Den v mateřské  škole        

 

                                                                                                            

1.  Příchod dětí

 • Při vstupu do třídy jsou dětem nabídnuty různé činnosti, jednoduché ranní úkoly, při kterých si děti denně procvičují různé dovednosti z grafomotoriky, počítání, geometrických tvarů, barev, poznávání zvířat, rostlin, luští labyrinty, apod.
 • úkoly jsou zaměřeny na téma, o kterém si budou děti v ten den povídat, čímž jsou vlastně hned při vstupu motivovány pro pozdější činnosti

2.   Volné hry a činnosti v dětských koutcích, ranní svačina

 • na ranní úkol děti volně navazují tím, že si vyberou činnosti nebo aktivity v některém koutku
 • nabízené činnosti poskytují prostor pro tvořivé hledání a objevování, při kterém děti zažívají radost z úspěchu

Nabízené koutky aktivit

 • pokusy a objevy (lupa, různé druhy materiálů, surovin, šátek na oči, semena, akvárium na drobné živočichy, písek, voda, hlína,…)
 • ateliér (plastelína, vodovky, pastelky, křídy, nůžky, papíry, lepidlo, štětce,…)
 •  knihy a písmena (knihy, stavebnice písmenek, obrázky, …)
 • konstruování a stolní hry (stavebnice, kostky, Lego, nářadí, puzzle,…)
 • domácnost a dramatické hry (nádobíčko, panenky, postýlky, oblečky, loutky, maňásky,…)
 • hudební koutek (flétny, Orffovy nástroje, notové záznamy a značky,……)
 • tělovýchovný koutek (průlezka, žíněnka, obruče, šátky, míčky, lano,…)

Ranní svačina

 • je postupná, umožňujeme samostatné nabrání porcí a nalití nápoje, vlastní volbu množství jídla
 • mezi 8. a 9. hodinou - děti, které jsou v MŠ již brzy ráno, svačí i dříve
 • děti znají pravidla na hygienické požadavky

3.  Ranní kruh

 • učitelka upozorní děti, že za okamžik se budou scházet v ranním kruhu, aby postupně dokončovaly činnosti, na kterých pracují
 • signálem pro svolání dětí do kruhu je píseň, říkadlo, zvonek, báseň, triangl, apod., které se předem domluví s dětmi
 • usazení do kruhu symbolizuje přátelství všech – stmelení, rovnosti (přivítání, pohlazení, navození atmosféry pro společné sdílení)
 • vhodné pravidlo: "Když jeden mluví, ostatní naslouchají."
 • společný rozhovor o denním tématu

4.  Řízená činnost

5.  Tělovýchovná chvilka

 • zdravotní cviky, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, nebo jiné pohybové činnosti
 • dostavuje se psychická relaxace

6.  Hodnocení

 • co se děti nového naučily, kdo jim pomáhal, jak se cítily, s kým se jim dobře pracovalo

7.  Pobyt venku

 • zahrada (tělovýchovné aktivity, poznávání přírody, pěstitelské činnosti, dramatické hry, hry s pískem,….)
 • vycházky: poznávání okolí MŠ

8.  Hygiena, oběd

 • sebeobsluha a samostatnost                                                           
 • každé dítě jí vlastním tempem
 • pitný režim dle potřeby dětí
 • vlastní regulace porcí (přidávání)
 • mluvit, jen když není jídlo v ústech

9.  Odpolední odpočinek a OZČ 

 • relaxační hudba, pohádka, plyšová hračka
 • děti, které neusnou po krátkém odpočinku i ty, které se vzbudí dříve, vstávají a jdou si hrát do třídy s druhou paní učitelkou
 • odpoledne činnosti podle výběru dítěte - za pěkného počasí hry na školní zahradě

 

PROJEKT ZABEZPEČENÍ ŠKOLKY

 • PROJEKT MŠMT
 • zabezpečení mateřské školy

PROJEKT MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU - ŠABLONY

PROJEKT MŠ DOUBRAVICE.pdf

 

ZDRAVÁ JÍDELNA

 • jsme zapojeni do projektu Zdravá jídelna
 • strava se řídí zásadami správného a zdravého stravování, ale je stále velice chutná

PROGRAM "ZDRAVÁ 5"

 • jsme zapojeni do programu na podporu zdravé výživy u dětí
 • http://www.zdrava5.cz/

PROJEKT TECHNICKÉ ŠKOLKY

 • zdokonalení technické zručnosti našich dětí
 • ve školním roce 2013/2014
 • pokračování i ve školním roce 2014/2015
 • projekt ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus

PROJEKT WALKODILE

 • Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasívní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu
 • www.WALKODILE.cz

Projekt: ROZHLÉDNI SE

 • projekt nadačního fondu Kolečko zaměřený na dopravní bezpečnost dětí
 • cíl: vzdělávání dětí v problematice bezpečnosti v silničním provozu

naše mateřská škola je do tohoto projektu zapojena

Projekt: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • naše mateřská škola se přihlásila do projektu :Celé Česko čte dětem
 • bližší informace v záložce Vhodná MŠ pro Vaše dítě: Co dále dětem nabízíme

AKCE

 • čtvrtek 21. 2. - kino pro děti Ferda Mravenec - kreslené pohádky, cena 30,-
 • úterý 23. 2. - focení předškolních dětí na tablo
 • středa 13. 3. - fotografování dětí
 • PLAVÁNÍ - 5 nebo 10 lekcí, čtvrtky dopoledne, začátek 21. 3. 2019
 • úterý 26. 2. - Zdravá5
 • pátek 8. 3. - divadélko Úsměv a pohádka Jak slavili jaro s čápem
 • úterý 2. 4. divadlo Natratrdlo - Pohádky z poštovní mošničky

NOVÁ INFORMACE

- problematické parkování před školkou

 

OBĚDY A ŠKOLNÉ

 • platí se zálohově 660,- Kč měsíčně od září do června

- platba školného vždy do 23. každého měsíce 200,-

 • hotově při výběru za obědy, na účet do 23.
 • platba je vždy za stávající měsíc