Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - po kontrole zákazníkem smazat > Spolky a kluby > Myslivecké sdružení > AKTUALITY > Prověrka přesnosti zbraní 2012

P R O V Ě R K A   P Ř E S N O S T I   Z B R A N Í

 Tak jako každý rok i letos myslivecký hospodář před hlavní loveckou sezónou provedl kontrolu přesnosti kulových zbraní všech členů mysliveckého sdružení Doubravice nad Svitavou. Akce proběhla v sobotu 5.května tradičně  na střelnici v Sudickém dvoře. Není nic horšího, než špatně nastřelená zbraň. Protože doubravičtí myslivci jsou zodpovědní, všichni prověrku splnili a myslivecký hospodář mohl vydat povolenky na lov zvěře spárkaté na letošní rok. Kromě přesnosti kulových zbraní proběhla i soutěž na loveckém kole v brokovnici. Střílelo se celkem na 40 terčů. Letos byla pozvána i část stálé družiny honců, kteří si mohli pod odborným vedením vyzkoušet střelbu na asfaltové holuby. Vyvrcholením byla střelba z kulovnice z volné ruky zhruba na 90 metrů. Nový mezinárodní terč běžícího kňoura není větší jak normální kapesník, a tak se výsledková listina oproti minulým rokům trochu změnila. Střílely se 3 rány. Favorité zklamali.

 

Výsledky :

Lovecké kolo – brokovnice

1.        Rostislav Štolpa                                       26 holubů

2.        Michal Hepp, Jiří Minář                            23 holubů

3.        neuděleno

 

Kňour z volné ruky – kulovnice

1.         Milan Dvořáček                                       23 bodů

2.         Michal Hepp                                            22 bodů

3.         Pavel Burian                                           19 bodů

 

Vítězům byly předány poháry a putovní poháry. Střelivo si platil každý sám.

 PO STŘELBÁCH PROBĚHLA ČLENSKÁ SCHŮZE

 Tradičně se zabývala plánem mysliveckého sdružení na příští rok. Mimo běžných povinností každého člena se myslivci usnesli, že kromě tradičního Mysliveckého plesu začátkem ledna příštího roku uspořádají zvěřinové hody pro širokou veřejnost na přelomu měsíců září – říjen 2012 s dalšími doprovodnými akcemi. Dalším bodem bude propagace myslivosti mezi školní mládeží, což se v loňském roce osvědčilo. Zvelebování Myslivny, oprava a budování dalších mysliveckých zařízení v honitbě a hlavně brigády, brigády a brigá… nebudeme dále komentovat. Myslivec nejenom loví, chová, ale hlavně pracuje.

Myslivecký hospodář zveřejnil plán lovu spárkaté zvěře, v doubravické honitbě se to týká hlavně lovu zvěře srnčí, a na výjimku udělenou nadřízeným úřadem i zvěře černé (divočáci), jelení a mufloní. Jedním z nejdůležitějších úkolů je ochrana zemědělských kultur před škodami černou zvěří, což se v loňském roce podařilo úspěšně splnit.

V průběhu schůze byl za řádného člena mysliveckého sdružení přijat Karel LÁNÍK z Doubravice, který úspěšně absolvoval adeptskou i čekatelskou lhůtu. Za čekatele členství byl přijat Jiří MINÁŘ z Kuniček.

Za čestného člena byl přijat pan Ing. Zdeněk SEDLÁK z Doubravice, který ukončil aktivní členství ve sdružení.

 

NAROZENINY

 

Součástí myslivecké schůze byla i neformální oslava životního výročí dlouholetého člena Mysliveckého sdružení Doubravice nad Svitavou, funkcionáře, člena výboru, jednatele, předsedy a mysliveckého hospodáře pana Ing. Aleše PERNICI, který oslavil 60 let. Všichni mu srdečně přejeme do dalších let hodně zdraví a loveckých úspěchů.

 

 

                                                                  Ing. Karel STANĚK © 5/2012