Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXVIII.

Část XXVIII.

1983
       


  Jaké byly klimatické poměry roku 1983? Mimořádně výstřední. Už zima byla extremní. Ani v nejstudenější fázi nepřinesla silnější mrazy. Až v únoru napadlo dostatek sněhu. Ale do 5.3. sníh roztál. Březen byl suchý s nepatrnou dešťovou přeháňkou. První dubnová dekáda byla chladná, některé ráno byl i mrazík. Pak následovalo oteplení s bouřkami. V první polovině května nízké teploty se střídaly s nadprůměrnými. Jinak byl květen velmi suchý s častými jižními výsušnými větry. V červnu panovalo horké počasí. Po déle trvajících tropických teplotách 20.7. večer přinesla krátké ochlazení studená fronta postupující k jihu. Červenec byl nejen horký, suchý ale i větrný, převládaly směry jihovýchodní. Srpnové teploty i když byly dosti vysoké nedosahovaly tropických hodnot. Srážky byly opět minimální. Po teplotně nadnormálních a suchých zářijových dnech se říjen ohlásil krátkým, ale prudkým ochlazením, které se projevilo mrazíkem. Ochlazení nemělo dlouhého trvání a už opět vystoupla teplota na 26°C. Teplé počasí téměř beze změny trvalo až do 11.listopadu. Od 12. začal proudit studený vzduch ze severu. Napadl sníh v síle 5 cm, který během dvou dnů roztál a 30.listopadu za večerní silnější sněhové přeháňky vznikla nová pokrývka asi 4 cm. V první polovině prosince se teploty udržovaly pod nulou, ale od 17. se výrazně oteplilo, sníh roztál a teplota stále stoupala. První vánoční svátek byl slunečný a velmi teplý. Teplá vlna zasáhla celou Evropu takže do konce roku panovalo předjarní počasí.


         Památce J.Kunce
  Před sto lety, 27.března 1883 v Doubravici v domě č.p.81 se narodil hudební skladatel a pedagog, Jan Kunc, zasloužilý umělec a čestný občan Doubravice nad Svitavou. Sté výročí jeho narozenin bylo vzpomenuto v denním tisku a Čsl. Rozhlase. Bohužel v Doubravici toto výročí jak MN, Agitačním střediskem, kulturními a společenskými organizacemi NF přešlo bez povšimnutí.


         Diamantová svatba
  Dne 17.6. oslavili manželé Josef a Ludmila Zezulovi č.p.24 v kruhu své rodiny diamantovou svatbu. Padesáté výročí sňatku oslavili manželé Josef Veselý a Marie č.p.207 a Robert a Růžena Čumovi č.p.273.


         Setkání pětapadesátníků
  V sobotu dne 19.června pod záštitou Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) došlo k setkání rodáků a občanů z Doubravice a Holešína narozených v roce 1928 s tímto programem: Ve 14hod v obřadní síni MNV přivítáni předsedkyní SPOZ Jaroslavou Janíčkovou. Po krátkém kulturním programu následovala návštěva hřbitova kde na hroby učitelů položeny kytice. Ze hřbitova odchod do restaurace „Doubrava“ kde v sále byla volná zábava. Setkání se zúčastnilo 20 pětapadesátníků.


         Zvýšení cen
  Od 1.10. byly zvýšeny ceny služeb a oprav. Cílem této úpravy je zajistit úhradu nutných nákladů a přiměřenou rentabilitu příslušných organizací. Úprava se vztahuje na opravy šicích strojů, černobílých televizorů, hudebních nástrojů, deštníků aj. Zvyšují se též ceny holičských, kadeřnických a kosmetických služeb a pedikúry, jakož i ceny čistíren, barvíren, sklenářských prací, rámovacích a kuchařských prací. Cestovních kanceláří, např. za zajištění ubytování dopravy apod. současně se snižují ceny oprav automatických praček. Dále se zvýšily maloobchodní ceny vlašských ořechů, lískových jader, arašídů, mandlí, kokosové moučky, kešů a paraořechů. Zvýšení se pohybovalo od 5 až asi do 30%.


         Přemístění prodejny
  Po provedených nutných opravách dne 7.listopadu byla přemístěna prodejna textilu a obuví Lidového spotřebního družstva Jednota(LSD) se sídlem v Boskovicích z nevyhovující prodejny v Dolní ulici č.p.133 do bývalé prodejny potravin v Plotcích č.p.138. Vedoucí prodejny je nadále Marie Eklová, bytem v Zahradní ulici č.p.42.


         Odhalení busty J.Kunce
  Ve středu dne 11.října v 15 hodin před budovou Lidové školy umění v Blansku byla slavnostně odhalena busta zasloužilého umělce profesora Jana Kunce, rodáka z Doubravice. Slavnostního aktu za MNV v Doubravici se zúčastnil Josef Kučera č.177 člen rady MNV.

Prodané domy v letech 1975-1983

Číslo domu

Dřívější majitel

Nový majitel

10

Maršálek Jan, Helena

Borek Karel, Svitavy

11

Alexa Zdeněk

Skoták Bohumil, Adamov

14

Sáňková Božena

Padělek Josef, Blansko

17

Pivoda Antonín

Tatera Josef, Blansko

47

Přikrylová Emilie

Opatřil Vincenc, Doubravice 48

48

Opatřil Vincenc

Deml Vlastimil, Újezd

102

Ing.Kalík Josef-Ústí nad Labem

Štěrba Jaroslav, Újezd

104

Vašek Josef, Marie

Dvořáček František, Doubravice 167

10

Gromeš Jan

Hájek Antonín, Újezd

265

Koudelová Marie

Hladík Jaroslav, Blansko

344

Vichta Ladislav

Juračka Zdeněk, Doubravice

179

Hlaváček Robert

Sáňka Alois, Doubravice

253

Drobílková Květa

JZD(rodina Mrázova)

29

Staněk Stanislav, Jar.

Čepa Josef, Svitavy

 

                  Obnova kanalizace
  Na náměstí v délce 100 m od Valáškových č.p.82 až po uličku u Nečasových č.p.85 byly položeny nové betonové kanalizační roury o světlosti průměru 40 cm. Výkop pro uložení kanalizačního potrubí provedlo speciálním strojem Zemědělské stavební sdružení Blansko. Prováděno v akci Z investiční výstavba. Náklad činil 31 000,- Kčs, bylo zde odpracováno 192 brigádnických hodin a hodnota celého díla je 50 000,- Kčs.


         Vstup do kina
  Nejdůležitější akce, která se v tomto roce začala provádět byla stavba nové budovy MNV spolu se vstupem do kina. Plány na stavbu tohoto objektu vypracoval Jan Kopřiva za Lhoty Rapotiny. Do zimy se podařilo postavit hrubou jednopatrovou stavbu včetně plochého zastřešení. Bylo zde odpracováno 2 231 brigádnických hodin a hodnota dosud vybudovaného díla je odhadnuta na 230 000,- Kčs. Prováděno v neinvestiční části akce Z.


         Prodejna textilu
  Při stavebních úpravách v bývalé prodejně potravin v Plotcích č.p.138 na prodejnu textilu bylo zde odpracováno 640 hod.


         Jídelna ve škole
  V základní škole bývalý byt ředitele školy se začal upravovat na kuchyň a jídelnu pro společné stravování žáků školy. Plány stavební úpravy vypracoval Tomáš Řehořek stavitel v.v.č.p.39. Do konce roku zde bylo odpracováno 760 hod.

         Vylepšení varhan
  V měsíci květnu byl v kostele instalován k varhanám nový dvoumanuálový hrací stůl. Nebyl však umístěn v průčelí varhan jako předešlý, ale při zdi na pravé straně. Stůl dodal Dřevopodnik města Brna- varhanářství Brno Bohunice za cenu 85 000,- Kčs bez montáže, která byla hrazena zvlášť.

         Soukromá výstavba
  Na pozemku M.Bruntalerové v Klemově postavil nový jednopatrový rodinný domek č.p. 377 v hrubé stavbě Kala Miroslav Blansko. Přízemní domek č.p.226 v Hybešově ulici zvýšil o 1 patro Augustin Zvejška.


         Kulturně společenská činnost
27.ledna Přednáška Podíl občanů na zdokonalování civilní opravy a upevňování obranyschopnosti ČSSR
29.ledna Ples požárníků
12.února Ples Sdružení a přátel školy
15.února Přednáška Pěstování ovocných stromů
22.února Přednáška Nemoci pohybového ústrojí a prevence proti ním
6.března Oslavy Mezinárodního dne žen
15.března Přednáška Pěstování zeleniny
12.dubna Přednáška Tři generace pod jednou střechou
14.dubna Školení řidičů vyhláška 90 a některá ustanovení vyhlášky č.100
16.dubna Dětský karneval v sále kulturního domu
22.dubna Divadelní představení Tři v tom
1.května Oslavy 1.máje spojené s průvodem do Rájce
7.května Oslavy osvobození vlasti s lampiónovým průvodem
10.května Výstava kreseb z tvorby Václava Jiráska č.p.349
14.května Májová veselice
21.května Koncert skupiny Progres 2 v sále kina
26.května Beseda nad kronikou
1.června Zájezd dětí do boskovického zámku
2.června malování na chodníku
4.června Taneční zábava
12.června Pouťová zábava
15.června Výstava výrobků zhotovených ve volném čase našimi občany
26.června Varhaní koncert v kostele
1.července Den otevřených dveří s prohlídkou spolkového včelína
20.srpna Zájezd na výstavu květin Flora v Olomouci
27.srpna Zájezd na výstavu Agrokomplex v Nitře
2.a3.října Zájezd hasičů do Jižních Čech
4.listopadu Oslavy Velké říjnové socialistické revoluce
13.listopadu Výstava ovoce a zeleniny v sále hotelu Doubrava

         Úmrtí
Dne 15.dubna zemřel ve věku 61 let MUDr.Zdeněk Okáč z Rájce
Dne 2.června zemřela ve věku 94 let Marie Bušová
Dne 24.června zemřel ve věku 83 let Tenora Ladislav č.p.8
Dne 6.září zemřel ve věku 61 let Jaromír Kovář č.p. 315
Dne 9.září zemřel ve věku 87 let Otakar Vácha č.p.143
Dne 3.října zemřel ve věku 66 let Judr.František Vladík


         Závěr
  Po uplynutí jednoho roku musíme konstatovat, že mezinárodní situace se spíše zhoršila než zlepšila. V denním tisku a ve sdělovacích prostředcích jsme stále informováni, že kapitalistické státy se snaží nabýt vojenské převahy nad zeměmi socialistického tábora. Stále se hovoří v umísťování raket na území západní Evropy. Na druhé straně jsme sledovali různé mírové návrhy zemí socialistického tábora v čele se SSSR, které v případě, že by byly přijaty oběma tábory jistě by přispěly ke zmírnění nynější vážné mezinárodní situace a k zachování míru v celém světě.

         Schválení zápisů
  Zápisy byly projednány ve schůzi kulturně – školské komise a uznány za vhodné k zapsání do kroniky.
                            Gottvald Karel- kronika     1984

 

1984

           V lednu převládalo mírné zimní počasí. V únoru výrazné zvýšení sněhové pokrývky nenastalo i když 23. napadlo 10 cm nového sněhu. Z počátku března panovalo počasí s proměnlivou oblačností a slabými sněhovými přeháňkami. Po třech týdnech podobného počasí nastalá změna přinesla déšť, který se v pozdějším průběhu den změnil ve sněžení. V dubnu mimo několik teplejších dnů od 12. do 17. převládalo střídavě oblačné až zatažené počasí s občasnými dešťovými přeháňkami, které za nastalého ochlazení od 27. se změnily ve sněhové. V prvních květnových dnech k nám začal proudit teplý vzduch od jihu. Ostatní dny byly chladné s častými vydatnými dešti bouřkového charakteru. Červen se ohlásil letními teplotami, které však 4. skončily a chladné počasí následovalo až do konce měsíce. Červenec byl do 8. velmi chladný. Druhý červencový týden přinesl prudkou změnu počasí, neboť denní teploty vystoupily prakticky ve dvou dnech z hlubokého pod normálu na tropické hodnoty. Horké počasí brzo skončilo takže charakter počasí připomínal spíše podzim než léto. V prvé polovině srpna časté přepršky i bouřky s dešti, nedovolovaly rozehrát pohodu léta na plno. Teploty, které byly 4.září ještě 5° nad normálem 5.září po silné večerní bouři s lijákem poklesly o 5°pod normál takže přechod počasí z léta do podzimu byl teplotně velmi výrazný. Další zářijové dny byly ve znamení chladného a nestálého počasí. V říjnu se podzimní počasí projevovalo zejména v minimálních nočních teplotách s rány okolo nuly. Listopad byl teplý, polojasný a sušší měsíc. Výraznější ochlazení nastalo 11.prosince. 17. se utvořila slabá 3 cm sněhová pokrývka, která do 19. roztála. Těsně před vánoci se opět ochladilo, nově napadený sníh vydržel až do konce roku.

 

         Větrná kalamita
  Za silné bouře s vichřicí v noci ze 13. na 14.července postihla naše lesy větrná kalamita u nás naštěstí jen v menším rozsahu. Dále bylo poškozeno elektrické a telefonní vedení. Ani budovy nedoznaly větších škod jako tomu bylo v okresech západní Moravy a v Čechách. Ve dnech 23. a 24.listopadu nastala další vichřice dosahující místy rychlosti 140 km za hodinu, která polámala a vyvrátila na mnoha místech Čech a Moravy celé několikahektarové lesní stromy rozptýlené po celé porostlé ploše a to ve značném rozsahu.

         Zlaté svatby
  Dne 11.února oslavili 50 let společné cesty životem Věra a Josef Kuncovi Soukopovo náměstí č.p.88. Dne 23.června se konala zlatá svatba Anny a Františka Štoudkových ulice 28.října č.p.237.

         Nová budova na zastávce
  Příspěvkem ke zlepšení kultury cestování na trati Brno- Česká Třebová je nově otevřená budova na železniční zastávce v Doubravici nad Svitavou. Stavební dílo v hodnotě 2 000 000,- Kčs, jež nahradilo technicky nevyhovující staré zařízení, bylo předáno do provozu v úterý dne 8.května v 9,30 hod., u příležitosti 39.výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Slavnostního předání se zúčastnili náčelník odboru investiční výstavby Staveb Střední dráhy Olomouc ing.Jan Holouš, náměstek náčelníka Provozního oddílu Brno pro ekonomiku a techniku ing.Ivan Hökl, vedoucí oddělení železničního uzlu Brno ing.Kazimír Horák, místopředseda ONV v Blansku Jaroslav Hrazdíra, předseda MNV v Doubravici Robert Urbánek a další hosté. Slavnostní otevření zahájily pionýrky základní školy v Doubravici Drahoslava Midriaková č.p.364 a Ilona Marečková č.p.147 přednesem příležitostné básně. Nato následoval slavnostní projev zástupce Střední dráhy Olomouc ing.Jana Holouše, který zde uvádím v doslovném znění:

               Vážení, při příležitosti výročí osvobození naší vlasti připadla mi čestná povinnost zahájit provoz v nové budově čekárny v Doubravici a otevřít ji slavnostně i cestující veřejnosti. Při této příležitosti bych chtěl vzpomenouti, že tato stavba vznikla z mimořádného úsilí, které vyvinuly všechny zainteresované složky. I když se jedná pouze o zastávku, nutno přiznat, že situace nebyla pro cestující veřejnost v Doubravici příliš příznivá, ať už vzpomeneme dřevěného přístřešku provizorního charakteru, nebo nedůstojného sociálního zařízení. MNV v Doubravici nad Svitavou byl iniciátorem, který dal první a podnětné impulsy k radikálnímu řešení celé situace a zlepšení podmínek v Doubravici si vytkl za úkol i ve svém volebním programu a vyvinul nemalé úsilí k jeho realizaci. MNV v Doubravici za předsednictví s.Pokorného se nakonec podařilo překonat všechna úskalí, které přináší zařazení nové investice a prosadit výstavbu čekárny k realizaci. Zajisté, že velkou zásluhu na uskutečnění této akce měl i ONV v Blansku, především jeho místopředseda s. Hrazdíra, který našel pochopení pro občany v Doubravici a za přispění KSČ zajistil dodavatelé stavby v Zemědělském stavebním sdružení(ZSS) v Blansku. Správa Střední dráhy v Olomouci- se stala projektantem a investorem stavby. ZSS přijalo úkol dodavatelé stavby přesto, že bylo v té době plně vytíženo ve své kapacitě na zahájených stavbách. Stalo se tak opět díky nevšednímu pochopení vedení ZSS Blansko především ředitele s.Dostála a náměstka s.Jalového. Stavbu čekárny v Doubravici zahájil dodavatel za přispění brigádnické výpomoci zajišťované MNV v Doubravici jak bylo smluvně dojednáno. V průběhu stavby se projevila řada komplikací se zajišťováním brigádníků, zejména pokud se týká jejich profesí, takže se dá říci, že v závěru stavby zůstala veškerá tíha stavby se zajišťováním kapacit na ZSS. Nejsou však všechny klady a zápory patrny od povrchního pohledu. Tak i na této stavbě se jich v průběhu výstavby řada vyskytla a musela býti průběžně řešena. Byly to především problémy s pracovními kapacitami, jak zde již bylo řečeno. Vznikly i problémy technického rázu při zakládání stavby, vznikla řada potíží s materiálem a dodávkami, jejichž charakter se vymyká náplní zemědělských staveb. Z těchto důvodů muselo dojít k prodloužení výstavby, které pak přineslo opět některé další těžkosti. Domnívám se ale, že dobrá věc se nakonec podařila a že všechny potíže budou brzy zapomenuty. Chtěl bych poděkovat všem, kdož se na výstavbě podíleli:
 1) Dodavateli stavby- ZSS v Blansku: řediteli s.Dostálovi, náměstkovi s.Jalovému, vedoucím stavební správy s.Krátký, Heřman Konopic i pracovníkům za vybudování stavby.
2) MNV v Doubravici- bývalému předsedovi s.Rudolfovi Pokornému, nynějšímu předsedovi s.Robertovi Urbánkovi, tajemníku s.Ladislavovi Štoudkovi a JZD v Doubravici předsedovi ing.Anně Bušinové.
3) ONV v Blansku- s.Hrazdírovi při řešení návazných akcí.
4) Vedoucímu projektového střediska v době vzniku projektu- ing.Holoušovi a projektantce- ing.Ledererové za vyhotovení této příjemné čekárny a nevšední bytové jednotky i za operativní přístup při řešení nově vzniklých problémů v průběhu stavby.
5) Službě Staveb střední dráhy- ing.Holoušovi za zajišťování návaznosti na stavbě.
6) Oddělení železničního uzlu Brno- ing.Niklovi, který odešel před tímto slavnostním předání do důchodu- ing.Horákovi vedoucímu železničního uzlu, ing.Fenkovi, ing.Nekulové za provádění technického dozoru na stavbě.
7) Provoznímu oddílu Brno- jeho náčelníku ing.Maršálkovi, náměst.náčel.ing.Höklovi za zařazení stavby do programu dráhy.
  Závěrem bych chtěl popřát budoucímu uživateli Provoznímu oddílu Brno a cestující veřejnosti, reprezentované zde dnes MNV, aby si tuto novou stavbu udržovali a užívali k všeobecné spokojenosti a radosti.
  Místopředsedovi ONV Jaroslavu Hrazdírovi , náměstkovi ředitele ZSS s.Jalovému a bývalému předsedovi MNV Rudolfovi Pokornému pak předal čestná uznání. Po dalším projevu předsedy MNV v Doubravici s.Urbánka s.ing.Jan Holouš přestřihl symbolickou pásku a tím byl nový objekt předán cestující veřejnosti. Nato následovala všemi zde zúčastněnými prohlídka celé budovy. Všichni přítomní ocenili dobrou práci ZSS Blansko, které stavbu nové budovy za účinné PO SSD, PO Brno a pomoci brigádníků realizovalo. Služba na novém hradle byla zahájena 3.května s.Zábojovou z Újezda u Kunštátu a v den otevření dne 8.5. měla zde službu Jana Kotoulková z Klemova č.p.355. Jízdenky se ještě několik dní prodávaly v pokladně staré budovy. Z historie si připomeňme, že vlaky jedoucí od roku 1849 po trati Brno- Česká Třebová původně v Doubravici nezastavovaly. Zastávka zde byla zřízena zásluhou nadučitele Julia Stantejského začátkem tohoto století(1906) téměř po celých 40 let však zůstala bez jakéhokoliv ochranného přístřešku pro cestující. Teprve v roce 1943 byla zde v Jeřábkově zahradě postavena dřevěná čekárna, která i když byla poslední dobou desolátním stavu sloužila cestujícím až do roku 1984. Na MNV v Doubravici padlo rozhodnutí o stavbě nové budovy. Poprvé se o ní jednalo na schůzi v říjnu v roce 1978. V následujícím roce dostala celá věc konkrétní podobu na schůzce zástupců MNV, ČSD a ZSS v Blansku. Bylo dohodnuto, že stavba bude zahájena v roce 1980 a jejím dodavatelem se stane zemědělské stavební sdružení Blansko.


         Požár pily v Rájci
  Ve středu dne 13.června okolo 11 hod. dopoledne mohutný sloup černého dýmu a houkání požární sirény svolávaly požární jednotky do objektu Jihomoravského dřevařského závodu v Rájci- Jestřebí. Ničivé plameny zachvátily pilnici, přenesly se na další přilehlý objekt. V ohnivém jícnu pilnice našla smrt 35letá zaměstnankyně z Rájce. Pracovníci závodu se spolu s požárníky podíleli na záchranných pracích v jejichž průběhu se pod 25letým zaměstnancem prolomila střecha kovárny. Muž se zřítil z desetimetrové výše a ve velmi vážném stavu dopraven do nemocnice v Boskovicích. Dále několik zaměstnanců utrpělo lehčí zranění. Způsobená škoda byla vyčíslena na 3 000 000,- Kčs. Příčinou požáru bylo nedůsledné ochranné opatření při svařování na požárně nebezpečném pracovišti. Na likvidaci požáru se též podílelo zásahové družstvo požárníků z Doubravice, které se dostavilo mezi prvními k požáru. Úkolu, který mu byl při likvidaci požáru určen se ctí se zhostilo.

         Samovznícení briket
  Dne 11.7. kolem 6 hod. ráno nastalo samovznícení hnědouhelných briket uložených ve sklepě domu Pavla Odehnala ulice 28.října č.p.202. První protipožární zásah provedli místní požárníci a konečnou likvidaci přivolaní požárníci z Blanska se speciálními hasicími přístroji.

         Změna v duchovní správě
  Dne 18.12.1983 byl náhle postižen srdečním infarktem zdejší farář Pan Jan Topenčík. V červenci 1984 se podrobil ve Fakultní nemocnici v Brně těžké avšak zdařilé srdeční operaci. Po svém uzdravení vzhledem ke svému zdravotnímu stavu do Doubravice již nenastoupil, ale byl ustanoven farářem na menší faře ve Vysočanech. Pan Jan Topenčík kněz velmi lidový a podnikavý. Z tohoto důvodu byl velmi oblíben u všech občanů nejen v Doubravici ,ale i v okolí. Po dobu jeho nemoci správu farnosti vykonávali duchovní ze sousední farnosti a to až do 22.července kdy zde nastoupil nový administrátor Pan František Koutný pocházející z Kostelce u Jihlavy. Narozen 12.8.1950 v Počátcích. V letech 1965-68 studoval na všeobecně vzdělávací škole v Dačicích. Bohosloví v letech 1968-73 na Bohoslovecké fakultě Litoměřice pobočka Olomouc. Ordinován 30.6.1973 v Brně. Po skončení základní vojenské služby v Karlových Varech působil jako kaplan v Blansku, dále v Hodoníně, Jihlavě a naposledy u sv.Janů v Brně.

         Zničení starobylých kamenů
  V první polovině září v důsledku plánovaného rozšíření silniční vozovky mezi domy č.p.1 a 336 byla odstraněna stará kamenná zahradní zeď postavená z lomového pískovcového kamene. Ve zdi bezprostřední blízkosti domu č.p.1 bylo zazděno asi 12 pískovcových opracovaných kamenů s vybroušenými svislými rýhami různé hloubky. S největší pravděpodobností tyto kameny pocházely ze starého doubravického románského kostela kde byly umístěny v těsné blízkosti románského portálu. Dle středověkého zvyku starodávného každý návštěvník kostela opatřený poboční zbraní musel tuto před vstupem do kostela symbolicky otupit na znamení, že vstupuje do domu božího s mírumilovnými úmysly. Tímto způsobem v kamenech vznikly tyto vybroušené rýhy. Mimo tyto staré kameny se zde našly i zlomky kamenů se zbytky nějakých nápisů. Tyto všechny starobylé historicky velmi cenné kameny tímto vzaly všechny za své a o jejich existenci v Doubravici nikdo nevěděl. Byla s nimi zarovnána nějaká prohlubeň v Holešíně.

         Vchod do kina- budova MNV
  V roce 1984 provedeny zde práce v hodnotě 200 000,- Kčs, za použití 130 000,- Kčs finančních nákladů. Bylo zde odpracováno 1332 brigádnických hodin. Provedeno osazení oken, vyzděny cihelné příčky, zbudována konstrukce schodiště, udělány podkladové betony, osazeny hlavní vchodové kovové dveře. Zajištěn materiál na elektro práce a vodoinstalaci. Stavba je prováděna v akci „Z“.

 

 

         Vodovod: I etapa- stavba vodojemu
  Povoleno jako akce „Z“- od 1.7.1984. Projekt vypracoval Hydroprojekt Brno. Odpracováno zde 1029 brigádnických hodin a vytvořeno zde dílo v hodnotě 500 000,- Kčs s finančním nákladem 325 000,- Kčs. Prováděno zde bagrování, které však muselo býti přerušeno pro skalnaté podloží. Z tohoto důvodu musel zde býti proveden 3krát odstřel. Zhotoveny podkladní betony, zbudována odpadní kanalizace a přípojka elektrické instalace(mimo zapojení). Zajištěna kompletní armatura a panely na vodojem. Vedení stavby- skladník Karel Láník st. důchodce ulice U spravedlnosti č.p.274. Pracovní zapojení občanů na této akci lze hodnotit kladně. Brigády zajišťovali poslanci MNV ve svých volebních obvodech. Na rok 1985 uzavřeli občané závazek odpracování 6595 hodin.

Vodovod: I etapa- stavba vodojemu

Vodovod: I etapa- stavba vodojemu

Vodovod: I etapa- stavba vodojemu

Vodovod: I etapa- stavba vodojemu

 

Vodovod: I etapa- stavba vodojemu

Vodovod: I etapa- stavba vodojemu

Vodovod: I etapa- stavba vodojemu

Vodovod: I etapa- stavba vodojemu

Vodovod: I etapa- stavba vodojemu

Vodovod: I etapa- stavba vodojemu

 

         Adaptace holičské provozovny
  Interiér holičské provozovny nacházející se v místnostech areálu budov MNV č.p.34 byl již v takovém stavu, že vyžadoval neodkladnou opravu. MNV ve spolupráci s Okresním podnikem komunálních služeb v Blansku tuto opravu provedl. Byla zde obnovena elektroinstalace, opraveny omítky, podlahy, místnosti vymalovány a na podlahu položena nová plastická krytina z PVC (polvinylchlorid), postavena zde nová kamna. Provoz zahájen od 17.července. Vedoucí Lenka Šafránková z Dolní ulice č.p.72. Pracovní doba: úterý 8-12,2-7hod., středa muži 8-18hod., čtvrtek 10-16, pátek 8-18, sobota 8-13,30hod.

         Zřízení kuchyně a jídelny
  V období prázdnin v naší základní škole byla dobudována z bývalého bytu ředitele školy školní kuchyně s jídelnou a z jiné místnosti zařízena a nově vybavena školní družina. Stálo to mnoho obětavé práce tajemníka MNV s.Štoudka, školních kuchařek Alexové Marie č.p.147 a Livorové Olgy č.p.93, stolařů z JZD a mnohých rodičů školních dětí. Bylo zde odpracováno přes 2 000 brigádnických hodin. Někteří rodiče však nedostáli svému slovu a neodpracovali uzavřený závazek odpracování 25 hodin. V prázdninách byl vyměněn kotel ústředního topení, kotelnu uklidil, vybílil a připravil na novou topnou sezonu školní topič Miroslav Prášil, Dolní ulice č.p.76. Uvedením nového kotle do provozu se dosáhne vyšších teplot ve třídách. Do tří tříd byla na parkety položena nová gumová krytina. Ve školní jídelně se stravuje 73 žáků z celkového počtu 85. Do školní družiny se přihlásilo 34 dětí.

         Rekonstrukce silnice
  Dne 9.dubna začala Okresní správa silnic(OSS) Blansko jako investor dodavatelsky s rekonstrukcí silničního průtahu přes obec v Dolní ulici a to v úseku od MNV až po středisko JZD. Na rekonstrukci se podíleli tito dodavatelé: Státní traktorová stanice (STS), Boskovice, Dlažba Brno, Silnice, národní podnik Brno, MNV v Doubravici, JZD Doubravice. Pracovníci STS Boskovice vybagrovali celé původní silniční těleso do hloubky cca 1-1,50 m až na hlinité podloží, na kterém národní podnik Silnice Brno zbudoval novou konstrukci silničního tělesa pozůstávající z několika uválcovaných vrstev hrubé kamenné drti zakončené povrchem vozovky z obalované jemné asfaltové drti. Podnik Dlažba Brno osadil všechny chodníky kolem silnice novými obrubníky. MNV Doubravice doplnil chybějící kanalizaci a chrániče vodovodu. JZD provedlo zemní a jiné práce v okolí svého střediska. Majitelé přilehlých domů si upravili porušené kanalizační přípojky. Silnice byla současně řádně odvodněna. Dne 19.října byl na ni opět obnoven provoz. Rekonstrukce si vyžádala náklad přes 3 miliony Kčs. MNV v Doubravici pro OSS zajistil dva stálé brigádníky Františka Charváta důchodce, ulice 9.května č.p.326 a Zdenka Klimeše, důchodce Dolní ulice č.p.77. Po dobu opravy byla silnice uzavřena a silniční provoz přeložen přes ulici Plotky.

 

 

 

 

 

       

 

  Nedostatek vody
  V areálu budov MNV, který je zásobován vodou ze studny nacházející se ve sklepě prodejny potravin a zásobuje vodou prodejnu, poštu, holičství, MNV a kino nastal nedostatek vody následkem poklesu vody ve studni. Studna byla prohloubena o 2 m, situace se poněkud zlepšila, ale přítok stále nestačí krýt spotřebu vody ve jmenovaných objektech. Ve veřejných obecních studních bylo zatím vody dosti.


         Nový přístřešek
  V letních měsících železniční správa vybudovala na zastávce ochranný celokovový přístřešek pro cestující ve směru Brno- Česká Třebová.

         Soukromá výstavba
  Na pozemku Miroslava Štoudka Ve školce zahájil stavbu rodinného domku František Souš ml. bytem ulice U spravedlnosti č.p.244. V ulici Plotky zahájena stavba rodinného domku Františka Opatřila ml. bytem Plotky č.p.131 a to na vlastním pozemku. V Doubravici v posledních letech výstavba nových domků stagnuje následkem nedostatku stavebních míst. Už několik mladých stavebníků si postavila nové domky v Rájci- Jestřebí nebo v Ráječku, kde stavební místa dosud jsou. Kolaudace nových domků: Opatřil Jan č.p.373, čekárna ČSD s bytem č.p.374, Konrád Miroslav č.p.375.
     
         Uvolnění prodeje uhlí
  Od 1.března se zcela uvolnil prodej hnědého uhlí a briket pro obyvatelstvo.Ruší se tak dosavadní opatření, podle kterého byl tento prodej na vnitřním trhu regulován pro jednotlivé spotřebitelské skupiny v závislosti na druhu kamen a podobně.Dodávky černého uhlí a koksu budou jako dosud usměrňovány podle vývoje zásob.

         Spoření – vklady
  K posouzení životní úrovně našich občanů neslouží jen počet automobilů, barevných televizorů, automatických praček či moderní vybavení bytů.Jsou to i úspory, které si občané ukládají v místní pobočce České státní spořitelny, kde mají uloženy peníze na těchto vkladních knížkách: vkladní knížka s 2% úrokem, vkladní knížka se 6 měsíční výpovědní lhůtou a 3% úrokem.Vkladní knížka s 12 měsíční výpovědní lhůtou a 4% úrokem a výherní vkladní knížka bez úroků s možností každoroční výhry od 25 do 100% výše vkladu.

         Kulturně společenská činnost
23.ledna Přednáška Varšavská smlouva – spolehlivá záruka míru a socialismu
27.ledna Přednáška Pěstování zeleniny a květin
4.února Ples požárníků
10.února Přednáška Ovocné stromy a jejich pěstování
18.února Ples Sdružení a přátel školy
28.února Beseda nad kronikou
6.března Pochovávání basy8.března Oslavy Mezinárodního dne žen
9.března Přednáška Pěstování bobulovin a jahod
15.března Přednáška Jaderné zbraně, jejich použití a ochrana před nimi
23.března Diskotéka v sále kina
1.května Oslavy svátku práce s průvodem do Rájce
9.května Oslavy 39.výročí osvobození naší vlasti
26.května Dětský karneval na sokolském hřišti
29.května Přednáška Dětské infekční nemoci
22.června Výstava dětských prací kreslířského a keramického kroužku
23.června Předpouťová zábava
28.července Taneční zábava
10.srpna Taneční zábava
13.října Beseda s důchodci při muzice
30.října Oslavy Velké říjnové socialistické revoluce
11.listopadu Pohádková hra Honzovi a víle Verunce v sále kina
2.prosince Koncert k Roku české hudby
23.prosince Divadelní představení Oldřich a Božena aneb krvavé spiknutí v Čechách

         Úmrtí
Dne 11.února zemřel ve věku 80 let Josef Truhwirt č.p.105
Dne 25.února zemřela ve věku 84 let Aloisie Jalová č.p.58
Dne 12.března zemřel ve věku 60 let Miloš beránek č.p.19
Dne 6.dubna zemřela ve věku 89 let Antonie Truhwirtová č.p.105
Dne 2.května zemřel Josef Zezula č.24
Dne 25.května zemřel ve věku 59 let Eduard Klíma č.p.51
Dne 15.září zemřela ve věku 37 let Milada Klímová č.p.234
Dne 16.prosince zemřel ve věku 59 let MVDr.Zdeněk Nevřiva č.p.181

         Závěr
  Kalendář událostí, které vyznačovaly rok 1984 rozhodně nebyl četbou uklidňující.Převládal seznam bojů, represí a nepokojů, slyšeli jsme o narůstání hladu, či astronomických dluhů rozvojových zemí a přidáme-li téma nejožehavější – nebezpečí jaderné války a neutěšené vztahy mezi Východem a Západem, je jasné, že hlavní mezinárodní problémy se neřešily.Z tohoto pohledu byl rok 1984 opět zklamáním.

Zápisy do kroniky za rok 1984 byly předmětem jednání kulturně – školské komise a přítomnými členy byly uznány za vhodné k napsání do kroniky.
                                              Karel Gottwald - kronikář