Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXXV.

Část XXXV.

Rok 1997

1.ledna celý den sněží.Následující dny jsou mlhavé s nízkou oblačností.Ráz počasí byl po celý leden stejný, celý měsíc noční teploty dosahovaly pod bod mrazu - 100C, denní teploty se rovněž udržovaly  pod bodem mrazu.Bylo polojasno, mlhavo, občas slabé sněhové přeháňky.
Únor byl podle meteorologů jedním z nejteplejších v posledních letech. Několik dní začátkem měsíce v noci mrzlo., bylo polojasno a občasné slabé sněhové přeháňky.Od 5.února až do konce měsíce denní teploty neklesly pod bod mrazu.Většinou bylo polojasno, občas nízká oblačnost a ranní mlhy.
V měsíci březnu pouze několikrát klesly noční teploty pod bod mrazu, denní teploty dosahovaly občas až +150C.Bylo jasno, převážně velká oblačnost, občas vítr, nepršelo. Poslední dny proměnlivé počasí, vál studený vítr doprovázený deštěm a občas slabým sněžením.
Začátkem dubna pokračovalo proměnlivé počasí.Noční teploty byly pod bodem mrazu, přes den bylo poměrně teplo.Počasí bylo aprílové, dešťové přeháňky se střídaly se sněhovými.Celé dny i noci vál silný vítr.Slabá vrstva sněhu, která napadla roztála.
Začátkem měsíce května nastalo krásné teplé slunečné počasí, s denním teplotami kolem +300C.Dešťové srážky minimální.Toto počasí trvalo 14 dnů.Od 17.května nastala změna počasí, až do konce května bylo chladněji s častými dešťovými přeháňkami, občas vál studený vítr.
Začátek června byl chladnější, ale postupně se počasí zlepšovalo.Opět následovaly teploty +300C, bylo jasno, slunečno.Od 12.června zhoršení počasí, polojasno, oblačno, zataženo s přeháňkami.
1.července polojasno.Od 5.do 7.července nepřetržitě ve dne i v noci pršelo.Povodňová vlna postihla 7.července i naši obec.Ve druhé polovině měsíce znovu nastaly deště. Od 25.července se postupně vyjasnilo, poslední týden v červenci letní počasí.
Celý měsíc srpen bylo velmi teplo, jasno a slunečno.29.srpna změna, začalo pršet, teplota klesla na +150C.
I když ještě počátkem září bylo několik pěkných dnů, teploty pomalu klesaly a po celý měsíc byl podzimní ráz počasí s ranními mlhami.V posledních dnech slabé dešťové srážky a studený vítr.
Oblačné a polojasné počasí se udrželo celou první dekádu měsíce října. ve druhé dekádě se ochladilo, bylo oblačno až zataženo, slabé přeháňky, ranní mlhy.Konec měsíce chladný, občas sněhové přeháňky.
Listopad byl chladnější, noční teploty dosahovaly k bodu mrazu.Ranní mlhy, oblačno až zataženo, stálý studený vítr.
Stejný ráz počasí pokračoval během celého prosince.Časté dešťové přeháňky, občas se sněhem, silný vítr, zataženo, mlhavo.Vánoční svátky bez sněhu, tak jako celý měsíc prosinec.

Přístavba základní školy

Přístavba základní školy byla dokončena koncem května a od 1.září začal školní rok v naší škole s rozšířenou výukou o 5.třídu.Nová přístavba, která je  s budovou školy spojena tzv.spojovacím krčkem má v přízemí tělocvičnu o rozměrech 7 x 14m, menší šatny oddělené pro hochy a dívky a WC.Tělocvična má samostatný vchod a může sloužit jako víceúčelová místnost.V patře nad tělocvičnou je velká místnost pro školní družinu, šatny a příslušenství.V nové přístavbě byla instalována školní knihovna.
V průběhu školního roku novou tělocvičnu využívají zejména ženy ke cvičení jógy, kalanetiky a aerobiku.

Zahájení nového školního roku v nově zbudované přístavbě školy.

 

Kulturní dům

Stávající kulturní dům již 10 roků nesloužil svému účelu.Dlouhou dobu se opravoval a několik roků byl v pronájmu.další smlouvu o pronájmu obecní zastupitelstvo v letošním roce neuzavřelo a rozhodlo navrátit prostory kulturního domu svému původnímu účelu.Od roku 1988 se nekonal v obci žádný ples, zábava pro mladé a různé kulturní akce.Málo akcí se provádělo jen v letních měsících na sokolském hřišti za příznivého počasí.Kulturní dům byl pronajat Sdružení fyzických osob, pánům Jiřímu Otavovi a Martinu Janíčkovi z Doubravice nad Svitavou, kteří po úpravách v suterénu zahájili provoz pivnice.Protože oba pánové jsou členy městské policie v Blansku a provoz zajišťují ve svém volném čase, říká se nyní pivnici U policajtů, U pistolníků, U orgánů.

 Odhalení pamětní desky Janu Kuncovi

V neděli 18.května 1997 byla na domě č.p.81 na náměstí Svobody odhalena pamětní deska doubravickému rodáku Janu Kuncovi.Jan Kunc byl hudební skladatel, pedagog, pianista, hudební spisovatel, organizátor a kritik, sběratel lidových písní, žák Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka.Po celé čtvrtstoletí stál v čele brněnské konzervatoře jako její ředitel a budovatel.Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastnila řada kulturních osobností.Po odhalení pamětní desky se přítomní odebrali do místního kina, kde byl připraven Malý komorní koncert Jana Kunce.

Povodeň 1997

Největší přírodní katastrofa za posledních 50 let, která postupně zaplavila třetinu naší republiky, zasáhla i naši obec.Vytrvalé deště začátkem měsíce července způsobily, že hladina řeky Svitavy začala prudce stoupat a povodňová vlna ze severní Moravy dorazila 8.července až k nám.Voda ze zcela zaplněného koryta řeky Svitavy se rozlila po lukách až po železniční násep.Voda v naší obci zaplavila sklepy a zahrady domů ve Školce, zničila most přes náhon, který se propadl.Propadnutím mostu přes náhon bylo přerušení spojení s Klemovem a železniční zastávkou.Asi 20 dobrovolníků z řad občanů Klemova i Doubravice postavilo přes noc dřevěnou lávku pro pěší hned vedle propadnutého mostu.Do Klemova bylo zajištěno náhradní zásobování vodou.Po několika dnech začala hladina řeky klesat a kolem řečiště Svitavy zůstaly nánosy bahna, písku,kamení a polámané porosty.Záplavy v naší obci byly jen pouhým zlomkem toho, co se stalo v jiných krajích a okresech, kde lidé přišli o celý svůj majetek.pro postižené oblasti se začaly organizovat sbírky nejen finanční, ale i materiální pomoc.
Přes veškeré starosti s odstraňováním následků povodně, zajišťovala se na prvním místě stavba nového mostu přes náhon.Se stavbou se začalo až v listopadu a díky počasí byl nový ještě nedokončený most 19.prosince částečně zprůjezdněn a odstraněn nouzový přejezd.

Fotografie z povodně a stavby mostu přes mlýnský náhon viz. O obci - fotogalerie.

Osada ze 13.století

Osadu ze středověku o několika stavení z první poloviny 13.století odkryla rozvodněná Svitava v těsné blízkosti svého koryta.V místě, kde si voda našla svou cestu z mlýnského náhonu a vyhloubila koryto dvacet metrů široké a nejméně tři metry hluboké, objevili místní geologičtí amatéři keramické střepy.Antonín Štrof, který v Doubravici prováděl záchranný průzkum, byl nálezem překvapen.Osada na levém břehu Svitavy byla netypicky položena mimo centrum městečka, které se nacházelo poměrně daleko v okolí kostela.Šlo pravděpodobně o řemeslnicko-obchodní osadu, která zde stála několik desítek let, a kterou možná pohltila rozvodněná řeka, o čemž svědčí fakt, že zde byly nalezeny dobře zakonzervované zbytky organických předmětů, jako například opracované dřevo, ale lískové oříšky.O kovárně vypovídá několik desítek kusů železářských strusek a na zpracování do ústavu bylo odvezeno množství zajímavých keramických střepů.
Pana Štrofa při záchranném průzkumu potěšily i nálezy pravěké keramiky z mladší doby kamenné a dva střepy z doby keltské, které nalezl v ostrožně z náplav.Nálezy z Doubravice nad Svitavou budou laboratorně zpracovány v archeologickém ústavu a poté předány muzeu, k němuž Doubravice přísluší.

Výstavba v obci

Byly prováděny menší stavební úpravy v kulturním domě, který měl být otevřen pro veřejnost.
V květnu se začalo s opravou části zdi starého hřbitova, jejíž stav hrozil sesutím.
Orgány místní správy a občané se podíleli na záchranných pracích a odstraňování následků povodně.
Z rezervy finančních prostředků obce byly provedeny opravy některých úseků obecních cest, které byly povodní nejvíce poškozeny.
V listopadu začala stavba nového mostu přes náhon.
Na obecním úřadě je k nahlédnutí nově zpracovaná územní dokumentace komplexního řešení staveb a sítí obce s výhledem do konce roku 2020.

Soukromá výstavba

Kolaudační  rozhodnutí bylo vydáno manželům Skřivanovým č.p.48, manželům De Volfovým č.p.408, manželům Alexovým č.p.409.

Přestavby a úpravy se prováděly na domech:
č.p.74 Klimeš Zdeněk - přestavba prodejny na byt
č.p.144 Mrázek Miloš - nová střecha
č.p.Klíma Libor - přestavba domu
č.p.Pávek Josef - přístavba obytné části provozovna
č.p.236 Sedlák Josef - nadstavba domu
č.p.Kučera Jiří - půdní vestavba

Jezdecký klub ARANKA

Jezdecký klub Aranka působí při firmě Dřevovýroba Vladík Jan.Klub má sedm koní a tři hříbata, všichni jsou z netolického chovu českého teplokrevníka.V roce 1996 vybojovali titul mistra republiky v jezdeckých soutěžích.
Mladí členové pracují denně u koní buď ve stáji, nebo při tréninku.Dne 8.listopadu uspořádali nultý ročník Hubertovy jízdy.Dopoledne slavnostní nástup všech účastníků a průvod projel celou obcí.Následovalo shromáždění na poli za kněžskou zmolou a za nepříznivého počasí začal hlavní program.Probíhaly ukázky vozatajských soutěží v maratonu, ukázky parkuru dvojspřeží, skákání přes překážky a nakonec Hubertova jízda na lišku.Po skončení soutěží následoval v kulturním domě country bál.

         Založení Svazu důchodců Moravy a Slezska
  Dne 12.března se konala ustavující schůze Svazu důchodců Moravy a Slezska.Na programu bylo seznámení členů s posláním svazu důchodců. Tuto zprávu přednesl zástupce ústředního výboru z Moravského Krumlova.proběhly volby výboru, pan Sáňka Eduard seznámil přítomné s programem činnosti na tento rok.Následovala diskuze. Seznam akcí:
- v dubnu zábavné odpoledne v sále kina
- v červnu účast některých členů na slavnostním otevření rekreačního střediska ve Slavonicích
- v září zájezd na Den seniorů do Moravského Krumlova
- v listopadu zábavné odpoledne s tancem v sále kulturního domu
- úprava a úklid veřejných prostranství v obci

         Úmrtí
Dne 12.ledna zemřel ve věku 93 let Král Rudolf č.p.237.
Dne 2.března zemřel ve věku 42 let Kupka Leopold č.p.165.
Dne 18.června zemřel ve věku 86 roků zukal Josef č.p.311.
Dne 2.září zemřel ve věku 83 let Charvát František č.p.326.
Dne 11.září zemřela ve věku 76 roků Charvátová Josefa č.p.326.
Dne 16.září tragicky zemřel ve věku 49 roků Hroza Miroslav č.p.360.
Dne 1.října zemřela ve věku 96 roků Zezulová Anna č.p.103.


         Kulturně společenská činnost
1.května Oslavy 1.máje
8.listopadu country bál pro děti i dospělé v sále kulturního domu
15.listopadu Společenský večírek s tancem
6.prosince Mikulášská nadílka v kulturním domě
9.prosince Den otevřených dveří v základní škole
31.prosince Silvestr v kulturním domě


V Doubravici nad Svitavou je 1239 občanů.Během roku se narodilo 12 dětí, zemřelo 7 občanů, 15 občanů se odstěhovalo, 24 občanů se přistěhovalo.

Koncept zápisu do kroniky nebyl před zápisem projednán v kulturní komisi.

                                         Alen Staňková  -  kronikářka

 


                        Rok 1998


1.ledna přes den zataženo, mlhavo.Následující dny ráz jarního počasí, denní teploty dosahovaly +120C.Kolem 10.ledna velké mlhy, rovněž přes den mlhavo a nízká oblačnost.Konec měsíce ráz zimního počasí, časté sněhové přeháňky, vyjasnilo se a začalo mrznout.
Mrazivé zimní počasí trvalo i začátkem února.Ráno a dopoledne mlhy, přes den jasno a slunečno.Od 8.února mírné snížení teplot, bylo polojasno, oblačno a v polovině února několik dní úplně jarní počasí.Dny byly jasné a slunečné.Několik posledních únorových dní změna počasí, bylo zataženo, mlhavo.
Březen připomínal s častými sněhovými přeháňkami aprílové počasí. Proměnlivé oblačné počasí s dešťovými a sněhovými přeháňkami doprovázel studený vítr.Od 23.března tepleji, jasno, malá oblačnost.
Teplejší jarní počasí z konce března pokračovalo začátkem dubna. V první dekádě bylo pěkné počasí, velká oblačnost, občas silný vítr.Druhá dekáda dubna poněkud chladnější, proměnlivé počasí, polojasno, slabé dešťové přeháňky doprovázel studený vítr.Letošní poměrně teplý duben nepřinesl ani jeden aprílový den se sněhovými přeháňkami.
V první polovině měsíce května nastoupilo velmi teplé počasí, kdy teploty dosahovaly až +300C.Nedostatečné srážky z minulých měsíců způsobily velké sucho.Nedostatek vláhy, vysoké teploty a silné větry ohrožovaly úrodu tohoto roku.Od 21.května vydatně pršelo.Stejný ráz počasí se udržel, pokračovaly slabé dešťové přeháňky, studený vítr a koncem měsíce začalo opět teplé slunečné počasí.
Horké dny z konce měsíce května pokračovaly začátkem června.Úsporná vedra trvala celou první dekádu.Dešťové přeháňky nepatrné, občas teplý vítr, stále jasno, slunečno.Druhá dekáda přinesla změnu počasí, zataženo, občas slabé přeháňky.Poslední dny měsíce června teploty opět vysoké až +300C.
Od 3.července nastala změna počasí.Do 12. proměnlivé počasí, oblačno až zataženo, časté slabé dešťové přeháňky.Od poloviny července nastaly úmorná vedra.nastalo velmi teplé a bez srážkové počasí.Podle dlouhodobého sledování patřil letošní červenec k nejteplejším měsícům v historii.
V noci na 1.srpna po dlouhé době trošku napršelo, ale další dny velmi teplé slunečné počasí, srážky minimální, bylo velmi sucho.21.srpna silný vítr, náhlá změna počasí a velmi teplé dny skončily.Do konce měsíce chladnější počasí, bylo oblačno, zataženo a dešťové přeháňky.
Chladnější počasí z konce srpna pokračovalo celý měsíc září.Převážně bylo zataženo, často pršelo a vál poměrně studený vítr.V posledních dnech ranní mlhy, oblačno až zataženo.Po velmi teplém létě byl měsíc září poměrně mokrý a chladný.
Ráz počasí z měsíce září pokračoval po celý měsíc říjen.denní teploty po celý měsíc se pohybovaly nejvýše +140C a ke konci měsíce stále klesaly.Po celý měsíc panovalo nevlídné mlhavé počasí, nízká oblačnost a zataženo, časté dešťové přeháňky provázené studeným větrem.Zemědělské práce na polích vlivem deštivého počasí byly obtížné a opožděné.
Studené a deštivé počasí začátkem měsíce doprovázel silný nárazový vítr.Vytrvalé deště zvadly opět hladiny řek, vichřice řádila několik dní a v určitých oblastech opět napáchala větší škody.Od 16.listopadu deštivé přeháňky vystřídaly slabé sněhové.U nás nenapadlo sněhu mnoho, ale při mrazivém počasí se sníh nerozpouštěl.Koncem měsíce zataženo, mlhavo, nízká oblačnost, teploty kolem 0.
Stejné počasí pokračovalo i začátkem prosince.Převážně bylo zataženo, nízká oblačnost, občasné sněhové přeháňky.Vánoční svátky byly studené, ale bez sněhu.

         50.výročí založení mateřské školy
Ve dnech 16. a 17.května 1998 probíhaly oslavy 50.výročí založení mateřské školy v Doubravici nad Svitavou.V sobotu 16.května se sešlo 27 bývalých zaměstnanců.Byly mezi nimi i dvě z nejstarších ředitelek, a to Štoudková Vlasta a paní Loulová, která funkci ředitelky vykonávala od roku 1955 do roku 1972.Po celý den byl v mateřské školce den otevřených dveří.O prohlídku projevili zájem budoucí žáci se svými rodiči, ale i ti, kteří navštěvovali školku před mnoha lety a na výstavce starých fotografií poznávali nejen sebe, ale i své spolužáky.
Návštěvníci si se zájmem prohlédli upravené a vybavené herny a zahradu, kde děti pobývají za příznivého počasí.První vyučování v mateřské škole začalo 15.dubna 1948 v provizorních místnostech Dělnického domu, kde byla upravena herna a učebna.Současná budova byla otevřena 18.září 1949.Stravování bylo zavedeno až v roce 1951.Od roku 1959 je zaveden celodenní provoz.

         110.let trvání hasičského sboru
  Oslavy 110.let od založení hasičského sboru v naší obci se konaly 1. a 2.srpna 1998.V sobotu 1.srpna byla v kulturním domě slavnostní schůze všech členů.
V neděli ve 13.hodin začal koncert dechové hudby Doubravanka na náměstí Svobody.Po koncertu se slavnostní průvod odebral k sokolskému hřišti, kde začala přehlídka hasičských sborů spojená s ukázkami staré a současné techniky.
Po první ukázce hašení ohně, kdy hasiči přiběhli k ohni s kbelíky na vodu a velkými plácačkami, následovali hasiči z Jabloňan a Bořitova s ručními stříkačkami taženými koňmi.Další ukázky postupně předváděly starší typy motorových stříkaček a vyvrcholením pak byly ukázky profesionálů z Blanska a Boskovic s nejmodernější technikou.Jako vzorovou ukázku provedli uhašení hořícího auta s vyproštěním osob.Další program pokračoval na sokolském hřišti taneční zábavou do pozdních nočních hodin.
Součástí oslav byly výstava v hasičské zbrojnici dokumentující mnohaletou historii hasičského sboru.Na tuto výstavu mnozí občané zapůjčili různé předměty a fotografie s hasičskou tematikou.

 

 

         Stavba nového mostu přes náhon
  Velká povodeň v loňském roce zničila most přes náhon.Tento most spojuje Doubravici s Klemovýma železniční zastávkou, provizorní dřevěná lávka je pouze pro pěší.Automobilová doprava do Klemova byla přerušena, jediná možnost byla mnohakilometrová objížďka přes Lhotu Rapotinu a Oboru.U splavu byl udělán nouzový přejezd jako přístupová cesta pro auta.
Stavba nového mostu byla neodkladná.V srpnu 1997 zadala obec ke zpracování projektovou dokumentaci na stavbu nového mostu.Stavební přípravy na výstavbu mostu začaly až v polovině října až po vyřízení nezbytných formalit a po sehnání financí.Vlastní stavbu mostu zahájila v listopadu firma Dopravní a inženýrské stavby Brno.Díky příznivému počasí firma dosáhla svému závazku - do konce roku most částečně zprovoznit.Zcela dokončen bude až v jarních měsících roku 1998.19.prosince bal most částečně zprůjezdnění a odstraněn nouzový přejezd, náhon vyčištěn od bahna, písku, kamení a napuštěn vodou.Dokončovací práce na výstavbě mostu začaly opět v březnu 1998.Prováděla se betonáž a izolace mostního tělesa.I přes  nepřízeň počasí byla stavba mostu v termínu ukončena.30.května byl most dokončen, provedeny terénní úpravy a dílo předáno k užívání.Oficiální kolaudace proběhla 19.června a páska slavnostně přestřihl přednosta Okresního úřadu ing. Jiří Crha.
Na tuto akci získala obec dotaci 3.8mil. Kč ze státního fondu životního prostředí.Na tento nový most má v budoucnu navázat další most přes hlavní koryto řeky Svitavy.Tento most by měl definitivně vyřešit problém bezpečného a plynulého silničního provozu mezi Doubravicí a Klemovem a nahradit dosavadní provizorní panelový brod.Úmysl přemostit řeku Svitavu zahrnuje i zpracovaný územní plán obce.Prostřednictvím okresního úřadu v Blansku požádal obecní úřad ministerstvo financí o finanční dotaci na vybudování mostu.Ministerstvo si vyžádalo kompletní ekonomické vyhodnocení stavebního záměru.Již loni byla zahájena projekce tohoto mostu a první část projektu pro územní rozhodnutí je hotova.V letošním roce má být dokončena druhá část tohoto projektu pro vydání stavebního povolení.

Fotografie z výstavby mostu přes náhon viz. O obci - fotogalerie.

         Oprava státní silnice R 43
  V souvislosti s úpravou státní silnice č.43 Brno - Svitavy v úseku Černá Hora - Krhov, byla vedena také přes naši obec.Ze směru od Brna vedla objížďka od Černé Hory přes Bořitov, Rájec-Jestřebí,Doubravici, Lhotu Rapotinu, Skalici a Mladkov, kde se na původní č.43 najíždělo na nové křižovatce u Vaculky.Objížďka trvala od 5.8. do 2.9., kdy podle plánu byl opravený úsek otevřen.

         Soukromá výstavba
  Výstavbu rodinného domu zahájil Marcel Mičian na Zázmolí, Karel Schuch U Cihelny, Josef procházka v Sokolské ulici.
Kolaudovali Andrášiovi U Cihelny č.p.404, rodina Koupých v zahradnictví č.p.396.

         Výstavba v obci
- pokračují práce na výstavbě nového mostu přes náhon
- rekonstrukce střechy mateřské školy, vč.výměny krytiny
- úprava terénu a zřízení chodníku pod hřbitovem
- zpevnění veřejné plochy u hřiště
- zpevnění komunikace ve Školce

 

         Volby do Parlamentu
 Volby probíhaly v obřadní síni obecního úřadu ve dnech 19. a 20.června.
Výsledky voleb podle počtu obdržených hlasů:
  1. 230 hlasů ČSSD
  2. 138 hlasů KSČM
  3. 130 hlasů ODS
  4. 67 hlasů KDU-ČSL
  5. 44 hlasů Unie svobody
  6. 32 hlasů Důchodci za životní jistoty
  7. 26 hlasů Republikáni
  8. 23 Moravská demokratická strana
  9. 5 hlasů Nezávislí
10. 5 hlasů Občanská koalice
11. 4 hlasy strana zelených
12. 3 hlasy demokratická unie
13. 2 hlasy Česká strana národně socialistická

Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu České republiky se konaly ve dnech 13. a 14.listopadu.
Výsledky voleb dle obdržených hlasů:
  1. 373 hlasů Vladimír Barák
  2. 272 hlasů Josef Přibyl
  3. 262 hlasů Ladislav Štoudek
  4. 236 hlasů Jaroslav Hruška
  5. 234 hlasy Pavel Biberle
  6. 229 hlasů Petr Štoudek
  7. 218 hlasů Josef Sáňka Klemov
  8. 217 hlasů Vlastimil Kocman
  9. 211 hlasů Robert Urbánek
10. 208 hlasů Pavel Vach
11. 194 hlasů Josef Kočka
12. 191 hlasů Anna Soušová
13. 168 hlasů Jitka Fadrná
14. 163 hlasů Milan Hubený
15. 158 hlasů Josef Štrof

Složení rady obce:
Vladimír Barák - starosta obce
Josef Štrof - místostarosta obce
Jaroslav Hruška - člen rady
Pavel Vach - člen rady
Petr Štoudek - člen rady

Byly zřízeny následující komise: finanční, kontrolní, stavební, veřejného pořádku, kulturní.

Výsledky voleb do Senátu podle získaných hlasů:
1. 146 hlasů Stanislav Bělehradem
2. 103 hlasů Jiří Bebar
3. 96 hlasů Jiří Drápela
4. 65 hlasů Stanislav Frantel

Senátorem za volební obvod 49 byl zvolen Stanislav Bělehradem.

         Mimořádné cvičení
  Dne 15.září 1998 proběhlo v naší obci mimořádné cvičení, které mělo prověřit připravenost lidí i techniky ke zvládnutí mimořádných situací.Katastrofální povodeň v loňském roce odhalila nedostatky v protipovodňových opatřeních.
Do prověrky Integrovaného záchranného systému okresu Blansko se zapojilo 74.záchranná a výcviková základna CO Bučovice, Povodí Moravy, Jihomoravské záchranné brigády kynologů a 213 dalších cvičících a 23 druhů nejrůznější techniky.Cvičení probíhalo na řece Svitavě u mlýnského náhonu.Celodenní déšť neodradil velký počet diváků, ani školní děti.
Cvičení se zúčastnilo rovněž 66 starostů a zástupců měst a obcí, které byly povodní postiženy.Někteří starostové dostali možnost sledovat záchranné akce přímo z paluby vojenského vrtulníku, který přelétal nad řekou Svitava se členy havarijní komise.
Vodní záchranná služba ukázala záchranu tonoucích osob i s pomocí vycvičeného psa-záchranáře, Povodí Moravy předvádělo činnost bagru v korytě řeky.Vojáci z Bučovic předváděli vozidlo pro očistu techniky a materiálu, obojživelné vozidlo a Tatru 815 vybavenou evakuačním a vyprošťovacím materiálem a hasící technikou a ukázkou slaňování a vyprošťování osob z výšky.
Práce potápěčů a záchranářů, kteří se i se psy spouštěli na laně z vrtulníku byla nevšední podívaná pro všechny přítomné.Kolem poledne byl u obecního úřadu zinscenován výbuch plynu a požár staré hospodářské budovy, kde byli zavaleni lidé.Po odeznění sirény přijeli hasiči, policie a záchranná služba.Cvičeni vyvrcholilo přistáním zdravotní záchranné služby z Brna přímo na náměstí Svobody.

 

         Nová vánoční mše
  Na letošní půlnoční mši v našem kostele zazněla nová vánoční mše, kterou složil náš spoluobčan pan Josef Přibyl.Skladbu nazval Moravská vánoční mše Doubravická.Zkomponoval ji na vlastní slova pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr, aby dlouhodobá tradice vánočních mší v naší obci i nadále pokračovala.Vánoční mše v našem kostele mají dlouholetou tradici, na půlnoční přichází lidé ze širokého okolí.
Pan Přibyl vede chrámový sbor od roku 1991, je muzikant, skladatel a dirigent.Pro naši obec skládá každý rok novou skladbu.Doubravice má svoji polku, valčík, písničku složil pro naše myslivce i fotbalisty.Pro řadu obecních úřadů napsal znělky k rozhlasovým relacím.

         Kulturně společenská činnost
9.ledna Diskotéka v kulturním domě
17.ledna Myslivecký ples
14.února Hasičský ples
20.února Pochovávání basy
20.března Country bál
27.března Diskotéka
29.března Společenské odpoledne s tancem pro Svaz důchodců
12.dubna Velikonoční disko
18.dubna Country večer
16.května Májová veselice
30.května Diskotéka
19.června Taneční zábava na sokolském hřišti
21.června Pouťová zábava na sokolském hřišti
16.srpna Setkání důchodců
14.listopadu Myslivecká zábava
5.prosince Mikulášská nadílka
31.prosince Silvestr v kulturním domě

         Děti narozené v letošním roce
Tomáš Faltýnek č.p.147
Klára Šenková č.p.64
Jana Tesařová č.p.190
Tomáš Odehnal č.p.113
Iva Součková č.p.98
Petra Daňková č.p.304
Veronika Králová č.p.290
Matyáš Sáňka č.p.140
Adam Schuch č.p.229
Dana Klímová č.p.346
Michal Orlický č.p.118
Zbyněk Stloukal č.p.150
Jan Štoudek č.p.175

         Zemřelí
Dne 17.ledna zemřela ve věku 63 roků Eva Kovářová č.p.213.
Dne 22.dubna zemřel ve věku 16 roků Vladimír Trubák č.p.357.
Dne 3.června zemřela ve věku 90 roků Anna Štoudková č.p.237.
Dne 5.června zemřela ve věku 86 roků Marie Pokorná č.p.168.
Dne 15.června zemřela ve věku 85 roků Anastázie Štoudková č.p.260.
Dne 24.července zemřela ve věku 99 roků Josefa Hasoňová č.p.211.
Dne 11.srpna zemřel ve věku 68 roků Josef Hasoň č.p.232.
Dne 8.září zemřela ve věku 64 roků Marie Kalová č.p.209.
Dne 11.září zemřel ve věku 69 roků Josef Sáňka č.p.376.
Dne 8.prosince zemřel ve věku 85 roků Augustin Hepp č.p.214.
Dne 29.prosince zemřel ve věku 76 roků František Vach č.p.43.


V Doubravici nad Svitavou žije 1233 obyvatel, 17 občanů se přistěhovalo a 26 odstěhovalo.


                                               Alena Staňková - kronikářka