Zaměření školy
  
Od školního roku 2009/2010 pracuje naše mateřská škola podle nového Školního vzdělávacího programu: 

                 Cesty a cestičky po modré planetě

 Zaměření:  Multikulturní a environmentální

 Charakteristika:   

Výchova k chápání rozmanitosti planety Země a  k její ochraně

      "Cesty se dále rozvětvují na cestičky, po kterých během roku kráčíme, běháme nebo jen tak jdeme, poznáváme samy sebe, kamarády, svou rodinu, živly, zvířata, rostliny, počasí na Zemi, a mnoho dalších tajemství naší planety."

    Náš Školní vzdělávací program je zaměřen multikulturně a environmentálně - což jednoduše znamená, že jsme přáteli všech kultur a respektujeme je a že  vychováváme děti k ekologii - třídíme odpad, šetříme energie a vodu, učíme se neznečisťovat své nejbližší námi ovlivnitelné okolí, seznamujeme se s přírodou, místem, kde děti žijí, s městem, státem, světadílem, kde žijí, planetou Zemí a jejím postavením v soustavě planet, a s ostatními planetami.

          

     Vytváříme dětem příjemné, vstřícné prostředí, snažíme se jim být partnery v jejich světě a životě, ne přemoudřelými mentory. Snažíme se vycházet z potřeb dětí, upřednostňujeme jejich osobnostní vývoj, avšak nedáváme dětem bezbřehou volnost, snažíme se jim nenásilně, postupně, ale důsledně vštěpovat pravidla chování ve skupině dětí a dospělých, hygienické návyky, sebeobsluhu, odpovědnosti za vlastní jednání, sebekontrolu, vcítění do pocitu druhých, uvědomování si vlastního „Já“ ve společenství lidí. Rozvíjíme jazykovou stránku, jemnou a hrubou motoriku, slovní zásobu, schopnost porozumět a pochopit zadaný úkol, vědět si rady v nenadálých situacích, poznat nebezpečí, vyvarovat se ho.

     Pracujeme i nadále na tom, aby děti měly dobrý vztah k životnímu prostředí, aby si všimly změn prostředí ve svém okolí a přemýšlely, co mohou udělat pro jeho zlepšení. Snažíme se o co nejdelší pobyt v přírodě, aby měly děti dostatek možností přijít na to, jak je příroda pro člověka prospěšná a jak ovlivňuje jeho zdraví. Všímáme si, co živého je v přírodě a jaký vliv na živou přírodu má člověk. Tuto hlavní myšlenku uplatňujeme již několik let.  

     Naším cílem je nejen přivádět děti k poznání přírody, ale především utvářet celou osobnost dítěte- směřovat k odpovědnému přístupu k přírodě a k lidem.

     Naším úkolem je nesměřovat pouze ke kvantitě znalostí, které dětem předáváme, ale dávat důraz na jejich kvalitu.

    Rozvíjet dětskou fantazii, tvořivost a emocionální stránku. Dát dětem možnost svobodně se vyjádřit a to tak, aby měly jistotu, že jsou přijímané takové, jaké jsou se všemi individuálními zvláštnostmi.

...Dávat dětem svým přirozeným přístupem pocit bezpečí. Pomáhat jim k zdravému růstu sebevědomí tím, že na ně budeme klást přiměřené požadavky. Motivovat je k činnostem, které jim zprostředkují novou zkušenost. Rozvíjet komunikaci. Mluvit o všem co děti zajímá. Seznamovat je se světem a vším co obsahuje – člověka a přírodu – ve všech obměnách a projevech…

… chápat rozmanitosti planety Země a vést děti k její ochraně…

 

 

Tematický plán

 1. Noví kamarádi v mraveništi
 2. Mraveniště - rodina a domov
 3. Mravenečci se chystají na zimu
 4. Sportem ku zdraví aneb mravenečky nemoc neskolí
 5. Mraveneček v zimě
 6. Mravenečci a jejich zvířecí kamarádi
 7. Mraveneček na návštěvě v cizím mraveništi
 8. Mraveneček a jarní sluníčko
 9. Naše mraveniště - Doubravice
 10. Mravenečkovo předprázdninové dovádění

 

Doplňující projekty

 Učitelky je mohou využít dle potřeby nebo si vytvořit projekty jiné

 • Čas kouzel a kouzlení:

PROJEKT: Čáry máry aneb kouzelníkem z prázdnin rovnou do školky

 • Čas vůně jablíček:

PROJEKT: Jakchutná podzim

 • Čas mikulášský:

PROJEKT: SvatýMikuláš aneb čerti nikdy nespí

 • Čas vánočního cinkání:

PROJEKT: Biblický příběh

 • Čas sněhových závějí a zimního spánku:

PROJEKT: Po stopách zimy

 • Čas masopustního reje:

PROJEKT: Maškary jdou

 • Čas sněženkový:

PROJEKT: Jak voní jaro

 • Čas máminých úsměvů :

PROJEKT: Maminka

 • Čas košťat a čarodějnic:

PROJEKT: Rej čarodějnic aneb Školní slet

 • Čas dětí a kamarádství:

Projekt: Já a ty

 • Čas vůně indiánských ohňů:

Projekt: Indiánská vesnice

 • Čas plnění dětských přání:

Projekt: Dětská přání

 • Mravenečci na kolech:

Projekt: dopravní výchova

 • Mravenečci třídí odpad:

Projekt: ekologická výchova

 • Podzimníček:

Projekt: ekologická výchova

 • Mraveneček na karnevalu:

Projekt: karnevalový týden

 

 

 

 

PROJEKT ZABEZPEČENÍ ŠKOLKY

 • PROJEKT MŠMT
 • zabezpečení mateřské školy

PROJEKT MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU - ŠABLONY

PROJEKT MŠ DOUBRAVICE.pdf

 

ZDRAVÁ JÍDELNA

 • jsme zapojeni do projektu Zdravá jídelna
 • strava se řídí zásadami správného a zdravého stravování, ale je stále velice chutná

PROGRAM "ZDRAVÁ 5"

 • jsme zapojeni do programu na podporu zdravé výživy u dětí
 • http://www.zdrava5.cz/

PROJEKT TECHNICKÉ ŠKOLKY

 • zdokonalení technické zručnosti našich dětí
 • ve školním roce 2013/2014
 • pokračování i ve školním roce 2014/2015
 • projekt ve spolupráci s MAS Boskovicko Plus

PROJEKT WALKODILE

 • Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasívní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu
 • www.WALKODILE.cz

Projekt: ROZHLÉDNI SE

 • projekt nadačního fondu Kolečko zaměřený na dopravní bezpečnost dětí
 • cíl: vzdělávání dětí v problematice bezpečnosti v silničním provozu

naše mateřská škola je do tohoto projektu zapojena

Projekt: CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • naše mateřská škola se přihlásila do projektu :Celé Česko čte dětem
 • bližší informace v záložce Vhodná MŠ pro Vaše dítě: Co dále dětem nabízíme

AKCE

 • úterý 22. 1. - divadélko Úsměv: Jak pejsek onemocněl
 • úterý 26. 2. - Zdravá5
 • pátek 8. 3. - divadélko Úsměv a pohádka Jak slavili jaro s čápem
 • úterý 2. 4. divadlo Natratrdlo - Pohádky z poštovní mošničky

NOVÁ INFORMACE

- problematické parkování před školkou

 

OBĚDY A ŠKOLNÉ

 • platí se zálohově 660,- Kč měsíčně od září do června

- platba školného vždy do 23. každého měsíce 200,-

 • hotově při výběru za obědy, na účet do 23.
 • platba je vždy za stávající měsíc