Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXXIV.

Část XXXIV.

 

Rok 1995

 

  Od 1.ledna nízká oblačnost, odpoledne slabé sněhové přeháňky.V následujících dnech stejný ráz počasí, oblačno až zataženo s každodenními sněhovými přeháňkami.Tím nastalo mírné ochlazení. Každodenní snažení utvořilo souvislou sněhovou pokrývku.Ve druhé dekádě mlhavo až zataženo, nízká oblačnost, občas padá sníh.
Denní teploty začátkem února lehce nad bodem mrazu, noční mírně pod bodem mrazu.Celý měsíc skoro stejný ráz počasí, převážně bylo zataženo, velká oblačnost, často slabé dešťové přeháňky.
1.března přes den +100C, jasno, slunečno.Příští dny zataženo, mlhavo, slabé dešťové přeháňky.4.března napadlo asi 15 cm mokrého sněhu, který následující den roztál.Další týden slunečné počasí s malou oblačností.Následující proměnlivé počasí, vítr s deštěm.První jarní den po celý den sněhové přeháňky.Až do konce měsíce oblačno až zataženo, občas mrholí a dešťové přeháňky se sněhem, několik dní studený vítr.
Ráno 1.dubna poprašek sněhu a bylo zataženo.Od 8.dubna opět chladněji, každodenní dešťové přeháňky se sněhem doprovázené studeným větrem s poklesem teplot.Od 18.dubna výrazná změna, jasno a slunečno.Další dny pokles denních i nočních teplot, byla vysoká oblačnost, občas zataženo, přeháňky, vítr.
1.května zataženo, studený vítr.Koncem dekády proměnlivo, vzdálené bouřky, v noci déšť a silný vítr.Ledoví muži přinesli opět zhoršení počasí, celý den bylo zataženo, studený vítr.15.května přízemní mrazík. Následovalo mírné oteplení, polojasno, protrhávání oblačnosti.Od 23.května výrazná změna a slunečné teplé počasí, kdy denní teploty dosahovaly +280C.
Teplé a slunečné počasí z konce května v červnu nepokračovalo. Převládalo proměnlivé počasí s častými přeháňkami provázené bouřkami. Do konce měsíce se střídali slunečné dny se zataženými s deštěm.
Začátek července byl velmi teplý.Od 5.května výrazné zlepšení počasí.Do konce měsíce stále pěkné počasí s teplotami +300C.
V srpnu pěkné počasí trvalo až do 27.srpna.Za celou dobu jenom dvakrát pršelo.Od 27.srpna zhoršení počasí, bylo zataženo, přeháňky, studený vítr.
1.a2.září zataženo, vytrvalý déšť.Od 5.září mírné zlepšení, slunečné dny s malou oblačností.Do 27.září se udrželo proměnlivé počasí, nastaly ranní mlhy, často pršelo, déšť doprovázel studený vítr, několik dní polojasných s velkou oblačností.29.září první přízemní mrazík.
Říjen zahájil studeným větrem.Další dny převážně polojasno, ranní mlhy, občas ještě slunečný den s malou oblačností.Do 13.října tento teplejší ráz počasí, přes den nejvýše +220C.V následujících dnech převážně zataženo, mlhavo, občas studený vítr.
Po dušičkových mlhavých dnech již 3.listopadu se silným větrem přišly první sněhové vločky.Oblačné počasí se sněhovými přeháňkami a silným větre trvalo několik dní.Od 19.listopadu ochlazení, noční mrazy a celou noc a den padal mokrý sníh.Poslední dny měsíce polojasno.
Začátkem prosince převážně teploty pod bodem mrazu.Bylo zataženo, nízká oblačnost, sněhové přeháňky s deštěm.Mlhavé počasí s teplotami kolem 0 trvalo do 12.prosince, kdy celou noc i den padal mokrý sníh. Do konce měsíce zimní počasí, polojasno, večer mrznoucí mrholení.

         Oslavy 50.výročí konce druhé světové války
  Oslavy se konaly v naší obci v neděli 7.května 1995.V neděli dopoledne v kostele sloužena mše svatá za všechny zemřelé ve II.světové válce.V 1845 se konala pietní vzpomínka u symbolického hrobu obětí na hřbitově, kde členové obecního zastupitelstva položili kytici.Tohoto aktu se zúčastnilo velmi málo občanů.
V 1900 se občané shromáždili u pomníku padlých před školou.Následoval lampiónový průvod na sokolské hřiště za doprovodu dechové hudby Doubravanka.Na hřišti bylo připraveno občerstvení, po setmění velký ohňostroj a k poslechu i tanci vyhrávala hudební skupina STYL.Jako součást oslav byla uspořádána v přísálí kina menší výstavka dobového materiálu.Byly vystaveny staré fotografie, plakáty, ofotografovány zápisy z kroniky a řada předmětů, které občané zapůjčili.

         Zrušení filiálky České spořitelny
  Česká spořitelna, pobočka Blansko ukončila ke dni 31.srpna 1995 činnost filiálky v naší obci.Zrušení filiálky se provádí ve více obcích z důvodu malého zisku.

         Začátkem roku byla dodavatelsky provedena akce "Přípojka VN - trafostanice - rozvody v Klemově".Klemovští občané tím konečně získali možnost kvalitního odběru proudu.Současně s touto akcí obec zajistila provedení nových rozvodů místního rozhlasu v Klemově.

 

         Generální rekonstrukce telefonní sítě
  Výstavba trasy dálkových sdělovacích kabelů Brno - Blansko - Boskovice - Svitavy se přiblížila k naší obci.Z Blanska směrem na Boskovice trasa sdělovacího kabelu vede doubravičkám katastrem.při této příležitosti bude v úseku Rájec - Doubravice přiložen kabel pro místní telefonní síť z nové telefonní ústředny v Rájci.Tento kabel svojí kapacitou poskytne možnost zřízení účastnických telefonních stanic všem zájemcům v naší obci.
Firma STP Telecom, která je investorem akce zadala zpracování projektu rozvodů zemní telefonní kabeláže pro celou naši obec.Součástí projektu je i bezplatné zřízení telefonní přípojky až do domu.V měsíci listopadu byly zahájeny výkopové práce, které se prováděly převážně ručně.

         Oprava pošty
  Naléhavým úkolem obecního úřadu byla rekonstrukce budovy místní pošty.Objekt je v majetku obce, v současné době je v havarijním stavu a nevyhovuje požadavkům současného poštovního provozu.Provoz v této budově č.p.33 byl od roku 1935.V minulých letech, tehdy ještě MNV, se uvažovalo o stavbě nové budovy pošty v ulici Plotky na místě domu p.Opatřila č.p.379, později se uvažovalo o stavbě na místě domu č.p.30.K realizaci těchto plánů nedošlo.
26.dubna 1995 podala obec žádost o stavební povolení na stavební úpravy v objektu pošty.Stavební úpravy spočívaly v provedení rozšíření stávající provozní plochy pošty, místnost pro doručovatele a místnost sloužící jako výpravna a ostatní příslušenství.Celá akce měla zahrnout nejen vnitřní úpravy, ale i rozšíření zadní části do dvora.vytápění objektu plánováno kotlem na plynová paliva.Dne 24.května bylo vydáno stavební povolení.15.května se přestěhoval poštovní úřad na přechodnou dobu do místností v kulturním domě.
Stavební úpravy byly zahájeny 1.června podle vypracované dokumentace. Akce byla přidělena firmě Sloup, která tuto akci prováděla v období květen - září 1995.Náklady ve výši 600.000,- Kč zajišťoval a hradila ze svého rozpočtu obec.Po rekonstrukci vzniklo pěkné zařízení, které odpovídá požadavkům kladeným na současný poštovní provoz.

         Zbourání domu č.p.30
  Obytný dům č.p.30 vlastnila paní Aloisie Potůčková č.p.9.Dům chtěla právnicky předat své provdané dceři a manželé Staňkovi měli v plánu přestavbu domu.V roce 1960 podali na MNV žádost o povolení přestavby, ale žádost byla tehdejším MNV zamítnuta.Rovněž bylo zamítnuto převedení nemovitosti.MNV plánoval na tomto místě vybudovat nové prostory pro potřebu obce.Během tří let se manželé Staňkovi postupně odvolávali na okres, kraj a presidentskou kancelář, ale povolení k přestavbě nedostali.tehdejší MNV svolal veřejnou schůzi, na které opět poslanci odhlasovali zamítnutí žádosti.Staňkovi začali v roce 1964 stavět svépomocí nový dům v dnešní ulici 9.května č.p.327, do kterého se přestěhovali koncem roku 1976.Dům č.p.30 zůstal neobydlen, až v roce 1981 byl převeden do vlastnictví obce.Opět se dělaly plány, které se neuskutečnily, dům chátral a k vzhledu obce nepřispíval.
Dne 4.dubna 1995 podala obec Doubravice nad Svitavou žádost o povolení odstranění stavby domu č.p.30.Stavba je ve špatném stavebně technickém stavu a její oprava by byla nehospodárná.Dne 22.května bylo vydání rozhodnutí, ve kterém se povoluje odstranění stavby.
Dne 25.května 1995 začal obecní úřad s demolicí.Dům byl starý pravděpodobně více jak 100 roků, byl přízemní s částečným podsklepením, v řadové zástavbě.Zbourání bylo prováděno svépomocí, spolu s obytnou částí bylo zbouráno veškeré hospodářské příslušenství ve dvoře.Všechny práce spojené s odstraněním stavby skončeny do konce července 1995.Demoličních prací se zúčastňovali členové místních zájmových organizací.Prostor byl provizorně oplocen a dosud není rozhodnuto o dalším využití tohoto místa.

         Doubravická pouť
  Náš kostel je zasvěcen Janu Křtiteli, jehož svátek se slaví 24.června. Nejbližší neděli k tomuto datu se slaví každoročně pouť.V tento den jsou v kostele slavnostní bohoslužby se zpěvy kostelního sboru.V minulosti byla tradice pouti velkou událostí.
Několik dní předem do obce přijely kolotoče, houpačky, střelnice, v den pouti prodejní stánky, které od rána nabízely svoje zboží.Původní pouti a jarmarky se konaly na náměstí, jarmarky se dnes nekonají a všechny pouťové atrakce se konají na prostranství u sokolského hřiště.Velkou událostí také bývá předpouťová a pouťová zábava, která se obvykle pořádá na sokolském hřišti.

         Úmrtí
Dne 6.března zemřela ve věku 89 let Marie Štoudková č.p.259
Dne 7.března zemřel ve věku 96 let Antonín Skřivan č.p.210.
Dne 31.března zemřela ve věku 89 let Františka Hlaváčková č.p.64.
Dne 30.dubna zemřela ve věku 93 let Ludmila Zezulová č.p.24.
Dne 22.května zemřel ve věku 84 let Josef Štoudek č.p.260.
Dne 18.května zemřel ve věku 75 let Rudolf Novák č.p.203.
Dne 23.srpna zemřela ve věku 85 let Jaroslava Bajerová č.p.283.
Dne 5.října zemřel ve věku 91 let František Tomášek č.p.281.
Dne 30.listopadu zemřel ve věku 74 let Stanislav Nezval č.p.352.


         Kulturně společenská činnost
1.května Oslavy 1.máje
7.května Oslavy 50.výročí konce druhé světové války
7.června Zájezd do Polska - zahrádkáři
10.června Zájezd na Turzovku
13.srpna Setkání s důchodci na sokolském hřišti
17.listopadu Beseda s poslancem Vladimírem Grulichem

V Doubravici nad Svitavou žije 1220 obyvatel.Narodilo se 13 dětí, zemřelo 9 občanů, 10 se odstěhovalo, 29 přistěhovalo.

 

 

    Rok 1996


1.ledna celý den zataženo a sněží,napadlo asi 20cm sněhu.Další dny stejně mlhavé, je zataženo, sněhové přeháňky, teploty pod bodem mrazu.Od 8.ledna mírné oteplení, zataženo, mlhavo, sníh roztál.Od 14.ledna výrazné ochlazení, noční i denní mrazy trvaly do konce měsíce.
Začátkem února mrazivé počasí pokračovalo.Vyjasnilo se a občasné sněhové přeháňky.Od 17.února pokles teplot, bylo polojasno až zataženo, sněhové přeháňky s deštěm a občas silný vítr.Od 21.února do konce měsíce jasné slunečné dny s malou oblačností.
Začátek března opět chladnější, bylo oblačno až zataženo, časté sněhové přeháňky, vál studený vítr.Od poloviny měsíce denní teploty dosahovaly +80C, v noci lehce pod bodem mrazu, ráno mlhy, přes den převážně zataženo s nízkou oblačností.
1.dubna malá oblačnost.2.dubna se opět vrátila zima a sněhová vánice zasáhla celé území naší země.Následující dny střídavě sněhové přeháňky a déšť.Od poloviny měsíce výrazná změna, bylo jasno, slunečno, občas silný vítr a denní teploty dosahovaly až +250C.Koncem měsíce mírný pokles teplot, bylo zataženo, oblačno, časté noční i denní přeháňky se silným větrem.
Ráz počasí z konce dubna se udržel celou první dekádu měsíce. Proměnlivé oblačné počasí přineslo první denní i noční bouře, časté dešťové přeháňky doprovázené větrem.Ledové muže předcházel mírný pokles teplot a zatažená obloha.Až do konce měsíce nebyly žádné mrazíky, celou třetí dekádu oblačné počasí s častými dešťovými přeháňkami, které doprovázel koncem měsíce silný vítr.Poslední dny jasno a slunečno.
Slunečné a teplé počasí z posledních dnů měsíce května pokračovalo až do 12.června.Slunečné počasí s malou oblačností a slabým větrem provázely denní teploty, které dosahovaly kolem +300C.Tropické dny, které se vyskytovaly v první polovině června, se ve druhé polovině již neopakovaly.
Celý měsíc červenec nedosáhl tzv.tropických dní.Stejné počasí z konce června pokračovalo začátkem července.Proměnlivé počasí s častými přeháňkami vystřídalo několik slunečných dnů.Od poloviny měsíce střídavé počasí, bylo polojasno až zataženo, občas malá oblačnost a několik dní vál poměrně chladný vítr.tento ráz počasí pokračoval do konce měsíce.
Začátkem měsíce srpna stejný ráz počasí, bylo polojasno až zataženo, nízká oblačnost.18.srpna vystřídalo několik slunečných dní, ráno byla mlha a občas slabý vítr.25.srpna změna počasí, déšť a až do konce měsíce polojasno, oblačno.
Jenom první tři dny měsíce září dosáhly denních teplot kolem +200C. další dny výrazné ochlazení, oblačno až zataženo, četné dešťové přeháňky doprovázel studený vítr.I ve druhé dekádě se ráz počasí nezměnil, bylo zataženo, mlhavo, každý den přeháňky, občas vítr.
Několik dní začátkem října bylo polojasných, občas slunečno, ráno mlhy a poměrně teplý vítr.Tento stav trval až do 22.září.V následujících dnech nastalo výrazné ochlazení, bylo zataženo, mlhavo, vítr a občas krátké dešťové přeháňky.
Začátkem měsíce listopadu proměnlivá oblačnost,ranní mlhy, občas polojasno a mírně zvýšené teploty.Začátkem druhé dekády několik dní polojasno s nízkou oblačností, mírně zvýšené teploty.25.listopadu napadl první sníh a v dalších dnech opět sněhové přeháňky, sníh zůstal ležet a neroztál.
Ráz počasí z posledních dnů měsíce listopadu pokračoval.Od 5.prosince až do poloviny měsíce zataženo, nízká oblačnost, stálé mlhy, sníh pomalu roztával.Několik dnů proměnlivé počasí s častými sněhovými přeháňkami, občas sníh s deštěm.Mrazy začaly 21.prosince a trvaly až do nového roku.Konečně jsme prožili bílé a mrazivé svátky vánoční.


         Rekonstrukce železniční tratě Brno - Česká Třebová
  Dne 11.března 1996 byla zahájena úplná výluka obou traťových kolejí mezi stanicemi Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí z důvodu stavebních prací v souvislosti s modernizací prvního tranzitního koridoru. cestující byli po dobu trvání výluky přepravováni náhradní autobusovou dopravou.Tato výluka byla ukončena dne 24.března, kdy byla zprovozněna jedna kolej do Blanska.
Stavební práce na železniční zastávce v Doubravici nad Svitavou probíhaly do března do listopadu.Byla prováděna úprava svršku i spodku železniční tratě, postaveny nové opěrné zdi.Původní most měl generální opravu.Prostorné zvýšené nástupiště bylo vybudováno v obou směrech. Dříve vybudovaná budova výdejny jízdenek a čekárna je ale nyní dost vzdálená od místa zastavení vlaku.V současné době, kdy se stále na trati pracuje, dochází k neplánovaným zpožděním vlaků.

         Pečovatelská služba
  Český červený kříž v Blansku zřídil domácí ošetřovatelskou péči s cílem zabezpečit zdravotní péči pro občany v rodinném domácím prostředí.Této péče mohou využít nemocní, kteří byli propuštěni z nemocnice a mohou se doléčovat doma, nemocní s akutním onemocněním bez potřeby hospitalizace a chronicky nemocní u nichž pravidelnou kontrolou a pomocí lze doma předejít zhoršení zdravotního stavu.Pracovnice rovněž navštěvují staré osoby.Pečovatelská služba zajišťuje i pravidelnou dodávku obědů.

         Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volilo se ve dnech 31.května a 1.června.Výsledky voleb podle obdržených hlasů:

1. 175 hlasů Česká strana sociálně demokratická
2. 148 hlasů Občanská demokratická strana
3. 145 hlasů Komunistická strana Čech a Moravy
4. 77 hlasů Křesťanská demokratická unie-ČSL
5. 51 hlasů Republikáni
6. 38 hlasů Občanská demokratická aliance
7. 31 hlasy Hnutí za samosprávu Moravy-MNS
8. 23 hlasů Důchodci za životní jistoty
9. 17 hlasů ČMUS
10. 10 hlasů SD-LSNS
11. 9 hlasů MNS-HSMS
12. 7 hlasů Levý blok
13. 5 hlasů Nezávislí
14. 1 hlas Demokratická unie


         Volby do Senátu Parlamentu České republiky
  První kolo voleb do Senátu se konalo ve dnech 15. a 16.listopadu 1996.
Výsledky 1.kola voleb podle obdržených hlasů:
1. 96 hlasů Stanislav Frantel
2. 72 hlasů Libor Pavlů
3. 50 hlasy Jiří Bebar
4. 31 hlasů Pavel Henek
5. 29 hlasů Josef Hromas
6. 20 hlasů Petr Kavan
7. 10 hlasů Josef Vybíhal
Dva kandidáti, kteří obdrželi v 1.kole nejvíce hlasů, postoupili do druhého kola.

Výsledky 2.kola voleb do senátu podle obdržených hlasů:
1. 169 hlasů Libor Pavlů ČSSD
2. 138 hlasů Stanislav Frantel
Senátorem za volební obvod 49 Blansko byl zvolen Ing.Libor Pavlů.

         Přístřešky pro cestující
  Firma TESTO společně s firmou Dřevovýroba Vladík pro obec zbudovala čtyři přístřešky na autobusových zastávkách v Doubravici nad Svitavou.

         Přístavba základní školy
  V příštím školním roce má být znovu zaveden devátý postupný ročník ne základních školách.Z důvodu omezení provozní kapacity základní školy v Rájci-Jestřebí, rozhodlo obecní zastupitelstvo naší obce obnovit pátý postupný ročník na naší škole.Bylo nutno rozšířit její kapacitu o jednu třídu a tělocvičnu.
Přístavba základní školy má být postavena jako samostatný objekt na místě původní kůlny na dvoře a na části školní zahrady.Ihned po vydání stavebního povolení začaly demoliční práce.Stavba byla zahájena v červenci 1996.Na zahájení stavby obecní úřad využil úvěru u České spořitelny ve výši 2.000.000,- Kč.Termín dokončení je plánován na květen 1997.

         Rekonstrukce telefonní sítě
  I přes nepříznivé počasí pokračovaly začátkem roku výkopové práce pro pokládání telefonních kabelů.Z důvodu trvalého mrazivého počasí byly práce v polovině února přerušeny a začaly opět až koncem března. Výkopové práce byly prováděny z větší části ručně.Postupně se začaly do výkopů pokládat telefonní kabely.Místní ústředna byla v obci zrušena a dosavadní telefonní stanice byly přepojeny na novou v Rájci-Jestřebí a přečíslovány.V Klemově byla postavena nová telefonní budka a již v září byla uvedena do provozu.Veřejná telefonní stanice, která byla umístěna u vchodu na obecní úřad, byla přemístěna do nově postavené telefonní budky.

         Obecní kino
  Provoz kina byl k 1.lednu 1996 ukončen.Příčinou byla malá návštěvnost. Obecní úřad hledá odpověď na otázku dalšího využití kinosálu.Za tímto účelem vypsal počátkem roku pro občany anketu, ve které měli rozhodnout svým názorem, připomínkou nebo návrhem vybrat nejlepší řešení.
Anketa předkládala následující návrhy:
1. Dosavadní způsob využití kulturního domu i obecního kina zachovat i nadále.(kulturní dům je v pronájmu firmě, kino občasná filmová představení, případně koncerty a pod.)
2. Provoz kina pro nezájem veřejnosti do odvolání zastavit, sál kina bez jakýchkoliv úprav příležitostně využívat pro koncerty, přednášky, besedy a pod., kulturní dům ponechat v pronájmu.
3. Za účelem podstatně širšího využití sálu kina upravit pomocí jednoduché dřevěné konstrukce stávající šikmou podlahu tak, aby byla vodorovná.pro případný provoz kina zajistit alespoň sto míst k sezení.Kulturní dům ponechat v pronájmu.
4. Výše uvedené problémy nepovažuji za aktuální, jejich řešení mě nezajímá.
5. Navrhovaná řešení neodpovídají plně mým představám.Předkládám proto ještě tento návrh:

Nutno poznamenat, že tato anketa se nesetkala s ohlasem.

  Naše obec má od prvopočátku vzniku filmu určitou tradici i prvenství.Již v roce 1918 bylo provozováno promítání 35 mm němých filmů v bývalé sokolské tělocvičně Na Horce.
V roce 1927 bylo vybudováno stálé kino pro 200 diváků z panského chléva v bývalém dvoře tělovýchovnou jednotou Orel.8.prosince 1927 bylo v tomto kině první představení.Postupně bylo vybaveno zvukovým zařízením.Promítací kabina byla nevytápěná a promítalo se na staré německé mašině AEG.provoz v tomto kině trval celých 30 let.
Zemědělské družstvo založené v padesátých letech zabralo prostory bývalého dvora a v sousedství kina byly ustájeny krávy.Podmínky pro provoz kina byly nevyhovující, navíc družstvo potřebovalo prostory na rozšíření chovu krav.Kino bylo uzavřeno 2.června 1958.Přechodně se promítalo ve společenské místnosti JZD, kam se vešlo nejvíce 60 osob.
Tehdejší MNV měl v plánu stavbu kulturního střediska v místě bývalé záložny, č.p.31, kde měl být postaven i nový kinosál.
Výstavba v akci Z začala v roce 1955 a v novém kině se začalo hrát v lednu 1959.Do nového kinosálu, kde se promítaly i širokoúhlé filmy, chodili návštěvníci z širokého okolí.
Od roku 1949 až do konce roku 1995 stál za filmovou promítačkou našeho kina pan Miloslav Kala z Doubravice nad Svitavou č.p.209.Za tu dobu mu prošly pod rukama kilometry filmového pásu.Ještě jako praktikant absolvoval 200 představení, než složil základní promítačské zkoušky na 16 a 35 mm formát.Oprávnění dostal v roce 1950.protože kinu věnoval celý život, má o další osud kina obavy.

         Kulturně společenská činnost
1.května Oslavy 1.máje
1.května Stavění máje na náměstí Svobody
1.června Oslavy Mezinárodního dne dětí dětským karnevalem
2.června Kácení máje s občerstvením

V Doubravici nad Svitavou žije 1233 občanů.Během roku se 19 osob přistěhovalo, 15 osob odstěhovalo, zemřelo 16 občanů, narodilo se 6 dětí.
 

                                             Alena Staňková - kronikářka