Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXX.

Část XXX.

Rok 1987

 

         Jako několik předchozích byl i tento rok co se týká počasí mimořádný. Nejednou se vymykal kalendářním předpokladům, ať již teplotou či srážkami.Po teplých novoročních dnech od 3.ledna se náhle a výrazně ochladilo.Bohatá sněhová nadílka a mrazy pod běžnou úrovní, takové počasí nastalo od 7. do 11.ledna.Po krátkém oteplení mrazy opět zesílily.Denní teploty se pohybovaly okolo – 18oC, noční klesaly na – 22oC.Za občasného sněžení sněhová pokrývka dosáhla 40 cm.třetí nejsilnější mrazivou vlnu přinesl vpád arktického vzduchu od 30.ledna spojený s vyjasněním.

Od 3.února nastalo pozvolné oteplování, takže teploty vystoupily nad bod mrazu.Sněhové přeháňky se změnily na dešťové a vysoká sněhová pokrývka rychle roztála.Od 23.února vpád studeného vzduchu od západu způsobil pokles teplot pod bod mrazu.

V dalších dnech až do 20.března počasí nepřipomínalo jaro a jeho charakter. Průměrné denní teploty se stále pohybovaly hluboko pod normálem a svými hodnotami odpovídaly vrcholící zimě.Ani od 21.března úvod jara příliš nevybíhal ze studeného trendu letošního března, který byl jedním z nejstudenějších v tomto století.

Duben byl chladnější a suchý.Nebyl sice žádný mrazivý den, ale i letní.Nejchladněji  bylo 23., kdy rtuť teploměru klesla ráno na -2oC.Nejteplejší byla poslední dekáda.

Květen nám příliš jarního počasí nepřinesl.Byl výrazně chladný a srážkově nadnormální.
Po deštivém začátku ledoví muži se dostavili přesně a vedle nízkých teplot přinesli i vydatné srážky, které vyvrcholili 19. průtrží mračen.Déšť se sněhem byl výsledkem dalšího ochlazení.
Ani v červnu se počasí příliš nezměnilo.Západní oceánské proudění doprovázené stále novými frontálními poruchami se postaralo o to, že Medard to d deštivou pověstí myslel  vážně.

Přeháňky, deště s bouřkami byly na denním pořádku.Konec června a začátek července přinesly konečně zásadní zvrat v chladném počasí, ale celého letošního jara.

V červnových dnech teploty postupně dosahovaly tropických hodnot.Teplé počasí se udrželo do 25.Ochlazení spojované se svátkem sv.Anny nastalo přesně na den.Spolu s přeháňkami, dešti, noční nízkou teplotou.V další dny zavládlo teplé počasí a udrželo se do 26.V tomto období by se za průměrné denní teploty nemuselo stydět ani léto. Od 27. jsme se náhle dostali z léta do zimy, nejvyšší denní teploty dosáhly jen + 12oC a noční klesaly téměř k nule.

Tento negativní teplotní trend se udržel do 4.října.S nastalým pronikáním teplého vzduchu opět se denní teploty začaly blížit téměř k letním hodnotám.Slunečné a teplé počasí jakoby chtělo eliminovat teplotní manko letních měsíců.Od 19. nastalo proměnlivé a chladné s prvními ranními mrazíky.

Od 2.listopadu toto chladné a mlhavé počasí se slabým převážně východním prouděním skončilo.V nastalém teplejším počasím vlastně pokračoval dále pěkný, teplý a slunečný podzim.

Pozvolný pokles teploty a nedostatek srážek, to je stručná charakteristika počasí v úvodu prosince.Do 15. byla už země výrazně promrzlá a proto déšť v následujících dnech vytvořil silnou ledovku na vozovkách i na polích.Do závěru roku se počasí mnoho nezměnilo.Uplakanou kulisu vánoc se postarala zatažená obloha s mrholením.


         Povodeň v Klemově
 Dne 19.května ke třetí hodině odpoledne od západu se přihnala silná bouře doprovázená vydatným deštěm, který rozvodněním potoka v Klemově způsobil zde kalamitu, k níž ovšem značnou měrou přispělo zanešené dlouho nečištěné potoční koryto.Pod silničním mostem činila světlost průtoku kolem 60 cm.Zde také voda s velkým obsahem nečistot nemohla protéci a ve výši asi 1m přetékala přes most a odtud po silnici k železničnímu přejezdu a i do Hunčovy zahrady č.297 a zaplavila zahrady a zatopila sklepy v níže položené části Klemova.Na pomoc přispěchali požárníci s požární technikou a vyčerpávali vodu ze zatopených sklepů.Další dny měli dosti práce s odstraňováním nanešeného bahna z povrchu vozovek, ze zahrádek, ze sklepů a někteří i z domů.Mezi Doubravicí nad Svitavou a Lhotou Rapotanou vodní příval způsobil sesuv půdy na silnici.Po jejím uvolnění a průjezdnosti silničáři z Okresní správy silnic Blansko pracovali ještě odpoledne a po celou noc.Doprava byla udržována objížďkou přes Újezd.Nejvíce srážek spadlo ve Lhotě Rapotině, kde také JZD utrpělo veliké ztráty na polích.

         Změna duchovního správce
  Dne 1.října nastoupil na Cyrilometodějské bohoslovecé fakultě v Litoměřicích do funkce vicerektora kněžského semináře zdejší dosavadní duchovní správce P.František Koutný.Byl to kněz velmi lidový a za dobu svého nedlouhého působení v Doubravici (od 22.7.1984) získal si zde velikou oblibu u všech občanů.
Na jeho místo přišel P.Václav Kříž, dosavadní kaplan ve Velké Bíteši.Pochází ze Šebkovi okr.Třebíč.Středoškolské vzdělání získal na střední zemědělské technické škole v Třebíči zakončené maturitou se zaměřením pěstitel – chovatel.Bohosloví studoval na CMBF v Litoměřicích.Vysvěcen dne 26.6.1981 v Brně.

         Nová bankovka
  Dne 1.října byla uvedena do oběhu nová 50,- Kč bankovka a datem 1987.Převládající je barva červená.Na lícní straně je portrét Ludovita Štúra, na rubové straně je zobrazena Bratislava.Text bankovky je slovenský.Autorem výtvarného návrhu je národní umělec A.Brumovský.Současné 50,- Kč bankovky zůstávají i nadále v platnosti.

         Mírová vlna
  Při vyzvánění zvonů a za zvuku sirén si v sobotu 24.října přesně ve 12,00 občané po celé naší vlasti, tedy i v Doubravici připomněli, jaké hrůzy jsou skryty ve smrtonosných jaderných zbraních.Naše veřejnost se tak připojila k milionům mírumilovných lidí, kteří v rámci mezinárodní kampaně za likvidaci jaderných arsenálů vyjádřili jednoznačnou podporu všem iniciativám vedoucím ke konečnému odstranění možnosti vzniku jaderné katastrofy.
Tato kampaň započala v poledne místního času v japonských městech Hirošimě a Nagasaki, během 24 hodin obletěla všechna časová pásma Země.

         Diamantová svatba
  Dne 28.října oslavili manželé Filoména a František Tomáškovi č.p.281 významné životní jubileum, 60 let společného života – diamantovou svatbu. Jubilantům mimo členů rodiny přišli blahopřát zástupci MNV a SPOZ.Předáním kytice a vzpomínkových dárků vzdali tak poděkování jubilantům za jejich celoživotní práci při zajišťování zahradnických služeb v naší obci a za činnost ve veřejném životě naší obci.

         Otevření nového národního výboru
  Dne 8.května v předvečer státního svátku osvobození naší vlasti Rudou armádou byla otevřena nová budova národního výboru.Slavnostního otevření se zúčastnila delegace Okresního národního výboru Blansko.
Zahájení provedl a dále celý slavnostní akt řídil František Sedláček.Budova byla postavena v rámci investiční akce Z.V budově se nachází kancelář a zasedací místnost, obřadní síň s příslušným zázemím.Budova bude rovněž sloužit jako vstup do kina.Od roku 1682 je to již šestá budova obecní správy, která byla v Doubravici zbudována.

         Výstavba vodovodu
  Na stavbě vodovodu se pokračovalo v dokončovacích pracech na vodojemu a budovaly se zásobovací řady v obci.Z tras vodovodního rozvodu v obci byly provedeny zásobovací řady v ulicích 9.května, Zahradní, Havlíčkova, náměstí Svobody, Plotky, pravá strana Dolní a pravá strana U Cihelny.Obě nádrže vodojemu každá o kapacitě 205 m3  byly napuštěny.

         Požární zbrojnice
  Na této stavbě byly vybudovány základy a hrubá stavba přízemí, včetně zastropení, současně byl zajištěn materiál na další práce.Stavba je prováděna v akci Z.

         Čištění potoka v Klemově
 Po povodňové kalamitě v Klemově proběhlo jednání mezi MNV a správcem vodních toků Jihomoravské státní lesy, kde bylo dohodnuto vyčištění potoka od železničního mostu až na konec Klemova.Ručním dočištění provedli občané Klemova.

         Oprava interieru kina
  Vnitřní původní malířská výzdoba sálu a předsálí kina byla už vybledláa zašlá, proto potřebovala opravu.Tuto náročnou práci provedli pracovníci okresního stavebního podniku v Blansku.Montáž lešení a úklidové práce provedla skupina důchodců a pracovníci kina.Pro větší pohodlí diváků v hledišti kina z původních 18 řad sklápěcích sedadel bylo 5 řad odstraněno.Zpřístupněn i balkon, kde se nachází 41 sedadel a v přízemí 197 míst.Náklady byly hrazeny odborem kultury ONV.

         Směny Národní fronty
  Jako každoročně s příchodem jara započaly směny Národní fronty.Bylo pracováno na kanalizaci, úpravách chodníků a vozovek po zahrnutí vodovodních řadů, stavební práce na budovách základní a mateřské školy, na údržbě zeleně a veřejných prostranství.


         Úprava nástupiště ČSD
  V letních měsících na železniční zastávce na nástupištích v obou směrech jízdy na dříve již zde položené nosníky byly zabudovány betonové panely.Položením těchto panelů se zlepšil celkový vzhled zastávky a vznikla i snazší možnost nástupu a výstupu z vlaku pro starší cestující.

         Soukromá výstavba
  Ve Školce zahájil stavbu rodinného domu č.p.388 Jaroslav Opatřil a Oldřich Hájek ml. č.p.208.

         Nedostatek stavební materiálu
  Nedostatek cihel všeho druhu, vápna, cementu zastihl v letních měsících mnohého stavebníka.Nedovedeme si představit, jak tomuto kritickému stavu mohlo dojít, obzvláště když se naše hospodářství plánuje.

         Úmrtí
13.ledna zemřel ve věku 42 let Jan Kunc č.p.81.
19.února zemřela ve věku 63 let Marie Alexová č.p.194.
26.února zemřela ve věku 63 let Ludmila Niklová č.p.105.
13.března zemřel ve věku 45 let Vlastimil Deml č.p.111.
8.dubna zemřel ve věku 56 let Miloš Podloucký č.p.301.
23.dubna zemřela ve věku 61 let Marie Podloucká č.p.68.
28.července zemřela ve věku 73 let Růžena Potůčková č.p.97.
26.srpna zemřela ve věku 90 let Alžběta Sáňková č.p.2.
7.září zemřel ve věku 58 let Stanislav Opálka č.p.237.
7.září zemřela ve věku 93 let Marie Novotná.
13.září zemřel ve věku 88 let Karel Krejčí č.p.26.
28.října zemřel ve věku 82 let Antonín Okáč č.p.56.
3.listopadu zemřela ve věku 55 let Františka Blahová č.p.173.
14.listopadu zemřel ve věku 50 let Milan Oujezdský č.p.233.
16.listopadu zemřel ve věku 66 let Josef Nikl č.p.105.
29.prosince zemřel ve věku 73 let Jan Štrof č.p.266.

         Kulturně společenská činnost
17.ledna Ples požárníků
21.ledna Přednáška o civilní obraně
10.února Přednáška Význam pěstování a sklizeň léčivých bylin
3.března Pochovávání basy
8.března Oslava Mezinárodního dne žen v sále kina
14.března Společenský večer Sdružení a přátel školy
24.března Přednáška Žena po čtyřicítce
4.dubna ochotnické divadlo z Boskovic s představením Charlesova teta
14.dubna Přednáška vyprošťování osob z úkrytů a hašení malých požárů
1.května Oslavy Svátku práce s průvodem do Rájce
3.května dětský karneval v sále kulturního domu
8.května Oslavy osvobození vlasti s lampiónovým průvodem
2.srpna Estráda na sokolském hřišti
6.listopadu Oslava 70.výročí Velké říjnové socialistické revoluce

                        Koncept kronikářských zápisů byl předmětem jednání kulturně – školské komise a byl členy komise doporučen k zapsání do obecní kroniky.
Schválený zápis, který pan Gottwald vlastnoručně nedokončil byl dodatečně přesně opsán a dokončen podle jeho konceptu.


                                                                       Alena Staňková - kronikářka

 

  Rok 1988

 

          Začátkem ledna se rtuť teploměru udržovala nad nulou v odpoledních hodinách teploty dosahovaly + 10oC.Od 12.ledna se ochladilo, noční teploty poklesly a napadla slabší vrstva sněhu, která se udržela několik dní.Od 22.každé ráno slabá sněhová vrstva asi 2-3 cm, která přes den roztaje.Od 21.stále oblačno a teplo. Koncem ledna prší, chvílemi padá vlhký sníh, teplota nad nulou.

Začátek února byl slunečný s denními teplotami +6oC.6.února začala přibývat oblačnost a slabě pršelo.Navečer se ochladilo a padal vlhký sníh.Od 20. noční teploty dosahovaly – 9oC, přes den bývalo slunečno s teplotou kolem 0.Koncem února převážně oblačno, sníh občas padá, teploty kolem nuly.

Chladnější počasí pokračovalo i na začátku března.panovalo střídavě oblačné počasí s občasným sněžením.Sněhová pokrývka dosud trvá.V polovině března napadlo asi 10 cm nového sněhu.Od 22.března nastalo výrazné oteplení, zbytky sněhu roztály, střídavě oblačno až slunečno.Poslední dny března opět mírné ochlazení a dešťové přeháňky.

První dubnové dny slunečné, mírné noční mrazíky, přes den +10 až +15oC.V polovině dubna vpád studeného vzduchu způsobil jejich pokles.Noční teploty dosahovaly -6oC, ale přes den teploty vystupovaly až na +20oC.20.dubna na západě večer vzdálená bouřka a slabší déšť, od 22. vyjasňování a začalo se silně ochlazovat.Koncem dubna polojasno, některý den slunečno.
Začátkem května nastalo teplé a suché počasí.Dny byly jasné, oblačné.Kolem 20.začaly slabé přeháňky, denní teploty klesly, ve večerních hodinách byly vzdálené bouřky bez dešťů. V posledním týdnu opět nastalo oteplení a za slunečného jarního počasí dosahovaly teploty až +28oC. Toto počasí přálo senoseči, ale ohrožovalo růst ostatních plodin.

31.května a první červnové dny nastaly deště, nejvydatnější od zimy.Deštivé počasí s vydatnými každodenními srážkami trvalo do poloviny června.Od poloviny června se začalo postupně oteplovat, bylo polojasno, občas déšť.

Slunečné a teplé počasí z konce června pokračovalo i v prvých dnech měsíce července.Teploty byly poměrně vysoké.Asi v polovině měsíce nastalo chladnější období s přeháňkami a menšími bouřkami, ale hned potom nastoupila horká vlna s vysokými teplotami přes +30oC.Nastala úmorná vedra, která byly označovány za tropické.

Toto slunečné a krásné počasí pokračovalo i v srpnu.Občas se vyskytly menší bouřky a přeháňky, krátkodobé ochlazení opět vystřídaly vysoké teploty.Nepřetržitě od 7. – 19.srpna byly denní teploty nadnormální.Nejteplejší den byl 15.srpen s teplotou +34oC.Několik srpnových dnů zasáhla chladnější fronta, ale poslední dny měly opět vzestup teplot.

Příznivé počasí pokračovalo i v prvých dnech měsíce září.V polovině září klesly denní teploty v Ø na +16oC.Horské oblasti hlásily pokles teplot na nulu a sněhové přeháňky.Konec září ovlivnila studená fronta s častými přeháňkami, místy mlhou a nízkou oblačností.

Chladný vzduch ovlivnil i začátek října.Dny byly jasné, oblačné s občasnými přeháňkami.Ve druhé dekádě opět zaznamenán vzestup teplot.Bylo polojasno, občas slunečno, od 20. opět výrazné ochlazení.Konec měsíce výrazně chladný, v noci přízemní mrazíky.Vál studený vítr, doprovázený občas přeháňkami.Poslední říjnovou neděli napadl sníh.

Přestože předpovědi počasí nepředpokládaly sníh a mráz v listopadu. letošní zima se už ohlásila v začátku měsíce.Převládalo proměnlivé oblačné počasí s dešťovými a sněhovými přeháňkami, ráno a odpoledne časté mlhy.Kolem 13. se tvořila námraza, sněžilo, následovalo slabé oteplení.Od 20. opět teploty poklesly a napadl sníh, který se udržel do konce měsíce.V horských oblastech napadlo větší množství sněhu.

V prvých prosincových dnech se ráz počasí udržel.Dny byly mlhavé, celodenně zataženo, přeháňky většinou sněhové.začátek druhé dekády přinesl oteplení a sníh roztál.Vál studený vítr, který trval několik dní, velká oblačnost a sněhové bouře, mokrý sníh s deštěm při teplotách kolem nuly.Vánoční svátky měly ráz jarního počasí.


         Výstavba vodovodu
  Na akci Vodovod II. se budovaly především zásobovací řady vodovodu a vodovodní přípojky.Zásobovací řady se prováděly v ulicích Dolní, Sokolská, Školka, Hybešova, nám.Svobody a Soukopově nám.Celkem bylo položeno 2.700 m potrubí.Veškeré položené potrubí i z let předcházejících bylo odzkoušeno tlakovou zkouškou a nebyly zjištěny žádné závady.Při přechodu pod hlavní silnicí byly využity chráničky z betonových trub, položených pod vozovku při její rekonstrukci v roce 1983.

Budování domovních vodovodních přípojek prováděl vedoucí pracovní skupiny Sáňka Vincenc st., č.p.140 smluvně pro Jihomoravské vodovody a kanalizace, které je fakturovaly jednotlivým majitelům.

Vodojemy jsou přímo napojeny na přivaděč Boskovice – Blansko a jejich první napuštění bylo zajišťováno proti směru přivaděče z vodního zdroje Spešov, ale protože se vyskytovaly velké provozní problémy, byla na základě urgence MNV zajištěna dodávka vody z Boskovic.

 


         Požární zbrojnice
  Na stavbě požární zbrojnice se pracovalo pravidelně ve čtvrtek odpoledne a v sobotu.brigád se zúčastňovali především členové Sboru požární ochrany.Byla dokončena hrubá stavba včetně zastřešení, osazeny okna a začaly se provádět vnitřní práce.Plán dokončení této stavby v letošním roce se nezdařil a oslavy 100 let založení hasičského sboru v naší obci, které měli být spojeny s otevřením nové požární zbrojnice se nekonaly.

         Zastřešení terasy v mateřské škole
  Tato akce byla zařazena do plánu po dlouhém jednání s odborem školství.Tuto otevřenou terasu pro špatný přístup a pro nepřehledný tvar pro pobyt dětí na čerstvém vzduchu mateřská škola neužívala.V budově nebyly stálé ložnice pro odpočinek dětí, lehátka se denně rozkládala a po spánku uklízela v prostorách heren. Proto byl zpracován projekt na zastřešení terasy a její přebudování na stálé ložnice. Letos byla provedena hrubá stavba.

         Oprava kulturního domu
  Ve druhém pololetí se začala provádět rekonstrukce elektroinstalace a další vnitřní úpravy v prostorách kulturního domu, který byl pro havarijní stav již od minulého roku vyřazen z provozu a nemohly se zde konat žádné společenské zábavy, plesy, cvičení a podobně.

         Čištění potoka Nešůrky
  Od regulace potoka Nešůrky v roce 1976 nebyl tento čištěn a vlivem zvýšených splavenin bylo jeho koryto velmi zaneseno.Tento stav byl projednáván se správcem toku Státními lesy již po několik let.Teprve v letošním roce se podařilo vlastní čištění zajistit a bylo realizováno v měsících listopad a prosinec.

         Opravy kostela
Na místním kostele byla opravena a natřena plechová část věže.
V Brodku u Přerova bylo objednáno ulití nového zvonu pro místní kostel.
Hodiny na věži již dlouhá léta nešly a stávající stroj pro jeho stáří nelze uvést do provozu.V OPP Vyškov byl objednán nový hodinový stroj.

         Zemětřesení v Arménii
  Silné zemětřesení postihlo dne 7.prosince sovětskou Arménii.Neštěstí vzbudilo ohlas v desítkách zemí světa.Také občané v celé naší vlasti nezůstala k tomuto neštěstí lhostejni.Celá řada  obyvatel v našem okrese i naší obci projevila zájem pomoci postiženým.Občané dávali šatstvo a obuv i finanční prostřadky.

         Soukromá výstavba
  V letošním roce byly dokončeny rodinné domy Vladík Jan, Na Horce č.p.383, Kuběna Zdeněk, Ve Školce č.p. 384, Štrof František, Klemov 385.
Povolení na stavbu obdrželi Antonín Kříž ml. v ulici Zahradní, Jaroslav Veselý v ulici U Spravedlnosti, Milan Hubený v Klemově, Jan Štrof v Klemově.

         Úmrtí
Dne 25.února zemřela ve věku 92 let Marie Opatřilová č.p.43.
Dne 27.února zemřel ve věku 42 let Miroslav Macura č.p.354.
Dne 29.února zemřel ve věku 52 let Zdeněk Kalík č.p. 307.
Dne 30.června zemřel ve věku 75 let Karel Gottvald, č.p. 322, dlouholetý kronikář obce.
Dne 6.září zemřel ve věku 67 let Jaroslav Vetchý č.p. 250.
Dne 19.listopadu zemřel ve věku 76 let Arnošt Souš, č.p. 21.


         Kulturně společenská činnost
14.ledna Přednáška o civilizačních chorobách
17.ledna Koncert komorního orchestru města Blanska
24.února Beseda na téma Zajímavé kapitoly ze 650leté historie městečka Doubravice
27.února Divadelní představení Zelňačka ochotníků z Rájce
28.února Výstava ručních prací v hotelu Doubrava
7.března Oslavy Mezinárodního dne žen
23.března Přednáška Výchova k zodpovědnému manželství a rodičovství
23.března Školení Chemické bojové prostředky a ochrana proti nim
6.dubna Přednáška využití bylinných čajů a léčivých odvarů v domácnosti
1.května Oslavy 1.máje s průvodem do Rájce
9.května Oslavy osvobození vlasti s lampionovým průvodem
21.května Loutkové představení Veselá medvíďata
2.října Vystoupení Jožky Černého v sále kina
27.října Oslavy 70.výročí Vyhlášení samostatnosti státu
4.listopadu Oslavy 71.výročí Velké říjnové socialistické revoluce
6.listopadu Výstava ovoce v hotelu Doubrava
4.prosince Výstava ručních prací


     Koncept kronikářských zápisů za rok 1988 byl předmětem jednání kulturně školské komise a byl jejími členy doporučen k zapsání do obecní kroniky.


                                                         Alena Staňková - kronikářka