INFORMACE PRO RODIČE

 1. Parkování před školkou

 

 

 

2. PROJEKT TECHNICKÉ ŠKOLKY

Náš projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY byl komisí doporučen 15. 10. 2013

MAS Boskovicko PLUS společně s MAS Bránou Brněnska obhájila svoji žádost o dotaci na realizaci projektu spolupráce v rámci 19. kola Programu rozvoje venkova SZIF a byla hodnotitelskou komisí zařazena mezi třicítku žádostí doporučených pro podporu. Společně se sousedící MAS Bránou Brněnska a 24 mateřskými školami z obou území budeme realizovat projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY, který je zaměřen na rozvoj technického myšlení, tvořivosti, představivosti, manuální zručnosti, ale také verbálních schopností u dětí předškolního věku.   Celkové výdaje projektu jsou plánované na 3 325 850 Kč, předpokládaná výše dotace je 2 915 550 Kč.


Vybrané projekty spolupráce

Úvodní konference k projektu Technické školky.doc 

 

 

II.

PROJEKT ZABEZPEČENÍ ŠKOLKY

 • PROJEKT MŠMT
 • zabezpečení mateřské školy

PROJEKT MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU - ŠABLONY

PROJEKT MŠ DOUBRAVICE.pdf

 

ZDRAVÁ JÍDELNA

 • jsme zapojeni do projektu Zdravá jídelna
 • strava se řídí zásadami správného a zdravého stravování, ale je stále velice chutná

PROGRAM "ZDRAVÁ 5"

 • jsme zapojeni do programu na podporu zdravé výživy u dětí
 • http://www.zdrava5.cz/

PROJEKT TECHNICKÉ ŠKOLKY

 • zdokonalení technické zručnosti našich dětí
 • ve školním roce 2013/2014
 • pokračování i ve školním roce 2014/2015
 • projekt ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus

PROJEKT WALKODILE

 • Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasívní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu
 • www.WALKODILE.cz

Projekt: ROZHLÉDNI SE

 • projekt nadačního fondu Kolečko zaměřený na dopravní bezpečnost dětí
 • cíl: vzdělávání dětí v problematice bezpečnosti v silničním provozu

naše mateřská škola je do tohoto projektu zapojena

Projekt: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • naše mateřská škola se přihlásila do projektu :Celé Česko čte dětem
 • bližší informace v záložce Vhodná MŠ pro Vaše dítě: Co dále dětem nabízíme

 

 

OBĚDY A ŠKOLNÉ

 • platí se zálohově 660,- Kč měsíčně od září do června

- platba školného vždy do 23. každého měsíce 200,-

 • hotově při výběru za obědy, na účet do 23.
 • platba je vždy za stávající měsíc