Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Rok  2007

Ještě se ani v jednom roce nestalo, aby se nekonala nebo neudála nějaká významná událost, která ten určitý rok uvede do povědomí všech obyvatel našeho městečka.

Hned na počátku roku 2007 oznámil starosta obce veřejnosti, že v souladu s rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky ze dne 10. října 2006 a usnesením zastupitelstva obce ze dne 20. prosince 2006 bude naše obec od 1. dubna 2007 užívat titul „Městys“. To znamená, že nadále budeme užívat Městys Doubravice nad Svitavou, zastupitelstvo městyse, rada městyse a úřad městyse Doubravice nad Svitavou.

Na další významnou událost jsme čekali až do podzimních dnů, kdy se na náměstí Svobody vysadil pamětní strom – dub. O této události podrobněji na dalších stránkách.

Zprávy z evidence obyvatel a matriky.

Stav obyvatel ke dni 31.12.2006  :   1255

Přistěhovalo se                             :        25

Odstěhovalo se                             :        28

Zemřelo                                        :        16

Narodilo se                                   :        20

Počet obyvatel ke dni 31.12.2007 :   1256

Narození

{   Nezvalová Barbora                                           25. 1.            č.p. 202

{   Slavíček Daniel                                                  8. 2.             č.p. 253

{   Coens  Filip                                                       21. 5. 2006

{   Chabiča Štěpán                                                  31. 3.            č.p. 440

{   Floková Renata                                                  27. 4.            č.p. 444

{   Alexovi Jakub a Štěpán                                     18. 5.            č.p. 194

{   Oujezdský  Samuel                                             22. 5.            č.p. 233

{   Němcová Kateřina                                              23. 5.            č.p. 443

{   Burešová Denisa                                                 19. 6.            č.p. 250

{   Boucník Jiří                                                          3. 7.             č.p. 174

{   Nevřivová  Natalie                                              12. 7.            č.p. 181

{   Holc Tomáš                                                         13. 7.            č.p. 89

{   Hlaváček Vít                                                        18. 7.            č.p. 266

{   Novotný Vít                                                          2. 8.             č.p. 301

{   Bartošová Karolína                                              11. 8.            č.p. 201

{   Hájková Sofie                                                       22. 7.           č.p. 180

{   Vachová Markéta                                                 23.11.           č.p. 345

{   Šafránek Jáchym                                                  16. 11.          č.p. 234

{   Havelková Alice                                                   31. 12.          č.p. 364

Zemřelí

·       Alexová Marie

29.  1.

69 let

č.p. 357

·       Staněk Karel

8.  2.

80 let

č.p. 327

·       Hájek Oldřich

9.  2.

72 let

č.p. 208

·       Ištvánková Aloisie

18. 2.

91 let

č.p. 192

·       Tomášková Marta

21. 2.

72 let

č.p. 281

·       Sodomková Františka

2. 3.

80 let

č.p. 251

·       Malach Alois

3. 3.

60 let

č.p. 374

·       Okáčová Marie

13. 4.

87 let

č.p.   56

·       Dvořáček Jan

5. 7.

76 let

č.p. 199

·       Kašpárek Antonín

16. 7.

81 let

č.p.   35

·       Zachovalová Olga

21. 8.

59 let

č.p.   67

·       Zouhar Miroslav

25. 9.

83 let

č.p. 204

·       Kašpárková Marta

6.10.

80 let

č.p.   35

·       Zelený Antonín

12.11.

85 let

č.p. 294

·       Odehnal Vladimír

22.11.

78 let

č.p. 206

·       Juračka Zdeněk

25.11.

53 let

č.p. 344

 

ŠKOLSTVÍ

Základní škola

Ve školním roce 2006/2007 dosáhla Základní škola Doubravice nad Svitavou několika mimořádných úspěchů.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání /CERMAT/ ve dnech 25. a 26. dubna 2007 .

Žáci 5. ročníku naší školy se zúčastnili celostátního porovnávání výsledků vzdělávání, které proběhlo v matematice, českém jazyku a všeobecných dovednostech formou testů v celé republice. Účast škol je dobrovolná. Výsledky testů, které žáci vypracují, jsou pak porovnávány s krajským a celostátním průměrem. Akce se zúčastnilo 55 987 žáků z 1897 škol z celé ČR.

A jak dopadli naši „páťáci“ ? Jejich výsledky jsou exkluzivní.

Matematika                  6. pořadí          24% nad průměrem ČR a  kraje                   

Český jazyk                16. pořadí         25% nad průměrem ČR a kraje

Obecné dovednosti       6. pořadí         23% nad průměrem ČR a kraje

Srovnávací prověrky

Každým rokem píší žáci 4. a 5. ročníku školy srovnávací prověrky. Jsou to prověrky z matematiky a českého jazyka. Výsledky těchto prověrek jsou pak srovnávány s výsledky žáků ZŠ Rájec-Jestřebí a Ráječka. Každoročně patří výsledky prověrek našich žáků k nejlepším.

4. ročník se umístil v českém jazyku ze čtyř tříd na třetím místě s průměrem 1,35 a v matematice na 2. místě s průměrem 1,20.

5. ročník obsadil v obou předmětech první místo s průměrem 1,0. Tento průměr nebyl za dobu, co se srovnávací prověrky píší, ještě dosažen.

Celostátní soutěž „Zdravé zuby“

14. června 2007 byl pozván zástupce základní školy na slavnostní vyhodnocení soutěže „Zdravé zuby“. Uskutečnilo se v Corinthia Panorama Hotelu v Praze. Za přítomnosti ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství a dalších sponzorů a organizátorů byly předány ceny nejlepším školám a jednotlivcům. Soutěž byla vyhlášena pro všechny základní školy a zapojilo se do ní 15471 škol. Jaké bylo překvapení přítomných, když první cenu v kategorii škol obsadila Základní škola Doubravice nad Svitavou. Kromě několika drobností získala škola pro sborovnu stroj na výrobu espressa a soubor obrazů pro žáky.

Z uvedených úspěchů je patrné, že Základní škola Doubravice nad Svitavou, ač měla ve školním roce jen 44 žáků, dosahuje několik let v oblasti vzdělávání a výchovy velmi dobrých výsledků a podle nich patří mezi nejlepší školy. Poděkování patří nejenom žákům a jejich rodičům, kteří se školou spolupracují, ale také všem zaměstnancům a především pedagogickým pracovníkům, kteří na žáky v naší škole působí.

Tříkrálová sbírka

Motto letošní tříkrálové sbírky znělo : „Na svou bolest nebudeš sám“. V naší obci se vybralo celkem 15 779.- Kč. Výtěžek sbírky bude použit zejména na podporu charitních terénních služeb. Na okrese Blansko činil celkový příspěvek 977 170.- Kč.

SPOLEČENSKÉ  A  KULTURNÍ  AKCE

-        26. l.  Ples hasičů (pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou). K tanci a poslechu hrála skupina REVERS.

-        3. 2.  Ples fotbalistů (pořádá TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou oddíl kopané). K tanci a poslechu hrála skupina TOM SAWYER  BAND.

-        11. 2. Tradiční průvod masek obcí, kterou pravidelně pořádá TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou oddíl kopané.

-        17. 2. Pochovávání basy – stejně jako pochůzku masek obcí pořádá TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou oddíl kopané. K tanci a poslechu hrála skupina CLASSIC.

-        3. 3. Společenský ples, pořádaný MO ČSSD a DTJ Doubravice nad Svitavou , k tanci a poslechu hrála skupina CLASSIC.

-        10. 3. Dětský karneval – tradiční a velmi oblíbená akce, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou. Diskotéka Pavla Borka, soutěže.

-        28. 4. Stavění máje – na náměstí Svobody pořádá každoročně Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou spolu s Městysem Doubravice nad Svitavou. Ojedinělá akce – stavění máje bez pomoci mechanizace.

-        30. 4. Pálení čarodějnic na Sokolském hřišti pořádá TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou, k tanci a poslechu hrála skupina PROROCK.

-        5. 5. 62. výročí ukončení 2. světové války si obyvatelé našeho městečka připomněli položením věnce u pomníku obětem světových válek a následným lampiónovým průvodem od základní školy na Sokolské hřiště, kde byl táborák a pro všechny přítomné občerstvení, které zajistili fotbalisté TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou.

-        26. 5. Kácení máje spojené s dětským dnem, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou.

-        2. 6. Dětský den na Sokolském hřišti pořádal Český červený kříž Doubravice nad Svitavou spolu s TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou oddílem kopané. V areálu byly připraveny pro děti soutěže, hry, občerstvení a také odměny.

-        24. 6. Doubravická pouť.

-        29. 6. Nultý ročník cyklistického sprintu do vrchu v ulici 28. října u domu č.p. 208, délka trati 300 metrů. Soutěž byla vypsána pro všechny věkové kategorie.

-        21. 7. MS ODS v Doubravici nad Svitavou pořádá tradiční soutěž „O nejlepší guláš“. Vaření guláše se odehrávalo na Sokolském hřišti.

-        14. 10. Drakiáda – tradiční akci pro děti na poli nad firmou ARAPLAST pořádá MS ČČK v Doubravici nad Svitavou.

-        20. 10. Vysazení pamětního stromu dubu na náměstí Svobody

-        1. 12. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody. Krásná kanadská jedle ještě několik dnů před vlastním rozsvícením zdobila ulici 28. října před domem manželů Petra a Blanky Štoudkových. Štoudkovi strom věnovali nám všem, hlavně pak doubravickým dětem, které jej svými vánočními básněmi, říkankami a písněmi, jako mávnutím kouzelného proutku, proměnily ve strom vánoční. Po skončení kulturního  programu u vánočního stromu se v místním kině pro všechny děti, ale nejen pro ně, také pro jejich doprovod, promítal film ROBINSONOVI.

-        5. 12. Mikulášská nadílka v prodejně samoobsluhy COOP.

-        9. 12. MO ČČK v Doubravici nad Svitavou uspořádal v místním kině pro všechny děti divadelní představení ZUŠ Blansko „Kašpárek v pekle“, spojené s Mikulášskou besídkou.

-        24.12. závěr roku patřil slavnostní štědrovečerní mši svaté. Chrámovou lodí zněly krásné tóny Moravské vánoční mše – doubravické, autorem hudby a textu je náš rodák  Josef Přibyl (č.p. 309), který mši s chrámovým sborem a orchestrem secvičil a také ji sám řídil.

VYSAZENÍ  PAMĚTNÍHO   STROMU

20. října 2007 se na náměstí Svobody konal slavnostní akt „Vysazení pamětního stromu dubu“ jako  živého symbolu významného výročí, které si v letošním roce připomínáme. Ale vše o začátku.

15. srpna letošního roku uplynulo 450 let od doby, kdy Ferdinand I. z Boží milosti římský král, arcikníže Rakouský a markrabě Moravský městečku Doubravice udělil pečeť novou a zejména štít žlutý, v němž jsou na vrchu tři štrychy červené napříč, čtvrtý štrych přes ty tři pošikem a na spodku tohoto štítu zelený dub stojí.

Tehdejší heraldikové věděli, proč právě dub bude vévodit našemu znaku. Vycházeli určitě z poznání, že Doubravice je stará osada, o níž nestarší historická zpráva je z roku 1049. Její název je ryze český, vzniklý příponou k substantivu dub – doubrava. Později jí byl dán přídomek nad Svitavou, jelikož na touto řekou zakotvili první stálí obyvatelé. Krásný vzrostlý dub, který je vyobrazen také na praporu našeho městečka, však stále v Doubravici chyběl. Proto rada městyse  na návrh starosty odsouhlasila vysazení pamětního stromu „dubu“ na náměstí Svobody. A proč až 20. října, více než dva měsíce po výročí ? Především proto, že dub je dle vyjádření odborníků jedním z nejchoulostivějších stromů na letní teploty a sucha. Proto doporučili podzimní výsadbu.

Tak se v sobotu 20. října 2007 při příležitosti 450. výročí udělení znaku a pečeti městečka uskutečnilo „Přátelské setkání“ se slavnostním vysazením pamětního stromu, kterému byl přítomen také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Ten spolu se starostou městyse Ladislavem Štoudkem jako první přihodil lopatu hlíny k pamětnímu stromu. Pozvání dále přijali a svojí účastí stvrdili slavnostní ráz celé akce také starostové a místostarostové obcí mikroregionu SVITAVA. Nechyběli ani zastupitelé naší obce.

Zvláštní poděkování patří pěveckému sboru řízenému Josefem Přibylem. Smíšený sbor na úvod zazpíval novou píseň, věnovanou jižní Moravě a na závěr celého setkání „Doubravickou hymnu“. Obě skladby složil Josef Přibyl.Při sázení stromu asistovali a pomáhali členové sboru dobrovolných hasičů. Poděkování patří všem občanům, kteří se zúčastnili a svojí přítomností tak vytvořili příjemnou atmosféru tohoto slavnostního aktu.

A jak ve svém krátkém projevu zdůraznil hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, naše městečko tak po 450 letech splatilo dluh, který mělo vůči historii.

Na závěr celé akce řekl starosta Ladislav Štoudek : „Tímto aktem jsme chtěli zdůraznit bohaté historické tradice našeho městečka. Růst, sílení a košatění doubravického dubu bude symbolizovat rozvoj našeho městečka v dalších letech a desetiletích“.

Přejme tedy „NAŠEMU  DUBU“ ať roste a košatí do krásy a my si přejme, ať se nám tady u nás dobře žije !

ROZKVETLÉ   MĚSTEČKO

Vedení městečka společně s majitelem místního zahradnictví ing. Romanem Koupým vyhlásilo na jaře letošního roku pro majitele domů soutěž o nejhezčí balkon, okno či terasu. S nápadem přišel ing. Roman Koupý, inspirován loňským setkáním rodáků a přátel městečka, kdy nechal osázet květinami balkony a okna  na hlavní ulici vedoucí od Blanska na Boskovice. Cílem soutěže bylo inspirovat občany, aby květinovou výzdobou přispěli ke zkrášlení obce. Občané byli s podmínkami soutěže seznámeni ve Zpravodajském měsíčníku městečka č. 4/2007. Následně pak delegace složená ze zástupců městyse a zahradnictví  11. července obešla a nafotila všechny rozkvetlé balkony a okna ve městečku. Společně pak bylo vybráno dvacet nejhezčích a nejvkusnějších. Aby celá soutěž byla spravedlivá, o vítězi rozhodl los. A ceny pro vítěze ? Ty věnoval ing. Roman Koupý a byly následující : 1. místo – barevný televizor, 2. místo – nákup zboží v Zahradnictví Koupý v hodnotě 1000.- Kč, 3. místo – nákup zboží v Zahradnictví Koupý v hodnotě 500.- Kč.

Vyhodnocení celé soutěže se konalo 11. září 2007 v restauraci OLIVIE, kde každý pozvaný účastník obdržel od ing. Koupého výpěstek zahradnictví – krásnou hrnkovou gerberu, od starosty pak publikaci o našem městečku.

Losováním pak vzešli tři účastníci soutěže, kteří obdrželi věcné ceny.

1. místo – manželé Chabičovi Klemov č.p.  440

2. místo – Sedlák Zdeněk Plotky č.p. 49

3. místo – restaurace Na Rozcestí – Táňa Prchalová.

Starosta městyse Ladislav Štoudek v závěru vyjádřil potěšení nad tím, že o soutěž měli občané velký zájem, protože květinová výzdoba byla dokonce i v oknech ještě rozestavěného a neobydleného domu a poděkoval všem, kteří již mnoho let vysazují pravidelně stovky sazenic květin a přispívají tak ke zkrášlení svých domů a tím celé obce.

VČELAŘI SLAVILI JUBILEUM

První dochovaná zmínka o včelařích na doubravicku pochází z roku 1867, od té doby uplynulo 140 let. Přesně před padesáti roky se doubravičtí včelaři odtrhli od základní organizace v Rájci-Jestřebí a založili samostatnou organizaci. Do ní přibrali ještě zájemce z Holešína a Újezdu u Boskovic. Cílem byla tehdy především podpora chovu včely kraňky, která v místních podmínkách dávala nejlepší výnosy. Dnes má organizace celkem 36 členů, kteří obhospodařují 312 včelstev. Předsedou organizace je Václav Dufek č.p. 75, který se tomuto koníčku začal věnovat před čtyřiceti lety. Zajímavostí je, že nejdříve byl funkcionářem spolku a teprve později začal aktivně včelařit. Pokladníkem organizace je Jaroslav Hruška č.p. 306, který se před mnoha lety přiženil do včelařské rodiny a tchánův koníček si ho získal natolik, že mu zcela propadl.

Jubileum si doubravičtí včelaři připomněli 30. září 2007 na schůzi, která se konala v kulturním domě. Součástí programu byla i přednáška MUDr. Jany Hajdůškové na téma Včelí produkty očima lékaře, výstava historických pomůcek pro včelaře, nechyběla ani ochutnávka medu a možnost nákupu dalších produktů a potřeb. Představen byl také nový včelařský almanach.

ZE ŽIVOTA OBCE

·       24. února se v kulturním domě uskutečnil jubilejní dvacátý ročník soutěže mladých hudebníků s názvem Dětská porta. Akci pořádá STOPA Skalice nad Svitavou – dětský oddíl, který je registrován v České tábornické unii. Akce je určená pro mládež do 18 let, která se zajímá o hudbu, něco umí a chce něco předvést. Absolutní vítěz má právo zahrát si na festivalu pro dospělé ve Skalici nad Svitavou.

·       V červnu byla dokončena oprava Soukopova náměstí.Jedná se o největší letošní investiční akci obce. Zastupitelstvo se na akci dohodlo již na konci loňského roku a celkové náklady se vyšplhaly na půldruhého milionu korun. Půlmilionovou účelovou dotaci dostala obec z ministerstva financí. Prostranství kolem kostela je pokryto asfaltovým kobercem, část plochy je však pokryta zelení a pro její zachování byly použity takzvané vegetační tvárnice. Parkoviště bude kromě návštěvníků kostela sloužit také zaměstnancům firmy DŘEVOVÝROBA  VLADÍK a je určeno výhradně pro osobní vozy.

·       23. června se dožila 100 let paní Františka Demlová, rodačka z Doubravice nad Svitavou, která v současné době žije v domově pro seniory v Boskovicích.Narodila se v ulici Plotky č.p. 44, později, po smrti manžela se nastěhovala do domu č.p. 111. Starosta obce Ladislav Štoudek, členka rady městyse Mgr. Jana Otavová, členové SPOZ Vlasta Urbánková, Josef Přibyl a kronikářka městečka Eva Sáňková se zúčastnili velké zahradní slavnosti v penzionu, která byla uspořádána na počest oslavenkyně. Za všechny obyvatele našeho městečka jí předali krásnou kytici, velký dort se znakem městečka  a poblahopřáli k tak krásnému životnímu jubileu. Paní Demlová si pak společně s nimi zavzpomínala na roky prožité v rodné Doubravici i na čas, kdy už v důchodu uklízela na obecním úřadu. Paní Demlová zemřela 11. srpna 2007 a pochována je na místním hřbitově v Doubravici nad Svitavou.

·       18. srpna se praví i příležitostní turisté z Doubravice vydali na pěší vycházku z Klemova na rozhlednu na Malém Chlumu u Obory, kde se uskutečnilo tradiční setkání obcí mikroregionu SVITAVA . Skupinka čítala asi patnáct členů. Cesta lesem byla čerstvě upravená díky hajnému panu Koudelkovi a osázena novými směrovkami, které podle návrhu Pavla Vacha vyrobilo Stolařství M+M Klemov. Na dřevěných směrovkách je silueta Chlumů, značená trasa začíná u kluziště v Klemově.

·       Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou zařízení Oblastní charity Blansko se aktivně zapojuje do života našeho městečka. 27. listopadu 2007 proběhla v prostorách budovy fary, kde má Pěkná modrá sídlo, slavnostní vernisáž výstavy „Tajemná zákoutí duše“.Svoje fotografie vystavoval fotograf Leoš Knecht, obrazy Hana Sýkorová a keramiku Hana Štouračová. Výstava byla přístupna až do 21. prosince.

·       Předvánoční hry s Mikulášem se uskutečnily 8. prosince v Klemově. Děti soutěžily v rychlosti, hodu, skládání. Příjemně děti překvapil Mikuláš, který za nimi na konci soutěže přišel s balíčky. Děti mu na oplátku zarecitovaly a zazpívaly. V kategorii nejmladších si nejlépe vedli: 1. místo Jana Menšíková 2. místo Petr Alexa 3. místo Nella Jeschkeová. Prostřední kategorie : 1. místo Alena Kalová 2. místo Jitka Kočková 3. místo Vojta Odehnal. V nejstarší kategorii 1. místo Kamila Skřivanová 2. místo Veronika Králová 3. místo Tadeáš Hruška. Nejmladším účastníkem byl Milan Kuba. Všechny děti obdržely balíček se sladkostmi a pěkné věcné ceny.

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE

·       Po celý rok 2007 starosta městyse Ladislav Štoudek informoval veřejnost na veřejných zasedání zastupitelstva o stavu příprav územního řízení čističky odpadních vod a kanalizace. Do této akce se spolu s Doubravicí nad Svitavou zapojí také obce Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic.

·       V měsíci září 2007 byla podána žádost o dotace na Ministerstvo vnitra a Jihomoravský kraj na pořízení nové automobilové cisterny pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou.

·       4. července rada městyse ustavila v souladu s platnými předpisy komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy v Doubravici nad Svitavou. V měsíci říjnu byla rada městyse seznámena s výsledky konkurzního řízení a s účinností od 1. ledna 2008 jmenovala do této funkce Mgr. Hanu Konrádovou č.p. 191. Dosavadní dlouholetá ředitelka mateřské školy Věra Petrů z Boskovic odchází do starobního důchodu.

·       V prosinci uplynulo deset let od doby, kdy každá domácnost v Doubravici nad Svitavou začala dostávat „Zpravodajský měsíčník městečka“, který se rozhodl 1x měsíčně vydávat tehdejší obecní úřad ve snaze poskytnout všem obyvatelům informace ze života a dění v naší obci.

·       Bezplatná právní poradna JUDr. Němcové sloužila i v roce 2007 občanům Doubravice nad Svitavou vždy druhé pondělí v měsíci na úřadě městyse.

·       Výše poplatků za svoz odpadu v roce 2007 : na jednoho obyvatele 350.- Kč; majitele rekreačních objektů 250.- Kč a podnikatelů 1500.- Kč.

·       Výše poplatků za psy : 1 pes = 100.- Kč, za každého dalšího psa = 120.- Kč.

·       Úřad městyse připravil také na rok 2008 kalendář městečka, ve kterém jsou fotografie ulic a v jednotlivých měsících pak uvedeny významné společenské a kulturní akce, které se budou ve městečku pořádat. Kalendář roznášeli do rodin tradičně členové sboru dobrovolných hasičů s novoročním přáním. Každá rodina obdržela kalendář zdarma.

·       Zastupitelstvo městyse schválilo od školního roku 2007/2008 příspěvek na prvňáčka Základní školy v Doubravici nad Svitavou ve výši 5000.- Kč po dobu čtyř let. Příspěvek je podmíněn písemnou smlouvou, že děti setrvají na škole po dobu pěti roků.

·       Od 4. března 2007 byla rozšířena integrovaná doprava na celé Blanensko a Boskovicko. Stávající jízdní řády českých drah zůstaly v platnosti, ke změně došlo v autobusové dopravě. Pro doubravické občany rozšíření integrovaného dopravního systému znamená, že cestující z naší obce si budou moci zakoupit jedinou jízdenku na vlakové, autobusové, tramvajové a trolejbusové spoje až do cíle cesty v rámci integrovaného systému Jihomoravského kraje. Pravidelní cestující budou mít možnost pořídit si předplatní jízdenku až do cíle cesty v rámci integrovaného systému.

·       Na přelomu měsíců květen a červen byl opraven chodník v Klemově od železničního přejezdu podél bytových domů. Je tak zajištěna větší bezpečnost chodců v této lokalitě.

DĚLAJÍ DOBRÉ JMÉNO OBCI

§                Ve dnech 9. – 16.února 2007 byla v rájecké knihovně uspořádána výstava obrazů sedmnáctileté studentky Umělecko manažerské školy v Brně Terezy Pilátové z Doubravice nad Svitavou (č.p. 321). Tereza vystavovala nejen školní práce, ale také další věci, při kterých se inspirovala například fotkami z internetu. Maluje suchou jehlou, uhlem, barvami, ale také technikou linorytu. Přejme tedy studentce druhého ročníku úspěšné ukončení studia a šťastnou ruku při další výtvarné činnosti.

§                17. března hráči mariáše bojovali v restauraci U Filků v Dolní Lhotě o trumf v tradičním turnaji „Dolnolhotský eso“. Z osmačtyřiceti účastníků šla karta nejlépe Jiřímu Vachovi z Doubravice nad Svitavou č.p. 346.

§                7. dubna  se restaurace V kopřivách v Boskovicích stala hostitelem asi třicítky karbaníků, kteří si to rozdali v mariáši. Palma vítězství nakonec putovala do Doubravice nad Svitavou zásluhou Jiřího Vacha č.p. 346, úspěch doubravických druhým místem pojistil Jiří Pehal č.p. 305.

§                V září uspořádal Sportovní klub Rájec-Jestřebí na tenisových kurtech v městské části Jestřebí 20. ročník tenisového turnaje hráčů tenisu nad 40 let. Třetí místo obsadil Ruda Dvořák z Doubravice nad Svitavou č.p.212. Nejstarším hráčem turnaje byl Antonín Řezníček-Podloučka z Klemova č.p. 302, který ve svých sedmdesáti letech byl svojí fyzickou kondicí příkladem i mnohem mladším hráčům.

§                Pan Antonín Řezníček-Podloučka a pan Rudolf Dvořák se zúčastňují  také turnajů ve stolním tenise, např. 31. března na turnaji neregistrovaných hráčů v Němčicích se Ruda Dvořák umístil na 2. místě a Antonín Řezníček na 4. místě.

MIKROREGION   SVITAVA

{   Počátkem února roku 2007 bylo v našem městečku dobudováno odbornou firmou dětské hřiště. Byly dodány poslední hrací prvky a vybudováno oplocení.

{   Druhý ročník turnaje v malé kopané SVITAVA  CUP letos hostily Jabloňany. Turnaj se konal 5. července. Vzhledem k tomu, že v letošním roce Jabloňany slaví 650 let od založení obce, předběhli v pořadatelství několik obcí. Turnaje se zúčastnilo osm mužstev zastupujících osm obcí svazku SVITAVA. Druhý ročník vyhrál výběr Doubravice nad Svitavou, který celý turnaj prošel bez jediné porážky a získal tak putovní pohár. Na závěr turnaje byli vyhlášeni nejlepší hráči. Nejlepším střelcem se stal doubravický Michal Hájek č.p. 324, nejlepším brankářem byl vyhlášen Ondřej Ševčík ze Skalice nad Svitavou a nejlepším hráčem turnaje se stal Jiří Orlický ze Lhoty Rapotiny.

{   V sobotu 18. srpna se konalo tradiční setkání na lesní rozhledně na Malém Chlumu.

{   Od 1. září 2007 se stal novým členem svazku obcí SVITAVA městys Svitávka. Vstupem Svitávky do svazku obcí se zcelilo jeho území. Podle slov starosty městyse Svitávka Martina Cetkovského bude členství pro samotný městys přínosnější, než případné členství ve svazku Boskovicko.

{   Hasiči z pořádajících Jabloňan  zvítězili v sobotu 15. září ve třetím ročníku soutěže v požárním útoku  O putovní pohár Svazku obcí Svitava. Třetí pozici obsadila Doubravice nad Svitavou. Každé družstvo absolvovalo dva požární útoky, do výsledků se započítával lepší čas. Nový člen svazku, Svitávka , přivezla ukázat nově posvěcené hasičské vozidlo, která budilo u všech přítomných velký zájem a také patřičnou závist.

ZÁJMOVÁ   ČINNOST   V  OBCI

KLUB  DŮCHODCŮ

Klub důchodců má v současné době 169 členů, z tohoto počtu je 8 členů z Holešína. Stávající výbor má 11 členů a jsou to : Emilie Pilátová, Marie Baráková, Jana Kotoulková, Marie Kudová, Eva Macurová, Jiřina Kopecká, Jan Kadlec, Jan Menšík, Jana Poláková, nově ve výboru pracují Jaromír Loula a Jiřina Součková.

Akce klubu důchodců v roce 2007 :

-        23. února – návštěva divadla Reduta v Brně na představení „Za operetou kolem světa“

-        10. března – Janáčkovo divadlo balet „Romeo a Julie“

-        18. dubna – za nákupy do tržnic Kudowa Zdroj v Polsku

-        13. května – zábavné odpoledne ke „Dni matek“, hrála a zpívala dechová hudba „Tramínka“ se svými zpěváky Pavlem Jechem a Olinkou Francovou – Livorovou

-        29. května – poznávací zájezd za krásami naší vlasti – Bystrovany u Olomouce – prodejní centrum Ráj květin a návštěva baziliky na sv. Kopečku u Olomouce

-        12. září – poznávací zájezd do ZOO Lešná

-        21. září – Městské divadlo v Brně – představení „Cikáni jdou do nebe“

-        13. října – Janáčkovo divadlo – opera „Nabucco“

-        12. listopadu – Mahelovo divadlo – činohra „Osm žen“

-        29. prosince – předsilvestrovské posezení v kulturním domě, kde hrála „Veselá trojka Pavla Kršky“.

Činnost klubu důchodců zahrnuje také návštěvy členů klubu při příležitostech životního jubilea, každý měsíc se konají výborové schůze, na kterých je téměř vždy 100% účast členů výboru.

SBOR   DOBROVOLNÝCH   HASIČŮ

Stává se u sboru dobrovolných hasičů tradicí, že začátek každého kalendářního roku bývá spojen s pořádáním hasičského plesu. Ani v roce 2007 tomu nebylo jinak. Pozvánku na ples spolu s novoročním přáním a kalendářem obce roznesli členové sboru dobrovolných hasičů již na sklonku roku 2006.

V letošním roce bylo svoláno 11 výborových schůzí v nepravidelných termínech. Účast členů na jednáních není valná, proto starosta SDH Milan Hubený navrhl na valné hromadě konané  v závěru roku, aby se snížil počet členů výboru a ponechat tam jen členy, kteří mají o práci ve výboru opravdový zájem a jsou ochotni pro sbor pracovat.

V březnu se uskutečnil v sále kulturního domu dětský karneval za velké účasti masek i civilních občanů.

Dále někteří členové využili pozvání na Ples hasičů v Kuničkách. Účast na tomto plese potvrdila dobrou spolupráci nejenom v oblasti mladých hasičů.

V měsíci březnu byl zřízen běžný účet sboru dobrovolných hasičů u Poštovní spořitelny. Důvodem zřízení tohoto účtu byla větší možnost peníze na účet ukládat a když je zapotřebí i vybírat. U pokladníka je tak uložena jenom nejnutnější hotovost. Od obchodního zástupce sbor obdržel za zřízení účtu prémii 2000.- Kč.

Koncem dubna hasiči s pomocí veřejnosti postavili máj a již dopředu si stanovili termín kácení. A co se týká hlídání máje, to je vždy sázka do loterie. Pryč jsou doby, když seznam na hlídání máje byl vždy plný. A tak byli hasiči rádi, že máj po celý měsíc zůstala stát a v den jejího kácení  si měly děti možnost prohlédnout a dokonce se i svést vojenskou technikou.

V měsíci květnu se také hasiči zúčastnili hasičské pouti ve Křtinách. Účastí na této akci se snaží zviditelnit sbor jako takový, navíc se na pouti ve Křtinách setkávají nejenom členové sborů dobrovolných hasičů, ale také představitelé Parlamentu ČR, jihomoravského kraje a zastupitelé obcí.

Velmi zdařilá byla  červnová soutěž O pohár starosty SDH a městyse.

Na měsíc září byl naplánován zájezd hasičů do hasičského muzea v Přibyslavi a na hrad Pernštejn, pro velmi slabou účast však byl zrušen.

V roce 2007 obdržel sbor dobrovolných hasičů od městyse dotaci na činnost mládeže ve výši 34 000.- Kč.

Pokud hodnotíme činnost sboru dobrovolných hasičů za celý rok je nutné podotknout, že v naší obci patří k nejaktivnějším organizacím. Veškerá činnost členů sboru bude dále směřovat k zajištění akce, která je naplánována na rok 2008 a to je 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou.

Činnost zásahového družstva

Hlavním úkolem velitele zásahového družstva je odpovědnost za jeho připravenost vyjíždět k případnému zásahu nebo jiné nutné pomoci v co nejkratší době a účinně zasáhnout buď při likvidaci požáru nebo jiné živelné pohromě a neštěstí.

Přesto, že jsou všichni členové zásahové jednotky zaměstnaní, daří se tyto úkoly plnit dostatečně to proto, že jsou  zásahová družstva dvě, každé družstvo má svého velitele, dva strojníky a ostatní členy. V obou družstvech je celkem 15 členů.

Povinností zásahové jednotky je zúčastňovat se námětových cvičení v rámci okrsku. V letošním roce se námětová cvičení konala :

§       15.4. Bořitov – sklad pneumatik

§       30.8. Holešín -  kravín

§       12.10. Rájec-Jestřebí – zámek

§       23.11. Rájec-Jestřebí – firma VIAREK

Výjezdy k požárům v roce 2007 :

§       2.1. – Holešín – dřevěná bouda

§       16.4. – Újezd u Boskovic – požár rodinného domu

§       26.4. – na požádání Jana Vladíka (firma Dřevovýroba Vladík) dohašení požáru v soukromém lese u Boskovic

§       30.7. – mezi Doubravicí nad Svitavou a Újezdem u Boskovic hořel stoh slámy. Oheň způsobil zkrat na sloupu vysokého napětí.

§       15.9. – strojvedoucí vlaku ohlásil, že mezi Doubravicí a Rájcem-Jestřebí hoří stoh slámy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se nejedná o stoh slámy, ale že  prohořívá stoh  hnoje ze zdejší drůbežárny. Bylo provedeno rozhrabání stohu a následně jeho prolití vodou z cisterny. K požáru se zásahová jednotka vracela ještě 16.9. a 20.9. Kdyby HZS Blansko nenařídil Doubravické a.s. rozmetání hnoje po poli, tak tam hasiči jezdili snad do konce roku.

§       19.9. – byla jednotka povolána na železniční zastávku Doubravice nad Svitavou k osobnímu vlaku, kde došlo k přehřátí ložisek na železničním voze a tyto začaly hořet.

V průběhu roku se členové zásahové jednotky zúčastňovali brigád na údržbě techniky výzbroje a výstroje, úklidu hasičské zbrojnice a akcí pořádaných jak sborem dobrovolných hasičů, tak i městečkem.

KNIHOVNA

I v letošním roce se knihy půjčovaly v úterý a ve čtvrtek od 16 do 19 hodin. V této době je také možnost připojit se v knihovně zdarma k internetové síti na dvou počítačích. Využíváno hlavně mládeží - za uplynulý rok bylo zaznamenáno 465 zájemců.

Registrovaných čtenářů je 123, z toho do 15 let – 29, žen – 78, mužů – 16. Celkem navštívilo knihovnu 837 čtenářů.

Výpůjčky

naučná literatura pro dospělé    -   1193

krásná literatura pro dospělé     -   3286

naučná literatura pro děti          -     146

krásná literatura pro děti           -     766

Celkem bylo zaznamenáno 5391 výpůjček.

Knihovní jednotky

naučná literatura                      -     1737

krásná literatura                       -     4542

ostatní dokumenty – gramofonové desky     -   51

Celkem                                     -      6330

Knihovnu vedla a dále povede paní Jana Vomelová č.p. 308.

JEDNOTA  (COOP) DOUBRAVICE   NAD   SVITAVOU

Plán maloobchodního obratu prodejny JEDNOTA 171 byl v roce 13 mil. 277 tis. Kč. Skutečnost činila  13 mil. 616 tis.Kč, plán byl tak překročen o 339 000.-Kč. Na výsledku hospodaření se podílí různé spotřebitelské akce a také prodej průmyslového zboží, který si najde své zákazníky.

V roce 2007 prodejna ukončila spolupráci s dodavatelem lahůdek BLANZEK Blansko, tohoto dodavatele nahradila firma KOKR Brankovice, jejíž výrobky se osvědčily a zákazníci jsou spokojeni.

Také dodavatel zeleniny TEKOO zlepšil kvalitu dodávané zeleniny a výhodnými cenami, které jsou vždy od pondělí do soboty, má co nabídnout.

Ve spolupráci s dohlížecím výborem proběhla tradiční Mikulášská nadílka, kterou nafotila paní Eva Sáňková a fotografie následně vystavila v malé výkladní skříni prodejny. Akce byla i v roce 2007 velmi úspěšná.

V květnu odešla do starobního důchodu dlouholetá zaměstnankyně naší prodejny Marie Eklová č.p. 42, do konce roku však ještě v prodejně vypomáhala. Pracovní poměr s  prodejnou rozvázala Lenka Burešová č.p. 250.

KINO

Stejně jako v minulém roce zůstal promítacím dnem čtvrtek, začátky večerních představení byly vždy v 18 hodin.

V roce 2007 bylo promítnuto 55 filmových představení, které navštívilo 3234 platících diváků. Tržba činila 113 260.-Kč.

Nejúspěšnějším a nejvíce navštíveným představením byl český film Zdeňka Svěráka Vratné láhve (177 diváků), dále pak další český film Gympl (121 diváků).

Pro mateřské a základní školy z Doubravice a okolí (Rájec, Bořitov, Svitávka, Obora) bylo promítnuto 5 dopoledních školních představení.

ZHODNOCENÍ   ROKU   PO   STRÁNCE   STAVEBNÍ

Z pohledu našeho městečka musíme hodnotit uplynulý rok jako rok přípravný. Na rozhodující akci obce – čističku odpadních vod a kanalizaci probíhalo územní řízení (územní rozhodnutí bylo vydáno 30.11.). V současné době je dokončován ing. Marciánem z Agroprojektu projekt nového jezu na Svitavě. Ing. Skřipský předal úřadu městyse projekt na komunikace a inženýrské sítě Zázmolí II. Ing. Janíková zpracovává projekt na knihovnu, která by měla být vybudována jako půdní vestavba ve víceúčelové budově.

V roce 2007 byla provedena řada oprav a také několik nových investic. Na počátku roku to bylo nové dětské hřiště, dále pak bylo opraveno sociální zařízení v 1. patře mateřské školy, opraveny chodníky v ulici Dolní od restaurace Na Rozcestí po hotel Langr a v Klemově od železniční zastávky k prodejně.

Nejrozsáhlejší akcí pak byla oprava komunikací na Soukopově náměstí s využitím státní dotace. Zbudovány byly rovněž patky na most přes potok Nešůrku v ulici U Cihelny. Tato akce nemohla být dokončena vzhledem k nepřízni počasí.

V průběhu roku byly prováděny běžné opravy na budovách městyse, místních komunikacích, veřejném osvětlení, místním rozhlase. Péče byla věnována také místní zeleni. Pracovníci stavební čety pravidelně provádí sekání trávy v parcích a ostatních veřejných travnatých plochách ve městečku.

POČASÍ

LEDEN : nový rok vůbec nezačal tak, jak by se na zimní měsíc slušelo. Žádné sněhové závěje, žádné třeskuté mrazy. V první polovině měsíce oblačné počasí střídalo téměř jarní oblohu, teploty přes den neklesaly pod +4 stupně C. Podle předpovědi meteorologů k nám v polovině měsíce ze severu země dorazil silný nárazový vítr, který místy dosahoval rychlosti až 70 km/hod. U nás ve městečku ale žádné škody nenapáchal.Teprve 23. ledna jsme se dočkali prvního sněhu. A padal vytrvale dva dny. Poslední dny měsíce se však začal sníh pomalu ztrácet. Podle zprávy, kterou vydali meteorologové, byl letošní leden nejteplejší za posledních 46 let. Průměrná teplota dosáhla 3,5 stupně a o 5,2 stupňů tak překročila dlouhodobý normál.

ÚNOR : proměnlivé počasí s teplotami přes den okolo +6 stupňů C, místo sněhu většinou mrholí. Nadprůměrně teplý celý měsíc. 26. února napadlo téměř 5 cm sněhu, který  vydržel jen jeden den. Podle oficiální zprávy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav na svých internetových stránkách, byla letošní zima nejteplejší za posledních 85 let.

BŘEZEN : v tomto měsíci došlo k několika astronomickým úkazům. Nejbližší kosmický soused Země – Měsíc při svém putování po noční obloze zakryl v pátek 2. března v ranních hodinách planetu Saturn. Úplné zatmění Měsíce  nastalo ze soboty 3. března na neděli 4. března. Bylo to v roce 2007 jediné zatmění, ale zato viditelné v celém průběhu. Začátek částečného zatmění  nastal ve 22,30 hodin. Zcela ve stínu Země se Měsíc ocitl od 23,44 do 00,58 hod a ze stínu Země zcela vystoupil do 02,11 hodin. Počasí bylo téměř celý měsíc polojasné, větrné, mírně deštivé. Bylo i několik pěkných slunečních dnů zpočátku měsíce, ale všechno pokazil 20. březen, kdy do rána napadl sníh, během dne jej ještě připadlo – držel se i přes jarní rovnodennost, která nastala 21. března v 1,07 hod.

DUBEN :  letošní duben nedostál své pověsti aprílového počasí. Všichni čekali, že spustí jarní deštík, ale za celý měsíc ani jednou nenapršelo. A na měsíc duben bylo poměrně teplé počasí – okolo 20 stupňů.

KVĚTEN : slabý déšť přišel v prvním týdnu nejkrásnějšího měsíce v roce. 12. května přišla první pořádná jarní bouřka. V polovině měsíce se teploty začaly držet okolo 20 stupňů, 14. května dosáhly odpolední teploty dokonce 28 stupňů. Až do konce měsíce se držely letní teploty bez deště, pořádná sprcha přišla až na konci měsíce.

ČERVEN : vysoké teploty ze začátku měsíce donesly déšť a také velkou bouřku, která ale proběhla bez velkých škod. Téměř po celý měsíc se držely teploty v rozmezí od 23 do 30 stupňů. V letošním roce byla po několika letech pouť, která nezmokla.

ČERVENEC : prázdniny začaly co se týká počasí ve velkém stylu. Pokračovalo letní, ba přímo tropické počasí. Na sv.Prokopa (4. července) se potvrdilo přísloví, které říká, že na sv. Prokopa zmokne každý šindel, každá kopa. Pršelo, ale jen jeden den. Dál pokračovalo krásné léto s vysokými teplotami a slunečnými dny. V polovině měsíce přišlo vždy v noci několik velkých bouřek jako následek tropických dnů, kdy teploty ve stínu byly mírně nad 30 a na slunci až 38 stupňů.

SRPEN :  srpnové počasí bylo proměnlivé, střídaly se krásné dny se dny mírně oblačnými, dny bez kapky deště se dny, kdy buď byla bouřka, nebo mírnější vytrvalý déšť. Ale takový srpen bývá.

ZÁŘÍ : začátek měsíce poznamenaly velmi časté dešťové přeháňky, teploty se držely okolo 20 stupňů. Ve druhé polovině měsíce přišlo mírné ochlazení – předpověď meteorologů se potvrdila. 21. září bylo krásné sluníčko, jasný den – takový, jaký má být první podzimní den. Podzim nastal ten den v 11,51 hodin. Do konce měsíce bylo polojasno s mírným větrem.

ŘÍJEN : první polovina měsíce se vyznačovala mírnými mlhami, polojasným počasím a mírným větrem. Teploty vystoupaly jen do 15 stupňů.20. října, přesto, že do Martina bylo ještě daleko, napadl první sníh. Silný vítr přinesl ale déšť, po kterém se sníh ztratil. Oblačno, zataženo a vítr s deštěm se střídal až do konce měsíce.

LISTOPAD : ze začátku měsíce se střídaly dny, kdy mírně poletoval sníh se dny, kdy byly dešťové přeháňky, teploty se pohybovaly okolo 10 stupňů. 11. listopadu, v den, kdy slaví svátek sv. Martin, byla pořádná sněhová nadílka. Za jeden den napadlo 10 cm. Vítr téměř každý den, polojasná, některý den zatažená obloha, střídavě sníh a déšť, teploty mezi 5 až 10 stupni C.

PROSINEC : začátek měsíce byl zatažený, oblačný, s mírným mrholením a silnějším větrem. Až do poloviny měsíce se teplota držela jen velmi mírně nad nulou. 22. prosince v 7,07 hodin začala astronomická zima. Ten den foukal silný studený vítr, bílá zima se nedostavila, na zemi se držel jen slabý poprašek sněhu. Tak to bylo i přes vánoční svátky. V závěru roku ale sníh napadl, k tomu se přidal silný nárazový vítr.

                             Zapsala :   Eva Sáňková  kronikářka

R o k   2 0 0 8

Jako největší úkol pro rok 2008 byla příprava čističky odpadních vod a kanalizaci. Kromě této akce byly jiné problémy, které se musely v naší obci dořešit. Např. umístění knihovny v mateřské škole, výměna uličních oken v základní škole, inženýrské sítě v Zázmolí II, hřiště s umělým povrchem a zajištění nového auta zásahové jednotce hasičů. Ne vše se podařilo splnit, některé akce byly ovlivněny a závisely na získání dotací. Z problémů, které se nepodařilo vyřešit, je zajištění stavebních míst pro výstavbu rodinných domků a komunikaci Doubravice – Újezd u Boskovic.

Ze společenských akcí byla nejdůležitější a nejvýznamnější oslava 120 let založení sboru dobrovolných hasičů v našem městečku. O této akci na dalších stranách.

A co bylo nového celorepublikově ? Od nového roku zaplatí občané třicet korun za každou návštěvu u lékaře a položku na lékařském receptu, šedesát korun za den pobytu v nemocnici a devadesát korun za ošetření na pohotovosti.

Zprávy   z evidence    obyvatelstva   a   matriky

Stav obyvatel ke dni 31.12.2007           :  1256

Přistěhovalo se                                      :       40

Odstěhovalo se                                      :       29

Narodilo se                                            :       11

Zemřelo                                                 :       15

Počet obyvatel ke dni 31.12.2008         :   1263

Narození

{    29.1.  Petečelová Valentina                     č.p. 339

{    15.2.  Štěpánek Adam                             č.p.   13

{    23.3.  Preisler Aleš                                  (trvalý pobyt úřad městyse)

{    27.5.  Kuba Karel                                     č.p. 433

{      4.7.  Stloukalová Claudie                       č.p. 150

{    19.7.  Procházka Adam                            č.p. 418

{    29.7.  Gajdošová Nikol                            č.p.  215

{    21.9.  Řezníček Erik                                č.p. 258

{    21.10.Němcová Michaela                        č.p. 443

{    1.12.  Bezděková Anna                            č.p. 311

{    4.12.  Krejčí Ondřej                                 č.p. 229

Zemřelí

 

      Němec František

18. 1. 2008

72 let

č.p. 1

      Pokorný Antonín

  9. 2. 2008

64 let

č.p. 169

      Petlach Antonín

10. 3. 2008

85 let

č.p. 344

     Novotný František

13. 3. 2008

77 let

č.p. 171

     Jalová Božena

10. 4. 2008

82 let

č.p. 58

     Juračka Ladislav

17. 4. 2008

88 let

čp. 293

     Hepp Rudolf

15. 5. 2008

92 let

č.p. 113

     Burian Antonín

2. 5. 2008

 

č.p. 78

     Zvejšková Libuše

31. 5. 2008

78 let

č.p. 226

     Šupitar Petr

29. 8. 2008

89 let

č.p. 349

     Prokopová Jana

30. 8. 2008

70 let

č.p. 334

     Marečková Jaroslava

19.11. 2008

55 let

č.p. 253

     Sáňková Ludmila

9. 12. 2008

85 let

č.p. 196

     Kala Antonín

21. 12. 2008

79 let

č.p. 77

     Kalíková Jana

30. 12. 2008

54 let

č.p. 19

 

ŠKOLSTVÍ

Základní škola

Žáci naší základní školy se každoročně zúčastňují všech pro ně pořádaných soutěží. Letos byli úspěšní v následujících soutěžích :

Výtvarné soutěže

Tomáš Faltinek (4. r.) – 3. místo v soutěži O nejhezčí kraslici a papírové vajíčko

Sabina Vojtová (2. r.) – 2. místo v soutěži Slepičkiáda

Olympiáda malotřídních škol v Ráječku

2. místo ve vybíjené (z 8. družstev)

3. místo v kopané (z 9 družstev)

Olympiáda malotřídních škol v lehké atletice – Rudice

Tomáš Odehnal (4. r.) – 1. místo v běhu na 50 metrů, 1. místo ve skoku z místa, 1. místo v hodu kriketovým míčkem – byl vyhlášen nejlepším sportovcem olympiády.

Tomáš Faltinek (4.r.) – 4. místo ve vytrvalostním běhu.

Družstvo Základní školy Doubravice se celkově umístilo na 4. místě (z 11 škol).

Srovnávací  prověrky

Na konci školního roku psali žáci 5. ročníku prověrky z matematiky a českého jazyku. Stejné prověrky psali i žáci 5. ročníku na základních školách v Rájci a Ráječku. I letos napsali tyto prověrky naši žáci nejlépe.

Matematika:

1. Doubravice, 2. Ráječko, 3. 5.A ZŠ Rájec, 4. 5.B ZŠ Rájec

Český jazyk :

1. Doubravice, 2. Ráječko, 3. – 4. 5.A a 5.B ZŠ Rájec

Osmileté gymnázium

V červnu 2008 ukončilo pátý ročník 12 žáků. Na osmileté studium gymnázia se přihlásila jedna žákyně – Sára Jeschkeová. Po úspěšných zkouškách byla přijata.

Zájmová činnost

Škola dává žákům možnost po vyučování rozvíjet svoje zájmy a dovednosti. Na škole působí Soukromá ZUŠ manželů Jeřábkových. Jako nepovinný předmět probíhá ve škole výuka náboženství.

Ve spolupráci s DDM Oblázek v Blansku zajišťuje škola zájmové kroužky :

-        Zobcová flétna

-        Počítačový kroužek

-        Florbal

-        Sportovní kroužek

-        Taneční kroužek

-        Aerobik

Zájmová činnost žáků se rozvíjí i při činnostech ve školní družině. Zde jsou pořádány zábavné, sportovní a výtvarné akce pro všechny žáky školy.

Školní vzdělávací program

Součástí školního vzdělávacího programu na základní škole je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, krátce ekologická výchova – tedy vztah k přírodě, péče o ni.

Jak vypadalo ekologické vyučování ?

-   Žáci sbírali kaštany pro zvěř

-   Společně s občany obce se zapojili do sběru starého papíru

-  Upravovali během celého roku park před školou

-  Upravovali záhony na školní zahradě

-  Žáci se učí třídit odpad, sbírali použité baterie. Škola se zapojila do celostátního projektu RECYKLOHRANÍ – hrou se učit jak na odpady, kam s nimi

Podzim žáci oslavili ekovyučováním v terénu. Skupinky dětí plnily úkoly a zároveň soutěžily, která skupinka zvítězí. Děti poznávaly stromy, poslední podzimní květy, všímaly si krásného pohledu do krajiny. Z přírodnin vytvářely přírodní podzimní paletu. Nejhezčí úkol je čekal v lese – vybrat zajímavý strom a vyrobit mu skřítka, vymyslet mu jméno i vlastnosti.

Mateřská škola

Uplynulý rok byl v mateřské škole bohatý na události a změny. Od 1. ledna 2008 nastoupila do funkce ředitelky Mgr. Hana Konrádová. Učitelkami zůstávají Anna Soušová a Simona Profantová. Školní kuchyni vládne stejně jako v roce minulém Ludmila Filoušová a o čistotu a pořádek se stará Naděžda  Macháčková.

Každý měsíc bylo pro děti připraveno několik příležitostí k zábavě. Byly to filmová představení v kině, loutkové pohádky, divadelní představení (návštěva divadla Polárka v Brně) a také akce pořádané školkou pro děti i pro rodiče.

Pravidelně se opakuje karneval, při kterém se vydovádí děti, zaměstnanci, ale také maniky, které svým dětem připravily kouzelné oblečky.

Pásmo básniček, písniček, pohádek i tanečních her bylo jedním z dárků pro maminky ke Dni matek. Po skončení programu, který si děti připravily, předaly maminkám malé dárečky, nabídly jim vlastnoručně připravené cukroví, čaj a samy je provedly prostory své školičky.

Školní výlet do Zookoutku ve Vyškově se rovněž vydařil. Počasí přálo, děti navštívily také Dinopark, kde se mohly všeho dotýkat a dokonce vidět 3D kino o pravěkých zvířatech.

Krásným zakončením školního roku byla v červnu zahradní slavnost, kde se všichni rozloučili s předškoláky. Byly jim předány malé dárečky a potom následovala Dětská pouť se spoustou soutěží, sladkostí, občerstvení pro děti i dospělé.

TŘÍKRÁLOVÁ   SBÍRKA

Stejně jako na jiných místech v České republice, tak i v Doubravici nad Svitavou, probíhala ve dnech 2. – 13.1.2088 Tříkrálová sbírka na podporu charitního díla. Děti se převlékly do královských obleků, vyzbrojily se pokladničkou a cukříky s již tradičním nápisem „Děkujeme Vám“ a vyrazily do ulic koledovat, psát na dveře našich domovů požehnání a přitom vybírat příspěvky na činnost Oblastní charity Blansko.

V Doubravici nad Svitavou se jim podařilo vykoledovat 17 039.- Kč. Výtěžek sbírky bude použit na podporu těchto projektů :

Þ    Drobná pomoc potřebným (drobný materiál pro podporu činnosti, která umožní lidem bez přístřeší, sociálně slabším rodinám a seniorům rozvoj a uspokojení potřeb

Þ    Pomoc lidem z ulice

Þ    Rozšíření služeb sociální rehabilitace na středisku EMANUEL (dobudování a vybavení nových prostor).

Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv do této akce zapojili.

KRAJSKÉ   VOLBY   2008

Volby do Krajských zastupitelstev byly v tomto uspořádání třetí. První se konaly v roce 2000, následně v roce 2004. Za uplynulých osm let význam krajů rozhodně vzrostl. Staly se rozhodujícím samosprávným subjektem při rozdělování dotací a také v dalších činnostech. Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se konaly 17. a 18. října, v pátek od 14 do 22 hod, v sobotu od 8 do 14 hod v obřadní síni úřadu městyse.

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje v Městysi Doubravice nad Svitavou

Celkový počet voličů :

1035

Počet vydaných obálek :

500

Počet odevzdaných obálek :

500

Počet platných obálek :

497 – tj. 48,31 %

 

Strany dle získaných hlasů :

ČSSD

180

KSČM

111

KDU- ČSL

109

ODS

67

Nezávislí

9

Strana zelených

5

Moravané

4

SNK Evropští demokraté

3

Republikánská strana Českost.

3

Dohoda pro jižní Moravu

3

ČSNS

1

Alternativa 2008

1

Dělnická strana-za zrušení poplatků ve zdravotnictví

1

SPOLEČENSKÉ   A   KULTURNÍ   AKCE

 • 12.1.  Tradiční myslivecký ples (pořádalo Myslivecké sdružení Doubravice nad Svitavou, k tanci a poslechu hrála skupina MODEX)
 • 25.1.  Ples hasičů (Sbor dobrovolných hasičů, hrála skupina REVERS)
 • 27.1.  Pochůzka masek obcí – za dosti nepříznivého počasí pořádal TJ SOKOL kopaná Doubravice
 • 2.2.  Pochovávání basy – velmi zdařilá akce, kterou pořádal TJ SOKOL kopaná Doubravice nad Svitavou
 • 15.2.  Ples KSČM (hrála skupina STYL)
 • 22.2.  Fotbalový ples
 • 1.3.  Společenský ples (ČSSD + DTJ, hrála skupina KONTAKT  BAND)
 • 8.3.  Dětský karneval – vždy dětmi hojně navštěvovaná akce, kterou pořádá sbor dobrovolných hasičů.
 • 15.3. Mé štěstí má zlaté vlasy – hudební komedii o třech jednáních předvedli v sále místního kina divadelní ochotníci z Krásenka. Sponzorem představení byla DŘEVOVÝROBA Doubravice ve spolupráci s úřadem městyse.
 • 26.4. Stavění máje – tradiční akce, která v tomto roce proběhla za krásného počasí, pořádá SDH.
 • 30.4. Pálení čarodějnic – na sokolském hřišti pořádá TJ SOKOL kopaná Doubravice.
 • 9.5. Oslavy 63. výročí ukončení 2. světové války – položení věnce u pomníku před základní školou a následně lampiónový průvod na sokolské hřiště, kde je pro všechny připraven táborák.
 • 11.5. Oslava dne matek v základní škole.
 • 31.5. Kácení máje, spojené s oslavou dne dětí – pořádá SDH
 • 7.6. Dětský den – na sokolském hřišti, ve spolupráci s TJ SOKOL kopaná pořádá MO ČČK.
 • 22.6. Doubravická pouť – po několika letech nespadla ani kapka deště.
 • 19.7. O nejlepší guláš – ve čtyřleté historii největší počet soutěžních týmu, a to jedenáct. Krásné počasí přálo jak pořadatelů, tak i soutěžícím.
 • 13.9. Memoriál Oldřicha Hájka  - I. ročník cyklistického sprintu do vrchu.
 • 27.10. Vznik ČR – 90. výročí – položení věnce u pomníku obětem I. a II. světové války u základní školy, následně beseda s PhDr. Jiřím Jarošem v restauraci OLIVIE.
 • 30.11. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody – v programu vystoupili žáci mateřské školy, po slavnostním rozsvícení byl v místním kině promítnut rodinný film „Zapomenutý ostrov“.
 • 9.12. Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi – tato akce byla součástí soutěže České Vánoce s Ježíškem a zároveň pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR.Pořadatelem akce v Doubravici bylo MS ČČK spolu s Mikroregionem SVITAVA. Ve stejnou chvíli – v 15,40  hod – balónky  vypustili lidé z celkem 268 obcí, školek a organizací. Celkem vyletělo 188 tisíc balónků a tím byl překonán rekord z roku 2007 z Českých Budějovic. Akce svou celorepublikovou podporou a šíří neměla u nás ani ve střední Evropě obdoby. K doubravickcým dětem a dospělým se připojili také z Obory, Jabloňan, Lhoty Rapotiny, Újezdu u Boskovic a Holešína. Vypuštěno bylo 935 balónků. Velké poděkování patří členkám MS ČČK, které celou akci připravily, u vánočního stromku pak rozdaly dětem 125 vánočních balíčků. Na náměstí před úřadem městyse, kde se akce konala, bylo přítomno odhadem 200 – 250 dětí a dospělých.
 • 24.12. Po mnoha letech se konala půlnoční mše o půlnoci.“Slavnostní půlnoční mše“ zazněla v podání chrámového pěveckého sboru řízeného Pavlem Plhoněm. Před samotnou půlnoční vystoupil se svým vánočním programem dětský pěvecký sbor „Lentilky“ pod vedením Ilony Stryové – Vladíkové, který se následně připojil k chrámovému sboru a slavnostní mši.

120. VÝROČÍ   ZALOŽENÍ   SBORU   DOBROVOLNÝCH   HASIČŮ

Již 120 let bdí nad doubravickými hasiči sv. Florián. Hasičský spolek byl založen v roce 1888, aby účinně bojoval proti ničivým požárům a povodním, které ohrožovaly lidská obydlí i jejich životy.

Oslavy tohoto krásného výročí začali členové sboru dobrovolných hasičů připravovat již na podzim roku 2007 tak, aby se na nic a nikoho nezapomnělo. Program oslav byl rozložen na dva dny – sobotu 23. a neděli 24. srpna 2008.

V sobotu ve 14 hod se slavnostní průvod, který tvořili jak místní hasiči, tak také pozvaní hosté, vydal obcí směrem k Sokolskému hřišti před víceúčelovou budovu, kde po slavnostní hasičské fanfáře, složené Josefem Přibylem, předal starosta městyse Ladislav Štoudek sboru dobrovolných hasičů pamětní stuhu. Současně se stuhou obdrželi hasiči i starostův příslib, že v příštím roce získají novou techniku. Následovaly ukázky hasičské techniky, v areálu hřiště pak byla výstava  stařičkých stříkaček z blízkého i vzdáleného okolí – Radiměře, Pístovic, Uhřic u Vyškova, Jabloňan, Borače, Roubaniny a Jestřebí.

Veřejnosti byla zpřístupněna také budova hasičské zbrojnice, kde v přízemí byla vystavena  hasičská technika a v prvním patře výstava historických dokumentů , fotografií a starých hasičských uniforem.

Nedělní oslavy dopoledne odstartovala slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Posvátným místem poprvé zazněla Hasičská hymna, kterou k této příležitosti složil místní rodák Josef Přibyl. Zábavné odpoledne vyplnila krásnými melodiemi krojovaná dechová hudba VRACOVJÁCI, která k tanci i poslechu hrála na sokolském hřišti.

Významné výročí sboru dobrovolných hasičů bude také připomínat  almanach, který podle starých materiálů sestavila a sepsala místní kronikářka Eva Sáňková.

REKONSTRUKCE   VARHAN   V  KOSTELE   SV. JANA   KŘTITELE

Téměř sto let zní kostelem sv. Jana Křtitele stávající varhany. Po tak dlouhé době si jistě zaslouží alespoň částečnou rekonstrukci. Takto přemýšlel doubravický kněz Bc. Pavel Klouček, když žádal o souhlas k jejich opravě. Brněnské biskupství souhlasilo a opravu zadalo varhanáři Pavlu Plhoňovi, doubravickému občanovi (č.p.249), který pochází z Rájce – Jestřebí.

Jedná se o opravdu dvoumanuálových pneumatických varhan s kuželovou strukturou. V 70-tých letech minulého století byla započata rekonstrukce celého nástroje, kvůli nedostatku financí se však realizovala pouze oprava hracího stolu.Při další opravě, o několik let později, byly odcizeny rejstříkové hlasy a varhany ztratily barvu i sílu.Přesto, že varhan se používá jen při liturgických obřadech, nástroj si řádnou opravu zaslouží. Podle smlouvy, kterou s varhanářem sepsalo Brněnské biskupství, budou dodány potřebné píšťaly pro uskutečnění výsledné dispozice, zhotoveny nové píšťalnice pro upravené nebo nové rejstříky, vyměněny míšky ve vzdušnicích. Varhany jsou napadeny červotočem, proto bude v místech napadení proveden nátěr proti červotoči. Na závěr opravy bude provedena intonace a temperové ladění.

Oprava varhan byla zahájena 1. července 2008 a podle smlouvy by měla být ukončena tak, aby při mši svaté v den doubravické pouti v roce 2009, zněly kostelem melodie z již rekonstruovaných varhan.

JANOVA   HORKA

14. října 2008 se v prostorách doubravické fary sešlo mnoho hostů. Představena zde byla nová sociální služba Oblastní charity Blansko. Nevyužívanou faru dostala blanenská charita do bezplatného pronájmu  od Brněnského biskupství v roce 2005. Od té doby zde provozuje denní centrum Pěkná modrá pro lidi s psychickými poruchami.

Od března do října roku 2008 vyrostlo v objektu farské zahrady nové pobytové zařízení. Toto pobytové zařízení zřídila charita zejména pro klienty, kteří docházejí do denního stacionáře Emanuel v Boskovicích. Jedná se o zařízení, kde může v jedno a dvoulůžkových pokojích bydlet deset klientů. Cílem je umožnit postiženým lidem, aby mohli vést co nejsamostatnější život a dát jim maximální svobodu rozhodování.

Stavba nového objektu pro chráněné bydlení stála sedm milionů korun, které zajistil Jihomoravský kraj. Otevření nového stacionáře se zúčastnila také krajská radní Marie Cacková, která zdůraznila, že blanenská charita už udělala a stále dělá pro potřebné hodně dobré práce a proto je podpora kraje namístě.

A odkud se vzal název Janova horka ? Na to odpověděla ředitelka Oblastní charity Blansko Jana Sedláková : „ V Doubravici je kostel sv. Jana Křtitele a od místních lidí jsme se dozvěděli, že místu, kde je fara, se říká Na horce. Tak jsme to spojili.“ 

ROZKVETLÉ   MĚSTEČKO

Nultý ročník nesoutěžní akce „Rozkvetlé městečko“ dopadl nad očekávání dobře, proto v letošním ročníku došlo k malé změně. V letošním ročníku kytičkové soutěže se opět hodnotila snaha, vkus a celkový dojem, tentokrát ale ve třech kategoriích. I. rozkvetlá okna, II. rozkvetlé balkony, III. rozkvetlé předzahrádky. V první kategorii bylo vybráno 32 kandidátů, ve druhé 10 a ve třetí 13 těch, kteří byli pozváni na závěrečné hodnocení a losování.

Tentokrát ale vše nevyšlo podle představ pořadatelů. Původní plán byl, že vyhodnocení bude 16. září v prostorách zahradnictví ing. Koupého. Všechny plány ale zhatil dlouho očekávaný déšť a vyhodnocení akce muselo být operativně přesunuto do restaurace OLIVIE. Starosta městečka Ladislav Štoudek tak jako minulý rok poděkoval všem, kteří se snaží, aby bylo naše městečko každý rok krásnější a krásnější a přislíbil, že od příštího roku připraví pro pěstitele kytiček odměny také úřad městyse.

V kategorii „balkony“ byli vylosováni a poukázku na nákup květin v zahradnictví v hodnotě 500.- Kč obdrželi Eklovi z ulice Zahradní, poukázku v hodnotě 1000.- Kč Štrofovi  z Klemova a DVD přehrávač Skácelovi z Klemova.

Stejné ceny byly určeny také pro vylosované v kategorii „předzahrádky“. 3. místo – Beránkovi z Ulice Havlíčkova, 2. místo – Hájkovi z ulice 9. května a pomyslné 1. místo – Loukotovi z ulice U Cihelny.

Výsledky kategorie „okna“. 3. místo – Sáňkovi – náměstí Svobody (poukázka 500.- Kč) 2. místo – Smíškovi z ulice Sokolská  (poukázka 1000.- Kč) a hlavní cenu, berevný televizor, si odnesli Soušovi z ulice U Spravedlnosti.

Nikdo ale neodešel s prázdnou. Pro všechny měl ing. Koupý připravenu pozornost v podobě květináče s rozkvetlou chrysanthemou.

 ZE   ŽIVOTA   OBCE

 • Od začátku ledna poskytuje úřad městyse občanům nové služby. Doubravičtí obdrželi ze státního rozpočtu dotaci na zřízení pracoviště CzechPoint. Na počkání tam nyní vyhotoví pro občany např. výpis z rejstříku trestů, ověřený výpis z obchodního a živnostenského rejstříku nebo výpis z katastru nemovitostí.
 • Podle zjištění místních myslivců, byl na jaře zjištěn na řece Svitavě v úseku mezi Rájcí a Doubravicí výskyt silně ohroženého savce, bobra evropského. Tuto skutečnost nahlásil státní správě hospodář Mysliveckého sdružení Doubravice nad Svitavou Aleš Pernica. Pobytové znaky vypovídají o trvalejší přítomnosti bobra.
 • Vzhledem k tomu, že výdaje v oblasti odstraňování komunálních odpadů převyšují příjmy, rozhodlo zastupitelstvo městyse v letošním roce  zvýšit poplatky za svoz odpadu. Na jednoho obyvatele tak činily  400.- Kč, majitele rekreačních objektů 250.- a podnikatelé za 1 ks popelnice zaplatí 1500.-.
 • Nadále fungovala po celý rok bezplatná právní poradna JUDr. Němcové na úřadě městyse a to vždy každé druhé úterý v měsíci.
 • Velikonoční soutěž pro děti byla uspořádána díky panu Antonínu Řezníčkovi v Klemově. Na zahájení děti přednesly básničky, nakreslily obrázek s motivem Velikonoc a pak se soutěžilo v házení míčkem, šipkami, kroužky apod.
 • 29. května byl položen most přes potok Nešůrku v ulici U Cihelny.
 • 23. června navštívil Biskup Vojtěch Cikrle na pozvání Oblastní charity Blansko Pěknou modrou.
 • 6. července se dožila 90. let naše bývalá spoluobčanka Božena Vitouchová č.p. 38 ?, která v současné době žije v penzionu v obci Sloupnice u Litomyšle. Tam ji také navštívili, kytici a dárkový koš k jejím narozeninám předali Josef Přibyl předseda SPOZ a kronikářka Eva Sáňková.
 • Již v pořadí třetí kalendář městečka Doubravice nad Svitavou vydal úřad městyse. V kalendáři byly tentokrát fotografie ulic a v jednotlivých měsících byly uvedeny významné kulturní a společenské akce, které se ve městečku pořádaly.
 • V neděli 30. listopadu 2008 při rozsvícení vánočního stromu bylo občanům nabídnuto nové DVD s názvem „Společenské akce městečka 2006-2007“. Třináct společenských akcí v rozsahu 72 minut sestavil a o vydání DVD se zasloužil Josef Přibyl (č.p. 309).
 • Koncem měsíce listopadu  pracovníci stavební čety úřadu městyse Karel Čáp, Pavel Štoudek, Milan Kopecký a František Štrof připravili jámu a vybetonovali podstavec pro dřevěný kříž na novém hřbitově u pamětní desky, která zde byla usazena 5. července 2006 ke 45. výročí rozšíření hřbitova.  18. prosince pak mistr tesař Jan Opatřil se svými spolupracovníky kříž usadili.
 • Od měsíce května začal úřad městyse vydávat „barevný“ Zpravodajský měsíčník Doubravice nad Svitavou. Je to krok ke zlepšení, vypadá nyní velmi pěkně.
 • V roce 2008 byla v zahradnictví ing. Romana Koupého zahájena stavba největšího a nejmodernějšího skleníku na Moravě. Díky dotaci z evropských fondů zde vzniká unikátní zahradnické centrum, kde na rozlehlé ploše několika desítek hektarů budou rozkvétat květy, které budou určitě konkurovat výpěstkům, dováženým ze zahraničí. Ke kolaudaci celého zařízení by mělo dojít na jaře roku 2009.
 • Blanenský a Vyškovský Deník vyhlásil soutěž o nejlépe nazdobený vánoční strom na náměstí nebo na jiném veřejném prostranství. Vánoční strom z Doubravice přihlásila do soutěže kronikářka obce Eva Sáňková. Hlasovalo se přes internet a přesto, že náš strom nezvítězil, patřil mezi nejkrásnější.

DĚLAJÍ  DOBRÉ   JMÉNO   OBCI

 • Jan Vladík obhájil loňský titul na Velikonočním turnaji neregistrovaných hráčů ve stolním tenise v Blansku, Rudolf Dvořák vybojoval třetí místo.
 • V době od 2. do 7. listopadu výstavní síň lysické knihovny zaplnila keramika Ludmily Kocmanové a její dcery Mariany Sáňkové.
 • Renesanční salónek zámku v Lysicích si ke svému maturitnímu projektu vybrala Tereza Pilátová. Uspořádala zde soutěž v líčení, doplněnou o kadeřnické a nehtařské práce. Úkolem maturitního projektu bylo prokázat svoje manažerské schopnosti. Věřme tedy, že uspěla.

MIKROREGION   SVITAVA

{    SVITAVA CUP 2008 – turnaj mikroregionu v malé kopané se konal na Oboře 12. července. Krásné počasí, vynikající výsledky našich fotbalistů a jistý postup do finále. A také celkové vítězství, i když v závěru přišla pořádná bouřka. Putovní pohár si  odnesli doubravští fotbalisté a jako nejlepší střelec turnaje byl vyhlášen náš Martin Kuběna.

{    Tradiční setkání na lesní rozhledně na Malém Chlumu u Obory se konalo 2. srpna. Z Doubravice se pěší vycházkou přes Klemov vydalo několik málo turistů.

{    IV. ročník soutěže v požárním útoku o putovní pohár Svazku obcí Svitava se konal v Doubravici nad Svitavou.

ZÁJMOVÁ   ČINNOST   V OBCI

KLUB  DŮCHODCŮ

V současné době má klub důchodců 164 členů, z tohoto počtu je 53 mužů a lll žen. Nejmladší muž je Radek Svoboda, nejstarší Miloš Mrázek. Nejmladší ženou je Libuše Vachová, nejstarší Marie Kupková. Věkový průměr členů je 70 let. Výbor klubu důchodců se oproti minulému roku nezměnil.

Pořádané akce :

 • 26. dubna – zájezd do Polska, tržnice Kudowa Zdroj
 • 17. května – pořad s názvem „Dnes vám hraje Vinočanka“, dechová hudba z Holandska se zpěváky Pavlem Jechem a Olgou Francovou-Livorovou
 • 15. září – zájezd do Městského divadla v Brně na muzikálovou komedii „Čarodějky z Eastwicku“
 • 17. září – zájezd do východočeského Polabí – Kunětická hora, muzeum perníku, lázně Bohdaneč
 • 21. října – zájezd do Polska na vánoční nákupy do městečka Kudowa Zdroj
 • 25. října – Mahelovo divadlo – představení Královna Margot
 • 12. listopadu – divadelní představení v Boskovicích – Gabriel Chevalier „Zvonokosy“ – pohlazení po duši od boskovických ochotníků
 • 29. prosince – „Předsilvestrovské posezení“ v kulturním domě s „Veselou trojkou Pavla Kršky“

Činnost klubu důchodců zahrnuje také návštěvy za členy klubu při příležitosti jejich životních jubileí. Každý měsíc se konají výborové schůze.

KNIHOVNA

Návštěvníci v knihovně

Celkem                         733

Registrovaní                 108

Z toho do 15 let              16

            ženy                   73

            muži                   19

Návštěvníci internetu     534

Výpůjčky

Celkem                                                          4 357

Z toho naučná literatura pro dospělé               891

            krásná literatura pro dospělé           2 774

            naučná literatura pro děti                    120

            krásná literatura pro děti                     572

Knihovní jednotky

Celkem                                                        6 448

Z toho naučná literatura                              1 769

            krásná literatura                              4 628

ostatní dokumenty                                           61

Knihovnicí i v roce 2008 byla Jana Vomelová.

JEDNOTA  (COOP)  DOUBRAVICE   NAD   SVITAVOU

Plán maloobchodního obrat v roce 2008 činil 14 mil. 726 tisíc Kč. Skutečnost byla 14 mil.923 tisíc Kč, plán byl tedy překročen o 197 000 Kč.

Sortiment prodejny je velmi široký. I v roce 2008 pokračovaly tzv. letákové akce, které jsou u zákazníků velmi oblíbené. Nabídka zboží v těchto akcích je obměňována každých 14 dnů.

V prodejně se konají také akce průmyslového zboží. V nabídce se objevuje také sezónní zboží, jako je např. na jaře zemina, pomůcky a přípravky pro zahradu, dále pak hračky pro děti, kuchyňské potřeby, dekorační předměty a jiné výrobky.

V rámci „služeb zákazníkům“ na požádání prodejna zajišťuje cukrářské výrobky i výrobky studené kuchyně. Na přání provádí také dárková balení zboží, dárkové koše a balíčky.

V prodejně se uskutečnila tradiční Mikulášská nadílka. Finančně přispěla i členská rada. Akci fotografovala Eva Sáňková, fotografie byly následně zdarma rozdány dětem.

KINO

46 filmových představení bylo za celý rok odehráno v místním kině. Navštívilo je celkem 2 038 diváků, což je průměr 44 na jedno představení.

Promítacím dnem byl opět čtvrtek s začátky představení v 18 hodin.

Nejúspěšnějším filmem, podle počtu diváků, byl historický film Juraje Jakubiska  BATHORY (205 diváků). Za tímto velkofilmem se jako druhý nejvíce navštívený umístil hudební film s vynikající Meryl Strepovou Mamma Mia (128 diváků). Na pomyslném třetím místě pak filmová báseň Máj (63 diváků). I další český film režiséra Václava Marhoula Tobruk byl diváky ceněn kladně. Představení navštívilo 59 diváků.

Vedoucí kina zůstala i v roce 2008 Emilie Pilátová, v pokladně pak Marie Horáková a představení střídavě promítali František Souš a František Tomášek. Filmy u distribučních společností zajišťovala Eva Sáňková.

ZHODNOCENÍ   ROKU   PO   STRÁNCE   STAVEBNÍ

Rok 2008 musíme charakterizovat jako rok kladně vyřízených žádostí o dotace.

Od ledna až do října probíhala příprava podání žádosti a její doplňování na akci čistička odpadních vod a kanalizace, ale výsledek stojí za to. Tato akce by měla stát 198 963 501.- Kč, přiznaná dotace 83,6 % z celkových nákladů činí tedy 166 390 190.-Kč. Vlastní zdroje budou činit 32 573 311.-Kč.

Další přiznaná dotace je na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky na předběžně stanovené náklady 5,3 mil.Kč. Dotace z Ministerstva vnitra bude ve výši 2,5 mil.Kč a dotace Jihomoravského kraje 1 mil. Kč.

V neposlední řadě je to dotace na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Celkové náklady budou 2 403 950.-Kč, potvrzena dotace regionálního operačního programu je 82,5% tj. 2 223 653.-Kč.

Pro úplnost ještě nutno dodat, že úřad městyse z regionálního operačního programu požádal ještě o dotaci na zbudování nové knihovny v podkroví víceúčelové budovy.

Z důvodů úspor na příští období bylo v roce 2008 provedeno minimum větších investic a oprav. Dokončena byl most přes Nešůrku v ulici U Cihelny a v rámci oprav provedena výměna oken na uliční straně budovy základní školy. Dále byly prováděny běžné opravy a údržby na obecních budovách, komunikacích a veřejné zeleni.

POČASÍ

LEDEN

Nový rok začal nízkými teplotami jen mírně nad nulou a velmi slabým sněžením. Hodně ale bylo silného větru. Ve druhé polovině měsíce dosahovala teplota až +10 stupňů C, zesiloval však vítr.

ÚNOR

Ani v tomto měsíci neklesla teplota přes den pod bod mrazu. Naopak. 24. února padlo v České republice několik teplotních rekordů pro tento den. V Doubravici bylo v noci +4 stupně C, přes den +13 stupňů, krásné sluníčko. V Opavě naměřili +16 stupňů, ve Vráži u Písku dokonce +18 stupňů C.

BŘEZEN

Hned 1. března se nad Českou republikou přehnal rychlostí 150 km/hod orkán Emma. Největší škody napáchal na jižní Moravě, ve středních a jižních Čechách. Doubravici naštěstí minul. Vítr byl sice velmi silný, ale škody nebyly. Téměř do poloviny měsíce byly dešťové přeháňky, které se střídaly se sněhovými. 20. března v 6,48 hod začalo astronomické jaro.

DUBEN

Po celý měsíc bylo pravé aprílové počasí. 15. dubna po 14 hodině odpoledne se ozvalo první jarní hřmění a přišla malá bouřka s deštěm.

KVĚTEN

Říká se „studený máj – v stodole ráj“, začátek toho letošního byl však dosti teplý. Ve druhé polovině května se mírně ochladilo, přes den bylo jen okolo +15 stupňů, mírné dešťové přeháňky. Poslední dny měsíce však přinesly vysoké teploty – až okolo +26 stupňů C. Podle zpráv meteorologů byl tento ráz počasí typický pro červenec a srpen.

ČERVEN

Do poloviny měsíce se střídaly pěkné dny s mírně deštivými. V den doubravické pouti – 22. června – byl téměř tropický den (+30 stupňů C) a na rozdíl od poutí minulých let, nepadla ani kapoka deště. 25. června však přišla večer okolo 21 hodiny první letní prudká bouře z horka, současně s ní přívalový déšť se silným větrem, který trval téměř hodinu. Žádné velké škody nebyly, jen polámané větvě stromů. Do konce měsíce bylo velmi teplo, +25 až +28 stupňů C.

ČERVENEC

Začátek prvního prázdninového měsíce byl dosti deštivý, dny oblačné s častými přeháňkami, teploty do +21 stupňů. Na samém konci měsíce se dostavily horké dny s teplotami, které dosáhly až +30 stupňů C.

SRPEN

1. srpna v 11,42 hod nastalo částečné zatmění slunce. Příští bude 4.1.2011. Začátek měsíce byl slunečný s poměrně vysokými teplotami. První dva týdny byly teplotně nadnormální, napršelo jen 60 až 90 procent dlouhodobého průměru srážek. Jako celek byl srpen teplotně i srážkově normální.

ZÁŘÍ

Prvních deset dnů měsíce bylo krásných slunečních s teplotami až + 27 stupňů C. Další dekáda však byla oblačná až zatažená s dosti silným větrem a častými dešťovými přeháňkami. 22. září v 17,44 hod skončilo astronomické léto – nastala podzimní rovnodennost – jev, kdy slunce protne světový rovník při svém putování ze severní polokoule na jižní. Po celý měsíc pěkné počasí s teplotami okolo +20 stupňů C – pravé babí léto.

ŘÍJEN

Ze začátku měsíce pokračovalo babí léto – střídaly se oblačné dny se slunečními, teploty do +18 stupňů. V polovině měsíce se vyskytly první ranní mrazíky, přes den teploty jen do +10 stupňů C.

LISTOPAD

Na začátku měsíce všechny překvapily poměrně vysoké teploty, které dosahovaly až +19 stupňů C. Ve vzduchu bylo cítit jaro a ne podzim. Na konci první dekády teploty klesly na +10 stupňů C, ale na sv. Martina sníh nenapadl. Prvních sněhových vloček jsme se dočkali až 19. listopadu. Pořádný sníh, který vydržel po celý den, napadl 22. listopadu.

PROSINEC

12. prosince byl Měsíc v úplňku. Zvláštností ale bylo, že lidé jej mohli pozorovat z nejmenší dálky za posledních 15 let. Měsíc byl asi o 20 tisíc km blíž než obvykle. V úplňku je Měsíc na opačné straně od Země než Slunce, což nastává v době, kdy nový měsíc má stáří 14,8 dne. Měsíc je tak pro pozorovatele ze Země plně osvícen a vypadá na obloze jako bílé jasné kolo. Až do poloviny měsíce bylo zataženo s mírnými dešťovými přeháňkami a mírným větrem, teploty do +15 stupňů C. 21. prosince ve 13,03 hod začala astronomická zima. Vánoce tohoto roku nebyly bílé, místo sněhu jen mrholilo.

Zvláštností roku 2008 bylo, že byl nejdelší za posledních 16 let. V únoru se mu přidával dvacátý devátý den, na konci prosince přibyla navíc ještě vteřina.

Přidání jedné vteřiny těsně před půlnocí na 1. ledna 2009 navrhlo mezinárodní sdružení časoměřičů. Země se kolem své osy otočí za 23 hodin, 56 minut a 4,091 sekund. Právě čas chybějící do 24 hodin je nahrazován přidaným dnem v únoru každé čtyři roky.

Podle Geoffa Chestera z americké odbočky sdružení bylo nutné upravit o vteřinu čas na atomových hodinách, podle nichž se řídí většina mobilních telefonů a počítačů. Ty se potom změněnému času přizpůsobily automaticky.

Poprvé byl světový čas o vteřinu upraven v roce 1972 a zatím poslední změna byla provedena v roce 2005. Rok 2008 se tak stal čtvrtým prodlouženým přestupným rokem a byl první takový od roku 1992.

                              Zapsala  Eva Sáňková kronikářka