TROCHU HISTORIE       

     Mateřská škola, to jsou naši nejmenší a nejmladší občánkové, které tak často vídáme v doprovodu svých učitelek na procházce naší obcí i krásnou krajinou, která ji obklopuje. Na těchto prvních výpravách za poznáním se učí poznávat svoji obec, její okolí, ale i společnost, ve které vyrůstají. Ty tam jsou doby, kdy děti předškolního věku vyrůstaly pouze  doma u rodičů, a když pak přišly do školy, nemohly si na ni dlouho zvyknout. Dnešní doba vyžaduje, aby děti byly předem na školu náležitě připraveny. Proto se už před druhou světovou válkou uvažovalo o zřízení mateřské školy u nás. Problém byl v tom, že v té době nebyla v naší obci k dispozici vhodná budova pro takové zařízení.

     K realizaci této myšlenky došlo až po roce 1945, kdy byl pro tyto účely  jako vhodný vybrán dům č. p. 59 v Dolní ulici, který byl odejmutý občanu německé národnosti, panu Valáškovi. Do přestavby bylo tehdy vloženo 60.000,- Kčs. Protože však provoz školy byl už v té době nezbytný, bylo započato s provizorním vyučováním dne 15. dubna 1948 v Dělnickém domě v Hybešově ulici. Nebylo tu však příliš mnoho místa. Z počtu 62 přihlášených dětí mohla být přijata pouze polovina. Proto se netrpělivě čekalo na otevření nové budovy. Její přestavba byla urychlena po vyřešení majetkových poměrů v roce 1948. Nová škola pak byla slavnostně otevřena 18. září 1949.

     Provoz byl zpočátku pouze dopolední a škola měla dvě oddělení. Pro děti rodičů, kteří byli v době žní velmi zaměstnáni prací na poli, byla zřízena tzv. prázdninová školka. Fungovala však pouze dva roky, protože ji navštěvovalo pouze 15 až 17 dětí.

     V letech 1950 – 1951 byla na školní zahradě postavena poradna pro matky s dětmi, sídlila tu i obecní knihovna. Školní stravování bylo zavedeno     1. června 1951. Sloužilo i pro stravování učitelů základní, tedy Národní školy. V roce 1954 však byla školní kuchyně zrušena pro malý počet dětí. Následujících pět roků dostávaly děti mléko od Červeného kříže, svačiny si však musely z domovů nosit samy. K obnovení provozu kuchyně došlo v roce 1959, kdy byl 1. dubna zaveden celodenní provoz až do 17 hodin. Protože počet dětí v následujících letech vzrůstal, byla budova mateřské školy v letech 1976 – 1977 zvýšena o jedno patro. K tomu byla provedena přístavba školní kuchyně, vybudováno nové schodiště i nové sociální zařízení. Po dobu rekonstrukce se vyučovalo prozatímně v základní škole. Provoz byl plně obnoven až ve školním roce 1978 – 1979. Od té doby slouží tato budova s drobnými úpravami ve své podobě dodnes.  V roce 1998 byla její střecha pokryta novou betonovou krytinou.

     Co se týká činnosti dětí a učitelského sboru, je více než bohatá. Děti se každoročně představují svým rodičům i ostatním občanům na besídkách, kde ukazují, co všechno už umí a co se naučily. Pořádá se tu i Mikulášská nadílka, dětský karneval, hraje se i divadlo.  Pro děti jsou pořádány i zájezdy do okolí, většinou za poznáním památek.

     Problémem posledních let byl stále ubývající počet dětí. Zatímco ještě v roce 1993 navštěvovalo školu 60 dětí, ve školním roce 1999 – 2000 pouze 45. V současné době dětí ale přibývá a naše mateřská škola se začíná zdárně plnit.

     1. září 2010 se podařilo po rekonstrukci zprovoznit i III. oddělení mateřské školy a počet zapsaných dětí je od tohoto školního roku 69.

 

 

Ředitelky mateřské školy v průběhu její existence

1948 – 1949    Ondroušek Bohumil

1949 – 1952    Hájková Marie

1952 – 1953    Štoudková Vlastimila

1953 – 1955    Musilová Eliška

1955 – 1956    Škaroupková Libuše

1956 – 1973    Loulová Matylda

1973 – 1975    Staňková Marie

1975 – 1976    Navrkalová Eva

1976 – 1977    Bradáčová Eva

1978 – 1979    Malíčková Jana

1979 – 2007    Petrů Věra

2008               Mgr. Konrádová Hana

 

PROJEKT ZABEZPEČENÍ ŠKOLKY

 • PROJEKT MŠMT
 • zabezpečení mateřské školy

PROJEKT MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU - ŠABLONY

PROJEKT MŠ DOUBRAVICE.pdf

 

ZDRAVÁ JÍDELNA

 • jsme zapojeni do projektu Zdravá jídelna
 • strava se řídí zásadami správného a zdravého stravování, ale je stále velice chutná

PROGRAM "ZDRAVÁ 5"

 • jsme zapojeni do programu na podporu zdravé výživy u dětí
 • http://www.zdrava5.cz/

PROJEKT TECHNICKÉ ŠKOLKY

 • zdokonalení technické zručnosti našich dětí
 • ve školním roce 2013/2014
 • pokračování i ve školním roce 2014/2015
 • projekt ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus

PROJEKT WALKODILE

 • Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasívní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu
 • www.WALKODILE.cz

Projekt: ROZHLÉDNI SE

 • projekt nadačního fondu Kolečko zaměřený na dopravní bezpečnost dětí
 • cíl: vzdělávání dětí v problematice bezpečnosti v silničním provozu

naše mateřská škola je do tohoto projektu zapojena

Projekt: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • naše mateřská škola se přihlásila do projektu :Celé Česko čte dětem
 • bližší informace v záložce Vhodná MŠ pro Vaše dítě: Co dále dětem nabízíme

AKCE

 • středa 13. 3. - fotografování dětí
 • PLAVÁNÍ - 5 nebo 10 lekcí, čtvrtky dopoledne, začátek 21. 3. 2019
 • úterý 26. 2. - Zdravá5
 • pátek 8. 3. - divadélko Úsměv a pohádka Jak slavili jaro s čápem
 • úterý 2. 4. divadlo Natratrdlo - Pohádky z poštovní mošničky

NOVÁ INFORMACE

- problematické parkování před školkou

 

OBĚDY A ŠKOLNÉ

 • platí se zálohově 660,- Kč měsíčně od září do června

- platba školného vždy do 23. každého měsíce 200,-

 • hotově při výběru za obědy, na účet do 23.
 • platba je vždy za stávající měsíc