Školní jídelna

ZŠ Doubravice  nad  Svitavou  

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Úkolem  školní  jídelny je  zajišťování  obědů  pro  žáky ZŠ.
    
V roce  2003 proběhla  rekonstrukce  školní  kuchyně. Pracovní
prostory jsou oddělené a školní jídelna přešla na systém
kritických  bodů. Právě ty mají napomáhat  ke kvalitnějšímu
stravování  žáků.

Měsíční zálohy 700 Kč jsou vybírány formou převodu na účet školy 181476904/0300 

pod přiděleným variabilním symbolem vždy do 20. dne předcházejícího měsíce

/srpen až květen/

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Cena oběda

kategorie 6-10 let 32 Kč

kategorie 11-14 let 35 Kč


Dále  nabízíme možnost  odběru obědů do přinesených nosičů (jídla jsou
přizpůsobena dětem) v první den nemoci žáka. Obědy  se odhlašují a přihlašují do 7,30 h.

V případě neodhlášení obědů bude žák hradit plnou cenu oběda ve výši 79 Kč.

Odhlašování je možné  telefonicky na čísle 739 005 012 nebo osobně.

Výdejní doba jídelny v době školního  stravování :
pondělí - pátek   11.30 - 12:45

Eva Němcová 
vedoucí  ŠJ