Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXXVIII.

Část XXXVIII.

Rok 2003

Několik dosti významných událostí oživilo pomyslný klid  v naší obci. Jednak to bylo referendum o vstupu do EU a také velká voda, která přišla po přívalových deštích na jaře letošního roku.

VEŘEJNÝ ŽIVOT

K 1.1.2003 žilo v naší obci 1225 obyvatel. Během roku se přistěhovalo 29 obyvatel, 11 odstěhovalo, 20 zemřelo  a 7 dětí se narodilo. K 31.12.2003 má naše obec 1230 obyvatel.
Pan Karel Nippert z č. 270 se dožil 94 roků, paní Růžena Soušová z č. 21 oslavila devadesáté narozeniny a paní Františka Demlová se dožila 96 roků. Ta žije v Domově důchodců v Boskovicích. Blahopřejeme !
Blahopřání patří také manželům Rudolfovi a Marii Heppovým z č. 113, kteří oslavili 64 let společného života.

V roce 2003 se narodili :

24.01. Tomášek Jiří Pod Hřbitovem č.p. 281
05.03. Štoudková Pavla Hybešova č.p. 175
02.04. Vitouch Dominik Klemov č.p. 352
20.05. Zachovalová Lenka Sokolská č.p.
12.06. Hájek Filip 28. října č.p. 208
15.08. Kočka Jan Zázmolí č.p. 414
30.12. Řehoř Jakub Náměstí Svobody č.p. 13

Zemřeli :

15.1.  Vachová  Anežka  77 let Zahradní č.p. 43
15.6. Řezníčková-Podloučková Marie 91 let Klemov č.p.302
22.6. Kalíková Emilie 56 let Klemov č.p. 307
27.6. Fadrná Ludmila 76 let Hamry č.p. 235
2.7. Kubíková Růžena 64 let 28. října č.p. 195
7.7. Hegrová Emilie 88 let Klemov č.p. 290
10.7. Bartošová Zdeňka 83 let 28. října č.p. 201
11.7. Zezula Josef 74 let Havlíčkova č.p. 24
7.8. Sáňka Vincenc 76 let Plotky č.p. 140
4.9. Bahno Miroslav 64 let Dolní č.p. 346
1.10. Fadrný Jaroslav 80 let Hamry č.p.99
11.10. Prokop Josef 66 let Dolní č.p. 334
19.10. Kučera Rudolf 88 let 28. října č.p. 215
25.10. Polák Jiří 46 let Klemov č.p. 289
26.10. Beránková Marie 75 let Havlíčkova č.p. 19
29.10. Rouha Jiří 47 let 28. října č.p. 380
9.11. Fojt Jan 72 let Dolní č.p. 120
19.11. Nečasová Margita 23 let U Cihelny č.p. 154
16.12. Kopecká Ludmila 59 let Hybešova č.p. 164
25.12. Bílková Božena 80 let Klemov č.p. 299


REFERENDUM O VSTUPU ČR DO EU

Referendum o přistoupení ČR do EU se konalo ve dnech 13. - 14. června 2003.
Volební komise zasedala ve složení :
předseda  :    Milan Hubený                               nezávislý
členové    :      ing. Leopold Filouš                    ČSSD
                        Jitka Fadrná                                  KDU-ČSL
                        Soňa Veselá                                 ODS
                        Miloslav Kuda                               KSČM
                        Jolana Pilátová                             pracovnice OÚ
                        Simona Vitouchová                      pracovnice OÚ

Celkový počet oprávněných občanů zapsaných ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu  …………………………………………………………………. 975

Počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky ………… 529
Počet odevzdaných platných hlasů ……………………………………..…. 509
Počet odevzdaných neplatných hlasů ……………………………..……….   20
Počet hlasů "ANO" …………………………………………………….......…. 372
Počet hlasů "NE"     ………………………………………………….......…… 137

Z výsledků vyplývá, že v naší obci se referenda zúčastnilo 54% občanů, z nichž bylo 73% pro vstup a 27% proti vstupu do EU.

Výsledky referenda byly vyhlášeny 14.6. v odpoledních hodinách obecním rozhlasem.


ŠKOLSTVÍ

Základní škola

Školní rok 2003/2004 byl zahájen 1. září 2003. Do školy nastoupilo 70 dětí, z toho jeden žák je ze Lhoty Rapotiny. Pro malý počet dětí se v letošním roce musely sloučit dva ročníky do jedné třídy.
Do starobního důchodu odešla Mgr. Blanka Štoudková.

Ředitelem školy je Mgr. František Opatřil.
1. třída                              13 žáků                 tř.uč. Mgr. Milada Juračková
2. + 3. třída                       5 + 15 žáků         tř.uč. Mgr. Marie Beránková
4. třída                              21 žáků                 tř.uč. Mgr. František Opatřil
5. třída                              16 žáků                 tř.uč. Mgr. Marie Nečasová

Družinu navštěvuje 45 žáků, vedoucí vychovatelkou je Mgr. Hana Konrádová, vychovatelkou Jana Součková.

Nepovinné předměty :

náboženství - navštěvuje 11 žáků, vyučující Mgr. Jaruška Navrátilová
sborový zpěv - navštěvuje 18 žáků, vyučující Mgr. František Opatřil.

Zájmové kroužky :

výtvarný - vede Jana Součková
zobcová flétna - vede Milada Juračková
zdravotnický - vede Milada Juračková
sportovní - vede Olga Livorová
počítačový - vede Martin Štoudek.

Školní kuchyně :

v době hlavní prázdnin proběhla přístavba a adaptace školní kuchyně. Tyto stavební úpravy si vyžádala platnost nové evropské vyhlášky o požadavcích na hygienické stravovací zařízení. V kuchyni byly vybudovány oddělené pracovní plochy pro přípravu masa, těsta, ryb, zeleniny apod. Na kuchyni navazuje umývárna provozního nádobí a výdejna stravy s umývárnou nádobí stolního. Vznikl sklad potravin, chladící místnost, šatna zaměstnanců, úklidová místnost, přípravna zeleniny a sociální zařízení se sprchou. Kuchyně byla vybavena novými dřezy, rošty, pulty, chladničkou, mrazničkou.
Na modernizaci školní kuchyně se z obecního rozpočtu vyčlenilo 800 000.-Kč.
Při opravě školní kuchyně provedly některé firmy svoje práce jako sponzorský dar. Byly to tyto : Keramika Pávek, Topenářství Hunča + Smíšek, Štoudek Zdeněk, Kominictví Rauš, Vzduchotechnika Valášek Miroslav.
V opravené školní kuchyni, která nyní odpovídá  požadavkům EU, se vaří cca 65 obědů denně, většina žáků se stravuje ve školní jídelně.
Žáci 1. - 4. třídy platí za oběd 15.-Kč, žáci 5. třídy platí 17.-Kč. 

KULTURA, ZÁJMOVÁ    ČINNOST


Společenské akce

18.1.   MYSLIVECKÝ  PLES  /pořádá Myslivecké sdružení/
 14.2.   HASIČSKÝ  PLES   /pořádá SDH/                                                                                            1.3.      POCHOVÁNÍ  BASY  /pořádá TJ SOKOL/
   8.3.   SPOLEČENSKÝ  PLES   /pořádá MO ČSSD/                                                                         15.3.   DĚTSKÝ   KARNEVAL  /pořádá SDH/

Sbor dobrovolných hasičů

V roce 2003 plnili členové SDH úkoly, které byly dány valnou hromadou 14.12.2002. Tyto úkoly se staly hlavním vodítkem práce SDH. Jednalo se o zabezpečování hlavního poslání sboru - činnost zásahového družstva, oblast kulturní, zaměřenou směrem k našim spoluobčanům, činnost mladých hasičů a veřejně prospěšná činnost.
" O uvolnění z funkce strojníka požádal pan Vladislav Bureš z č.p. 250, na jeho místo nastoupil pan Vach Jiří ml. z č.p. 345.
" Z oblasti kulturní činnosti pro naše občany byl 14.2. organizován dnes již tradiční "Hasičský ples" s velmi bohatou tombolou a také již tradiční stavění a kácení máje. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se "hlídání máje" zúčastnili také členové ostatních zájmových složek, např. důchodci, SOKOL, Červený kříž, mohlo být kácení máje se vším všudy, tedy "i s májí".
" Mladým hasičům se velmi dobře věnují Radek Hajný z č.p. 345, Bárta Roman z č.p. 27 a Štoudek Petr z č.p. 178.
" Nebyl splněn úkol = vybudovat v přízemí hasičské zbrojnice odpovídající zázemí pro svoje členy a pro uložení a skladování pohonných hmot.


Veřejně prospěšná činnost :

" 3.1.2003 čištění náhonu ke mlýnu
" čerpání vody ze zatopených sklepů v rodinných domech občanů při květnových záplavách
" zásah na zahoření strážního domku u Lhoty Rapotiny
" účast na námětových cvičeních
" soutěž požárních družstev v Bořitově a Kuničkách
" čištění propustě na rybníku pana Vladíka
" 26. - 28.5. likvidace následků po přívalových deštích a odčerpávání vody v lokalitě "Na Rybníku"
" zásah při likvidaci požáru rodinného domku na Oboře.
V současné době má SDH 79 členů a členek. Nově byli přijati pan Livora Petr z č.p. 93 a pan Hubený Milan z č.p. 391 - místostarosta OÚ, který zabezpečuje styk mezi obecním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů. V letošním roce zemřeli  dlouholetí členové SDH pánové Zezula Josef z č.p. 24 a Prokop Josef z č.p. 334.


Z další činnosti :
" 15.3. byl uspořádán dětský karneval, hudba Borek z Blanska
" při příležitosti MDŽ byla provedena návštěva žen, které pomáhají SDH při různých akcích
" zakoupeno 9 homologovaných přileb pro zásahové družstvo, 6 opasků, baterky a halogen na cisternu
" v červnu se uskutečnila slavnostní schůze ke 115. výročí zahájení činnosti SDH
" 6.4. námětové cvičení v Rájci - Jestřebí
" 6.5. exkurze mladých hasičů v Blansku u profesionálních hasičů
" 29.6. soutěž mladých hasičů v Doubravici v rámci oslav 115. výročí založení SDH
" 6.10. námětové cvičení v Bořitově
" 29.11. stavění "Vánočního stromu", zajištění  občerstvení
" 21.12. valná hromada.

Veřejná knihovna
Od ledna 2003 se novou knihovnicí stala paní Jana Vomelová z č.p. 308. Vystřídala paní Jaroslavu Staňkovou z č.p. 29, která se této záslužné činnosti věnovala řadu let.
V letošním roce bylo 88 registrovaných čtenářů, z toho dětí do 15 let 31, dospělých žen 41 a dospělých mužů 16. Návštěvníků v knihovně registrováno celkem 529.
Knihovních jednotek je v naší knihovně 6 492 , z toho naučná literatura 1 787 svazků, krásné literatury 4 654 svazků a ostatních 51.
Výpůjček celkem 3 211, z toho naučné literatury pro dospělé 573, krásné literatury pro dospělé 2 033, naučné literatury pro děti 77 a krásné literatury pro děti 528.
Půjčovním dnem je každé úterý. Za vybrané peníze se do knihovny pořizují nové knihy.

Obecní kino
V našem kině se za celý rok odehrálo 50 filmových představení, které shlédlo 2 654 diváků. Kromě pravidelných odpoledních představení v úterý a ve čtvrtek se hrála  také dopolední představení pro školní mládež. Na tato představení přijížděly také děti z okolních obcí.
Mezi nejvíce navštívená  představení patřilo promítání filmů Planeta pokladů, Doba ledová, Finfárum a krásná česká pohádka  Čert ví proč.
Vedoucí kina je paní Emilie Pilátová č.p. 321, pokladní paní Marie Horáková č.p. 161, promítání filmů zajišťují pan František Souš č.p.378 a pan František Tomášek č.p. 356.
Klub důchodců

Nejaktivnější sdružení v obci, pod vedením předsedkyně klubu  paní Jany Polákové č.p. 124, uspořádalo i v letošním roce pro své členy, ale nejen pro ně, několik velmi zdařilých akcí.
V měsíci lednu byla zajištěna návštěva představení činohry v Mahelově divadle v Brně Zkrocení zlé ženy, v únoru Perly české operety. Návštěvy divadla pokračovaly  návštěvou představení Kristian, Maškarní ples, Země úsměvů, Don Carlos a baletu Bajadera.
Pro všechny příznivce dechovky pozval 29.3. Klub důchodců na vystoupení krojovanou hudbu "SOBULÁCI", milovníci cimbálové muziky zase mohli přijít 4.10. na Posezení u cimbálu, kde  dobrou náladu zajistila VARMUŽOVA  CIMBÁLOVÁ  MUZIKA  Z MISTŘÍNA  . Hudební odpoledne s krásnými melodiemi z českých operet dne 7.11. předvedli členové opavské umělecké agentury v pořadu "Květy paní operetky".
Na den 4.9. byl pro členy KD zajištěn jednodenní zájezd do jednoho z nejkrásnějších zámků u nás - do Lednice.
Důchodci se ale nezříkají ani pracovních aktivit a tak 15.3.  na dětském maškarním karnevale, který pořádal SDH, zajistili občerstvení a šatnu, 6.5. provedli úklid v Tyršově parku, 16.7. na Náměstí Svobody ošetřili a okopali záhony růží.
Svoji činnost hodnotili  24.11. na výroční členské schůzi a úspěšný rok zakončili 29.12. na Předsilvestrovském posezení v kulturním domě.

 

VÝZNAMNÉ     UDÁLOSTI   V   OBCI

Odhalení pamětní desky

Dne 8. května byla na domě č.p 71 v Dolní ulici odhalena pamětní deska legionáři Janu Holíkovi /1883 - 1943/ a odbojáři Aloisi Štěrbáčkovi /1906 - 1942/, náčelníkovi SOKOLA, který zahynul v Osvětimi.
Iniciátorem zřízení pamětní desky je PhDr. Jiří Jaroš spolu s rodinou Holíkovou.
Akce proběhla za účasti zástupců obce Doubravice, OV ČSBS Blansko, zástupců Sokolské župy Krále Jiřího a Sokola Boskovice, dále za účasti členů rodiny Holíkovy a Jarošovy. Přítomni byli také novináři a ČT Brno.
Slavnostní projev pronesl PhDr. Jiří Jaroš, příbuzný Jana Holíka /dědeček/ a Aloise Štěrbáčka /strýc/.
Instalaci pamětní desky a na ní uvedený text ihned při akci (prostřednictvím sdělení ČT) napadl právní zástupce rodiny Salmů a požadoval změnu textu.

 


Dalším aktem bylo odhalení pomníku Miroslava Tyrše v Tyršově parku. Původní pomník byl odhalen v roce 1932, ale po rozpuštění  sokolských jednot v r. 1941 musely být všechny připomínky na ni odstraněny, byl tedy rozbořen i Tyršův pomník. Bronzová plaketa s hlavou Tyršovou se zachovala (zachránil ji pan Robert Janků, hoteliér), nově byla odlita a zasazena do nového kamenného podstavce.
Pomník odhalili členové Sokolské župy Krále Jiřího, slavnostní projev přednesl starosta obce, pan Ladislav Štoudek, č.p.225.
Poté se účastníci akce odebrali k základní škole, kde položili věnec k památníku, který je věnován obětem první a druhé světové války.
Na místním hřbitově pak uctili památku místního rodáka p. Leopolda Kunce, aktivního účastníka odboje, který byl umučen fašisty.

 


Jarní povodeň  2003
26. května postihla naši obec povodeň. Z odpolední místní přívalové bouřky s centrem v okolí Kuniček se naplnily potoky Nešůrka a Holešínka stoletou vodou. Maximální srážky se blížily 120 mm.Voda ze zaplněného koryta potoka Nešůrka se rozlévala po vozovce Hybešovou ulicí, voda přinášela velké nánosy hlíny, kamenů, dříví. Nánosy dříví bránily průtoku vody, poškodily koryto potoka a zničily lávky přes potok v Hybešově ulici a na fotbalové hřiště. Na silnici zůstal silný nános bahna, byl zaplaven dvůr Gummi-printu, dále fotbalové hřiště a prostor před novým mostem.
Další příval vody od Kuniček zaplavil celou šíři ulice 28. října, pokračoval ulicí Zahradní do ulice Plotky.
Povodeň poškodila komunikace, zanechala všude velké nánosy bahna a písku. Škody v naší obci nebyly naštěstí na bytech našich občanů. Celková škoda v katastru obce byla odhadnuta na 5 180 000.- Kč.
Nejhorší situace byla v ulici Na Rybníku, kde se vytvořila velká laguna a hasiči zde po několik dnů odčerpávali vodu ze zaplavených sklepů všech domů.
Jakmile voda opadla, začalo se s úklidem. V první řadě na silnici Blansko - Boskovice u zemědělského družstva. Přišli dobrovolníci, místní podnikatelé poslali mechanizaci.
Povodeň zasáhla řadu obcí našeho okresu. Nejvíce postiženy záplavami byly obce Sloup, Petrovice, Kuničky, Holešín, Ráječko a Újezd u Boskovic.

 


Ze života obce

" 10.2. skupina pravicově smýšlejících občanů, za účasti poslance PS PČR ing. Vávry a ředitele krajského úřadu ing. Crhy, založila místní sdružení ODS v Doubravici nad Svitavou. Předsedou byl zvolen ing. Petr Staněk, č.p. 327;
" v měsíci březnu byla zpracována studie akce "cyklotrasy v mikroregionu". Nositelem tohoto projektu za celý mikroregion je naše obec. V rámci Mikroregionu  má naše obec nové internetové stránky s adresou : www.doubravice.svazeksvitava.cz
" stalo se dobrou tradicí, že v rámci "jarního úklidu" zajišťuje OÚ ve spolupráci s firmou KKŠ Boskovice  likvidaci odpadů z domácností našich občanů. Jde o likvidaci běžného domovního odpadu, který se nevejde do popelnic, současně je také zajištěn sběr nebezpečného odpadu. Tyto služby jsou poskytnuty všem občanům zdarma. Svoz uvedeného  odpadu byl zajištěn také v podzimních měsících. Po celý rok je zajištěn odvoz komunálního odpadu  firmou KKŠ Boskovice v intervalu 1x za 14 dnů. Poplatky se vybírají podle trvalého bydliště a jejich výše je následující :
          1 osoba v domácnosti                 =   400.- Kč
          2 osoby v domácnosti                  =   600.- Kč
          3 osoby v domácnosti                  =   800.- Kč
          4 - 5 osob v domácnosti              =   900.- Kč
          6 a více osob v domácnosti        = 1000.- Kč


" 30.4. na Sokolském hřišti TJ SOKOL oddíl kopané uspořádal "Pálení čarodějnic";
" 1.5. SDH uskutečnil "Tradiční stavění máje" a 31.5. jeho kácení;
" v měsíci červnu provozovatel pivnice v KD pan Lukáš Juračka č.300 bez vědomí obce a bez předchozího upozornění  provozovnu uzavřel. 15.8. nový nájemce provoz obnovil;
" po celý rok (vždy druhé pondělí v měsíci), byla občanům k dispozici bezplatná právní poradna JUDr. Vlasty Němcové;
" v areálu Doubravické a.s. bylo v červenci zprovozněno nové, moderní zařízení na výkrm kuřecích brojlerů. Výkrmna je vybavena špičkovou technologií Roxell, veškerý provoz obstarává jeden pracovník za pouhé tři hodiny denně. Kapacita je 30 000 kuřat, které mají možnost volného pohybu. Po dosažení jatečné hmotnosti (2 kg) je odebírá firma Rabbit v Trhovém Štěpánově k dalšímu zpracování;
" MS ODS uspořádalo 30.8. na sokolském hřišti Dětské odpoledne - jízda zručnosti na kolech, hry, soutěže, ukázka zásahu vozidla rychlé zdravotnické pomoci;
" 14.9. reprezentoval naši obec v Karlových Varech ranč Kameňák při dostihu 1. kategorie dvojnásobná karlovarská míle. 1. místo obsadil kůň LOTO s jezdkyní Kristýnou Bezděkovou.
" 8.11. byla v areálu KAMEŇÁK uspořádána HUBERTOVA  JÍZDA
" slavnostní rozsvícení vánočního stromu se konalo 29.11. na Náměstí Svobody. Kulturní vystoupení připravili žáci základní školy, občerstvení zajistil Sbor dobrovolných hasičů.
" 14.12. bylo vykradeno pohostinství "U splavu". Z výherního automatu bylo odcizeno 4 500.-Kč, z výčepu zloděj ukradl nezjištěné množství cigaret, čokolády a finanční částku 25 000.-Kč. Majiteli panu Hájkovi č.p.387 vznikla škoda  70 000.-Kč.
" Chrámový sbor pod vedením pana Josefa Přibyla č.p. 309 nazkoušel a připravil za doprovodu orchestru a varhan Českou mši vánoční Jaroslava Otčenáška, která byla uvedena v místním kostele  24.12.

Prodejna "JEDNOTA"  č.p. 32
Vedoucí prodejny paní Jaroslava Biberlová č.p.85, provoz prodejny zajišťuje 5 pracovnic. Členů "Jednoty" je 59, někteří jsou také z Holešína. Na letošní výroční schůzi byly nové volby předsednictva. Předsedou byl opět zvolen ing. Zdeněk Sedlák č.p. 49, místopředsedou paní Ludmila Pokorná č.p. 336. Novými členkami se staly paní Anna Jakubcová č.p. 325, Vlasta Urbánková č.p. 366 a Jiřina Zezulová č.p. 24.
Prodejna měla na letošní rok plán tržeb 4 012 865.-Kč, tento byl překročen o 333 341.-Kč.
Každý měsíc se konají akce "výhodné ceny", o které jeví spotřebitelé velký zájem.


S T A V E B N Í    A K C E    V   O B C I

Stavební povolení obdrželi
" Flok Josef - novostavba rodinného domu v lokalitě "Cihelna"
" Manželé Rybářovi - stavební úpravy rod. domu č.p.118 (Němeček Pavel)
" Kříž František a Miroslava - novostavba rodinného domu v lokalitě "Zazmolí II."
" Souš František - novostavba rodinného domu s dílnou, lokalita "U Spravedlnosti"
" HS TOP - stavební úpravy provozovny č.p. 64 /ve dvoře/
" Obec Doubravice nad Svitavou - novostavba víceúčelové budovy na sokolském hřišti
" Vybíhal František a Ivanka  Klemov č.p.333 - novostavba chaty ve Žlebě vlevo
" Štoudek Zdeněk Hybešova č.p.175 - přístavba a nástavba rodinného domu
" Nippert Karel  Školka č.p. 270 - venkovní bazén
" Řezníček Pavel Klemov č.p.302 - přístavba, nástavba a úpravy rodinného domu
" Mičianovi Marcel a Jana Zázmolí č.p. 411 - venkovní bazén
" Obec Doubravice nad Svitavou - přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice


Kolaudace 

" Procházka Josef - novostavba rodinného domu Sokolská ul. č.p. 418
" Štrof Petr - novostavba rodinného domu č.p. 417
" Oujezdský Milan - stavební úpravy rodinného domu Hybešova č.p. 233
" Kala Miroslav a Helena - okrasné jezírko, Klemov č.p. 377
" ARAPLAST - příjezdová komunikace a oplocení areálu.

Stavby v roce 2003 povolené a zkolaudované
" Obec Doubravice nad Svitavou - stavební úpravy a přístavba kuchyně v základní škole
" Staněk Petr a Hana - stavební úpravy rodinného domu č.p. 327
" Doubravická a.s. - odchovna drůbeže v areálu družstva

Stavební práce v obci
" oprava střechy a fasády starého vstupu kulturního domu

 


" dokončení přístavby vstupní části kulturního domu včetně vnitřních úprav (nové sociální zařízení, vybudování galerie). Vnitřní úpravy rozšířily společenský sál, do kterého je nyní bezbariérový vstup. Dokončena je fasáda přístavby a zpevněna plocha u nového vstupu do kulturního domu.
" stavební úpravy a přístavba kuchyně ZŠ.
" oprava komunikace Plotky - Buchlov.
" dokončení opravy komunikace v Klemově - ke smrku.

 


" oprava komunikace Doubravice - Kuničky.
" oprava chodníku na ulici Sokolská (od odbočky do ulice Školka po vjezd do mlýna u Zachovalů).

 


" oprava chodníku v ulici Plotky (od rodinného domku pana Horálka č.p. 176 po napojení na chodník u provozovny ARAPLAST). Na tuto akci firma ARAPLAST věnovala materiál, tj. dlažbu a obrubníky                                                                                                                                           "demolice rodinného domu č.p.3 na Soukopově náměstí

 


" v rámci Mikroregionu Svitava bylo po celé obci provedeno značení cyklotras .
Na odstranění následků povodně, která postihla naši obec 26.5., byly obci přiděleny dotace z Jihomoravského kraje a to 200 000.-Kč na odstranění přímých následků a 100 000.-Kč na opravu místních komunikací.

Změny majitelů domů

č.p. 12  dříve   Pilát Josef                     nyní   Štěpánek Robert č.p. 13
č.p. 15             Potůčkovi                                  Gottwald Jan
č.p. 43             Vachová Anežka                             ?
č.p. 40             Novotná Marie                         Kalová Věra                                                                        č.p. 94             Štěrbáčková Věra                    manželé Pletichovi
č.p. 138           prodejna UNIVA                      manželé Kocmanovi č.p. 139                                         č.p. 229           Štoudek Karel                                  ?
č.p. 186           Haklová Věra                           Dvořáček Milan
č.p. 324           Dvořáček Milan                        Hájek Ivo a Iveta

Počasí
1. ledna v noci -13 C, přes den -4 C. V dalších dnech nového roku v důsledku tání sněhu a vytrvalého deště se rozvodnila řeka Svitava. Naši obec velká voda nepoškodila, valící se množství vody jsme pozorovali z nového mostu. Po několika dnech náhlého oteplení se vrátil zimní ráz počasí a až do konce měsíce mrzlo. Noční teploty pravidelně klesaly pod bod mrazu. Během teplotních výkyvů koncem měsíce roztály poslední zbytky sněhu.
Počátkem měsíce února se výrazně ochladilo, často padal sníh a při mrazivém počasí neroztával. V noci -6 C až -8C, ojediněle -12 až -14 C.
Slabé dešťové a sněhové přeháňky a pokles teplot ovlivnily začátek měsíce března. Nepříznivé počasí se měnilo k lepšímu a koncem měsíce byly pěkné slunečné dny s teplotami až +19 C.
Začátkem dubna pršelo, mírně se ochladilo a celý týden každodenní sněhové přeháňky, doprovázené studeným větrem. V noci -4 C, přes den kolem nuly. V polovině měsíce výrazná změna. Téměř letní počasí, denní teploty až +25 C. Slabé dešťové srážky během měsíce byly nedostačující.
Začátek května velmi teplý, převládaly slunečné dny s teplotami kolem +30 C. Ve dnech "ledových mužů" konečně začalo pršet. 13.5. odpoledne velká bouřka, prší celou noc. U nás to byl pouze vydatný déšť, ale obcí Sloup se přehnala ničivá povodeň. Naši obec postihla povodeň 26. května. Přívalové deště rozvodnily potoky Nešůrku a Holešínku. Byly poničeny komunikace, mostky a koryta potoků, zatopeny sklepy některých domů.
Velmi teplé a slunečné počasí, které nastoupilo počátkem května pokračovalo i v červnu, červenci a srpnu. Nastala úmorná vedra, pořádně nepršelo dlouhé týdny. Rostliny zasychaly, klesaly hladiny řek. 13. srpen byl nejteplejším dnem tohoto léta. Poslední "tropický den"  +32C byl 29.8. Vzdálená bouřka v odpoledních hodinách, krátce zapršelo a tropická vedra skončila.
Po celý měsíc září trvalo pěkné slunečné počasí, několikrát málo zapršelo, denní teploty vystupovaly nejvýše do +25C.
Říjen už byl poměrně chladný. Bylo převážně zataženo, nízká oblačnost, dešťové přeháňky doprovázel studený vítr. Nejvyšší denní teploty kolem +11C, v noci občas teplota klesla pod bod mrazu.
Stejný ráz počasí se udržel po celý listopad. Nepříznivé počasí a časté noční a ranní mlhy, občas silný vítr a slabý déšť.
V prosinci bylo ještě chladněji. Nejdříve dešťové, později sněhové přeháňky se studeným větrem, v noci mrzlo.
Vánoce bez sněhu, 24. 12. v noci  -12 C, 25. 12. -15 C, přes den -5C.
Poslední dny roku mlhavo, slabá námraza.


            Podle záznamů kronikářky  Aleny Staňkové     zapsala Eva Sáňková

 

 


ROK 2004

  Rok 2004 byl  ve znamení vstupu ČR do Evropské unie. Stalo se tak o půlnoci z 30. dubna na 1. května. Dále byl ve znamení voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu České republiky.
První vykročení do nového roku však nezačalo v naší obci dobře. V noci  na 1.1.2004 někdo z našich spoluobčanů „silvestrovsky posílen“ strhal a ukradl část osvětlení vánočního stromu a tím zničil celé osvětlení. Tento jednotlivec prokázal, že i v naší obci jsou lidé bez citu, kteří bez rozmyslu ničí a narušují pohodu těch nejkrásnějších svátků v roce. Doufejme však, že nadále bude pozitivních skutků  podstatně více, než těch negativních.

VOLBY   DO   EVROPSKÉHO   PARLAMENTU

se konaly ve dnech 11. a 12. června 2004. Místem konání voleb byla obřadní síň obecního úřadu.
Počet zapsaných voličů …………… 984
Počet vydaných obálek ……… …… 359
Počet platných obálek …………….. 359

V naší obci byly voleny tyto politické strany :
1. SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté …………………..20 hlasů
2. Koruna česká ……………………………………………………….........2 hlasy
4. Česká strana sociálně demokratická …………………………….....54 hlasů
6. Občanská demokratická strana ……………………………………... 84 hlasů
9. Strana zelených ……………………………………………………...........8 hlasů
11. Konzervativní strana ……………………………………………….........1 hlas
12. Sdružení nestraníků ………………………………………………….....2 hlasy
14. Masarykova demokratická strana …………………………………......1 hlas
15. Všeobecná občanská strana …………………………………………..1 hlas
18. Albínova poetická strana …………………………………………..........2 hlasy
19. Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě …………………………........8 hlasů
20. Křesťanská a demokratická unie ……………………………….........37 hlasů
23. Unie liberálních demokratů ………………………………………..........5 hlasů
24. Komunistická strana Čech a Moravy ……………………………......100 hlasů
25. Strana venkova – spojené občanské síly ……………………………...2 hlasy
28. Nezávislá iniciativa …………………………………………………..........2 hlasy
31. Republikáni Miroslava Sládka ……………………………………….......1 hlas
32. Nezávislí …………………………………………………………..............29 hlasů


VOLBY  DO  SENÁTU  PARLAMENTU  ČESKÉ  REPUBLIKY

I. kolo voleb se konalo ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 v obřadní síni obecního úřadu. Obec Doubravice nad Svitavou vytvořila jako celek volební  okrsek č. 1.

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem  996
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                                         334
Počet odevzdaných úředních obálek                                                          334
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                                   313

V našem okrsku byli voleni tito kandidáti :
                                                                                                 získaný počet hlasů
1. Jiří Riegert                                                                                                  3
2. Zdeněk Peša                                                                                           58
3. Vlastimil Sehnal                                                                                      75
4. Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzová                                                    10
5. Jaroslav Bernášek                                                                                    5
6. Stanislav Kamba                                                                                     26
7. Lubomír Toufar                                                                                        48
8. Zuzka Rujbrová                                                                                        88

Vzhledem k tomu, že v I.kole voleb nezískal ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, konalo ve dnech 12. a 13. listopadu 2004  v obřadní síni obecního úřadu II. kolo, kam postoupili  kandidáti  Vlastimil Sehnal a Zuzka Rujbrová.

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem  995
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                                         260
Počet odevzdaných úředních obálek                                                          260
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                                   260

Kandidát č. 3    Vlastimil Sehnal            získal                                      138 hlasů
Kandidátka č. 8 Zuzka Rujbrová            získala                                    122 hlasů


VOLBY   DO   ZASTUPITELSTVA   JIHOMORAVSKÉHO   KRAJE
se konaly současně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 v obřadní síni obecního úřadu.

V naší obci byly voleny následující politické strany, hnutí a koalice, které získaly   následující počty  hlasů :

 5. Moravská demokratická strana                                                                       2
  8. Křesťanská demokrat. unie – českosl. strana lidová                              51
10. Sdružení nezávislých kandidátů                                                                   18
14. Unie svobody – Demokratická unie                                                              3
16. Zelená pro Moravu                                                                                          10
19. Nezávislí                                                                                                              3
26. Občanská demokratická strana                                                                   78
33. Koruna česká                                                                                                     3
36. Česká strana sociálně demokratická                                                         51
37. Koalice jižní Morava                                                                                           3
39. Evropští demokraté                                                                                           2
50. Konzervativní strana                                                                                          2
52. Národní sjednocení                                                                                           1
54. Komunistická strana Čech a Moravy                                                           96
 

SPOLEČENSKÉ ,  KULTURNÍ   A   SPORTOVNÍ  AKCE

17.1. Myslivecký ples  /pořádá myslivecké sdružení/
  25.1. MS ODS uspořádalo pro děti bruslení na kluzišti v Klemově
  27.1. Nejstarší občan naší obce pan Karel Nippert se dožil velmi pěkného životního jubilea -            95. roků. BLAHOPŘEJEME !
  31.1. I. Fotbalový ples  /pořádá TJ SOKOL oddíl kopané/
  7.2.   Společenský ples  /pořádá MO ČSSD a DTJ/
  13.2. Hasičský ples   /pořádá SDH/
  15.2. OSTATKY s průvodem masek /pořádá TJ SOKOL – oddíl kopané/
  21.2. Pochovávání basy /pořádá TJ SOKOL – oddíl kopané/
  21.2. oddíl florbalu základní školy  se zúčastnil turnaje v Letovicích, kde se z 8 družstev  umístil na pěkném 4. místě.
  13.3. Dětský karneval – diskotéka Pavla Borka /pořádá SDH/
  20.3. uspořádala DTJ v tělocvičně základní školy přebor ve stolním tenise pro žáky do 12 let.
  30.4. Pálení čarodějnic /pořádá TJ SOKOL – oddíl kopané/
  1.5. tradiční stavění máje – pořádá SDH, oslava však byla přerušena výjezdem hasičů, když na Oboře hořel les pana Antonína Janíčka č.p. 65;
  9.5. Den matek v obecním kině. Kulturní program připravily děti základní školy.
  29.5. kácení máje /pořádá SDH/; zdařilá akce – pan Antonín Řezníček č.p.302 uspořádal pro děti soutěže;
  5.6. Dětské odpoledne /pořádá MO ČČK + TJ SOKOL/
  19.6. Soutěž mladých požárníků o pohár SDH a obce Doubravice
  17.10. DRAKIÁDA /pořádá MO ČČK a modeláři/
  5.12. Mikulášská besídka /pořádá MO ČČK/
  4.12. Slavnostní rozsvícení  vánočního stromu před obecním úřadem. Krátké pásmo vánočních říkanek a písniček předvedly děti z mateřské školy, sbor dobrovolných hasičů zajistil občerstvení, v kině se promítal film „Kamarád veselého čertíka“.
  24.12. Chrámový sbor pod vedením pana Josefa Přibyla č.p. 309 pro tento sváteční den připravil a v kostele přednesl II. Vánoční mši „Čarovné chvíle“ od MUDr. Jaroslava Máchy;
  na konci roku 2003 byla na vlastní žádost uvolněna z funkce kronikářky obce paní Alena Staňková č.p. 327. Tuto činnost vykonávala odpovědně od roku 1987. Na základě výběrového řízení, které vypsala rada obecního úřadu, byla na tuto funkci od  1. ledna 2004 vybrána Eva Sáňková č.p. 179.

Události v obci ve zkratce

6.1. Tříkrálová sbírka katolické charity – vybralo se 3 077,- Kč;

 


26.2. v rámci stavebních úprav mezi mostem přes řeku Svitavu a budovou mlýna byly odstraněny stromy (kaštany), které tvořily součást původního porostu a jejich stav neodpovídal provozní bezpečnosti. Součástí záměru je výsadba nových, méně vzrůstných a malokorunných stromů, které budou vysázeny ve vhodné vzdálenosti od budoucího chodníku;
23.3. znovu otevřena prodejna „Smíšené zboží“ v Klemově, vedoucí Pavel Nippert čp.270;
28.5. jsou vysázeny  stromy okolo nového chodníku od mostu ke mlýnu – akci provedla firma LARIX Blansko;
červenec = Doubravická a.s. v objektu administrativní budovy  otevřela novou  prodejnu se smíšeným zbožím. Do prodejny je bezbariérový vstup přímo z prostor parkoviště.
25.9. se v kulturním domě sešla téměř stovka nositelů jména Saňka a Sáňka na I. Valné hromadě. Na setkání zástupci jednotlivých rodin představili sebe a své příbuzné, společně si prohlédli zatím sesbírané dokumenty, fotografie a doklady. K dispozici byl i rodokmen, který zatím obsahuje na 500 jmen. 
Říjen – ČD a.s. testovaly na trati mezi Letovicemi  a Rájcem – Jestřebí  „Pendolino“, nový český rychlovlak. Na naší trati se v této soupravě cestující svezou až příští rok.

Úpravy v kostele sv.Jana Křtitele
V měsíci srpnu byla v místním kostele provedena rekonstrukce stávajícího topení. Původní akumulační kamna, která vyžadovala velké provozní náklady, byla odstraněna a přímo do kostelních lavic nově instalovány topné panely, které vydávají sálavé teplo a poskytují lidem dostatečnou tepelnou pohodu. Nové zařízení v kostele stálo více než 200 000,-Kč. Částečně se na úhradě podílela obec, větším dílem farníci a sponzorské firmy. Rovněž bylo provedeno vymalování  celého kostela. Zapůjčení klasického lešení by bylo finančně náročné a manipulace s ním  velmi obtížná. Při výšce klenby nad 13 metrů nebylo odborníky doporučeno ani pojízdné hliníkové lešení. Nakonec malíři použili speciální plošinu s 15 m dlouhým výsuvným ramenem.

Spor o pamětní desku
Již  při instalaci pamětní desky legionáři Janu Holíkovi a odbojáři Aloisi Štěrbáčkovi na domě Holíkových č.p. 71 v květnu roku 2003,  slovně napadl tuto akci prostřednictvím České televize právní zástupce rodiny Salmů. Současně požadoval změnu textu na desce. Dcery šlechtice Huga Salma Ida Schoellerová a Marie Elizabeth Salm - Reifferscheit požadovaly, aby historik Jiří Jaroš, který instalaci pamětní desky inicioval, z ní nechal odstranit jméno jejich otce. Historik na desce o šlechtici tvrdí, že byl členem německého spolku Kriegerkammeradschaft – tedy organizace, která spolupracovala s nacisty. Šlechtičny zločin svého otce zpochybnily a Krajský soud v Brně jim dal začátkem měsíce října za pravdu. Historik Jiří Jaroš je podle soudu povinný se dámám omluvit. Ten je však rozhodnutý  se odvolat.

Dělají dobré jméno obci

 Začátkem měsíce května přivezl pracovník pštrosí farmy Marek Kubíček do města rekordů – Pelhřimova – k oficiálnímu zaregistrování do databanky rekordů největší pštrosí vejce na světě. Komisaři agentury Dobrý den navážili 2,455 kg, což představuje váhu 35 vajec slepičích. Autorkou rekordního vejce je doubravická slepice pštrosa afrického dvouprstého, narozená v roce 1999. Vejce bylo sneseno 18. dubna. Muzeum rekordů a kuriozit tak dostalo k 10. výročí založí ten nejhezčí dárek.
 Michal Beránek získal ocenění za vědeckou práci. Společnost StatSoft ČR i letos vyhlásila soutěž o nejlepší vědecko výzkumnou práci za rok 2003. Do soutěže bylo přihlášeno několik prací z různých oblastí vědeckého zájmu z celé ČR. Na slavnostním vyhlášení, v prostorách University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, byl jako nejlepší řešitel doktorské disertační práce oceněn RNDr. Michal Beránek č.p. 370. Cílem práce bylo najít rizikové genetické faktory podmiňující vznik specifické komplikace u pacientů trpících diabetem 2. typu. Výsledky této studie byly publikovány i v prestižním americkém časopise Američan Journal of Medical Genetics.  RNDr. Michal Beránek byl za svoji výzkumnou činnost také oceněn rektorátem Masarykovy university v Brně.


ZÁJMOVÁ   Č I N N O S T

Klub důchodců

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou má v současné době 171 členů, z tohoto počtu je 9 členů z Holešína. Z celkového počtu je 111 žen a 60 mužů, přičemž průměrný věk je 67 roků. Stávající výbor klubu důchodců má 10 členů.
Jsou to:
Baráková Marie  č.p. 21
Horáková Marie č.p. 161
Kadlec Jan č.p.205
Kopecká Jiřina  č.p. 263
Kotoulková Jana  č.p.355
Kudová Marie  č.p. 345
Macurová Eva  č.p. 354
Menšík Jan  č.p. 299
Pilátová Emilie  č.p. 321
Poláková Jana č.p. 124
Ze zdravotních důvodů odstoupila z výboru paní Marta Tomášková č.p. 281  a pan Eduard Sáňka č.p. 36. Nesmíme zapomenout na paní Jiřinu Kalovu č.p. 288, která v červenci zemřela a výbor tak pozbyl obětavou kolegyni.
Z činnosti klubu :
• 12.1. Veselé paničky windsdorské /činohra Mahelovo divadlo v Brně/
• 13.2. opera Mefistofele /Janáčkovo divadlo v Brně/
• 2.3. v restauraci Olivie přednáška „Moderní pěstování a novinky v sortimentu jahod a zeleniny“, přednášel pan Jan Janík z Boskovic
• 20.3. balet Polovecké tance  /Janáčkovo divadlo v Brně/
• 23.3. úklid ve staré části kulturního domu, zúčastnilo se 15 členů
• 16.4. činohra „Naše městečko“ /Mahelovo divadlo/
• 26.4. 7 členek se zúčastnilo dosazování růží na Náměstí Svobody
• 29.4. poznávací zájezd do Prahy s prohlídkou obou komor Parlamentu ČR. Tento zájezd našemu klubu nabídla a také sponzorovala místní DTJ. Prohlídka Valdštejnského paláce, kde Senát sídlí, jeho zahrady a prostory Poslanecké sněmovny, obojí s výkladem příjemných průvodkyň, obohatil naše členy o mnohá poznání. V Poslanecké sněmovně si nás vzal do osobní péče poslanec ing. Miloslav Kala.
• 4.5. činohra Emilia Galotti /Mahelovo divadlo/
• 21.5. v sále kulturního domu se konal hudební večer s dechovou hudbou „Vinočanka“ z Holandska, zpěvačkou Olinkou Francovou – Livorovou, která je naše rodačka a zpěvákem Pavlem Jechem. Vinočanka byla první zahraniční host v Doubravici po vstupu naší země do EU. Na hudebním večeru nechyběli zástupci naší obce pan starosta Ladislav Štoudek a místostarosta pan Milan Hubený. Přítomné v jejich rodné řeči přivítala paní Jitka de Wolf č.p. 408.
• 8.9. Kroměříž, jedno z našich nejkrásnějších měst s velkým množstvím kulturně-historických památek, to byl cíl zdařeného výletu.
• 18.9. Othello – představení bylo provedeno jedním z deseti nejlepších divadelních souborů na světě. Soubor Cheek by Jowl z Londýna je velmi ceněn na všech kontinentech a vystoupil ve více než čtyřiceti zemích světa.
• 9.10. V nově zrekonstruovaném doubravickém kině byl uspořádán hudební pořad s Varmužovou cimbálovou muzikou ze Svatobořic – Mistřína. Tato akce přilákala obecenstvo nejen domácí, ale i z celého okolí.
• 24.10. opera La Traviata podle románové předlohy Dáma s kaméliemi od Alexandra Dumase.
• 5.11. úklid spadaného listí v Tyršově parku, zúčastnilo se 12 členek klubu.
• Výroční členská schůze 11.11.2004
• 29.12.2004 tradiční předsilvestrovské posezení, jako host přítomen místostarosta obce pan Milan Hubený

 

Obecní kino

17. leden letošního roku byl pro naše kino významným dnem. Právě v tento den uplynulo 45. let od zahájení provozu nového kina. V tento, pro naše kino významný den, se promítala americká komedie „Mezi námi děvčaty“. Za dobu provozu se střídala  období, kdy se kinu dařilo s obdobím, kdy  méně. Na štěstí pro nás všechny, byla tato méně zdařilá období krátká a díky představitelům obce se jako jedna z mála obcí našeho regionu můžeme chlubit tím, že máme kino. Co je ale hlavní - kino, ve kterém se promítá. Od roku 1959 se v kině vystřídalo několik promítačů. Primát však drží pan Miloš Kala č.p. 209, který se této činnosti věnoval od samého začátku,  až  do roku 2003. Díky jemu a jeho velké péči o promítací stroje se původní – dá se říci historické promítačky – dožily tak vysokého věku. A protože nic nevydrží na věky, doubravické promítačky byly vyměněny. Finanční  náklady na instalaci nových repasovaných promítaček  činily  217 000,- Kč . Tuto částku uhradil obecní úřad ze svého rozpočtu. Obecní kino však dostalo ke svým narozeninám ještě jeden dárek. V blanenském kině se rozhodli zakoupit moderní sedadla a  ta vyměněná  obdrželo  naše kino zdarma. Tak mohlo být instalováno přes dvě stovky polstrovaných sedaček. Díky dotacím místních firem  byl položen nový koberec na jeviště, proveden nátěr podlahy a oprava malby.
V letošním roce  se uskutečnilo 55 filmových představení, které celkem zhlédlo  2764 spokojených diváků. Nejúspěšnějšími filmy byly Horem pádem, Troja a Deník Bridget Jonesové 2.   6. dubna se v našem kině poprvé promítal film, který museli diváci sledovat přes speciální brýle, aby byla virtuální realita dokonalá.  Byla to sci-fi komedie USA : SPY KIDS 30 – GAME OVER.


Obecní knihovna

V obecní knihovně je registrováno celkem 99 čtenářů. Z tohoto počtu je čtenářů do 15 let 33, 52 dospělých žen a 14 dospělých mužů.
Výpůjček bylo v roce 2004 celkem 3 352. Největší zájem byl o krásnou literaturu pro dospělé  - 1 848 výpůjček, následuje naučná literatura pro dospělé – 736 výpůjček, pak krásná literatura pro děti – 668 a naučná literatura pro děti – 100 výpůjček.
Knihovna vlastní 6 604 knihovních jednotek, z toho 1 814 svazků naučné literatury, 4 739 svazků krásné literatury, 51 gramofonových desek.
Do knihovny bylo zařazeno 117 nových svazků knih, bohužel však také zaznamenáno 5 ztrát.
Přesto, že v současné době nejen mladí lidé, ale i dospělí, dávají před knihou přednost televizi, videu nebo počítačům,  najde se i dost takových, kteří si rádi najdou cestu do knihovny  pro krásnou knihu.
9. dubna byla obecní knihovna přestěhována z budovy hasičky do nově upravených  prostor v přízemí mateřské školky.
I v tomto roce vedla knihovnu paní Jana Vomelová čp. 308.


Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů má 75 členů, 2 zásahová družstva. Ve vlastnictví je vůz  ŠKODA 206 CAS 25+ PS 12 + plovoucí čerpadlo a také funkční historická motorová stříkačka z roku 1932.
Svoji činnost za uplynulý rok hodnotili hasiči 21. prosince na valné hromadě. Zpráva, kterou přednesl starosta Sboru dobrovolných hasičů pan Josef Špaček č.p. 80, byla především zaměřena na vyhodnocení plnění hlavních úkolů, uložených valnou hromadou v prosinci 2003. Bylo konstatováno, že až na jeden úkol, byly všechny ostatní splněny. Nesplněný úkol se týká dokončení stavebních úprav v přízemí hasičské zbrojnice, které obsahuje vybudování sociálního zařízení a skladu. Tato akce je prováděna brigádnicky a stavební skupinou obecního úřadu. Zbývá dokončit omítky a podlahu skladu. Dále zpráva obsahovala informace o činnosti mladých hasičů, veřejně prospěšných pracích a kulturní činnosti. Koncem roku 2004 na vlastní žádost odstoupili ze svých funkcí ve výboru Sboru dobrovolných hasičů Otakar Kubík č.p. 195, Jaroslav Opatřil č.p. 227 a Josef Šmerda č.p.188. Na uvolněná místa byli valnou hromadou navrženi a schváleni Milan Hubený č.p. 391, Petr Livora ml. č.p. 93 a Jaromír Petrů č.p. 98. Dále byl předložen návrh na delegáty okrskové valné hromady. Byli zvoleni Josef Špaček a Jaromír Kubík. Na okrskovou konferenci Josef Špaček.
Z další činnosti  :
13.2.  Hasičský ples.
10.7.  Slavnostní schůze ke 140. výročí vzniku dobrovolných hasičských sborů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
5.9.    Námětové cvičení v Holešíně.
2.10.  Zájezd hasičů do Vranova nad Dyjí, Znojma a Pasohlávek.
24.11. Nábor mladých hasičů v základní škole. Starosta Sboru dobrovolných hasičů pan Josef Špaček a vedoucí mladých hasičů pan Radek Hajný provedli malou ukázku vybavení jednotky sboru a dětem bylo promítnuto video ze soutěží.
Složení výboru  po valné hromadě :
starosta   …………………………………...….. Špaček Josef č.p. 80
náměstek starosty …………………………… Hubený Milan č.p. 391
jednatel ……………………………………...… Petrů Jaromír č.p. 98
kulturní referent ……………………………..... Vach Pavel č.p. 248
vedoucí mládeže ……………………………..  Hajný Radek č.p. 345              
hospodář …………………………………….... Štoudek Petr č.p. 315
velitel jednotky ……………………………...… Kubík Jaromír č.p. 195
zástupce velitele jednotky …………………...  Livora Petr č.p. 93
strojník ……………………………………….... Vach Jiří ml. č.p. 345
členové výboru …………………………..……. Štoudek Petr č.p. 178
                                                                                Bárta Roman č.p. 27
                                                                               Urbánek Robert ml. č.p. 366
                                                                               Sáňka Josef st. Č.p. 376
                                                                               Bárta Jan č.p. 27


ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola

Do mateřské školy  nastoupilo po letních prázdninách do dvou tříd 40 dětí. Jsou to děti nejen z Doubravice, ale i z Holešína, Lhoty Rapotiny a Újezdu u Boskovic. Provozní doba je nezměněna, tzn. od 6,00 do 15,30 hod. Ranní provoz probíhal ve dvou odděleních a odpolední  v jedné spojené třídě s vysokou docházkou dětí. Učitelský sbor a provozní zaměstnanci zůstali ve stejném složení jako v minulém školním roce.
K větším úpravám prostředí mateřské školy došlo v lednu, kdy byly přestěhovány spodní třídy do prostor 1. patra. Spodní část budovy (1. třída), byla pronajata obecnímu úřadu na provoz místní knihovny. Ve spodní části budovy zůstala malá jídelna, kuchyň, její příslušenství a dětské sociální zařízení.
Další úpravy byly prováděny v černé kuchyni a v umývárně kuchařky. Do MŠ byly nakoupeny nové talíře, polévkové mísy, velký nerezový hrnec na vaření knedlíků a počítač s veškerým příslušenstvím. Paní ředitelka Petrů a paní učitelka Soušová absolvovaly v lednu a v únoru kurz práce na počítači.
Vánoční besídka proběhla netradičně. Děti zazpívaly pásmo koled, kterým navodily vánoční atmosféru a po tomto vystoupení se otevřela v prostorách II. třídy „Vánoční dílna“ rodičů a dětí. Tito společně vyráběli vánoční ozdoby a dárečky.
Jarní setkání rodičů, dětí a zaměstnanců, probíhalo formou krátké besídky a společného rozloučení se školáky.
Pro nízký věkový průměr dětí nebyl v tomto školním roce zařazen plavecký výcvik.
V době letních prázdnin byla MŠ uzavřena pouze 5 týdnů.

Základní škola

Ve školním roce 2004/2005 je škola čtyřtřídní se vzdělávací koncepcí „Základní škola“ a s výukou anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku. Školu navštěvuje 63 žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní a aprobovaní pro výuku žáků na prvním stupni základní školy. Složení pedagogického sboru se od minulého školního roku nezměnilo.
Škola má vypracovaný protidrogový program, ekologický program, učí děti chování za mimořádných situací, žáci absolvují výuku na dopravním hřišti v Blansku a plavecký výcvik v krytém bazénu v Blansku. Na škole působí soukromá Základní umělecká škola  manželů Jeřábkových.
Součástí školy je školní družina. Má dvě oddělení, je moderní, dobře vybavená /počítač, klavír, videorekordér, televizor, CD přehrávač/.
Druhou součástí školy je školní  kuchyně, která byla  v loňském  roce zrekonstruována tak, aby splňovala předpisy Evropské unie a požadavky na moderní stravování.
Ke škole patří i tělocvična, která svým vybavením plně vyhovuje výuce tělesné výchovy na 1. stupni základní školy.
K dalšímu vybavení školy je třeba připomenout alarm, moderní WC, ve třech třídách ekologické tabule, moderní nástěnky a magnetické tabule, nový nábytek, 6 počítačů je připojeno na internet.
Chloubou naší školy je počítačová učebna  se 12 počítači. Na škole  je 21 počítačů, z toho 19 používají žáci.

 

ZPRÁVY  Z EVIDENCE  OBYVATEL  A  MATRIKY

Počáteční stav obyvatel k 1.1.2004  ………............………. 1 229
Přistěhovalo se ……………………………………..     28 obyvatel
Odstěhovalo se ……………………………………..     20 obyvatel
Zemřelo ………………………………………..…….     13 obyvatel
Narodilo se ……………………………………..……       8 dětí

Ke dni 31. 12. 2004 má naše obec 1232 obyvatel.

Odešli z našich řad :

1.1. Ing. Leopold Filouš Soukopovo náměstí  č.p.6 73 let
30.1.  Albína Hasoňová 28. října č.p. 211 75 let
1.2. Marie Vítková Zahradní ul. č.p. 42 79 let
18.2. Růžena Konrádová Dolní ul. č.p. 191 76 let
11.3. Radomil Kocmánek Sokolská ul. č.p. 66 77 let
18.4. Karel Horák Dolní ul. č.p. 57 73 let
26.4. Marie Nováková Horka  č.p. 116 78 let
31.5. Míroslav Přibyl Školka č.p. 309 85 let
20.7. Jiřina Kalová Klemov č.p. 288 69 let
25.8. Antonín Kala Hybešova č.p. 148 89 let
24.9. František Opatřil Plotky č.p. 131 78 let
13.10. Marie Heppová U Cihelny č.p.113 85 let
14.10. Růžena Soušová Havlíčkova  ul. č.p. 21 91 let

Narodili se :

3. 1.  Alexej Petečel Klemov č.p. 339
27. 1. Nikol Nečasová U Spravedlnosti č.p. 275
2. 3. Lucie Vachová Dolní ul. č.p. 345
29. 5.  Jonáš Sáňka Hybešova ul. č.p. 170
7. 6. Matěj Hlaváček Klemov č.p. 266
22. 6. Anna Chiara Sale Havlíčkova ul. č.p. 364
8. 9. Ester Petresová U Spravedlnosti č.p. 248
1. 10. Diana Urbánková U Cihelny č.p. 366


STAVEBNÍ   AKCE   V OBCI

Kolaudace
Řezníčkovi ul. Školka č.p. 258 – garáž
Nippert Karel ul. Školka č.p. 270 – venkovní bazén
Prodejna potravin v Klemově č.p. 359 – stavební úpravy v přízemí
Barákovi ul. Havlíčkova č.p. 21 – stavební úpravy rodinného domu
Alexovi ul. Větrná č.p. 409 – novostavba rodinného domu
Křížovi ul. Zázmolí č.p. 430 – kolaudace rodinného domu a studny
Sáňkovi ul. Hybešova č.p. 170 – stavební úpravy rodinného domu
Coufalovi Soukopovo náměstí č.p. 5 – stavební úpravy rodinného domu
Barákovi ul. Sokolská č.p. 216 – úpravy rodinného domu
Kamenné dláždění potoka Nešůrky od zaústění do řeky Svitavy po most silnice Blansko – Boskovice R 374
Prodloužení venkovního vedení nízkého napětí v Klemově, lokalita Pod Klemovou .


V letošním roce se konečně zdařila  kolaudace budovy kulturního domu a kina, uvedená do provozu v roce 1958 !!! Velkou zásluhu na tom má současný místostarosta obecního úřadu, pan Milan Hubený č.p. 391.

Stavební povolení obdrželi
stavba víceúčelové budovy u sokolského hřiště
prodloužení venkovního vedení nízkého napětí, vodovodního řádu a středotlakových rozvodů plynovodu v Klemově, lokalita Pod Klemovou                                                                             manželé Živní – novostavba rodinného domu a studny v Klemově, lokalita Pod Klemovou
Volf Rudolf – stavební úpravy administrativní budovy v areálu zemědělského družstva na budovu s byty a vývařovnou
Dora Kocmanová, Plotky č.p. 139 – stavební úpravy rodinného domu č.p. 44 v ul. Plotky
Filouš Vlastimil č.p. 320 – novostavba autodílny a pneuservisu
Hana Štrofová a Emil Horálek – novostavba rodinného domu v Klemově, lokalita Pod Klemovou
manželé Kubovi – novostavba rodinného domu v Klemově, lokalita Pod Klemovou 
manželé Míčovi – Soukopovo náměstí č.p. 394 – venkovní bazén

Stavební akce
V měsíci květnu byla provedena oprava chodníku v Sokolské ulici od vjezdu do mlýna po most přes náhon, včetně vybudování lapače vody. Finanční náklady 474 000,- Kč;

 


Ve druhé polovině měsíce srpna byla zahájena stavba víceúčelové budovy u sokolského hřiště. Finanční náklady 1 636 000,- Kč, z toho dotace z Jihomoravského kraje 200 000,- Kč;
V září byla krásně opravena komunikace v ulici Hybešova od Ištvánkových č.p. 192 po ulici Plotky. Finanční náklady 979 000,- Kč, z toho 300 000,- Kč dotace z Ministerstva financí;

 


Současně s opravou komunikace Hybešova, bylo upraveno parkoviště před obecním úřadem. Finanční náklady 97 000,- Kč;

 


Dešťová kanalizace Červínek. Finanční náklady 759 000,- Kč, z toho 300 000,- Kč dotace z Ministerstva financí;

 


Začátkem měsíce září začaly stavební úpravy hřbitova /nový vchod, úprava hlavního vchodu, oprava boční vstupní brány/. Finanční náklady 306 000,- Kč, z toho 180 000,- Kč dotace z Jihomoravského kraje – fond rozvoje venkova, zbytek finanční příspěvky obcí farnosti : Doubravice nad Svitavou = 56 500,- Kč, Jabloňany = 18 300,- Kč, Kuničky = 12 300,- Kč, Obora = 12 300,- Kč, Újezd u Boskovic  = 20 000,- Kč;
Prodloužení venkovního vedení nízkého napětí v Klemově, lokalita Pod Klemovou. Finanční náklady 200 000,- Kč;

 


Počasí

Začátek roku 2004 nás přivítal na leden velmi mírným počasím. Až do poloviny měsíce se denní teploty držely v rozmezí od -1o do +4o C, bylo oblačno až polojasno. Teprve ve druhé polovině měsíce přišly sněhové přeháňky, sníh se udržel až do konce měsíce. Teploty i přes den klesaly k -12o C, ke konci měsíce jen do -2o C.
Počátkem měsíce února se střídaly dešťové přeháňky se sněhovými, teplota přes den dosahovala až +10o C. Ke konci měsíce velmi mírně sněžilo každý den, foukal silný vítr. 25.2. ranní teplota klesla až na -14o C, přes den vysvitlo sluníčko, ale teplota se držela na -4o C.
Začátkem března se stále držel zimní ráz počasí. Teploty klesaly až na -6o C v noci, ve dne dosahovaly +3o C. 9. března začal foukat severní vítr,  sněžilo, začaly se tvořit závěje. Pak nastala změna počasí, výrazně se oteplilo, sníh se začal pomalu ztrácet, ve druhé polovině měsíce již bylo téměř beze sněhu. Dny byly slunečné s teplotami od +10o do + 15o C. 18. března bylo naměřeno rekordních +20o C, sluneční, téměř letní den.
Duben začal pěknými slunečnými dny s teplotami okolo +12o C, byly občasné dešťové přeháňky, v noci na 15.4. přišla první jarní bouřka. Celý měsíc bylo krásné jarní počasí s mírnými přeháňkami a slabým větrem.
V květnu velmi teplé počasí, teploty se držely v rozmezí od +15o do +20o C, drobné dešťové přeháňky. Ve druhé dekádě teploty dosáhly až +27o C. Zvrat v počasí nastal v noci z 22. na 23. května, kdy teploty klesly pod bod mrazu, na polích a zahradách zmrzly brambory, rajčata a papriky. 23. května bylo velmi zataženo, přes den přišel velký déšť s ledovými krupkami  a silným větrem. Chladné počasí bylo až do konce měsíce.
Červen začal pěkným teplým počasím, tento měsíc přinesl i dost vláhy. 9. června byly v Doubravici tři bouřky, teplota +28o C, naštěstí však žádná pohroma v podobě povodně.
Na začátku července proměnlivé počasí. V první dekádě teploty od +25o do +28o C, ve druhé dekádě se silně ochladilo, převážně zatažená obloha, vítr. 17. července však již teplota dosáhla +35o C ve stínu, krásné sluneční dny až do konce měsíce.
Krásné prázdninové počasí vydrželo i přes srpen. Velmi málo pršelo, nedostatek vláhy.
Po celý měsíc září bylo pěkné sluneční počasí s teplotami do +24oC. Pěkné „babí léto“.
Mírné ochlazení na přelomu září a října oznámilo, že přichází podzim. Ten, krásně barevný, vydržel až do poloviny října, kdy nastalo oblačné počasí s větrem, denní teploty dosahovaly jen +10o C. Stejný ráz počasí se držel i na začátku listopadu. Devátého napadl první sníh, který se ale brzy rozpustil.
19. listopadu se nad celou republikou přehnala vichřice, která dosahovala rychlosti orkánu. Velké škody napáchala ve Vysokých Tatrách. Teplota prudce klesla z +8o na +1o C, do rána napadly 4 cm sněhu.
Začátkem prosince začaly ranní teploty klesat pod bod mrazu, přes den vystoupily jen na +4oC. Mlhavo, zataženo. Vánoce nebyly bílé, na Štědrý den dopoledne  +8o C, oblačno, 25. a 26. 12. teplota přes den od 0o do +6o C, déšť. I silvestrovský den byl polojasný, s teplotami do +2o C.

 


                                        Zapsala :        Eva Sáňková          kronikářka