Co dále nabízíme v rámci běžného vzdělávacího programu


1. „BUDU ŠKOLÁK“

– program pro předškoláky směřující k přípravě pro vstup do základní školy s důrazem na samostatnost v práci a vlastní iniciativu, vedoucí k uvědomění si odpovědnosti za splnění zadaného úkolu.

Předškolním dětem jsou vždy v pondělí zadány 3 úkoly, a to z těchto oblastí:

a)    Grafomotorické činnosti

b)    Logické činnosti

c)    Pracovní činnosti


Děti samy rozhodují o postupu plnění zadaných úkolů v průběhu celého týdne. Splnění si zaznamenají do  záznamového   archu na  tabuli  samolepkou nebo  razítkem.  Tak má učitelka  přehled o práci  jednotlivých  dětí.

Mladším  dětem jsou  na  základě diagnostiky  nabízeny   individuálně   pracovní  listy,činnosti procvičující  logické  myšlení a  pracovní  činnosti. O plnění  těchto úkolů však nejsou vedeny zvláštní záznamy a jsou součástí každodenních činností.

 

2. CVIČENÍ NA BALANČNÍCH MÍČÍCH
– probíhá v rámci tělovýchovných aktivit v tělocvičně. Napomáhá
k rozvoji správného držení těla, rovnováhy, posilování všech svalových skupin, rozvíjí smysl pro rytmus v souladu s pohybem těla, odvádí přebytečnou energii žádoucím způsobem (vhodné zvláště pro hyperaktivní děti).

3. Plavecký výcvik

Již třetím rokem se děti účastní plaveckého výcviku na plaveckém
bazénu v Blansku. Snad každé dítko má rádo vodu a plavání, proto je nezbytně nutné, aby se děti již od nejútlejšího věku naučily základům plavání a „základním pravidlům“ o koupání. Proto se, pod odborným dohledem, učí pomocí pomůcek splývání, jak zadržet dech, jak se ve vodě chovat, aby neměly z vody strach a zároveň věděly i o úskalích, které je mohou ve vodě potkat.

 4. Projekt: Celé Česko čte dětem

Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat.
Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.
Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. Výsledkem je čím dál horší znalost jazyka, přičemž ten je nástrojem myšlení - a to i matematického!

Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou
vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším životě.

Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často
čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje.

Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Odklon od psaného slova je nebezpečný obzvláště v demokracii. „Národ, který málo čte, málo ví.
Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje - doma, na trhu, u soudu, u volebních uren,"
píše Jim Trelease, americký propagátor čtení dětem, a dodává: „Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu - to je velmi nebezpečná stránka demokracie."

Co ANO při čtení dětem.doc

Co NE při čtení dětem.doc

Osobnosti.doc

 

 

 

 

 

 

PROJEKT ZABEZPEČENÍ ŠKOLKY

 • PROJEKT MŠMT
 • zabezpečení mateřské školy

PROJEKT MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU - ŠABLONY

PROJEKT MŠ DOUBRAVICE.pdf

 

ZDRAVÁ JÍDELNA

 • jsme zapojeni do projektu Zdravá jídelna
 • strava se řídí zásadami správného a zdravého stravování, ale je stále velice chutná

PROGRAM "ZDRAVÁ 5"

 • jsme zapojeni do programu na podporu zdravé výživy u dětí
 • http://www.zdrava5.cz/

PROJEKT TECHNICKÉ ŠKOLKY

 • zdokonalení technické zručnosti našich dětí
 • ve školním roce 2013/2014
 • pokračování i ve školním roce 2014/2015
 • projekt ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus

PROJEKT WALKODILE

 • Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasívní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu
 • www.WALKODILE.cz

Projekt: ROZHLÉDNI SE

 • projekt nadačního fondu Kolečko zaměřený na dopravní bezpečnost dětí
 • cíl: vzdělávání dětí v problematice bezpečnosti v silničním provozu

naše mateřská škola je do tohoto projektu zapojena

Projekt: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • naše mateřská škola se přihlásila do projektu :Celé Česko čte dětem
 • bližší informace v záložce Vhodná MŠ pro Vaše dítě: Co dále dětem nabízíme

AKCE

 • středa 13. 3. - fotografování dětí
 • PLAVÁNÍ - 5 nebo 10 lekcí, čtvrtky dopoledne, začátek 21. 3. 2019
 • úterý 26. 2. - Zdravá5
 • pátek 8. 3. - divadélko Úsměv a pohádka Jak slavili jaro s čápem
 • úterý 2. 4. divadlo Natratrdlo - Pohádky z poštovní mošničky

NOVÁ INFORMACE

- problematické parkování před školkou

 

OBĚDY A ŠKOLNÉ

 • platí se zálohově 660,- Kč měsíčně od září do června

- platba školného vždy do 23. každého měsíce 200,-

 • hotově při výběru za obědy, na účet do 23.
 • platba je vždy za stávající měsíc