Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXXII.

Část XXXII.

 Rok 1991


1.ledna byla po celý den mlha  a sníh tál.Výrazné oteplení trvalo do poloviny měsíce.Dny jasné a slunečné, občas polojasno až zataženo , občas slabý déšť, noční i denní teploty kolem +50C.Od poloviny měsíce výrazný pokles teplot.Dny jasné, slunečné, nízká oblačnost.V poslední dekádě opět mírné oteplení, do konce měsíce zataženo, mlhavo, sněhové přeháňky.
Začátkem února náhlé ochlazení.V noci až - 200C.První dny jasné, slunečné a od 4.února polojasno a slabé sněhové přeháňky.Od 10.února mírné oteplení a sníh taje.Další dny opět polojasno, mlhavo, občas slabé sněhové přeháňky.Noční teploty stále pod bodem mrazu.16.února  napadlo asi 10 cm sněhu, ráz počasí potrval, noční teploty dosti pod bodem mrazu.Koncem února proměnlivé počasí, sníh taje.
V první dekádě března časté ranní mlhy, zataženo, polojasno, teploty mírně nad 00C. Ve druhé dekádě slunečné dny, noční teploty kolem 00C, odpolední + 150C.Několik teplejších dnů vystřídalo chladnější počasí se sněhovými přeháňkami a studeným větrem, které potrvalo do konce měsíce.
Začátek dubna opět mírně teplejší.Denní teploty + 12- 180C.proměnlivé počasí, časté slabé dešťové přeháňky.Ve druhé polovině dubna pokles teplot, polojasno, občas deštivo, v noci slabé sněžení, velká oblačnost a vítr.
Ráz počasí z konce dubna pokračoval i začátkem května.Velká oblačnost a dešťové přeháňky.Denní teploty dosahovaly skoro po celý měsíc v noci 0 - 30C, přes den + 80 - 140C.Poslední dva dny + 200C.
Teplejší počasí se udrželo začátkem června.V první dekádě 0 s denními teplotami + 17 - 200C.Jasné slunečné dny střídaly polojasné s velkou oblačností a krátkými dešťovými přeháňkami.Do 16.června zvýšení denních teplot, od 17.června pod mrakem a každý den mírně pršelo. Koncem měsíce tepleji, počasí nestálé a mírně občas pršelo.
Teploty prvých červencových dnů dosahovaly + 250C, bylo jasno, slunečno. Od 5.července začaly krásné letní slunečné dny s teplotami kolem 300C, občas vzdálené bouřky a slabé přeháňky.Ve druhé polovině měsíce se ráz počasí zhoršil, několik dnů zataženo, slabý déšť, vzdálené bouřky, poslední dny opět slunečné.
Změna počasí nastala hned začátkem měsíce srpna.Převládalo celodenní deštivé počasí, bylo zataženo.Tyto několikadenní vytrvalé deště způsobily zvýšení hladiny řek.Následovaly letní dny s vysokou oblačností, občas teplý vítr.Od poloviny srpna chladněji, polojasno, oblačno, občas studený vítr a slabé přeháňky.Tento ráz počasí se udržel do konce měsíce.
Prvé dny září teplejší, bylo jasno, slunečno.Druhá dekáda se vyznačovala častými přeháňkami, polojasno až zataženo.V poslední dekádě září poměrně teplo, pěkné slunečné dny.
1.října náhlá změna, studená fronta znamenala konec teplého počasí.  Dny byly jasné s malou oblačností, ale silným studeným větrem.Od 10.října opět zhoršení, polojasno, ráno mlhy, občas déšť.
Mrazivé počasí se studeným větrem pokračovalo v měsíci listopadu. Převládalo proměnlivé počasí, zataženo, každodenní dešťové přeháňky se střídaly se sněhovými.
Od 2.prosince nastal nápor chladu, celý měsíc teploty byly pod bodem mrazu.Dny mlhavé, zataženo, vál studený vítr, večerní sněhové přeháňky.Před vánočními svátky napadl další sníh, který se udržel do konce roku.

         Konkursní řízení
  Školský úřad v Blansku vypsal konkursní řízení na místo ředitele neúplné základní čtyřtřídní školy v Doubravici nad Svitavou.Konkursního řízení na Školském úřadě v Blansku se zúčastnily dvě uchazečky:
- stávající ředitelka doubravické školy Blanka Štoudková
- čerstvá absolventka pedagogické fakulty Jaroslava Konečná
Konkursnímu řízení za obecní zastupitelstvo byla přítomna Alena Šimšová.Školský úřad jmenoval od 1.8.1991 do funkce ředitele školy v Doubravici nad Svitavou Jaroslavu Konečnou.

         Svobodná volby lékaře
  V zavádění nového systému zdravotní péče patří mimo jiné zásada svobodného jednání občanů ve volbě lékaře.Svobodnou volbu lékaře jsme zahájili na našem okrese v únoru 1991.Byla zahájena registrace občanů u praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře a stomatologa.

         Liberalizace cen
  Začátkem roku vstoupila v platnost nová ekonomická reforma.Důležitým bodem reformy jsou ceny a jejich tvorba, která je uplatňována u více než 90% veškerého zboží.Pohyb cen je předmětem zájmu všech občanů a jako spotřebitelé vznášeli připomínky především k cenám potravinářského zboží, které ve svých důsledcích budou značně ovlivňovat naše rodinné rozpočty.
V naší obci je potravinářský obchod Jednota, kde jsou ceny stanoveny ve vyšší cenové skupině.Jelikož v současné době zde jiné potravinářské obchody nejsou a není žádná konkurence, jsme nuceni nakupovat jen v této prodejně a tak podporovat administrativní aparát podniku Jednota.

         Sčítání lidu, domů a bytů
  Na základě usnesení vlády bylo po 10 letech opět uskutečněno sčítání lidu, domů a bytů na celém území ČSFR.Po druhé světové válce je to v pořadí již páté sčítání.Poprvé od roku 1950 se ve sčítacích listech objevuje údaj o náboženském vyznání.V naší obci byly zřízeny čtyři sčítací obvody, za které odpovídali Okresním úřadem v Blansku jmenovaní sčítací komisaři: Pokorný Rudolf, Staněk Karel, Konrádová Růžena, Vrbková Milada.Sčítacím revizorem pro naši obec byl jmenován Hlávka Leopold.
Sčítací komisaři navštívili v Blansku školení, aby pak mohli občanům podat potřebné vysvětlení ke složitějším otázkám ve sčítacích tiskopisech a nebo pomoci starým lidem při vyplňování sčítacích archů.
Koncem února navštívili občany v bytech a předali jim sčítací archy. Sčítání bylo provedeno metodou sebesčítání, kdy obyvatelstvo samo vyplňuje příslušné sčítací tiskopisy.Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc z 2. na 3.března.Po tomto termínu vyplněné sčítací archy komisaři od občanů převzali a po zkontrolování je předali sčítacímu revizoru, který po důkladné kontrole všech údajů tyto sčítací archy předal na Okresní úřad Blansko k dalšímu zpracování.


         Oprava kostelní věže
  Ve čtvrtek 14.února 1991 v dopoledních hodinách byla na zdejším kostele pomocí velkého autojeřábu sejmuta stará střešní část kostelní věže a na její místo pak usazena nová věž, opatřená měděným krytem.
Investorem celé akce byl farní úřad v Doubravici nad Svitavou.Nynější správce P.Václav Kříž zadal opravu věže brněnské firmě Slavík - práce ve výškách.Po zjištění technického stavu bylo konstatováno, že většina dřevěné konstrukce je zcela poškozena hnilobou a dřevokazným hmyzem.Bylo rozhodnuto udělat věž zcela novou.Nová věžní helmice byla zhotovena kompletně včetně oplechování na zemi, měřila 12 m a vážila 9,5 tuny.Zhotovil ji tesařský mistr Libor Březina za tři měsíce.
Na lana velkého autojeřábu s výsuvným ramenem o nosnosti 110 tun, byla nová věž zavěšena a kolem půl dvanácté začala stoupat do 25 m výše, kde měla být usazena na místo věže staré.Asi po 20minutách dosedla celá konstrukce nové věže na určené místo.
Na špici věže byla později usazena měděná báň a kříž.Původní křížek a koule, které byly z vrcholu věže sejmuty v září 1990 a měly menší rozměr.V kouli byli nalezeny dokumenty, které pocházely z dob v minulosti prováděných oprav.Tyto byly ofotografovány, originály uloženy u památkářů v Blansku a kopie spolu s výtisky novin z roku 1989, 1990 a 1991, platnými mincemi a bankovkami, fotografiemi a zprávou, kterou sestavila kronikářka, opět vloženy v duchu tradice do nové báně.V příštím roce se má provádět výměna krovů a střešní krytiny nad hlavní kostelní lodí.

         Budova hasičské zbrojnice
  S výstavbou nové budovy hasičské zbrojnice se začalo v roce 1986. Než se začalo stavět, dlouho se jednalo o výkupu pozemků.Hasičskou zbrojnici stavěli celou brigádnicky nejen občané, ale zejména členové hasičského sboru.Dokončení stavby se prodlužovalo, iniciativa hasičského sboru i ostatních občanů chodit na brigády byla velmi malá a nestačily se plnit plánované úkoly, které by vedly k dokončení celé stavby.Rovněž plánované finanční náklady převýšily schválený rozpočet, neboť i zde zasáhlo nepříznivě zvýšení cen stavebního materiálu.Kolaudace stavby byla provedena 20.6.1991.
Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice se konalo v neděli 18.srpna 1991.Slavnost začínala koncertem dechové hudby Olšověnka před novou budovou.Následovaly slavnostní projevy a bylo vzpomenuto 103.výročí založení hasičského sboru v naší obci.Po slavnostním otevření budovy byla volná prohlídka prostor nové zbrojnice, kde byla rovněž ke shlédnutí výstavka fotografií z výstavby a různých akcí pořádaných hasičským sborem.Na konec přehlídka požárních jednotek, stará a nové techniky a ukázka starých zvyků.Program pokračoval na sokolském hřišti taneční zábavou do pozdních večerních hodin.

         Vodovod
  O vybudování vodovodní sítě v obci se začalo vážně uvažovat po válce v roce 1945.Ovšem obava tehdejšího MNV ze zadluženosti obce a v důsledku jiných vážných událostí a poválečných potřeb obce tuto možnost stále oddalovalo.V roce 1952 byl zpracován projekt, voda měla být odebírána z prameniště katastru Jestřebí - regionu Svéslav.Tehdejší rada MNV dala přednost budování kulturního domu s odůvodněním, že skoro v každém domě je studna a kdo nemá, může chodit pro vodu do obecní studny, které byly v provozu po celé obci.Projekt se uložil a 30 roků se o stavbě vodovodu neuvažovalo.
Až teprve v letech 1982 - 1984, kdy byl již vybudován přes naši obec hlavní přivaděč Boskovice - Blansko, byl objednán nový projekt, který řešil odebírání vody z tohoto přivaděče.Druhá etapa byla zahájena až v srpnu 1987, kdy akci převzal stavbyvedoucí pan Sáňka Vincenc z Doubravice č.140.Do listopadu byly realizovány zásobovací řady v ulicích Zahradní, 9.května, Plotky, U Cihelny, Havlíčkova a náměstí Svobody.V roce 1988 se začalo v dubnu a pokračovalo se v ulici Dolní, Soukopovo náměstí, Hybešova, Sokolská a ve Školce.Největší problémy s postupem prací byly v ulicích Dolní a Hybešově, kde se pracovalo v těžkém kamenitém terénu, rovněž přechod přes potok Nešůrku nebyl jednoduchý, hloubka výkopu byla místy až 3 metry.Ruce k dílu na této stavbě ochotně přiložila stavební skupina důchodců, ale i ostatní občané, kteří se zaměřili na opravu chodníků, které byly ihned po provedení vodovodních řadů uváděny do původního stavu.V roce 1989 byla dokončena II.etapa.
V dubnu 1990 byla započata III.etapa - Klemov.Tato byla stavebně nejnáročnější a to přechody přes řeku Svitavu a přes drážní těleso ČSD.Stavba III.etapy velmi dobře probíhaly 20.8.1990 byla celá ukončena, odtlakována a celá trasa pod vodou.
Ukončení celé akce však bylo plánováno na červen 1991.Celková kolaudace stavby byla 27.8.1991.Investorem celé akce byl MNV.Celkový rozpočet stavby byl 5.500.000,- Kč.

         Soukromá výstavba
Výstavbu rodinných domů zahájili manželé Loukotovi v lokalitě Cihelna a Vladimír Hakl u hřbitova.
Kolaudaci nově postavených domů manželů Hubených v Klemově č.p.391, manželů Křížových č.p.395 v ulici Zahradní, manželů Veselých č.p.397 v ulici Sokolská.

         Soukromé podnikání
  Od 1.1.1991 založil pan Jan Vladík provozovnu TESTO - tesařství a stolařství v bývalé Jeřábkově hospodě v Klemově.

  Od 1.1.1991 vzal do ekonomického pronájmu zahradnictví ZD pan Quido Kuchařík z Kroměříže.Zahradnictví dostalo název ABZ - Aylostera - Botanické zahradnictví v Doubravici nad Svitavou.Nabízelo velký výběr květin pro okna a balkony, široký sortiměnt semen a sazenic zeleniny se zvláštním zaměřením pro diabetiky a vegetariány.

  Od 1.5.1991 byl znovu otevřen bývalý hostinec U Opálků č.p.54.Pan Osvald Opálka, majitel hostince, žije v současné době v domově důchodců v Černé Hoře a majetek předal paní Marii Calábkové, neteři z Moravské Třebové, která se do naší obce přistěhovala a po menších stavebních úpravách ke spokojenosti převážně mužských obyvatel obce, tento bývalý hostinec znovu zprovoznila.Nese nový název Na rozcestí.

  V domě č.p.14 na náměstí Svobody nynější majitel domu pan Josef Padělek otevřel 31.8.1991 prodejnu UNIVERSUM.Nabízel k prodeji televizory, audio, video, kosmetiku, hračky, kožené bundy, dětské kočárky a pod.

  Dne 16.9.1991 zahájila prodej textilu, obuvi, hraček a různých potřeb paní Kalová Milena ve svém domě č.p.362 v Klemově.

  1.10.1991 otevřen obchod KOLONIAL J+J  ve staré budově bývalého MNV.Obchod zajišťují společně Štoudek Jiří a Urban Jaroslav.Prodává se zboží sortimentu drogerie, barvy-laky, domácí potřeby, textil, kovomat, papír, hračky a pod.Prodejna byla upravena z místností bývalého úřadu MNV a obřadní síně, jako sklady byla upravena původní garáž staré hasičské zbrojnice.Budova je majetkem obce, místnosti jsou v ekonomickém pronájmu.

         Jeřábkova hospoda
  Jak již bylo zmíněno současná provozovna firmy TESTO se nachází v prostorách bývalé "Jeřábkově hospodě".První doklady o její existenci jsou zachovány z roku 1771.Je to předávací listina s knížecí pečetí Černohorského panství.Černohorské panství údajně postavilo v Klemově 3 domy - dnešní Štrofovo, Křížovo a Jeřábkovo.
První zmínka o majitelích je kolem roku 1838 - Vincenc a Barbora Jeřábkovi.Následuje František Jeřábek, narozen 1843 a Josefa roz. Šafránková.Jejich děti Vincenc, Josefka, Marie a Františka.Živnost převzal Vincenc nar.1876 s manželkou Josefou nar.1881 roz.Kočvarovou.Jejich Božena 1902, František 1904, Marie 1906, Rudolf 1909.Po smrti Vincence Jeřábka v roce 1925 vedla živnost manželka Josefa  do roku 1932 a v tomto roce předala živnost synovi Františkovi a snaše Ludmile nar.1906 roz.Pražanové z Černé Hory.Tuto živnost provozovali do roku 1952, kdy přešli pod Jednotu Boskovice.Paní Jeřábková se stala zaměstnancem Jednoty a pan Jeřábek odešel pracovat do ČKD Blansko.Paní Jeřábková vedla pohostinství ke spokojenosti zákazníků do roku 1969, kdy zemřela.V pohostinství se střídali vedoucí a tak kolem roku 1976 Jednota pohostinství zrušila.
Dům zůstal neobydlený a v srpnu byl i se zahradou prodán ČSD.Na zahradě byla v roce 1984 postavena nová budova čekárny, do které se přestěhovalo "hradlo" a nový dům pro zaměstnance pracující u ČSD.Zbytek zahrady bývalé Jeřábkové hospody v době, kdy si ji pronajal pan Vladík, byla v desolátním stavu.
A přece bývala Jeřábkova hospoda daleko široko známá.Ve Zveršované škole Julia Stantejského se doslova píše:
"Úřednická a učitelská republika z dalekého okolí se scházívala v Jeřábkově hostinci v Klemově, kde se dopoledne hrály kuželky, kam pan mlynář předem poslal mouku na dobroty a pan řídící Holý z Obory několik zajíců, kam po požehnání zašel i pan kaplan a k večeru Ráječtí, kde hudební učitelský kroužek koncertoval a mladí tančili, kam s vlasteneckou společností zajíždíval i brněnský knihkupec Joža Barvič ..."


         Úmrtí
4.února zemřel Rudolf Šafránek ve věku 89 let.
21.července zemřela Olga Fadrná ve věku 94 let.
15.listopadu zemřel Osvald Opálka ve věku 76 let.
22.prosince zemřel František Dvořáček ve věku 66 let.

         Kulturně společenská činnost
18.března Beseda s diapositivy Do Francie bez valut
5.května Oslava Svátku matek
18.května Zájezd na Turzovku
19.července Lidová veselice na sokolském hřišti
31.srpna Zájezd do Žarošic
7.září Loučení s létem na sokolské hřišti
4.října Přednáška Historie Doubravice nad Svitavou až do roku 1914
28.listopadu Přednáška o Madridu a Paříži
15.prosince Vánoční koncert dětí z mateřské a základní školy
 

 

 


                        Rok 1992


  Od 1.ledna náhlé ochlazení.Ráz počasí se udržel do 4.ledna.Nastalo výrazné oteplení, polojasno, občas mlha, zbytky sněhu pomale tály.Od 9.ledna zataženo, mlhavo, velká oblačnost, občas mrholí, občas silný vítr a sněhové přeháňky.Od 20.ledna do konce měsíce ochlazení, slunečné jasné dny.
Začátek února teplejší, dny polojasné, občas zataženo, několik dní za sebou mrně sněžilo, sníh padal mokrý, ale následkem denních teplot se rozpouštěl.Nestálé počasí, polojasno, mlhavo, občasné sněhové přeháňky, studený vítr a déšť.
Prvé měsíce března dosahovaly denní teploty +150C.Ráno mlhy, potom jasno, slunečno, občas vítr.V noci teploty klesly -50C.Od 11.března mírné ochlazení, nastalo proměnlivé počasí s každodenními sněhovými přeháňkami, občas sněhové bouře se silným větrem.Od 20.března stejný ráz počasí s dešťovými přeháňkami.V posledních dnech velká oblačnost, studený vítr, slabé sněhové přeháňky, v noci ochlazení.
Do poloviny dubna počasí proměnlivé, oblačno až zataženo, občas slabé dešťové přeháňky a studený vítr.Noční teploty nestejné, někdy pod bodem mrazu.Od 15.opět chladněji, stejný ráz počasí, velké větry.Od 24.dubna obrat k lepšímu, slunečné počasí, kdy teploty dosáhly až +250C.Koncem měsíce chladněji, oblačno až zataženo, vítr.
V květnu nastalo teplé a suché počasí.Srážky skoro žádné, slabé dešťové přeháňky.Až na několik polojasných dnů byly všechny dny slunečné, občas malá oblačnost a vzdálené bouřky s větrem.Tyto teploty ráz počasí se udržel do konce měsíce.
Teploty z měsíce května pokračovaly až do poloviny června.Noční teploty stále stejné +100C.Bylo poměrně teplo, polojasné dny přecházely do zamračených s občasnými slabými dešťovými přeháňkami.Všechny srážky,které spadly v polovině června byly velmi malé a nedostačující. Druhá polovina června velmi suchá, bez srážek, nastalo pěkné letní počasí s denními teplotami až +290C.
Velmi teplé a suché počasí pokračovalo celý měsíc červenec.Většina dnů slunečných, několik krátkých a slabých přeháněk.Od 20.července nastaly velká vedra s teplotami přes +30C.Následkem nedostačujících dešťových srážek poklesly hladiny vodních toků.
Velká vedra pokračovala po celý měsíc srpen, který byl nejen velmi teplý, ale mimořádně suchý.Po celý měsíc denní teploty vysoké, z toho polovina dnů tropických s teplotami až 350C.Za celý měsíc napršelo jen několik milimetrů.Vysoké denní teploty se udržely až do pozdních nočních hodin.
Vysoké teploty měsíce srpna skončily 1.září.Po dlouhé době pršelo.Až do 7.září trvalo toto chladné, proměnlivé počasí s dešťovými přeháňkami. Od 9.září velký vítr , jasno přibývání oblačnosti a až do konce měsíce trvalo pěkné počasí.Poslední dva dny oblačno až zataženo, mlhavo.
Začátek října chladnější, polojasno až zataženo, dešťové přeháňky.Do konce měsíce výrazné ochlazení, převládalo proměnlivé oblačné počasí s dešťovými a sněhovými přeháňkami a dopoledními mlhami.V noci přízemní mrazíky.
Listopad výrazně chladnější, celý měsíc bylo zataženo, mlhavo, s častými krátkými dešťovými přeháňkami.Ve druhé polovině měsíce občas padal sníh, který brzo roztál.Počasí nevlídné, nízká oblačnost a mlhy.V noci teploty pod bodem mrazu.
Začátkem prosince velké ranní mlhy, které se udržovaly po celý den.Převládalo proměnlivé oblačné počasí s dešťovými a sněhovými přeháňkami.Slabá vrstva sněhu byla velmi mokrá a neměla dlouhé trvání.Tento ráz počasí trval do poloviny měsíce.Ve druhé polovině prosince se výrazně ochladilo.Napadla slabá vrstva sněhu, který následkem mrazivého počasí neroztál a zůstal až do konce roku.

         Změna duchovního správce
  V září 1992 byl odvolán současný duchovní správce P.Václav kříž, který v naší farnosti působil od října 1987.Jeho nové působiště Mnichov u Mariánských Lázní.Do naší farnosti přišel z Čejkovic na Hodonínsku P.Jiří Palla.

         65 let společného života
  V sobotu 24.října oslavili vzácné životní jubileum - platinovou svatbu manželé Filomena a František Tomáškovi z Doubravice nad Svitavou č.p.281.Do Doubravice se přistěhovali na podzim roku 1937 z Hošťálkové na Valašsku, kde prožili 11 let, pan Tomášek jako zámecký zahradník, paní Tomášková jako dámská krejčová.

         Výstavba plynovodu
  Prioritní akcí obecního úřadu se v tomto roce stala plynofikace obce a převážná část finančních prostředků byla věnována tomuto účelu.pro výstavbu plynovodu byla ustavena komise z řad členů zastupitelstva.
Klíčovou otázkou se stalo umístění regulační stanice.Nakonec bylo rozhodnuto, že regulační stanice bude umístěna u kamenného mostu, čímž byly splněny všechny podmínky stanovené provozovatelem - Jihomoravské plynárny Brno.
Koncem roku se podařilo získat z Ministerstva financí 1,5 mil.korun, za které se nakoupilo potrubí pro hlavní plynovodní řád a kotle do základní školy.Přesto, že nastalo špatné počasí, podařilo se položit vysokotlakového potrubí včetně osazení regulační stanice, přívod el.proudu a část středotlakového potrubí až k Hamru.

         Kulturní dům
  Vzhledem k tomu, že nebylo možné z finančních důvodů dokončit rekonstrukci kulturního domu, předložila rada obecního úřadu zastupitelstvu návrh, aby kulturní dům byl dán do pronájmu, což bylo také odsouhlaseno.O pronájem projevila zájem firma Univa Blansko, se kterou byla sepsána nájemní smlouva na dobu 5 roků s tím, že prostory kulturního domu budou využívány jako sklad materiálu.Podmínkou nájemní smlouvy bylo provést rekonstrukci sociálního zařízení, vymalování všech provozovaných místností a zabezpečit revizní zprávu od opravené elektroinstalace.

         Odpadové hospodářství
 Referát životního hospodářství upozornil, že dle vydaného zákona mají být od 1.ledna 1993 uzavřeny všechny dosavadní skládky tuhého domovního odpadu a veškerý odpad ze všech obcí a celého okresu se musí odvážet na jednu skládku.Tato skládka má být vytěžený důl Březinka u Velkých Opatovic.Vyhláškou Ministerstva životního prostředí České republiky byla obcím, podnikům a organizacím uložena povinnost zpracovat program odpadového hospodářství, a který měl být předložen ke schválení okresnímu úřadu - referátu životního prostředí.

         Oprava střechy kostela
  Farní úřad v Doubravici nad Svitavou dostal stavební povolení na rekonstrukci vazby a krytiny zdejšího kostela.Práci započala v září soukromá firma z Ivančic.Při rozebírání střechy došlo dne 17.září v ranních hodinách ke smrtelnému úrazu 37 letého Jana Markuse.Při práci spadl z výšky 12 m a po převozu do nemocnice podlehl vnitřním zraněním.Do konce roku nabyla oprava střechy na kostele dokončena.

Z velké iniciativy pana Jana Dvořáčka, nynějšího správce hřbitova, byla během roku provedena částečná oprava márnice na místním hřbitově, včetně přívodu elektrického proudu a sociální zařízení.

         Zahrádkářská kolonie Hanačka
  V roce 1983 byla založena zahrádkářská kolonie v trati Na Hanačce.Jeden díl má asi 400 m2.Tato půda byla přidělena bezplatně. Uživatelé byli převážně z Adamova a okolí a většina z nich si na přiděleném pozemku postavila obytnou chatku.
V roce 1992 rozhodla rada obecního úřadu, že pozemky uživatelům prodá.cena jednoho dílu se pohybovala kolem 10.000,- Kč.
Odkud se v naší obci vzal název Hanačka?Podle vyprávění rolníka pana Ladislava Potůčka č.p.97 zapsal pan Karel Gottwald, bývalý kronikář.
Někdy ke konci třicetileté války přišel do Doubravice nad Svitavou neznámý člověk a usadil se zde na jednom ze spustlých statečků. přistěhovalec byl člověk poněkud zamlklý a samotářský, s nikým nenavazoval a neudržoval žádné zbytečné styky.Nikdo nevěděl ani jak se jmenuje, ani odkud přesně pochází.Nějakým způsobem vešlo ve známost, že zběhl z některého panství na Hané a z toho důvodu mu začali říkat Hanák.Aby měl z čeho žít, požádal Hanák tehdejší obecní představené o přidělení nějakých pozemků k obživě.Tak se mu dostalo půdy ve Žlebě, po pravé straně proti proudu potoka Nešůrky.Od těch dob se říká pozemkům v těchto místech Na Hanačce.

         Nová podnikatelská aktivita

Od 1.ledna založena společnost ARAPLAST výroba silničních značek.

Paní Padělková Božena zavedla v Blansku výrobnu lahůdek studené kuchyně.

V dubnu otevřela prodejnu novin a malého občerstvení na železniční zastávce v Doubravici nad Svitavou paní Hana Alexová z Černé Hory.

Soukromou prodejnu smíšeného zboží otevřel 16.dubna pan Konrád Aleš ve svém domě č.p.191.

Soukromé služby pro poskytování kosmetiky zahájila v květnu v místnostech kadeřnictví paní Jana Jarůšková.

15.července otevřela pomenších úpravách pohostinství ve svém domě č.p.362 v Klemově paní Milena Kalová.Koncem roku obchod i pohostinství zrušila.

Koncem roku byla založena Dřevovýroba - pořez kulatiny, prodej řeziva, nákup kulatiny všeho druhu v domě č.p.96.Podnikatel pan Vladík Jan.

Soukromý obchod i pohostinství v budově Jednoty v Klemově bylo v říjnu zrušeno.Nájemce paní Dagmar Šaumanová.prodejnu nabízela k prodeji formou dražby Jednota Boskovice.

         Volby do parlamentu
  Volby se konaly 5. a 6.června.Volební místnost byla obřadní síň na obecním úřadě, slavnostně vyzdobená květinami, uprostřed volební schránka, po levé straně oddělené prostory určené pro tajnost hlasování.Každý volič obdržel prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem.Každý volič byl povinen sám vstoupit do prostoru určeného pro tajnost hlasování.V tomto prostoru vložil do úřední obálky po jednom hlasovacím lístku pro volbu každé ze sněmoven.Na každém hlasovacím lístku, který chtěl vložit do obálky, mohl zakroužkováním pořadového čísla, nejvýše u čtyř kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.Jiné úpravy se provádět nemohly.Obálku se třemi hlasovacími lístky vložil do volební schránky.Občany, kteří se nemohli voleb zúčastnit ze zdravotních důvodů, navštívili členové volební komise s přenosnou volební schránkou.
Do seznamu voličů bylo zapsáno 871 voličů, vydaných obálek bylo 795.
Počet platných hlasů do:
Sněmovna lidu                784
Sněmovna národů           785
Česká národní rada          783

         Soukromá výstavba
Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno manželům Součkovým č.p.393, manželům Míčovým č.p.394.

         Prodej neobydlených domů:
č.p. 9 Potůčkovo - Rožnovský Rostislav, Černá Hora
č.p.18 Mrázkovo - Břoušek Petr, Doubravice nad Svitavou č.p.114
č.p.48 Vybíhal, Kuničky - Skřivan Martin,Doubravice nad Svitavou č.p.4
č.p.64 Janíčkovo - dvůr - Nečas Václav - autoškola Boskovice
č.p.96 Mrázkovo - Vladík Jan, Doubravice nad Svitavou č.p.383
č.p.125 Kubínovo - Vladík Milan, Klemov č.p.269
č.p.149 Mikuláškovo - pan Hajunga - Holansko
č.p.157 Hlaváčkovo - Hoch František z Blanska

         Beseda pro vlastníky půdy
  Obecní úřad uspořádal v hasičské zbrojnici besedu pro vlastníky půdy, kde přítomní byli informováni, jak postupovat při transformaci zemědělských družstev a uplatňování zákona o půdě.Doklady na základě objednávek vydávají střediska Geodézie.Doklady předloží tomu JZD, které jejich půdu užívá.

         Kulturně společenská činnost
4.ledna Koncert v místním kostele, skladby J.J.Ryby
14.února Večer u cimbálu v Hotelu Janků
27.února Přednáška Byla bitva u Slavkova
15.dubna Přednáška Izrael
10.května Oslava Svátku matek

 

V Doubravici nad Svitavou žije 1215 obyvatel.Během roku se 38 občanů přistěhovalo, 23 odstěhovalo, 19 narodilo a 10občanů zemřelo.


Koncepty zápisů za rok 1991 a 1992 nebyly před zápisem do kroniky projednány v kulturní komisi.

                                                         Staňková Alena - kronikářka