Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Myslivci v zimě 

Doubravičtí myslivci plnili koncem loňského roku řadu úkolů a řada dalších závažných úkolů začátkem tohoto roku před nimi ještě stojí.

 K těm příjemnějším akcím zajisté patřila hlavní lovecká sezona, a to organizování společných lovů. Dne 3. 11. a 25. 11. 2012 proběhly 2 hony na kachny na řece Svitavě. Dále se organizovaly 2 hony na zvěř drobnou.  10. 11. zajišťovali průběh honu myslivci z Kuniček a 15. 12. myslivci z Holešína.  29. 12. byla naháňka na zvěř černou (rozuměj divočáky), kterou zajišťovali myslivci z Doubravice. Výsledky, co se týče úlovků nebyly valné, kromě honu15.prosince, kdy se ulovilo jedno prase divoké, čtyři zajíci a převážná většina vysazených bažantů.

Až do konce roku probíhal odlov zvěře spárkaté, to znamená divočáků, srnčí zvěře holé a muflona individuálním způsobem. Převážná část zvěřiny byla vyčleněna na myslivecký ples.      

 Myslivecký ples byl tradičně naplánován na 12. ledna 2013. Bohužel, dva dny před jeho průběhem byl odvolán a zrušen. Myslivecký ples se v tomto roce nekonal.

 Dalším úkolem, který myslivci v zimních podmínkách plní je i nezbytné přikrmování zvěře v honitbě. Už na podzim bylo centrálně mysliveckým hospodářem zabezpečeno jadrné krmivo, každý myslivec si musí sám zabezpečit objemové krmivo, nejlépe letninu. Přikrmuje se jak zvěř drobná, bažanti a zajíci, tak zejména zvěř srnčí. Kromě krmiva se zvěři předkládá také sůl.

 V březnu letošního roku vyprší desetiletá nájemní smlouva Mysliveckého sdružení Doubravice nad Svitavou s místním Honebním společenstvem (majiteli pozemků) o pronájmu honitby. Je stěžejním a rozhodujícím úkolem výboru Mysliveckého sdružení, a v podstatě všech členů, sjednat s Honebním společenstvem podmínky nové nájemní smlouvy na dalších 10 let, pokud budeme mít zájem vykonávat v honitbě právo myslivosti.

 Kromě výše uvedeného je na programu také výroční schůze mysliveckého sdružení, která probíhá zpravidla v měsíci březnu. Schůzi je třeba řádně připravit, vyhodnotit podrobně uplynulý myslivecký rok, a dále alespoň rámcově celé  desetileté období. V případě obnovení nájemní smlouvy s Honebním společenstvem o dalším pronájmu honitby,  připravit volby nového výboru Mysliveckého sdružení a naplánovat úkoly do dalšího období.

 O závěrech jednání Výroční schůze Vás budeme včas informovat.

 Pro dokreslení správné myslivecké nálady z lovecké sezony předkládáme několik fotografií z naháňky na černou zvěř dne 29. prosince loňského roku (uloženo ve fotogalerii).

                                                                                                 Ing. Karel Staněk © 1/2013