Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXXIII.

Část XXXIII.

Rok 1993

 

  Ráz počasí z konce roku se udržel i v prvních lednových dnech.Dny byly polojasné,mlhavé,zataženo a při mrznoucím mrholení se tvořilo náledí.Od 8.ledna sníh taje, následuje proměnlivé počasí, velká oblačnost, zataženo.25.ledna dopoledne sněhová bouře, hřmělo.Následují denní sněhové přeháňky a sníh se nerozpouštěl.
Začátek února poměrně chladný.Bylo mlhavo, sněhová pokrývka beze změn. Proměnlivé počasí, občas se sněžením.Do konce měsíce zimní počasí, zataženo, mlha, studený vítr, četné sněhové přeháňky.
Chladnější počasí se udrželo i začátkem března.Slabá sněhová pokrývka trvá.je proměnlivé počasí, ranní mlhy.Od 6.března přes den nad nulou a sníh taje.Teploty se zmírnily, ráno mlhy, střídavě oblačno.Několik slunečných dní dosahovalo přes den až +170C.Od 22.března opět změna, zataženo, sněhové přeháňky a studený vítr.
Začátkem dubna skončili noční mrazíky.Převládalo proměnlivé počasí, občas přeháňky, studený vítr, většinou polojasno až zataženo.Kolem poloviny dubna mírný vzestup denních teplot ad 20.dubna výrazná změna počasí až do konce měsíce.denní teploty se pohybovaly kolem +250C.Dny byly jasné, slunečné.Ve druhé polovině dubna žádné srážky.
První květnové dny velmi teplé.3.května vzdálená bouřka bez deště a následující dny chladnější s opakovanými slabými dešťovými srážkami.Déšť ovlivnil růst vegetace. V posledních dnech měsíce května opět slunečné dny s teplotami.
Začátkem června nastalo velmi teplé počasí, denní teploty dosahovaly až +300C. Dešťové srážky velmi slabé.Ve druhé dekádě mírný pokles denních teplot, několik dnů deštivých, zataženo.Konec měsíce chladnější, polojasno až zataženo, krátké přeháňky, studený vítr.
Velmi teplé slunečné dny trvaly až do poloviny července.Denní teploty dosahovaly až +300C.Druhá polovina teplotně nižší.Většina dnů polojasných, četné dešťové přeháňky.
Měsíc srpen byl teplejší než červenec.Od začátku měsíce převážná část dní tropických.Od 24.srpna náhlé ochlazení, zataženo déšť a do konce měsíce časté přeháňky, velká oblačnost.
Ochlazení z konce srpna pokračovalo i začátkem září.Oblačno až zataženo, polojasno, denní teploty do +180C.Od 7.září po rozplynutí mlh slunné dny s teplotami +200C.
Chladnější byly první dny měsíce října.Zataženo, mlhavo, několik dní studený vítr.Po rozplynutí ranních mlh jasno, občas dešťové přeháňky.Do poloviny měsíce denní teploty kolem +200C.Druhá polovina měsíce chladnější, zataženo, častý déšť a pokles teplot, při vyjasnění první noční mrazíky.
Začátkem listopadu pravé dušičkové počasí.celé dny mlhavo, zataženo.11.listopadu velký vítr, následovalo ochlazení, noční a denní teploty kolem nuly a napadl poprašek sněhu.Do konce měsíce trvá proměnlivé počasí, ranní mlhy.
Prvé dny prosince mrazivé.Přes den teploty nad nulou a sníh taje.Až do vánočních svátků stejný ráz počasí, převážně zataženo, mlhavo, dešťové a sněhové přeháňky, občas vítr.Do konce měsíce sněhové přeháňky.


         Výstavba plynovodu
  Tak jako v minulém roce, tak i letos byla nejhlavnější akcí plynofikace naší obce.S výstavbou hlavního plynovodního řádu bylo pokračováno od Hamru, po hrázi, pod kostelem k základní škole.V létě 1992 byla podána žádost o finanční dotaci na výstavbu plynovodu na Ministerstvo životního prostředí.O jejím přidělení mělo být rozhodnuto do konce ledna 1993.K tomuto termínu žádost nebyla vyřízena, otázka dalšího financování plynofikace byla velkou starostí komise pro výstavbu plynovodu.Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly práce na hlavním plynovodním řádu přerušeny.Byly však prováděny dokončovací práce na regulační stanici a plynofikaci kotelny v základní škole, kde mělo být plynové topení co nejdříve, protože stávající kotel na tuhá paliva je v havarijním stavu.Na dokončovacích pracích závisela kolaudace I.etapy.
Vzhledem k tomu, že podaná žádost o finanční dotaci na Ministerstvo životního prostředí nebyla ještě vyřízena, bylo z iniciativy dodavatelské firmy dohodnuto, že se bude pokračovat ve výstavbě plynovodu dále že provedené práce budou dodatečně uhrazeny dle možnosti z rozpočtu obce.Na základě této skutečnosti bylo možno pokračovat a realizovat hlavní plynovodní řád na náměstí Svobody, v Havlíčkově ulici, v ulici 28.října a 9.května.
Zkolaudování regulační stanice bylo podmínkou pro přívod plynu do školy.Postupně měly být připojovány též rodinné domky jednotlivým občanům, kteří měli hotový domovní rozvod.V pátek 8.října 1993 nastal pro naši obec historický okamžik.Krátce před půl jedenáctou pracovníci Jihomoravských plynáren Brno navrtali vysokotlaký plynovod na okraji obce a vpustili plyn do potrubí po regulační stanici.V následujících dnech se začalo topit ve škole a první rodina, která začala topit plynem, byla rodina Livorova č.p.93.Dokončování přípojek do jednotlivých domů ztížila a oddálila nepřízeň počasí a sníh, který v té době napadl.
Finanční prostředky na rozvedení plynu po celé obci včetně Klemova byly stále velkou starostí.Za to, že pod železničním mostem do Klemova bude vedeno plynové potrubí, požadují České dráhy po obci poplatek 18.000,- Kč ročně.Z iniciativy vedení obce byl požádán o pomoc poslanec Parlamentu České republiky Dr.Grulich, který svým aktivním přístupem a jednáním s ředitelem ing.Beneše a ministrem Fr.Bendou docílil toho, že naše žádost byla s konečnou platností v únoru 1994 podepsána a naše obec obdržela dotaci 2.696.000,- Kč a bezúročnou půjčku 2.695.000,- Kč.

         Oprava střechy kostela
  V květnu 1993 se začalo pracovat na opravě střechy kostela.V červnu byla usazena na původní místo malá věž, která byla zhotovena na zemi.Pokrytí střechy měděným plechem a klempířské práce na kostele byly dokončeny v září 1993.Lešení, které bylo postaveno kolem kostela a věže stavěli brigádníci z řad farníků a občané z farnosti Čejkovi.Lešení se nakonec ještě využilo k olíčení celého kostela a věže.

         Modernizace koridoru ČSD
  České dráhy řeší modernizaci tranzitního koridoru Děčín - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav jako součást mezinárodního spojení Berlín - Praha - Víděň.
Předpokládaná realizace stavby je plánována na rok 1995 - 1997.Tato modernizace tratě se bude týkat i naší obce a určení zástupci se již v listopadu zúčastnili jednání o výběru staveniště.

         Oslavy 100 let trvání školní budovy
  Začátky školního vyučování v Doubravici nad Svitavou se ztrácejí v době, ze které nemáme žádné písemné zprávy.Škola se připomíná podle písemných dokladů v druhé polovině 16.století.
Dočasný zánik školy nastal po bělohorské katastrofě a po znovu obsazení obce a obnovením duchovní správy římsko-katolickými knězi, byla pravděpodobně zřízena či obnovena katolická škola.Z archivů se domníváme o osudech tehdejších škol.Dřevěné domky s doškovou střechou zničil požár, vyučovalo se po domech.V roce 1892, kdy opět vyhořel panský dvůr, ve kterém byla škola dočasně umístěna, rozhodlo tehdejší představenstvo o stavbě nové školy na starém školním místě č.p.90 u kostela. Stavba byla zadána Karlu Havlínovi.Škola byla slavnostně posvěcena dne 3.října 1993.Měla pět tříd a školnímu vyučování slouží dodnes.V roce 1970 byla ve větším rozsahu opravena.
V letošním roce je 100 výročí postavení školní budovy a oslavy tohoto výročí se konaly 12.září 1993.Oslavy organizoval obecní úřad s kulturní komisí a ředitelstvím základní školy.Byl ustanoven organizační výbor pro oslavy, který vedl starosta obce Matuška Alois.V červnu byl vydán letáček, který byl doručen do každé rodiny, ve kterém se připomínaly oslavy 100. výročí školní budovy a zároveň žádali všechny občany o zapůjčení starých učebnic, školních pomůcek a fotografií na výstavku, která při této příležitosti bude ve škole uspořádána.V kulturním programu pak mohli vystoupit občané a vzpomenout na léta prožitá ve školních lavicích doubravické školy.
Program oslav
" 800 slavnostní mše svatá ke 100. výročí trvání školy a za všechny doubravické občany
" uctění památky a položení květin na hroby zesnulých učitelů a kněží
" dopolední prohlídka školy
" 1300 koncert dechové hudby žáků ZUŠ Letovice
" slavnostní zahájení oslav před školou
" průvod obcí na sokolské hřiště
" kulturní program dětí ZŠ Doubravice nad Svitavou
" volná zábava


Historie městečka Doubravice
  Pod tímto názvem vydal student Filozofické fakulty v Brně Martin Šimša brožuru od dob nejstarších až do roku 1914 k historii naší obce..K sepsání této publikace prostudoval řadu historických zpráv z literatury, z pramenů okresních archivů v Blansku a Boskovicích a z farní kroniky našeho kostela.Publikace je doplněna řadou fotografií a kreseb.Závěrem dodává: "Přes všechno své snažení jsem se ve svém věku a postavení studenta nedostal ke všem historickým pramenům, které by byly nutné ke zpracování ještě přesnější historie naší obce.


         Nové obchody

22.března otevřela obchod v čekárně na nádraží paní Šaumanová Dagmar.Prodej
potravin, novin, časopisů, menší sortiment drogerie.

V budově nové hasičské zbrojnice v 1.poschodí otevřela cukrárnu Holátko paní Hlaváčková Marie.

V bývalé prodejně Jednota v Plotkách č.p.138 po stavebních úpravách zahájila Univa Blansko dne 4.září prodej textilu a obuvi.

V budově kulturního domu otevřela Univa Blansko dne 4.září prodejnu skla a porcelánu.

         Podnikatelé v naší obci

Keramické hmoty různého složení - bratři Pávkové.Výroba se provádí v budově bývalé Tenorovy barvírny na Horce.

Opracování dřeva - Souš František č.p.244.

Opravna obuvi - Vašek Josef č.p.365

Zahradnictví Lebiš - zahradnictví koupil od zemědělského družstva pan Lebiš z Boskovic.

Keramika Petres - výroba keramiky č.p.248.


         Soukromá výstavba
U Cihelny zahájil výstavbu rodinného domu Andráši Petr.
Celková výměna střechy a oken Koudelka Vít č.p.81.
Přestavba domu, výměna střechy a oken Burian Anton č.p.78.
Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno manželům Porčovým č.p.16, manželům Podlouckým č.p.301 a 398, manželům Odehnalovým č.p.400.

Koncem roku 1993 žije v naší obci 1213 obyvatel.Během roku se narodilo 19 dětí, přistěhovalo se 35 občanů, odstěhovalo se 37 občanů a 18 občanů zemřelo.


Koncept zápisu do kroniky za rok 1993 nebyl před zápisem do kroniky projednán v kulturní komisi.

                                                         Alena Staňková  -  kronikářka

 

 

 


                        Rok 1994

1.ledna 1994 polojasno až zataženo,mrholí, večer napadla slabá vrstva sněhu.Následovalo několik dní proměnlivého počasí, sníh roztál, velká oblačnost.V druhé polovině měsíce mlhavo, zataženo, dešťové přeháňky. V dalších dnech proměnlivo, polojasno, občas déšť.
Stejné počasí z konce ledna pokračovalo začátkem února.Oblačno až zataženo, ranní mlhy a nízká oblačnost, občas sníh a mrholení.Od 10.února výrazná změna, 10 dní mrzlo.17.února celý den sněží a při mrazivém počasí sníh netaje.Od 20.února noční teploty pod bodem mrazu, přes den mírné oteplení na +50C, slabá vrstva sněhu roztála.
První den v březnu polojasno a oblačno.Dalších několik dní proměnlivé počasí, zataženo, nízká oblačnost, slabý déšť a mrholení se střídalo se sněžením.Začátek druhé dekády teplejší, ráno mlhy, přes den slunečno. 20.března večer sněhová bouře, do rána napadl sníh, který roztál.Další dny zataženo, mlhavo, občas déšť a vítr.Koncem měsíce noční mrazíky, přes den jasno.
V první dekádě měsíce dubna slunečné počasí s malou oblačností, občas vítr.Noční teploty neklesaly pod bod mrazu.Od poloviny měsíce mírné oteplení, polojasno až oblačno.Od 20.dubna několik dní ráno mlhy ž do konce měsíce bylo jasno a slunečno
Teplé počasí z posledních dubnových dní se začátkem května zhoršilo. Následovalo proměnlivé počasí s častými přeháňkami a studeným větrem.Od 10.května polojasno, vzdálené bouřky a dešťové přeháňky. Slunečné dny střídaly dny polojasné a zatažené, občas slabý déšť.
První červnové dny jasno a slunečno.Od 4.června mírný pokles teplot, polojasno, časté dešťové přeháňky, oblačno a občas chladný vítr.S výjimkou několika dnů se ráz tohoto počasí udržel do 19června, kdy od tohoto dne nastala výrazná změna, bylo teplo, občas jenom malá oblačnost.Koncem měsíce bylo přes den až +350C.
Tato úmorná horka pokračovala začátkem měsíce července.Od 5.července změna počasí, vzdálené bouřky a déšť.Následujících několik dnů se ráz tohoto proměnlivého počasí s častými dešťovými přeháňkami udržel.Od 12.července opět velmi teplo.Toto velmi teplé a slunečné počasí trvalo až do konce měsíce.Teploty přes den dosahovaly více než +300C.
Toto mimořádně suché a velmi teplé počasí pokračovalo ž do 10.srpna. Od 13.srpna nastala výrazná změna, bylo polojasno, oblačno, občas chladnější vítr.

Toto počasí s menšími proměnami pokračovalo až do poloviny září. Několikrát v noci slabé dešťové přeháňky a vítr.Od 16.září mírné ochlazení, časté přeháňky, proměnlivo.Od 23.září do konce měsíce ranní mlhy, po jejich rozplynutí jasno a slunečno.
1.října poslední den s teplotou +200C a v dalších dnech výrazná změna. 7.října celý den sněhové přeháňky.Další dny zataženo, v noci a ráno mlhy, po rozplynutí jasno.Další dny mírné oteplení a ve druhé polovině měsíce proměnlivé počasí, polojasno, občas zataženo, dešťové přeháňky a občas studený vítr.
Ráz počasí z konce října se udržel při stejných teplotách i začátkem měsíce listopadu.Od 8.listopadu několik dní zataženo, slabě pršelo, denní teploty kolem 0.Od poloviny měsíce se střídalo polojasno až zataženo, oblačno, občas mlha.Konec měsíce opět chladnější ráz počasí, sněhové přeháňky, zataženo, mlhavo, studený vítr.
Zimní počasí nastalo začátkem prosince.Hned v prvních dnech noční teploty pod bodem mrazu, přes den bylo jasno.4.prosince celý den zataženo, mlhavo, do rána je námraza.22.prosince opět padal sníh, slabá vrstva sněhu neroztála.O vánočních svátcích mlha, zataženo s nízkou oblačností.Do konce roku zbytky sněhu roztály.

         Plynofikace obce
  Činnost obecního úřadu byla soustředěna na dostavbu hlavního plynovodního řádu.Vzhledem k tomu, že se začátkem roku podařilo získat z Ministerstva životního prostředí finanční prostředky, byl předpoklad dokončit v termínu výstavbu plynovodu v celé obci.
Příznivé zimní počasí bez velkých mrazů a sněhové pokrývky umožnilo začátek výkopových prací již v únoru dodavatel prací,firma Věrný, svým iniciativním přístupem spolu ve spolupráci s vedoucím blanenské služebny plynárenského podniku panem Millerem, všechny problémy a překážky úspěšně překonávala.
Dne 14.července byl v Klemově proveden poslední svár na hlavním potrubí.Po provedení dokončovacích prací byla dne 18.července ukončena výstavba plynovodu.
Dodavatelská firma zajistila v Klemově 50 domovních přípojek a proto mohl být tento úsek tzv.část druhé etapy výstavby dne 11.srpna předán zástupcem plynárenského podniku jako způsobilý k užívání.Dne 12.srpna byla provedena kolaudace plynovodního řádu.Po dohodě všech zainteresovaných stran a se souhlasem plynárenského podniku byl hlavní řád v Klemově profilově dimenzován tak, aby výhledově umožnil napojení sousední obce Obora.Díky za dobrou práci patří všem dodavatelským firmám, ale také všem občanům, kteří pomohli zejména při ručních výkopových pracích a při úpravě terénu nejen před svými domy.Celkové náklady na plynofikaci obce činí 4.890.069,- Kč.

         Oprava komunikací
  Během roku byla prováděna oprava místních komunikací poškozených výstavbou plynovodu.

         Oprava střechy základní školy
  Další významnou akcí byla rekonstrukce celé střechy základní školy. Práce začaly v srpnu a celou opravu střešní konstrukce, včetně nové krytiny prováděla firma Agrostav Blansko.Klempířské práce provedl místní klempíř František Souš.Do konce měsíce srpna práce na střeše skončena, škola vymalována, uklizena a připravena na začátek vyučování.

         Oprava střechy na budově pošty
  V měsíci říjnu se rovněž provádí rekonstrukce střechy na budově pošty a holičství.Budova pošty má projít generální opravou, kdy je nutno rozšířit stávající plochu.

         Obnovení  vodní elektrárny                                                                                                     

Okresní úřad Blansko, referát životního prostředí - oddělení vodního hospodářství vydalo pro Miroslava Fadrného č.p.235 rozhodnutí, kterým s povoluje výstavba vodohospodářského díla za účelem obnovení malé vodní elektrárny.Po roce 1989 rodina Fadrných požádala v restituci o navrácení elektrárny za účelem jejího obnovení.

    

    

 

 

 

 

 

 

Územně plánovací dokumentace
  Za účelem dalšího rozvoje naší obce byla u Městského stavebního úřadu Blansko - oddělení územního plánování podána objednávka na zpracování nové územně plánovací dokumentace.

         Volby do zastupitelstva
  Dne 5.prosince 1994 v sále kina se konalo ustavují zasedání nového 15 členného zastupitelstva, na kterém měl být zvoleno nové vedení obecního úřadu.
Seznam členů zastupitelstva podle počtu hlasů:
  1. 390 hlasů Jan Vladík
  2. 358 hlasů Vladimír Barák
  3. 354 hlasy Alena Šimková
  4. 326 hlasy Ladislav Štoudek
  5. 316 hlasů Jiří Štoudek
  6. 297 hlasů Pavel Biberle
  7. 284 hlasy Jaroslav Hruška
  8. 280 hlasů Jiří Palla
  9. 263 hlasy Vlastimil Kocman
10. 257 hlasů Robert Urbánek st.
11. 248 hlasů Petr Štoudek
12. 244 hlasy Ivo Filouš
13. 226 hlasy Josef Štrof
14. 222 hlasy Pavel Vach
15. 221 hlasy Josef Špaček

Nová pětičlenná rada je následující:
Ing.Vladimír Barák - starosta obce
Robert Urbánek st. - místostarosta obce
Jaroslav Hruška - člen rady
Jiří Štoudek ml. - člen rady
Ing.Vlastimil Kocman - člen rady

    Setkání s důchodci
Toto setkání připravil sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadě na neděli 14.srpna 1994.Akce se konala ne sokolském hřišti.Po celé odpoledne vyhrávala hudba k tanci a poslechu, v krátkém programu představitelé obce na otázky týkající se především životního prostředí naší obce.Do programu přišel i kouzelník pan Blahoňovský a jeho provedení kouzelnických triků se také velmi líbilo.Všichni zúčastnění dostali koláče, které napekly členky našeho sboru.
Setkání se líbilo a tento den bylo pěkné slunečné počasí.Dík patří všem organizátorům se zasloužili o pěkné odpoledne nejen pro důchodce, ale i ostatní spoluobčany.Pro důchodce se již několik roků žádná akce neuskutečnila.

   

 
    

         Pověst o založení osady Klemov
  Na lesnatém návrší zvaném Na Klemové v dávných dobách stála malá dřevěná tvrzka, kde sídlil vladyka Klement.Tomuto vladykovi náležely pozemky velmi úrodné půdy dnešního Klemova.
Vladyka měl tři syny.Před svojí smrtí celý svůj pozemkový majetek rozdělil mezi syny stejným dílem.Ti po smrti otcově na rodné tvrzi nezůstali, ale každý si postavil na svém zděděném pozemku svůj vlastní dům.Byly to prý dnešní bývalé domy u králů, u Štrofů a u Křížů.Tuto malou osadu na paměť svého otce nazvali Klementhof.Tento název si lidé během staletí stále zkracovali až na dnešní název Klemov.
Neobydlená tvrzka po smrti vladykově chátrala až zanikla, že už dnes nikdo nezná místo, kde stávala.Jen zkrácený název Klemov připomíná snad dávné zakladatele dnešní osady, dnes místní části obce Doubravice nad Svitavou.

         Soukromá výstavba
Opravu stávajících domů zahájili manželé Žilkovi č.p.2, manželé Barákovi č.p.216, UNIVA Blansko č.p.138.
Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno manželům Loukotovým č.p.401.

         Oslavy narozenin
90.roků se v letošním roce dožili: Valtrová Marie č.p.64, Tomášek František č.p.281, Kučerová Anna č.p.152.


V roce 1994 je v naší obci 1220 obyvatel.V průběhu roku se narodilo 19 dětí, zemřelo 21 občanů.32 osob se odstěhovalo, 41osob se přistěhovalo.

                                                                     Alena Staňková - kronikářka