Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXXVII.

Část XXXVII.

Rok 2001


  1.ledna -12st.C.Toto mrazivé počasí netrvalo dlouho, po několika dnech se výrazně oteplilo.Sníh, který napadl koncem prosince pomalu roztával. Bylo mlhavo, nízká oblačnost, občas pršelo nebo padal mokrý sníh a vál studený vítr.Od 12.ledna při vyjasnění byly pěkné slunečné zimní dny.
Začátkem února opět přituhlo.Až do poloviny měsíce trvalo poměrně pěkné počasí, po ranních mlhách se vyjasnilo.Od 15.února se mírně ochladilo, bylo proměnlivé oblačné počasí, několik dní vál studený vítr, doprovázený sněhovými přeháňkami.
Tento ráz počasí pokračoval v prvních dnech měsíce března.Pozvolna se denní teploty zvyšovaly.Od poloviny měsíce změna k horšímu, dny byly mlhavé s nízkou oblačností, často pršelo.Toto nestálé počasí trvalo do konce měsíce.
Začátkem dubna bylo pěkné počasí.Asi po týdnu tohoto jarního počasí začalo pršet a v polovině měsíce nastalo aprílové počasí se sněhovými přeháňkami, které doprovázel silný studený vítr.O velikonocích napadl sníh.Zhoršené počasí pokračovalo další týden.V posledních dnech jasno, slunečno.
Začátkem měsíce května se toto pěkné počasí udrželo, teploty dosahovaly kolem +280C.Srážky byly minimální, rozkvetly stromy.Od 8.května změna počasí, ochladilo se.Ledoví muži přinesli jen mírné ochlazení a od poloviny měsíce až do konce nastoupil studený máj.
Tento ráz počasí se udržel až do 10.června.Následovalo mírné zlepšení. Bylo polojasno a často pršelo.Toto deštivé počasí trvalo celých 14 dnů.
Velké výkyvy počasí nastaly v červenci.Letní dny s teplotami kolem +300C.V těchto dnech často pršelo.Toto počasí trvalo celý měsíc s výjimkou několika dnů v polovině měsíce.
Srpen byl poměrně teplejší a sušší než červenec.Deštivé přeháňky se vyskytovaly v první polovině měsíce, ve druhé polovině byla většina dní tropických.
V září končily žně, vlivem deštivého počasí se protáhly na téměř dva měsíce.Ráz počasí po celý měsíc stejný, oblačno až zataženo, občas polojasno, časté dešťové přeháňky.
Začátkem měsíce října se počasí zlepšilo.Po ranních a nočních mlhách kolem poledne a přes poledne krásné slunečné počasí a poměrně teplo.Ve druhé polovině měsíce nastala náhlá změna.Zataženo s nízkou oblačností a denní teploty okolo +120C.
Začátkem měsíce listopadu oblačno, polojasno.Až do poloviny měsíce proměnlivé počasí, občas jasno, občas zataženo, velká oblačnost, v některých dnech vítr, nepršelo.Druhá polovina měsíce byla již chladnější.Každodenní noční mrazíky.
Letošní měsíc prosinec byl studený.Začátkem prosince každodenní sněhové přeháňky, denní i noční teploty dosahovaly pod bod mrazu.U nás během měsíce prosince nebyla žádná sněhová kalamita, ale husté sněžení 20. a 21.prosince zablokovalo silnice v různých částech republiky a staly se stovky dopravních nehod.

Sčítání lidu

 Sčítání lidu proběhlo v celé naší vlasti ze dne 28.února na 1.března 2001.Sčítání zajišťovali sčítací komisaři a revizoři, které jmenovaly a navrhovaly obce.Komisaři ve svém okrsku rozdali majitelům domů a bytů tři druhy tiskopisů, které potom vyplněné počátkem března vybrali zpět. Údaje o obyvatelích, domech a bytech se získávaly metodou sebesčítání, kdy dotazníky vyplňovali lidé sami.
Novinkou sčítání bylo zjištění životní úrovně.Cílem sčítání bylo získat údaje, které nejsou dostupné z jiných zdrojů.Kromě běžných údajů, jako věk a pohlaví se uvádělo postavení v zaměstnání, náboženství a vzdělání, technické vybavení domácnosti, velikost bytu, vytápění a vybavení.
Kolem sčítání lidu bylo z řad občanů, nejen v naší obci, dosti připomínek, že je zbytečné a někteří uváděli, že je to zásah do soukromí, mnozí měli obavy, aby se údaje nezneužily.

Stavební akce v roce 2001

- dokončena výměna dopravních značek na místních komunikacích
- položení dlažby na chodník od č.p.1 po parkoviště u hřbitova
- nátěr fasády budovy obecního úřadu
- dokončení vrchní vrstvy tanečního parketu  (teraco)
- osazení betonových sloupků pro omezení parkování aut na chodníku před hotelem Janků
- zahájení výstavby mostu přes řeku Svitavu
- stavební práce na dokončení opravy hřbitovní zdi
- oprava sociálního zařízení a podlahy v jídelně základní školy
- položení dlažby na náměstí Svobody od Biberlových až do Dolní ulice po Kalovi

 

 


- byl proveden asfaltový povrch komunikace na Horce od Vladíkových po provozovnu keramika Pávek
- byl proveden asfaltový povrch komunikace od a.s.Doubravická až po cestu na Újezd v Hybešově ulici
- výměna krytiny a klempířských prvků na střeše kulturního domu a současně se prováděla montáž antén Radio-mobilu
- provedena vrchní část fasády kulturního domu
- provedena montáž plynové přípojky do budovy potravin v Klemově

Stavební povolení bylo vydáno

Manželé Faltýnkovi novostavba rodinného domu č.p.427, manželé Sáňkovi rekonstrukce domu č.p.170, Štoudek Jiří ml výstavba dvojgaráže č.p.178, Šimák Michal stavební úpravy domu č.p.7, Ondra Pavel stavební úpravy domu č.p.262.

Kolaudace

Lukáš Jan stavební úpravy domu č.p.105, Kala Miloslav stavební úpravy domu č.p.198, Souš Milan stavební úpravy domu č.p.244, Kovostav Štěpánek stavební úpravy provozovny č.p.410, HS TOP Sáňka stavební úpravy provozovny ve dvoře č.p.64, Dolák Jaroslav větrná elektrárna č.p.100, Doubravická a.s. dokončení dílny pro svoje potřeby, Araplast stavební úpravy vlastní provozovny, inženýrské sítě v Klemově Pod Klemovou a Oborská, přeložka inženýrských sítí , chodníku a veřejného osvětlení na nově budovaném mostě.

Stavba nového mostu přes řeku Svitavi

Stavba mostu přes řeku Svitavu byla zahájena 23.května.Most s délkou přemostění 22 m, šířkou vozovky 7 m jednostranným chodníkem z prefabrikovaných nosníků.Práce na mostě i přes nepřízeň počasí pokračovaly rychlým tempem.Stávající brod byl zrušen a vagonová plošina sloužila po dobu výstavby mostu k provizornímu přemostění říčního koryta.Termín dokončení mostu byl dodržen a v listopadu byl zhruba dokončen a od poloviny prosince po kolaudaci zprůjezdněn.
Při stavbě mostu se již počítá s budoucím křížením s plánovanou přeložkou státní silnice Blansko-Boskovice.

Fotografie z výstavby mostu přes řeku Svitavu viz. O obci - fotogalerie.

Instalace anténních nosičů

Rada obce uzavřela nájemní smlouvu s firmou Radio-mobil na pronájem nevyužívaného půdního prostoru a střechy na kulturním domě.Tento prostor byl při stavbě kulturního domu plánován jako skladiště kulis nad jevištěm, ale původní plán v roce 1959 nebyl dodržen, jeviště nebylo postaveno a zvýšený původní půdní prostor nebyl využíván.

Obecní kino

Po roční přestávce byl opět zahájen provoz obecního kina.Celá budova prošla v minulém roce rozsáhlou rekonstrukcí.Začátkem roku se prováděly úpravy  a generální úklid sálu a všech místností. Na zahájení 1.března byl uveden širokoúhlý film Gladiátor.Promítalo se v úterý ave čtvrtek.Do konce roku bylo promítnuto 59 filmových představení.

Odvolání duchovního správce

Duchovní správce naší farnosti P.Jiří Palla byl v srpnu náhle odvolán na jinou farnost.Do Doubravice nastoupil 15.října 1992 po P.Václavu Křížovi.
P.Palla převzal práci po nástupu na naši farnost rozdělanou a nedokončenou včetně  velkých dluhů.Za 10let působení v naší obci zajistil dokončení všech prací na kostele a splatil veškerý dluh. Zajišťoval rovněž dokončovací práce na kapli v Jabloňanech, zásluhu má i na vybudování modlitebny na Újezdě u Boskovic.V srpnu odešel do farnosti v Drnholci.

         Tříkrálová sbírka
  Od 3. do 8.ledna organizovala Česká katolická charita Tříkrálovou sbírku.Tato sbírka byla organizována s celorepublikovou působností.Sbírku prováděli dobrovolníci z řad mládeže, skautů, studentů v převlečení za tři krále. S pokladničkou.

         Nový správce hřbitova
  Dosavadní správce hřbitova pan Dvořáček Jan č.p.199 na vlastní žádost odstoupil z funkce.ke dni 1.září ustanovila obecní rada  novým správcem Roberta Urbánka st.č.p.366.

         Kulturně společenská činnost
26.srpna Veselá rozlučka s prázdninami na sokolském hřišti
7.října Balada pro banditu muzikálové představení v sále kina
V kulturním domě se i letos konaly tradiční plesy myslivců a hasičů. V letních měsících se na sokolském hřišti pořádaly tradiční zábavy.

         Narození v letošním roce
Vojta Jiří č.p.87
Tomáš Řehořek č.p.39
Adéla Mikulášková č.p.213
Ondřej Tenora č.p.183
Tereza Nezvalová č.p.202

         Zemřelí
Dne 3.ledna zemřel ve věku 72 roků Otakar Vácha.
Dne 28.února zemřela ve věku 70 roků Marta Hrnčířová.
Dne 28.dubna zemřela ve věku 89 roků Marie Mrázková
Dne 31.května zemřela ve věku 83 roků Matylda Loulová.
Dne 13.června zemřela ve věku 87 roků Marie Okáčová.
Dne 16.června zemřel ve věku 63 roků Jaroslav Daněk.
Dne 29.června zemřela ve věku 89 roků Štěpánka Štěrbáčková.
Dne 30.srpna zemřela ve věku 81 roků Jarmila Řehořková.
Dne 15.září zemřela ve věku 58 roků Božena Onderková.
Dne 26.září zemřela ve věku 85 roků Hermína Kočková.
Dne 16.října zemřel ve věku 95 roků Jan Gromeš.
Dne 4.listopadu zemřel ve věku 81 roků Božena Šafránková.

 

V Doubravici nad Svitavou žije 1230 obyvatel.Odstěhovalo se 16 občanů, přistěhovalo se 24 občanů.


                                                    Alena Staňková - kronikářka

 


                       

                        Rok 2002

             

Rok 2002 byl ve znamení voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR a voleb do zastupitelstva obce. Než se však dostaneme k těmto událostem, pojďme se podívat na život v obci a nejdůležitější události, které stojí za zaznamenání.

Veřejný život
K 1.1.2002 měla naše obec 1230 obyvatel. Mezi nejstarší obyvatele se zařadil pan Nippert Karel z č. 270, který se dožil 93 let, dále pak paní Soušová Růžena z č. 21, která oslavila 89 narozeniny. Paní Demlová Františka se dožila 95 let, ta však již mnoho let bydlí v penzionu v Boskovicích.

V uvedeném roce se narodilo 6 dětí :
Nippert Martin                      10.5.                     ul. Školka 270
Podloučková Marika             19.5.                     ul. Havlíčkova 28
Tomášek Radek                      5.9.                     ul. Pod hřbitovem 281
Broklová Kamila                    8.10.                    ul. Plotky  178
Součková Nikola                   15.10.                   ul. Plotky  104
Menšíková Jana                     22.12.                   ul. 28. října 238

Během roku se přistěhovalo 21 občanů, 20 odstěhovalo a 12 občanů zemřelo. Byli to tito naši spoluobčané :

  2.1. Františka Dvořáčková č.p. 167 89 roků
14.1. Jiřina Potůčková č.p.  15 74  -"-
18.2. Božena Vojtová č.p. 271 77  -"-
  7.3. Rozalie Králová č.p. 292 94  -"-
  4.5. Josefa Řezníčková č.p. 258 89  -"-
  2.6. Aloisie Sáňková č.p. 376 70  -"-
  6.6. Robert Janků č.p.   61 23  -"-
20.6. Miroslav Fadrný č.p. 235 80  -"-
27.6. Stanislav Janíček č.p. 320 70  -"-
19.8. Jindřiška Kocmánková č.p. 146 73  -"-
  4.11. Naděžda Machalová č.p. 335 37  -"-
27.11. Radek Chvátal č.p. 328 16  -"-

Robert Janků /syn hoteliéra z Doubravice nad Svitavou/ zemřel při tragické dopravní nehodě, která se stala 6.6. v dopoledních hodinách. V pravotočivé zatáčce u hřbitova nedal řidič osobního automobilu při odbočování směrem na Holešín přednost automobilu přijíždějícímu od Rájce, které řídil Robert Janků.  Došlo ke střetnutí, při kterém Robert utrpěl smrtelné zranění.

Naďa Machalová podlehla zranění, které utrpěla na železniční trati mezi stanicemi Rájec - Jestřebí a Doubravice nad Svitavou, kde ji před dvacátou hodinou 4.11. při chůzi po železniční trati  přejel vlak.

A další tragická nehoda na sebe nenechala dlouho čekat. 27.11. v půl sedmé ráno jel na kole do školy směrem k Rájci Radek Chvátal. Bohužel však jel na neosvětleném kole, které přehlédl řidič při předjíždění druhého vozidla a Radka srazil. Ten utrpěl vážná poranění, kterým na místě podlehl.

K zaznamenání však stojí také radostné události.
V roce 2002 oslavili 50 let společného života  Marie a Jan  Dvořáčkovi  z č.p. 199  a  Věra a František Novotní z č.p. 171.   Srdečně blahopřejeme !


Š K O L S T V Í

Základní škola
Školní rok 2002/2003 začal 2. září. Do školy nastoupilo 78 dětí z Doubravice nad Svitavou, z toho však pouze 6 dětí do 1. třídy.
Ředitel školy:  Mgr. František Opatřil.

1. třída  6 dětí tř. učitel Mgr. Milada Juračková
2. třída 14 -"- -"- Mgr. Marie Beránková
3. třída 21 -"- -"- Mgr. Blanka Štoudková
4. třída 16 -"- -"- Mgr. Marie Nečasová
5. třída 21 -"- -"- Mgr. František Opatřil

Školní družinu navštěvuje 48 dětí. Vedoucí vychovatelkou je Mgr. Hana Konrádová, vychovatelkou Jana Součková.
Náboženství vyučuje Mgr. Jaruška Navrátilová. Hodiny náboženství navštěvuje 11 dětí.
Částečně byla zrekonstruována školní kuchyně, kde bylo zabudováno odsávání a celá kuchyně vymalována. Pod vedením hlavní kuchařky, paní Jitky Fialové, se zde vaří 73 obědů. Žáci 1. - 4. třídy platí za oběd 15.- Kč, žáci 5. třídy pak 16,70 Kč.
Zájmová činnost
Před prázdninami bylo do školy v rámci celostátního programu INDOŠ (internet do škol) dodáno 7 nových počítačů a zaveden internet. V tomto školním roce byl nově založen počítačový kroužek, do kterého se přihlásilo 28 dětí. Počítačová učebna byla připojena na zabezpečovací zařízení a místnost opatřena bezpečnostními dveřmi.
Na Školní olympiádě v Ráječku zvítězil v českém jazyce Tomáš Štrof, na čtvrté místo dosáhla svými znalostmi Michaela Smíšková, v matematice se Radek Hajný umístil na 2. místě. Všichni žáci jsou ze 4. třídy.
Z okresního kola Mezinárodního mistrovství světa ve hře "Člověče nezlob se" postoupilo do pražského finále 6 žáků naší školy. Ani tady se mezi soutěžícími neztratili. 1. místo patřilo Jirkovi Veselému, 3. místo Michalu Páskovi.
Tak jako každý rok, tak také letos se konal sběr papíru. Výtěžek ve výši 2000.-Kč byl věnován dětem ZŠ Cehnice, která byla postižena povodněmi.
Druhý ročník soutěže o nejhezčí, ale také nejšikovnější a nejzručnější dívku školy vyhrála Michaela Smíšková ze 4. třídy, první vícemiss se stala Kateřina Tenorová, druhou vícemiss Kateřina Veselá, obě ze 3. třídy. Miss sympatie se stala Kateřina Veselá.

Mateřská škola
Ředitelka : Věra Petrů          učitelka : Anna Soušová
Do MŠ je zapsáno 40dětí, z toho jsou 4 z Holešína, 5 z Újezda u Boskovic a 2 ze Lhoty Rapotiny. Děti jsou rozděleny do dvou tříd.
V tomto školním roce se začalo s výukou podle nové koncepce, která je zaměřena na 5 oblastí rozvoje dítěte.
Od měsíce dubna probíhal plavecký výcvik v krytém bazénu v Boskovicích, děti pravidelně navštěvovaly filmová představení v místním kině.
Tradičně se konala mikulášská a vánoční besídka, na konci školního roku loučení se školáky, kterých odešlo do 1. třídy šest.
Funkci topiče převzala po panu Kovářovi školnice paní Macháčková.
Do školní kuchyně byla nově instalována bezdotyková baterie,  kuchařkou zůstává paní Ludmila Filoušová.

 

KULTURA,  ZÁJMOVÁ  ČINNOST

Obecní kino
Naše kino patří mezi několik málo obecních kin na okrese Blansko, které jsou stále ještě  v provozu. V r. 2002 bylo odehráno 85 filmových představení, které navštívilo celkem 2841 diváků. Nevíme, jestli byli vždy spokojeni, ale mezi nejvíce navštívená představení patřily filmy Mach a Šebestová, Zatracení, Jako kočky a psi a film 40 dnů a 40 nocí.
Po zhodnocení uplynulého roku však musíme konstatovat, že je kino provozováno pouze díky dotacím z Obecního úřadu.


Klub důchodců
V únoru 2002 místní organizace Svazu důchodců Moravy a Slezska ukončila svoji činnost v rámci Svazu důchodců a po dohodě s OÚ Doubravice nad Svitavou byl založen KLUB  DŮCHODCŮ  DOUBRAVICE  NAD  SVITAVOU. Předsedkyní zůstala paní Aloisie Sáňková z č.p. 376. A nutno konstatovat, že tato organizace patří mezi nejaktivnější v naší obci. Vždyť počet jimi pořádaných  akcí se dá počítat na desítky. Pro své členy, ale i ostatní zájemce uspořádali 7 zájezdů na divadelní představení do Národního divadla Brno (nádhernou  operu AIDA, balet DON QUIJOTE, operetu Pařížský život, operu Nápoj lásky, muzikál Zpívání v dešti, operu Hoffmanovy povídky a činohru Muž z kraje La Mancha).
V dubnu připravili zábavné hudební odpoledne, na které pozvali skupinu LIPKA z Blanska, v březnu zájezd na výstavu kamélií na zámek do Rájce, v říjnu zájezd do Moravského krasu a na závěr roku předsilvestrovské posezení v kulturním domě, kde všem zahrála hudební skupina "OMAKO".Akce Klubu důchodců nejsou však zaměřeny pouze na kulturu a zábavu. V srpnu členové KD pomohli při organizování sbírky na pomoc obcím zatopených při velkých záplavách. Materiál byl odvezen do obce KŘEŠICE na Litoměřicku, současně bylo obci předáno 30 tis. Kč. Odvoz zajistil pan Fojt Miroslav.

Sbor dobrovolných hasičů
V roce 2002 SDH řádně eviduje 78 členů, z toho 3 ženy. Školáků je evidováno 25 a to je počet dětí, který potřebuje a také si zaslouží pozornost.
Nejstaršími členy Sboru jsou František Opatřil č.p.131,Hunča Jiří č.p.368,   Janíček Antonín č.p.65, Opatřil Vincenc č.p.47 a Zezula Josef  č.p.137. Činnost SDH je řízena třináctičlenným výborem, který se po celý rok scházel pravidelně každý měsíc.
V únoru členové SDH nejen pro sebe, ale také pro své spoluobčany, připravili "Hasičský ples" s bohatou tombolou, do které přispělo 27 sponzorů. Dobrou zábavu zajistila známá hudba "STYL" Petrovice. Tradicí se již stává zajištění stavění máje, následně pak jeho kácení. Při této příležitosti členové současně zajistili  občerstvení a zorganizovali pro školní mládež různé soutěže.
Nedílnou součástí přípravy zásahového družstva je i účast na organizovaných soutěžích požárních družstev. V roce 2002 se soutěž uskutečnila v Bořitově - naši hasiči se umístili na 4. místě. Zúčastnili se také námětových cvičení, na jaře v Ráječku a v podzimním období v Doubravici, se zásahem na objekt "Dŕevovýroba Vladík".  Konečná hodnocení námětových cvičení byla kladná.
Díky panu Radkovi Hajnému  č.p. 345      a Romanovi Bártovi č.p.  27     se zlepšila práce s mládeží.
V jarních měsících bylo zásahové družstvo přivoláno k zahoření u obce Lhota Rapotina, k čerpání vody ze sklepů ve Svitávce a Mladkově po přívalové vodě na Olešnicku. Za pozornost stojí také práce pro obec Doubravici, kdy členové SDH pomáhali při čištění mostu přes řeku Svitavu před jeho otevřením, dále čistili kanál nad ulicí 28. října a vozovku směrem k obci Újezd u Boskovic.
Pro členy SDH byl v roce 2002 dne 26.10. uspořádán velmi zdařilý zájezd za krásami naší vlasti. Tentokrát navštívili muzeum v Kopřivnici, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a město Štramberk.

 

MO  Českého červeného kříže
Kromě pravidelných členských schůzí uspořádala tato organizace ve spolupráci s  TJ SOKOL dne  1. června pro děti na sokolském hřišti zábavné odpoledne, 8.12. pak v kulturním domě Mikulášskou besídku s dětskou diskotékou.


Oddíl kopané
Po sestupu A mužstva z I.B třídy bylo cílem po podzimní části okresního přeboru umístění do 4. místa s minimální ztrátou na postupovou pozici. Nakonec se podařilo tuto podzimní část vyhrát a to díky dobré práci trenéra Ivo Hájka  a výbornému přístupu hráčů jak v přípravném procesu, tak při samotných zápasech.
A mužstvo - II. třída, okresní přebor   -  1. místo
vedoucí mužstva Antonín Alexa č.p. 342,  trenér ing. Ivo Hájek č.p.324   

B mužstvo - IV. třída    -   5. místo
vedoucí mužstva  Sáňka Miroslav (bytem Újezd u Boskovic)

Dorost  -  II. třída, okresní přebor   -   10. místo
trenér mužstva  Kuběna Zdeněk  č.p.384

Žáci, okresní soutěž    -   5. místo
vedoucí mužstva  Vladimír Trubák  č.p. 357, trenér  Milan Hubený  č.p. 391 

 


VOLBY

VOLBY  DO  POSLANECKÉ   SNĚMOVNY  PARLAMENTU  ČR
se v naší obci konaly ve dnech 14. a 15. 6. 2002. Volební místností byla obřadní síň obecního úřadu.

Zapsaných voličů ..............................   972
Vydaných úředních obálek ................ 606
Odevzdaných úředních obálek ..........606
Platných hlasů ..................................    605

 

Pořadí stran podle získaných hlasů :


1. ČSSD 206 hlasů 34,04 %
2. KSČM 177 29,25
3. ODS   94 15,53
4. KDU - Koalice   65 10,74
5. Sdružení nezávislých   15 
 Strana zelených   15 
6. Republikáni M. Sládka     8 
 Česká strana národně sociální     8 
7. Strana naděje     4 
8. Strana zdravého rozumu     2 
 Strana venkova-spojení občanské síly     2 
 Moravská demokratická strana     2 
 Strana za životní jistoty     2 
9. ODA, Cesta změny, Česká pravice, Republikáni, Pravý blok každá strana po jednom hlase 

 

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTVA  OBCE
se konaly ve dnech 1. a 2. 11. 2002. Volební místností byla již  tradičně obřadní síň obecního úřadu. Nemocné a zdravotně postižené občany navštívili členové volební komise s přenosnou volební schránkou.
Do seznamu voličů bylo zapsáno 977 občanů, voleb se zúčastnilo 685 voličů, platných hlasů odevzdáno 675.
Členové volební okrskové komise :

Předseda               Martina Kalíková
Místopředseda      Hana Konrádová
Členové                  Miloslav Kuda
                                 Leopold Filouš
                                 Marie Štrofová
                                 Kateřina Štěpánková
                                 Simona Vitouchová
                                 lona Štoudková
Zapisovatelka       Jolana Pilátová

 

 

Pořadí stran podle počtu obdržených mandátů a hlasů :


1. Česká strana sociálně demokratická 5 mandátů 2900 hlasů
2. Sdružení nezávislých kandidátů 4 mandáty 2759 hlasů
3. Komunistická strana Čech a Moravy 4 mandáty 2503 hlasů
4.  KDU ČSL 2 mandáty 1246 hlasů

Nově zvolení členové do zastupitelstva obce :

Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická

1. Vladimír Barák Ing. 357 hlasů
2. Josef Přibyl               275 hlasů
3. Martin Janíček          264 hlasů
4. Jaroslav Hruška      230 hlasů
5. Josef Kočka             216 hlasů

Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů I.

1. Dušan Tenora  MUDr. 387 hlasů
2. Jana Otavová  Mgr.       274 hlasů
3. Milan Hubený                249 hlasů
4. Robert Urbánek            239 hlasů


Volební strana č. 1 - Komunistická strana Čech a Moravy

1. Ladislav Štoudek      261 hlasů
2. Petr Štoudek  RSDr. 237 hlasů
3. Josef Špaček             236 hlasů
4. Pavel Vach                  196 hlasů


Volební strana č. 3 - KDU - ČSL

1. Vlastimil Kocman  Ing. 138 hlasů
2. Jitka Fadrná                    134 hlasů


Ustavující schůze obecního zastupiteltva
se konala 15.11.2002 v sále obecního kina. Na programu byla volba starosty, místostarosty a členů rady. Schůze se zúčastnilo všech 15 nově zvolených členů.
Volby byly provedeny formou tajného hlasování. Každá strana měla tajnou volbou navrhnout svého kandidáta.
Na místo starosty byli navrhnuti :
za ČSSD - ing. Vladimír Barák, za SNK I. Milan Hubený, za KSČM - Ladislav Štoudek, KDU-ČSL podporovalo kandidáta ČSSD.
V tajném hlasování obdržel Ladislav Štoudek 5 hlasů, ing. Barák 7 a Milan Hubený 3 hlasy.
V 1.kole nebyl zvolen žádný z kandidátů.
Do 2.kola postoupili ing. Barák a pan Štoudek. 8 hlasy byl  starostou obce zvolen pan Ladislav Štoudek.
Na místostarostu byli navrženi Mgr. Jana Otavová a pan Milan Hubený. KSČM a KDU-ČSL nenavrhli žádného kandidáta.
V 1.kole byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen pan Milan Hubený.
Volbu starosty a místostarosty tentokrát  provázela mezi členy zastupitelstva velmi rušná debata. Ing. Kocman (KDU-ČSL) měl k volbě připomínky a zasedání opustil. Následovalo jej 6 dalších členů zastupitelstva.
Na místa tří členů rady byli zvoleni:
Mgr. Jana Otavová a Robert Urbánek ml. (oba SNK I)
Pavel Vach (KSČM).
ČSSD a KDU-ČSL nenavrhli žádného kandidáta.
K volbě předsedů finančního a kontrolního  výboru nedošlo. Tito byli zvoleni na plenárním zasedání dne 13.12.2002.


STAVEBNÍ  AKCE  V  OBCI

Nové topení v prodejně potravin v Klemově
V Klemově, v bývalé prodejně potravin, která je již dlouhou dobu nevyužívaná, bylo začátkem roku provedena plynofikace objektu. Tato akce  spočívala v provedení plynové přípojky do objektu a instalaci nového plynového kotle, dále byla provedena výměna radiátorů, instalace plynového ohřívače vody.Topenářské práce provedl Pavel Němeček z č.p. 118, zednické práce pracovníci stavební skupiny obce. Obec Doubravice nad Svitavou hodlá objekt nabídnout k pronájmu ke znovuobnovení prodejny potravin.


Přístavba vstupu kulturního domu
Začátkem roku rozhodlo zastupitelstvo obce Doubravice nad Svitavou zařadit do stavebních akcí v tomto roce stavbu nového vstupu do kulturního domu, se záměrem vybudovat současně nové sociální zařízení pro potřeby restaurace a sálu, které jsou v objektu.
Zpracováním projektové dokumentace byla pověřena projektová kancelář PROKANT LETOVICE.Po jejím zpracování bylo požádáno o územní rozhodnutí o umístění stavby.Po kladném vyřízení byla podána žádost o stavební povolení.Současně bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.Ve výběrové řízení byla vybrána firma Letostav Letovice. Následně byla podepsána smlouva o dílo na částku 2.539.774,- Kč.
Největší problémy nastaly hned při výkopových pracech při zakládání stavby.Skutečné provedení stávající stavby kulturního domu neodpovídalo dostupné projektové dokumentaci. V letošním roce bylo na základě soupisu provedených prací vyčerpáno 2.212.670,- Kč. Zbývající část bude vyčerpána v následujícím roce. Součástí smlouvy o dílo nebyly terénní úpravy, přístupové chodníky a parkoviště pro osobní auta.
Současně se stavbou nového vstupu provedli pracovníci stavební skupiny obce vybourání otvoru do přísálí, kam se dosud vstupovalo z bočního schodiště, tím se přísálí spojilo s hlavním sálem.
V tomto roce proběhl také nátěr části fasády kulturního domu, která se realizovala v loňském roce.

 

   
   


Chodníky, místní rozhlas a veřejné osvětlení v obci
Firma KKŠ Boskovice provedla rekonstrukci veřejného osvětlení v Dolní ulici, a to od domu Kalových č.p.77  po dům č.p. 71 ,kde bydlí Holíkovi.Vysoké stožáry osvětlení ( 8m ) byly nahrazeny nižšími ( 4m). Nově instalovaná svítidla byla seřízena tak, že dostatečně osvětlují i chodník na protější straně. Současně s opravou veřejného osvětlení byly vyměněny rozhlasové tlampače.
Firma KKŠ rozebrala starý chodník před obecním úřadem a samoobsluhou, opravila obrubníky a položila novou dlažbu tak, aby byl  vytvořen bezbariérový vstup do samoobsluhy. Další etapou opravy chodníků, bylo položení zámkové dlažby v ulici Dolní od Kalových č.p. 77  po lapač nečistot u domu Holíkových č.p.71   a další etapa od lapače po odbočku do ulice Školka.


Základní škola
V letošním roce byla zahájena první etapa stavebních úprav v kuchyni základní školy s ohledem na nové hygienické předpisy.Firma Valášek - vzduchotechnika nainstalovala do kuchyně nové vzduchotechnické zařízení v hodnotě 220.000,- Kč.

 

Místní komunikace
V každém roce je nezanedbatelnou finanční částí rozpočtu kapitola komunikace.Udržování  a opravy místních komunikací stojí obec nemalé finanční náklady .Proto mimo pravidelné opravy po zimních měsících, snaží se obec opravit část komunikací takových způsobem, aby se daly řádně čistit a jízda po nich byla bez komplikací.V tomto roce firma Deas Boskovice provedla živičný povrch na části komunikace v Klemově a to od státní silice na Oboru po rodinný dům Zelených č.p. 294.
V tomto roce byl penetračním nástřikem zpevněn vjezd do ulice Zázmolí, protože zde při větších deštích docházelo k vymílání komunikace.
Současně se stavbou mostu přes řeku Svitavu byl proveden živičný povrch na komunikaci na Horce.Dále byla provedena rekonstrukce silnice od mostu přes náhon kolem hasičské zbrojnice po silnici č.374 Blansko - Boskovice.Byly nově vybudovány kanalizační jímky, nově osazeny obrubníky po obou stranách, nový živičný povrch.Byl také opraven chodník podél této komunikace, kde byla položena zámková dlažba.Práce provedla firma DIS Brno.

 

   


Největší událostí - co se stavebních aktivit v naší obci týká -  bylo dokončení a  otevření nového mostu přes řeku Svitavu.
Projekční příprava mostu se zajišťovala již od r. 1996. Povodeň v roce 1997 poškodila nedaleký most přes "mlýnský náhon", který musel být opraven přednostně. Na tento most měla navazovat stavba mostu přes řeku Svitavu a tím vyřešit dlouhodobý problém trvalého a bezpečného propojení obce Doubravice s místní částí Klemov a železniční zastávkou. Obě části byly dosud propojeny provizorním vyvýšeným brodem, při vyšším stavu vody nesjízdným a lávkou pro pěší. Brod přes řeku byl v širokém okolí doslova raritou a v publikaci "Cestujeme po Moravě" je uveden jako negativní dominanta obce.
Finanční prostředky na tuto velkou akci byly zajištěny a uvolněny ze Státního fondu dopravy. Při projednávání státních dotací pomohl obci tehdejší ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka. Tuto investici /cca 20 mil. Kč/ by sama obec nebyla schopna ze svého rozpočtu realizovat.
Stavba mostu byla zahájena 23.5.2001 a 25. května 2002, po měsících pilné práce, byla dokončená stavba slavnostně předána do užívání. Současně byly provedeny úpravy koryt vodních toků a okolního terénu.
Při slavnostním otevření mostu pásku přestřihl poslanec parlamentu za ČSSD Bohuslav Sobotka za účasti dalších významných osobností na místní, okresní a krajské úrovni.

Fotografie z výstavby mostu přes řeku Svitavu viz. O obci - fotogalerie.

Stavební skupina obce
Stavební skupina obce má v současné době tyto pracovníky: vedoucí skupiny  Hubený Milan, členové  Zezula Oldřich, Štoudek Pavel, Štrof František, Čáp Karel.Hlavní činností skupiny jsou různé drobné stavební a údržbářské práce v obci, údržba zeleně a jiné.
V letošním roce stojí  za zmínku následující akce :

- položení chrániček pod komunikací a plochou od trafostanice po restauraci U splavu

 

   


- provedení omítky fasády kina ve dvorní části směrem k poště  včetně nátěru,
- stavební úpravy k sále kulturního domu,
- stavební práce v základní škole pro připravenost na program Internet do škol,

Stavební povolení obdrželi
· Plhoň Pavel stavební úpravy a vestavba rodinného domu U Cihelny č.p.249.
· Stloukal Zbyněk stavební úpravy rodinného domu Havlíčkova ulice č.p.150.
· RNDr.Seďa Bohuslav stavební úpravy v rodinném domu Zahradní ulice č.p. 38.
· Alexa Josef , Hybešova č.p.194 stavba zahradní chaty v zahrádkářské kolonii Hanačka.
· Němec Jaroslav stavební úpravy a vestavba rodinného domu Dolní ulice č.p.79.
· Holík Jiří stavební úpravy hospodářské části budovy Dolní ulice č.p.71 na opravnu motocyklů.
· Vitouchová Simona stavební úpravy a vestavba U Spravedlnosti č.p.275.
· Koupý Roman stavba skleníku v areálu zahradnictví Pod Hřbitovem č.p.396.
· Hájková Ludmila stavební úpravy rodinného domu ulice 28.října č.p.196.
· Přístavba vstupu kulturního domu z ulice Zahradní.

Kolaudace provedeny
· Zahradnictví Koupý 2 skleníky.
· Plynofikace objektu prodejny potravin v Klemově č.p. 359
· Koridor  ČD Rájec-Jestřebí  - Skalice nad Svitavou.
· Restaurace U Splavu Oldřich Hájek  č.p.423
· Rodinný dům Kočka Josef,ulice Zázmolí č.p. 414
· Zahradní chata zahrádkářská kolonie Hanačka Krátký
· Stavba vrtané studny v ranči Kameňák
· Janíček Martin, Hybešova ulice č.p.185  stavební úpravy rodinného domu.
      

POČASÍ
Mrazivé počasí se sněhovou pokrývkou trvalo do 20.1. Následovalo prudké oteplení, sníh se rozpustil a do konce měsíce ledna se noční teploty pohybovaly jen okolo 0o C, denní dosahovaly nejvýše + 12o C.
Měsíc únor bez velkých mrazů, po celý měsíc střídavě zataženo, velká oblačnost, občasné sněhové i dešťové přeháňky, doprovázené studeným větrem. Denní teploty okolo + 10o C, noční kolem 0.
Díky příznivému jarnímu počasí v měsíci březnu začaly práce na zahrádkách, ale chyběly vydatnější dešťové srážky. Dle meteorologů přišlo jaro 20.3. ve 20,16 hod. Koncem měsíce nastalo mírné zhoršení počasí, vál studený vítr, občas sněhové přeháňky a noční teploty klesaly pod bod mrazu.
Stejný ráz počasí z konce března pokračoval i začátkem měsíce dubna. Od poloviny dubna se počasí mírně zlepšilo, přestaly noční mrazíky a denní teploty dosahovaly koncem měsíce až + 20o C. Dešťové srážky stále nedostačující.
V květnu pěkné, teplé, skoro letní počasí, málo pršelo, bylo sucho. Ve dnech "ledových mužů" denní teploty dosahovaly kolem +25o C, v noci + 12o C.
Léto se ohlásilo začátkem června velmi suchým a teplým počasím. "Medard" nepřišel, po celý měsíc jen občasné dešťové přeháňky. Vlna veder zasáhla část Evropy. Denní teploty stoupaly a dosahovaly +30o C a výše.
Vysoké teploty - tropická vedra - pokračovaly v červenci. V polovině měsíce v okolí přeháňky a bouřky, v naší obci stále velké sucho.
16.7. vzdálená bouřka a ve večerních hodinách konečně vydatný déšť. Přívalový déšť postihl některé obce okresu. Až do konce měsíce pokračoval stejný ráz počasí - vedro, dusno, teploty přes +30o C.
2.8. kolem 9 hod dopoledně se setmělo, vzdálená bouřka a silný liják, který trval asi 3 hodiny. Prudký liják, který se přehnal v okolí Letovic způsobil velké materiální škody.
13.8. vrcholila povodeň v Praze a jižních Čechách. Zbytek měsíce srpna provázelo pěkné letní počasí s denními teplotami do +28o C a trvalo ještě v první dekádě měsíce září. Postupně se však denní teploty snižovaly a ráz počasí připomínal blížící se podzim. Konec měsíce září byl deštivý a chladný.
Nevlídné počasí pokračovalo po celý měsíc říjen. Dny byly mlhavé, velká oblačnost, časté dešťové přeháňky a studený vítr. 28.10. silná vichřice, která postihla celou republiku, se nevyhnula ani našemu okresu.
Listopad byl chladnější, četné dešťové přeháňky se střídaly se sněhovými, noční teploty klesaly občas pod bod mrazu, denní dosahovaly kolem + 10oC.
V měsíci prosinci mělo počasí zimní ráz a výrazně se ochladilo. Denní i noční teploty klesaly pod bod mrazu. Od poloviny měsíce sněhová pokrývka, vánoce byly bílé a mrzlo až do konce roku 2002.

 

                   Podle záznamů kronikářky Aleny Staňkové zapsala Eva Sáňková