Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXIX.

Část XXIX.

 

  Rok 1985


     Nízké teploty pod bodem mrazu začaly na přelomu roku a trvaly téměř do poloviny ledna.Od 13. došlo ke zmírnění mrazu, teplota vystoupila nad nulu a sněhové přeháňky se změnily v deštivé.Sněhová pokrývka rychle tála a na některých místech zmizela.

Toto oteplení skončilo 3.února, kdy s vpádem studeného vzduchu nastoupila druhá mrazivá vlna.Vzhledem k nočnímu vyjasnění, obnovení sněhové pokrývky a přítomnosti arktického vzduchu teplota klesala na -19oC až na -25oC.Od 14.února za zvětšené oblačnosti a v postupném oteplování se mrazy zmírnily.Teplota se stále zvyšovala, takže koncem února se přes den pohybovala nad nulou a sněhová pokrývka z velké části roztála.


Březen zahájil studeným počasím s velkou oblačností s občasným sněžením nebo déšť se sněhem.Poslední dny byly chladné.Dne 17.a 18. padal vlhký sníh, který se pomalu rozpouštěl.Ale ani další dny se jaro stále nemohlo prosadit.

Duben měl na sto procent aprílový charakter.Mohli jsme zaznamenat snad všechny projevy počasí.tak 5.dosáhla teplota +22oC.Naproti tomu se v posledních dnech měsíce dostavovaly noční mrazíky, sněhové přeháňky a odpoledne teplota dosahovala jen +3oC.Mimo vydatnější bouřkový déšť dne byl duben suchý měsíc.

Ani v první květnové dekádě nenastala výraznější změna v povětrnostní situaci.Do 8.bylo stále chladno a oblačno.Další dny vlivem přílivu teplého vzduchu, kdy podle lidové pranostiky mělo vrcholit studené období ledových mužů vystoupila teplota na +28oC.Do 29. bylo velmi teplo a slunečno.Od tohoto dne došlo ke zhoršení počasí, které se projevilo ochlazení a potrvalo do 5.června.Medard nás zalil deštěm a přinesl výraznou změnu počasí na delší dobu a to zvětšenou oblačností a častými dešti.

Červenec jako by chtěl splatit o co nás červen ošidil.Proto vysílal hned od 2. hřejivé slunečné paprsky.V četných teplých dnech teplota vystupovala v některé dny až na +31oC.Dne 20. po celonočním vydatným deštěm nastalo krátké ochlazení, kdy v přízemní vrstvě vzduchu teplota klesala.Další dny opět slunečno a teplo až do 29., kdy došlo ke zhoršení počasí, které vyvrcholilo v první srpnové dekádě.

Od 6. do 10. srpna nám příroda přinesla jedno ze svých nepříjemných letních překvapení.V tyto dny nepřetržitě a vydatně pršelo.Od 12. nastala tropická vedra, která byla na krátko přerušena bouří s lijákem a krupobitím.Hned následující dny panovalo počasí s vysokými teplotami.Po bouřkách s vydatnými dešti opět slunečno a teplo.Od tohoto dne současný ráz počasí připomínal spíše pozdní podzim.

První podzimní den přinesl mírné ochlazení, které se hlavně projevovalo chladnými nocemi a v následujících dnech výskytem přízemních mlh.Po jejich rozplynutí slunečno a teplo.Od 13. za jasných nocí přicházely po několik dní první ranní mrazíky.Nástup vlhčího vzduchu byl doprovázen po dlouhé době krátkodobými slabými dešti.V druhé polovině října převládalo počasí s ranními mlhami nebo nízkou oblačností, která se během dne rozpouštěla.
Pěkné teplé a suché období skončilo 10.listopadu.Od 12. k nám začal vnikat studený vzduch od severu s trvalejším sněžením, za kterého napadlo 15 cm sněhu na nezamrzlou zem.Další dny mělo počasí již zimní charakter.

Dlouhé a na listopad velmi studené počasí doznalo od 2.listopadu velmi markantní zvrat, kdy se začalo rychle oteplovat.Změna byla provázena dešti, takže sněhová pokrývka brzy roztála.Další prosincové dny byly oblačné, poměrně teplé a bez sněhu.Na závěr roku ochlazení, které se 31. projevilo slabým sněžením.


Povodeň
  Po náhlém oteplení koncem ledna a s ním spojené oblevě se dne 2.února zvýšily průtoky ve všech vodních tocích a to i ve Svitavě.Na zvýšení hladin měla vliv i ta okolnost, že vsakování povrchové vody z tajícího sněhu do půdy bylo znemožněno jejím hlubokým promrznutím až do hloubky 60 cm.Plynulý průtok vody v řece i v mlýnském náhoně stěžovaly i velké ledové kry o tloušťce až 40 cm, které přehrazovaly koryto řeky.Jen díky nastalému náhlému výraznému ochlazení voda rychle opadla a nezpůsobila vážnější škody.

K dalšímu zvýšení vodní hladiny došlo na začátku března.Místní požárníci museli třikrát provádět uvolňovací práce.Požárníci spolu s členy JZD od třetí hodiny ráno dne 9.března až do osmé hodiny následujícího dne u jezu vyprošťovaly staré stromy, větve, které zatarasily odtok vody do řeky, takže hrozilo zatopení mlýna a elektrárny JZD i některých domů ve Školce.


Sociální a mzdové opatření
  V souladu s možnosti národního hospodářství vláda ČSSR rozhodla od 1.ledna 1985 zvýšit všechny druhy přídavků na děti o 240,- Kč měsíčně na každé dítě.Zvýšit důchody starodůchodců přiznané do roku 1970 o 70,- Kč, vdovské o 42,- Kč měsíčně. Nízké důchody, které jsou jediným zdrojem příjmů a to z 880,- Kč na 950,- Kč měsíčně na jednotlivce a z 1.500,- Kč na 1.600,- Kč měsíčně pro dvojici.Zavádí se mateřský příspěvek po skončení placené mateřské dovolené při narození prvního dítěte po dobu jednoho roku věku ve výši 600,- Kčs měsíčně.Na úseku nemocenského zajištění se zvyšuje hranice maximální čisté denní mzdy ze 120,- Kč na 150 Kč.Prodlužuje se základní dovolená na zotavenou ze dvou na tři týdny, což se týká mladých pracovníků ve věku 18 až 23 let.V odměňování za práci došlo ke zvýšení základních platů pracovníkům ve školství, zdravotnictví, na rizikových pracovištích, výzkumné a vývojové základny a ve vybraných profesích některých odvětví materiální výroby.


Nové občanské průkazy
  Dne 1.7. nabyla účinnosti vyhláška federálního ministra vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech.Tímto dnem bylo také zahájeno vydávání nového vzoru občanských průkazech.Nové jsou vydávány postupně po skončení platnosti starých průkazů.Nové jsou o něco menší, takže se lépe vejdou do náprsní tašky nebo kabelky.Se změnou formátu se mění i velikost fotografie.Nový občanský průkaz je praktičtější i co do obsahu.Vypouští zbytečné údaje a zavádí některé nové.Je zde rozšířena rubrika pro zápis údajů o manželovi nebo manželce, a to jejich rodná čísla a narození.Je zde místo na zápis některých vážnějších onemocnění, označení krevní skupiny, omezení způsobnosti k právním úkonům, zápisy o studiu a jiné.

Nová bankovka
  Dosud nejvyšším platidlem v naší republice byla bankovka v hodnotě 500,- Kč.Od 1.října byla uvedena do oběhu nová bankovka v hodnotě 1.000,- Kč.Bankovka je barvy tmavomodré.Na její lícní straně je zobrazen portrét Bedřicha Smetany na rubové straně starobylý Vyšehrad.text bankovky je český, autorem výtvarného návrhu bankovky je národní umělec Albín Broumovský.rytecké práce provedli Miloš Ondráček a Bohumil Šneider.


Československá spartakiáda
  Konala se ve dnech 2.-30.června v Praze.Nácvik spartakiádních skladeb byl zahájen 4.října 1984.Ohňovým poselstvím 1985 v předvečer 40.výročí osvobození.V tento den na celém území republiky vzplanuly vatry, kolem níž se shromáždili sportovci, cvičenci a veřejnost.V Doubravici se z celkových 15 spartakiádních skladeb nacvičovaly tři skladby.


Akce Vodovod I.stavba
  V průběhu roku byla zbudována betonová základní deska pod oba vodojemy, základy armaturní komory, smontovány a svařeny obvodové panely obou vodojemů, zbudován kanalizační přepad z vodojemů a přípojka elektrické energie pro objekt vodojemu.

Na podzim byl vybudován vodovodní řád na jedné straně ulice 28.října a to od domu č.p.215 až po dům č.p.315.Vlastnímu provedení této práce předcházelo projednání prací spojených s touto prací, které se uskutečnilo na schůzi v sále hotelu Doubrava.Tohoto jednání se mimo členů MNV zúčastnila většina občanů ulic 28.října a U Spravedlnosti.Předmětem jednání bylo mimo projednání vlastního postupu prací na vodovodním rádu, především vykácení hruškových stromů před domy v ulici 28.října.Jednalo se vesměs o stromy starší, několik zde nacházejících mladých stromků si majitelé přesadili do zahrady, vlastní skácení včetně odklizení bylo provedeno u všech občanů tak, jak bylo ujednáno na schůzce v listopadu a u všech se tato akce setkala s pochopením.

Vyhloubení rýhy bylo provedeno bagry Agrochemického podniku ze Skalice a Zemědělského stavebního sdružení z Blanska, začištění výkopu, podsyp a zásyp potrubí provedli občané.Vlastní montáž potrubí provedli pracovníci Jihomoravských vodovodů a kanalizací provoz Blansko.protože v polovině listopadu nastalo neočekávaně zimní počasí byla do konce roku provedena pouze jedna strana ulice 28.října.

    
Budova MNV – vchod do kina
  Byly provedeny vnitřní omítky, betonové mazaniny, vnitřní elektroinstalace, rozvody vody a malby v prvním poschodí.Na jaro 1986 zbývá dokončit malby, podlahy z PVC, obklady schodiště a fasáda.Nedořešeným problémem zůstává povolení akumulačního vytápění v celé budově, jak se v projektu počítalo.

 

Rekonstrukce silnice II.etapa
  Dne 12.dubna byla zahájena II.etapa rekonstrukce silničního průtahu přes Doubravici a to od Dolní ulici, náměstí Svobody až ke hřbitovu.Od vyústění z Dolní ulice až do poloviny náměstí bylo vybudováno nové silniční těleso a v další části až ke hřbitovu zbudována jen nová vozovka.zemní práce spojené se zhotovením nového silničního tělesa byly skončeny do 30.dubna.Součástí rekonstrukce byla i překládka zde uloženého dálkového kabelu.Rekonstrukční práce ne silnici byly prováděny za plného silničního provozu.


Opravy místní vozovky

  V měsíci září byl v souladu s volebním programem Národní fronty a ročním plánem v ulici Havlíčkova a 28.října proveden strojní dvojitý postřik asfaltem se zásypem kamennou drtí na opotřebované vozovce.Nedostatkem bylo, že poslední asfaltový postřik byl posypán dosti hrubou kamennou drtí.


Stavba mostu
  V tomto roce u zahradnictví JZD byla dokončena započatá stavba nového silničního mostu.Most byl v souladu s projektem rozšířen a znovu otevřen pro veřejný silniční provoz na podzim 1985.


Restaurační práce v kostele
  V místním farním kostele byla v tomto roce restaurována stará barokní kazatelna a zřízen nový hlavní oltář odpovídající novým církevním předpisům.Tyto práce provedla Umělecká řemesla Jihlava.


 Soukromá výstavba
Zahájeny výstavby rodinných domů Vladík Jan z Holešína , v Plotcích postavil rodinný dům František Opatřil, v ulici 28.října provedl přístavbu domu Odon Vach, v Dolní ulici zahájil přestavbu bývalé zemědělské usedlosti Zábranský Miloslav.


Projednání nového volebního programu
  V souladu s pokyny ONV a OV NF byl na podzim připravován a projednán.S občany byl návrh nového volebního programu projednán na veřejné schůzi.Na této schůzi
bylo provedeno zhodnocení stávajícího volebního programu.v návrhu nového volebního programu jsou zakotveny všechny tři oblasti a to ekonomicko-sociální, ideově-výchovná a politicko-organizátorská.V akci Z je navrženo dokončení I.etapy stavby vodovodu, požární zbrojnice a vodovod II.etapa.Z řad přítomných nebylo k návrhu volebního programu žádných připomínek.Této schůze se zúčastnili všichni poslanci MNV a funkcionáři organizací Národní fronty, účast občanů nebyla taková, jak by si závažnost projednávaného dokumentu vyžadovala.

 

Stavba víceúčelové haly
  JZD pěstuje kořenovou zeleninu na výměře 10 – 15 ha.Pro posklizňové zpracování této zeleniny byla u holešínské silnice vybudována hala, ve které bude umístěna třídící linka této zeleniny.Halu bude dále možné využít k přechodnému skladování obilí ve žních a v zimě pro uskladnění některých strojů.při hale je vybudováno sociální zařízení pro 30 pracovníků, šatna, WC, umývárna, místnost na odpočinek a přestávky.Po přípravných pracích na staveništi se stavbou objektu bylo započato z jara s termínem dokončení stavby do 31.12.1985.Tento termín však nebyl splněn. Byla postavena ocelová konstrukce objektu, kterou zhotovil a na staveništi postavil podnik Zemědělské stavební sdružení Blansko.Konstrukce byla zastřešena a obezděna.Zbývá dokončit horní stavbu komunikací, provést venkovní omítky, rozvod vody a elektřiny a provést terénní úpravy.


Úmrtí
Dne 20.února zemřel ve věku 45 let Šafránek Josef č.p.72.
Dne 17.dubna zemřela ve věku 71 let Ludmila Štoudková č.p.145.
Dne 20.května zemřel František Kopřiva Z Klemova č.p.304.
Dne 24.června zemřel ve věku 73 let Emil Ištvánek č.p.192.
Dne 28.června zemřel ve věku 67 let Vincenc Vitouch č.p.38.
Dne 24.července zemřela ve věku Jaromíra Štěrbáčová č.p.76.
Dne 4.září zemřel ve věku 72 let Antonín Řezníček z Klemova č.p.302.
Dne 21.září zemřel ve věku 54 let Karel Kubík č.p.64.
Dne 29.září zemřela ve věku 87 let Marie Sedláková č.p.49.

 

Kulturně společenská činnost
11.února Školení civilní obrany Současná mezinárodní politická situace ve světě
16.února Ples požárníků
19.února Pochovávání basy
3.března Výstavka různých výrobků zhotovených ženami ve volném čase
10.března Oslavy Mezinárodního dne žen
22.března Přednáška Rady začínajícím i pokročilým zahrádkářům
26.března Přednáška Afrika očima ženy
1.května Oslavy Svátku práce

 

 

9.května Oslavy osvobození s lampiónovým průvodem
22.června Předpouťová zábava
26.června Taneční zábava
17.srpna Zájezd do Jižních Čech
7.listopadu Měsíc československo-sovětského přátelství
17.listopadu Beseda s důchodci

 Závěr
  Rok 1985 byl další mírový rok pro Evropu, ale také rok bojů pro střední Ameriku, Blízký Východ i pro černošskou většinu v Jižní Africe.Byl to zároveň rok obnovení sovětsko-amerického dialogu.Nejdůležitější události letošní mezinárodní scény se stala schůzka Michila Gorbačova s americkým presidentem Donaldem Reganem v Ženevě ve dnech 19. až 21.listopadu.protože z jejich jednání vinou neústupnosti USA v otázce militarizace vesmíru nevzešly konkrétní plány na omezení zbrojení, důležitý je prostor, který se otevřel pro další jednání mezi oběma velmocemi na různých úrovních.To je považováno za počátek nové etapy vztahů mezi oběma zeměmi a ozdravění mezinárodní situace.

                                                     Gottwald Karel   -    kronikář

 

Rok 1986


   Leden se vyznačoval poměrně rychlým střídáním teploty, ale i celkovým rázem počasí.Opakované sněhové nebo dešťové přeháňky, sněhová pokrývka o síle 12 cm do 24.ledna roztála.

  V prvních únorových dnech k nám ještě proudil teplý vzduch od jihovýchodu, takže teplota dosahovala +8oC.Od 3. příliv velmi studeného vzduchu přinesl náhlou a výraznou změnu počasí.Vyvrcholení minimálních teplot přinesla druhá mrazivá vlna v období od 20. do 28.Zmenšená oblačnost, občasné slabé sněžení, proudění velmi studeného vzduchu od severovýchodu způsobily pokles nočních teplot až na – 23oC.

  Ještě 1.března ráno teploměr ukazoval – 17oC.Další dny se rychle oteplovalo, takže teplota vystoupila na +24oC.Z tohoto důvodu sněhová pokrývka úplně roztála.V první části měsíce bylo méně slunečního svitu, v další části se střídaly časové úseky s vícedenním slunečným počasím, ale i dešťovými nebo sněhovými přeháňkami a ojediněle některý den přinesl i z rána mrazík.

  Dubnové počasí bylo teplotně značně proměnlivé.Do 5. bylo chladno.Od 6. s pronikáním velmi teplého vzduchu od jihu vystoupila teplota až na + 25oC.Po těchto letních teplotách od 11. náhlý vád arktického vzduchu změnil během 24 hodin celou povětrnostní situaci.Ráno sníh a sloupec teploměru na – 3oC, slabá sněhová vrstva, která však do večera roztála.Toto chladné počasí skončilo ve dnech 18. a 19. slabým deštěm.Od 21. opět nastalo nebývalé vysoké oteplení, takže koncem měsíce teplota dosahovala + 27oC.

  Teplé počasí z konce dubna mimo ochlazení od 8. do 11. potrvalo do 14.května.V druhé polovině měsíce se střídaly chladnější deštivé dny s bouřkami se dny teplými.Častější srážky zmírnily značné už déletrvající sucho.

  Medard si pospíšil, takže návrat deštivého a chladného počasí v prvních třech týdnech června byly výrazné a letní dny s teplotou + 25oC a vyšší nastaly až od 22.června.

  V červenci mezi bloky dnů s povětrností přímo listopadovou se střídala období a to od 1. do 6., od 12. do 18 a od 26. až do 31.května přímo tropická.

  Do 16.srpna převládalo velmi teplé počasí s teplotou až + 32oC s častějším výskytem bouřek s dešti.Posledních 14 srpnových dní bylo spíše podzimních než letních.Oblačno, chladno, častější srážky.

  Září mělo ještě výraznější znaky doznívajícího léta.Po chladné a oblačnější první dekádě nastalo od 14. pěkné, teplé a suché počasí babího léta.Vlivem malé oblačnosti a nízké vlhkosti vzduchu docházelo k velkým rozdílům mezi denními a nočními teplotami, kdy noční klesaly až k nule.

  Krátký zvrat v tomto počasí nastal 19.října.Odpoledne za přibývající oblačnosti začalo slabě pršet.Od 22. se počasí vrátilo do dřívějšího stavu, i když dostalo již podzimní ráz, mlhavá rána, nižší denní teploty, někdy z rána i slabý mrazík.

  Mlhavé, oblačné, sychravé počasí s plískanicemi nebo se sněžením bývají často hlavními povětrnostními jevy v listopadu.Letos v poměrně teplém a suchém měsíci tomu tak nebylo. Vyskytovaly se mlhavé nebo oblačné dny, někdy i s mrholením a deštěm.

  V první polovině prosince převládalo oblačné počasí teplotou okolo nuly.První sníh napadl 14. a 15, kdy vytvořil 4 cm souvislou vrstvu.Od 17. náhlé oteplení přineslo celodenní déšť.Všechen sníh téměř roztál.Po silném nárazovém větru dne 19. po celý den padal vlhký sníh.Vánoce byly takové, jaké mají být se sněhem a mrazivé.

Halleyova kometa
  Návrat Halleyovy komety, který nastal po 76 létech každopádně rozruch udělal.Ještě mezi námi žije několik občanů, kteří ji v roce 1910 viděli.Tehdy ani velikostí,ani jasností nevyrovnala kometám z předešlých století. Jasný ohon měla asi 30 – 40 cm dlouhý, takže v tehdejších květnových a červnových dnech byla pouhým okem dobře viditelná. Letos zklamala na celé čáře, protože byla v březnových dnech sotva postřehnutelná mezi hvězdami na jižní obloze.Později v dubnu a v první polovině května byla pozorovatelná už jen dalekohledy.

Třicáté písemné doložení přiblížení Halleyovy komety sledoval svět jako úchvatný jev ne na  obloze, ale na televizních obrazovkách, dokonce v barvách.Stalo se to tím, že ke kometě byly vyslány kosmické sondy a to sovětská Vega I. a Vega II. A západoevropská Giotto, které se v březnu přiblížily na její dosah a jejich kamery snímaly snímky komety a vysílaly je na zemi.


Stříbrný odznak pečovatelkám


  Stříbrný odznak Zasloužilá pečovatelka ČSČK převzalo dne 1.února v Praze na 190 členek této organizace.Toto vyznamenání obdržela i naše občanka Aloisie Sáňková č.p.13.Pečovatelky se starají o naše staré občany.Ošetřují je, vypomáhají v domácnostech a osamělým zprostředkují kontakt s okolím.


Nová desetikoruna
  Dne 1.července byla uvedena do oběhu nová 10 Kčs bankovka.Byla připravena v souladu s koncepcí úpravy čs.bankovek.Na lícní straně je portrét P.Orsága Hviezdoslava, na rubové straně je zobrazena oravská krajina.Text bankovky je slovenský.Převládající barva bankovky je hnědá.

 

Vzpomínka na olympiádu
  Před 50ti léty ve dnech 2.-16.srpna 1936 se konala v Berlíně XI.olympiáda, kde ve sportovní gymnastice v disciplíně víceboj, československé družstvo žen obdrželo 503,60 bodů a to bylo druhé místo, a tím získalo stříbrnou medaili.Členkou tohoto družstva byla i naše občanka Jaroslava Bajerová z Klemova č.p.283.

 

Volby do zastupitelských orgánů
  Volby byly zahájeny 23.května ve 12 hodin a volební místnost byla v první den otevřena pro voliče až do 22 hodin.Po zahájení voleb vyhrával před volební místností dechový orchestr Osvětové besedy.Pionýři ze ZŠ svojí přítomností ve volební místnosti vytvářeli důstojné prostředí.Volební komise pracovaly zodpovědně a podávaly průběžně zprávy podle termínu vyšším orgánům.K voličům, kteří nemohli pro svůj vysoký věk nebo zdravotní stav dostavit se do volební místnosti, vyslala okrsková volební komise své členy s přenosnou urnou.
Přehled zvolených poslanců MNV: Ing.Beránek Vincenc, Biberle Pavel, Ing.Horák Zdeněk, Janíčková Jaroslava, Janíčková Miluše, Bittner Jaromír, Kopecký Milan, Kučera Josef, Kučerová Jaromíra, Kupka Leopold, Kříž Antonín, Novák Rudolf, Opatřil Karel, Otava Jiří, Oujezdský Milan, Pospíšil Jaroslav, Sáňka Eduard, Sáňková Aloisie, Sáňková Emilie, Sedlák Josef, Skácel Stanislav, Šmerda Josef, Šaumanová Dagmar, Štoudek Ladislav, Štoudková Blanka, Tomášek František, Urbánek Robert, Vach Pavel, Vašek Pavel, Vitouch Bedřich, Weigant Eduard.

Byly ustaveny tyto komise:
Komise finanční
Komise pro výstavbu
Komise kulturně školská
Komise sociálně zdravotní a pro obchod
Komise veřejného pořádku
Komise branná
Sbor pro občanské záležitosti


Staré pečetidlo obce Klemova
  U Křížů v Klemově č.p.384 se nacházelo staré obecní pečetidlo neboli typář bývalé obce Klemova z roku 1755.Nikdo v Doubravici nebo v Klemově nevěděl, že bývalá obec Klemov měla svůj znak a pečeť.

Toto pečetidlo, které mně bylo předáno jsem dne 28.května 1986 odevzdal do okresního archivu, kde bylo zařazeno do archivní sbírky starých typářů obecních.Dle sdělení ředitelky okresního archívu se jedná o velmi pěkný a zdařile zhotovený typář zhotovený neznámým umělcem – rytcem.Kdy, od koho a za jakých okolností získal Klemov svůj znak a pečeť nevíme a snad již nikdy nezjistíme pro nedostatek dochovaných písemných pramenů.Nezachovala se a není známa ani žádná listina opatřená touto pečetí.Původ pečetního obrazu t.j. rostliny či keříku je nejasný, není odvozen od znaku žádného ze znaku známých černohorských držitelů Klemova před nebo v roce 1755.Jde asi o prvek převzatý z přírody nebo může jít o symbol představující zaměstnání obyvatel.V tomto případě to mohlo býti chmelařství.Knies Jan ve svém vlastivědném díle Blanenský okres z roku 1902 při popisu Doubravice píše, že kolem roku 1726 se zde hojně pěstoval chmel.Není tedy vyloučeno, že v blízkém Klemově na zdejších úrodných půdách pro potřebu panského pivovaru v Černé Hoře klímovští poddaní tento chmel pěstovali také.


Vodovod
 V roce 1986 pokračovala akce Z Vodovod I.stavba.Tato akce byla splněna pokud se týká finančních prostředků ke dni 30.6.1986.Bylo pokračováno ve výstavbě vodojemu a zásobovacích řadů v ulici 28.října a U spravedlnosti.


Požární zbrojnice
  Dále byla v akci Z zahájena výstavba nové požární zbrojnice.S ohledem na pozdní připravenost celé akce byl především zajišťován stavební materiál a také příprava celé akce.


Elektro přípojka
  Akce Z Kabelová přípojka a posilovací kabel byla povolena dodatečně v září 1986 s ukončením do listopadu 1986.přípojka zajišťuje posílení elektrické sítě v části ulic 28.října, 9.května, Havlíčkovy, nám.Svobody a hlavně přívod elektřiny pro novou budovu MNV a kulturní dům.Vyhloubení rýhy a položení kabelu od transformační stanice nad ul.28.října až před novou budovu MNV provedli pracovníci Státní traktorové stanice Boskovice.


Maliorace staré řeky
  Při stavbě dráhy v létech 1843 – 1849 vzniklo naproti dnešní nové železniční zastávky mrtvé rameno řeky Svitavy, která zde tehdy protékala a jejíž řečiště muselo býti přeloženo na dnešní místo.Lidově se zde říkalo u staré řeky nebo na staré řece.Rozkládalo se od železničního mostu nad zastávkou a ústilo do klemovského potoka u říčního přejezdu, kde z něho otékala přebytečná voda.Ještě donedávna se v něm nacházelo dosti vody, ale teď už bylo značně zabahněno a prorostlé močálovitými a vodními rostlinami a na sušších místech Netýkavkou žlaznatou statnou až 2 m vysokou rostlinou pocházející z Tibetu.Hlavně však zde měli vhodné životní a rozmnožovací podmínky druhy obojživelníků jako žáby, čolci a jiné.Na straně od Klemova bylo rameno ukryto za hradbou vzrostlých olší a druhý břeh byl porostlý starými vrbami.
   V roce 1986 Oblastní státní meliorační správa v Brně a současně uživatel lokality zde uskutečnil meliorační zásah, který dodavatelsky prováděl Agrochemický podnik.Stromy zde byly odstraněny, staré řečiště zavezeno a přes celý rekultivovaný pozemek zbudována otevřená odvodňovací strouha ústící do řeky.při předběžných schvalovacích jednáních na všech stupních nebyla proti projektu vznesena od nikoho žádná námitka.V průběhu zde již probíhajících prací Státní památková péče a ochrany přírody v Brně projevila písemný nesouhlas s prováděním zde meliorací, že se zničí přirozená stanoviště dnes již velmi vzácných a z naší přírody rychle mizících shora jmenovaných obojživelníků.protože práce zde však již byly v plném proudu nebyly již zastaveny.


Vykácení stromů

  Po rozšíření staré části hřbitova v roce 1961 celá hřbitovní plocha byla osázena lípami, javory včetně staré části, kde mimoto bylo ponecháno ještě několik pyramidálních topolů z dřívější výsadby.Z malých stromků do dnešní doby vyrostly mohutné stromy, ze kterých se stal rušivý činitel pořádku a úklidu na hřbitově.Za větrného počasí vítr lámal suché větve, které padaly na hroby a chodníky, na podzim pak celý hřbitov byl zavát spadlým listím s jehož úklidem a odvozem měli jak vlastníci hrobů, tak i MNV nemalé potíže.Z tohoto důvodu se MNV po předchozí dohodě a se souhlasem ONV všechny staré stromy vykácet.Jen u obou hlavních křížů ponechány. Tuto obtížnou práci pro nebezpečí poškození nacházejících se zde pomníků k úplné spokojenosti všech v letních měsících provedl Tomášek Mojmír s pomocníky.


 Přeložení zastávky
  Dne 1.prosince byla přeložena zastávka autobusů ČSAD ve směru Boskovice – Blansko z dosavadního místa před domem č.p.82 na náměstí Svobody na nově upravenou zastávku na Soukopově náměstí u kostela.


Soukromá výstavba
  Ve Školce postavil nový rodinný domek Kuběna Zdeněk, v areálu domu č.p.13 postavil rodinný domek Josef Sáňka, novostavbu domu zahájil František Štrof v hospodářské části bývalé zemědělské usedlosti v Klemově,přestavbu domu provedl Jiří Štoudek v ulici Plotky.


Zásobování potravinami
  V tomto roce byla poptávka po potravinách vcelku uspokojována bez mimořádných větších výkyvů.Přispěl k tomu celkový dostatek potravinářského zboží, masa, masných výrobků i některých nedostatkových druhů.V prodeji se občas objevila čočka, fazole, mletá paprika i nové mlékárenské výrobky.Nedařilo se zlepšit uspokojování poptávky spotřebitelů po některých druzích, především průmyslových výrobků.Šlo o výrobky spotřební elektroniky, mrazničky, kombinované chladničky, některé typy šicích strojů, ale také oděvy, obuv, potřeby pro volný čas a sport, stavebniny a pod.V mnohých případech i kvalita těchto výrobků nabyla na žádoucí výši.Tento problém se zatím nedařilo odstranit ani zvyšováním dodávek těchto druhů zboží od výroby, která byla pomalejší než růst zájmu kupujících.

 

Československá strana lidová
  Dne 16.listopadu byla ustavena nová místní organizace Československé strany lidové.Jednání v hotelu Doubrava se zúčastnila delegace, kterou vedla kandidátka ÚV ČSL sestra Marie Oujeská.Všechny přítomné pozdravil jménem Místního výboru Národní fronty tajemník MNV Ladislav Štoudek.

 

Hokej
  K 1.lednu 1985 byl utvořen oddíl ledního hokeje při JZD Doubravice pod vedením Jana Jalového č.p.58.Kulturní komise JZD požádala Okresní výbor československého svazu tělesné výchovy v Blansku o zařazení oddílu do soutěže okresního přeboru ve skupině C.
V I.čtvrtletí roku 1985 sehrál oddíl 6 soutěžních utkání z nichž 5 prohrál a 1 vyhrál.
Na začínající oddíl, který se teprve formoval a byl jako začínající tolerován, to byl dobrý výsledek.
oddíl byl zařazen už bez veškeré tolerance pro výstroj a začátečnictví do boje a s nepříznivými výsledky se nechtěl smířit.Proto postupně docházelo k tomu, že byl oddíl doplňován zkušenými hráči z jiných tělocvičných jednot, které jim povolili na sezonu hostování.


Úmrtí
Dne 25.února zemřel ve věku 66 let Bohuslav Alexa rodák z Doubravice č.p.194.
Dne 6.dubna zemřel ve věku 64 let Josef Sedlák č.p.196.
Dne 24.srpna zemřel ve věku 81 let František Šafránek č.p.234.
Dne 7.července zemřela ve věku 78 let Božena Štoudková č.p.141.
Dne 7.července zemřel ve věku 83 let Antonín Mrázek č.p.18.
Dne 6.srpna zemřel ve věku 77 let František Janíček č.p.108.
Dne 8.listopadu zemřela ve věku 67 let Marie Heppová  č.p.214.Kulturně společenská činnost
15.ledna Přednáška Mezinárodní vojensko - politická situace
21.ledna Ples požárníků
11.února Pochovávání basy
13.února Beseda nad kronikou
19.února Přednáška Obyčeje a zvyky v Zaire
1.března Společenský večer
4.března Beseda na téma Bajkalsko – amurská magistrála
11.března Přednáška Novinky v ovocnářství
1.květen Oslavy Svátku práce s průvodem do Rájce


8.května Oslavy Dne vítězství s položením věnce u Pomníku padlých
13.května Slavnostní schůze k 65.výročí založení KSČ
7.června Oslavy Mezinárodního dne žen
14.června Taneční zábava
21.června Taneční zábava
22.srpna Zájezd na výstavu Agrokomplex v Nitře
7.listopadu Oslava Velké říjnové socialistické revoluce
8.listopadu Výstava ovoce v hotelu Doubrava
14.prosince Beseda s důchodci

 

Závěr
  Rok 1986 byl rokem velmi významným, jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním životě.Konal se XVII.sjezd KSČ, volby do všech stupňů národních výborů a zákonných sborů, 65.výročí založení KSČ, byl to první rok naší 8.pětiletky.Byl to také rok XXVII.sjezdu KSSS a mimořádné aktivity celého socialistického společenství  i světového mírového hnutí, byl to rok vyhlášený OSN Mezinárodním rokem míru.

Ne všechny události byly však příznivé.Agrese USA proti Lybii, nevyhlášená válka proti Nicaragui, pokračování nebezpečného vývoje na Blízkém Východě, teror na jihu Afriky a mnoho dalších projevů státního či skupinového terorismu.Byl naplněn událostmi, z nichž některé mírové budoucnosti lidstva prospívaly a jinými, které ji poškozovaly.Přinesl zklamání, ale také naděje.
   
                                                  Karel Gottvald  -  kronikář