budova v Doubravici nad Svitavou

Objekt Víceúčelové budovy v Doubravici nad Svitavou se nachází na parcele č.141/2 na místě dřevostavby bývalých fotbalových šaten v těsné návaznosti na taneční parket místního výletiště s přístřeškem pro hudbu.Původní stavba se nacházela v značně zdevastovaném stavu z důvodu stáří ( asi rok 1950 ) a nedostatečné údržby a ani svými parametry po stránce hygienické nevyhovoval současným požadavkům.

Cílem projektu je vybudovat nový objekt, který bude již svým  vhledem a vybavením budovy reprezentovat obec Doubravici nad Svitavou.Bude sloužit jako zázemí pro fotbalové oddíly a pro místní organizace a spolky pro pořádání různých společenských akcí na místním výletišti.Obec Doubravice nad Svitavou uzavřela smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o výpůjčce s TJ Sokol Doubravice nad Svitavou na dobu určitou – 20 let.Sportovní oddíly budou využívat zázemí šaten a WC v budově, při pořádání zábav a klubových akcí bude využíváno WC a prostory pro občerstvení.Ve zvýšené části podkroví je navržena dispozice podkroví podle které budou do střechy osazeny střešní okna, vytaženy rozvody ZTI  a budoucnu bude možné provést půdní vestavbu přístupnou po schodišti ve vstupním zádveří.Podkroví může být využito např.pro turistickou ubytovnu nebo pro aktivity mládeže místních organizací a spolků.Se zbudováním podkroví se uvažuje ve druhé etapě výstavby.

Tato výstavba má nad obecní rámec, protože ve fotbalových oddílech Doubravice nad Svitavou jsou zastoupeni v současné době hráči sedmi obcí z Blanenska a Boskovicka.
Vzhledem finanční náročnosti stavby je akce rozložena do dvou let.Stavba byla zahájena v červenci letošního roku a termínem dokončení  červen roku 2005.Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že se výstavba budovy bude realizovat z rozpočtu obce Doubravice nad Svitavou a současně se zažádá o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z rozpočtu Jihomoravského kraje.Důležitým partnerem realizace projektu Víceúčelové budovy je místní organizace TJ Sokol Doubravice nad Svitavou – oddíl kopané, který se podílí na některých stavebních pracích a na úhradě energií, které jsou spojeny s realizací stavby.

Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší
Po kliknutí se náhled zvětší Po kliknutí se náhled zvětší