Školní jídelna                 

Kontakt
telefon:         511 110 343

                        739 672 912                                 

e-mail:           msdoubravice@seznam.cz  

 

 •  vedoucí ŠJ            –    Soušová Anna
 • vedoucí kuchařka   –    Kopecká Dana
 • pomocná kuchařka –    Vondráčková Dana

Stravné

 • celodenní stravné pro dítě do šesti let činí 33 Kč
 • pro starší 36 Kč 
 • dopolední stravné pro děti do šesti let, které odcházejí po obědě domů, je 26 Kč,

Množství pokrmů

Informace pro rodiče

 • Školní jídelna je součástí MŠ a zajišťuje stravování dětí předškolního věku, které jsou do MŠ zapsané a docházejí do ní. Stravování zajišťujeme v rozsahu tří jídel a to - přesnídávka, oběd, svačina. Jídelna rovněž zajišťuje plnění spotřebního koše dle předpisových norem.
 • Způsob stravování dětí nově příchozích do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se  zákonnými zástupci dítěte a to podle vyhlášky MŠMT ČR č.35.
 • Nepřítomnost dítěte a tím i odhlášení stravy musí rodič provést nejpozději do 8 hodin prvního dne nepřítomnosti. Pokud rodič své dítě včas neodhlásí, je povinen tuto stravu zaplatit. Odhlášení lze provést ústně či telefonicky na číslo            

                                                                                                                      511 110 343

                                                                                                                      739 672 912

                                                                       nebo e-mailem: msdoubravice@seznam.cz

 • Pokud není dítě řádně odhlášeno, druhý den se stravné odhlašuje automaticky.
 • Přihlášení k nové docházce se provádí nejpozději do 8 hodin.
 • Stravné se platí vždy 

             - v hotovosti v den určený vedoucí stravování, vždy po 15.

             -  u vedoucí stravování nebo na účet mateřské školy do 23.

             - forma platby musí být vždy dopředu domluvena s ved. str.

Platí se zálohově - 660,- Kč měsíčně

 • v červenci se stravné doúčtuje

 

PROJEKT ZABEZPEČENÍ ŠKOLKY

 • PROJEKT MŠMT
 • zabezpečení mateřské školy

PROJEKT MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU - ŠABLONY

PROJEKT MŠ DOUBRAVICE.pdf

 

ZDRAVÁ JÍDELNA

 • jsme zapojeni do projektu Zdravá jídelna
 • strava se řídí zásadami správného a zdravého stravování, ale je stále velice chutná

PROGRAM "ZDRAVÁ 5"

 • jsme zapojeni do programu na podporu zdravé výživy u dětí
 • http://www.zdrava5.cz/

PROJEKT TECHNICKÉ ŠKOLKY

 • zdokonalení technické zručnosti našich dětí
 • ve školním roce 2013/2014
 • pokračování i ve školním roce 2014/2015
 • projekt ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus

PROJEKT WALKODILE

 • Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasívní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu
 • www.WALKODILE.cz

Projekt: ROZHLÉDNI SE

 • projekt nadačního fondu Kolečko zaměřený na dopravní bezpečnost dětí
 • cíl: vzdělávání dětí v problematice bezpečnosti v silničním provozu

naše mateřská škola je do tohoto projektu zapojena

Projekt: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • naše mateřská škola se přihlásila do projektu :Celé Česko čte dětem
 • bližší informace v záložce Vhodná MŠ pro Vaše dítě: Co dále dětem nabízíme

AKCE

 • úterý 22. 1. - divadélko Úsměv: Jak pejsek onemocněl
 • úterý 26. 2. - Zdravá5
 • pátek 8. 3. - divadélko Úsměv a pohádka Jak slavili jaro s čápem
 • úterý 2. 4. divadlo Natratrdlo - Pohádky z poštovní mošničky

NOVÁ INFORMACE

- problematické parkování před školkou

 

OBĚDY A ŠKOLNÉ

 • platí se zálohově 660,- Kč měsíčně od září do června

- platba školného vždy do 23. každého měsíce 200,-

 • hotově při výběru za obědy, na účet do 23.
 • platba je vždy za stávající měsíc